Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: Sannheten?
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2015 kl 19:39


Sitat: skrevet av LeifG  
Det først bud Guds folk fikk fra Gud selv, egenhendig var at om noen ny lære kom og den ikke talte i henhold til Ordet OG Vitnesbyrdet så var ikke det nye fra Ham (les punktum). Det var en sikkerhetsordning som var og er og nå hare det seg slik at du ikke engang vet hva ordet og vitnesbyrdet er.. .


Luk 24,27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om
ham.

Den nye pakt tro bli testet i den gamle pakt og hele GT:


Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.

Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Apg 18,4 Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste jøder og grekere.

Apg 18,24-26 Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, en vel talende mann, som kom til Efesus; han var sterk i skriftene. 25 Han var oplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. 26 Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, tok de ham til sig og la Guds vei nøiere ut for ham.

Apg 18,28 for med kraft målbandt han jødene offentlig, idet han viste av skriftene at Jesus er Messias.

Hebr 10,38 men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.
Hebr 11,1-2 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. 2 For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.

1 Pet 1,10 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få,


Med andre ord gana så ugyldiggjør du Guds ord som Guds ord og at Gud faktisk er å stole på. Du sier at alt før den nye pakt bare var ett spill, en slags lek for Skaperen for liksom å drøye ondskapstiden litt lengre. Samtidig som Han har gjort narr av ett helt folk over 4000 år. Hvem og hvilken Gud har du da?

Tror nok du misforstår dette litt.

Du snakker om lære mens jeg snakket om fortolkning.

Og det jeg prøvde å si var at vår fortolkning må ta utgangspunkt der lyset er klarest, nemlig i NT.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2015 kl 20:30


Jeg skjønner hva du sier og hva du tror. Jeg misforstår ingenting her, jeg ser også forskjellen på lovløshet og lovlydighet. Hvem elsker man høyest mon tro og slik man tolker lærer man.. .
Hvis du tror Jesus så ser du Jesus i GT og ut i fra GT får du en bekreftelse på rett fortolkning eller ikke.

Har du problemer med Sabbaten og Guds bud som de lovkyndige og fariseerne, og hører du Moses og profetene?


Luk 14,1 Og det skjedde da han kom inn i en av de øverste fariseeres hus på en sabbat for å holde måltid, og de lurte på ham,

Luk 14,3 Og Jesus tok til orde og talte til de lovkyndige og fariseerne og sa: Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller ikke?

Luk 14,5 Og han tok atter til orde og sa til dem: Hvem av eder har en sønn eller en okse som faller i en brønn, og drar dem ikke straks op igjen på sabbatsdagen?

Luk 15,2-3 Og både fariseerne og de skriftlærde knurret sig imellem og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem! 3 Da talte han denne lignelse til dem:

Luk 16,1 Men han sa også til sine disipler: Der var en rik mann som hadde en husholder, og han blev angitt for ham som en som ødte hans eiendom.

Luk 16,14 Fariseerne, som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham.

Luk 16,31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2015 kl 20:48


Mener du det er galt å ta utgangspunkt i NT?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2015 kl 20:57


Ta utgangspunkt i Guds eget ord, GT og NT for uten GT kan NT tolkes i vildens sky. Noe vi ser blir gjort mange steder. Se på Jesus Kristus, Menneskesønnen korsfestet og alt det du da tror kan IKKE tale imot Ordet og Vitnesbyrdet. Dette er svært enkelt å forstå om du tror Guds ord gana. Men det var vel så at du ikke trodde Moses og profetene?

Se ellers denne:
http://forum.solbu.net/viewthread.php?tid=2579#pid26552

Ellers kan du se det jeg postet kl. 19:28
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2015 kl 21:33


Og når man skal tolke profeten Jeremia så er det bedre å ta utgangspunkt i NT-lys enn i Moseloven og sabbaten. Håper vi kan være enige om det også :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 11-4-2015 kl 23:12
Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-4-2015 kl 00:29


I tillegg til at Han kom for å oppfylle gjorde Han det for at også vi skal oppfylle loven.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.


Jesus i kjød viste oss veien i Ånden!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-4-2015 kl 01:54


Sitat: skrevet av Viking  


Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?


Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver
altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer. De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for
eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.

Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.

Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-4-2015 kl 09:44


Sitat: skrevet av gana  

Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer.


Overgangstiden fra bare jødene til også å omfatte hedningene varte ifølge Daniel totalt i 3,5 år og det som rettferdiggjør er Kristi rettferdighet i oss. Hans rettferdighet er lovlydighet i Hans natur og Han kler oss med Sin rettferdighet, jøde og hedning likt. Hans liv, Hans blod er ofret og vi renses rene ved dette. Bare følg Jesus, livet og blodet inn i det hellige, inn i det Aller Helligste hvor det ingen steder kommer noe urent eller syndig.

Det ble og blir ikke gjort noen forandringer på veien inn til Ham.Sitat: skrevet av gana  
De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.


Det er ingen forskjell på noen forpliktelser for jøder kontra hedningekristne. Forskjellen er at standhaftige jøder hadde en hardt innarbeidet tradisjon og kultur med foreksempel omskjærelse man fant uhørt å bryte med ved overgangen til den nye pakt. Det var en ramsalt opprørende overgang å erkjenne den gamle pakts forbilde på det som hadde nå reellt hadde kommet, dette er alvor. Overgangen fra melk til fast føde er for mange en hard kost å tygge for så å fordøye. Det man må gjøre er å la forstanden ta over for det følesesmessige, det slik at Skaperen kan skape i oss Hans rettferdighet slik at vi går på den med hele vårt sinn og hele vårt hjerte. Da ser man at den gamle pakt ikke var ett eventyr men kartet til det reelle i den nye pakt.Sitat: skrevet av gana  
Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.
Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)Jesus viser til Faderen og seg selv i vårt kjød som følger Ham der oppe. Det er Kristis rettferdighet uttrykt i oss som er kledningen vi blir kledd med.


2 Pet 1,1-4 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,Er du kledd i Hans rettferdighet er du rett-ferdig fordi du følger Ham, med andre ord loven lydig i dennes guddommelige natur.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 12-4-2015 kl 17:23


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?


Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver
altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer. De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for
eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.

Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.

Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)


Ikke en tøddel før alle profetier er oppfyllt, dvs frem til dommedag
Gana. Den brede vei (den enkleste vei) er ikke vanskelig å gå,
skal vi tro Kristus på det Han sier bør vi nok velge den smale sti :)

Men du er ikke alene Gana, vanskelig stoff å forstå utfra ditt og
mange andres ståsted. Med en kirkelig tradsijon som bakgrunn
vil en aldri se hva Krisus her mener. Jeg så det ikke jeg heller før
jeg gikk bort fra kirken, forøvrig en av de få ting jeg har gjort rett
her i livet, ganske sikkert en spe begynnelse til et bedre liv og etterliv:) :)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-4-2015 kl 17:49


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Kristus sier:


Sitat:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.


Nå må du være så vennlig å fortelle meg Gana, hvordan skal
en se på dette? Mulig jeg missforstår deg, men jeg tenker ofte at
mange ikke vil se hva Kristus skriver, de vil heller tro sine egne
fortolkninger og bllinde ledere.

Hva sier Kristus her Gana?


Jeg tror det er mest fornuftig å se på dette som en tale i en overgangstid mellom de to pakter. Det behøver
altså ikke være at mange i dag ikke vil se hva som her sies, men kanskje mer at de har fått med seg at
det senere ble gjort visse forandringer. De første jødekristne og senere hedningkristne fikk for
eksempel ikke samme forpliktelse overfor Moseloven.

Kristus peker på loven, men først og fremst på seg selv som den som rettferdiggjør.

Ellers så tenker jeg at det enkle er ofte det beste :)


Ikke en tøddel før alle profetier er oppfyllt, dvs frem til dommedag
Gana. Den brede vei (den enkleste vei) er ikke vanskelig å gå,
skal vi tro Kristus på det Han sier bør vi nok velge den smale sti :)

Men du er ikke alene Gana, vanskelig stoff å forstå utfra ditt og
mange andres ståsted. Med en kirkelig tradsijon som bakgrunn
vil en aldri se hva Krisus her mener. Jeg så det ikke jeg heller før
jeg gikk bort fra kirken, forøvrig en av de få ting jeg har gjort rett
her i livet, ganske sikkert en spe begynnelse til et bedre liv og etterliv:) :)


Ja det er ikke så mye å si på det, man trenger jo så visst ikke å ha forlatt den smale

vei fordi om man har forlatt et kirkesamfunn. Den sanne kirke er jo noe ganske annet

Jeg forstår at du ikke har så mye sans for min tolkning, en tradisjonell kirkelig tolkning,

men du er velkommen til å komme opp med noe bedre. Og med noe bedre så mener

jeg en fortolkning som er fornuftig begrunnet.

:)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 12-4-2015 kl 18:04Takk Gana. Noe av det jeg slet mest med tidligere var tolkning av skriften. Jeg spurte ofte meg selv, og Gud, hvorfor kan så mange teologer og vise menn være så uenig om mangt når Herren ville nå flest mulig. Slik jeg så det var det ikke mulig for en "enkel" mann å nå frem til forståelse av deler av skriften.

Skulle Gud gjøre det vanskelig for meg å nå frem? Nei, slik er det heldigvis ikke. En enkel mann kan ennå finne Gud uten å få hjelp
av kirken. Frelsen er å finne for den som ikke er smart.

Jeg for min del fant at jeg måtte studere bibelen fra A til Å, ikke i lys av kirken, men slik som den er skrevet. Jeg fikk snart erfare at jeg var på rett vei, det var innlysende at kirken tok feil på mange områder selv om de hadde haugevis av vise menn til ingen nytte :)

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-4-2015 kl 22:02


Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 12-4-2015 kl 23:04


Sitat: skrevet av gana  
Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)Syntes det er lurt å lytte til Gud. Å lytte til andre som ikke lytter
til Gud er bortkastet tid. Når de ikke lytter til Gud, kan de heller ikke lære bort noe som er til nytte for meg.

Derfor er det lurt å kjenne Guds lære slik at en ikke blir lurt.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-4-2015 kl 03:14


Sorry, det ble noe feil her. Mitt innlegg kommer nedenfor.


[Redigert den 13-4-2015 kl 03:17 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-4-2015 kl 03:14


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)Syntes det er lurt å lytte til Gud. Å lytte til andre som ikke lytter
til Gud er bortkastet tid. Når de ikke lytter til Gud, kan de heller ikke lære bort noe som er til nytte for meg.

Derfor er det lurt å kjenne Guds lære slik at en ikke blir lurt.

Det kan nesten virke som du tror at det ikke er andre enn deg selv som lytter til Gud og at det derfor heller ikke er noen andre som kan lære deg noe. Det er i så fall en svært ubibelsk tankegang. Bibelen sier at Gud setter noen i menighetene med nådegave til å være lærere. Ikke det at vi skal oppgi all kritisk sans, men det er utvilsomt meningen at vi skal ta til oss lærdom fra de som har fått gaven til å gi oss det.

:yes:


[Redigert den 13-4-2015 kl 03:54 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 13-4-2015 kl 19:19


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Ja det er avgjørende viktig å tenke selv.

Når det er sagt så tror jeg også det kan være lurt å lytte til andre.

Det er liksom ikke noen rimelighet i å tro at en selv alltid finner de rette svarene mens de mer skolerte som oftest tar feil.

:)Syntes det er lurt å lytte til Gud. Å lytte til andre som ikke lytter
til Gud er bortkastet tid. Når de ikke lytter til Gud, kan de heller ikke lære bort noe som er til nytte for meg.

Derfor er det lurt å kjenne Guds lære slik at en ikke blir lurt.

Det kan nesten virke som du tror at det ikke er andre enn deg selv som lytter til Gud og at det derfor heller ikke er noen andre som kan lære deg noe. Det er i så fall en svært ubibelsk tankegang. Bibelen sier at Gud setter noen i menighetene med nådegave til å være lærere. Ikke det at vi skal oppgi all kritisk sans, men det er utvilsomt meningen at vi skal ta til oss lærdom fra de som har fått gaven til å gi oss det.

:yes:


[Redigert den 13-4-2015 kl 03:54 av gana]


En menighet kan ikke lære bort noe dersom den ikke har forstått Guds lære, det må vi være enige om. Da blir ting feil og hvis noen påstår at de har fått det fra ånden, da må jeg spørre om hvem denne ånden er dersom den ikke taler Guds Ord.

Hva er vitsen med at blind skal lede blinde?

Jeg er ikke så fantastisk at jeg stoler på meg selv. Jeg stoler på et reint Guds ord som ikke er fortolket, et ord som jeg kan forstå.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-4-2015 kl 20:23


Ja det kan sikkert være mange menigheter som ikke har forstått så mye, men at det skulle gjelde alle er vel ikke trolig.

Når det gjelder det rene Guds ord så stiller vi alle likt. Det er ingen av oss som har det unntatt i Bibelen.

Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.

Feilen du da ser ut til å gjøre er at du setter likhetstegn mellom din egen tolkning og det rene Guds ord.

Svært korttenkt spør du meg, men det gjør du vel kanskje ikke.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 13-4-2015 kl 22:04


Sitat: skrevet av gana  
Ja det kan sikkert være mange menigheter som ikke har forstått så mye, men at det skulle gjelde alle er vel ikke trolig.

Når det gjelder det rene Guds ord så stiller vi alle likt. Det er ingen av oss som har det unntatt i Bibelen.

Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.

Feilen du da ser ut til å gjøre er at du setter likhetstegn mellom din egen tolkning og det rene Guds ord.

Svært korttenkt spør du meg, men det gjør du vel kanskje ikke.

:)Sitat:

Feilen du da ser ut til å gjøre er at du setter likhetstegn mellom din egen tolkning og det rene Guds ord. Svært korttenkt spør du meg, men det gjør du vel kanskje ikke


Dette er jo feil Gana. "Egen tolkning"? Hva har jeg tolket?
Kan ikke erindre at jeg fantaserer slik som kirken gjør. Jeg tror på bibelen og ikke på fortolkninger. Jeg har ingen som helst tro på at en må finne opp "kruttet" på nytt. Det er så fantastisk skrevet slik som det står.

,

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-4-2015 kl 22:15


Hva har du tolket? Ja det er jo litt begrenset, men du er nå i alle fall titt og ofte frampå med noen småkommenterende tolkninger til Jeremia 31 :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-4-2015 kl 07:29


Sitat: skrevet av gana  
Hva har du tolket? Ja det er jo litt begrenset, men du er nå i alle fall titt og ofte frampå med noen småkommenterende tolkninger til Jeremia 31 :)


Kan ikke se at Jeremiah 31 må tolkes, det står beint fram hva profetien lover og til hvem. Kirken har ennå ikke klart å finne ut av hvem Israels- og Judah hus er. Har du?

Det er ganske enkelt, les rett frem og svaret ligger der.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-4-2015 kl 09:28


Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-4-2015 kl 14:00


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Hva har du tolket? Ja det er jo litt begrenset, men du er nå i alle fall titt og ofte frampå med noen småkommenterende tolkninger til Jeremia 31 :)


Kan ikke se at Jeremiah 31 må tolkes, det står beint fram hva profetien lover og til hvem. Kirken har ennå ikke klart å finne ut av hvem Israels- og Judah hus er. Har du?

Det er ganske enkelt, les rett frem og svaret ligger der.

:)

Min tolkning er at Israel er de som til en hver tid følger Herren.

Ergo er det vi kristne som i dag er det sanne Israel.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-4-2015 kl 14:03


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]

Bibelen antyder vel også noe om at vi alle kun forstår stykkevis.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-4-2015 kl 16:32Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-4-2015 kl 20:23


Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-4-2015 kl 20:47


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]

Bibelen antyder vel også noe om at vi alle kun forstår stykkevis.


Den sier også at Han skal lede oss til hele sannheten, at vi skal vite hva som skjer ut ifra hva Hans profeter sier til enhver tid, samt vite hvor Han er og at tro er visshet.

Så hva er stykkevis og delt? Frelsen eller universet og Guds plan med det?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-4-2015 kl 20:51


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)Det er jo slik at huset er fremdeles det samme men videreutviklet inn i en ny pakt, den kristne. Om vi kaller Jesus Messias eller Kristus så er Han den samme. Da Jesus ble korsfestet var den gamle pakt, og offertjeneste historie men det gikk enda 3,5 år før hedningene ble innlemmet inn i huset.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 14-4-2015 kl 21:02


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)


Hvorfor tenger en å tolke dette, det holder lenge å lese teksten.
Bakgrunnen for profetien er en fantastisk historie om Guds folk som Jeremiah beskriver i det han har skrevet i bibelen. Du burde lese dette.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-4-2015 kl 21:25


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det er altså viktig å huske på at innen det rene Guds ord er kommet inn i tankene våre så er det allerede skjedd en tolkning.Det er etter mitt vett mangel på tro, at Guds ord er Guds ord. La Guds ord forklare seg selv, da stoler man på Gud men med en gang man legger inn sin egen forståelse basert på om at og hvis at så tror man ikke på Gud. Man velger å tro på antagelser.

Profetiene er ett slikt klart og tydelig eksempel og lar man Guds ord der forklare seg er det ingen tvil. Samme med Frelsens vei fra Adam og Eva til Jesus som Yppersteprest, tror vi har vi ingen unnskyldning men nåde og tror vi ikke unnlater vi sannheten og nåden gitt i vårt fang.

[Redigert den 14-4-2015 kl 09:29 av LeifG]

Bibelen antyder vel også noe om at vi alle kun forstår stykkevis.


Den sier også at Han skal lede oss til hele sannheten, at vi skal vite hva som skjer ut ifra hva Hans profeter sier til enhver tid, samt vite hvor Han er og at tro er visshet.

Så hva er stykkevis og delt? Frelsen eller universet og Guds plan med det?

Hvem var det Ånden skulle veilede til den hele sannhet? Var det oss eller var det apostlene? Du kan jo tenke litt på det :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-4-2015 kl 22:55


De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2015 kl 00:39


Sitat: skrevet av LeifG  
De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.

Ja jeg har ikke sagt noe annet, men det

blir en farlig ferd om man tror man vet alt.

Vi trenger rett og slett ikke flere paver.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2015 kl 00:47


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Åssen tolker du dette da:

ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;

Det vitner om en viss fysisk forbindelse mellom Israels- og Judah hus og deres fedre som Herren førte ut fra Egypt.
:)

.

Om jeg ikke husker feil så har jeg gitt mine synspunkter på disse versene opp til flere ganger tidligere her i forumet og føler vel nå at tiden er moden for nye utfordringer.

Men ett har vi dog felles, vi tolker begge.

:)


Hvorfor tenger en å tolke dette, det holder lenge å lese teksten.
Bakgrunnen for profetien er en fantastisk historie om Guds folk som Jeremiah beskriver i det han har skrevet i bibelen. Du burde lese dette.

.

Takk for oppfordringen Viking, men for tiden er jeg mest opptatt av framtid og håp, jf. Jer. 29,11. Viktig det også :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2015 kl 08:31


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.

Ja jeg har ikke sagt noe annet, men det blir en farlig ferd om man tror man vet alt.
Vi trenger rett og slett ikke flere paver.


Jo, jeg ser at du sier noe annet. Du følger IKKE Ham mens du sier at du gjør det. Du følger jo menneskebud og antagelser istedet for Hans rene klare bud og Ham der oppe.

Pavedømmet sier at om du ikke aksepterer de som dine ledere mellom deg og Gud, samt underkaster deg deres moralske og teologiske veier så er du ikke verdig himmelen.

Pavedømmet er i stedet for vår Mellommann Kristus, Vicarius Fili Deii.

Det Guds ord sier er at Faderen skal fortelle oss individuelt veien, sannheten og livet. Lar vi Ham gjøre det så har vi ikke noe menneske imellom oss og Gud og er derfor frie fra trelldommens krefter men ingen er fire uten å kjenne Ham og at Han kjenner deg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2015 kl 17:28


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
De som virkelig tror Ham gana, forlater det gamle, og verden. Hengir sitt liv til Ham, for så å følge Ham.

Ja jeg har ikke sagt noe annet, men det blir en farlig ferd om man tror man vet alt.
Vi trenger rett og slett ikke flere paver.


Jo, jeg ser at du sier noe annet. Du følger IKKE Ham mens du sier at du gjør det. Du følger jo menneskebud og antagelser istedet for Hans rene klare bud og Ham der oppe.

Pavedømmet sier at om du ikke aksepterer de som dine ledere mellom deg og Gud, samt underkaster deg deres moralske og teologiske veier så er du ikke verdig himmelen.

Pavedømmet er i stedet for vår Mellommann Kristus, Vicarius Fili Deii.

Det Guds ord sier er at Faderen skal fortelle oss individuelt veien, sannheten og livet. Lar vi Ham gjøre det så har vi ikke noe menneske imellom oss og Gud og er derfor frie fra trelldommens krefter men ingen er fire uten å kjenne Ham og at Han kjenner deg.

Om jeg har forstått det rett så har pavekirken den forståelse at paven er ufeilbarlig
når han utaler seg om lærespørsmål. Noe som langt på vei også synes å vær din
holdning, når noen er uenig med deg så er de ikke lenger ifølge med Herren.
Ganske utrolig egentlig..

:puzzled:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2015 kl 19:01


Om vi forholder oss til Guds ord som vi tror på og lar Guds ord/ Gud tale, så er ikke det til å ta feil av.

Ingen kan endre Guds bud og ingen kan tilgi synder andre enn Gud selv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-4-2015 kl 12:58


Det er viktig og rett å være tro imot ledere men når ledere viser deg en vei som åpenbart ikke er tro imot Gud og på den veien sier det er Guds vei så er man utro imot Gud om man går med på den veien.

Det er ingen rettferdighet det og det er ingen glede i falske kår. Evangeliet om Guds rike er rett ferd, frelse fra synd, fred og glede i Den Hellige Ånd. Det for alle mennesker og evangeliets veier ligger i Guds ord så vi ikke skal gå med den onde i falsk tro. De gode nyheters veier er nedskrevet så vi ikke skal lure oss selv ved å lyve for oss selv om veien.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen