Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Forumregler
Informasjon:


Passordet du trenger for å logge inn, blir sendt til deg via e-post. Du må derfor oppgi en gyldig e-postadresse ved registrering.

På grunn av iherdige registreringsforsøk fra spammere er det noen begrensningen i hvilke epostadresser du kan bruke. Du kan ikke ha «gmail», «outlook», «yahoo» og «hotmail» som del av epostadressen din. Vi tillater heller ingen form for midliertidige epostadresser. Du kan derfor ikek bruke tjenester som for eksempel Mailnator. Får du beskjed om at adressen ikke kan brukes, så har du en adresse som vi ikke tillater.

Etter å ha logget inn første gang kan du selv endre passordet ditt. E-postadressen som du oppgir ved registrering og IPadresser vil bli behandlet konfidensielt og vil under ingen omstendigheter bli gitt videre til en tredjepart uten ditt konkrete samtykke.. Dersom en domstol pålegger oss utlevering vil du bli informert. Etter at du er registrert som medlem vil du ha mulighet til å skrive egne innlegg og kommunisere med andre brukere.


For generell informasjon om hvordan man bruker forumet så anbefaler vi at du leser igjennom FAQ-sidene som du finner øverst på forumsiden, under logoen.Om Apologetisk Forum:


Apologetisk Forum et åpent og nøytralt* debattforum hvor hver enkelt bruker står ansvarlig for sine egne meninger og synspunkter. Forumet er opprettet for samtale og debatt rundt emner som dreier seg om kristen tro, lære eller praksis, samt alle tema som på en eller annen måte har berøringspunkter mot kristendommen.

Forumet er i utgangspunktet opprettet for dem som regner seg som kristne eller etterfølgere av bibelen, og særlig lekfolk oppmuntres til å delta. Forumet er samtidig åpent for alle som har noe på hjertet angående de emner som blir tatt opp i forumet. Ikke-kristne er derfor også velkommen til å komme med relevante innspill, så lenge de er innforstått med og respekterer at de i utgangspunktet deltar i en «intern» kristen debatt.

Administratorer og moderatorer har som oppgave å holde orden i forumene, og de har rett til utestenge medlemmer, slette og flytte innlegg, eller splitte og slå sammen tråder og flytte dem til de underforum hvor de best hører hjemme. Flytting av innlegg, eller det å splitte/slå sammen tråder er ikke et utrykk for sensur, men blir gjort for å holde forumet mest mulig oversiktlig og lesbart. Det er forøvrig et mål for Apologetisk Forum å sensurere så få innlegg som overhodet mulig.

Ytrings- og religionsfrihet er en grunnforutsetning for at vi som har en kristen tro skal kunne få fremme synspunkter som kanskje ikke er så veldig populære blant flertallet i dag. Dersom vi skal kunne forvente å få lov til å gi utrykk for våre synpunkter, så må vi også gi andre med avvikende synspunkter og meninger enn våre egne, stort spillerom.


* Grunnen til at forumet framstår som et nøytralt forum er fordi administratorer og moderatorer deltar på like fot som ordinære medlemmer i debattene, og taler kun på egne vegne i teologiske spørsmål. Medlemmene i staben kommer i fra ulike sammenhenger og vil derfor kunne ha forskjellige synspunkter seg i mellom både i teologiske og andre spørsmål. Synspunkter som avviker i fra administratorenes eller moderatorenes egne oppfatninger og meninger vil ikke bli sensurert, forutsatt at forumreglene nedenfor blir overholdt.


Forumregler:

(Sist revidert: 2011-08-28)


Apologetisk Forum forbeholder seg retten til å endre reglene. Regelendringer vil bli varslet i Oppslagstavlen og vil tre i kraft 7 dager etter at det er varslet.

Opprettelse av brukernavn:

Brukernavn som består av banning, slibrigheter, eller andre ord som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å opprette brukernavn med titler slik som «Pastor», «Professor», «Doktor» osv. Alle brukernavn som bryter med dette vil bli slettet umiddelbart.


Krav til saklighet i debatter:

Det er et krav at alle må vise respekt for hverandre uavhengig av standpunkt i tro og livsynsspørsmål, og at alle må utvise alminnelig god folkeskikk og saklighet i innleggene sine. Jo mer uenig man er med andre brukere av forumet, jo mer må man bestrebe seg på å opptre høflig og saklig i debatten.

Uenighet i teologiske/læremessige spørsmål vil kunne føre til kritikk av andre mennesker, grupper, menigheter og kirkesamfunn. Kritikk mot andre skal alltid underbygges eller sansynligjøres på best mulig måte. Vi godtar kritikk som går på tro og livssyn, både mot oss selv og andre, men bare dersom den blir saklig og redelig framført med konkrete og underbygde argumenter.

Innlegg med mobbing, hets, hån og sjikane og innlegg med banning og slibrigheter (gjelder også posting/linking av lyd, film eller bilder) er under ingen omstendigheter tillatt.

Mobbing og sjikane kan defineres som utsagn som åpenbart er ment å krenke en persons ære eller integritet og/eller hvor man er ute etter å «ta mannen i stedet for ballen». Vi ønsker med andre ord fokus på sak og ikke person.

Innlegg som bryter med kravene ovenfor vil bli redigert eller slettet, og den ansvarlige kan, etter å ha blitt advart av administrator/moderator, bli utstengt fra forumet i en avgrenset tidsperiode, eller permanent.


Innhold i innlegg:

Det er ikke tillatt å gjengi materiale i innleggene som bryter med opphavsretten eller åndsverksloven. Dersom du ønsker å gjengi mer enn relevante sitater (fair use) fra andres artikler eller websider, må du ha innhentet tillatelse i fra rettighetsinnehaverne, eller forsikret deg om at en slik tillatelse på annen måte er gitt. Innlegg som åpenbart bryter åndsverkslovens bestemmelsene vil bli redigert/slettet.

Posting av innlegg som åpenbart er i strid med norsk lov (f.eks posting av bilder med barneporno) vil føre til permanent utestenging fra forumet og kan i tillegg bli rapportert til vedkommendes nettleverandør og/eller bli politianmeldt.


Redigering/sletting av innlegg:

På dette forumet har du mulighet til å redigere dine egne innlegg for å rette opp skrivefeil, eller gjøre mindre korrigeringer i teksten.

Å redigere bort all tekst i egne innlegg, eller gjøre innholdet meningsløst ved å omskrive det, blir i utgangspunktet ansett som sabotasje av forumet og vil kunne føre til permanent utestenging. Ved hjelp av de sikkerhetskopier som jevnlig blir tatt av forumet vil vi vurdere å gjennopprette de innleggene som har blitt ødelagt på denne måten.

Dersom du har skrevet noe du ikke lenger kan stå inne for, skriv et nytt innlegg i samme tråden hvor du utdyper dette nærmere. En annen mulighet er at du redigerer det originale innlegget slik at du oppsummerer hva du hadde skrevet tidligere, og forteller hvorfor du ikke lenger kan stå inne for det.

Dersom du mener at du har en god grunn til å få slettet innlegg, ta kontakt med administratorer eller moderatorer via U2U-funksjonen i forumet.

Har du dobbelpostet (postet samme innlegg to ganger) så kan du redigere bort teksten det ene innlegget, og erstatte teksten med «Dobbelpost». Vi vil da slette dem etter hvert som vi kommer over dem.


Å holde seg til tema:

Medlemmer har et eget ansvar for å holde seg til temaet for hvert enkelt underforum, samt emnet i hver enkelt tråd. Innlegg som ikke postes i rett underforum, vil bli flyttet på rett plass av admins/mods. Ved gjentatte feilpostinger, vil advarsel kunne bli gitt og utestenging vurdert dersom advarslene ikke hjelper.

Så langt det er mulig bør man holde seg til det emnet som var utgangspunktet for hver enkelt tråd, og heller starte nye tråder for nye emner. Vi vil til en viss grad være romslige med å godta «naturlig avsporing» fra emner i trådene, men dersom noen konsekvent prøver å fremme sin egen spesielle sak eller agenda selv om forumet/tråden de deltar i ikke har noe med saken/agendaen å gjøre, vil dette kunne medføre advarsel og til slutt utestenging.


Bruk av meldingsfunksjonen U2U:

Reglene om mobbing, hets og innsending av ulovlig innhold gjelder også ved bruk av private U2U-meldinger (User2User) i forumet. Dersom noen mottar U2U-meldinger som du mener bryter med disse reglene, ta kontakt med en av administratorene så skal vi se på saken. Merk at vi ikke har mulighet til å lese U2U-meldingene deres.


Moderering av forumet:

Administrator har siste ord i alle saker som angår Apologetisk Forum. Ønskes ytterligere begrunnelse kan administratorer kontaktes via U2U eller epost. Epostadressene til administratorer finnes på profilsidene deres.


* * * *


Apologetisk Forum tar under ingen omstendigheter på seg det juridiske eller moralske ansvar for innlegg postet av de forskjellige brukere.

Ved å registrere deg som medlem akspeterer du reglene ovenfor, og aksepterer samtidig at det er du som har det hele og fulle ansvar for egne ytringer og innlegg i forumet.


* * * *  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen