Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: Betrakninger
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 17:01


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Det er en forbannet løgn og ett direkte moralskt lovbrudd!

Det andre Guds bud lyder:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Du har missforstått Jesus Kristus fullstendig. For de kristne er moseloven et slaveåk Jesus Kristus har løst dem fra, les NT

NT > Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke!

NT > nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven.

NT > Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld.

NT > Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven?

NT > Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Hør hva jeg, Paulus, sier dere:....Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden.

NT > blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven

NT > Kristus Jesus,... Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter.

Om jeg har forstått det rett så loven kun opphevet på den måte at den ikke lenger har makt til å føre til fortapelse om vi skulle bryte den.

Den gjelder fortsatt som moralsk rammeverk for våres liv.

Romerne 3, 31: Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 19:00


Når jeg som villfaren hedning, vantro og uten min Far levde så syndet jeg uten å skjønne hva jeg gjorde. Jeg var og trodde jeg var rettferdig. Når da min Far vekket meg og gjorde meg oppmerksom på de bølger jeg skapte inne i meg selv og utenfor meg selv, da Han viste meg sine moralske bud kjempet jeg på diverse måter imot og skulle stå selv rettferdig i min stolthet.
Når jeg så erkjente mitt nederlag og innså at jeg var død i meg selv overgav jeg meg og ba om nåde. Jeg fikk kraft til å omvende meg og Han lot seg finne ved denne kraft. Han viste meg hvem Han egentlig er og med det ble også denne verden splitter naken, opp imot Hans rike.

De moralske bud gjorde meg bevisst på at jeg i meg selv er en taper, en synder og den gjorde at jeg så at i meg selv finnes det ingen grunn til stolthet. Han er min Far, min Gud, min Konge, min venn og min bror. Jeg følger Ham og Hans orden og de ti moralske bud er yttergrensene, muren om du vil som beskytter Hans barn. Innenfor denne mur er det total frihet, der ser vi ikke på bokstaven som vi målte opp når vi var kjødelige. Bokstaven i den moralske lov er kun ett problem for den utenfor muren, den som er i kjødet og den som er i kjødet kan ikke se friheten i budmne, kun frihet uten budene ogf der komme lovløshetens hemmelighet inn. Bedrageren som bedrar mennesker til å tilbe morderen fra begynnelsen. han som står Kristus imot, Antikrist.

Så når du er frelst så er det fordi at du har erkjent at i kjødet vil du synde imot den moralske standard som beskytter din neste imot deg selv. Og du har erkjent at det kjødelige liv er bare vondt, derfor har man valgt Kristus i ens liv og lever i ånden, og i ånden er man av naturen de ti moralske bud lydig automatisk. Det fordi man elsker Herren Gud av hele sitt hjerte og hele sitt sinn, det er godt å følge Ham.

Den som er i kjødet og i kjødet tror en er frelst kan ikke være loven lydig og må derfor finne en annen vei inn til riket. Derfor tar man loven bort når man sier man tror på Kristus og dyrker en Kristus som velsigner en i synder. Det er å tro på Antikrist, som fornekter den Herre som kjøpte enhver. Man fornekter mennesket Jesu offer i kjød og sier det er umulig å være uten synd i kjød. Dermed fornekter man Kristus i kjød uten å skjønne hva en tror på.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 19:08


Sitat: skrevet av Jerusalem  
De kristne spiser og drikker Jesu Kristi legeme og blod i form av brød og vin.

Fordi Jesus Kristus sa ordene "dette er mitt legeme" og "dette er mitt blod" så ble brødet og vinen, Jesu Kristi legeme og blod. Jesus Kristus hadde Guds makt til å skape (omskape) med sin røst. Det samme skjer i dag når presten gjengir Jesu Kristi ord, til brødet og vinen på alteret.

[Redigert den 26-12-2014 kl 15:24 av Jerusalem]


Brødet er bildet på Guds ord og Guds ord skal vi spise, det er vår mat. Jesus er Ordet. Vinen er bildet på livet, ja og Jesus er Livet og den ånd som er i Ham. Vi skal da drikke dette symbolske slik at Hans liv blir eksponert igjennom oss. Vi er jo Guds Tempel og i Tempelet i den gamle pakt som er ett bilde på hva som bor i Guds barn innholder Guds Ånd igjennom den syvarmede lysetstaken og Guds ord igjennom symbolske Skuebrødet.

Jesus er og var i Templet i den gamle pakt, bildet på det som skulle komme.

Hvis du tror på den katolske nattverd så dreper dere Kristus gang på gang på gang, atter om igjen og om igjen! Hvis du ikke skjønner det så tror du ikke på Guds ord, ei heller Gud!

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:19


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
De kristne spiser og drikker Jesu Kristi legeme og blod i form av brød og vin.

Fordi Jesus Kristus sa ordene "dette er mitt legeme" og "dette er mitt blod" så ble brødet og vinen, Jesu Kristi legeme og blod. Jesus Kristus hadde Guds makt til å skape (omskape) med sin røst. Det samme skjer i dag når presten gjengir Jesu Kristi ord, til brødet og vinen på alteret.


Brødet er bildet på Guds ord og Guds ord skal vi spise, det er vår mat. Jesus er Ordet. Vinen er bildet på livet, ja og Jesus er Livet og den ånd som er i Ham. Vi skal da drikke dette symbolske slik at Hans liv blir eksponert igjennom oss. Vi er jo Guds Tempel og i Tempelet i den gamle pakt som er ett bilde på hva som bor i Guds barn innholder Guds Ånd igjennom den syvarmede lysetstaken og Guds ord igjennom symbolske Skuebrødet.

Jesus er og var i Templet i den gamle pakt, bildet på det som skulle komme.

Hvis du tror på den katolske nattverd så dreper dere Kristus gang på gang på gang, atter om igjen og om igjen! Hvis du ikke skjønner det så tror du ikke på Guds ord, ei heller Gud!

Brødet og vinen er ikke et bilde på noe, brødet og vinen er som han sier, hans kropp og blod, noe også den katolske kirke sier. Det er du som ikke tror på ordene "dette er mitt legeme" og "dette er mitt blod".

Jesus Kristus drepes ikke i nattverden, det er de kristne som dør med ham, for hele verdens frelse. De blir fysisk ett med ham i hans lidelse og død for hele verdens skyld.

Gal 2,19 "Jeg er korsfestet med Kristus"

Matt 16,24 "Deretter sa Jesus til disiplene: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det."

Vil du bli en kristen, må du oppgi alt og dø med ham, Leif
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:29


Gjør dette tiil minne om meg, sa Jesus. Hele Guds ord er åndelig og i åndelige bilder, brøde t er Guds ord og vinen er Livet, likt at i blodet er livet. Derfor er blodet hellig.

Guds ord er sannhet, alt annet flåseri og eventyr og det er løgner for å dra mennesker ned til avgrunnen i denne sammenheng.


Luk 22,15-20 Og han sa til dem: Jeg har hjertelig lengtet efter å ete dette påskelam med eder før jeg lider; 16 for jeg sier eder: Jeg skal aldri mere ete det før det er blitt fullkommet i Guds rike. 17 Og han tok en kalk, takket og sa:

Ta dette og del det mellem eder! 18 For jeg sier eder:

Fra nu av skal jeg aldri mere drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.

19 Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa:

Dette er mitt legeme, som gis for eder; gjør dette til minne om mig!

20 Likeså kalken, efterat de hadde ett, og sa:

Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for eder.

Luk 22,22 For Menneskesønnen går vel bort, som bestemt er; men ve det menneske ved hvem han blir forrådt!Vend om til Skaperen og hør Hans ord, Tro, Håp og Kjærlighet, Veien, Sannhetren og Livet, Jesus Kristus!

[Redigert den 26-12-2014 kl 19:30 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:52


Sitat: skrevet av LeifG  
Gjør dette tiil minne om meg, sa Jesus. Hele Guds ord er åndelig og i åndelige bilder, brøde t er Guds ord og vinen er Livet, likt at i blodet er livet. Derfor er blodet hellig.

Guds ord er sannhet, ....

Ja og det lyder,

Matt 26,26 "Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av den! For dette er mitt blod"

1 Kor 11,29 "Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av kalken. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom."

Å da tenke at brødet og vinen er noe annet, er dumt.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 21:00


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Gjør dette tiil minne om meg, sa Jesus. Hele Guds ord er åndelig og i åndelige bilder, brøde t er Guds ord og vinen er Livet, likt at i blodet er livet. Derfor er blodet hellig.

Guds ord er sannhet, ....

Ja og det lyder,

Matt 26,26 "Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av den! For dette er mitt blod"

1 Kor 11,29 "Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av kalken. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom."

Å da tenke at brødet og vinen er noe annet, er dumt.Bra Jerusalem. Dette er også luthersk tro, og da kan det jo ikke være så dumt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 21:42


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Gjør dette tiil minne om meg, sa Jesus. Hele Guds ord er åndelig og i åndelige bilder, brøde t er Guds ord og vinen er Livet, likt at i blodet er livet. Derfor er blodet hellig.

Guds ord er sannhet, ....

Ja og det lyder,

Matt 26,26 "Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av den! For dette er mitt blod"

1 Kor 11,29 "Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av kalken. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom."

Å da tenke at brødet og vinen er noe annet, er dumt.1 Kor 10,3-4 og de åt alle den samme åndelige mat 4 og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus;

1 Pet 2,5 og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.


Ja, ikke sant?


1 Kor 10,3-4 og de åt alle den samme åndelige mat 4 og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus;

1 Kor 11,3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.

1 Kor 11,18-20 For det første, når I kommer sammen i menighets-samling, hører jeg at det er splid iblandt eder, og for en del tror jeg det; 19 for det må være partier iblandt eder, forat de ekte kan bli åpenbare iblandt eder. 20 Når I altså kommer sammen, da blir det ikke Herrens nattverd I eter;

1 Kor 11,24-27 takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! 25 Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! 26 For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer. 27 Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod.

1 Kor 12,1 Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende.

1 Kor 12,12-13 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; 13 for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.


DRKK bedrar mennesket bort i fra Jesus Kristus, og skjuler Hans hus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 21:47


Sitat: skrevet av gana  

Bra Jerusalem. Dette er også luthersk tro, og da kan det jo ikke være så dumt.


Protestantisk tro er å tro at brødet er Guds ord Jesus delte ut, vår mat og Jesu blod er Hans ånd og Hans liv til vår drikke. Denne Jesus skal vi nære oss av og bli frie likeverdige brødre med. Vi skal få samme herlighets legemet som Han fikk og vi skal vandre med ham i all Hans rettferdighet og kjærlighet. Hvilken kjærlighet er det i at Han skal etes fysisk og drikke at fysiske blod? Vanvidd for Babylonske, ikke noe annet er det.. . Full religiøs forvirring en Skaper av hele universet ikke er verdig!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 00:25


Sitat: skrevet av LeifG  

Protestantisk tro er å tro at brødet er Guds ord Jesus delte ut,...

Det blir feil, Jesu Kristi ord er Jesu Kristi levendegjørende ånd, ikke brødet som er hans kropp.

Joh 6:63 "De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv."

Akkurat som ånd (ånding) gjør kroppen levende, gjør Jesu Kristi ord brødet levende, når han sier "dette er mitt legeme"

Joh 6:51 "Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød, skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi, er mitt legeme som jeg gir til liv for verden."

[Redigert den 26-12-2014 kl 23:28 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 00:38


Sitat: skrevet av LeifG  
.... Hvilken kjærlighet er det i at Han skal etes fysisk og drikke at fysiske blod? ...

Veldig stor kjærlighet, i og med at de troende således får del i en ny og evig kropp, i motsetning til sin dødlige jordiske kropp.

1Kor 10:16 "Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme?"

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 11:31


http://forum.solbu.net/viewthread.php?tid=2547#pid25928
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen