Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: EU - et sete 
for Antikrist?
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 17:15


Sitat: skrevet av gana  
Nei Guds ord er ikke fantasi, men det blir gitt mange fantasifulle tolkninger.

Ikke minst blant de som tar utgangspunkt i gamle bud framfor oppfyllelsens bud.

Men akkurat på dette område så er vel kanskje ikke DRKK og SDA så helt ulike,

så kanskje vi foreløpig kan si uavgjort.


Vel, DRKK som du har og står for endring av Guds bud. Alt det i regi av fantasier omkring Guds ord og bud slik at antikrist lovløshet kan virke.

Rom 8,4
forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –

Luk 16:16-17
The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.


Gal 5,14 For hele loven er opfylt i ett bud, i dette:

Du skal elske din næste som dig selv.Hvordan oppfylles loven ved å elske sin neste??

Vel, det er umulig uten at Faderen har lært mennesket Kjærligheten å kjenne og den kan kun kjennes ved å se Kristus på korset. Og hvordan se Ham der?


Jer 29,13-14 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.
Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.
Akkurat slik kan vi fris fra trelldommen og bare da skjønner man hva det betyr være nær Ham.

5 Mos 5,6 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

6,4-6 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.
Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte.


Matt 22,38 Dette er det største og første bud.
Bare slik kan Han, ved å bli kjent med Ham, følge Ham lære oss sann kjærlighet å da elske vår neste.


Men dessverre følger ikke mange Ham ved å si at de tror på Jesu offer og ikke tror at man også skal følge med Ham inn i det Hellige (Tempel). Illustrert i den gamle pakts billedlige tjeneste.
Man tror man er frelst og hellig uten selv å delta på Veien, Sannheten og Livet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 17:45


Delta på Veien? Veien er ferdig den, det eneste som kreves nå er tro og etterfølgelse.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 18:02


Å følge etter (etterfølge) er Veien men det krever jo å tro. Husk at det er her Satan bedrar mennesker til å tro at han er Gud (Jesus), og i dette bedrag skjuler han hvor Jesus gikk og hvem Han egentlig er.

gana, den dagen vi ser Jesus på korset så får vi tilbudt å legge være synder på Ham slik at Han tar de med seg i døden.
Da kan du lese om det blod syndofret tar veien i GT, gjør du det og tror på denne vei vil du se noe du ikke har sett før.

Følg Ham og se hvor Han har gått og se da den veien vi er tilbudt. Bare på denne vei er vi trygge og bevart.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 18:34


Ok LeifG, forklar meg gjerne nærmere om dette om du vil.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 19:38


:)

Hvis vi ser på frelsen i GT som er ett bilde på det som skulle komme så er bildet slik:

1. Synderen bekjenner sin synd på sitt offerdyr.
2. Dyret blir ofret og blir brent men noe av det rene kjøttet blir tatt vare på.
3. Noe av blodet som nå er bærer av synderens synd blir med inn i templet og sprinklet på invetar.
4. Synderen anses nå som rettferdigjort, ren og syndfri.
5. En gang i året, hvor et årsløp ansees som tiden fra den første synd til den siste synd begås her på denne jord skjer det at rent blod uten synd bringes inn i helligdommen. Dette er overføring av bekjent synd som er sprinklet der inne på det rene blod. Helligdommen blir renset og ren slik, og det bare på denne måten. Dette nå da urene blod blir sprinklet på Syndebukken (Satan) og han ledes med sin synd ut i ørkenen. Dette er en sabbatshøytid i den sermonielle lov på lik linje med påskens mening. Den er enda ikke oppfylt men oppfylles når Jesus kommer andre gang og Satan må være 1000 år i ørkenen. Etter de tusen år kommer ildsjøen. Det er slik metodikken i Guds frelse skal fjerne synden fra dette univers og på denne måten alt bare skal bli godt igjen.


I den nye pakt er ikke prestetjenesten med sine sermonielle lover lengre for oss, fordi Jesus er Guds Lam, vårt offerlam. Den gamle pakts presteskap kan ikke virke lenger men den har brakt frem den nye pakt. Vi bekjenner tilbakevirkende våre synder på Ham (I den gamle pakts tjeneste) og Han har dødd for all bekjent synd.
Hans blod, Hans liv er nå i den himmelske helligdom der oppe og Han er vår Yppersteprest. Nettopp Den Yppersteprest som skal utføre neste "årlige" sabbatshøytid. Husk det var mange prester i den gamle pakts årsløp men bare en Yppersteprest som kunne være inne i Templets Det Aller Helligste.

Det er kun Jesu blod/ liv som kan rense helligdommen og gjøre den ren.., og vi er Templet som renses og blir rene av Hans blod/ liv. Kun de der inne i Jesu tro, i Hans havn/ favn blir renset gana.

Så når vi ser Jesus på korset, angrer og bekjenner våre synder blir vi Hans prester ved å la oss døpe inn det nye livet. Vi blir Guds Tempel og er utskilt fra denne verden og denne verdens lyster, tradisjoner, bud/ lære og har fattet ett nytt sinn og hjerte. Vi skal være hellige for Han er hellig står det skrevet.
I dag lærer ikke kirken og menighetene bort dette og gjør ikke mennesket fri på ordentlig. Prestene skjuler hemmelighetene i Jesu lære ved sin mangel på tro. Ja, troen der skjuler Veien, Sannheten og Livet, ja lærer mennesket nye Guds bud og VI VET at SYND er Lovbrudd på Guds bud. Tenk det.. . Skal vi være hellige.. ? Som betyr satt til side for spesielt bruk? Til side for hva verden ellers gjør.., uten Gud.

Antikrist lære scorer på/ bruker dette og lærer bort at det er nok å tro, nåde på nåde, at vi ikke kan frelses fra synd men kun i synd. Derav en lovløs urettferdig lære hvor man tror seg fri. Det på tross av at veien ut av synden er nøye beskrevet og ivaretatt av Guds ord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 19:39


Bare spør, jeg skriver litt rett fra hva som dukker opp og kan være rotete..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 20:22


Jeg forstår nok ikke alt du skiver, men det skal jeg ikke skylde deg for.

Men jeg tenker at det neppe kan være nødvendig å ha den fulle oversikt over alt dette i GT for å få del i den fulle frelse. Jeg kjenner mange som har blitt satt i full frihet i kirkene, også slike som ikke holder sabbaten. At den frihet de får er ekte og reell kan ses og observeres ved at de mottar Ånden, akkurat som blant de første kristne.

Friheten som fås og mottas i mange kirker er derfor etter min mening ekte.

Ikke dermed sagt at alt som foregår i alle kirker er ekte, falskhet kan det alltid vært alle steder.

Men å skjære alle over en kam, det blir feil til alle tider.


[Redigert den 16-4-2016 kl 19:30 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 20:43


Det er bare Gud i himmelen som måler hjertene og vet hvem som blir frelst. Samtidig vet vi at enhver blir dømt i forhold til hva en er blitt gitt, tar imot og da gir. Gud krever ikke IQ men Han vil har ærlighet og søken etter det som er rett og sant. Guds ord er full av historier om vantro som tror de tror og som viser til sine og sitt at de tror på Gud men i realiteten tilber BAAL. Velger vi alltid sannhet og rett ferd vil vi havne i Hans fold. Derfor bør vi spørre oss selv om hva som er rett og hva som er urett og huske at ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte. Er det rett å velge å ikke velge tro helt på den veien Jesus peker på, og selv har gått inn i? Bare tro litt og bli der?

Vår mal som troende og tro imot Jesu tro er å holde det Han har gitt oss svart på hvitt og måle det opp imot hva vi opplever og ser. Vi er gitt nok advarsler imot hvem og hva Antikrist gjør og vi vet, om vi leser hva Guds standard/ grenser i NT som GT er.

Døren inn til læreren og legen er åpen om vi velger av hele vårt hjerte og sinn å gå inn der.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 21:00


Ja da kan vi kanskje oppsummere med at veien er Jesus, og ikke nødvendigvis lik ferd over hele linja :)

Og det er heller ikke å tro litt å ha en annen oppfatning, troen kan være kjempestor selv om vi ser ulikt.

[Redigert den 16-4-2016 kl 20:00 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 21:19


Det er bare en vei inn og den er igjennom den veien Han gikk.

Matt 22,3 Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet; men de vilde ikke komme.
Matt 22,5 Men de brydde sig ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sitt kjøbmannskap;

Matt 22,12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 22:00


Nei det blir helt feil, veien inn er ikke gjennom veien han gikk, veien inn går gjennom Jesus selv.

"Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst.." (Joh. 10,9).

Tror det er viktig å få med seg dette, hvis ikke så kan det fort bli en

selvvalgt inngang hvor man ender opp med å ville gjøre seg frelst.

Ingen kan gå veien Jesus gikk, man må gå gjennom porten,

noen annen frelsesvei finnes ikke, han er selv vårt alt.


[Redigert den 16-4-2016 kl 21:07 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-4-2016 kl 12:08


Problemet er nok at du ikke ser Jesu blod inn i helligdommen/ Templet og at vi er Templet i den nye pakt.

Det er kun inne i Templet at Han kan lære oss Sitt ord ved Sitt lys og det er kun inn den veien som leder inn til Nådens Trone som er i det Aller Helligste. Ja, Nådens Trone som står på Paktens Ark med sitt innhold.

Hvis du ser etter så vil du se at etter korset åpnes veien inn i Templet for alle som tror Ham, ikke lenger bare presteskapet i den gamle pakt. Jesus døde utenfor templet for våre synder og har nå gått inn i det Aller Helligste, vi følger etter inn i Templet og blir Templet Gud bor i. Derfor om du tror og følger Jesus, ja har Hans tro vil du bli med inn porten, Jesus Kristus.

Paulus forteller mye om dette.

Her er noen tekster:

Joh 10,9 Jeg er døren; den som går inn gjennem mig, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.

Joh 12,31-32 Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut, og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig. (Drar Han alle til seg må vi inn i Templet fordi Nådens trone er der inne.)

Joh 13,36 Simon Peter sier til ham: Herre! hvor går du hen? Jesus svarte: Dit jeg går, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig siden. (Jesus er i Det Aller Helligste, dit skal vi først etter Hans andre komme men nå er vi inne i rommet før Det Aller Helligste)


Joh 14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig. (det er bare en Sannhet, en Vei og ett Liv)


Joh 15,15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder. (Vi vet hvor Han gikk, og følger etter Ham inn til der Han har sagt vi kan gå)


Hebr 3,10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier,


Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,14-16 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. 15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,11-13 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre. 12 For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. 13 For hver den som får melk, er ukyndig i rettferds ord, for han er jo et barn;

Hebr 6,1-2 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig domDen Veien Gud har åpenbart igjennom Jesu blod og offer er ikke en selvvalgt vei.

Ellers kan du jo grunne på dette:

Ef 1,15-23 Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner, 17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige, 19 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, 20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, 21 over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, 22 og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten, 23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
Ef 2,1-22 Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser – av nåde er I frelst – 6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7 forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, 9 ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem. 11 Kom derfor i hu at I som fordum var hedninger i kjøttet og blev kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, 12 at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden; 13 men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. 14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, 15 idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred, 16 og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet. 17 Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved; 18 for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd. 19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.
Ef 3,1 Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger –

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-4-2016 kl 18:52


Den som er utenfor har ikke blitt med inn i Guds hus, Templet der Jesus peker inn.


1 Kor 5,13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!
Åp 11,2 men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og firti måneder.
Åp 22,15 Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.


Akkurat dette er hovedproblemtatikken for Kirken og menighetene rundt omkring. Man ser Jesus men blir ikke med Ham inn for å lære av Ham.

[Redigert den 17-4-2016 kl 17:55 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-4-2016 kl 19:21


Du ser ut til å kjenne kirkelandskapet dårlig. Har man mottatt Ånden så har man lært og fortsetter å lære.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-4-2016 kl 19:39


?

Vel nå hopper du bukk over det som er diskutert fra etterspurte: opprettet den 16-4-2016 kl 17:02

Iflg det vi nå har vært igjennom er det da en sjanse for at Antikrist bedrar troende med sin ånd utenfor Veien, Sannheten og Livet.

Iflg Guds ord er det bare inne i templet man tildeles Guds Ånd og lærer av Ham. Utenfor bedrar djevelen med sine undere og forfalskede Ånds lære.
Det er det Guds ord advarer imot.

Sitat fra kl 19:43 i går:

" Derfor bør vi spørre oss selv om hva som er rett og hva som er urett og huske at ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte. Er det rett å velge å ikke velge tro helt på den veien Jesus peker på, og selv har gått inn i? Bare tro litt og bli der?

Vår mal som troende og tro imot Jesu tro er å holde det Han har gitt oss svart på hvitt og måle det opp imot hva vi opplever og ser. Vi er gitt nok advarsler imot hvem og hva Antikrist gjør og vi vet, om vi leser hva Guds standard/ grenser i NT som GT er."


Ve hvilken Ånd? Prøve åndene?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-4-2016 kl 21:47


Ja jeg prøver og sjekker så godt jeg kan jeg LeifG.

Og det jeg finner er at veien inn i Guds rike går

ikke gjennom loven, men gjennom Jesus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-4-2016 kl 23:46


Ja, og hva skriver jeg om Jesus og hva Han har gjort og gjør, hva gjør Hans frelse med oss da?

Saken er gana at det er Han som gjenoppretter oss til borgere av Hans rike, mao ikke noe vi gjør i egen kraft.

Det du sier er at Gud IKKE kan frelse oss fordi kjødet er for Ham umulig å gjøre noe med, selv om vi tror Ham og ber om frelse fra synd. Mao anklageren Satan har rett i at Guds bud er ikke noe for Hans skapninger uten at Gud fremstår som en tyrann.

Hva er det Paulus sier i Efeserne? Jo, at vi frelses fra synd her og nå. Les de vers jeg ga deg og tro Ham på det, la Han gjøre det i deg men da kan du jo ikke stå imot Hans verk i deg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-4-2016 kl 19:26


Forstår ikke riktig hvor du får det fra. Har jeg sagt at Gud ikke kan frelse oss?

Og når han frelser oss så må det jo selvsagt være synden han frelser oss fra,
hva annet skulle det være? Han frelser oss fra syndens konsekvens,
den evige fortapelse.

Og når vi frelses så er det jo selvsagt hele mennesket som frelses. Også
kjødet frelses fra syndens konsekvens og står opp til nytt liv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-4-2016 kl 22:15


Sitat: skrevet av gana  
Forstår ikke riktig hvor du får det fra. Har jeg sagt at Gud ikke kan frelse oss?

Og når han frelser oss så må det jo selvsagt være synden han frelser oss fra,
hva annet skulle det være?[/rquote]

Ja, og synd er lovbrudd. Med andre ord er frelse å slutte å synde.


Sitat:
Han frelser oss fra syndens konsekvens, den evige fortapelse.


Ja, og det er fordi Jesus da tok syndens lønn.., døden.


Sitat:
Og når vi frelses så er det jo selvsagt hele mennesket som frelses. Også kjødet frelses fra syndens konsekvens og står opp til nytt liv.Kjødets lyster dør vi/ avstår fra når vi ser hvem og hva Jesus er. Når Jesus kommer igjen tildeles de frelste ett nytt legeme, likt Jesus fikk.

Rom 8,10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Rom 8,12-13 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2016 kl 01:33


Ja det blir en forskjell. Her i livet er "legemet dødt på grunn av synd", men det blir annerledes etter oppstandelsen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2016 kl 08:43


Ja, det blir annerledes fordi vi får ett herlighetslegeme som Jesus også fikk. De som får herlighetslegeme er de som har Jesu tro og følger troen mens det ennå er tro. De er mens det ennå er tro frelst fra lovbrudd og gjør Guds Ånds vilje og ikke kjøds vilje.

Frelse fra synd er nå, ikke etterpå.


Gal 5,24 Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

1 Tim 5,6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.

1 Tim 6,9 men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

2 Tim 2,22 Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

2 Tim 4,3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,

Tit 2,12 idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

Tit 3,3 For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;

1 Pet 1,14 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet,

1 Pet 2,11 I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen,

1 Pet 4,1-3 Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, 2 så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet. 3 For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;

1 Pet 3,21 det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

2 Pet 3,3 idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster

1 Pet 4,6 For derfor blev evangeliet forkynt også for døde at de visstnok skulde dømmes som mennesker i kjødet, men leve således som Gud i ånden.

Jud 1,16 Disse er folk som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem efter sine lyster, og deres munn taler skrytende ord, enda de smigrer for folk for vinnings skyld.

Jud 1,18 hvorledes de sa til eder at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem efter sine ugudelige lyster!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2016 kl 17:29


Ja det kommer nok en tid da det daglige offer blir avskaffet, tror
likevel ikke vi er helt der enda, antagelig er det bare deg som er
litt forut for den endelige avskaffelse og den siste tids
ødeleggende styggedom.

Men det passer jo ganske bra dette for det var jo
egentlig Antikrist det skulle handle om her.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2016 kl 19:08


Sitat: skrevet av gana  
Ja det kommer nok en tid da det daglige offer blir avskaffet, tror
likevel ikke vi er helt der enda, antagelig er det bare deg som er
litt forut for den endelige avskaffelse og den siste tids
ødeleggende styggedom.

Men det passer jo ganske bra dette for det var jo
egentlig Antikrist det skulle handle om her.1. Hvor henter du å avskaffe det daglige offer ifra?

2. Når er den siste tid kontra endens tid?

3. Kan du vise ut ifra skriften forskjellen og når de to tidene gjelder ifra?Vær vennlig og vær konkret, og vis det ut i fra skriften, Guds ord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2016 kl 20:35


Jeg får liksom litt eksamensnerver når det blir så mange spørsmål
så jeg velger heller å si litt kort om det daglige offer. Det daglige
offer er nok noe som i den siste tid blir avskaffet fordi det ikke
lenger blir anset å være noen synd å bekjenne.
Villfarelsen er da komplett.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-4-2016 kl 21:09


Hvis du leser Guds ord finner du at den siste tid og endens tid er to vidt forskjellige hendelser men bare den ene går inn i den andre. Den siste tid er iflg. Guds ord etter korset mens endens tid grovt forklart er etter de 1260 år som startet ved Roms fall.

I Daniels bok står det endel om det "daglige offer" men saken er at offer er tillagt oversettelser fra grunntekster av mennesker som ønsker å tro som du gjør. For å tro slik du gjør må man tillegge grunnteksten offer.Jeg vil minne om:

Åp 22,19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Jeg vil også minne om at en som bekjenner seg til Jesus Kristus og har Han som Herre vil og ønsker å tro Ham. Den troende avhenger å stole på Ham og Hans tro/ ord. Der står det at når Han kommer og henter sine skal disse se Gud som Han er og disse troende skal da stå frem for Nådens Trone uten en Mellommann, altså uten Jesus i mellom Gud Faderen og den frelste. Det står faktsik skrevet at de troende er uten lyte, ja uten synd fordi Faderen har gitt dem ett nytt sinn og ett nytt hjerte (følelser) så de ikke synder/ bryter Guds lov av naturen lenger. Det før Jesu andre komme.

Det står skrevet.


Og det er ikke ensbetydende at disse mennesker Gud har frelst tar æren selv, for disse troende vet at Han der oppe har reddet de. Mens de ikke frelste ikke forstår det, de vil fortsatt anklage de frelste for falske og løgnerske fordi de tror de holder loven i kjødet. Det fordi de ikke skjønner at Gud har frelst de fra synd ved Sin kraft og Ånd.

Bare denne tro gir oppstandelse til evig liv gana.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –
Rom 8,9-11 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. 10 Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. 11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.
Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Rom 8,17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen