Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  
Forfatter: Tittel: EU - et sete 
for Antikrist?
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2014 kl 00:45
EU - et sete 
for Antikrist?


Et lite historisk tilbakeblikk på forkynnelse om endtiden

http://www.dagen.no/Nyheter/eu/EU---et-sete-

Sitat:
EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden.

I mange kristne leire på begynnelsen av 90-tallet kokte det med teorier om endetiden som fritt ble forkynt fra talerstolen og i pocketbøker fra Norge og USA. Så sa Norge nei til EU i 1994. Mobiliseringen avtok. Endetidsforkynnelsen bleknet. Og EU har blitt litt mindre skremmende for de fleste.

Men hva mener de om EU i dag, de kristne lederne som stod på barrikadene på 80- og 90-tallet? Er EU fortsatt unionen som Antikrist kommer til å ta i bruk? Bør man som kristen si nei til EU på teologisk grunnlag?

Ståk og spekulasjoner

Evangelist Viggo Wilhelmsen har blitt 70 år nå, men husker godt perioden på 80- og 90-tallet da han reiste rundt over store deler av Norge og advarte kristne mot EU. Wilhelmsen ble en kristen i 1970 etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Så gikk han et år på Smyrna bibelinstitutt i 1973 til 74. I 1982 begynte han å reise på fulltid som evangelist i Norge. Etter hvert brukte han mye tid på endetidstegn, og blant dem var EU kanskje det viktigste. Men like før nordmenn stemte nei til unionen i 1994 innså evangelisten at det tok for mye tid. I dag er Wilhelmsen forkynner for De frie evangeliske forsamlinger og snakker sjelden om EU som Romerriket.

– Det ble for mye ståk, og for mange spekulasjoner. Jeg så på EU som et sete for Antikrist, men nå har tiden gått og ting har tatt lengre tid enn vi trodde, sier Wilhelmsen til Dagen.

– Ser du fortsatt på EU som et sete for Antikrist?

– Ja, jeg tror fortsatt at EU kan bli et sete for Antikrist, men jeg er ikke så bastant nå som før. Jeg tror folkene som jobber i EU har gode intensjoner, de vil vårt beste, men kanskje det banes en vei for Antikrist, en vei de ikke har oversikt over, sier evangelisten.

LES LEDERARTIKKELEN: Hva i all verden skal vi med EU?

Ulv, ulv

Da Wilhelmsen ble en kristen på 70-tallet husker han at mange snakket om at russerne skulle innta oss fra nord, og at EF var det nye Romerriket.

– Folk var veldig bastante på den tiden og man tidfestet en rekke hendelser, minnes Wilhelmsen.

Nå er kristenfolk flest mindre opptatt av endetiden og det forkynnes mindre om Bibelens profetier.

– Jeg tror at det har blitt mye ulv, ulv, og så har det ikke kommet noen ulv. Det har gjort at vi har blitt redde for å si for mye, og folk flest har blitt skeptiske til slike budskap. Forkynnelsen om endetiden har bleknet, og det er synd, for vi trenger fortsatt å forkynne om endetiden, sier Wilhelmsen.

Evangelisten har ikke tatt vare på notatene sine fra 80- og 90-tallet.

– Det er historie nå. Jeg er ikke opptatt av det lenger. Jeg venter på Jesus. Og selv om jeg tror det kommer et forferdelig ragnarok, så kommer det også en himmel som blir så mye bedre, sier Wilhelmsen.

Tømrer og bibellærer

På Bildøy vest for Bergen høres lyden av en spikerpistol. Per Gunnstein Nes har valgt det samme yrket som Mesteren selv. Han er tømrer. Men Nes er også bibellærer, ansatt i en 20 prosent stilling i Indremisjonsforbundet. Det er en uvanlig mild formiddag i slutten av november, og Nes har tid til en prat mellom slagene.

For Nes er profetiene i Daniel 2 og 7 sentrale i analysen av EUs betydning.

– I disse kapitlene leser om en firedelt billedstøtte og fire dyr som illustrerer fire riker som kommer før det messianske, sier han og forklarer:

– De to kapitlene omhandler de samme forholdene. De fire omtalte verdensrikene er det babylonske, det medisk-persiske, det gresk-makedonske og Romerriket. Det fjerde riket, som fantes ved Jesu første komme, skal også finnes når han kommer tilbake.

Jesu gjenkomst

Slik Nes ser det, kommer altså Romerriket tilbake i en ny form. Og her er det vanskelig å komme bort i fra EU.

– Mange som har vært bibellærere har holdt dette frem lenge før en begynte å snakke om kull- og stålunion, EEC, EF og EU. På en eller annen måte kommer Romerriket på arenaen igjen i endens tid, sier Nes. Han mener det er vanskelig å komme bort fra denne analysen, med utgangspunkt i Romerrikets stilling på den tiden Jesus levde på jorden.

LES OGSÅ: Er jeg et endetidstegn?

Ikke politiker

– Mener du de teologiske argumentene er av en slik art at en kristen må stemme nei på dette grunnlaget, også om han eller hun på mer generelt politisk grunnlag støtter medlemskap?

– Jeg er ikke politiker, og har ikke lyst til å uttale meg skråsikkert om det. Men jeg stemte ikke for EU, og jeg er ikke overbevist om at et medlemskap er til fordel for landet. Samarbeid er godt og riktig, men dette er mulig uten å gå inn i en union.

Kan være innledning

Nes mener det er mye som tyder på at utviklingen i Europa, med et EU som bygger på Roma-traktaten, kan ende som et slags gjenoppstått Romerriket. Fra dette riket kan Antikrist oppstå som politisk leder, tror Nes. Men han vil ikke være bombastisk i sine analyser. Han vil nemlig ikke utelukke at de scenarioene vi nå kan se for oss, er innledningen til oppfyllelsen snarere enn selve oppfyllelsen. Nes kaller dette føderier, som naturlig kommer før selve fødselen.

– Snakk om datoer har ødelagt mye opp gjennom historien, understreker bibellæreren.

– Er du redd for å gjøre mer ut av tekstene enn de selv gir grunnlag for?

– For meg er dette tindrende klart. Jeg ser ikke hvordan man ellers kan løse utfordringen med et fjerde rike. Jeg kan ikke se at det skulle være noe annet enn Romerriket. Rikene trådte frem på rekke og rad. De nøyaktige årstallene kan jo diskuteres, men i det store og hele er bildet klart rent historisk.

Teologisk og politisk

– Er det umulig for en kristen som leser disse profetiene på samme måte som deg å likevel støtte norsk EU-medlemskap?

– Jeg vil ikke gå i rette med noen som ville stemme ja til EU. Jeg ville ikke stemme ja selv, både av teologiske og mer politiske argumenter. Men jeg er ikke noen politiker, og har ikke arbeidet mer enn den gjennomsnittlige nordmann med spørsmålene om økonomi, forsvar og utveksling av arbeidskraft.

– Jeg kjenner fine kristne med god bibelkunnskap som var for EU, understreker han. Nes tror at de teologiske argumentene for en del kristne fungerte som en styrking av den EU-skepsisen som allerede fantes der, ikke minst hos bønder og bygdefolk – og folk fra bibelbeltet.

Distriktene

Endetid og Antikrist hadde ingenting å si for Tor Erling Fagermoen da han gikk og stemte nei i 1994. 


I dag er han avtroppende generalsekretær i Laget og har hatt mangeårige lederoppgaver i det lavkirkelige Kristen-Norge. Men mannen som opprinnelig kommer fra Balestrand i Sogn representerer en av de som er imot norsk medlemskap i EU uten å bruke teologiske argumenter.

– Jeg var opptatt av distriktspolitikk og var redd distriktene i Norge ville bli glemt. Jeg mente også at EU ville medføre en unødvendig byråkratisering.

Samtidig var han klar på at Norge ikke måtte isolere seg, men mener at EØS-avtalen ville sikre samhandel samtidig som sjølråderetten ble ivaretatt.

Teologisk og politisk

Arnfinn Clementsen, mangeårig pastor i Karisma Senter (nå Karismakirken), engasjerte seg sterkt i EU-kampen i 1994, og skrev året etter boken «Norge tilbake til Gud». Han er fortsatt EU-motstander, og mener Bibelen gir relevant veiledning i denne saken. Men han advarer mot spekulative tolkninger.

– Var din EU-motstand mest teologisk eller mer generelt politisk begrunnet?

– For meg var det en blanding av teologiske og politiske argumenter som gjorde at jeg var negativ til EU. Der og da opplevde jeg veldig sterkt at vi skulle ha en bønneaksjon, forteller Clementsen.

– Hvor tydelig mener du Bibelen gir oss veiledning som er aktuell i forhold til å vurdere norsk medlemskap i EU?

– Vi ser i EU konturene av et kommende stormaktsrike i Europa som kan bli en plattform for en kommende verdenshersker som Bibelen kaller Antikrist. I 1994, og enda mer i 1972, var det mange som så på EF nesten som et Antikrists rike. Det har ikke jeg sagt. Men en sånn stormaktskoalisjon i Europa kan legge til rette for det riket Bibelen profeterer om i endetiden.

Clementsen synes imidlertid ikke at et slikt scenario i seg selv er nok til å være mot norsk EU-medlemskap.

– Mange ting vi gjør i dag kan slå feil ut i hendene på feile ledere i fremtiden, forklarer han. Clementsen viser til at kristne har vært imot både bankkort og strekkoder fordi også disse skulle være tegn på Antikrist.

– Jeg har aldri dratt ting så langt som det, presiserer han.

Nasjonen

Clementsen viser også til at Gud har innsatt visse institusjoner, som menigheten og familien. Her mener han også at nasjonen hører med. Dette perspektivet var tydelig fremme i boken «Norge tilbake til Gud».

– Det Norge er avhengige av, er ikke EU, men Guds velsignelse, siterer han fra boken. Gud velsigner både folkeslag og nasjoner, mener Clementsen.

– Kartet over Europa har jo vært i stadig endring i flere hundre år. Hvis man skal tenke at Gud har innsatt nasjoner og dette får konsekvenser for grensedragning, hvor går grensene?

– Vi finner ikke noen egen bok i Bibelens om beskriver aller verdens kart. Her har det vært folkeforflytninger knyttet til både kulturelle bakgrunner, historie og kriger. Men det er viktig at hvert folkeslag i så stor grad som mulig kan få leve i fred innenfor trygge grenser i et land der de kan kjenne at de hører til, og der de opplever at deres kultur og historie blir respektert. Men det betyr selvsagt ikke at hver eneste lille folkegruppe må være en egen stat eller nasjon, understreker Clementsen.

Frihet

– India og Kina er jo større enn et United States of Europe ville være, og USA, som også er en union, er populær blant mange kristne som er skeptiske til EU. Er motstanden mot et europeisk storrike begrenset til nettopp Europa, eller gjelder det store sammenslutninger generelt sett?

– Jeg har tro på frihet for den enkelte nasjon. Jeg tror det er bra at de land som naturlig er selvstendige stater får lov til å være det. Frihet er en viktig verdi for alle mennesker. Og i den grad stormaktskoalisjoner undertrykker andre stater, er jeg imot det.

Clementsen mener imidlertid at Norge er i en god situasjon overfor Europa i dag, i og med EØS-avtalen.

– Vi har tilgang til indre markeder og frihet til å handle, samtidig som vi ikke er en del av koalisjonen. På den negative siden er det kanskje for fri flyt av mange ting. Likevel, det som opptar meg mest med Europa i vår tid er evangelisering og misjon. Vi kristne må se de mulighetene det ligger i å være en del av Europa, sier Clementsen.

– Dersom norsk medlemskap i EU kan sies å bane vei for Antikrist, gjør ikke da også norsk medlemskap i EØS det?

– Jeg tror ikke Norges fulle medlemskap i EU ville hatt så mye å si. Jeg tror vi skal være forsiktige med å dra dette for langt. Andre faktorer kommer til å bety mye mer for Antikrist. Det ene er at det må være et maktsystem som han kan gjøre seg bruk av. Det mener jeg å se konturene av at EU kan bli, sier Clementsen.

Mye mindre fremme

– Hvordan opplever du mottakeligheten for å i det hele tatt snakke om EU og endetiden i samme setning i dag?

– Hele forkynnelsen om Jesu gjenkomst, endetiden og Antikrist er mye mindre fremme i dag enn da jeg var unge. Det er færre kristne miljøer og menigheter som vektlegger det. Dette er en utfordring, for disse emnene er også deler av Guds ord som vi bør holde oppe. Jesu gjenkomst mye mer enn Antikrist, naturligvis.

Clementsen tror en del av antakelsene om sammenhenger mellom EU og bibelske endetidsscenarioer ble så konkrete og spekulative at det førte til et tilbakeslag for selve anliggendet.

– Forkynnelsen ble dratt for langt. Det ble snakket om ti stater og ti horn, nå er det snart 30 stater. Jeg tror dette er en årsak til at mange i dag nesten ikke våger å forkynne om dette. Men ikke noe i Bibelen er ekstremt. Vi må bare forkynne det vi opplever å ha lys over og ikke være for spissfindige eller spekulative.[Redigert den 23-11-2014 kl 23:50 av gana]

[Redigert den 23-11-2014 kl 23:53 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2014 kl 15:50


Hvor blind går det egentlig an å bli? Når det er sagt så er også jeg blind altså, jeg skriver ikke for å heve meg selv men for å vise hva som faktisk er.

De fire er som sagt Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og Rom. Så skal da Rom være også når Jesus kommer igjen og Daniel 7 sier at når Rom som eksisterte når Jesus var her første gang skal ertstattes av det lille horn/ antikrist trone. Da er tronen her nå og ja, hvem tok over etter Rom, keiserens tittel Pontifeks Maximus?

Jo, Den Romerske Katolske Kirke som arvet det politiske Roms ansvar og Vatikanstaten var ett faktum. Ja, til og med Pavens tittel fikk en arv, nemlig Pontifeks Maximus, Brobyggeren.

Så Rom lever i dag igjennom DRKK og Åp. forteller også at Rom skal komme etter at DRKK har fått ett dødssår som faktisk leger seg. Har det skjedd? Ja, sannelig har ikke det også skjedd og sannelig er det ikke snakk om en ny verdensorden, hvor også verden i dag ser på dagens Pontifeks Maximus som verdens religiøse leder/ brobygger.. . Ja, det var paven det ja.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2014 kl 17:01


Ja, bra det LeifG. Tror også det var noe av Luthers syn.

Det er jo merkelig når en ser religiøse ledere utenfor kristenheten

komme å bøye seg for paven. Hvordan kan de gjøre det om det ikke

var for at det er noe av samme ånd mellom dem?

Skulle tro at en kirkes oppgave måtte være å få folk til å omvende seg.

Isteden hopper pavekirken, og flere med de, bukk over omvendelse.

Målet er åndelig enhet på tvers av det meste.

I kontrast nevner Skriften en vei som er

smal og som ikke går i fremmed åk

med denne verden - men den

veien er jo ikke like populær.

[Redigert den 24-11-2014 kl 16:07 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-12-2014 kl 11:40


Sitat: skrevet av gana  
Et lite historisk tilbakeblikk på forkynnelse om endtiden

http://www.dagen.no/Nyheter/eu/EU---et-sete-

"EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden.

I mange kristne leire på begynnelsen av 90-tallet kokte det med teorier om endetiden som fritt ble forkynt fra talerstolen og i pocketbøker fra Norge og USA. Så sa Norge nei til EU i 1994. Mobiliseringen avtok. Endetidsforkynnelsen bleknet. Og EU har blitt litt mindre skremmende for de fleste.

Men hva mener de om EU i dag, de kristne lederne som stod på barrikadene på 80- og 90-tallet? Er EU fortsatt unionen som Antikrist kommer til å ta i bruk? Bør man som kristen si nei til EU på teologisk grunnlag?

Ståk og spekulasjoner

Evangelist Viggo Wilhelmsen har blitt 70 år nå, men husker godt perioden på 80- og 90-tallet da han reiste rundt over store deler av Norge og advarte kristne mot EU. Wilhelmsen ble en kristen i 1970 etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Så gikk han et år på Smyrna bibelinstitutt i 1973 til 74. I 1982 begynte han å reise på fulltid som evangelist i Norge. Etter hvert brukte han mye tid på endetidstegn, og blant dem var EU kanskje det viktigste. Men like før nordmenn stemte nei til unionen i 1994 innså evangelisten at det tok for mye tid. I dag er Wilhelmsen forkynner for De frie evangeliske forsamlinger og snakker sjelden om EU som Romerriket.

– Det ble for mye ståk, og for mange spekulasjoner. Jeg så på EU som et sete for Antikrist, men nå har tiden gått og ting har tatt lengre tid enn vi trodde, sier Wilhelmsen til Dagen.

– Ser du fortsatt på EU som et sete for Antikrist?

– Ja, jeg tror fortsatt at EU kan bli et sete for Antikrist, men jeg er ikke så bastant nå som før. Jeg tror folkene som jobber i EU har gode intensjoner, de vil vårt beste, men kanskje det banes en vei for Antikrist, en vei de ikke har oversikt over, sier evangelisten.

LES LEDERARTIKKELEN: Hva i all verden skal vi med EU?

Ulv, ulv

Da Wilhelmsen ble en kristen på 70-tallet husker han at mange snakket om at russerne skulle innta oss fra nord, og at EF var det nye Romerriket.

– Folk var veldig bastante på den tiden og man tidfestet en rekke hendelser, minnes Wilhelmsen.

Nå er kristenfolk flest mindre opptatt av endetiden og det forkynnes mindre om Bibelens profetier.

– Jeg tror at det har blitt mye ulv, ulv, og så har det ikke kommet noen ulv. Det har gjort at vi har blitt redde for å si for mye, og folk flest har blitt skeptiske til slike budskap. Forkynnelsen om endetiden har bleknet, og det er synd, for vi trenger fortsatt å forkynne om endetiden, sier Wilhelmsen.

Evangelisten har ikke tatt vare på notatene sine fra 80- og 90-tallet.

– Det er historie nå. Jeg er ikke opptatt av det lenger. Jeg venter på Jesus. Og selv om jeg tror det kommer et forferdelig ragnarok, så kommer det også en himmel som blir så mye bedre, sier Wilhelmsen.

Tømrer og bibellærer

På Bildøy vest for Bergen høres lyden av en spikerpistol. Per Gunnstein Nes har valgt det samme yrket som Mesteren selv. Han er tømrer. Men Nes er også bibellærer, ansatt i en 20 prosent stilling i Indremisjonsforbundet. Det er en uvanlig mild formiddag i slutten av november, og Nes har tid til en prat mellom slagene.

For Nes er profetiene i Daniel 2 og 7 sentrale i analysen av EUs betydning.

– I disse kapitlene leser om en firedelt billedstøtte og fire dyr som illustrerer fire riker som kommer før det messianske, sier han og forklarer:

– De to kapitlene omhandler de samme forholdene. De fire omtalte verdensrikene er det babylonske, det medisk-persiske, det gresk-makedonske og Romerriket. Det fjerde riket, som fantes ved Jesu første komme, skal også finnes når han kommer tilbake.

Jesu gjenkomst

Slik Nes ser det, kommer altså Romerriket tilbake i en ny form. Og her er det vanskelig å komme bort i fra EU.

– Mange som har vært bibellærere har holdt dette frem lenge før en begynte å snakke om kull- og stålunion, EEC, EF og EU. På en eller annen måte kommer Romerriket på arenaen igjen i endens tid, sier Nes. Han mener det er vanskelig å komme bort fra denne analysen, med utgangspunkt i Romerrikets stilling på den tiden Jesus levde på jorden.

LES OGSÅ: Er jeg et endetidstegn?

Ikke politiker

– Mener du de teologiske argumentene er av en slik art at en kristen må stemme nei på dette grunnlaget, også om han eller hun på mer generelt politisk grunnlag støtter medlemskap?

– Jeg er ikke politiker, og har ikke lyst til å uttale meg skråsikkert om det. Men jeg stemte ikke for EU, og jeg er ikke overbevist om at et medlemskap er til fordel for landet. Samarbeid er godt og riktig, men dette er mulig uten å gå inn i en union.

Kan være innledning

Nes mener det er mye som tyder på at utviklingen i Europa, med et EU som bygger på Roma-traktaten, kan ende som et slags gjenoppstått Romerriket. Fra dette riket kan Antikrist oppstå som politisk leder, tror Nes. Men han vil ikke være bombastisk i sine analyser. Han vil nemlig ikke utelukke at de scenarioene vi nå kan se for oss, er innledningen til oppfyllelsen snarere enn selve oppfyllelsen. Nes kaller dette føderier, som naturlig kommer før selve fødselen.

– Snakk om datoer har ødelagt mye opp gjennom historien, understreker bibellæreren.

– Er du redd for å gjøre mer ut av tekstene enn de selv gir grunnlag for?

– For meg er dette tindrende klart. Jeg ser ikke hvordan man ellers kan løse utfordringen med et fjerde rike. Jeg kan ikke se at det skulle være noe annet enn Romerriket. Rikene trådte frem på rekke og rad. De nøyaktige årstallene kan jo diskuteres, men i det store og hele er bildet klart rent historisk.

Teologisk og politisk

– Er det umulig for en kristen som leser disse profetiene på samme måte som deg å likevel støtte norsk EU-medlemskap?

– Jeg vil ikke gå i rette med noen som ville stemme ja til EU. Jeg ville ikke stemme ja selv, både av teologiske og mer politiske argumenter. Men jeg er ikke noen politiker, og har ikke arbeidet mer enn den gjennomsnittlige nordmann med spørsmålene om økonomi, forsvar og utveksling av arbeidskraft.

– Jeg kjenner fine kristne med god bibelkunnskap som var for EU, understreker han. Nes tror at de teologiske argumentene for en del kristne fungerte som en styrking av den EU-skepsisen som allerede fantes der, ikke minst hos bønder og bygdefolk – og folk fra bibelbeltet.

Distriktene

Endetid og Antikrist hadde ingenting å si for Tor Erling Fagermoen da han gikk og stemte nei i 1994. 


I dag er han avtroppende generalsekretær i Laget og har hatt mangeårige lederoppgaver i det lavkirkelige Kristen-Norge. Men mannen som opprinnelig kommer fra Balestrand i Sogn representerer en av de som er imot norsk medlemskap i EU uten å bruke teologiske argumenter.

– Jeg var opptatt av distriktspolitikk og var redd distriktene i Norge ville bli glemt. Jeg mente også at EU ville medføre en unødvendig byråkratisering.

Samtidig var han klar på at Norge ikke måtte isolere seg, men mener at EØS-avtalen ville sikre samhandel samtidig som sjølråderetten ble ivaretatt.

Teologisk og politisk

Arnfinn Clementsen, mangeårig pastor i Karisma Senter (nå Karismakirken), engasjerte seg sterkt i EU-kampen i 1994, og skrev året etter boken «Norge tilbake til Gud». Han er fortsatt EU-motstander, og mener Bibelen gir relevant veiledning i denne saken. Men han advarer mot spekulative tolkninger.

– Var din EU-motstand mest teologisk eller mer generelt politisk begrunnet?

– For meg var det en blanding av teologiske og politiske argumenter som gjorde at jeg var negativ til EU. Der og da opplevde jeg veldig sterkt at vi skulle ha en bønneaksjon, forteller Clementsen.

– Hvor tydelig mener du Bibelen gir oss veiledning som er aktuell i forhold til å vurdere norsk medlemskap i EU?

– Vi ser i EU konturene av et kommende stormaktsrike i Europa som kan bli en plattform for en kommende verdenshersker som Bibelen kaller Antikrist. I 1994, og enda mer i 1972, var det mange som så på EF nesten som et Antikrists rike. Det har ikke jeg sagt. Men en sånn stormaktskoalisjon i Europa kan legge til rette for det riket Bibelen profeterer om i endetiden.

Clementsen synes imidlertid ikke at et slikt scenario i seg selv er nok til å være mot norsk EU-medlemskap.

– Mange ting vi gjør i dag kan slå feil ut i hendene på feile ledere i fremtiden, forklarer han. Clementsen viser til at kristne har vært imot både bankkort og strekkoder fordi også disse skulle være tegn på Antikrist.

– Jeg har aldri dratt ting så langt som det, presiserer han.

Nasjonen

Clementsen viser også til at Gud har innsatt visse institusjoner, som menigheten og familien. Her mener han også at nasjonen hører med. Dette perspektivet var tydelig fremme i boken «Norge tilbake til Gud».

– Det Norge er avhengige av, er ikke EU, men Guds velsignelse, siterer han fra boken. Gud velsigner både folkeslag og nasjoner, mener Clementsen.

– Kartet over Europa har jo vært i stadig endring i flere hundre år. Hvis man skal tenke at Gud har innsatt nasjoner og dette får konsekvenser for grensedragning, hvor går grensene?

– Vi finner ikke noen egen bok i Bibelens om beskriver aller verdens kart. Her har det vært folkeforflytninger knyttet til både kulturelle bakgrunner, historie og kriger. Men det er viktig at hvert folkeslag i så stor grad som mulig kan få leve i fred innenfor trygge grenser i et land der de kan kjenne at de hører til, og der de opplever at deres kultur og historie blir respektert. Men det betyr selvsagt ikke at hver eneste lille folkegruppe må være en egen stat eller nasjon, understreker Clementsen.

Frihet

– India og Kina er jo større enn et United States of Europe ville være, og USA, som også er en union, er populær blant mange kristne som er skeptiske til EU. Er motstanden mot et europeisk storrike begrenset til nettopp Europa, eller gjelder det store sammenslutninger generelt sett?

– Jeg har tro på frihet for den enkelte nasjon. Jeg tror det er bra at de land som naturlig er selvstendige stater får lov til å være det. Frihet er en viktig verdi for alle mennesker. Og i den grad stormaktskoalisjoner undertrykker andre stater, er jeg imot det.

Clementsen mener imidlertid at Norge er i en god situasjon overfor Europa i dag, i og med EØS-avtalen.

– Vi har tilgang til indre markeder og frihet til å handle, samtidig som vi ikke er en del av koalisjonen. På den negative siden er det kanskje for fri flyt av mange ting. Likevel, det som opptar meg mest med Europa i vår tid er evangelisering og misjon. Vi kristne må se de mulighetene det ligger i å være en del av Europa, sier Clementsen.

– Dersom norsk medlemskap i EU kan sies å bane vei for Antikrist, gjør ikke da også norsk medlemskap i EØS det?

– Jeg tror ikke Norges fulle medlemskap i EU ville hatt så mye å si. Jeg tror vi skal være forsiktige med å dra dette for langt. Andre faktorer kommer til å bety mye mer for Antikrist. Det ene er at det må være et maktsystem som han kan gjøre seg bruk av. Det mener jeg å se konturene av at EU kan bli, sier Clementsen.

Mye mindre fremme

– Hvordan opplever du mottakeligheten for å i det hele tatt snakke om EU og endetiden i samme setning i dag?

– Hele forkynnelsen om Jesu gjenkomst, endetiden og Antikrist er mye mindre fremme i dag enn da jeg var unge. Det er færre kristne miljøer og menigheter som vektlegger det. Dette er en utfordring, for disse emnene er også deler av Guds ord som vi bør holde oppe. Jesu gjenkomst mye mer enn Antikrist, naturligvis.

Clementsen tror en del av antakelsene om sammenhenger mellom EU og bibelske endetidsscenarioer ble så konkrete og spekulative at det førte til et tilbakeslag for selve anliggendet.

– Forkynnelsen ble dratt for langt. Det ble snakket om ti stater og ti horn, nå er det snart 30 stater. Jeg tror dette er en årsak til at mange i dag nesten ikke våger å forkynne om dette. Men ikke noe i Bibelen er ekstremt. Vi må bare forkynne det vi opplever å ha lys over og ikke være for spissfindige eller spekulative."

Alt dette var falske profetier uttalt av falske profeter.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-3-2016 kl 12:41


Når det gjelder EU, så ser det ut til at følgende er i ferd med å skje. Tyskland (Merkel) er i ferd med å nærme seg Tyrkia (Erdogan), da de vil styre det fremtidige EU. Dette er noe Russland (Putin) ikke ønsker, da de ønsker at Moskva og ikke Konstantinopel (Istanbul) skal bli det Tredje Rom

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Rome

EU vil da bli det gjenforente Romeriket (øst/vest) Noen Antikrist ser jeg ikke, snarere enn gjenforening av Kirken i øst med Kirken i vest. Noe som også er årsaken til at alle de tre siste Pavene har besøkt Konstantinopel (Istanbul)


Konstantinopel (Istanbul) oktober 2015

[Redigert den 10-3-2016 kl 12:49 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 28-3-2016 kl 11:30Sitat:

Sal. 83:3
They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.

4They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.


Guds folk og Guds lære er snart helt utvisket her på jorden.
Etter flere tusen år har antikrist nesten seiret, han har klart å forføre nesten alle
mennesker på jorden.

Straks har verden fått en "forent kirke" med paven som overhode.
Guds folk er så godt som borte, det samme med Guds lære.

Fra nå av er det kun "kirkens lære" så gjelder, inntil Kongen resturnerer og
vil gjøre "rent bord". Tror vi kan oppleve store ting i nær fremtid.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-3-2016 kl 04:09


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Når det gjelder EU, så ser det ut til at følgende er i ferd med å skje. Tyskland (Merkel) er i ferd med å nærme seg Tyrkia (Erdogan), da de vil styre det fremtidige EU. Dette er noe Russland (Putin) ikke ønsker, da de ønsker at Moskva og ikke Konstantinopel (Istanbul) skal bli det Tredje Rom

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Rome

EU vil da bli det gjenforente Romeriket (øst/vest) Noen Antikrist ser jeg ikke, snarere enn gjenforening av Kirken i øst med Kirken i vest. Noe som også er årsaken til at alle de tre siste Pavene har besøkt Konstantinopel (Istanbul)


Konstantinopel (Istanbul) oktober 2015

[Redigert den 10-3-2016 kl 12:49 av Jerusalem]


Jeg tror både katolikker og muslimer trenger en reformasjon.

De trenger å forstå at Abrahams Gud ikke ønsker noe teokrati på denne jord.

Gi heller keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.

Hadde det ikke vært Luther-reformasjon og opplysningstid så hadde antagelig

katolsk iver ført sivilisasjonen mot undergang for lenge siden.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 30-3-2016 kl 09:58Luther var jo en "liten" antikrist han også, kan ikke forstå at man ikke vil se det.
Å lese litt av det han har skrevet vil være opplysende.

Han hatet Guds folk mer enn mange.

Den norske grunnlov bar preg av det: "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-3-2016 kl 10:31


Ordet hat tror jeg ikke er helt dekkende her,

like lite som det passer ved Jesu utbrudd mot fariseerne.

Ellers så kan man sikkert opplyses ved å lese Luther ja, men at

han personlig hadde noe med utforminga av norsk grunnlov er vel tvilsomt.

Det spørs om man ikke må helt tilbake til GT for å finne de første utbrudd mot jøder.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-3-2016 kl 11:16


Sitat: skrevet av Viking  

Luther var jo en "liten" antikrist han også, kan ikke forstå at man ikke vil se det. Å lese litt av det han har skrevet vil være opplysende.

Han hatet Guds folk mer enn mange.

Den norske grunnlov bar preg av det: "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."


Hva ligger bak utestengelsen av jøder, DRKK og deres jesuitter?

Hvis du leser fakta omkring det vil du se at det ikke er hat imot personene men løgnen mennesker drives av.
Det er prinsipper om å ikke slippe inn avgudsdyrkelse og Gudsfornektere inn i den nye pakts folks grenser som gjør at jødene ikke hadde adgang.

Om vi tenker etter så blir det som om en slipper hedenske BAAL dyrkere inn i det Aller Helligste og sier de er Guds folk. Det blir feil og en blir da en støttespiller for løgnen inn i sannheten og Sannhetens bolig, der Gud bor.

Husk det at Gud selv sier det i GT, inngangen inn til det hellige har betingelser og de betingelser er å holde Guds bud i hjertet og ikke i bokstaven slik da jødene gjør. Å holde Guds bud etter bokstaven var aldri meningen, selv i fra Sinai men der på grunn av mangel på tro ble det fra da av allikevel slik (imot Guds vilje). Eks. er at man for eksempel ikke kan ta heisen på Sabbaten, man følger regler som mennesket lager selv så man ikke skal være uheldig å bryte Guds bud. Med andre ord sier den veien jødene tror på "Se hva Jeg gjør, hvor flinke vi er". Det er på Kains vei og man dyrker Jeget, det skapte.

Det er en ting men også årsaken til at man ikke ville akseptere Menneskesønnen Jesu i kjød som Messias. Han æret ikke kjødets natur i den gamle pakts presteskap men Gud Faderen istedet.

Jødene (og alle andre) må erkjenne i hjertet/ følelsene at Jesus er Gud og at Han er vår bror i samme kjød. Med andre ord tro Ham, følge Ham og vende om slik at Gud blir æret.

Dette er ikke jødehat Viking, dette er å elske jødene, sannheten og Gud Skaperen, Israels og jødenes egentlige Konge.

2 Mos 19,5-6 Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til. 6 Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.

2 Mos 19,8 Da svarte folket alle som én og sa: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren.

2 Mos 29,45-46 Og jeg vil bo midt iblandt Israels barn, og jeg vil være deres Gud. Og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo midt iblandt dem.

Jeg er Herren deres Gud.


2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg (JAHVE) vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.


2 Mos 33,5 For Herren (JAHVE) sa til Moses: Si til Israels barn:

I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig.Dermed skar det seg før det allerede hadde begynt, 40 år fulgte i ørkenen og over en hel generasjon måtte dø før man kunne entre Israels land. Ved inngangen til landet fikk vi også se mangel på tro, senere tilbød Gud å være deres kongen men igjen avviste Israel Gud som deres Konge og en konge av dem selv ble valgt. Kong Saul.., og slik ble kongeriket Israel til etter vantro jøder og israelitter.
Når Jesus ble født som en av dem hjalp heller ikke det for når de oppdaget at Han æret Gud og ikke hva Kjødet kunne i seg selv ære Gud ble Han korsfestet, selv om Han var en av de, en bror av de.

Viking, pakten ble gitt på betingelser og korsfestelsen var blodet som ga en ny pakt, en ny arv.


Å hate en personlig jøde for dennes tro blir feil og galt. Å skylde på jødene fordi Jesus, Guds sønn ble korsfestet og dermed drept er feil og galt. Det er like feil som å beskylde Romerriket for å korsfeste Ham så Han døde.

Jesus i vårt kjød døde fordi våre synder ble lagt på Hans skuldre mens Han hang på korset, derfor døde Han når Han kjente synden på seg og Gud (Gud kan ikke se synd) forlot ham.

Daniel 9:24-27.

Ha rett fokus. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 1-4-2016 kl 14:12Luther har nok påvirket lovskriverne:


Sitat:

“Set fire to their synagogues or schools,” Martin Luther recommended in On the Jews and Their Lies. Jewish houses should “be razed and destroyed,” and Jewish “prayer books and Talmudic writings, in which such idolatry, lies, cursing, and blasphemy are taught, [should] be taken from them.” In addition, “their rabbis [should] be forbidden to teach on pain of loss of life and limb.” Still, this wasn’t enough.

Luther also urged that “safe-conduct on the highways be abolished completely for the Jews,” and that “all cash and treasure of silver and gold be taken from them.” What Jews could do was to have “a flail, an ax, a hoe, a spade” put into their hands so “young, strong Jews and Jewesses” could “earn their bread in the sweat of their brow.”


http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-39/was...

Luther var vel en av de som skapte uttrykket "det åndelig Israel", han visste ikke
noe om "the hidden ones", derfor ble hans reformasjon mer katolsk enn protestantisk.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-4-2016 kl 21:03


Jeg kan selvfølgelig ikke svare for Luther men jeg kan svare for troen og troen er klar på at vi skal elske vår neste og vi skal elske vår fiende. Med andre ord har vi som troende forpliktelser som skal føre vantro inn i sann tro, få de som ikke tror til å selv velge bort sin vantro til sann tro. Slik vi ønsker å bli sett på bør vi se på andre.

Jeg tror ikke på å brenne fienders hus og fienders religiøse hedenske bøker som lyver om sannheten. Jeg tror på å avdekke fakta slik at enhver som søker, og elsker sannheten velger sannheten istedenfor urettferdigheten og løgnene.

Det er Jesus korsfestet og Guds ord omkring det som avdekker sannheten og kler løgnene nakne så alle kan se. Enhver som IKKE vil se Jesus korsfestet og Guds ord omkring dette vil aldri heller se hva som er rett. Gud skal dømme de, ikke vi. Ei heller Luther men vi kan bedømme ut ifra hva vi til enhver tid er gitt å se. Da må vi bedømme klokt og ydmykt. Erkjenne at om Luther ble gitt ett frø til sannheten som avslørte bedraget Antikrist har igjennom DRKK så startet denne sannhet med å vanne dette frø. Det er nå kommet til røtter til dette frø og over frøet har en plante strukket seg opp. Denne hele plante vet nå at det måtte vann til og at under frøet er det jord, stein, mere vann og næring. over frøet vet vi at det er varme og lys.
Det er akkurat som Guds karakter er, som duggen legger seg på gresset om natten og den som vil kan drikke. Den som vil kan se at det Luther startet opp var avsløringen av Antikrist grep om verden og Luther fikk og drakk av den dugg han kunne drikke ut ifra der han var. Det finne også en tekst fra Luther som sier at han viste om Sabbatens hellighet men at det var for tidlig å fremme denne dag tilbake til kristenheten. Det står også tekster fra Ham om han var redd verden skulle glemme hva han egentlig mente med at protestantisme er alltid reformvillig. Med andre ord, om protestantene sluttet å reformere seg var bevegelsen død. Uten vekst, ikke liv.

I skriften så står det at "fordi kjærligheten blir kald skal lovløsheten bre seg". Guds kjærlighet er varm og den bryr seg om ens neste. Den gjør ikke forskjell og elsker sin neste og hater løgnen.

Ha en velsignet Sabbat Viking. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 2-4-2016 kl 08:28En god sabbat til deg og dine Leif :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-4-2016 kl 10:27


Sitat: skrevet av Viking  

Luther har nok påvirket lovskriverne:


Sitat:

“Set fire to their synagogues or schools,” Martin Luther recommended in On the Jews and Their Lies. Jewish houses should “be razed and destroyed,” and Jewish “prayer books and Talmudic writings, in which such idolatry, lies, cursing, and blasphemy are taught, [should] be taken from them.” In addition, “their rabbis [should] be forbidden to teach on pain of loss of life and limb.” Still, this wasn’t enough.

Luther also urged that “safe-conduct on the highways be abolished completely for the Jews,” and that “all cash and treasure of silver and gold be taken from them.” What Jews could do was to have “a flail, an ax, a hoe, a spade” put into their hands so “young, strong Jews and Jewesses” could “earn their bread in the sweat of their brow.”


http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-39/was...

Luther var vel en av de som skapte uttrykket "det åndelig Israel", han visste ikke
noe om "the hidden ones", derfor ble hans reformasjon mer katolsk enn protestantisk.
Forklar gjerne litt nærmere om "the hidden ones" :)

Intet er perfekt, men ut av reformasjonen fikk vi også
de reformerte. En bevegelse som muligens i enda
større grad la vekt på å tilbe i ånd og sannhet -
noe som igjen kan ses som en oppfyllelse
av gammeltestamentlige profetier.

Israel = den sanne kirke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 2-4-2016 kl 19:19Det finnes vel bare et vers der "the hidden ones" er nevnt. Jeg har ikke
funnet verset oversatt slik i nyere norsk oversettelse.


Sitat:

83:1 Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.

83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.

83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.

83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.

83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:

83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;

83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;

83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-4-2016 kl 19:31


Akkurat dette taler ikke bestemt for din sak Viking.

Hvis vi går til grunnteksten er dette en helt grei oversettelse:


Psa 83:3 (83:4) Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.
Psa 83:4 (83:5) De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.Hvis vi derimot ikke tror Jesus er Guds lam og Messias gjelder den gamle pakt enda men GT beviser jo at Jesus er Menneskesønnen, Messias og at Han er Kongen etter Davids ætt. Han er vår Konge nå og GTs profetier blir oppfylt igjennom Ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 2-4-2016 kl 19:59
Det står skrevet i KJV 1611, Sal. 83.
Det er bibelens ord, ikke mine.

Jeg tror at disse versene er profeti om de som mistet
sin identitet. De som ikke tror at disse finnes (Luthers tilhengere),
vil nødvendigvis bruke den oversettelsen du viser til Leif.

Vi får se åssen det går. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-4-2016 kl 20:16


:)

Det er øynene som ser som bestemmer hva en kan lese ut av de vers isolert sett men tar vi i betraktning at Jesus er Messias, Israels Konge så er Hans barn hvem de nå er innbyggerne og folket det her er snakk om.

Hidden ones/ de vernede:

H6845
צפן
tsâphan
tsaw-fan'
A primitive root; to hide (by covering over); by implication to hoard or reserve; figuratively to deny; specifically (favorably) to protect, (unfavorably) to lurk:

- esteem, hide (-den one, self), lay up, lurk (be set) privily, (keep) secret (-ly, place).

Nasjon/ ett folk:

H4480
מנּי מנּי מן
min minnı̂y minnêy
min, min-nee', min-nay'
For H4482; properly a part of; hence (prepositionally), from or out of in many senses:
- above, after, among, at, because of, by (reason of), from (among), in, X neither, X nor, (out) of, over, since, X then, through, X whether, with.

OG

H1471
גּי גּוי
gôy gôy
go'ee, go'-ee
Apparently from the same root as H1465 (in the sense of massing); a foreign nation; hence a Gentile; also (figuratively) a troop of animals, or a flight of locusts:
- Gentile, heathen, nation, people.De Gud har gjemt unna tror Jesus er Messias/ Kristus og de, hvem de nå enn er.., er i Guds hus, hedning eller jøde/ israelitt.
Husk at det er ikke de vantro som hater jødene som bestemmer hvem som Er Guds folk her omtalt. De vantro full av hat vet ikke hva de tror på men drives av sitt hat imot hva de tror er Guds folk.., hvem de nå enn er. I Babylon hersker kaos, se bare hvordan hatet virker i og rundt Israel og da midtøsten. Hvor sitter så Antikrist og fremstår som fredens mann og fredens tro?


Bare så det er sagt, om det finnes Lutherske tilhengere så har den protestantiske reformasjon der inne stoppet opp.. .

:)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-4-2016 kl 03:48


Det nærmeste jeg kommer "the hidden ones" i min bibel tror jeg må være Jesaja 45,15:

Sannelig, du er
en Gud som skjuler
seg, Israels Gud og frelser.


Herrens veier er ikke alltid så lette å forstå, men de som følger ham blir frelst.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-4-2016 kl 09:00


Skjuler i grunnteksten her betyr å være her nært men dekt over.

H5641
סתר
sâthar
saw-thar'
A primitive root; to hide (by covering), literally or figuratively: - be absent, keep close, conceal, hide (self), (keep) secret, X surely.Ellers kan vi se i Guds ord at Han kun lar seg finne om man søker Ham av hele hjertet (følelser) og hele sitt sinn (tankene).
"The hidden ones" som Viking trekker frem er de som tror Ham, og følger Ham ved å holde Hans bud og selv har Hans/ Jesu tro. De er/ har vært skjult for verden men skal komme frem og de skal bli forfulgt rett før og under Jesu andre komme.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-4-2016 kl 09:17


Takk for gresk kompetansinfo LeifG :)

Men jeg syns det høres merkelig ut at de som

følger Ham skulle være skjult for verden.

Var det ikke disse som tvert imot skulle

være lys og salt i verden?


[Redigert den 3-4-2016 kl 08:21 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-4-2016 kl 10:32


Jo men Dragen igjennom Rom/ DRKK ville ha utryddet Guds folk om ikke Gud skjulte sine for de.

Alt har sin tid og Satan har nå fått regjere og bevist at hans styresett her i verden og i hele universet er bare ond og ondt. 1260 år (538-1798) fikk han etter korset og nå er han kledd naken. Spørsmålet er hvor mange det nå er som tror Guds ord og hvor mange Jesus da henter.

Alt dette er profetert og det som nå skjer er også nedskrevet i Guds ord.., uten unntak.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-4-2016 kl 00:38


Ja jeg har også et inntrykke av at trosstyrken er på rask nedadgående i vår tid.

Det snakkes nå helt åpent om, ikke minst blant mange statsfinansierte kristne, at det er like naturlig for oss å tvile i dag som det var for Tomas før han så Jesus oppstanden.

Er ikke det merkelig? Hvordan er det mulig? Tviler sterkt på at Tomas fortsatte med å tvile etter at han fikk se Jesus i live igjen. Så hvorfor skulle det da være så naturlig for oss å tvile nå som vi har både oppstandelsen og pinsen bak oss. Jeg forstår det ikke.

Det er mye man kan tvile på. Vil og kan Jesus gjøre alt det vi ber ham om? Det kan det være naturlig å være usikker på siden vi ikke alltid kan vite hva som er Guds vilje. Men det er ikke denne form for tvil som er mest i øyenfallende i dag. Nei, nå synes det som det blant mange vanegående kirkefolk er helt naturlig å tvile på Guds EKSISTENS. Forstå det den som kan.

Nei, da får vi heller holde sammen vi tros-sterke :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-4-2016 kl 11:11


Sitat: skrevet av gana  
Ja jeg har også et inntrykke av at trosstyrken er på rask nedadgående i vår tid.


Ja men det er trosstyrken i DNK og tilhørende grupper. DNK holder trofast DRKKs bud og har sitt fokus på DRKK/ Paven og det verdslige humanistiske, men også de sekulære.
Man beveger seg derfor lengre og lengre fra Jesu tro og Guds ord og verden generelt mister kontakten med Skaperen.

For de som IKKE holder DRKKs bud men Guds bud fordi man ser på Ham der oppe og ikke verden her nede er trosstyrken voksende.


Sitat:
Det snakkes nå helt åpent om, ikke minst blant mange statsfinansierte kristne, at det er like naturlig for oss å tvile i dag som det var for Tomas før han så Jesus oppstanden.

Er ikke det merkelig? Hvordan er det mulig? Tviler sterkt på at Tomas fortsatte med å tvile etter at han fikk se Jesus i live igjen. Så hvorfor skulle det da være så naturlig for oss å tvile nå som vi har både oppstandelsen og pinsen bak oss. Jeg forstår det ikke.


Det er fordi man ikke tror Guds ord, Moses og profetene.


Sitat:
Det er mye man kan tvile på. Vil og kan Jesus gjøre alt det vi ber ham om? Det kan det være naturlig å være usikker på siden vi ikke alltid kan vite hva som er Guds vilje. Men det er ikke denne form for tvil som er mest i øyenfallende i dag. Nei, nå synes det som det blant mange vanegående kirkefolk er helt naturlig å tvile på Guds EKSISTENS. Forstå det den som kan.

Nei, da får vi heller holde sammen vi tros-sterke :)


Jesus sier at vi kjenner Ham om vi tror Ham. Tviler vi mangler vi tro, og ser Ham ikke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-4-2016 kl 11:27


Ja vi kjenner ham om vi tror og er født på ny.

Det er altså ikke nok å tro, også djevelen tror,

man må altså i tillegg ha fått det nye liv.

Jesus ga også en kort og presis oppsummering

av budene for den nye pakt; elsk Gud og elsk din neste.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-4-2016 kl 11:48


Ja, den samme oppsummeringen Jesus ga Moses rett etter at de ti bud var gjennomgått.


5 Mos 5,6-22
De Ti Bud.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.Og alle som ikke taler i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet, innholdet i Paktens Ark Nådestolen står på kjenner Ham ikke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-4-2016 kl 05:44


Bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Og først etter Ånden kan vi holde loven

etter dens egentlige mening.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-4-2016 kl 22:27


Helt klart og Han i motsetning til løgneren taler aldri imot seg selv.

[Redigert den 5-4-2016 kl 21:27 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-4-2016 kl 08:08


Hmm.. er det noen her som lyver?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-4-2016 kl 11:38


Vel, Satan og hans bedratte lyver om hvem Gud er og viser en lovløs vei, altså en kjødelig vei som taler imot Guds ord og bud. Det i Jesu navn og slik bedrar han verden, ja hele verden iflg Guds ord.


Jesus sier det slik:

Mark 7,6-9 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er:

Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt.

Og han sa til dem:

Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Før korset løftet man budene opp ved å riktig vakkert tillegge budene bud men forkastet Jesus. I dag riktig vakkert forkaster man budene ved hjelp av vakre ord for kjødet mens man løfter Jesus opp. Det er Antikrist lovløse vei hvor synd er brudd på og med loven.
Begge metodene er kjødets vilje, og ærer kjødet ved å la det leve ut fallen syndig natur inn i himmelens rekker.
Man mangler tro og tror tilsynelatende åpenhjertig løgnen, dog i ett forherdet hjerte ved å lyve om sannheten og rettferden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-4-2016 kl 13:01


Jeg tror du trenger å lære noe om begrepet løgn. En blir ikke automatisk en løgner fordi om man har en annen oppfatning. Løgner blir man først når man utaler noe man vet er usant, med den hensikt å få noen til å tro det er sant.

Løgn er altså ikke det motsatte av sannhet. Løgnens motstykke er oppriktighet, eller ærlighet. Det går fint an å si en usannhet uten å lyve. Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset og så videre.

De fleste meningsmotstandere er altså ikke løgnere, de har bare en annen oppfatning.

:exclamation:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 6-4-2016 kl 14:58

Sitat:

5 Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»

6 Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.


Hvem av oss kan vel det?Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-4-2016 kl 16:12


Sitat: skrevet av gana  
Jeg tror du trenger å lære noe om begrepet løgn. En blir ikke automatisk en løgner fordi om man har en annen oppfatning. Løgner blir man først når man utaler noe man vet er usant, med den hensikt å få noen til å tro det er sant.

Løgn er altså ikke det motsatte av sannhet. Løgnens motstykke er oppriktighet, eller ærlighet. Det går fint an å si en usannhet uten å lyve. Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset og så videre.

De fleste meningsmotstandere er altså ikke løgnere, de har bare en annen oppfatning.

:exclamation:Skjønner det, og skriften sier at ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte, vi lyver så vi tror løgnene er sann. Det er naturen til fallen syndig natur og det er denne natur vi må dø fra, for så å motta guddommelig natur.

Vi diskuterer her hva Guds ord sier og hva djevelens ånd/ tro sier. Gud sier at den som tror Ham, følger Ham og har Hans Ånd IKKE taler og gjør imot Guds bud mens Djevelen, i Jesu navn har en lære som innebefatter synd/ lovbrudd som ok i ens trosliv inn i himmelen.

Her VET vi hva som er rett ferd, hvem som følger Gud eller Djevelen og fallen syndig natur besnærende får oss til å tro løgnen og uretten som Veien, Sannheten og Livet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-4-2016 kl 16:14


Sitat: skrevet av Viking  Sitat:

5 Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»

6 Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.


Hvem av oss kan vel det?


Ja, også kamelen igjennom nåløyet. Bare Gud kan frelse oss men vi må tro Ham og Hans vei. Ikke vår vei i og med det lovløse kjødet.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-4-2016 kl 16:16


Sitat: skrevet av Viking  Sitat:

5 Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»

6 Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.


Hvem av oss kan vel det?Jeg har ikke fasiten på dette Viking,

men jeg tenker at det kanskje kan handle om å ha et åpent hjerte.

Et åpent hjerte så troen får godt feste og gode vekstmuligheter.

I tillegg tror jeg også det er viktig å følge Jesus / Guds ord

også når det ikke er populært, da kan troen vokse videre.


[Redigert den 6-4-2016 kl 15:19 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-4-2016 kl 13:56


Sitat: skrevet av LeifG  

for så å motta guddommelig natur.

Men viktig å huske på at vi har denne skatten i leirkar (2 Kor 4,7).

Vi ER altså ikke guddommelig natur, men det er noe vi har fått DEL i (2 Pet 1,4).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-4-2016 kl 23:34


Selvfølgelig ikke. Om vi mottar ER vi ikke guddommelig naturlig. Det er en gave.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 8-4-2016 kl 20:28
Is The Pope and Israeli Rabbis Courting The Mahdi?
https://www.youtube.com/watch?v=OcHKjlMP68E

Denne videoen er skremmende. Dere må se den fra ende til annen.
Denne Mahdi typen er virkelig litt av en type. Jeg har sjekket litt
på nettet og det ser ut til at han i regi av paven og jødiske rabbier
vil føre relgionene sammen og bygge det tredje tempel nå ganske snart.
Tempel institutet har gjort forberedelser, det samme med frimurerne.

Dere må se denne.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-4-2016 kl 03:53
Tro


Bibelen er klar på at mennesket frelses ved tro, ved troen alene.

Men også djevelen tror og han blir jo IKKE frelst.

Så hva slags tro er det da som frelser?

Jo den tro som frelser er tro i betydningen etterfølgelse.

Og vi finner denne etterfølgelsen klart beskrevet i det nye

testamentets tolkning av Guds lover og bud.

Det er altså ikke nok å ha et solid feste rett opp i nærmeste tåkedott

når det gjelder tro, det er kun den tro som har vilje til Guds vilje som frelser.


Dette skrevet med tanke på det kirkemøte som nå holdes i Den norske kirke.

Får liksom en fornemmelse av at tidsånden tar mer og mer over i det folkereligiøse.

Ja til tidsånden og nei til Guds lov, tror ikke dette kan være så mye annet enn Den

Lovløses verk, han som ikke er tro mot annet enn sin egen ondskap.


[Redigert den 9-4-2016 kl 06:30 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-4-2016 kl 17:53


Sitat: skrevet av gana  

Og vi finner denne etterfølgelsen klart beskrevet i det nye testamentets tolkning av Guds lover og bud.Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.


Gransket GT daglig for å finne ut om troen/ den nye pakt var rett, for oss den som er beskrevet i NT.

Med andre ord om man ikke ser Frelsen, den nye pakt direkte i GT så vet man ikke hvem og hva man tror på.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2016 kl 03:22


Det kan nok være vanskelig å få den fulle forståelse av det nye i det gamle. Dette var jo ting som selv engler gjerne vil se inn i.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2016 kl 11:29


Ja, for Jeget er det vanskelig men for den som søker Ham, tror Ham, ser Ham og får del i Hans hemmeligheter.

Som du sier (men ikke da tror på?) og Peter også sier står det skrevet i GTJer 24,7 Og jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud; for de skal vende om til mig av hele sitt hjerte.

Jer 29,13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

1 Pet 1,10-16 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen – dette som englene attrår å skue inn i. 13 Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse! 14 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, 15 men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! 16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-4-2016 kl 12:06


GT og NT er en enhet og forstås best i sammenheng.

Også samtiden må tolke i dette lys om den vil være bibelsk.

Her er et eksempel:

http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/kirkem%C3%B8tet/Har...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-4-2016 kl 19:03


Sitat: skrevet av Viking  


Is The Pope and Israeli Rabbis Courting The Mahdi?
https://www.youtube.com/watch?v=OcHKjlMP68E

Denne videoen er skremmende. Dere må se den fra ende til annen.
Denne Mahdi typen er virkelig litt av en type. Jeg har sjekket litt
på nettet og det ser ut til at han i regi av paven og jødiske rabbier
vil føre relgionene sammen og bygge det tredje tempel nå ganske snart.
Tempel institutet har gjort forberedelser, det samme med frimurerne.

Dere må se denne.


Verdenshistoriens største hendelse har allerede funnet sted.

De blir derfor en skikkelig blåmandag for alle disse, muslimer og jøder og sikker også flere,

som venter på en stor frelses-skikkelse for denne jord.

Det gjenstår ikke så mye annet stort nå, før vi alle glir inn i evigheten, enn dommen.

Frelsen kom for totusen år siden, det er dette som er kristentroens svar,

en frelse som fortsatt er å få her og nå.

Kilde: Bibelen
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 16-4-2016 kl 11:44
http://yournewswire.com/pope-francis-builds-vatican-army-to-...

Vatikanstaten har mellom 10 000 og 12 000 godt trente soldater.
Det er 450 mennesker med vatikansk statsborgerskap.

Tør ikke tippe på hva de har av gods og gull.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 13:34


Ja hvis det skulle komme til væpnet konflikt mellom DRKK og SDA så er jo resultatet gitt.

Det eneste som kan redde dem da måtte vel være Jakobs kjødelige etterkommere.

Vi lever nå i en tid da nesten alt kan skje, det eneste som setter grenser er fantasien.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 14:55


Sitat: skrevet av gana  
Ja hvis det skulle komme til væpnet konflikt mellom DRKK og SDA så er jo resultatet gitt.

Det eneste som kan redde dem da måtte vel være Jakobs kjødelige etterkommere.

Vi lever nå i en tid da nesten alt kan skje, det eneste som setter grenser er fantasien.

:)


Ja, resultatet er gitt, DRKK med all verdens våpen vil tape/ forgå uten at SDAs troende løfter en finger.

Det står skrevet at verden, forført av Dragen, Dyret og Den Falske Profet vil forfølge de som har Jesu tro og holder Guds bud ved Dyrets merke og til gangs tiden etter at dødsdekreet er gitt.


Men det er ikke noen andre enn Gud Faderen og Jesu andre komme som berger Hans etterfølgere.

Og Jesu etterfølgere bærer jo ikke verdslige våpen, kun Guds sverd som er Hans ord.

Det iflg Guds ord.., og det er jo ikke fantasi.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 15:30


Nei Guds ord er ikke fantasi, men det blir gitt mange fantasifulle tolkninger.

Ikke minst blant de som tar utgangspunkt i gamle bud framfor oppfyllelsens bud.

Men akkurat på dette område så er vel kanskje ikke DRKK og SDA så helt ulike,

så kanskje vi foreløpig kan si uavgjort.

Tippekampene for øvrig begynner på Norsk Tipping klokka 16.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 16-4-2016 kl 16:17


Sitat: skrevet av gana  
Nei Guds ord er ikke fantasi, men det blir gitt mange fantasifulle tolkninger.

Ikke minst blant de som tar utgangspunkt i gamle bud framfor oppfyllelsens bud.

Men akkurat på dette område så er vel kanskje ikke DRKK og SDA så helt ulike,

så kanskje vi foreløpig kan si uavgjort.

Tippekampene for øvrig begynner på Norsk Tipping klokka 16.


Dårlig dag på jobben?

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-4-2016 kl 16:43


Hehe.. neida, jeg investerer bare litt av overskuddet :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen