Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3
Forfatter: Tittel: Come on
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2014 kl 19:18


Bibelsk kjernesannhet er "Hold budene".

Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Sal 78,7 og sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud

Sal 119,115 Vik fra mig, I som gjør ondt, forat jeg må holde min Guds bud!

Matt 15,3 Men han svarte og sa til dem: Og I, hvorfor bryter I Guds bud for eders vedtekts skyld?

Mark 7,9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

1 Kor 7,19 Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.

1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2014 kl 21:19


Det er greit med en hviledag, men det er de som tviholder på en bestemt dag i uken, i ditt

tilfelle sabbaten, som bryter Guds ord. Guds bud i den nye pakt er at vi kan holde alle dager

for like. Dette også kalt kristen frihet. Og det er en frihet NT advarer å klusse for mye med,

det kan føre til lov-trelldom og i verste fall til frafall fra kristen tro. Jesus kom med nåde

sannhet og frihet - og det var for at vi skulle leve deri. Ja han ga sitt liv for vår frihet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2014 kl 22:37


Tenk over dette, det er Du i kjødet som har ett problem med Sabbaten, den syvende.

Du finner ikke ett vers, eller ett ord i Guds ord som sier at Guds bud, inkl. Sabbaten er endret, opphevet, frigjort eller noe som helst forandret på siden skapelsen, Sinai, korset eller 3,5 år etter korset ved åndens falle, også på hedningene. Det eneste som er endret på er at presteskapets sermonielle lovbud og presteskapets opphør da nå Jesus tok/ tar denne tjeneste på seg som nå Yppersteprest. Ja, Yppersteprest alene fordi nå er tjenesten omkring offersystemet, altså som hadde med ofring av dyr borte men den tjeneste etter offringen i den gamle paklt videreføres igjennom den tjeneste Krsitus nå gjør. Med andre ord er sabbatene som hadde med ofringene av dyr nå historie fordi nå er det reellt. Jesus vil oppfyylle go oppfyller de resterende sabbater og de kan vi lese om hvordan sjkal oppfylles i profetiene. Sabbaten, den Syvende Dag har ingenting med de sermonielle lover og påbud å gjøre men sabbatene (påske, pinse, etc..) hadde det.
For å finne vers som kan gjøre deg fri fra Guds bud må du formulere og filosofere deg frem til en logikk, du kan ikke finne ett vers for seg selv eller helhetelig vers flere steder som kan støtte at noen av de ti bud er over og ut.

Derfor sier Paulus dette, som omhandler sermonielle påbud og lover:

Kol 2,16-17 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; 17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.

Det sermonielle var en skygge og Sabbaten er ikke en skygge. De sermonielle bud som er bildet på det kommende, altså sabbatene er en skygge på det reelle. Ser du, kjenner du forskjellen på Sabbaten og sabbatene?

Dette vers:

Rom 14,5-6 Den ene akter en dag fremfor en annen, den andre akter alle dager like; enhver være fullt sikker i sitt eget sinn! 6 Den som akter på dagen, gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som eter, gjør det for Herren, for han takker Gud; og den som ikke eter, gjør det for Herren og takker Gud.


Brukes av mange men ikke en tøddel skal bort, allikevel brukes det til inntekt for å være sin egen Herre over hvilken Sabbats dag en vil ha. Hvem er deres Gud når Jesus er Herre over Sabbaten og at denne Herre Jesu Krist ga Sin Sabbat til sine så verden skulle se hvems Gud de har.
Om jeg akter onsdagen høyere enn tirsdagen så er det greit det, om jeg ikke akter på dagene så er det greit det. Det som er viktig er å har troen på Gud og Hans orden, Ham som ens Konge og ens bror i livet. Paulus snakker ikke om Sabbaten her men om hvordan en er og akter på og i hverdagene.


2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.


Om vi snur på flisa og ser etter hva du skriver er faktisk du lovtrellen, du henger deg opp i Sabbaten og vil ikke holde Hans bud for å ikke være lovtrell. Da har du ett problem med Hans orden og Hans bud, du blir på en måte fanget av kjødets svikefulle hjerte.

Jer 17,9 Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det; hvem kjenner det?

Sann frihet er å være av troen loven lydig, ikke av egen kraft men Guds kraft i deg, Guds vilje, Hans Ånd i deg.Matt 12,8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.

Matt 24,20 Men bed at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten!Og vi vet at på den nye jord skal Sabbaten også holdes.:up:

[Redigert den 2-12-2014 kl 21:39 av LeifG]

[Redigert den 2-12-2014 kl 21:42 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2014 kl 22:51


Sitat: skrevet av gana  
Dette også kalt kristen frihet. Og det er en frihet NT advarer å klusse for mye med, det kan føre til lov-trelldom og i verste fall til frafall fra kristen tro. Jesus kom med nåde sannhet og frihet - og det var for at vi skulle leve deri. Ja han ga sitt liv for vår frihet.


Ja, Han kom med nåde, sannhet og frihet fordi Israel ikke trodde og løftet Hans bud frem. De fikk evangeliet på Sinai, på samme måte som vi har fått det i den nye pakt. Leser du GT og NT, og ser det med Guds øyne og ikke kjødets øyne vil du se det.

Tro ikke at Jesus lot seg dø for at vi skal få lov å leve i synd, altså at Hans bud er for vanskelig for Hans skapninger å etterleve. På den måten sier du at Han skapte oss for dårlige og måtte da dø fordi Satan hadde rett. Med andre ord vant Satan men Jesus tok innersvingen på Satan. Du tror da på Yin Yan/ altså en satanist.

Bli ikke fornærmet nå, ta tak i dette og se hvem Gud og hvem du egentlig er i forhold til Ham. Da kan Han frelse/ redde deg/ oss.

:up:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2014 kl 23:53


Sitat: skrevet av LeifG  
Sabbaten, den Syvende Dag har ingenting med de sermonielle lover

Jesus kom ikke bare for å oppfylle de seremonielle sider av loven.

Han kom for å oppfylle HELE loven.

Det er jo derfor vi kan gå fri.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-12-2014 kl 18:23


Selvfølgelig men Han oppfylte så vi også kan oppfylle. Det står rett ut skrevet i Romerne 8, løsningen på vår fortvilte situasjon beskrevet i kap. 7..

Ikke hopp bukk over hva som blir her nå¨skrevet, ta etterkontroll på det i Guds ord. Sjekk det helhetlig ut om det kan være slik.

Frihet har du om din neste holder budene/ oppfyller loven fordi denne da ikke tråkker på dine tær. Oppfyøller du også loven tråkker du ei heller på din nestes tå. Det e rfrihetens lov, den kongelige lov hvor enhver har det som en konge fordi ingen tråkker på deg.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-12-2014 kl 18:28


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sabbaten, den Syvende Dag har ingenting med de sermonielle lover

Jesus kom ikke bare for å oppfylle de seremonielle sider av loven.

Han kom for å oppfylle HELE loven.

Det er jo derfor vi kan gå fri.

:)


Husk at med det du her sier så er du i en lovløs tro, på en måte en lovløs hemmelighet for utvalgte. Du sier at du faktisk kan slå ihjel, kan lyve, kan begjære, ha andre guder og ja det fordi Jesus oppfylte så du kan synde.. . Med andre ord vant Djevelen.. . Men det tror jeg ikke du helt ser.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-12-2014 kl 20:11


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sabbaten, den Syvende Dag har ingenting med de sermonielle lover

Jesus kom ikke bare for å oppfylle de seremonielle sider av loven.

Han kom for å oppfylle HELE loven.

Det er jo derfor vi kan gå fri.

:)


Husk at med det du her sier så er du i en lovløs tro, på en måte en lovløs hemmelighet for utvalgte. Du sier at du faktisk kan slå ihjel, kan lyve, kan begjære, ha andre guder og ja det fordi Jesus oppfylte så du kan synde.. . Med andre ord vant Djevelen.. . Men det tror jeg ikke du helt ser.

Har ingen lyst eller glede av å synde, men om en likevel skulle gjøre det så er det jo avgjørende viktig at Gud oppfylte HELE loven. Det er vårt eneste håp.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2014 kl 01:33


Sitat: skrevet av gana  
Har ingen lyst eller glede av å synde, men om en likevel skulle gjøre det så er det jo avgjørende viktig at Gud oppfylte HELE loven. Det er vårt eneste håp.


Jesus oppfylte loven i vårt kjød og på den måten kunne Han ta all verdens synd i kjød på seg, fordi Han i kjød gjorde Sin Fars vilje og ikke Sin egen vilje som Gud eller som menneske i kjød som vi er i.

Han i kjød viste oss veien, sannheten og livet, og skulle vi allikevell synde med Guds kraft i oss skal vi gjøre som Jesus viste oss.

Som Johannes sier så "Om vi skulle synde så har vi en Talsmann". Vi har en som taler vår sak men betingelsen er at vi tror Veien, Sannheten og Livet. Og det er at vi kan frelses fra synd her og nå. Jesus i vårt kjød ble fristet og Gud sier at det er ikke en fristelse som vi kan komme over om vi tror Veien, Sannheten og Livet.

Bare vi ikke forherder vårt hjerte imot Veien, Sannheten og Livet kan Han nå frem i oss og hvordan kan Han nå frem i oss? Jo, hva gjorde Jesus?

Jo, Han ba om nåde og frelse i skrik og nød. Han ropte på hjelp!

Hebr 5,7-9 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Vantro er mangel på tro det.

Hebr 3,19-19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.
4,1-2 La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. 2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.
,11-12 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro. 12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,
,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.


Jesus ba også om nåde i rett tid.., gjør etterfølgerne det i tro som Han hadde?

Om etterfølgerne har slik tro, vil de holde Guds bud og ikke alskens menneskebud omkring Gud?

[Redigert den 3-12-2014 kl 00:34 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2014 kl 02:26


Sitat: skrevet av LeifG  

Om etterfølgerne har slik tro, vil de holde Guds bud og ikke alskens menneskebud omkring Gud?

Å holde Guds bud betyr i bibelsk forstand å ha vilje til Guds bud i sitt sinn.

I legemene våres vil det likevel ofte være en annen lov som råder, syndens lov.

Kampen avgjøres så av oss, for: "Den som sår i sitt eget kjøtt, høster

fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden."

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2014 kl 17:24


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Om etterfølgerne har slik tro, vil de holde Guds bud og ikke alskens menneskebud omkring Gud?

Å holde Guds bud betyr i bibelsk forstand å ha vilje til Guds bud i sitt sinn.

I legemene våres vil det likevel ofte være en annen lov som råder, syndens lov.

Kampen avgjøres så av oss, for: "Den som sår i sitt eget kjøtt, høster

fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden."Hvem er sterkest i den som tror? Kjødet vårt eller Gud? Om kjødet er sterkere enn Gud, tror vi da?

Les tekstene her:

Joh 15,22 Var jeg ikke kommet og hadde talt til dem, da hadde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for sin synd.

Rom 7,24-25 Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! - Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Rom 8,1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Rom 8,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;

Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.Så hvis vi tror på mennesket Jesus, vår Herre og Gud er det mulig. Hvis ikke kan vi ikke frelses fra synden fordi kjødet regjerer over Guds Ånd/ kraft i oss. Tror du Ham kan du i kjød frelses, fordi Gud gir deg kraft fra å leve i kjødets begjær. Hvem råder/ sitter da i deg, Guds tempel? Antikrist eller Gud? Mammon, tjene to herrer?

Det beste er å avvise Mammon/ antikrist totalt og leve i tro på at Faderen bevarer oss individuelt og former oss. Da kan ikke vi svikte troen og Ham ved å si at vi ikke kan frelses slik Han viser oss vi kan igjennom Jesus Kristus, Frelseren, Hans vei. Da vil vi tjene Gud og Mammon da, og ende opp som Israels folk gjorde etter at de også fikk evangeliet på Sinai.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2014 kl 18:46


Mulig vi er nokså enig likevel LeifG. Eller ser du noen forskjeller? :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2014 kl 22:25


:)

Kanskje, jeg tror på frelse fra synd her og nå. Med andre ord tror jeg Han kan gjøre oss loven lydig i dag her og nå. Det på bakgrunn av å se på Jesus, hva Han gjorde i kjød og Han overga seg til Faderens nåde over Ham selv og verden. Denne metodikk Han viste oss ved sitt liv/ kjød gjenspeiles i frelsesplanen i GT og forklart i NT ved den nye pakt.

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,
Hebr 2,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.


Det er å tro på Jesus og Hans plan ut av synd, ja gjenopprettelsen av det som skulle være. Vi må bare tro, så gjør Faderen resten i oss. Det er Han som giir oss en ny ånd, det er Han som gir oss ett nytt sinn og det er Han som gir oss ett nytt hjerte. Det så vi gjør Hans vilje men uten denne tro på Ham kan Han ikke gi oss noe, det fordi vi ikke tror Ham eller vil ha Ham i vårt liv. Uten tro famler vi og Han får ikke kontakt med oss, vi farer vill som får og vi hverken ser eller hører Ham. Da har den onde, istedenfor Kristus lett match.

Tror vi ikke Han og Hans offer kan frelse oss fra synd i vårt kjød, så er ingenting rettferdig.

Jeg vet det er men annen tro her ute i verden som sier å være kristent og evangelisk men det er frelse i synd her og nå. Det er å tro på Jesus, ikke selv ha Jesu tro. Altså tro at Han i kjød var uten synd men at vi ikke kan være uten synd i kjød før etter Frelseren har kommet andre gang. Det ved "Se, alt er nytt og det nye legemet".

Det er det samme som å si at Jesus, vår Herre og Gud ikke kom i vårt kjød og i dette kjød mottok nåden som vi må. Sagt på en annen måte så tror man da at det å være i vårt kjød er synd i seg selv og dermed kunne ikke Jesus komme i kjød men kun i kjøttet og blodet vi er i.

Husk at Guds ord sier at evangeliet handler om tre fundamenter og de henger sammen som limt. De tre er Synd, altså lovbrudd, rett ferd, altså loven lydig og kommende Dom over de to liv. Jesus sier rett ut at om vi vil leve så hold budene. Antikrist sier det motsatte og fornekter Jesus i vårt kjød, altså at frelsen kan nå os også her og nå.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2014 kl 22:38


:)

Ok, jeg forstår, tror jeg.

Men hva gjør du da med vers som 1. Joh 1, 8 som sier at vi alle har synd?

"Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss."

:question:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2014 kl 23:17


:up:

Jeg har synd jeg, men Jesus har tatt min synd og i Ham er jeg uten synd. Jeg elsker Ham og hater meg selv fordi jeg vet at i meg selv vil jeg synde, jeg er ikke god i meg selv. Jeg har synd jeg fordi jeg syndet men se, Jesus kunne frelse meg fra min synd og Han er derfor mitt håp, min tro og min kjærlighet. Jeg vil ikke frelses med synd fordi jeg i meg selv er ikke verd å frelse men Hans gjenoppretter meg til det som var Hans intensjon med mennesket og livet er igjen verd å leve. Jeg elsker det livet Han har skapt og den orden og de bud Han har gitt i sitt skaperverk, altså Skaperverket Han skapte, ikke det falne skaperverk.
Han ser barnet i meg, Han ser ikke på synden i meg og frelser meg med det. Han frelser barnet i meg og former meg på nytt, uten synd.
Vet du, da før jeg fattet frelsen og Frelseren var det fordi jeg hatet verden og meg selv, jeg følte at denne verden ville jeg ikke leve i, eller at jeg ikke tilhørte her. Guds ord fra 1. Mosebok av forteller hvorfor verden er som den er, sett fra Guds åndelige øyne. Leser vi med våre kjødelige øyne vil vi bare rote det til, for vi i oss selv sviker sannheten. Når jeg fikk se Guds verk, plan og den ondes fall sammen med Eva og Adams fall forstod jeg hvorfor det var vondt å leve og jeg forstod verdien ved livet Gud skapte.

Jeg klamrer meg fast til Ham og ser ikke på det å hverken holde Sabbaten eller ha Ham som min Gud som det å være lovtrell. Det er jo Han som har gitt meg troen på Hans eksistens og orden, det er ikke av egen kraft jeg holder budene men mit håp i Ham, min tro på Ham og det i hele Hans verk stråler det ut ren sann rettferdig barmhjertig kjærlighet ut av. I Ham og denne tro er man fri fra verdens bud og trelldom! Det er frihet det!

Faller jeg fra Ham, min Far igjen vil jeg atter igjen synde men er jeg der, synder jeg ikke.

Så på den måten er jeg uten synd, selv om jeg er synd i meg selv. Det er også verd å nevne i denne sammenheng at fallen syndig natur er en natur som setter Jeget først, egoet og stoltheten mitt innerste indre. Om jeg sier at jeg ikke har synd og at jeg ikke kan falle selv om Gud ikke var her nå så er det mitt Jeg, egeot som har bedratt mitt hjerte og jeg er stolt over meg selv. Se hvor flink Jeg er, se hva Jeg gjør! Det er på Kains vei, gjerningenes veier og det er der antikrist går ved å si at vi ikke kan frelses fra synd her og nå. Derfor fjerner man loven på antikrist vei og sier at vi er frelst i synd. Derfor i vårt villfarende kjød lager vi vår egen vei opp og inn i himmelens bøker, det ved siden eller paralellt på den ene sanne frelses vei. Med fine ord løfter man Faderen og Sønnen opp men setter Hans bud ut av sin kraft.

Det er nettopp det man gjør ved å si at Simon Peter ble av Jesus utnevnt som den første Pave. Man sier at denne Paverekke, i Jesu navn har makt til å endre lover og tider:

Matt 16,15-20 Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18 Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. 20 Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid*.
<* ett år og to år og et halvt år; DNL 12, 7.>>Slik er hele kristenheten fordervet bort fra det ene sanne evangelium, for hele kristenheten følger Pavens bud og ord, ja den politiske verden tror også at DRKKs bud er Guds bud.. . Husk at DRKK er en verdens stat, en politisk religiøs stat med embedsmenn overalt, ja Matlary er Norges poltiske rådgiver, Bondeviks også. Saddam hussein hadde også sin rådgiver, hvor Bush også rådførte seg med sine.

Åp 16,14 for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag.
Åp 17,2 som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin.
Åp 17,18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.
Åp 18,3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 8-12-2014 kl 13:19Fint innlegg LG.
Jesiah sier litt om tiden vi er inne i:Sitat:

Jesiah 29:
10 For Herren har øst over dere
en ånd som gir dyp søvn.
Han har lukket øynene deres – profetene,
og dekket til hodene deres – seerne.

11 For dere har hvert syn blitt som ord i en forseglet bok. Om en gir den til en som forstår skrift, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg kan ikke, den er forseglet.» 12 Om en gir boken til en som ikke forstår skrift, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg forstår ikke skrift.»

13 Herren sa: Dette folket
kommer nær meg med munnen
og ærer meg med leppene,
men hjertet er langt borte fra meg,
og den frykt de har for meg,
er et tillært menneskebud.

14 Derfor vil jeg fortsette å forundre dette folket
på underlig og underfullt vis.
Da skal visdommen til deres vise forgå,
og klokskapen til deres kloke skal skjule seg.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-12-2014 kl 16:00


Ja, alvorlig og. Ser vi på Daniel kap 12 så står det der at boken er forseglet inntill en viss tid og den tiden er nå. Altså ikke lenger forseglet og de den er forseglet for enda er de som ikke vil holde Guds bud, det samtidig som de ærer Gud med sine lepper.. . De følger tillærte menneskebud og er inn under den lovløse.

Men jeg tror det har noe med at noen bare ikke vil dø fra kjødet, man tør ikke å tro, vil ikke tro, vil ikke slippe Jeget og ens egosenteriske selviske stolthet. Det blir liksom på Kains vei, "Se hva Jeg gjør!". Motsatt på Abels vei så tror man og gjør etter troens Herre.
De på Kains vei i dag anklager de på Abels vei å være lovtreller men fakta er jo at de selv er treller under loven for bare de har prinsippielle problemer med loven.. .

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-12-2014 kl 16:02


Slipper man Jeget er det jo ikke noe vanskelig å tro Daniels bok..; Babylon, Perserne og Mederne; Grekenland og Romerriket (her innunder DRKK). Da er jo alt egentlig åpenbart og følgene enkle.

[Redigert den 13-12-2014 kl 15:03 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-12-2014 kl 08:25


Sitat: skrevet av LeifG  
Slipper man Jeget er det jo ikke noe vanskelig å tro Daniels bok..; Babylon, Perserne og Mederne; Grekenland og Romerriket (her innunder DRKK). Da er jo alt egentlig åpenbart og følgene enkle.

Hvor mange tror du egentlig det er som klarer å slippe jeget 100 %?

Enhver med litt selvinnsikt vil forstå at en tolkning alltid vil være mer eller mindre farget av fortolkeren.

Det er bare sånn det er, vi er skapt som subjekt og den fulle objektive sannhet lar seg vanskelig innhente av noen enkeltperson.

Den Hellig Ånd kan riktignok veilede oss, men Bibelen sier selv hver enkelt av oss bare forstår stykkevis.

Og med denne erkjennelsen inne blir det jo litt for enkelt å si at det ikke er vanskelig å forstå om man bare slipper jeget.

Nei, tenker man seg om så får man nok fort heller se begrensningene i egen fortolkningsfortreffelighet.

Nå sier jeg ikke med dette at din tolkning er feil, men en litt mindre bastant holdning syns jeg nok kunne vært passende.

:)[Redigert den 14-12-2014 kl 07:50 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-12-2014 kl 10:39


Sitat:
Sitat:
Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Slipper man Jeget er det jo ikke noe vanskelig å tro Daniels bok..; Babylon, Perserne og Mederne; Grekenland og Romerriket (her innunder DRKK). Da er jo alt egentlig åpenbart og følgene enkle.

Hvor mange tror du egentlig det er som klarer å slippe jeget 100 %?

Enhver med litt selvinnsikt vil forstå at en tolkning alltid vil være mer eller mindre farget av fortolkeren.
Det er bare sånn det er, vi er skapt som subjekt og den fulle objektive sannhet lar seg vanskelig innhente av noen enkeltperson.


Daniel 2 git ingen rom for mistolkning, lar man det gjelde i neste kapittel, altså kap 7 kan man lese videre. Måle den opp mot kap. 8 osv.. Til slutt er den onde kledd naken og vi falne med. Omvender vi oss da, altså aksepterer sannheten dør vi fra vårt Jeg. Tygg og svelg.


Sitat: skrevet av gana  
Den Hellig Ånd kan riktignok veilede oss, men Bibelen sier selv hver enkelt av oss bare forstår stykkevis.

Og med denne erkjennelsen inne blir det jo litt for enkelt å si at det ikke er vanskelig å forstå om man bare slipper jeget.


Den Hellige Ånd leder oss til hele sannheten og ved ett profetert tidspunkt skal alt åpenbare seg, den tiden er allerede kommet men bare de som tror Ham tror Ham.

Sitat: skrevet av gana  
Nei, tenker man seg om så får man nok fort heller se begrensningene i egen fortolkningsfortreffelighet.


Ja, derfor lar man Guds ord fortolke seg selv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-12-2014 kl 01:32


Sitat: skrevet av LeifG  

Den Hellige Ånd leder oss til hele sannheten

Javel, men hvis du i mellomtiden har forlatt jeget så kan det nok bli problemer uansett :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-12-2014 kl 02:02


Vi skal gjøre Guds vilje, ikke hva Jeg vil.
Med andre ord det Ånden sier må stemme med Guds ord, så gjør vi det. Akkutrat det viste Jesus oss og Guds ord forteller at en fremmend ånd skal komme og bedra. Denne ånd tillater hva du vil og står imot Guds ord og bud. Alt annet er greit, bare ikke følg Guds ord og bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-12-2014 kl 02:17


Ja det er selvsagt viktig å følge Guds ledelse, men det du sa var at en skulle få åpenbart alt og alle sannheter i Guds ord.

Hva sier så Guds ord om dette?

Det sies at apostlene skulle få åpenbart den fulle sannhet og at vi har denne sannheten i Bibelen.

Til oss andre sies det at vi får åpenbart det som er til gagn, blant annet i Jes 48, 17.

Vi får altså ikke nødvendigvis åpenbart alt, men det vi trenger.

Dette er det Guds ord sier.


[Redigert den 16-12-2014 kl 01:52 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-12-2014 kl 11:54


Guds ord sier og jeg tror Ham.

Joh 15,15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder.


Joh 16,7-14 Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 om synd, fordi de ikke tror på mig; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.

Joh 17,17 Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet.


Jes 48,17-20 Så sier Herren, din gjenløser, Israels Hellige:
Jeg er Herren din Gud, som lærer dig å gjøre det som er dig til gagn, som fører dig på den vei du skal gå.

18 Gid du vilde akte på mine bud!

Da skulde din fred bli som elven, og din rettferdighet som havets bølger; 19 da skulde din ætt bli som sanden, og din livsfrukt som sandkornene; dens navn skulde ikke utryddes og ikke utslettes for mitt åsyn.

20 Dra ut av Babel, fly fra kaldeerne! Forkynn dette, fortell det med jubelrøst, utbred det like til jordens ende,
si:

Herren har gjenløst sin tjener Jakob!


Ja, det vi trenger for å komme ut av Babylon og inn til Guds rike som ikke er av denne verden. Når det er sagt så har ikke Babylon falt enda men Babylon vil snart fall og da må vi komme oss ut, altså adskille oss fra verden. For å kunne se det må man tro Sannheten og Guds ord, man må kjenne til hva man tror på og hvem man tror på. Jesus Kristus. Det som er til gagn er å se nok til at vi velger Guds rike fremfor en åndelig løgn som er like sterk som en ny fysisk flom likt den på Noahs tid. Ingen andre enn de som trodde på Gud overlevde og ingen i den verden da hadde opplevd regn før flommen. Sammenlign det opp imot det åndelige bedrag som nå er, da må du vite konkret logisk og forstandig (noe som overgår verdens forstandige) hva du tror på for hvis ikke er du allerede bedratt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-12-2014 kl 02:41


Ja, jeg tror det er mye sant og rett i det du skriver der LeifG.

Men jeg tror nok det var meningen vi skulle trekke oss ut av Babylon FØR fallet.

Vi kan ikke gå fysisk ut av denne verden, men å trekke seg ut på den måten at

en tar avstand til det babylonske, det er noe en bør gjøre så fort som mulig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-12-2014 kl 12:38


Sitat: skrevet av gana  
Men jeg tror nok det var meningen vi skulle trekke oss ut av Babylon FØR fallet.

Vi kan ikke gå fysisk ut av denne verden, men å trekke seg ut på den måten at

en tar avstand til det babylonske, det er noe en bør gjøre så fort som mulig.


Ja, riktig det vi kalles ut nå og vi kan se kallet ut av Babylon gjentas to ganger, i to hendelser i Åpenbaringen.

Den ene har skjedd og pågår den dag i dag (det er dette SDA holder bevist på med, ddeet er SDAs misjon), den siste er en som kommer, antagelig i forbindelse med Dyrets Merke. SDA har en komplett og helhetelig forståelse av dette.

Åp 14,8 Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.

Åp 18,2-4 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; 3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si:

Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!


Dette er siste sjanse og rett før nådedøren stenges, når den stenges kommer de syv skåler, Åp 15 og 16. Da er det ingen nåde for de ikke troende lenger likt de syv siste plager i Egypt. Når den syvende faller kommer Jesus og henter sine, først de døde i Kristus som står opp av gravene så de som lever og er igjen.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-12-2014 kl 12:48


Sitat: skrevet av gana  
Ja, jeg tror det er mye sant og rett i det du skriver der LeifG.

Men jeg tror nok det var meningen vi skulle trekke oss ut av Babylon FØR fallet.

Vi kan ikke gå fysisk ut av denne verden, men å trekke seg ut på den måten at

en tar avstand til det babylonske, det er noe en bør gjøre så fort som mulig.

Babylon var Jerusalems jødiske trossamfunn, som de første kristne var en del av, de kristne gikk ut av dette trossamfunnet og dets falske tilbedelses form, før det gikk under år 70 e.Kr


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-12-2014 kl 16:04


Her kan du lese litt om preterisme:

http://amazingdiscoveries.org/RT_encyclopedia_Futurism_Prete...

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-12-2014 kl 14:41


Sitat: skrevet av LeifG  
Her kan du lese litt om preterisme:

http://amazingdiscoveries.org/RT_encyclopedia_Futurism_Prete...


Ja der står det at Romas katolske trossamfunn var "Babylon" mens det i virkelighten var Jerusalems jødiske trossamfunn som var "Babylon" som gikk under år 70 e.Kr

Med andre ord mere falske profetier fra falske profeter, med løfter om falske messiaser, LeifG
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-12-2014 kl 15:52


Hvis en skal følge Guds ord for å prøve eventuelle profeter så er første bud å se etter om de holder Guds bud, inkl. Sabbatemn den syvende dag. Gjør de ikke det står det rett ut i skriften at vi IKKE skal tro på de men ta avstand. Når de da i tillegg ikke taler i henhold til ei heller vitnesbyrdet vet vi hvem de er.

Vet du konkret hva Ordet og Vitnesbyrdet er for noe og kan du vise konkret til i skriften hva skriften sier det er for noe?

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,


I NT kan vi også se det samme som troen der i kvalitetssikres i GT men enhver siom ikke tror Gud kan IKKE bruke skriften konkret, bare her og der vagt. Så vis meg, Faderen der oppe og deg selv konkret!

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-12-2014 kl 19:02


Sitat: skrevet av LeifG  
Hvis en skal følge Guds ord for å prøve eventuelle profeter så er første bud å se etter om de holder Guds bud, inkl. Sabbatemn den syvende dag. Gjør de ikke det står det rett ut i skriften at vi IKKE skal tro på de men ta avstand. Når de da i tillegg ikke taler i henhold til ei heller vitnesbyrdet vet vi hvem de er.

Vet du konkret hva Ordet og Vitnesbyrdet er for noe og kan du vise konkret til i skriften hva skriften sier det er for noe?

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,


I NT kan vi også se det samme som troen der i kvalitetssikres i GT men enhver siom ikke tror Gud kan IKKE bruke skriften konkret, bare her og der vagt. Så vis meg, Faderen der oppe og deg selv konkret!

Joh 10:30 Jeg og Faderen er ett
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 11-1-2015 kl 17:25


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Hvis en skal følge Guds ord for å prøve eventuelle profeter så er første bud å se etter om de holder Guds bud, inkl. Sabbatemn den syvende dag. Gjør de ikke det står det rett ut i skriften at vi IKKE skal tro på de men ta avstand. Når de da i tillegg ikke taler i henhold til ei heller vitnesbyrdet vet vi hvem de er.

Vet du konkret hva Ordet og Vitnesbyrdet er for noe og kan du vise konkret til i skriften hva skriften sier det er for noe?

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,


I NT kan vi også se det samme som troen der i kvalitetssikres i GT men enhver siom ikke tror Gud kan IKKE bruke skriften konkret, bare her og der vagt. Så vis meg, Faderen der oppe og deg selv konkret!

Joh 10:30 Jeg og Faderen er ett


Hvordan oversetter du "ett" Jerusalem.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-8-2015 kl 19:31


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Joh 10:30 Jeg og Faderen er ett

Hvordan oversetter du "ett" Jerusalem.

Det er ikke noe å oversette, Viking når Jesus Kristus sier de er ett så er de det. Andre steder sier han at Faderen er i ham og at han er i Faderen. Har du sett den ene så har du sett den andre, det er ingen forskjell på dem de har samme personlighet, samme ånd (Den hellige ånd)

[Redigert den 28-8-2015 kl 19:32 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 13-9-2015 kl 19:13


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Joh 10:30 Jeg og Faderen er ett

Hvordan oversetter du "ett" Jerusalem.

Det er ikke noe å oversette, Viking når Jesus Kristus sier de er ett så er de det. Andre steder sier han at Faderen er i ham og at han er i Faderen. Har du sett den ene så har du sett den andre, det er ingen forskjell på dem de har samme personlighet, samme ånd (Den hellige ånd)

[Redigert den 28-8-2015 kl 19:32 av Jerusalem]


Far og Sønn er to forskjellige "vesen".


Sitat:

I Matt 27, 46 og Mark 15, 34 roper Jesus ut disse ord: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»


:up:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2015 kl 17:07


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Joh 10:30 Jeg og Faderen er ett

Hvordan oversetter du "ett" Jerusalem.

Det er ikke noe å oversette, Viking når Jesus Kristus sier de er ett så er de det. Andre steder sier han at Faderen er i ham og at han er i Faderen. Har du sett den ene så har du sett den andre, det er ingen forskjell på dem de har samme personlighet, samme ånd (Den hellige ånd)

[Redigert den 28-8-2015 kl 19:32 av Jerusalem]


Far og Sønn er to forskjellige "vesen".


Sitat:

I Matt 27, 46 og Mark 15, 34 roper Jesus ut disse ord: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»


:up:

Ingen i kirken har sagt at de er en og samme person, det er bare noe sektene har funnet på, for å gi seg selv en grunn, til å forlate kirken og danne en sekt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen