Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: Den Falske Profet
TheaLinnea
Medlem
**
Innlegg: 41
Registrert: 5-9-2008
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-9-2008 kl 12:17


Falske profeter

Definisjon: Enkeltpersoner og organisasjoner som forkynner budskaper som de tilskriver en overmenneskelig kilde, men som ikke kommer fra den sanne Gud, og som ikke er i samsvar med hans åpenbarte vilje.

Hvordan kan vi identifisere sanne og falske profeter?

Sanne profeter gjør kjent sin tro på Jesus, men det er ikke nok å hevde at man forkynner i hans navn

1. Joh. 4: 1—3, : «Prøv de inspirerte uttalelser for å se om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. Dere kjenner den inspirerte uttalelse fra Gud på dette: Enhver inspirert uttalelse som bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet, er av Gud, men enhver inspirert uttalelse som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.»

Matt. 7: 21—23: «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn . . . ? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!»

Sanne profeter taler i Guds navn, men det er ikke nok bare å hevde at en representerer Gud

5. Mos. 18: 18—20: «Av deres landsmenn vil jeg la det fremstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men våger en profet å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø.» (Jevnfør Jeremia 14: 14; 28: 11, 15.)

Jesus sa: «Jeg [gjør ikke] noe av meg selv, men taler slik Faderen har lært meg.» Joh. 8: 28. Han sa: «Jeg er kommet i min Fars navn.» (Joh. 5: 43) Han sa også: «Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære.» — Joh. 7: 18.

Noen enkeltpersoner og organisasjoner hevder at de representerer Gud, og de pleier å legge fram sine egne meninger om forskjellige spørsmål. Oppfyller de da dette viktige kravet til en sann profet?

En som har evnen til å utføre «store tegn og under», er ikke nødvendigvis en sann profet

Matt. 24: 24: «Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.»

2. Tess. 2: 9, 10: «Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst.»

På den annen side gjorde Moses tegn og mirakler under ledelse av Gud. (2. Mos. 4: 1—9) Gud gav også Jesus makt til å gjøre under eller mirakler. (Apg. 2: 22) Men det var ikke bare miraklene som viste at Gud hadde sendt dem.

Det sanne profeter forutsier, finner sted, men de forstår ikke nødvendigvis selv nøyaktig når eller hvordan det skal skje

Dan. 12: 9: «Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden.»

1. Pet. 1: 10, 11: «Profetene . . . prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet.»

1. Kor. 13: 9, 10: «Vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne.»

Ordsp. 4: 18: «Rettferdiges sti er som morgenens lysskjær, det vokser til det blir høylys dag.»

Apostlene og andre blant de første kristne disiplene hadde enkelte uriktige forventninger, men Bibelen stiller dem ikke i klasse med de «falske profeter». — Se Lukas 19: 11; Johannes 21: 22, 23; Apostlenes gjerninger 1: 6, 7, vers 6 i NTM.

Profeten Natan oppmuntret kong David til å gå i gang med det han hadde i sinne når det gjaldt å bygge et hus for tilbedelsen av Gud Men senere sa Gud at Natan skulle si til David at det ikke var han som skulle bygge dette huset. Gud forkastet ikke Natan på grunn av det han hadde sagt tidligere, men fortsatte å bruke ham fordi han ydmykt rettet på saken da Gud gjorde det klart for ham hva som var hans vilje. — 1. Krøn. 17: 1—4, 15.

En sann profets uttalelser fremmer den sanne tilbedelse og er i harmoni med Guds åpenbarte vilje

5. Mos. 13: 1—4: «Det kan hende at det står fram hos deg en profet eller en som har syner i drømme, og lover deg et tegn eller under. Hvis det tegn eller under han forutsier, virkelig skjer, og han samtidig sier: ’Kom, la oss holde oss til andre guder, som dere ikke kjenner, og dyrke dem,’ da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er det deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker deres Gud av hele deres hjerte og hele deres sjel. Deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans ord skal dere lyde; ham skal dere tjene og holde fast ved.»

Bibelen sier at en som er «verdens venn», er Guds fiende.(Jak. 4: 4; 1. Joh. 2: 15—17) Gud sa om nasjonene: «Da skal de sanne at jeg er Gud.» Bibelen sier også at Gud skulle ta ut «et folk . . . for sitt navn» fra nasjonene. Jesus lærte sine etterfølgere å be om at Guds rike måtte komme, og Bibelen advarer oss mot å sette vår lit til mennesker. Kan da prester og politiske organisasjoner som oppfordrer folk til å sette sin lit til et menneskelig styre, være sanne profeter? — Matt. 6: 9, 10; Sal. 146: 3—6; jevnfør Åpenbaringen 16: 13, 14.

Sanne og falske profeter kan kjennes på de frukter som kommer til uttrykk i deres og deres tilhengeres livsførsel

Matt. 7: 15—20: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. . . . Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. . . . Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.»

Hva kjennetegner deres livsstil? «Fra vår onde natur [kommer]: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom [utøvelse av spiritisme], fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier [sekter] og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. . . . De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt [Guds ånds frukt] er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse.» — Gal. 5: 19—23; se også 2. Peter 2: 1—3.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
TheaLinnea
Medlem
**
Innlegg: 41
Registrert: 5-9-2008
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2008 kl 11:00


Noen av Guds profeter, for eksempel Moses, Elia, Elisja og Jesus, utførte mirakuløse gjerninger som bekreftet at de hadde fått sitt budskap og embete fra Gud. Det fortelles imidlertid ikke om alle Guds profeter at de utførte slike kraftige gjerninger. Moses nevner tre viktige ting som skulle kjennetegne en sann profet: Han skulle tale i Guds navn; det han sa, skulle gå i oppfyllelse (5Mo 18: 20–22); hans profetier skulle fremme den sanne tilbedelse og være i overensstemmelse med Guds åpenbarte ord og bud (5Mo 13: 1–4). Det siste kravet var trolig det viktigste og mest avgjørende, for det kunne jo forekomme at noen brukte Guds navn på en hyklersk måte, og at hans forutsigelse ved en tilfeldighet gikk i oppfyllelse. Men som tidligere nevnt var en sann profet ikke utelukkende eller i første rekke en som kom med forutsigelser. Han var først og fremst en forkjemper for rettferdigheten, og hans budskap dreide seg i første rekke om moralnormer og hvordan de skulle anvendes. Han gav uttrykk for Guds syn på viktige spørsmål. (Jes 1: 10–20; Mi 6: 1–12) Det var derfor ikke nødvendig å vente kanskje i flere år eller i flere generasjoner på at en profeti skulle gå i oppfyllelse for å finne ut om en profet var sann eller falsk. Hvis hans budskap var i strid med Guds åpenbarte vilje og normer, var han en falsk profet. En profet som forkynte fred for Israel og Juda på et tidspunkt da folket gikk imot Guds ord og lov, måtte nødvendigvis være en falsk profet. – Jer 6: 13, 14; 14: 11–16.

Jesus kom senere med en advarsel angående falske profeter som svarte til den Moses kom med. Slike profeter kunne bruke hans navn og «gjøre tegn og undere» i sitt forsøk på ’å føre vill’, men deres frukter ville vise at de ’øvde lovløshet’. – Mt 7: 15–23; Mr 13: 21–23; jf. 2Pe 2: 1–3; 1Jo 4: 1–3.

En sann profet kom aldri med en forutsigelse bare for å tilfredsstille menneskers nysgjerrighet. Enhver forutsigelse hadde med Guds vilje, hensikt, normer eller dom å gjøre. (1Kg 11: 29–39; Jes 7: 3–9) Ofte var det som var forutsagt, en følge av de rådende forhold; folket ville høste det de hadde sådd. De falske profetene beroliget folket og deres ledere med forsikringer om at Gud fortsatt var med dem og ville beskytte dem og gi dem framgang, til tross for deres urette handlinger. (Jer 23: 16–20; 28: 1–14; Ese 13: 1–16; jf. Lu 6: 26.) De etterlignet de sanne profeter ved å benytte seg av et symbolsk språk og symbolske handlinger. (1Kg 22: 11; Jer 28: 10–14) Noen falske profeter var direkte bedragere, men mange var tydeligvis sanne profeter som var blitt forsømmelige eller frafalne. (Jf. 1Kg 18: 19; 22: 5–7; Jes 28: 7; Jer 23: 11–15.) Noen var kvinner, falske profetinner. (Ese 13: 17–23; jf. Åp 2: 20.) En «urenhetens ånd» erstattet Guds ånd. Alle slike falske profeter skulle lide døden. – Sak 13: 2, 3; 5Mo 13: 5.

Det hendte at profeter som levde opp til Guds normer, kom med visse «kortsiktige» profetier, og noen slike profetier gikk i oppfyllelse innen bare en dag eller et år etter at de var blitt uttalt. Dette gav grunnlag for å feste lit til at de av deres profetier som gjaldt en mer fjern framtid, også ville gå i oppfyllelse. – 1Kg 13: 1–5; 14: 12, 17; 2Kg 4: 16, 17; 7: 1, 2, 16–20.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 29-9-2008 kl 09:25


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Nå er jeg ikke sikker på hva vi diskuterer lenger,
hehe... ;)

De fysisk døde vil ha sin oppstandelse (fremtid)
Enkelte av de fysisk døde hadde sin oppstandelse
etter Jesu død (fortid)

Så har vi den åndelige oppstandelsen som jeg tror
du vil fram til. Den nye fødsel kan jo kun skje når
vi har dødd til oss selv.

Slik sett er de som har Ånden oppstått fra de døde.
Beviset på Jesu oppstandelse er at Han lever i oss.

Er det dette du mener? :)


Nei, aldeles ikke!
Visstnok er Jesus fra evigheter av, men jeg tror ikke jeg skal ta opp en forklaring på det nå.

Det som gjeder for oss er mye enklere å forstå, Lance!

Ånden er det samme som en ny verden, både for oss og for Kristus, han sier nemlig at han ikke er av denne verden.

Når denne verden fortsatt eksisterer, hvordan kan da Jesus, være til?

Han skal komme til jorden som et menneske - Menneskesønnen, dette er Kristusskikkelsens begynnelse, med oppvekst først som en foraktet kvist, Jes.53.2
(Jes.11.1, 14.19, 60.21)
Kvisten som ble revet fra sedertreet ble plantet som et piletre, men vokste og ble til et vintreet. Esek.17.k., mer om dette kan du lese om i tråden "Melk istedet for vann" hvor du har fått et lignende svar.

Sedertreet er Libanon, se 1.Kong.4.33, 2.Kong.14.9, Sak.11.2

Dersom du leser historiene om disse ting, vil du se at dette hører fremtiden til.

Jesus sa: Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. (Joh.7.6)

Som du ser så er tiden viktig for Jesus, som må vente med sitt komme, til den tid som er fastsatt, og den fastsatte tid er enden. (Den bibelske høst) Gal.4.2 og Dan.11.35

Det jeg mener, Lance, er at først må frafalle komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.
Jesu forløper kommer nemlig i denne skikkelse, han skal kjempe mot seg selv Luk.11.18
Og Skriften ble oppfylt, som sier: Og han ble regnet blant ugjerningsmenn (15.28)

Den falske profet:
En niding, en ugjernigsmann er den som går omkring med en falsk munn. (Ord.6.12)

Er dette overbevisende nok?

Hvis ikke kan jeg ta opp dette med denne byen Jeriko igjen.

Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen

Det er bare det at det fantes ingen by ved navn Jeriko for 2000 år siden

http://www.bibleplaces.com/jericho.htm

Den er bygd opp og ødelagt en rekke ganger og dateringer som er gjort viser at det er en av verdens eldste byer, ca 7000 år.
Den ble ødelagt i slutten av mellombronsealderen, tidlig i det 16. Århundre f.Kr., bygd opp igjen omkring 1400 f.Kr., og igjen ødelagt omkring 1325 f.Kr.

Forklarer dette deg noe?


Hvor har du alt dette fra?
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen