Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  
Forfatter: Tittel: Den Falske Profet
Allan
Medlem
**
Innlegg: 60
Registrert: 15-8-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 10:41
Den Falske Profet


Hva har England, protestantismen, en russisk president, paven, USA, humanismen, Bill Clinton, en ayatollah, FN, og en israelsk leder fra Dans stamme til felles? Ikke så veldig mye, skulle man tro. Et kort søk på internett etter identiteten til Den Falske Profet i Åpenbaringen gav meg imidlertid svaret. Etter å ha pløyd igjennom ti sider med søkeresultater var spørsmålene få, svarene mange, og forvirringen total.

Spørsmålet som for øyeblikket fortrengte alle andre spørsmål, var hvordan man kan komme til så forskjellige konklusjoner mht. til en slik endetidsgigant med samme bok som utgangspunkt?

Felles for de aller fleste av forslagene er at de er foreslått av protestanter, med sola scriptura høyt hevet. At en endetidstørrelse som Den Falske Profet ikke lar seg entydig identifisere, taler for at dens evne til å forføre verden (Åp 19,20) vil bli stor.

Nå skal det sies til forsvar for de mange forslagene at en omfattende biografi om Den Falske Profet ikke finnes Åpenbaringen, kun noen få vers. At fenomenet i tillegg beskrives under to forksjellige navn gjør ikke detektivarbeidet lettere.

Men en liten mistanke sniker seg likevel fram: at man til tider litt for raskt vender seg vekk fra Bibelen i møte med dyr, drager og andre spennende objekter i Åpenbaringen. Kanskje retter man blikket ut i verden for å ”peke ut mannen”, før man har lett grundig nok igjennom Bibelen for å undersøke hva den har å si om emnet?

Om du er nær ved å sovne av og synes min artikkel så langt er kjedelig og uinteressant lesning, så oppmuntrer jeg deg likevel til å henge med. For jeg har erfart at det er nokså sjeldent at det skrives eller snakkes om Den Falske Profet, en av de aller dyktigste aktørene på området ”sjeleforsvinning” og kirkevekst, og som vi alle burde kjenne litt til. Så nå har du sjansen!

Den Falske Profet er ett av mange symboler i Åpenbaringen. Og de aller fleste av dem er hentet fra andre steder i Bibelen, mange fra det gamle testamentet. For eksempel er symboler som lam, røkelse og lysestake åpenbart hentet fra jødenes helligdom. Endetidens Babylon har sannsynligvis fått sitt navn på grunn av sine likheter med oldtidens Babylon. Mange av dyrene, hodene og hornene finner vi igjen i Daniels bok, og symboler som skjøge og jomfru forklarer Bibelen selv for enhver ivrig bibelstudent.

Et bibelsk og fornuftig utgangspunkt for best mulig å forstå de ulike symbolene og antitypene er derfor å studere dem i deres opprinnelige ”type”-form. Slik også med Den Falske Profet. Gud ønsker ikke at Hans ord skal gjøres unødig vanskelig å forstå, spesielt ikke når det dreier seg om å identifisere sine viktigste motspillerne i endetiden.

Han gir oss hint etter hint i Åpenbaringen, som kun en uvitenhet om resten av Bibelen og en mangelfull historiekunnskap kan skygge for. Så mitt forslag er at ved å studere hva Bibelen lærer om falske profeter generelt er vi på god vei til å kunne si noe om hvem endetidens Falske Profet er.

Som nevnt tidligere er dette fenomenet beskrevet under to navn. En sammenligning av Åp 13,11-18, 16,13 og 19,20 tyder på det. Og det er heller ikke her at veiene skiller lag. Selv om noen av de mer fantasifulle utleggelsene er tilnærmet uransakelige, synes de aller fleste utleggere å være enige om fenomenets todelte natur.

I Åpenbaringen 13 blir fenomenet beskrevet som ”dyret som kom opp av jorden”. Johannes forteller her at det gir seg ut for å være et lam, men taler som en drage. En slående likhet til Den Falske Profet beskrevet i Åp 16,13 og 19,20. I begge dets aspekter gir det seg ut for å stå opp for Kristus og alt som godt er, mens det overraskende nok taler på djevelens vegne.

Med andre ord, fenomenet er både en falsk profet og et falskt dyr. Et dyr i bibelsk profeti viser som kjent til politisk og verdslig makt. På den andre siden fremhever Den Falske Profet fenomenets religiøse aspekt. Denne sammenblandingen av makt og religion vil danne grunnlaget for det siste store bedraget i verdens historie. Fenomenet vil få nesten alle til å ta dyrets merke, enten ved maktbruk eller forførelse. Ifølge Åpenbaringen 19,20 kan det synes som om de fleste vil ta dyrets merke, ikke på grunn av at de ble presset til å gjøre det, men fordi de ble forført til å ta imot det.

Vi skal derfor la ”dyret fra jorden” være i fred i denne omgang og heller konsentrere oss om Den Falske Profet, som sannsynligvis utgjør den mest forøferende siden ved denne endetidsgiganen og som det er godt å kjenne litt til


Hvilken religion bekjenner Den Falske Profet i Åpenbaringen seg til?

Profetene i Bibelen er beskrevet som Guds sendebud. De trodde på Gud og formidlet hans budskap til sitt folk. De falske profetene hadde sitt arbeidsfelt blant jødene og påstod å være ute i samme ærend som Guds sanne sendebud (1 Kong 22,24), og bekjente seg naturligvis til å være Guds barn.

Med dette i tanke vil vi kunne forvente at Den Falske Profet i Åpenbaringen (et budskap gitt til den kristne menigheten) vil være et fenomen hvor man bekjenner seg til å være Guds barn, og gå hans ærend og forkynne Hans Ord. Med andre ord, vi vil kunne forvente at dette er et fenomen som vil opptre innenfor kristenheten. Humanister, jødiske ledere, ayatollaher og russiske presidenter er jo ikke akkurat kjent for å være bekjennende kristne, så det synes noe urettferdig å skulle klandre dem for å være Den Falske Profet.


Forførende teologi

La oss nå se litt nærmere på de falske profetenes lære. Når Bibelen advarer mot Den Falske Profet, er det først og fremst dens budskap som det advares imot. En falsk profet kan jo vanskelig avsløres før han åpner munnen, og man sammenligner det han sier med Bibelen. Nå var det ganske mange falske profeter i det gamle testamente, og et interessant faktum i denne sammenhengen er at Gud adresserer dem i generelle termer stort sett hver eneste gang han omtaler dem. Når han advarer sitt folk mot deres teologi inkluderer han alle, noe som tyder på at mange av de falske profetene hadde en grunnleggende felles teologisk plattform. Og hva den bestod av følger her, med en respons fra Guds sanne profeter.

I) Forkynn ”fred, fred” under alle omstendigheter (Jer 6,14)
-Bibelen: ”Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd” (Esek 33,8).

II) Vi kan helt eller delvis, forakte [les: ignorere] Gud eller hans ord og fremdeles ha fred med Ham (Jer 23,17)
-Bibelen: ”Dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte” (Jer 29,13)

III) Frelse uten en fullstendig overgivelse (Jer 23,17)
-Bibelen: ”Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i! Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø Israels hus?” (Esek 18,31)

IV) Å motta et nytt og rent hjerte har ingen betydning for hvor man vil ende opp tilslutt (Jer 23,17)
-Bibelen: ”Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” (Joh 3,5)

V) Ingen forkynnelse om nødvendigheten av å vende seg fra synd til et liv i rettferdighet (Jer 23,22)
-Bibelen: ”Hadde de [profetene] stått i mitt fortrolige råd ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger” (Jer 23.22)

VI) Ingen forkynnelse av synd i spesifikke termer (Klag 2,14)
-Bibelen: I bergprekenen Jesus holdt er cirka en tredjedel viet til advarsel av spesifikke synder (Matt 5,21-37)

VII) Sann frihet inkluderer frihet fra Guds lov (2Pet 2,1.2.19)
-Bibelen: ”Tal slik og handle slik som de som skal dømmes etter frihetens lov” (Jak 2,12, Rom 3,31, 1Kor 7,19)

Konsekvensene av de falske profetenes lære var mange og alvorlige:
-deres lære var mer populær enn sannheten (Luk 6,22.23.26).
-ved den måten de falske profetene tolket Guds ord på stjal de Hans ord fra menneskene, og Guds hensikt med å gi sitt Ord ble ikke effektuert (Jer 23,29.30, Heb 4,11-13)
-de falske profetene var ansvarlige for å lede mennesker bort fra evig liv og for å holde mennesker i en fortapt tilstand (Esek 13,22)
-en falsk frelsesvisshet (Jer 7,3-11, sml. Matt 7,21)
-”De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft” (2Tim 3,5)
-en falsk balanse mellom Guds nåde og Hans lov (Jes 1,11-16)
-babylonsk fangenskap (Klag 2,14)


Konklusjon

Disse teologiske utsagnene skulle forhåpentligvis være mer enn nok til å gjøre seg opp en formening om hvilke strenger endetidens Falske Profet spiller på. Det er litt skremmende å se at mange, som kanskje er i faresonen for å falle for Den Falske Profets teologi, ikke er i nærheten av å avsløre ham. I et voksende antall av kristne grupper kan det virke som om ”Evangeliet etter Den Falske Profet” er mer akseptert enn ”Det evige evangelium” hvor Jesu tro og Guds bud står i sentrum (Åp 14). Var feilen med de falske profetene kun at de var ca 500 år for tidlig ute med sitt evangelium?

Det kan til tider nesten synes som om det evangeliet de falske profetene løp rundt med i det gamle testamentet, og som Gud fordømte og sendte sitt folk til Babylon for, er det som skal avslutte verket og bringe oss til himmelen i vår tid.
Jeg er så frimodig å foreslå at ifølge Åpenbaringen leder et slikt evangelium oss fremdeles kun til Babylon.

---

Ønsker gjerne kommentarer..

[Redigert den 15-8-2006 av Allan]

[Redigert den 15-8-2006 av Allan]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 15-8-2006 kl 15:47
En kjapp kommentar


Hei Allan og velkomen til forumet :)

Jeg vet ikke om jeg har så mye å kommentere til det du skriver ovenfor. Jeg synes dine tanker og konklusjoner stemmer bra med den forståelse jeg selv (og flere andre) har ang. forførelse og endetiden.

Vinklingen din var faktisk ny for meg, så for meg personlig så var det en positiv bekreftelse på tanker jeg allerede har gjort meg ut i fra andre skriftsteder i Guds ord.

Hilsen
Gunnar.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 16:52
Den Falske Profet - en kommentar


Interessant innlegg. Høyaktuelt. Vi kjenner igjen den falske lære, og den favner vidt. Tenker da spesielt på dette med nødvendigheten av en klar omvendelse og oppgjør med synden. Vi hører det ikke så ofte. Er visst ikke så nødvendig i et land hvor 70 – 80 prosent sies å tro på Gud. Da er det opplysning som er tingen. Opplysning om hva vi allerede har. Det har i alle fall blitt registrert tendenser i den retning. Kristne er vi visst mer eller mindre alle. Det gjelder bare å bli gjort oppmerksom på det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Allan
Medlem
**
Innlegg: 60
Registrert: 15-8-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 17:06


Hei, takk for velkomsten og positive kommentarer. Hører veldig lite om akkurat dette temaet, så da må man jo studere litt på egen hånd.. Interessant web side, dette her.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 20:00


Interessant og velformulert innlegg! Tror du har rett i at den falske profet seiler under kristent flagg.

Jeg stusset imidlertid på denne:

Sitat:

Var feilen med de falske profetene kun at de var ca 500 år for tidlig ute med sitt evangelium?


Hva mener du her?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Allan
Medlem
**
Innlegg: 60
Registrert: 15-8-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 20:55


Hei, med dette tenker jeg på at de fleste utsagnene om de falske profetene som jeg har henvist til i artikkelen er hentet fra bibelske skribenter, som levde ca 500 f.kr. (Jeremias, Esekiel, Kongebøkene osv.).
Dette er jo ikke noe nøyaktig årstall, men tok det kun med for å få med tidsperspektivet.

Jeg føler at en del kristne idag forkynner noe som ligner mye på det de falske profetene i Bibelen forkynte. Mitt spørsmål er imidlertid hvordan Gud så sterkt kan fordømme en lære, som han senere vil at vi skal spre til hele verden?

Om de falske profetenes budskap var galt den gangen, er det kanskje ikke så mye bedre å forkynne det idag..?

Jeg har egentlig aldri diskutert med noen om akkurat dette emnet, så det hadde vært interessant å høre andres tanker omkring emnet. Før jeg gjorde dette bibelstudiet skrev jeg en email til mange av norges kirkesamfunn for å høre hva de lærer om Den Falske Profet. Men jeg fikk ingen direkte svar, kun Den Katolske Kirke og mormonerne svarte meg.

[Redigert den 15-8-2006 av Allan]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 21:58
Den Falske Profet


Sitat:
Opprinnelig postet av Allan

Forførende teologi

La oss nå se litt nærmere på de falske profetenes lære. Når Bibelen advarer mot Den Falske Profet, er det først og fremst dens budskap som det advares imot. En falsk profet kan jo vanskelig avsløres før han åpner munnen, og man sammenligner det han sier med Bibelen. Nå var det ganske mange falske profeter i det gamle testamente, og et interessant faktum i denne sammenhengen er at Gud adresserer dem i generelle termer stort sett hver eneste gang han omtaler dem. Når han advarer sitt folk mot deres teologi inkluderer han alle, noe som tyder på at mange av de falske profetene hadde en grunnleggende felles teologisk plattform. Og hva den bestod av følger her, med en respons fra Guds sanne profeter.

III) Frelse uten en fullstendig overgivelse (Jer 23,17)
-Bibelen: ”Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i! Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø Israels hus?” (Esek 18,31)

IV) Å motta et nytt og rent hjerte har ingen betydning for hvor man vil ende opp tilslutt (Jer 23,17)
-Bibelen: ”Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” (Joh 3,5)

Konsekvensene av de falske profetenes lære var mange og alvorlige:
-deres lære var mer populær enn sannheten (Luk 6,22.23.26).
-ved den måten de falske profetene tolket Guds ord på stjal de Hans ord fra menneskene, og Guds hensikt med å gi sitt Ord ble ikke effektuert (Jer 23,29.30, Heb 4,11-13)
-de falske profetene var ansvarlige for å lede mennesker bort fra evig liv og for å holde mennesker i en fortapt tilstand (Esek 13,22)
-Det kan til tider nesten synes som om det evangeliet de falske profetene løp rundt med i det gamle testamentet, og som Gud fordømte og sendte sitt folk til Babylon for, er det som skal avslutte verket og bringe oss til himmelen i vår tid.

Et aktuelt eksempel?
http://utsyn.no/showarticle.php?id=1394

[Redigert den 15-8-2006 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 22:36


Når man skal identifisere Den falske profet (heretter: DFP), gir Åp. noen nyttige hint om ham.

DFP har sitt virke knyttet til Dyret og dets arvtaker, Dyrets bilde:

Åp., 19:20 Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

DFP deler skjebne med Dyret:

Åp., 20:10 Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Det første vi kan gjøre er å plassere Dyrets periode i historien. Det må selvfølgelig ha eksistert etter at Johannes fikk disse synene ca. år 95 e. Kr.

og før slaveriet ble avskaffet, fordi at på Dyrets tid eksisterte kategoriene frie og slaver, ifølge: Åp., 13:16 ...frie og slaver...

Når slaveri nevnes idag, dreier det seg om kriminelle forhold, eksempelvis salg av kvinner i forbindelse med sexindustrien. "Trafficking" er betegnelsen på dette. Frie mennesker og slaver er ikke lenger legitime samfunnskategorier verden over og vil ikke bli det i fremtiden. Dyret må derfor ha eksistert tidligere i historien.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ehasting
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 144
Registrert: 5-7-2006
Bosted: Drammen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 22:45


(svar til hovedinlegget)
Jeg syns dette var et veldig bra innlegg. Den kaster vekk naiviteten og setter fingeren på dagens kristensammfunn i et nøtteskall.
Den veien som gir frelse er den smale vei. Og hvor mer jeg forstår av Guds frelserbudskap, jo mer innser jeg at veien er usansynelig smal... derfor er det så trist å oppleve forkynnelse som sier noe helt annet. Forkynnelse som uthever noe, for igjen nedtone noe annet.

Bra innlegg :)

Mvh
Egil

[Redigert den 15-8-2006 av ehasting]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2006 kl 23:38


Takk for positiv kommentar, Egil.

Nå kan vi se litt på den geografiske plasseringen av Dyret. Den er fastsatt i følgende vers:

Åp., 13:2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt.

Det har på samme tid likheter med tre andre dyr, leoparden, bjørnen og løven. Disse tre dyrene kjenner vi fra Daniels bok i GT der leoparden var Aleksander den stores imperium, bjørnen var Persia-Media og løven var Nebukadnesars imperium, Babylon.

Dyret må med andre ord i tidsrommet fra år 95 e. Kr. (Johannes Åpenbaring) og frem til at slaveriet ble avskaffet ha vært et kjemperike i Midt-Østen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ehasting
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 144
Registrert: 5-7-2006
Bosted: Drammen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2006 kl 01:38


Beklager for å si det Taurus, men vi skrev svarene våre på likt, så jeg hadde faktisk ikke lest posten din da jeg svarte. mitt svar gikk helt og holdent på Hovedinlegget.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2006 kl 22:18


Vel, jeg var kanskje litt rask med å takke. Det er slikt som kan skje når innleggene kommer tett.

Vi får ialle fall forsøke å identifisere DFP hvis det er mulig. Så langt må vi vel kunne si at DFPs virke er tett knyttet til Dyret.

Vi må også anta at DFP er en fiende til de to vitnene som vi møter i Åp. 11.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2006 kl 00:13


Ifølge beskrivelsene i Åp. er Dyret en verdslig stormakt i områdene for de gamle rikene Babylon (løven), Persia.Media (bjørnen) og Aleksanders rike (leoparden) og eksisterte på en tid da det ennå var slaveri (Åp., 13:16).

Dyret er i tillegg en sterkt religiøs makt, der hovedfortolkeren av Dyrets religion er DFP. Dyret med sin falske religion har vært i strid med de to vitnene i Åp. 11. De to vitnene, som sammenlignes med Moses og Elija i Åp. 11, har fått fullmakt av Gud til å sende alle typer plager over jorden og har også fått fullmakt til å slå hardt ned på sine fiender. Mye tyder på at Dyrets religion er en falsk versjon av de to vitnenes religion.
[Redigert den 19-8-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2006 kl 00:37


Situasjonen ser nemlig ut til å være slik at de to vitnene/profetene som altså er på størrelse med Moses og Elija ikke har lykkes med å få folk til å godta og konvertere frivillig til deres tro. I stedet kommer Dyret som har vært i strid med de to vitnene/profetene og sprer sin falske versjon av en religion (ved hjelp av DFP) når det befester seg som verdslig makt utover jorden i områdene der løven, bjørnen og leoparden tidligere rådde grunnen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Priskilla
Medlem
**
Innlegg: 25
Registrert: 20-8-2006
Bosted: Sotra
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2006 kl 13:10


Interessant debatt.
Jeg er ganske fersk i min interesse for endetiden, men synes det nok er viktig å sette seg inn i hva som står skrevet, slik at vi ikke farer vill fordi vi ikke kjenner skriftene.
Det virker som dere er enig om at Den falske profet er å finne i den kristne kirke. Men jeg er ikke så sikker på at vi skal se oss blind på at Den falske profet (DFP) representerer en teologi i vår kristne oppfatning.
Min tanke går retning av at forførelsen ligger i at det i fredens navn skapes en "politisk korrekt" ideologisk tro på et menneskeskapt fredsrike.
Hvor manger røster er det ikke idag som snakker om å skape fred i verden?
Vi må huske på at "hele verden" skal følge Dyret på grunn av budskapet til Den falske profet.
Hva skal til for at kristne, jøder, muslimer, buddhister, ateister etc. skal forlate/tilpasse sin egen teologi for å tro på Dyret og Den falske profet?
Jeg tror at den falske profet er særdeles virksom i dag, og hans budskap for tiden er TOLERANSE; at alle religioner er like bra, og at det er diskriminerene å forkynne at det finnes bare èn vei til Gud. Ja, det er så diskriminerende at det nesten bør være ulovlig å si. Og så forkynner han FRED, fred, der det ingen fred er. Og så forkynner han LIKESTILLING, - at ikke er forskjell på folk. Den lille forskjellen mellom kjønnene er bare rent teknisk, og homofile er like gode foreldre som andre. Og så forkynner han mot RASISME. Og et kroneksempel på rasisme er å forkynne at Gud har et spesielt utvalgt folk. Så de sidene i Bibelen bør nok oppdateres, vi lever tross alt i 2006.
Og DFP forkynner RESPEKT. Derfor blir misjon nok snart forbudt, for det er manglende respekt for folks egenart. I det folkerike India vil hinduene nå forby folk å skifte religion, og det er de evangeliske kristne som har provosert fram dette lovforslaget. Andre land har også diskutert slik lovgivning.
Det fins kanskje flere, men begreper som Toleranse, Fred, Likestilling, Anti-Rasisme, Respekt, hvem kan protestere mot dem? Det er jo gode "kristne" dyder. Men så er det jo disse samme dydene de påberoper seg alle de andre religionene også.
Det er en veldig sterk ånd bak "Verdens" definisjon av disse begrepene i dag.
Hva har egentlig skjedd med Gunnar Stålsett? Biskopene? Prester og pastorer? Aril Edvarden? Åge Åleskjær? Kjell Magne Bondevik? Og sist Billy Graham?
Hvem er de de tilpasser seg?
Hvem er det de ønsker anerkjennelse fra?
Jeg vet ikke om vi kan klare å identifisere konkret Den falske profet før Anti-Krist trer frem.
Men deres ånd kan vi kjenne, om vi holder oss nær til Guds Ord.

Priskilla
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
mhusoy
Moderator
*******
Innlegg: 741
Registrert: 20-12-2005
Bosted: Trondheim
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2006 kl 00:22


Sitat:
Opprinnelig postet av Priskilla
Interessant debatt.

(...)

Priskilla


Hei søster... interessant innlegg i en interessant debatt. Jeg følger deg langt på vei i din beskrivelse av de store åndelige utfordringer/trusler som finnes i samfunnsklimaet nå om dagen.

Det er grusomt å være vitne til at flere og flere kristne legger bort sannheten og forsøker å tilfredsstille mennesker. :no:Du sier at du ikke har satt deg så veldig inn i endetiden. Et godt råd er å sette seg inn i de bibelske skriftene, men ikke å slenge seg på endetids-paradigmer og endeløse teorier. Vi må forholde oss til Jesu ord om å holde fast ved troen, og forkynne evangeliet til alle folkeslag - så vil enden komme.


Relevante kapitler i Bibelen når det gjelder endetiden er:

Daniel 7-12, Matt 24, Mark 13, Luk 17, 21, 1Tess 4, 2Tess 2, 2Pet 2-3, 1Joh 4, Joh Åp 1-22


:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-8-2006 kl 22:34


Priskilla,

husk at rett forut for Dyret og DFP virker de to vitnene. Man kan ikke si så mye om DFP uten å kjenne til de to vitnene og vite noe nærmere om de to vitnenes strid med Dyret.

---

Forøvrig så har området som Dyret vokser frem i, områdene for de gamle rikene Babylon (løven), Persia.Media (bjørnen) og Aleksanders rike (leoparden), samme lokalisering som området Apollyons gresshopper ekspanderer i (dette har jeg behandlet i en egen tråd, et stykke ned i forumet Andre religioner og trosretninger. Jeg tar med litt av dette her):

Her kommer det gresshopper fra øst og gjør ende på avlinger og buskap i Israel:

Dom., 6:3 Hver gang israelittene hadde sådd, kom midjanittene og amalekittene og andre stammer i øst og gikk til angrep på dem. 4 De slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen i landet helt bort til Gasa. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel, ikke så mye som en sau eller en okse eller et esel. 5 Som gresshopper i mengde kom de med buskap og telt. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, 6 så Israel ble rent utarmet på grunn av midjanittene. Da ropte israelittene til Herren.

Her kommer gresshoppene, men har fått beskjed om å ikke skade noen grønne vekster, men bare de mennesker som ikke har Guds Segl på pannen:

Åp., 9:3 Ut av røken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som jordens skorpioner. 4 Det ble sagt dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds segl på pannen.

Å ha noe på pannen, i dette tilfellet Guds Segl, betyr å minnes Guds Segl kontinuerlig. Å ha et merke i pannen for å minnes det merket uttrykker, forklares her:

2. Mos,. 13:9 Det skal være et merke for deg på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt.

(Det dreier seg ikke om et konkret, f.eks tatovert merke på pannen, men å minnes det som er nevnt forut i kapitlet. 2. Mos., 13.)

Hærføreren Apollyon/Abaddon og hans etterfølgere har ikke tatt hele verden, men bare en del som blir deres myndighetsområde. Innenfor dette området går det ut over de som ikke minnes Guds Segl.

Spesielt rammes de som tilber gudebildene av stein, tre, gull etc. i Apollyons område, mens de utenfor som slipper unna disse plagene, fortsetter å tilbe gudebildene sine:

Åp., 9:20 Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine henders verk, men tilbad de onde ånder og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå. 21 De vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier.

(Her ser det ut som at det ligger et ønske i teksten om at de som slapp unna plagene også skulle vendt om. Hvem tror dere Guds Segl er?)

Apollyons gresshopper har altså vært i området øst for Israel og utbredt den levende Guds segl.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-8-2006 kl 23:00


Kort oppsummert så dreier dette seg om et stort rike som vokser frem i Midt-Østen. Riket ekspanderer som en gresshoppeplage sendt av Gud slik Gud sendte gresshoppeplager i gammel tid, ifølge:

2. Krøn., 7:13 Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å gnage av landet eller sender pest iblant mitt folk.

Denne gresshoppeplagen der Apollyon er herskeren ser ut til å være sendt av Gud for å slå ned på følgende:

Åp., 9:20 Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine henders verk, men tilbad de onde ånder og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå. 21 De vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier.

Denne ekspansjonen med Apollyons gresshopper, er slik jeg ser det, rett og slett Dyrets fremvekst. Dyret er altså en verdslig stormakt med et religiøst aspekt og er av en blandet type, altså ikke rent profetisk. Dyret må sees på som et forlenget virkemiddel for et budskap og en straff fra Gud i etterkant av de to vitnene som ikke har fått gehør for sitt budskap.

Årsaken til at DFP er tett knyttet til Dyret har å gjøre med at Dyret ikke er ekte religiøst, men også er en verdslig stormakt.

vi skal etter hvert se litt på om 666-personen er DFP. Hva tror dere?

[Redigert den 22-8-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-8-2006 kl 16:13


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Her kommer gresshoppene, men har fått beskjed om å ikke skade noen grønne vekster, men bare de mennesker som ikke har Guds Segl på pannen:

Åp., 9:3 Ut av røken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som jordens skorpioner. 4 Det ble sagt dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds segl på pannen.

Å ha noe på pannen, i dette tilfellet Guds Segl, betyr å minnes Guds Segl kontinuerlig.

Hvem tror dere Guds Segl er?

Det står i klartekst hva Guds segl er.
Efeserbrevet kapittel 4, vers 30:
Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.

Den Hellige Ånd er Guds segl.

Den Hellige Ånd flytter inn i hver den som tar i mot den Herre Jesus Kristus som sin frelser.
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-8-2006 kl 19:33


Velkommen til forumet allan!

Interessant innlegg du kommer med :) Jeg må innrømme at jeg ikke har lest hele nå, men setter meg jammen til å gjøre det :)

Ok, nå har jeg lest det hehe. Ja jeg må si som Gunnar at det du sier stemmer godt med mine egne oppfatninger av hvordan Den Falske Profet er/vil være.

[Redigert den 23/8/2006 av Lionheart]
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-9-2006 kl 10:10


Solbu,

du vet jo at den hellige ånd måtte være tilstede allerede da dette ble uttalt:

Matt., 28:19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn...

Dette ble jo sagt lenge før Jesus gikk bort for å forberede et sted for de utvalgte slik som i bryllupsprosedyren. Men så når Jesus går bort for å forberede et sted for de utvalgte, så sendes den hellige ånd ut på nytt (for DHÅ var jo allerede tilstede da dåpsbefalingen ble gitt);

Joh., 16:7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort [for å forberede et sted for de utvalgte; min kommentar]. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.

I bryllupsprosedyren:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

drar brudgommen bort for å forberede et sted i pkt. 5 etter at de to vitnene har signert ekteskapskontrakten i pkt. 4. Da kan altså utsendelsen av Talsmannen (Joh. 16:7) ha sammenheng med de to vitnene som signerer ekteskapskontrakten. Det må ikke herske tvil om at utsendelsen av Talsmannen (Joh., 16:7) når brudgommen går bort for å forberede et sted er en nyutsendelse av den hellige ånd som allerede var tilstede da dåpsbefalingen ble gitt.

Sammenhengen mellom de to vitnene som kjemper mot Dyret og Apollyons gresshopper vil jeg vise i følgende resonnement:

De to vitnene har fått følgende fullmakter fra Gud:

Åp., 11:5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø! 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
(min utheving til fet skrift)

Disse versene sett i sammenheng med følgende vers:

2. Krøn., 7:13 Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å gnage av landet eller sender pest iblant mitt folk.
(mine uthevinger til fet skrift)

Når så de to vitnene i dette verset:

11:6 ... og [har] makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
(Min tilføyning av ordet "har")

må vi regne det som sikkert at Apollyons gresshoppeplage er blitt utsendt av dem når vi tar 2. Krøn. 17:13 til etterretning.

Men Apollyons gresshopper slo ned på dyrkelsen av gudebilder i stein, tre og gull, tyverier og hor, noe de unngikk de som befant seg utenfor Apollyons nedslagsfelt og ikke ble rammet av gresshoppeplagene.

Apollyons gresshopper fremmet den levende guds segl. Og når det forholder seg slik at Guds Segl er DHÅ, så må Apollyons gresshopper ha fremmet Talsmannen, for Talsmannen kan bare ha vært virksom tidligst fra pkt. 4 da de to vitnene signerte ekteskapskontrakten og iallefall fra pkt. 5 da brudgommen gikk bort for å forberede et sted.


[Redigert den 12-9-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2006 kl 09:29


Talsmannen har altså fått begrenset fullmakt bare i det tidsrommet at brudgommen er borte for å forberede et sted, i pkt. 5. Det sies jo i dette verset at hvis ikke Jesus går bort, så kommer ikke talsmannen:

Joh., 16:7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort [for å forberede et sted for de utvalgte; min kommentar]. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.

Da må vi anta at talsmannen har en begrenset fullmakt i perioden i pkt. 5.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-9-2006 kl 16:03


De to vitnenes/talsmannens fullmaktsperiode sammenfaller altså med pkt. 5 i bryllupsprosedyren, med det tidsrommet at brudgommen er borte for å forberede et sted. De to vitnene skal dermed ikke virke i en 7-årsperiode rett forut for tusenårsriket i fremtiden.

Det er naturlig å tenke seg det fordi perioden når brudgommen er borte for å forberede et sted er det eneste "ledige" tidsrommet i bryllupsprosedyren der både Faderen og Sønnen ikke er direkte tilstede, men har de to vitnene/talsmannen til å ivareta sine interesser.

Husk iallefall at det er lenge siden brudgommen gikk bort for å forberede et sted og da må både talsmannen og de to vitnene ha kommet.


[Redigert den 17-9-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
RPM
Medlem
**
Innlegg: 57
Registrert: 19-9-2006
Bosted: ulsteinvik
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-10-2006 kl 12:20


Bra hovedinnlegg ja, og bra kommentarer, men ikke glem det andre av bibelens ord når dere nevener et bibelens ord, hvem kan se havet for en dråpe? Dere sier veien er smal, grunnen til dette må nå være at vi er oppvokst i arvesynd, og er vi kristne, så kan det ha seg at vi tjener to Herrer, hvilken elsker vi mer enn den andre? Djevelen vil nå jeg kalle en verden som vil lokke oss vekk fra Den Ene og Sanne Gud. Og djevelen har et våpen som vil gjøre troen på Gud smakløs, og det er da å fordømme troende og deres gjerninger med loven, og djevelen lokker seg inn i menighetene med dette, så kan maktmennesker snike seg inn og gjør vondt verre for selv de utvalgte med lovens fordømmelse istedetfor å forkynne Kristi nåde som er hva Gud kan gjør for oss. Og dem selv tjener en annen herre som ikke er Kristus, og fordømmelsen ved loven plager ikke dem.
Taurus, sett deg ikke høyere enn hvor Gud vil sette deg, d.v.s spør andre kristne om dine åpenbarringer, og hør hva de er enig i, for her gjelder det å ikke stå alene. For du kan bli for stolt, og det er ydmyke Gud vil ha.
Snar til å lytte, sen til å tale. Det er visdom.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-10-2006 kl 19:05


RPM:

Sitat:
Taurus, sett deg ikke høyere enn hvor Gud vil sette deg, d.v.s spør andre kristne om dine åpenbarringer, og hør hva de er enig i, for her gjelder det å ikke stå alene. For du kan bli for stolt, og det er ydmyke Gud vil ha.


Vel, nå vet jeg ikke om jeg forstår helt hva du mener jeg konkret gjør feil. I slike diskusjonstråder er jo hensikten å diskutere og få frem enigheter/uenigheter ved å poste innlegg og i motsetning til å stå alene så synes jeg det er fint å få gehør for synspunktene mine. Svar gjerne, enten for eller imot og selvsagt er det fint at vi alle er ydmyke, høflige og overholder forumreglene. Jeg prøver iallefall å ha dette som mål.

--

Så tilbake til DFP. Som det fremgår av Åp. så er DFP knyttet både til Dyret og dets kopiregime Dyrets bilde, fra begynnelse til slutt. Et slikt politisk maktskifte innebærer at den siste personen som hersket politisk i Dyret er forskjellig fra den første personen som ble politisk hersker da Dyrets bilde overtok makten.

Men Dyret og Dyrets bilde har i tillegg en religiøs side i sin maktutøvelse. Den religiøse styringsformen med DFP begynner hos Dyret og fortsetter hos Dyrets bilde. Til Dyret og Dyrets bilde må det være knyttet samme religiøse herskertitel som overlever politiske omveltninger, slik at DFP ikke er en enkeltperson, men en rekkefølge av religiøse herskere med samme titel og at DFP henviser til denne religiøse herskertitelen.[Redigert den 8-10-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
RPM
Medlem
**
Innlegg: 57
Registrert: 19-9-2006
Bosted: ulsteinvik
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-10-2006 kl 17:24


Unnskyld Taurus, datt vel litt av meg med dømmingen.
Men lik bibelen måtte det leses en del ganger det du skrev for å forstå dine åpenbaringer, og synes det var veldig bra.
Snar til å lytte, sen til å tale. Det er visdom.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-10-2006 kl 22:36


Takk for denne kommentaren, RPM. Man må lese det jeg skriver litt nøye for å finne ut om det er sant. Nå er det slik at jeg har lest en del materiale fra andre kilder og en del har jeg plutselig fått innsikt i etterhvert som jeg har arbeidet med dette stoffet. Spesielt gjelder dette oppstillingen punktvis av Lammets bryllupsprosedyre og resonnementene jeg har gjort rundt denne bryllupsprosedyren. Jeg har ikke sett det presentert slik andre steder.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-10-2006 kl 21:04


Med tanke på å identifisere Dyret, husk at det tar lang tid med de to vitnenes virke, Dyret som kommer som et verdslig rike, men som også utbrer et religiøst budskap og Dyrets bilde som overtar makten etter Dyret.

Alt dette er ikke unnagjort i løpet av 7 år før tusenårsriket. Det blir dessuten ikke noe tid da til dom over Dyret og DFP.

Bryllupsprosedyren gir ikke noe rom for at Dyret kommer etter at brudgommen er kommet tilbake. Når Dommen begynner med at brudgommen kommer tilbake, gis det ikke noen pause i Dommen for Dyret før tusenårsriket.

Rent logisk MÅ Dyret ha kommet i den tiden brudgommen er gått bort for å forberede et sted og etter at de to vitnene kom.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-10-2006 kl 00:23


Uttrykket "...mine to vitner..." (Åp., 11:3) er en svært personlig betegnelse som Jesus brukte om de to vitnene som var ment å komme i fremtiden fra det tidspunkt da Johannes mottok disse synene.

Denne personliggjøringen av de to vitnene må referere seg til noe spesielt som angår Jesus i et lengre perspektiv fra den tid Johannes fikk synene på øya Patmos.

De kan bare ha med bryllupsprosedyren å gjøre slik jeg ser det og det må være de to vitnene som signerer ekteskapskontrakten når brudgommen skal gå bort for å forberede et sted.

Hvis vi kan få verifisert dette tidspunktet til å ha skjedd i fortiden, så vil vi med full visshet kunne identifisere de to vitnene, Dyret og DFP.

De kan identifiseres fordi det er noe som har skjedd i fortiden at brudgommen gikk bort for å forberede et sted.

[Redigert den 11-10-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2006 kl 00:13


Følgende vers:

Matt., 24:31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

vitner om at når brudgommen kommer og basunen lyder så vil tiden deretter være innrettet på å samle de utvalgte til bryllupsfesten, slik at både de to vitnene, Dyret og DFP vil være malplassert og ikke ha noen fornuftig funksjon i dette tidsrommet og der brudgommens fravær for å forberede et sted ifølge bryllupsprosedyren gir den eneste logiske funksjonstiden for de to vitnene, Dyret og DFP.

Starttidspunktet for dem kan bare være når de to vitnene signerer ekteskapskontrakten før brudgommen går bort for å forberede et sted.


[Redigert den 19-10-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-10-2006 kl 22:05


Så til Dyret og DFP:

I forbindelse med identifiseringen av Dyret og DFP, legg merke til dette verset fra Koranen som jeg tok med i tråden "I Guds tempel" i dette forumet:

Koran, 27:82. And when the word is fulfilled concerning them, We shall bring forth a beast of the earth to speak unto them because mankind had not faith in Our revelations. (Pickthall)

og på norsk:

Koranen, 27:82. Og når Ordet er oppfylt overfor dem, skal Vi frembringe et dyr opp fra jorden for dem og som skal tale til dem fordi menneskeheten ikke har hatt tro på Våre åpenbaringer.

og likheten med dette verset fra Johannes Åpenbaring:

Åp., 11:7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

De to vitnene som i Åp. er beskrevet med likhetstrekk til Moses og Elijah har jeg i andre tråder nevnt som profeten Muhammed og hans svigersønn Ali.

Herskeren i Dyret hadde i begynnelsen titelen ’Kalif’ og vi skal i det følgende se på tallverdien eller den gematriske verdien av denne titelen. Kalifen var selv den øverste fortolker i religiøse spørsmål og må derfor ha vært DFP.

Rett nedenfor er ordet ’Kalifen’ transkribert fra arabisk til koine gresk, 'O Kalleiph, og tallverdien regnet ut etter et numerologisk system som kalles gematria:

’Kalifen’ i arabiske bokstaver: Al (den bestemte artikkel) + Kef + alif + lam + ye + fe. Gematrisk verdi av det tilsvarende ordet ’O Kalleiph i Koine gresk (originalspråket i Johannes Åpenbaring): 70 (Omikron) + 20 (Kappa [myk])+ 1 (Alpha) + 60 (Dobbel lambda [hard]) + 15 (Epsilon + iota [diftong]) + 500 (phi) = 666.

Dyret var Umayyad-dynastiet bestående av de sju områdene: Syria, Persia, Egypt, Afrika, Arabia, Andalusia og Transoxania og følgende ti navn på herskere: 1. Abu-Sufyan, 2. Mu'awiya, 3. Yazid, 4. Marwan, 5. 'Abd al-Malik, 6. al-Walid, 7. Sulayman, 8. Umar (II), 9. Hisham og 10. Ibrahim. Dette var de sju hodene og de ti hornene til Dyret

Etter at dette riket mistet makten klarte en person fra den samme herskerklanen å videreføre et nytt kalifat i området Andalusia i Spania og som eksisterte i flere århundrer. Andalusia var ett av de sju hodene til Dyret. Denne hendelsen er omtalt i følgende vers:

Åp. 13:3 Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.

Men i år 749 e.Kr. kom det inn et nytt dyr på arenaen:

Åp. 13:11 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake.

De to hornene var de to typene herskere kalif og sultan i det nye dyret. Det nye dyret er Dyrets bilde og i sin maktovertakelse nedkjempet den første herskeren tre av de tidligere herskerne, Yazid, ’Abd al-Malik og Marwan. Dette er nevnt i følgende vers:

Dan., 7:24 De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger.

I året 1844 e.Kr. som også er året 1260 i den islamske kalenderen begynte Dyret som da var representert ved sultanen av Tyrkia å miste makten mer og mer etter press fra vestlige stormakter om større religionsfrihet og den siste rest av Dyret forsvant da den siste sultanen i Tyrkia ble styrtet i 1922 , Kemal Atatürk, grunnleggeren av det moderne Tyrkia, kom til makten i 1923 og institusjonen kalifatet ble opphevet i 1924.

[Redigert den 31-10-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-11-2006 kl 23:40


Er du kristen eller muslim Taurus :)

---
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-11-2006 kl 00:42


gana,

vel, jeg er ikke kristen eller muslim i vanlig forstand. Her kan du lese litt om grunnleggerne av den troen jeg tilhører, bahá'í-troen:

http://www.apologetisk.net/forum/viewthread.php?tid=1485

Nå tror jo jeg at det jeg tror på er oppfyllelsen av de profetier som peker fremover mot Herrens Dag og at vi nå befinner oss i begynnelsen av denne tidsperioden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 6-11-2006 kl 22:38
Asbjørnsen og Moe


- tror jeg foretrekker noe ækt norskt når jeg skal lese eventyr;)Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-11-2006 kl 02:13


Så litt om høyrehåndsmerket og pannemerket:

Å ha et merke eller minnetegn betyr å minnes det merket eller minnetegnet uttrykker. Dette forklares her:

2. Mos,. 13:9 Det skal være et merke for deg på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt.

(Det dreier seg ikke her om et konkret, f.eks tatovert merke og minnetegn, men en uttrykksmåte med tanke på å minnes det som er nevnt tidligere i kapitlet 2. Mos., 13, forskriftene om de usyrete brøds høytid.)

I Johannes Åpenbaring står følgende:

Åp., 13:16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

Jeg tar utgangspunkt i en bedre direkte oversettelse fra gresk til engelsk av Johs.Åp. kap. 13 vers 17:
(Her er en link til det aktuelle nettstedet):

http://www.olivetree.com/bible/Frames/GreekNewTestament.htm)

REV.13:17 AND THAT NO ONE SHOULD BE ABLE TO BUY OR TO SELL, EXCEPT HE WHO HAS THE MARK OR THE NAME OF THE BEAST, OR THE NUMBER OF ITS NAME.

Her er det to skilleord "or" (eller) for de det gjelder og da kan det være riktig å plassere dem i tre kategorier mennesker som fikk lov å drive med kjøp og salg i Dyrets område:

1. De som har merket (på høyre hånd og i panna)
2. De som har Dyrets navn
3. De som har tallet for Dyrets navn (summen av tallverdien av hver bokstav i Dyrets titel).

En av disse skulle være enkle å fastslå, nemlig kategori 3. Kategori 3 må være herskeren som har tallet 666. Som jeg har nevnt tidligere, er dette kalifen. Kategori 1 må være en gruppe som er underlagt økonomiske forpliktelser til Dyret og kategori 2 må være Dyrets tilhengere som kan drive med kjøp og salg uten økonomiske forliktelser overfor Dyret fordi de er Dyrets tilhengere, dvs. har Dyrets navn.

Vi ser litt nærmere på følgende vers:

2. Mos., 13:15 Da farao gjorde seg hard og ikke ville la oss fare, slo Herren i hjel alle førstefødte i Egypt, både av folk og fe. Derfor ofrer jeg til Herren alle hanndyr som kommer først fra mors liv, men hver førstefødt sønn løser jeg ut. 16 Det skal være et merke på hånden din og en minneseddel på pannen din. For med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt.»

Her gjelder merket på hånden og minneseddelen på pannen bl.a. ofringen av dyr til Herren. Da er det rimelig å tenke seg at når ingen kan kjøpe eller selge uten å ha et merke på pannen eller på den høyre hånden, så må de ofre en andel av inntektene ved kjøp og salg. Til hvem? Til Dyret. De kategoriene som har Dyrets navn og tallet for Dyrets navn nyter godt av dette offeret fra handelsvirksomheten til de som har merket. I moderne språkbruk kalles et slikt offer for skatt.

I den første tiden av Islam i Dyrets område ble ikke-muslimer pålagt to skatter av en av de første kalifene. Den ene var en skatt på landarbeid og det å eie jord. Denne skatten kalles Kharaj. Den andre var en koppskatt, vil si skatt per hode (av tysk: kopf = hode) som kalles Jizya. Den førstnevnte, Kharaj, kan man kalle et merke på den høyre eller arbeidende hånden og den andre skatten, Jizya, et merke på pannen.

Helt i begynnelsen av Islam var jo Islams område bare rundt byene Mekka og Medina. Etterhvert som området utvidet seg og ble til et svært område—Dyrets rike gjennom erobringer, så ble ikke-troende i forhold til Islam pålagt disse skattene og de kunne ikke drive handel uten å betale en av skattene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-11-2006 kl 01:00


Jeg kan tenke meg at mine utdypninger om Dyret, DFP og de to vitnene har kommet som et sjokk på noen av dere. Noen annen forklaring på noen andre kandidater tror jeg ikke finnes, hverken i fortid eller i fremtid.

Spørsmålet vil derfor være om det er sant eller ikke, det jeg har kommet med. Det kan dere finne ut av ved følgende vers:

Lukas, 11:9 Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 10 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-9-2007 kl 11:13


Bra innlegg og godt ressonert av Allan!
Etter hvert sporet det hele av litt med diverse årstall for når første og andre dyr opptrådte, som om det hele snart var over.
Hva vet en egentlig om fremtiden annet enn det skriftene forteller? Hva vet vi om trelldom?
Om den er slutt, eller om den vil komme tilbake?
Det hele går ut på å prøve å identifisere DFP, noe som delvis har blitt gjort her ved å si at DFP selv vil påstå å være kristen, og at en derfor vil kunne finne ham innenfor de kristnes rekker.
En vil kunne identifisere ham ved at han forkynner løyn, hvordan?
Alle vil komme til å mistenke hverandre for å komme med atikristelig lære fordi ingen forstår skriftene fullt ut.
Selv DFP vil påstå å ha ærlige hensikter.

At vi ikke har kommet til hverken det første eller andre dyr kan vi forstå av tekstene i Bibelen, men jeg ser ingen slike tegn på at der er noen som ser dette, og det er ingen som reagerer på dette, hvordan skal dere da kunne stoppe DFP?

Jeg er så enig med Allan i det han skriver her:

Sitat:
Opprinnelig postet av Allan
Hvilken religion bekjenner Den Falske Profet i Åpenbaringen seg til?

Profetene i Bibelen er beskrevet som Guds sendebud. De trodde på Gud og formidlet hans budskap til sitt folk. De falske profetene hadde sitt arbeidsfelt blant jødene og påstod å være ute i samme ærend som Guds sanne sendebud (1 Kong 22,24), og bekjente seg naturligvis til å være Guds barn.

Med dette i tanke vil vi kunne forvente at Den Falske Profet i Åpenbaringen (et budskap gitt til den kristne menigheten) vil være et fenomen hvor man bekjenner seg til å være Guds barn, og gå hans ærend og forkynne Hans Ord. Med andre ord, vi vil kunne forvente at dette er et fenomen som vil opptre innenfor kristenheten. Humanister, jødiske ledere, ayatollaher og russiske presidenter er jo ikke akkurat kjent for å være bekjennende kristne, så det synes noe urettferdig å skulle klandre dem for å være Den Falske Profet.Dette er meget bra resonert av Allan, men det går ikke lenge før dette innlegget kommer:
Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus


Dyret må med andre ord i tidsrommet fra år 95 e. Kr. (Johannes Åpenbaring) og frem til at slaveriet ble avskaffet ha vært et kjemperike i Midt-Østen.


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Så til Dyret og DFP:

Men i år 749 e.Kr. kom det inn et nytt dyr på arenaen:


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Så til Dyret og DFP:

I året 1844 e.Kr. som også er året 1260 i den islamske kalenderen begynte Dyret som da var representert ved sultanen av Tyrkia å miste makten mer og mer etter press fra vestlige stormakter om større religionsfrihet og den siste rest av Dyret forsvant da den siste sultanen i Tyrkia ble styrtet i 1922 , Kemal Atatürk, grunnleggeren av det moderne Tyrkia, kom til makten i 1923 og institusjonen kalifatet ble opphevet i 1924.


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus

Det første vi kan gjøre er å plassere Dyrets periode i historien. Det må selvfølgelig ha eksistert etter at Johannes fikk disse synene ca. år 95 e. Kr.

Når slaveri nevnes idag, dreier det seg om kriminelle forhold, eksempelvis salg av kvinner i forbindelse med sexindustrien. "Trafficking" er betegnelsen på dette. Frie mennesker og slaver er ikke lenger legitime samfunnskategorier verden over og vil ikke bli det i fremtiden. Dyret må derfor ha eksistert tidligere i historien.


Det er visst ingen reaksjoner på dette her i forumet på disse utsagn.

Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Jeg kan tenke meg at mine utdypninger om Dyret, DFP og de to vitnene har kommet som et sjokk på noen av dere. Noen annen forklaring på noen andre kandidater tror jeg ikke finnes, hverken i fortid eller i fremtid.


Siden ingen har reagert på dette, tar vi det punktvis.

1. Siden dyret allerede har eksistert, når ble dets kropp ødelagt og kastet på ilden?
(Dan.7.11) Det var jo et kjemperike i Midt - Østen etter år 95 e. Kr.?
2. Når ble eventuellt de andre rikene over hele jorden slukt av dyret? (Dan.7.23)
3. Når ble det første dyr leget og hvem var det (Åp.13.3), det fikk jo sitt opphør år 749
e.Kr.?
4. Hvem overtok imidlertid styreformen mellom disse to dyrene, det første opphørte jo
år 749 e.Kr., mens det andre kom til makten etter år 95 e.Kr.?

Er det ikke en del uoverensstemmelser her? Hvor ble det av han som skulle varsle om ulv?
Det er et kjempegap i forklaringene til Taurus - fra år 749 til år 95, en tidsperiode på 653 år som ikke hadde noe dyr’s styringsform, det andre dyr skulle da styre fra år 95 til 1844 og dyret opphørte år 1922?
Så da er vel perioden med dyret og den falske profet over da?
Dyret og DFP ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor er denne sjøen?
Noen som kan svare?

[Redigert den 17-9-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-9-2007 kl 11:44


Sitat:

Interessen for temaet har visst sunket noe.
Det som jeg har fått rede på gjennom De Hellige Skrifter så langt, har gjort meg overbevist om en ting, en kan ikke stole på annet en det som skriften forteller.
Den forteller på en ryddig og grei måte om alle de andre navn og tilnavn som settes på DFP, dette finner også kanskje mange ut av, helt til de finner noe som strider mot deres egen tro, de vil rett og slett ikke tro på det, eller de mener kanskje at de har kommet litt skjevt ut i tekstene.

Jeg kunne enkelt sette søkelyset mot de aktuelle skriftstedene, men siden toleransen for slike skriverier er minimal, ønsker jeg ikke å helle bensin på bålet, men heller la de ting jeg har skrevet om, kanskje synke inn.

Om DFP blir det kanskje forstått at det er en, ja opptil flere, men først og fremst bare en.
Jeg har nevnt hvem dette er i en annen tråd, men uten å røpe akkurat dette.

En "niding", en ugjerningsmann er den som går rundt med en falsk munn. (Ord.6.12)
Ut fra denne setningen kommer resten av seg selv, men spørsmålet vil alltid være: Tror dere på dette? Guds Ord? Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. (Joh.8.45)
Sannheten kan være den vanskeligste å fordøye.

[Redigert den 18-9-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 19-9-2007 kl 09:07
Den falske profet


Den falske profet omtales her:

Sitat:
Åpenbaringen 16:13-14
Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den
falske profetens munn kom tre urene ånder som
lignet frosker.

Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn,
og de drar ut til kongene i hele verden for å samle
dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.


Verset starter med å beskrive en treenighet:
dragen, dyret og den falske profet. Ut fra deres
munn kommer nok en treenighet av urene ånder.
En lære.

Sitat fra pave Benedict XVI: "Treenigheten samler oss"
Dette sa han om den økumeniske bevegelsen som
har som mål å samle all kristendom i verden under
et banner. Deres felles lære er treenighetslæren.

[Redigert den 19-9-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-9-2007 kl 10:30


Sitat:
Opprinnelig postet av LanceVerset starter med å beskrive en treenighet:
dragen, dyret og den falske profet. Ut fra deres
munn kommer nok en treenighet av urene ånder.
En lære.

Sitat fra pave Benedict XVI: "Treenigheten samler oss"
Dette sa han om den økumeniske bevegelsen som
har som mål å samle all kristendom i verden under
et banner. Deres felles lære er treenighetslæren.

[Redigert den 19-9-2007 av Lance]


Så du mener at treenigheten er en lære?
Etter hva jeg har hørt er treenigheten en oppfattelse av at
Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er den samme.
Mener du at det er treenighetslæren som er den falske lære?

Det er riktig at verset beskriver DFP her, men en kan også finne forklaringer til dette verset.
"De urene åndene lignet padder", som også betyr frosker.
Ordet padder forekommer kun i det verset du siterte, så forklaringen kommer under ordet frosk.

"Dersom du nekter å la dem fare, da vil jeg plage ditt land med frosk." (2.m.8.2)

Han sendte blodtørstige fluer som fortærte dem, og frosk som plaget dem. (Salm.78.45)

Det krydde av frosk i landet, til og med i kongenes saler. (Salm.105.30)

Sitat:


Hvilke tegn kan en se etter dersom en skal avsløre DFP?

Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.
For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne. (2.Kor.11.3-4)

Hvem ble dåret og hvem ble det ikke? (Se henvisninger til v.3)
1.Tim.2.14: Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.

Går jeg ut på marken, se der ligger folk som er slått i hjel ved sverd. Går jeg inn i byen, se, der er sultens kvaler. For både profet og prest må dra til et land som de ikke kjenner. (Jer.14.18)Hykleri?
Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet (1.Tim.4.2)

Brennemerke
Og det skal skje: I stedet for balsam skal det være stank, i stedet for belte skal det være rep, i stedet for kunstig krusede krøller skal det være skallet hode, og i stedet for vid kappe skal det være trang sekk, brennmerke istedenfor skjønnhet. (Jes.3.24)

Det forespeiles en sakte fremskridende utvikling, før brennemerke - skjønnhet.
Kan en bruke begrepet skjønnheten og udyret?

Jeg gjorde deg til mange tusen som vekstene på marken. Du vokste og ble stor og nådde den høyeste skjønnhet. Brystene ble faste, ditt hår vokste. Men du var naken og bar. (Esek,16.7)
(Dersom en slår opp på oversikten over Esek.16.k. ser en at det er denne bestemte byen dette gjelder for.)

Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram. (Salm.50.2)

Alle de som går forbi på veien, slår hendene sammen over deg. De spotter og rister på hodet over Jerusalems datter: Er dette den byen de kalte skjønnhetens krone, all jordens glede? (Klag.2.15)

Ord vi kan se nærmere på:
1.Balsam
2. Stank
3. Belte
4. Rep
5. Kunstige krusede krøller (lokker)
6. Skallet hode
7. Vid kappe
8. Trang sekk
9. Brystene
10. Håret som vokste

1. Med ett er Babel falt og er blitt knust. Gråt over henne, hent balsam for hennes smerte! Kanskje hun kunne leges. (Jer.51.8)

2. fienden fra Norden vil jeg drive langt bort fra dere, og jage ham til et tørt og øde land - hans fortropp til havet i øst, hans baktropp til havet i vest. Stak skal stige opp fra ham, en motbydelig lukt. Altfor store ting har han satt seg fore. (Joel 2.20)

3. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, trofasthet beltet om hans hofter (Jes.11.5)

4. Dersom en binder meg med nye rep som aldri har vært brukt til noe, så blir jeg svak og er som et annet menneske. (Dom.16.11)

5. Hans hode er som det fineste gull. Hans lokker er kruset, svarte som ravnen. (Høys.5.11)

6. Skallet - Klipp håret vekk for dine barns skyld, de som var din lyst! Gjør ditt hode så skallet som gribbens, for de er ført bort fra deg. (Mika 1.16, se punkt 10)

7. Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og hans mat var gresshopper og vill honning. (Matt,3.4)

8. Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk. (Åp.11.3)

Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt, og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender.

Og jeg så da Lammet åpnet det sjette segl - og se: Det kom et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. (Åp.6.12)

9. Med din fagre vekst ligner du en palme, og dine bryster er som druer. (Høys.7.7)
(Som druer i ørkenen fant jeg Israel som den tidligste frukt på et fikentre i dets
første tid...Hos.9.10)

10. Ditt hår er som en hjord av geiter som leirer seg nedover Gilead - fjellet.
(Høys.4.1)
Ditt hode hever seg liksom Karmel. Ditt bølgende hår er som purpur, kongen er
fanget i dine lokker. (Høys.7.5)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 21-9-2007 kl 14:14


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Så du mener at treenigheten er en lære?

Etter hva jeg har hørt er treenigheten en
oppfattelse av at Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd er den samme.

Mener du at det er treenighetslæren som er
den falske lære?


Det den falske profeten taler er falsk lære.
Den falske profeten Bileam hadde profetier
som stemte, men læren hans stemte ikke.

Uavhengig om treenighetslæren er sann eller
falsk er det en lære. Det er originalt en del, en
svært grunnleggende del av katolsk lære, som
de fleste protestanter har tatt med seg videre.

Du sier at det er en lære som sier at Faderen,
Sønnen og den Hellige Ånd er den samme, men
det er jo nettopp det det ikke er. Jeg blir kalt
kjetter fordi jeg tror det du nettopp sa: Jeg tror
at disse tre titlene er titler på én person, én
Gud. Treenighetslæren forfekter at det er tre
personer i ett vesen.

Vil du finne den første falske profet? Finn den første
organiserte religion i kristenheten, og dens ubibelske
leder i et ubibelsk hierarki. Det er også denne leder
som bragte den falske lære.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2007 kl 22:28


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Uavhengig om treenighetslæren er sann eller
falsk er det en lære. Det er originalt en del, en
svært grunnleggende del av katolsk lære, som
de fleste protestanter har tatt med seg videre.

Du sier at det er en lære som sier at Faderen,
Sønnen og den Hellige Ånd er den samme, men
det er jo nettopp det det ikke er. Jeg blir kalt
kjetter fordi jeg tror det du nettopp sa: Jeg tror
at disse tre titlene er titler på én person, én
Gud. Treenighetslæren forfekter at det er tre
personer i ett vesen.

Vil du finne den første falske profet? Finn den første
organiserte religion i kristenheten, og dens ubibelske
leder i et ubibelsk hierarki. Det er også denne leder
som bragte den falske lære.Om treenighetslæren er en lære eller ikke, hva spiller det
egentlig for rolle?
Mitt svar om treenigheten er hentet fra mitt leksikon, og er egentlig ikke en lære, men et innspill, siden Jesus egenlig kan identifiseres i alle rollene, både som Gud, Far, og Kristus Jesus, vår frelser! (Tit.1.4, 2.Tess.2.16: Men han selv, Vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og godt håp i nåde.)

Problematikken ligger i måten det er skrevet på, for det kan forstås, og også misforstås.
Men søker en etter en oppklaring kommer det i flere etapper, Vår Herre, kan oppfattes både som Gud og Jesus Kristus (som Gud, Jesu Kristi Far Kol.1.3, og som Kristus Rom.1.4)
Søker en kombinasjonen av Vår Herre og Gud finnes det en slik overgang hos Åp.4.11., og også hos 1. Tim6.14: Hold buret rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre.

En slik en har så vidt meg bekjent aldri dukket opp ennå, bare på papiret.

Er ikke den protestantiske lære like problematisk som den katolske?
Det forkynnes blant annet at Jesus er oppstått fra de døde, men uten at de døde
er stått opp med ham? Hvorfor?

Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått.
(1.Kor.15.13)

Blir det ikke falsk lære å si at han er oppstanden, da de døde faktisk ligger der de ligger?

Men når en mann dør, så ligger han der. Når et menneske oppgir ånden, hvor er han da?
Som vannet renner ut av sjøen, og som en elv minker og tørker bort, slik legger et menneske seg ned og står ikke opp igjen. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke opp av søvnen. (Job 14.10-13)

Så all lære som forteller at Kristus er oppstanden er falsk lære, så lenge det ikke er vel dokumentert og stadfestet.

Mon tro om noen skjønner hva Skriften vil fortelle oss?

Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. (Apg.2.23)

Ble ikke Jesus hengt på korset og døde der? Eller ble han slått ihjel og hengt på korset etterpå?
Eller er korset bare et uttrykk for seier?

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol.2.15)

Hvilke makter og myndigheter er hittil avvæpnet etter flere tusener av år i krig og ufred?
Etter det som blir kalt Jesu oppstandelse for snart 2000 år siden har vi allerede sett de to hittil største kriger på jorden etter vår oppfattelse, hvor var seierherren?


Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. (Matt.7.15)

Det ser for øvrig ikke ut til at noen skjønner at Skriftene selv forklarer hvem disse er: Benjamin er en glupende ulv. (1.m.49.27)

[Redigert den 29-9-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-10-2007 kl 19:17


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Vil du finne den første falske profet? Finn den første
organiserte religion i kristenheten, og dens ubibelske
leder i et ubibelsk hierarki. Det er også denne leder
som bragte den falske lære.

Sitat:

Fortelligen om den falske profet er å finne hos Apg.5k.
Historien er om Ananias og hans hustru Saffia som solgte en eiendom, stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom da med en del av summen og la det for apostlenes føtter.

Historien ligner da også på husbonden som solgte vingården og dro utenlands.
Vingården, eller åkere den stod på er forklart som verden, altså et verdensherredømme.

Jeg minnes å ha lest et stykke om en høytstående embetsmann som skal ha klart og selge Eiffeltårnet til en skraphandler, ganske godt gjort.
Han lurte fem herrer på sitt kontor i Paris med at Eifelårnet skulle rives, årsaken var at vedlikeholdskostnadene var blitt så svimlende at regjeringen ikke lenger fant det forsvarlig å belaste budsjettet med dem.

Det var blitt utregnet at tårnet representerte minst 7000 tonn prima jern.
Herrene kjente størrelser innen skrapjernbransjen og anbud ble nå anmodet å bli gitt i forseglede konvolutter. Tårnet skulle gå til høystbydende.

Anbudene kom omgående, og dagen etter fikk Andre Poisson, en fremgangsrik forretningsmann som hadde arbeidet seg opp fra ingenting beskjed om at han hadde fått tilslaget.

På mindre enn en uke skaffet Poisson pengene til veie, og et nytt møte med Grev Victor Lustig som embetsmannen het ble arrangert.

Kontrakten lå ferdig på bordet da skraphandleren ankom, og han fant den i orden, men 'en ting stusset han over: At et så viktig møte ble holdt på et hotell, og ikke i departementet.
Greven så en smule brydd ut.
Han ba sin amerikanske sekretær Dan Collins forlate rommet og forklarte:
"En embetsmanns liv er ikke alltid så lett. Vi må represenere, kle oss moderne og så videre - alt sammen på en ynkelig gasje.
Når regjeringen slutter en kontrakt, er det vanlig at en embetsmann som formidlet handelen......"

Poisson skjønte straks at det var snakk om smøring!
Han forstod en slik forklaring uansett hvor fint den var formulet, og at en slik antydning ikke kunne holdes innenfor departementets vegger.

Tilfreds skrev han ut en sjekk på kjøpesummen, puttet kjøpekontrakten i lommen og forlot hotellet.
Mindre enn en time senere var sjekken blitt innløst.
Lustig røpet aldri hvor mye han hadde fått - han og Collins satt og skoggerlo på Wienerekspressen.

Lustig som var født i Böhmen og sønn av høyt ansett borger, og Collins, som var en amerikansk småsvidler, bodde på et av Wiens beste hoteller i en måned.
De gransket nøye samtlige Paris - aviser nøye - men det stod ikke et ord om kuppet de hadde gjort.
Andre' Poisson var nemlig så flau over å bli tatt ved nesen at han bet tapet i seg og unnlot å melde saken for Politiet.

Lustig og Collins hadde dermed klar bane til å selge Eiffeltårnet på nytt, men denne gangen ante kjøperen uråd og slo alarm, men de kom for sent til å fakke de to svindlerne.
Publisiteten omkring denne saken hindret naturligvis andre fra å prøve det samme.

Når husbonden leier ut vingården for å dra utenlands, er det da noe lignende som da skjer?

I hvert fall forteller historien om Ananias at han løy om pengene han hadde solgt åkeren for.
Da han hørte at det ikke var for mennesker han hadde løyet men for Gud, falt han død om og utåndet.

Tre timer senere kom også hans hustru inn som ikke visste om det som hadde skjedd.
Hun ble spurt om summen som lå der var den riktige, og svarte ja på det.
Peter spør om hvordan de kunne bli enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære deg ut.
Straks falt hun ned for hans føtter og utåndet.

De unge menn kom og fant henne død, bar henne ut og begravet henne ved siden av hennes mann.

Det kom stor frykt over menigheten som hørte dette, og det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn samlet de seg i Salomos søylegang.

Av andre våget ingen å nærme seg nær dem , men folket hadde mange lovord å si om dem.
Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten.

Folk bar ut syke på gatene og la dem på senger og bårer for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når de gikk forbi.
Også folk fra byene rundt Jerusalem kom der mengder av folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Alle ble helbredet.

Det var da ypperstepresten stod fram, og all som holdt med ham, det var saddukeerpartiet. De ble fylt av nidkjærhet,
la hånd på apostlene og satte dem i det offentlige fengsel.

En Herrens engel åpnet om natten fengselets dører og førte dem ut og sa:
Gå av sted, stå fram i tempelet og forkynn alle dette livets ord for folket!

Fenslet som var forsvarlig stengt med voktere foran dørene lukket opp da fangene skulle føres fram for Rådet, hele Israels eldsteråd, men fengselet var tomt.

Da var det en som meldte: De menn som satt i fengsel står i tempelet og lærer folket!
De ble så hentet av høvetsmannen sammen med sine tjenere.
Ypperstepresten spurte dem og sa:
Vi gav dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navn. Og se, dere har fylt Jerusalems med deres lære og vil føre dette menneskes blod over oss.
Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker!
Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre.

Her kan vi se at Guds lære blir av saddukerne betraktet som falsk lære, er det noe vi har gått glipp av å forstå?
Kan det være at verden vil bli solgt, og kristendommen ansett for falsk lære av de som kjøper/leier åkeren?[Redigert den 2-10-2007 av Lexus]

[Redigert den 3-10-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-10-2007 kl 17:14


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Kan det være at verden vil bli solgt, og kristendommen ansett for falsk lære av de som kjøper/leier åkeren?


For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne. (2.Kor.11.4)

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulg. (Matt.24.24)

Så gikk han et lite stykke fram, falt til jorden og bad at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. (Mark.14.35)

For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia. For han skyndte seg for å nå fram til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for ham. (Apg.20.16)

eeh, var det ikke Vasco da Gama som fant sjøveien dithen i 1498 likevel?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 10-10-2007 kl 11:41


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Om treenighetslæren er en lære eller ikke,
hva spiller det egentlig for rolle?


Du tok opp spørsmålet om hvorvidt det er
en lære... ;)

Sitat:

Jesus ... kan identifiseres i alle rollene, både
som Gud, Far, og Kristus Jesus, vår frelser!


Slik ville nok Jesus Only folk si det, men jeg
ville formulert det slik: Den allmektige Gud
kan identifiseres i alle disse rollene :)

Sitat:

Er ikke den protestantiske lære like problematisk
som den katolske? Det forkynnes blant annet
at Jesus er oppstått fra de døde, men uten at
de døde er stått opp med ham? Hvorfor?


Vi forkynner at det er en oppstandelse fra de
døde, slik de første kristne gjorde... :)

Sitat:

Blir det ikke falsk lære å si at han er oppstanden,
da de døde faktisk ligger der de ligger?


Oppstandelsen av de døde i Kristus har sin
plass i en bestemt tidslinje. Vi har ikke kommet
dit ennå. Det vil skje på slutten av endetiden.

Sitat:

Men når en mann dør, så ligger han der. Når
et menneske oppgir ånden, hvor er han da?


Hans sjel (åndevesen) forlater legemet og går
enten inn i Guds nærvær eller et annet sted i
påvente av dommen.

Sitat:

Ble ikke Jesus hengt på korset og døde der?
Eller ble han slått ihjel og hengt på korset
etterpå? Eller er korset bare et uttrykk for seier?


Han døde på grunn av sorg, tror jeg. Sorg
over din og min tilstand. Han kom for å frelse
verden, og ble forkastet.

[Redigert den 10-10-2007 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-10-2007 kl 17:30


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Oppstandelsen av de døde i Kristus har sin
plass i en bestemt tidslinje. Vi har ikke kommet
dit ennå. Det vil skje på slutten av endetiden.


Det er her 1. Kor.15.13 gjør seg gjeldende.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 1-11-2007 kl 15:19


Ja, det verset sier jo at de døde kommer til å stå opp:
"For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus
stått opp."


Oppstandelsen av de døde (som en generell hendelse
for alle som har dødt gjennom tidene) vil skje i fremtiden.

Likevel skjedde det en oppstandelse sammen med Kristus:
"Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn
i den hellige by, hvor de viste seg for mange"
sier Skriften.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-11-2007 kl 09:12


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Ja, det verset sier jo at de døde kommer til å stå opp:
"For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus
stått opp."


Oppstandelsen av de døde (som en generell hendelse
for alle som har dødt gjennom tidene) vil skje i fremtiden.

Likevel skjedde det en oppstandelse sammen med Kristus:
"Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn
i den hellige by, hvor de viste seg for mange"
sier Skriften.


Skriften er neimen ikke lett å forstå, Lance!
Hvordan forklare at Jesus er oppstått, når skriften sier at han er ikke oppstått dersom de døde ikke er oppstått?
Lyver teksten?
Hva med førstegrøden? (1.Kor.15.20, Rom.11.16, Jak.1.18, Åp.14.4)
De som har fått Ånden er førstegrøden. (Rom.8.23)
Det er Guds barn - oppstandelsens barn det siktes til - Luk.20.36.

Hvilke døde snakkes det om her?
De sa: Herre, Israels Gud, hvorfor har dette hendt i Israel at det i dag må savnes en hel stamme av Israel? (Dom.21.3)

Pr. i dag savnes det ingen stammer av Israel som jeg har hørt om, det hører fremtiden til.
Altså må døden først inntreffe før vi får noen oppstandelse, og denne stammen som blir utryddet er Kristus - se Gal.3.16 - Abrahams ætt - ikke ættlinger, men ætt, og dette er Kristus.

Den første kristusskikkelsen kjenner vi ikke:
Han skjøt opp som et rotskudd* (*se Rom.11.16 - førstegrøden og roten)
av tørr jord. (betyr av Israels ørken, for det skal det bli, Jes.6.11) Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet.
vi så ham, men han hadde ikke utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. (Jer.53.2)
(Vi liker ikke selvmordsbombere!)

Dersom du i samme slengen tar med deg historien om vintreet, vil du kanskje skjønne poenget her.

Jeg gir noen hint: Joh.15.1 og 5.
Historien om vintreet - Esek.17.k.

[Redigert den 2-11-2007 av Lexus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 8-11-2007 kl 00:24


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Skriften er neimen ikke lett å forstå, Lance!
Hvordan forklare at Jesus er oppstått, når skriften
sier at han er ikke oppstått dersom de døde ikke
er oppstått? Lyver teksten?


Nå er jeg ikke sikker på hva vi diskuterer lenger,
hehe... ;)

De fysisk døde vil ha sin oppstandelse (fremtid)
Enkelte av de fysisk døde hadde sin oppstandelse
etter Jesu død (fortid)

Så har vi den åndelige oppstandelsen som jeg tror
du vil fram til. Den nye fødsel kan jo kun skje når
vi har dødd til oss selv.

Slik sett er de som har Ånden oppstått fra de døde.
Beviset på Jesu oppstandelse er at Han lever i oss.

Er det dette du mener? :)
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-11-2007 kl 12:51


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Nå er jeg ikke sikker på hva vi diskuterer lenger,
hehe... ;)

De fysisk døde vil ha sin oppstandelse (fremtid)
Enkelte av de fysisk døde hadde sin oppstandelse
etter Jesu død (fortid)

Så har vi den åndelige oppstandelsen som jeg tror
du vil fram til. Den nye fødsel kan jo kun skje når
vi har dødd til oss selv.

Slik sett er de som har Ånden oppstått fra de døde.
Beviset på Jesu oppstandelse er at Han lever i oss.

Er det dette du mener? :)


Nei, aldeles ikke!
Visstnok er Jesus fra evigheter av, men jeg tror ikke jeg skal ta opp en forklaring på det nå.

Det som gjeder for oss er mye enklere å forstå, Lance!

Ånden er det samme som en ny verden, både for oss og for Kristus, han sier nemlig at han ikke er av denne verden.

Når denne verden fortsatt eksisterer, hvordan kan da Jesus, være til?

Han skal komme til jorden som et menneske - Menneskesønnen, dette er Kristusskikkelsens begynnelse, med oppvekst først som en foraktet kvist, Jes.53.2
(Jes.11.1, 14.19, 60.21)
Kvisten som ble revet fra sedertreet ble plantet som et piletre, men vokste og ble til et vintreet. Esek.17.k., mer om dette kan du lese om i tråden "Melk istedet for vann" hvor du har fått et lignende svar.

Sedertreet er Libanon, se 1.Kong.4.33, 2.Kong.14.9, Sak.11.2

Dersom du leser historiene om disse ting, vil du se at dette hører fremtiden til.

Jesus sa: Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. (Joh.7.6)

Som du ser så er tiden viktig for Jesus, som må vente med sitt komme, til den tid som er fastsatt, og den fastsatte tid er enden. (Den bibelske høst) Gal.4.2 og Dan.11.35

Det jeg mener, Lance, er at først må frafalle komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.
Jesu forløper kommer nemlig i denne skikkelse, han skal kjempe mot seg selv Luk.11.18
Og Skriften ble oppfylt, som sier: Og han ble regnet blant ugjerningsmenn (15.28)

Den falske profet:
En niding, en ugjernigsmann er den som går omkring med en falsk munn. (Ord.6.12)

Er dette overbevisende nok?

Hvis ikke kan jeg ta opp dette med denne byen Jeriko igjen.

Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen

Det er bare det at det fantes ingen by ved navn Jeriko for 2000 år siden

http://www.bibleplaces.com/jericho.htm

Den er bygd opp og ødelagt en rekke ganger og dateringer som er gjort viser at det er en av verdens eldste byer, ca 7000 år.
Den ble ødelagt i slutten av mellombronsealderen, tidlig i det 16. Århundre f.Kr., bygd opp igjen omkring 1400 f.Kr., og igjen ødelagt omkring 1325 f.Kr.

Forklarer dette deg noe?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen