Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2
Forfatter: Tittel: Treenighetslæren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-12-2011 kl 19:22


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Eller så gjorde jo Jesus også mange tegn og under nettopp for å bevise sin guddom, og da kan jo ikke denne guddommen samtidig være avlagt-

:)

[Redigert den 9-12-2011 av Igo]
Nå ble jeg svært lettet. Jeg skal forklare nedenfor.
:-)
Jesus gjorde ingenting av seg selv men gjorde det Faderen ga Ham å gjøre og Jesus gjorde i tro. Det var og er troens lov som gjør undere, skapt og gitt kraft av Faderen. Uten tro hadde ikke noe skjedd for Jesus vandret som sant menneske.

Når vi ser på Antikrist ånd så benekter denne Jesus som Kristus, altså Jesus som vi kjenner som Menneskesønnen og Messias. Antikrist benekter IKKE Jesus som Gud men menneske i vårt kjød, ikke bare kjøtt og blod men i vårt kjød.


2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Bibler er noen steder omskrevet og jeg gjengir en korrekt oversettelse av 1.John. 4:3

1Jn 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

Husk at Satan også tror, så hvorfor benekter antikrist-tro/ ånd at Gud Jesus ikke er sant menneske? Svaret er egentlig soleklart men ali:up:kevell ikke alltid lett å se.


Hei igjen LeifG :)

Hva var det Jesus gjorde når han bekjente seg som Messias og Gud som sin far?

Jo han gjorde seg da guddommelig, ja Gud lik. Joh. 5,18.

Så antikristnes benektelse av Jesus som Gud ligger ganske enkelt i at de benektet ham som Kristus. Og det var jo også derfor Jesus ble dømt til døden. Han ga seg ut for å være guddommelig; Guds Sønn og den lovede Messias.[Redigert den 9-12-2011 av Igo]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-12-2011 kl 18:45


:-)

Jesus er sann Gud og sant menneske, ingen tvil om det og som sant menneske ble Han fristet. Det betyr at Han var og ble prøvd som deg og meg og da var ikke Hans Guddommelighe virksom for Gud kan ikke fristes.

Å benekte at mennesket Jesus er Kristus (Guds Sønn), er å benekte Gud som sant menneske.

Jesus ble korsfestet fordi de skjønte et Han var sant menneske som dem men også Gud. Med det ble de kledd nakne og det tålte de ikke.
Det fordi Gud i menneskeskikkelse som dem brøt deres sabbatsbud.

Joh 5,18 Derfor stod da jødene ham enn mere efter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde sig selv Gud lik.

Ved å skjønne dette vil du se at frelsen er reell også for oss her og nå men da må troen smelte inn i vårt hjerte og ikke slik:

Joh 19,15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.


De avviste Gud (Messias) som sant menneske!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-12-2011 kl 20:07


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

De avviste Gud (Messias) som sant menneske!


Ja vel, men det slår vel litt begge veier dette. Har man avvist Gud (Messias) som sant menneske så har man vel samtidig også avvist mennesket Jesus som sann Gud. Ville ikke det være logisk? Antikristene gjør derfor, så langt jeg kan se, begge deler.

:cool2:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-12-2011 kl 23:46


Skjønner, :) men bare ett poeng avviser frelsen av oss ved å benekte mennesket Jesus som Messias. Bare ett poeng er ett poeng/ av viktighet for Antikrist. Faktisk avviser vi også selv troen på Guds kraft igjennom den veien Jesus gikk opp for oss ved å ikke tro at Han var som deg og meg, frelst av nåde. Ved å tro på denne vei, denne sannhet og dette liv så er den onde maktesløs og det er denne vei, sannhet og liv han står imot ved sitt bedrag.

Med andre ord, hvis man tror at Jesus virket og lot seg prøve som menneske og i dette hadde med sin Guddom virksom hadde Han ingen prøvelse eller fristelse. Les Hebreerne 2 osv..


Ta dette til deg:

Hebr 2,7 Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;
Hebr 2,9-12 men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. 10 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. 11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre, 12 når han sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovsynge dig.
Hebr 2,14-18 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, 15 og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid. 16 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.


Hva sa så Simon til sin bror, mennesket, hans like, Jesus?

Matt 16,15-20 Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18 Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. 20 Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

Det er Faderen som åpenbarer slikt i oss og bare en slik tro gir opstandelsens kraft, Paulus understreker denne tro i Romerne 8.

Studer dette Guds ord du nå har fått servert i forskjellig vinklinger, la Guds ord og Hans nd vise deg denne sannhet. Gransk det likt dette ord:

Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Ok? :eureka:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-12-2011 kl 00:45


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Skjønner, :) men bare ett poeng avviser frelsen av oss ved å benekte mennesket Jesus som Messias.


Kan ikke helt se det. Frelst blir man bare ved å tro på Jesus for den han var. Sann Gud og sant menneske. Alt annet må vel være avvisning, så langt jeg kan se.

Unnskyld, men hva slags kirkesamfunn tilhører du? :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-12-2011 kl 16:51


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo Frelst blir man bare ved å tro på Jesus for den han var.


Ja, og det er jo det og hvilket stort offer Han ga som blir understrekt her. Ved derimot å ikke se det kan man tro egentlig hva man vil fordi Hans store offer og dennes mening for oss skjules/ dimmes. Og det er nettopp de antikrist tro utnytter. Prøv å studer dette, undervurder ikke hvem Han er og hva Han gjorde.

Les tekstene, spesielt Hebreerne som jeg ga sist. Paulus sier ikke de han sier for morro men i aller dypeste alvor.

Sitat:
Unnskyld, men hva slags kirkesamfunn tilhører du? :)


SDA
Husk å se på Guds ord, ikke meg eller SDA nå. ;-)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-12-2011 kl 00:49


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Med andre ord, hvis man tror at Jesus virket og lot seg prøve som menneske og i dette hadde med sin Guddom virksom hadde Han ingen prøvelse eller fristelse.

Klart Jesus som menneske hadde med seg sin guddom virksom. Det virksomme bestod i, i tillegg til tegn og under, også i at han valgte å ikke bruke sin guddom for å slippe unna den vei Faderen hadde gitt ham. Jesus selv sier de på denne måten: ”Mener du at jeg ikke kan be min Far, og ville sende mer enn tolv legioner engler?”

Skulle ikke det være prøvelse god nok, at han som Gud valgte mennesket?

Og ellers så sier jo også Hebreerbrevet noe om dette:

”For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.”

”Uten synd” – og da måtte jo nesten guddommen være med ham. Måtte nok det ja.

Selvfølgelig et tankeparadoks at mennesket Jesus kunne være prøvet på samme måte som oss når han samtidig også hadde sin guddom med seg, det er klart, men så er det vel også litt vanskelig å ha rett bibelsk kristentro uten paradokser. Er det ikke det da?

:exclamation:


[Redigert den 13-12-2011 av Igo]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-12-2011 kl 20:31


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG

Med andre ord, hvis man tror at Jesus virket og lot seg prøve som menneske og i dette hadde med sin Guddom virksom hadde Han ingen prøvelse eller fristelse.

Klart Jesus som menneske hadde med seg sin guddom virksom. Det virksomme bestod i, i tillegg til tegn og under, også i at han valgte å ikke bruke sin guddom for å slippe unna den vei Faderen hadde gitt ham. Jesus selv sier de på denne måten: ”Mener du at jeg ikke kan be min Far, og ville sende mer enn tolv legioner engler?”


Det kan du ikke finne dekning for i skriften, men det motsate kan du finne klar dekning for. Det er Faderen som gir kraft til underne.
Hans offer er derimot at Han valgte å ikke ta i bruk Sin Guddomskraft mens Han var som deg og meg. I tillegg til dette offer valgte Han i syndig kjød å ikke falle for fristelsen å la dette kjød overstyre rett ferd og Sin Fars vilje.

Sitat:
Sitat:

Skulle ikke det være prøvelse god nok, at han som Gud valgte mennesket?


I vårt syndige kjødvalgte Han å la seg fange og drepe for vår skyld OG fordi det var Hans Fars vilje å bli tatt da, selv om Han ba om å få slippe/ unngå dette. Her gråt og skrek Jesus om nåde rett før denne hendelse og det var i vår likhet.

Sitat:
Sitat:
Og ellers så sier jo også Hebreerbrevet noe om dette:

”For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.”

”Uten synd” – og da måtte jo nesten guddommen være med ham. Måtte nok det ja.


Nesten? Så du mener vi ikke kan frelses fra synd fordi vi er synd fra unnfangelsen/ skapt slik)? Du tror vel ikke på det middelalderske arvesyndsdogmet?

Sitat:
Sitat:
Selvfølgelig et tankeparadoks at mennesket Jesus kunne være prøvet på samme måte som oss når han samtidig også hadde sin guddom med seg, det er klart, men så er det vel også litt vanskelig å ha rett bibelsk kristentro uten paradokser. Er det ikke det da?

:exclamation:
[Redigert den 13-12-2011 av Igo]


Hmm., jeg kan ikke se noen paradokser men jeg er glad du ser her hva jeg har tegnet opp. :-)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen