Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Latter Rain og Third Wave teologi, hva er det?
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 26-8-2003 kl 14:33
Latter Rain og Third Wave teologi, hva er det?


Latter Rain(sen regn) teologi, og Third Wave(den tredje bølge) teologi, blir ofte nevnt i forbindelse med læren til bl.a trosbevegelsen.

Siden det kan være litt forvirrende å forstå hva som ligger bak disse begrepene, skal jeg her prøve å gi en forklaring på dem:

Latter Rain:
Latter Rain er den teologien som vi i hovedsak kaller for herredømme teologi (Kingdom now), og som ble ført frem av mennesker som Franklin Hall, William Branham m.m (Midten av 40 tallet).

Hovedtrekkene i denne teologien er:

- Guds menighet må bli istandsatt ved å gjenniføre den "femfoldige tjeneste", dvs. Apostler, Profeter, Evangelister, Hyrder, og Lærere. (Det er særlig derfra dagens ideer om gjenninføring av Apostel og Profet embedet kommer i fra.)

- Menigheten må bli gjort "perfekt" i alle ting, og det må opprettes en synlig enhet mellom alle kristne.

- Fra den rensede og perfekte menighet, vil det stå fram en "Åndelig elite". Superkristne", mer kjent som Joels Arme, eller Manifest Sons of God.

Denne elitegruppen, vil stå fram som den legemlige Jesus Kristus (tilsvarende ideen om at Paven er "Guds stedfortreder på jord).

Kjennetegnet på elitegruppen vil være:

- At de har Den Hellige Ånds fylde i fullt mål.

- De skal rense jorden for all urenhet og opprør.

- De skal dømme den "frafalne" kirke. (Det vil blant annet si de kristne som ikke anerkjenner dem som apostler, profeter osv.)

- De skal frelse hele skapningen, og gjennopprette jorden.

- De skal til slutt overvinne selve døden
og gjennom dem skal menigheten "arve jorden, og herske over den, ifra Jesu Kristi Trone".

- De tror ikke på at Jesus skal komme fysisk tilbake, men at Jesu tilbakekomst skjer åndelig inni oss, og at vi derfor blir guder på jorden.

- De hevder at Ånden, og Åndens gaver,(salvelse, profetisk gave, tungetale osv) blir overført via håndspåleggelse (impartation), og at det er derfor man må reise til dem, eller møte dem for å "få det".

Third Wave:

Uttrykket "Third Wave" ble lansert av C.Peter Wagner, i hans bok "The Third Wave of the Holy Spirit". Ideen er at Pinsebevegelsen regnes som "den første bølge", og den Karismatiske bevegelse som "den andre bølge". Den tredje bølgen er, i følge Wagner, en enda kraftigere og herligere utgydelse av DHÅ, enn det som Pinsebevegelsen, eller den karismatiske bevegelsen, hittil har erfart.

I tillegg så vil den tredje bølgen, i følge Wagner, gå på tvers av alle kirkesamfunn, og konfesjoner, og berøre kristne som ikke nødvendigvis ser på seg selv som pinsevenner eller karismatikere.

Uttrykket Third Wave ble populært i 1983, da C.Peter Wagner holdt kurs over emnet: "Tegn og under", sammen med Vineyard Pastor John Wimber. Kurset ble holdt ved Fuller Theological Seminary.

Mye av det som Wagner fokuserer på i uttrykket "Third Wave" er "enhet" blandt Guds folk(nesten for enhver pris), "salvelsen i ånden", og "kraftevangelisering" (At mennesker må vinnes for Jesus, ved bruk av tegn og under).

---
Isolert sett, så kan noe av forkynnelsen om "Den tredje bølgen" virke "uskyldig" nok. Wagner formidler at Åndens gaver også er for i kristne i dag, og at vi trenger Åndens kraftgjerninger (som i Apostlenes tid) for å kunne utføre oppdraget som Gud har gitt oss.

Selv om man kanskje kan være enig med Wagner i noe av det han sier, så er problemet, at han også er åpen for mye/det meste av Latter Rain teologien, og at mange av de som forkynner Third Wave teologi i dag, er de samme som også forkynner Latter Rain teologi.

Med andre ord så er det ikke et klart skille mellom de som står bak Third Wave, og de som forkynner Latter Rain teologi.

- - - - - - - - - - -

Se også:

(NB! Du trenger å ha innstalert Adobe Reader for å kunne lese linkene som ender på "pdf" )

http://www.mamut.com/homepages/Norway/2/14/livifrihet/newsde...

http://www.refleks-publishing.com/Files/Kansas%20City-profet...

http://ganainm.homestead.com/files/artikkel/13.html

http://www.refleks-publishing.com/Files/Latter%20Rain.pdf


* * * * * *


[Edited on 6-2-2005 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


thumbup.gif opprettet den 7-3-2004 kl 19:53
takk for info


Hadde denne bevegelsen vært fattig kvantitetsmessig og ikke bare (bibelsk) kvalitetsmessig, hadde jeg ikke reagert så mye mot den, men det er ikke å legge skjul på at Trosbevegelsens menigheter er de raskest voksende i verden, og det er nok ikke lenge før det samlede antall mennesker som teologisk og åndelig sett er influert av Trosbevegelsen er i flertall.

Jeg tenker faktisk at denne bevegelsen ikke er annet enn de som kommer til å ha det verdensherredømme som skal forfølge de sanne kristne, de som nekter å ta merket på høyre hånd eller panne, eller tilbe dyret eller bildet av det.

Spørsmålet for meg er ikke lenger om Trosbevegelsen er i stand til å bli dette dyret, men når det skjer - om jeg vil være her på jorden da eller ikke. En del av meg håper det faktisk fordi jeg ønsker å kjempe mot Trosbevegelsen, ikledd Guds rustning, og ikke med noe annet våpen enn Åndens sverd, som er Guds ord (Efeserne siste kapittel). Måtte Gud hjelpe oss å gjøre godt mot dem som gjør oss ondt, velsigne dem som forbanner oss og be for dem som (vil) forfølge oss.
Måtte Han gi oss å elske våre fiender. Og så ønsker jeg slik å få se Jesu gjenkomst i herlighet, slik jeg tror vi alle gjør. Han kommer, og Han kommer brått, slik Bibelen sier.

Jeg har bare ett å si:

Gud bevare oss, alle sammen.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-2-2005 kl 01:31


Artikkel om Latter Rain«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
helge
Medlem
**
Innlegg: 52
Registrert: 16-1-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-2-2005 kl 01:44


Hvis det som kommer frem i Gunnars innlegg er sant, er det skremmende. Det som er skremmende er at det har såpass store elementer av riktighet i seg. Vi må huske på at satans strategi ikke er å komme med noe mest mulig sludder, men å komme med ting som mest mulig frustrerer. Dette gjør han gang etter gang ved å lage falske ting som ligger nært opptil det ekte, men er falskt, forvridd og løgnaktig. Vi må selvfølgelig være ute etter Sannheten.

Helge
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen