Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3  ..  5
Forfatter: Tittel: Er Adventisme vranglære?
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 31-3-2004 kl 00:34
Er Adventisme vranglære?


Er adventister vranglærere, medkristne som er litt på ville veier når det gjelder enkelte spøsmål, eller er det de som har sannheten mens alle andre kristne har tatt feil?

Kan Lutheranere/Pinsevenner/Baptister og andre tradisjonelle kristne ha kristent felleskap med advenister? Vil/kan adventister ha fellesskap med oss?

Hva skiller oss, og hva forener oss?

Dette er spørsmål jeg har begynt å jobbe litt med, og grunne litt på.

Sant og si så har jeg aldri satt meg grundig inn i hva Adventistene egentlig forkynner. Det jeg vet er at de holder Sabbaten og er opptatt av sunn mat/god helse. Jeg har også forstått det slik at tradisjonelle kristne anser deres fremste profet og lærer, Ellen G. White, for å være en falsk profet.

Adventister mener at alle tradisjonelle kristne går fortapt og har tatt dyrets merke, fordi vi holder søndagen som hviledag istedet for Lørdagen.

Noen sier at adventister generelt (her i Norge?) har tatt avstand fra mye av det mest ekstreme, og at de nå kan anses som kristne brødre og søstre i Herren. Andre igjen hevder klart og tydelig at Adventisme er vranglære, og at vi ikke må anse advenister som kristne brødre.

Jeg har ennå til gode å sette meg helt inn i alt dette med adventisme, men jeg har bl.a kommet over et nettsted i fra en tidligere adventist, som jeg skal lese ved anledning. http://www.innsyn.com

Dersom noen av dere har synspunkter eller kommentarer om det med adventisme så er det fint om dere fortsetter å poste innlegg om dette i denne tråden her.

Gunnar.

* * * * *


[Redigert den 3-3-2005 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-3-2004 kl 02:29
"innsyn.com"


Må skyte inn at denne siden er en "ekstremist" side, av en tidligere adventist som går lengre enn adventkirken selv gjør på mang områder.«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-3-2004 kl 02:59


Vell... kanskje jeg skal "hive meg inn" ?

Jeg er lutheraner, men gikk mine ungdomskoleår på en adventist skole. Dette pga. blandt annet mobbing i offentlig skole. Mine foreldre var skeptiske til adventistene, og jeg vil si de hadde god grundt. For... ja, det er en del "underlig" med dem. Og når det gjelder deres opprinnelse, så er det ett stadig sprik mellom hva de selv sier, og hva deres kritikere sier. Og man blir liksom sittende å lure på hva som er sant.

Men... uanestt, historie er nå engang historie. Spørsmålet blir, hvem er de i dag, og hva lærer de i dag?
De har "sabatslæren", med en til tider skarp kritikk mot "sødagskristne". Og de har sine matbud. Men, hva legger de i det?

De kan nok være både bastante og hissige om man prøver å diskutere hviledagen med dem, og her er måten jeg argumenterer. Får sjelden svar, og ennå ikke noen som har overtalt meg til å bli adventist.

"Du sier at søndagen var Pavens påfunn, og at Paven er en av mange antikrister. Det faktum at Luther og de øvrige reformatorene ikke har tatt oppgjør med dette gjør også dem til mangelfulle reformatorer når det gjelder å føre menigheten HELT hjem til det opprinnelige. Griet nok... Men er det ikke egentlig slik som vi leser i Apostegjerningene, at de første jødekristne fortsatte med sabbaten, og gikk i synagogen da. Men at de også samlett seg på søndags formidag, for brødsbrytning og bønn. - Og at når det kom til menigheter uten jødisk bakgrunn, så var det altså kun søndagen man holdt. Og er ikke dette egentlig helt å tråd med Sabatsbudet intensjon? Man ser i de ti buds oppsett i andre mosebok at det fastlegges at sabaten er til minne om skapelsen, de 6+1 dagene. Mens det i de ti buds oppsett i femte mosebok fastlegges at sabbaten er en dag til minne om utvandringen av Egypt. Da vil det vell være to måter å tolke forskjellen, den ene at Gud endrer innholdet i budet, noe som gir en ustabil og foranderlig Gud. Eller at Gud konkretiserer budets innhold, til å gjelde en dag man setter av til ettertanke og å minnes enhver stor ting Gud har gjort. I første omgang skapelsen av jorden, i neste omgang den store befrielsen fra Egypt. Befrielsen fra Egypt var også noe personlig, som Gud hadde gjort med dem. Konkret. Og hva er da mere naturlig at vi minnes Jesu gjerning på helligdagen, på lik linje med at vi minnes alle de andre store ting Gud har gud har gjort? - altså at man tenker over helheten ved Gud og hans gjerning, og ikke bare skapelsen. Og om dette er intensjonen med Budet, hvilken rolle spiller det da hvilken dag man har det? Dette med at paven innsatte søndagen er vell heller ikke korekt? For det var vell en romersk president som etter en del andre presidenter, og diverse runder med kristenforfølgelse, valgte å annerkjenne de kristne, og gav dem retten til å ha en helligdag. Og når de da fikk søndagen, så må jo det være den dagen de ønsket å ha? "

Vell... etter en slik liten runde har det hendt at noen av mine adventist venner er ganske røde i trynet... Men hva så?

Videre med matbudene. Jeg kan foreksempel dra denne lille leksa: "Jeg har ingen mulighet til å benekte at Moseloven taler om forbud mot blandt annet svin. Men jeg ser på disse matlovene som en del av de bud Gud påla jødene for å skille jødene fra de andre folkeslag. Det viser til en kultisk renhet og evntuelt urenhet. Det er vell ikke uten grund at Gud velger ett teppe med mat, som Peter får framfor seg når Gud virkelig skal overbevise ham om at også Hedningenes tid for frelse er kommet. Skillet mellom jødene og de andre folkeslag er forbi, og Gud viser dette med å si at ingen mat er uren. Paulus sier jo også en hel del om at det er ikke hva du spiser eller ikke spiser som betyr noe. Han sier riktig nok at man i respekt for andre ved spesielle anledninger skal la være å spise forskjellige ting. Men... det er vell fordi de egentlig er litt svake i troen" ?

Klart det provoserer. Og det er litt artig å se dem... det må jeg innrømme. Er kanskje noe av mitt kjød som blir tilfredstilt. Men samtidig som jeg mener disse resonemangene er fult ut Bibelske, og at jeg faktisk står for dem, så har jeg herlig broderskap med flere adventister. Hvordan og hvorfor? Rett og slett fordi begge disse "stridspørsmålene" er å tenke på som perifere spørsmål. Spørsmål utenfor frelsesspørsmålet, og utenfor forståelsen av hvem jeg er, hvem Gud er, hvem Jesus er.

Jeg bryr meg egentlig ikke om å krangle om disse spørsmålene. Fordi de for meg er irrelevante i forhold til Kjernen i troen. Og de gudstjenstene jeg har vert på i adventkirken, og de adventistene jeg kjenner og omgås har en hærlig, rett fram og tydelig forkynnelse av Jesus som eneste vei til frelsen. Og behovet for å daglig søke Gud for å vokse i troen.

Det spørsmålet som faktisk skaper en del strid... og hvor jeg ikke på noen måte aksepterer adventistenes lære, er fortapelseslæren. Hvor man forkynner en evig tilværelse borte fra Gud, og ikke en evig straffedom. Jeg har lest deres argumentasjoner, og hørt prekener om det, men jeg klarer ikke å akseptere det. Vell. Slik er det nå engang.

Når det gjelder deres framtreden ovenfor øvrige kristne har jeg ett veldig godt bilde av Adventistene. Jeg ble motatt på skolen med en holdning som best kan beskrives slik "dette tror vi, og derfor tror vi det. Men du tror kanskje noe annet? fortell oss." Åpenheten, ærligheten, og omsorgen var enorm. Slik jeg kjenner dem, så er adventister en gruppe som virkelig har skjønt dybden av verset "gled dere i Herren alltid".

Og, om dere må vite. Jeg jobber nå i 20% stilling som assistent på denne skolen hvor jeg en gang var elev. Og jeg har full frihet til å svare ut i fra min egen overbevisning hvis elever måtte finne på å spørre om hvorfor jeg faktisk drikker kaffe og spiser ribbe til julaften. Jeg blir ikke sensurert på noen måte om jeg blir spurt spørsmål og svarer ut fra mitt ståsted.

Så kommer det til hva enkeltpersoner innenfor samfunnet hevder. Det finnes f.eks. ett konkret eldre ektepar som opperer med avisinnlegg og løpesedler med meget agresiv tone mot de kristne som ikke måtte være adventister.
Hva jeg har fått forklaring på angående matreglene, sett opp mot mot min argumentasjon, er at man ikke forstå forbudet i moseloven slik jeg gjør. ( Altså som et forbud for å vise utskillelsen av Israel som noe adskilt fra andre nasjoner. Og hvor den nye pakt viser at i og med at evangeliet er åpent for alle folkeslag, så er matforbudet falt bort ved Jesu oppfyllelse av loven. ) De sier heller at de ser på matreglene som sunnhetsregler, og at de var det helt fra opprinnelsen av. Og om noe var usundt den gang, så er det også usundt nå. I å for seg en fornuftig tanke.

Jeg kjenner derimot til ei jente som i mange år led av anoreksia, og som selv legger mye av skylden på foreldrenes adventistiske tro. Men var det foreldrenes egen loviskhet, eller var det kirkesamfunnets loviskhet? Også innefor pinsebevegelsen finnes loviske kristne, selv om ikke bevegelsen er lovisk...

De har også Fotvasking ved nattverden. Der hvor jeg har vert "tilskuer" har man forlatt kirkesalen og gått til mindre grupper i tilsluttende rom for å vaske hverandres ben, i trå med hvordan Jesu gjorde i forkant av det siste påskemåltidet hvor han innstiftet nattverden.
Jeg har selv ikke deltatt på fotvasking, og det var heller ikke alle av menighetens faste medlemmer som deltok da jeg var tilstede. Det ble invitert til fotvask, innformert om at de andre kunne sitte i kirkesalen og vente, og så gjenomførte man nattverden etter ca 15 minutter når folk kom tilbake.

Gudstjenesteformen er veldig fri og løs, og man bruker mye musikk.

Ang. Forhold til andre kristne kan nevnes at ungdomsgruppen i en adventist menighet i Oslo har gått ut av menigheten og etablert ny menighet sammen med ungdommene i en pinsemenighet. Det har vert felles gudstjenester mellom en annen adventist menighet i oslo og Oppsal Menighet ( DNK ) , og i Stavanger leier man ut kirken sin til "North Sea Baptist Church" ( Nord amerikansk menighet, stort sett oljearbeidere med familie, bosatt i Stavanger ) på søndag.

Angående Ellen White som profetisk veileder har jeg ALDRI hørt noe som helst uten å direkte spørre. Hun er ikke framme i forkynnelsen i det hele tatt. Men, hennes bøker selges, og enkeltmedlemmer kan nok holde henne som en stor autoritet. På dette punktet kan man nok si at Adventistene er vranglererisk.

Men en helhetsvurdering i mine øyne er at de er ett evangelisk kirkesamfunn, som vet litt lite om "oss andre", har noen "rare ting", ispett litt liberalteologi hist og her, og litt ting som ikke er ment som loviskhet men som både av personer innenfor og utenfor kan oppfattes som det.

Jeg har som sagt en god del adventistiske venner. Vi er absolutt ikke enige om alt. Av alle de kristne venner jeg har så er det vel disse jeg er mest uenige med. Men det er også de som er mest åpen for å lytte på andre meninger.

[Edited on 31-3-2004 by Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-3-2004 kl 03:04
Aktuelle linker


Artikkel på www.livifrihet.org - Er adventissamfunnet en sekt ? -

Videfilm
To timers online video om forskjellige gruppers opprinnelse.

( For å si det helt kort, jeg tror, på tross av hva jeg skriver ovenfor, at enhver person som gir Ellen white den autoritet som advenkirkens opprinnelse gjorde, og som omtales i denne filmen, er på ville veier og i fare for å gå fortapt. Det er min påstand. )
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 31-3-2004 kl 12:03
Adventister og Luthister


Hei Kristnerd, og takk for svar.

Jeg har lest litt på Adventistene sine egne sier, http://www.adventist.no/ og det sammenfaller ganske mye med det du beskriver ovenfor.

F.eks så beskriver deres egen artikkel på http://www.adventist.no/page.htm?pa_id=106&location=890&... noe av de samme tankene som du har, når det gjelder hva det er som skiller eller forener oss.

Jeg vet jo at det innenfor alle retninger finnes ekstremister som kanskje ikke representerer sitt eget kirkesamfunn så veldig godt.

Helt siden jeg begynte å lese artikler på internett så er det imidlertid to adventistiske websteder som jeg har "ramlet" borti med gjevne mellomrom, som gjør at jeg fremdeles har litt problemer med å kjøpe det du sier, og også det som Adventistene sier på sitt eget websted.

Det ene er webstedet til "Barukmedia" http://www.barukmedia.com/, og det andre er et websted som tar for seg "Profetier og Kirkehistorie" http://www.uib.no/People/mpkao/

La meg bare først slå fast at mange av artiklene som adventister skriver, f.eks mot Toronto og katolismen er artikler som jeg ofte er veldig enige med.

Allikevel så har Barukmedia bl.a følgende artikkel: http://www.barukmedia.com/mvv/mvv30/merke.htm, som konkluderer med at alle som holder søndagen som hviledag, i praksis har tatt i mot dyrets merke som er nevnt i Åpenbaringen.

Det andre webstedet konluderer likedan på http://www.uib.no/People/mpkao/bibelstud/advarsel.htm, hvor de hevder at alle som holder søndagen som hviledag går fortapt.

Disse to webstedene er jo begge skrevet av adventister og jeg har ennå ikke sett eller hørt at andre adventister motsier det som forkynnes på disse sidene. (Hvilket kanskje ikke betyr så veldig mye, siden jeg har lest svært lite av adventistenes egne publikasjoner.)

Min foreløpige konklusjon er at det må finnes en "liberal" og en "konservativ" fløy innen adventistsamfunnet, hvor den liberale delen kanskje er mer slik som du beskriver ovenfor, Kristnerd, mens den konservative delen fremdeles har Ellen G. White som profetisk autoritet, og derfor holder fast på det som opprinnelig er regnet for å være adventistisk.

Jeg er derfor skeptisk til Adventistsamfunnet som helhet, selv om det kanskje skulle finnes noen "liberale" adventist-samfunn her og der.

Hvis jeg ikke husker helt feil, så blir vel adventisme beskrevet som vranglære og forførelse i den online-videoen vi linker til på http://www.myfaith.com/Christian-Counterfeiters-video.htm ?

Dersom min konklusjon skulle være riktig, så kan det kanskje være at Adventistene i USA (og andre land) er mer "konservative" enn mange av de menighetene vi finner i Norge og Skandinavia?

Gunnar.[Edited on 31-3-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-3-2004 kl 18:45


Hei... der hvor det bare står "videofilm" hos meg, så er det samme link som du har til Christian Counterfighters. Og det er på alle punkter vranglære det Ellen White og andre "grundere" i adventkirke bevegelsen har sagt, og som her kommer fram. Mye på grunn av dette vil jeg aldri funnet på å bli adventist selv, for man har jo ikke tatt ett tydelig oppgjør med det og avist det. Man har "bare" sluttet å ha det i forkynnelsen.

Men likevell, merk hva Baruk Media selv sier...

Sitat:

"Mens Vi Venter" og "Baruk Media" lages av John og Elin H.Berglund


De gir seg ikke ut som ett offentlig talsrør for adventistbevegelsen. Jeg holdt på å si, heldigvis.

den siden "innsyn" som du også nevnte så er heller ikke den noe talsrør for adventistene som kirkesamfunn. Jeg oppfatter innsyn.com som en side som har som hovedmål å rett og slett angripe andre kristnes tidskrifter, og da spesielt Dagen og NLM's Utsyn ( gjamfør navnelikheten Utsyn/Innsyn ) . Jeg har kun snakket med en person som tar serlig alvårlig de artiklene som innsyn.com presenterer. Vekommende var langt inn alt mulig av konspirasjonsteorier så... vell... Du vil nok aldri se "innsyn.com" som kildehenvisning for noe jeg hevder og mener.
Om redaktøren skulle finne på å skrive noe jeg faktisk var enig i, så ville jeg likvell ikke nedverdiget meg til å sitere ham.

RED:
Jeg beklager sterkt påstandene overfor, jeg har forvekslett nevnte nettsted ( www.innsyn.com ) med ett annet. Beklager dette.

[Edited on 16-6-2004 by Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-3-2004 kl 18:48


Det mest anklagende mot Adventkirken er at de offentlig sett er meget tause om sitt opphav. Angående deres egne nettsider så kjenner jeg til at de som ett lite kirkesamfunn som prøver å gjøre ting billigst mulig har hatt mildt sagt mange problemer med servere og slikt tekninsk... kanksje vi ser en bedring på ivertfall det området framover

Hva de faktisk sier om sin opprinnelse var at "skuffelsen" etter at dommedag ikke kom da den var forutsagt gjorde at de har spesielt tatt til seg ordene i Daniels bok, om at "jeg åt ditt ord", og "det var søtt på tungen men gjorde vondt i magen" ( fritt gjengitt, fant ikke Bibelstedet i farten... så... det står ikke akkurat slik. ) Poenget er ivertfall at forventningen gav en stor vekkelse som gikk over i en tørke og bitterhet. Men at Adventkirken slik den er i dag er hva som kom igjennom begge disse ting og som ikke gav opp når man så sine feil og mangler.

Likevell så forfektes så vidt jeg vet fremdeles læren om at det skjedde en "forberedelse" i Himmelen på dette tidspunktet hvor de først antok Jesus gjenkomst. Har aldri helt skjønt hva de bygger dette på og hva det innebærer. Men spesielt Bibelsk er vell ikke akkurat den biten...

[Edited on 31-3-2004 by Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 31-3-2004 kl 20:38
Å klø seg i hodet..


Hmmm...

Jeg må si at etter å ha lest gjennom debatten vår så langt, så klør jeg meg litt i hodet.

Så langt så har vi jo funnet ut at: Adventister generelt her i Norge (og Skandinavia), driver ikke med vranglære fordi de ikke lenger står på, eller forkynner det som egentlig er grunnlaget for adventismen..

Adventister generelt ellers i verden, er mer tro mot sine røtter og dette må derfor anses som vranglære.

I tillegg så finnes det en del adventister her i Norge (og Skandinavia) som også er tro mot adventistenes egne røtter, men da representerer de bare seg selv, og ikke advenistene som helhet..(!)

Så da... ?

:o


[Edited on 31-3-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-3-2004 kl 23:04


Skal jeg hjelpe deg med å klø ? :P«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 31-3-2004 kl 23:26
He he..


Ellers takk.. Men du er enig at det er litt vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til adventistene?

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-4-2004 kl 00:05


Jeg forholder meg fint til menneskene. Uten problemer. ;) Problemet mitt er å forstå hvordan de forholder seg til sin egen opprinnelse, som rett og slett synes ukjent for en god del av dem.«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thomas
Seniormedlem
***
Innlegg: 220
Registrert: 17-2-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet

Humør: :)

[*] opprettet den 1-4-2004 kl 00:12


Der de er uklare må vi være klare :)(1 kor 13)4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-6-2004 kl 14:53


Jeg beklager sterkt påstandene overfor, jeg har forvekslett nevnte nettsted ( www.innsyn.com ) med ett annet. Beklager dette.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 17-6-2004 kl 01:18
OM SYVENDEDAGS ADVENTISMEN


Jeg vil absulttt anbefale alle som vil vite mer om adventismen å lese artikkelen til Larss, posted on 16-6-2004 at 14:53 OM SYVENDEDAGS ADVENTISMEN

Du finner artikkelen på
http://www.apologetisk.net/forum/viewthread.php?tid=640

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-12-2004 kl 01:31
Er adventisme vranglære?


Hei!

Det er mange som har registrert at adventismen i dag står fram som noe annerledes enn før!
Dette kan positivt sett bety at adventismen er i bevegelse mot en reformasjon. Det er hele tiden en mulighet for alle medlemmer til å stille avklarende spørsmål til sine medvandrere for å finne svar på hva som en gang var bevegelsens definerte oppdrag og identitet.

Er det her skjedd en forandring?

Hvorfor gjør flere innen bevegelsen stadige retoriske øvelser for å tone ned opphøyelsen av Ellen G.White som en sann profet?

Adventistenes verdensleder er for tiden norsk og heter Jan Paulsen. Han har åpenbart noe på hjertet om dette!

Les om hans egen bekjennelse og tro på E.G.W. samt hans visjoner/konklusjoner her, og bedømm selv:

http://www.sdaoutreach.org/

Vennlig hilsen ex-sda
og "frontsoldat med tapt ære"![Edited on 8-12-2004 by Bror]

[Edited on 19-1-2005 by Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 7-12-2004 kl 17:05
Lære, apologetikk, kultiske trekk, (livrednings)metode


Sitat:

> I en tid med større åpenhet og mulighet for vanlige medlemmer
> til selv å finne referanser (. . . .)
> er det naturlig at de [ forsamlingene, eller 'vanlige medlemmer'? ]
> selv vender seg fra å hevde bastante "riktige" svar
> til å begynne å stille seg selv og sine ledere de riktige spørsmål.
Et viktig poeng Bror, og oppsummering av 'hvor står vi nu'.

Viktig at vi 'fotfolket' kommer i skikkelig samtale med
hverandre, og stor tålmodighet må tas i bruk.


Et modenhetstrekk.
Ikke dumt om det faktisk kunne være tilfelle,
at folk oppdager hvor viktig kunst det er å stille de riktige,
avklarende spørsmål.
Gjerne i ordnet rekkefølge, etter det faktiske terrengets art!

Respekt for det forståelige argument, det er jo apologetikk.
Argumentasjon er et fag, deler av det er til og med å betrakte
som eksakt vitenskap, såsom regler for holdbare / uholdbare / åpne
slutningskjeder.


Dette 'myndige lekfolk' ... har vi møtt det personlig, eller er det
bare noe hypotetisk som høvdingene holder høytidstaler over ..?

Gid vi kunne være 'sanndrømte' der ...


Alle kultvirksomheter har jo forsøkt (og klart) å skremme de
'menige' til å avstå fra slik opprørsk atferd som å granske selv
og forsøke å forstå sammenhenger, vinne dypere innsikt.
De skal bare avkreves tilslutning til lydighets-erklæringer,
resolusjoner fra 'det høye råd', bekjennelses- og bekjempelses-
skrifter, angivelig 'skjebne'-bindende og samvittighetsbindende..

Slike tilslutninger kreves langt 'over hodet' på medlemmet, som
bare skal angi sin lydighet, ikke granske bindingenes innhold ..
for det ville jo være 'opprørsk galskap'.
Kultens budskap er jo bare "Følg Oss i lydighet" -
aldri "gransk og prøv oss, om det er holdbart, hva vi serverer".


Men: Malakia 3:16

"Da talte de med hverandre, de som frykter Herren.
Og Herren lyttet og hørte det: For hans åsyn ble det skrevet
en minnebok for dem som frykter Herren . . . "

Det sier litt om hva som anses for viktig og verd å notere,
sett der ovenfra!

Ikke at de møtte lydig fram for å la seg belære under en stor
Lærestol hva som er Kultens bindinger og krav til dem..
men at de våknet opp til ansvar for hverandre.


Det har jo sammenheng med hvem Jesus gav oppdraget sitt til.
Han gikk vel ikke akkurat 'hierarkisk tjenestevei' med det??

Finner vi tilbake til sporet, der læresvennene i enkel
broderkjærlighet gikk?

. . .
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-12-2004 kl 19:17
Er adventismen vranglære?


Takk for oppklarende spørsmål Praxis!

Ja det er ikke alltid like lett å se forskjellen
på : Hør på hva JEG har å si, og hør på hva jeg sier(forsøker å si)!
Eg er nok stadig underveis her, men lærer
stadig med god hjelp.


Vennlig hilsen
lydhør og lærevillig Bror og medvandrer!

[Edited on 8-12-2004 by Bror]

[Edited on 19-1-2005 by Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 7-2-2005 kl 14:59


Sitat:
Originally posted by Gunnar
.....Så langt så har vi jo funnet ut at: Adventister generelt her i Norge (og Skandinavia), driver ikke med vranglære fordi de ikke lenger står på, eller forkynner det som egentlig er grunnlaget for adventismen..

Adventister generelt ellers i verden, er mer tro mot sine røtter og dette må derfor anses som vranglære.


Her må jeg nok være uenig med deg, Gunnar. Den læren adventismen ble grunnlagt på er læren om en undersøkende dom med utgangspunkt i Daniel 8:14, som går ut på at Jesus går fra det Hellige og inn i Det Aller Helligste i den himmelske helligdom og der begynner en undersøkende dom der alle menneskers liv blir veid opp imot tibudsloven. Dette domsbudskapet om å holde Guds bud har fokuset på at lørdag er sabbatsdagen aklle kristen må holde for å kunne bli frelst. Innholdet i "et evig evangelium" i Åp 14,6 og "frykt Gud og gi ham ære" i vers 7, er oppfylt når vi blir fullkomment lydige mot de ti bud, og viktigst av dem alle er hviledagsbudet, at lørdag "er sabbat for Herren din Gud, da skal du intet arbeide gjøre...."

Adventistene har den samme læren i dag som de alltid har hatt. En annen sak er at de gjør hva de kan for å skule deres egentlige budskap til verden og kler sine uttalelser i en språkdrakt som gjør det vanskeligere å gjennomskue hva de egentlig lærer.

Jeg vil komme med et par sitatet fra adventistenes profet, Ellen White, hvis lære ingen lojale adventister ennå har tatt avstand fra. Hun er adventistenes læremessige autoritet og går fortsatt for å være en like ekte profet i dag som hun alltid har vært. Ellen White sier følgende om dyrets merke som omtales i Johannes Åpenbaring, blant annet i Åp. 14,9. Dyrets merke er søndag som helligdag, og den levende Guds segl (blant annet i Åp 7,2) er lørdag som helligdag.
Ellen White sier følgende i adventistenes Bibelkommentar, bind 7, side 970, spalte en:
"Those who would have the seal of God in their forehead must keep the Sabbath of the fourth commandment. This is what distinguishes them from the disloyal, who have accepted a man-made institution in the place of the true Sabbath. The observance of God's rest day is the mark of distinction between him that serveth God and him that serveth Him not" (MS 27, 1899).

For ikke å gjøre innlegget for langt vil jeg fremfor nok et sitat om lydighet mot loven, begrense meg til å gjengi meningen. I samme Bibelkommentar, biund 7, side 929 sier "profeten" Ellen White at Jesus kom for å gi oss et eksempel som beviser at vi kan leve i fullkommen lydighet mot alle Guds bud i loven, at Jesus ikke hadde noen fordeler fremfor oss hva gjelder muligheter og kraft til å tilegne oss guddommelig natur ved lydighet mot Guds lov.

Denne læren er fremdeles den sentrale i adventismens forkynnelse i dag, men ikke lett å avsløre fordi adventistforkynnere er etter lang tids praksis blitt eksperter i å pakke inn løgn og fremstille den som sannhet. Man skal ha mye kunnskap om adventistenes lære for å vite hvordan man kan avsløøre deres bedrag. Personlig er jeg kommet så langt i å avsløre adventismens løgner at jeg er gitt økenavnet "konfliktskaperen."

Hvis noen lojale adventister drister seg til å påstå at jeg taler usant om adventister nu, så skal jeg mer enn gjerne føre en dialog med enhver som er villig til det, og punkt for punkt vise hvor ubibelsk og farlig villedende adventismens lære er.

Vennlig hilsen
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
sumzero
Juniormedlem
*
Innlegg: 13
Registrert: 27-3-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-3-2005 kl 21:37


En grei oversikt over adventistenes lære finner man i boka Seventh-day Adventists Believe...A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines. Bokens ISBN nummer er 0-8260-0466-8. Følgende off. bibliotek har denne til utlån: Menighetsfakultetet, Høgskolen i Nesna, Norsk Lærerakademi og Universitetet i Trondheim. M.a.o. kan hvem som helst fjernlånsbestille den via sitt lokale bibliotek.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 28-3-2005 kl 11:21


Hei sumzero!

Velkommen til forumet, og takk for info :)

Gunnar.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 28-3-2005 kl 11:28


Sitat:
Opprinnelig postet av sumzero
En grei oversikt over adventistenes lære finner man i boka Seventh-day Adventists Believe...A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines. .....


Hei sumzero,

Jeg har boka ”Seventh-day Adventists Believe” (også dansk oversettelse) som du viser til, men innen Adventistsamfunnets ledelse - i alle fall i Norge - benekter man at boka beskriver adventismens lære. Likevel står det i forordet til boka at Adventistsamfunnets General Konferens har godkjent innholdet. Disse motstridende uttalelsene er ganske typisk for Adventistsamfunnet som trossamfunn.

Jeg har over en viss tid gjort alvorlige forsøk på å få ledelsen i Adventistsamfunnet i tale for å få avklaret flere lærepunkter hvor adventismen uttrykker seg svært så uklart og selvmotsigende. Så snart jeg kommer inn på noen av de mange motstridende uttalelser i deres litteratur og fortolkninger av skriftsteder i Bibelen som kommer i direkte konflikt med helheten i Bibelen avslutter adventist-teologene korrespondansen. De ønsker ikke å bidra til å oppklare uklarheter i deres lære.

I den korte korrespondansen jeg lykkedes få i stand med Rektor for Norsk Bibelinstitutt, NBI (adventistenes bibelbrevskole), Roger Robertsen (som var den forrige lederen for Adventistsamfunnet i Norge) skriver han følgende i brev til meg av 04.09.2003 som svar på mitt spørsmål om hvorfor boka ”Seventh-day Adventists Believe” (som du viser til som Adventistsamfunnets læremessige grunnlag) er så uklar og selvmotsigende i beskrivelsen av Jesu natur: ”Når du finner akkurat dette kapitlet i boken ”sådan tror vi…” uklar, så er det en korrekt observasjon. Kapitlet er tvetydig i sine formuleringer fordi det finnes ulikt syn på saken innen menigheten, og man har ikke regnet dette som en pilar det må være enighet om. Kapitlet gir derfor rom for ulike ståsteder, og dette er gjort med hensikt; tvetydigheten er mao bevisst og villet.”

Jeg skrev tilbake og påpekte at flere av de 27 trospunktene er tvetydige og uklare og spurte om også disse trospunktene er bevisst tvetydig fremstilt. Dette fikk jeg aldri svar på. Også andre spørsmål hvor jeg påpeker uklarheter og selvmotsigelser i den adventistiske læren står fremdeles ubesvart. I samme brev til meg av 4.sept. avslutter Rektoren ved Norsk Bibelinstitutt (adventistenes bibelbrevskole), Roger Robersten, med følgende uttalelse: ”Jeg har derfor ingen ambisjoner om å trenge til bunns i saken gjennom noen korte brev….” Da jeg spurte om dette var å forstå som at han ikke ønsket å bidra til å bringe klarhet i adventistenes mange motstridende og uklare uttalelser om læresetninger og skriftfortolkninger fikk jeg ikke svar.

Så lenge ledelsen i Adventistsamfunnet så bevisst og i så klare ordelag avviser å bidra til å oppklare de mange uklarheter og selvmotsigelser, så ikke bare har jeg full rett til åpent å advare mot den adventistiske læren og kalle dem vranglærere, jeg har sågar en klart bibelsk plikt til å gjøre det (like mye som vi har plikt til å advare mot Benny Hinn og Trosbevegelsen). Til tross for at Adventistsamfunnet utad hevder å ikke ha annen trosbekjennelse enn ”Bibelen og Bibelen alene”, så kan man altså ikke bli døpt og opptatt i menigheten med mindre man tror at deres profet, Ellen G. White er en sann Guds profet og stoler på at hennes profetier og budskaper er til Guds folk i den siste tid. Betingelsen for medlemsskap er at man må besvare spørsmål som bekrefter at man bekjenner seg til den adventistiske læren. Her er det ikke nok å bare bekjenne troen på Jesus Kristus og å tro på Bibelen for å bli døpt og opptatt i menigheten.

Den som måtte sette min uttalelse om dette i tvil vil jeg oppfordre å besøke en Adventkirke en lørdag formiddag kl. 10:00 og der under ”bibelstudiet” fra kl. 10:00 – 11:00 stille spørsmål om man kan mene Ellen G. White er en falsk profet og likevel bli døpt og opptatt i menigheten? Svaret vil garantert bli "NEI"!

Vennlig hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
sumzero
Juniormedlem
*
Innlegg: 13
Registrert: 27-3-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-3-2005 kl 15:04


Hei Willy.

Takk for svar. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har satt meg altfor godt inn i adventistenes lære (selv om jeg har gode venner blant dem). Kanskje kunne du prøve en konstruktiv dialog med en annen person - jeg tenker evt. på Sigve Tonstad. Han er en veldig hyggelig person og er teologisk skolert. Jeg mener han ble ferdig med doktoravhandlingen (i teologi, vet ikke innenfor hvilken disiplin) for ca ett år siden. Jeg tror kanskje jeg heller ville ha ringt ham (eller evt. bedt om å få komme hjem til ham - dersom du bor i Oslo-området) enn å skrive brev. Det er fort gjort å bli mistenksom om man ikke har anledning til øyenkontakt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 28-3-2005 kl 23:43


Sitat:
Opprinnelig postet av sumzero
Hei Willy.

.....Kanskje kunne du prøve en konstruktiv dialog med en annen person - jeg tenker evt. på Sigve Tonstad. Han er en veldig hyggelig person og er teologisk skolert. .....


Hei igjen, sumzero

Jeg vet godt hvem Sigve Tonstad er uten at jeg kan si jeg kjenner ham særlig godt. Jeg har lest et par av heftene han har skrevet og han har mange fine tanker. Takk for tipset. Jeg skal faktisk kontakte han og gjøre et forsøk på å få igang en dialog.

Vennlig hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-4-2005 kl 00:55


Hei

WBrocks skriver:
Jeg har over en viss tid gjort alvorlige forsøk på å få ledelsen i Adventistsamfunnet i tale for å få avklaret flere lærepunkter hvor adventismen uttrykker seg svært så uklart og selvmotsigende. Så snart jeg kommer inn på noen av de mange motstridende uttalelser i deres litteratur og fortolkninger av skriftsteder i Bibelen som kommer i direkte konflikt med helheten i Bibelen avslutter adventist-teologene korrespondansen. De ønsker ikke å bidra til å oppklare uklarheter i deres lære.
Sitat slutt
Men er dette helt sant? Jeg trodde du hadde hatt besøk av både den ene og den andre?
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 10-4-2005 kl 10:17


Sitat:
Opprinnelig postet av elin
Hei

WBrocks skriver:
Jeg har over en viss tid gjort alvorlige forsøk på å få ledelsen i Adventistsamfunnet i tale for å få avklaret flere lærepunkter hvor adventismen uttrykker seg svært så uklart og selvmotsigende. Så snart jeg kommer inn på noen av de mange motstridende uttalelser i deres litteratur og fortolkninger av skriftsteder i Bibelen som kommer i direkte konflikt med helheten i Bibelen avslutter adventist-teologene korrespondansen. De ønsker ikke å bidra til å oppklare uklarheter i deres lære.
Sitat slutt
Men er dette helt sant? Jeg trodde du hadde hatt besøk av både den ene og den andre?


Elin
Det å ha besøk av lederen i Norge, Tor Tjeransen, er ikke det samme som at jeg fikk svar. Det var helst en monolog fra min side som han ikke ønsket hverken å gi svar til eller å kommentere.

Når det gjelder kontakten med Roger Robertsen (forrige leder av Adventistsamfunnet) nå rektor ved Norsk Bibelinstitutt, fikk jeg til svar at når jeg oppfattet trospunktet (som var oppe til debatt) som tvetydig og uklart, så var det en bevisst og villet tvetydighet fordi Adventistsamfunnet ønsket å uttrykke seg slik at det kunne dekke de mange ulike oppfatninger om Jesu natur. Men da stiller jeg spørsmål ved hvordan man kan ha dette som et trospunt? Roger Robertsen ønsket ikke å føre dialogen videre når jeg kom inn på tvetydigheter og selvmotsigelser i adventismen. Så du ser det, Elin, at det å ha fått to-tre kommentarar tilbake betyr ikke at man har fått svar eller fått noen avklaring på det man spør om. Tvert imot har Adventistsamfunnets ledelse bare bidratt til å bekrefte at de fører en tvetydig og ubibelsk lære.

Et annet problem er at jeg ser at Adventistsamfunnet på stadig flere områder blir mer uklar med hensyn til bruk av sitater fra profeten Ellen G. White. Mange av pastorene i Norge i dag vil ikke være med på å spre boka "Mot Historiens Klimaks" av Ellen G. White fordi de ikke kan stille seg bak flere av hennes fremstillinger. Dette vet jeg du kjenner til, Elin, og jeg vet også at både du og din ektefelle misliker denne utviklingen. Stemmer det?

Denne problemstillingen burde ikke være ukjent for deg i og med at både du og dine er aktive i å kritisere Adventistsamfunnet som dere er medlemmer av. Blant annet tar dere avstand fra at Adventistsamfunnet i større grad kan samarbeide med andre kirkesamfunn og til og med utveksle pastorer med andre trossamfunn. Hvorfor kan du ikke være mer åpen i forhold til din egen kritikk av Adventistsamfunnet?
(Hvis du ser igjennom denne tråden vil du finne at jeg siterer ordrett fra korrespondansen med R.R.)

Til orientering:
Vi holder på å flytte til et annet hus nå og det kan gå dager før jeg kan svare på innlegg. Jeg vil sannsynligvis bli uten internettforbindelse i noen dager da jeg kanskje må bytte bredbåndsleverendør.

Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-5-2005 kl 01:50


Sitat:

"Alle kultvirksomheter har jo forsøkt (og klart) å skremme de
'menige' til å avstå fra slik opprørsk atferd som å granske selv
og forsøke å forstå sammenhenger, vinne dypere innsikt.
De skal bare avkreves tilslutning til lydighets-erklæringer,
resolusjoner fra 'det høye råd', bekjennelses- og bekjempelses-
skrifter, angivelig 'skjebne'-bindende og samvittighetsbindende..

Slike tilslutninger kreves langt 'over hodet' på medlemmet, som
bare skal angi sin lydighet, ikke granske bindingenes innhold ..
for det ville jo være 'opprørsk galskap'.
Kultens budskap er jo bare "Følg Oss i lydighet" -
aldri "gransk og prøv oss, om det er holdbart, hva vi serverer". Sitat slutt


Jeg håper flere enn meg kan se to motstridende problemer i denne debatten. For det første så ser det ut til at noen mener at adventister er en sekt med sterke ledere som alle må være lydige mot. På den andre siden kommer anklager mot at det er så mange adventister som mener forskjellig.
Begge ting kan ikke være riktig?

Som det er fortalt av Brocks så har alle adventkirker over hele verden en times bibelstudium før gudstjenesten. Og her går det gjerne livlig for seg! Fremmede på besøk er også velkommen til å drøfte bibelske spørsmål. Her er man ikke alltid enige, men skriften må (bør) legges fram. Det er blitt kalt adventistenes universitet i sin tid. Her er ingen pastor dominerende og leder av studiet går på skift blant alle som vil. Så blir troen utfordret og nye momenter og tanker etter hjemlige bibelstudier kan legges fram. Andre som har studert kan så legge fram sine tanker eller spørsmål kan dukke opp.
Men WBrochs som har forklart seg som en ulv i fåreklær (meldt seg ut, men vil påvirke dem til å velge som han) vil jo nødvendigvis få litt pepper.

Sitat:
Dette vet jeg du kjenner til, Elin, og jeg vet også at både du og din ektefelle misliker denne utviklingen. Stemmer det?

Denne problemstillingen burde ikke være ukjent for deg i og med at både du og dine er aktive i å kritisere Adventistsamfunnet som dere er medlemmer av. Blant annet tar dere avstand fra at Adventistsamfunnet i større grad kan samarbeide med andre kirkesamfunn og til og med utveksle pastorer med andre trossamfunn. Hvorfor kan du ikke være mer åpen i forhold til din egen kritikk av Adventistsamfunnet? Sitat slutt


Ja, vi er med å bedømme i sterke ordelag når vi ser vårt eget samfunn vandre på veier vi ikke mener den skal....(lang debatt). man skal da også feie for egen dør. Vi tror ikke økumenisme er bibelsk, slik det foregår i dag.
Kritikk har det alltid vært i adventistsamfunnet (også i jødedommen) og i andre trossamfunn. Knebler man all kritikk, er man farlig nær en lederstyrt sekt. Og selvfølgelig får vi motstand i egne rekker da? Det forventer vi da?
Men bevares; vi er ikke blii pisket og slått som Paulus og disiplene. Vi har ingenting å beklage oss over. Og mange adventister er glade for vårt engasjement for de ser den samme faren vi ser. At verden slippes inn i kirken og verdsligheten tar overhånd er et av de største problemene. Mens de sov, ble ugresset plantet......
I bibelen tordnet profetene mot Israel, Jesus gjorde det samme. Det er flott når vi ser folk i andre krikesamfunn reise seg opp og si i fra når utglidningene er store. Og det gjøres da!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 31-5-2005 kl 08:03


Sitat:
Opprinnelig postet av elin
...........
Som det er fortalt av Brocks så har alle adventkirker over hele verden en times bibelstudium før gudstjenesten. Og her går det gjerne livlig for seg! Fremmede på besøk er også velkommen til å drøfte bibelske spørsmål. Her er man ikke alltid enige, men skriften må (bør) legges fram. Det er blitt kalt adventistenes universitet i sin tid. Her er ingen pastor dominerende og leder av studiet går på skift blant alle som vil. Så blir troen utfordret og nye momenter og tanker etter hjemlige bibelstudier kan legges fram. Andre som har studert kan så legge fram sine tanker eller spørsmål kan dukke opp.
Men WBrochs som har forklart seg som en ulv i fåreklær (meldt seg ut, men vil påvirke dem til å velge som han) vil jo nødvendigvis få litt pepper.


Elin, jeg ser at omtaler sabbatsskolen - timen før gudstjenesten) som bibelstudium. Det er ikke et bibelstudium, men et leksestudium. Det vil si at vi adventister har med seg til sabbatsskolen et "leksehefte" som grunnlaget for dette studiet. Det som her studeres er slettes ikke Bibelen, men trospunktene til Adventistsamfunnet og profeten Ellen Whites uttalelser. Et eksempel fra et av ukas "studier" fra leksestudiet er fra side 85.
Jeg siterer: "Les Markus 12,28-34 nøye under bønn. Når du har lest det, leser du dette sitatet fra Ellen White." Resten av det som sies under denne dagen - studie for torsdag - er sitert fra Ellen White's bøker. Så avslutter leksa mef følgende appell: "Ha det Jesus, den skriftlærde og Ellen White sa i mente. ...."

Også denne lørdagen som så mange andre lørdager under leksestudiet siterte jeg frea Bibelen og gjorde oppmerksom på at leksestudiet - denne gangen som så mange andre ganger - unnlater å ta opp det som er essensen i Bibelen, men igjen ble jeg avvist med den kommentarer at "la oss holde oss til lekseheftet." De vil ikke studere ut ifra Bibelen, men bare samtale over det lekseheftet tar opp.

Når d7u beskriver meg som "Ulv i fåreklær som nødvendigvis må få litt pepper", så er du svært unyansert, ja faktisk blind. Du overser helt at jeg både i denne tråden og i andre tråder oi forumet hvor jeg berører adventistmenigheter og deres lære, så understrekler jeg at de ikke er villige til - hverken pastorer eller menige - å gi meg svar ut i fra Bibelen. Så uttrykket "Ulv i fåreklær" må heller brukes om adventister som gir seg ut for å være bibeltro, men som ikke er det, og som heller ikke tåler at man gjerne vil ha et bibelstudie fremfor å terpe på adventistiske oppfatninger.

Mvh
Wilkly
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
bus
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 118
Registrert: 29-3-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-6-2005 kl 00:18


"Jeg har over en viss tid gjort alvorlige forsøk på å få ledelsen i Adventistsamfunnet i tale for å få avklaret flere lærepunkter hvor adventismen uttrykker seg svært så uklart og selvmotsigende. Så snart jeg kommer inn på noen av de mange motstridende uttalelser i deres litteratur og fortolkninger av skriftsteder i Bibelen som kommer i direkte konflikt med helheten i Bibelen avslutter adventist-teologene korrespondansen. De ønsker ikke å bidra til å oppklare uklarheter i deres lære."

Kan det tenkes at det faktisk er deg som er den useriøse part som det overhode ikke er mulig å kommunisere med - fordi du rett å slett er meget lang ute på viddene - og at (viselighet) les; gjerne avvisning, derfor er den eneste mulighet for en viss porsjon seriøsitet?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 1-6-2005 kl 12:27


Sitat:
Opprinnelig postet av bus
Kan det tenkes at det faktisk er deg som er den useriøse part som det overhode ikke er mulig å kommunisere med - fordi du rett å slett er meget lang ute på viddene - og at (viselighet) les; gjerne avvisning, derfor er den eneste mulighet for en viss porsjon seriøsitet?


Hvorfor ikke bedømme det ut ifra hva du vet jeg har skrevet i dette forumet? Hvis du kan komme opp med et sitat fra hva jeg har skrevet som beviselig er i strid med Bibelen lære, så kan jeg gi deg rett, men ikke før.

Tør du å ta imot den utfordringen, bus?

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
bus
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 118
Registrert: 29-3-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-6-2005 kl 19:18


Du utfordrer meg overhode ikke på Guds Ord.

Det du skriver er å regne for egennyttig manipulering.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 1-6-2005 kl 19:56


Sitat:
Opprinnelig postet av bus
Du utfordrer meg overhode ikke på Guds Ord.Det var synd!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-6-2005 kl 13:23


Sitat:
Opprinnelig postet av bus
Du utfordrer meg overhode ikke på Guds Ord.

Det du skriver er å regne for egennyttig manipulering.


:question::question:


Sitat:
Opprinnelig postet av Wbrocks
Hvorfor ikke bedømme det ut ifra hva du vet jeg har skrevet i dette forumet? Hvis du kan komme opp med et sitat fra hva jeg har skrevet som beviselig er i strid med Bibelen lære, så kan jeg gi deg rett, men ikke før.

Tør du å ta imot den utfordringen, bus?
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-6-2005 kl 18:08


hei Willy
Det er øyne som ser og ører som hører det tydeligvis kommer an på. Og så er det selvfølgelig ulik kvalitet på bibelstudiene. Både deltakere og lærer spiller en stor rolle her. Studieheftet garanterer jo for at alle kan sitte hjemme å forberede seg på det samme, men mange steder legges det vekk under studiet i kirken og bare Bibelen brukes. Noen steder studeres ikke lekseheftet i det hele tatt, men man er enige om tema man vil ha belyst flere måneder i forveien og så forbereder man seg på det.
Men det er jo ikke bare bibellesning, den skal tolkes i lys av andre skriftsteder i Guds Ord. Når man da har en annen fortolkning enn det de fleste er enige om som sentrale grunnelementer, og stadig vil gjenta dette, blir det en bremsekloss for de som vil gå videre og utdype andre tema og vokse videre. La meg ta en enkelt eksempel: Dersom du setter deg i en studiegruppe med adventister og til stadighet vil fortelle dem ut fra Bibelen at barnedåp er riktig, så vil det oppleves bremsende for de andres studier av andre tema de synes er fasinerende og viktig. De har ut fra Bibelen lagt barnedåpen vekk og vil oppleve at forkjemperen trenger å komme videre i stedet for å lære dem og argumentere om og om igjen det samme fordi han ikke ser noe annet. Jeg tror du skal finne deg nye beitemarker i stedet for å irritere deg slik over at adventistene ikke vil høre på deg! De opplever at du ikke vil høre på dem. Blant annet jeg i dette og andre fora. Har du tenkt på det? Slik blir det i en studiegruppe også hvor de samme møtes hver sabbat. I din menighet er det jo snart ingen som orker å gå i sabbatskolen lenger!!
Tenk om en høyremann skulle dukke op hver gang arbeiderpartiet skulle snakke om planene for videre partiprogram! Han ville argumentere med et helt annet utgangspunkt som; de er enige om at de ikke er enige i! (Det er derfor de er der). Men høyremannen ville bruke all deres tid på å snakke høyrepolitikk, ville de bli bremset i å gå videre og videreutvikle sitt partiprogram fordi de hele tiden skulle begrunne grunnårsaken til at allerede var enige i arbeiderpartiets politske grunnvoller? Det ville være bremsende og hemmende.
Vi er uenige og vi legger begge bibelen til grunn. Du plukker ut og overdimensjonerer Ellen G Whites rolle blant den generelle adventist, vi er flere som mener at slik verdifulle bøker som hun skrev brukes alt for lite. Mange studier er gjort tidligere og kruttet behøver ikke å bli oppfunnet pånytt i hver generasjon, derfor siteres hun. Men også andre forfattere og bibelkommentatorer i sabbatskoleleksa siteres, hvorfor har du ikke tatt med de sitatene? Det er forvrenging til egen fordel slik Bus antyder
Du prøver å vise fram en helt ennen adventisme enn den vi som er der kjenner, og det er leitt å se. Men det kommer altså av øynene som ser, og hvilken vei vi opplever å utvikle oss i.
mvh elin
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-6-2005 kl 18:36
Er adventisme vranglære?


Sitat:
Opprinnelig postet av Gunnar
Er adventister vranglærere, medkristne som er litt på ville veier når det gjelder enkelte spøsmål, eller er det de som har sannheten mens alle andre kristne har tatt feil?


Adventister mener at alle tradisjonelle kristne går fortapt og har tatt dyrets merke, fordi vi holder søndagen som hviledag istedet for Lørdagen.


Jeg har ennå til gode å sette meg helt inn i alt dette med adventisme, men jeg har bl.a kommet over et nettsted i fra en tidligere adventist, som jeg skal lese ved anledning. http://www.innsyn.com

Dersom noen av dere har synspunkter eller kommentarer om det med adventisme så er det fint om dere fortsetter å poste innlegg om dette i denne tråden her.

Gunnar.

* * * * *

Vil gjerne kommentere to ting som den tradisjonelle adventist i dette forum :). Til informasjon så er den tidligere adventist i www.innsyn.no, en tidligere bekjent som nå er så langt på viddene at jødeforakten har tatt fullstendig overhånd, desverre. Han tror heller ikke holocoust har funnet sted. Jeg opplever ikke at han i dag kan tas som en seriøst eksempel på hva adventistene står for. Mange lar bitterhet styre sine valg og vurderinger, noe som kan være årsaken her? Jeg kan ikke uttale meg kategorisk.
Og det siste , men viktigste: Adventister tror ikke at sabbat/søndags spørsmålet gjør at vi kan dømme hvem som blir frelst eller ikke frelst. Man dømmes vel etter den kunnskap og forståelse men har? Men vi tror at det vil komme en tid like før Jesu gjenkomst hvor sabbat/søndag spørsmålet blir et loyalitetsspørsmål på hvilken Gud du tilber. men da må lyset over dette spørsmål skinne klarere over den ganske jord. Søndagen som solguden, Mitra, Ra`s (las: satans) dag og merket på det nye babylons makt over tid og lov må være klarere for alle bekjennede kristne. Forståelse over den nye pakt med Guds lov i hjertet og hva det innebærer må forståes, og at Gud ikke "endrer det som har gått ut fra Hans lepper". At Guds lov ble endret av det nye Babylon kan ikke forståes før Bibelens nye Babylon er grundig avslørt. Det tror jeg ikke er lenge til.
Gud dømmer etter hjertene og kun Han kjenner menneskenes hjerter, ikke vi. Gud vil la sitt lys skinne før Han ber menneskene ta et valg. Valg har han alltid gitt menneskene både i NT og GT. En dag i fremtiden tror vi altså at sabbat/søndag spørsmålet vil bli aktuelt som et valg til frelse eller fortapelse. I dag er det Gud som leder enkeltindivider gjennom sin Ånd til rettferdighet og til sannheten. Vi kan ikke dømme enkeltmennesker. Gud sier at at har et folk i babylon fortsatt (åp 18). det må vi ha respekt for.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 3-6-2005 kl 19:07


Sitat:
Opprinnelig postet av elin
hei Willy
............
La meg ta en enkelt eksempel: Dersom du setter deg i en studiegruppe med adventister og til stadighet vil fortelle dem ut fra Bibelen at barnedåp er riktig, så vil det oppleves bremsende for de andres studier av andre tema de synes er fasinerende og viktig. De har ut fra Bibelen lagt barnedåpen vekk og vil oppleve at forkjemperen trenger å komme videre i stedet for å lære dem og argumentere om og om igjen det samme fordi han ikke ser noe annet. Jeg tror du skal finne deg nye beitemarker i stedet for å irritere deg slik over at adventistene ikke vil høre på deg! De opplever at du ikke vil høre på dem. Blant annet jeg i dette og andre fora. Har du tenkt på det? Slik blir det i en studiegruppe også hvor de samme møtes hver sabbat.

Det stemmer at jeg omtrent hver lørdag kommer med mye av de samme spørsmål, men vet du hva slags spørsmål det er? Jo, hver lørdag er det noen nye kommentarer i både lekseheftet og i sabbatsskoleklassen. Og de spørsmålene jeg gjentar hver gang er følgende: Hvor i Bibelen finner dere støtte for de synspunktene dere kommer med? Og, et annet spørsmål er dette: Kan vi ta oss tid å gå til Bibelen og studere hva den sier om det lekseheftet tar opp?

Hver gang får jeg samme svar: La oss holde oss til sabbatsskoleleksa. Og en annen ting, Elin, de studerer slett ikke Bibelen i sabbatsskolen. De studerer lekseheftet og det terper hver ukje på adventistiske synspunkter og læresetninger. De er ikke interessert i å studere Bibelen for å se om de meninger adventistene gir uttrykk for i sabbatsskolen og som stort sett er arvet fra Ellen White og andre adventistpionerer. Kan ikke du nu lese hva jeg sier og legge det opå minnet slik at du ikke gang på gang kommer med samme gjentatte feilaktige synspunkter om hva du mener problemet er? Jeg har gjentatt flere ganger hva som er problemet, men det ser ikke ut for å gå inn hos deg. Leser du ikke hva jeg skriver?

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 3-6-2005 kl 19:18
Dømt av evangeliet


Det danske forlaget Logos annonserte i mai utgivelsen av en ny bok i avisen dagen. Boka er en undersøkelse av adventismen av en som i sin tid studerte teologi ved en adventistinstitusjon. Bokas tittel er ganske talende for de problemer som er til stede innen adventismen: Dømt av evangeliet.

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-6-2005 kl 21:49


Jo nærmere sannheten man er, jo mere motstand blir det. Det vitner historien så alt for tydelig om. Det skal bli værre......

I hele dette kvartalet har vi i alle de menigheter jeg har vært (jeg reiser jo litt rundt) studert Markusevangeliet vers for vers og lest opp, og sett på andre evangelier som skriver om det samme osv... Vi bringer inn nye tanker, vi vurderer "gamle" tanker. Vi er enige, vi er uenige med smil og kjærlighet, vi gleder oss over å samles om de levende ordene som strømmer fra Bibelen og gir oss rikdom i hjertet.

Der du går er det tydeligvis annerledes. Min far er ytterst fortvilt, men av motsatte grunner av det du har høres det ut som.

KOM TILBAKE WILLY! Please!
Det skjer så mye rundt omkring i verden nå! Du får ikke del i det! Kom tilbake og se og opplev det Gud gjør i disse dager. Vurder det ivertfall!!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 3-6-2005 kl 22:44


Sitat:
Opprinnelig postet av elin
......
I hele dette kvartalet har vi i alle de menigheter jeg har vært (jeg reiser jo litt rundt) studert Markusevangeliet vers for vers og lest opp, og sett på andre evangelier som skriver om det samme osv... Vi bringer inn nye tanker, vi vurderer "gamle" tanker. Vi er enige, vi er uenige med smil og kjærlighet, vi gleder oss over å samles om de levende ordene som strømmer fra Bibelen og gir oss rikdom i hjertet.

Ja, hvis det stemmer som du sier så er de menighetene du besøker helt annerledes enn de adventistmenigheter jeg kjenner på vestlandet. Sist lørdan var leksestudiet med utgangspunkt i Markus 12:30 som er en nøkkeltekst med hensyn til kapitlets tema, Jesus som frelser og appell til å elske Gud. Hele leksehetet er lagt opp til å se på den historiske delen og vurdere tekster på en kall ogsaklig måte. Jeg etterlyste at vi kunne konsentrere oss om det som var hovedsaken i nøkkelteksten for studiet, men jeg vant ikke gehør. Det gikk på kalde historiske fakta hele denne timen hvor man hadde en anledning til å ta et åndsfylt bibelstudie rundt det kapitlet egentlig handler om. Men nei!

Sitat:

......
KOM TILBAKE WILLY! Please!
Det skjer så mye rundt omkring i verden nå! Du får ikke del i det! Kom tilbake og se og opplev det Gud gjør i disse dager. Vurder det ivertfall!!

Takk for omsorgen, Elin, men jeg går fremdeles trofast til adventkirken hver lørdag. Ikke fordi jeg ser den store nytten og verdien i det kalde budskapet, men i håp om å inspirere en eller flere til å begynne å studere Guds ord slik det er i Bibelen.

Så du ser jeg har jo ikke forlatt menigheten. Jeg er der ennå. Det jeg har forlatt er ikke menneskene, men adventismen som lære. Og skjer det en positiv utvikling så vær sikker på at jeg er der slik at jeg vil få det med meg.

Det er alstå ikke jeg som skal komme tilbake til Gud, men adventismen.

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
elin
Medlem
**
Innlegg: 114
Registrert: 15-6-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-6-2005 kl 11:52


Willy skriver:
"Og en annen ting, Elin, de studerer slett ikke Bibelen i sabbatsskolen. De studerer lekseheftet og det terper hver ukje på adventistiske synspunkter og læresetninger. De er ikke interessert i å studere Bibelen for å se om de meninger adventistene gir uttrykk for i sabbatsskolen og som stort sett er arvet fra Ellen White og andre adventistpionerer. Kan ikke du nu lese hva jeg sier og legge det opå minnet slik at du ikke gang på gang kommer med samme gjentatte feilaktige synspunkter om hva du mener problemet er? Jeg har gjentatt flere ganger hva som er problemet, men det ser ikke ut for å gå inn hos deg. Leser du ikke hva jeg skriver?"

Hei Willy
Jeg kontaktet min far i dag og fikk lov å referere i forumet at det er Bibelen som leses i og studeres og brukes i sabbatskoleklassen og den alle sitter og blar i. Skriftsted blir sammenlignet med skriftsted. Ellen G White nevnes omtrent aldri, men om noen skulle komme til å nevne henne så protesteres det vilt fra to hold (du vet hvem).
At det henvises til tema er vell fordi de andre i klassen ønsker å studere det de har forberedt seg på og gå grundig inn i det?
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jes
Medlem
**
Innlegg: 84
Registrert: 16-5-2005
Bosted: Danmark
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-8-2005 kl 22:19


Kære allesammen på Apologetisk Forum!
Jeg fandt disse afslørende artikler om Syvendedags-adventismen på denne side http://www.innsyn.com/index/index_sda.htm Det er en side, som er en del af Innsyn.com
Mvh. Jesper
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-8-2005 kl 23:57
Med nådige og barmhjertige øyne


Her er en engelstalende side som utmerker seg med å utrykke håp OGSÅ for SDA :

http://www.presenttruthmag.com/7dayadventist/index.html

mvh Bror

[Redigert den 14-8-2005 av Bror]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jes
Medlem
**
Innlegg: 84
Registrert: 16-5-2005
Bosted: Danmark
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2005 kl 22:18
Hjemmeside om Syvendedags Adventister (SDA)


Jeg har ikke tillid til hjemmesiden du henviste til nedenfor fordi jeg har fået, at vide af min kammerat, som kender den bedre end mig, at de ligner meget SDA.
Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
Her er en engelstalende side som utmerker seg med å utrykke håp OGSÅ for SDA :

http://www.presenttruthmag.com/7dayadventist/index.html

mvh Bror

[Redigert den 14-8-2005 av Bror]
Mvh. Jesper
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 17-8-2005 kl 00:36


Sitat:
Opprinnelig postet av Jes
Jeg har ikke tillid til hjemmesiden du henviste til nedenfor fordi jeg har fået, at vide af min kammerat, som kender den bedre end mig, at de ligner meget SDA.


Jesper, Jeg har sett på den siden Bror refererer til og den er ikke på noen måte adventistisk.

Hilsen Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Jes
Medlem
**
Innlegg: 84
Registrert: 16-5-2005
Bosted: Danmark
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-8-2005 kl 17:40
Present Truth Magazine


Kære Willy!
Kan du forklarer mig hvad det er der gør, at Hjemmesiden "Present Truth Magazine" ikke er adventistisk?
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Jes
Jeg har ikke tillid til hjemmesiden du henviste til nedenfor fordi jeg har fået, at vide af min kammerat, som kender den bedre end mig, at de ligner meget SDA.


Jesper, Jeg har sett på den siden Bror refererer til og den er ikke på noen måte adventistisk.

Hilsen Willy
Hilsen Jesper
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 17-8-2005 kl 19:12


Sitat:
Opprinnelig postet av Jes
Kære Willy!
Kan du forklarer mig hvad det er der gør, at Hjemmesiden "Present Truth Magazine" ikke er adventistisk?


Hvis du leser noe av teksten vil du se at denne internett siden peker på sider ved adventismen som er i strid med Bibelens lære og evangeliet. Les foreksempel artikkelen "The shut door" der artikkelforfatteren påviser regelrett ubibelsk lære. Les også artikkelen ”1844 Re-Examined” der det tas ett oppgjør med det mest sentrale lærepunktet i adventismen. Adventistsamfunnet har bygd hele sitt trosgrunnlag på læren om at Jesus påbegynte den undersøkende dom i den himmelske helligdom i 1844. Adventistsamfunnet sier selv at hvis denne læren ikke skulle være riktig vil det legge hele Adventistsamfunnet i grus fordi de da har bygd sin tro på en falskt grunnlag. Da vil Adventistsamfunnet som kirkesamfunn rase som et korthus. Adventistsamfunnet oppsto nemlig på bakgrunn av læren om en undersøkende dom som begynte i den himmelske helligdom i 1844.

Blandt medarbeiderne i trossamfunnet som utgir "The Present Truth magazine finner vi også tidligere adventistpastorer - disse har gått ut av Adventistmenigheten fordi de har oppdaget at læren er ubibelsk. bDette gjelder blant annet australieren Robert D. Brinsmead som vvar adventistpastor i mange år, men er nå fast medarbeider i kirkesamfunnet bak The Present Truth magazine og sender egenproduserte radioprogrammer for dette kirkesamfunnet.

Mvh Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2005 kl 22:38
Er Adventisme vranglære?


Ny bok om Adventismens teologi og historie vekker oppsikt!

DØMT Af EVANGELIET.

Avslørende og befriende - sådan er evangeliet, og sådan er det at blive bli dømt av evangeliet.
Robert D. Brinsmead kender adventismen indefra og skriver på bakgrund af sin egen personlige kamp for åndelig afklaring. Han har undersøkt adventismens historie, dens lære, og hvad den gjør krav på. Resultatet er et radikalt oppgjør med det i adventismen, der ikke holder mål i forhold til evangeliet.
Mange adventister har ved læsning af denne bok oplevet en personlig revolusjon.
En læser skrev: "Dette er det mest rystende og mest frigjørende, jeg nogen sinde har læst."
Men det er ikke kun en bok for adventister. Den har bud til alle kristne. For her lærer vi at skjeldne nytestamentlig kristendom fra dens skin. Vi lærer, hvad evangeliet egentlig er. Med den klare fremstilling af grunnleggende bibelske sandheter vil boken være afklarende og fornyende læsning for mange. (Fra baksiden av boken)

Slik eg har erfart det i min flere år lange dialog med Adventismens ledere i Norge fra 1994-2000 gir denne boken et riktig bilde av hva som er den tradisjonelle adventismens egentlige innhold, både historisk og teologisk.

Ønsker du en ærlig og rederlig bok om adventismens sett med nådige og barmhjertige øyne kan den bestilles her:

http://www.logosmedia.dk/

mvh Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Sensation
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 23-8-2005
Bosted: Ålesund
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-8-2005 kl 19:32


Nå har jeg ett lite spørsmål her. Vet at Adventistene følger det her, så det passet inn her :tumble:

Har lagt merke til at Guds fjerde bud om hviledagen ikke blir så mye prioritert. Jeg har noen kristne venner (pinsevenner), men det virker ikke som om dem bryr seg om å holde hviledagen.

Jesaja 58:13. Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen,
så du ikke driver med ditt yrke
på min hellige dag,
men kaller sabbaten en lyst og glede
og Herrens helg en ærverdig dag,
hvis du holder den høyt i ære
så du ikke går dine egne veier,
men avstår fra handel og tomt snakk,
14 da skal du ha din glede i Herren.

Esekiel 20:12. Jeg gav dem også mine hviledager; de skulle være tegn på pakten mellom meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren som helliger dem.

Esekiel 22:26. Prestene der gjorde vold på min lov og vanhelliget mine helligdommer. De gjorde ikke forskjell på det som er hellig og det som ikke er hellig, og lærte ikke folk å skille mellom urent og rent. De lukket øynene for mine hviledager. Slik ble jeg vanhelliget iblant dem.


Noe jeg misforstår her eller? :saint: Jesus holdt jo også hviledagen. Noen som har synspunkter eller?
-- Live long and Prosper --
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 24-8-2005 kl 20:45


Sitat:
Opprinnelig postet av Sensation
.........
Esekiel 20:12. Jeg gav dem også mine hviledager; de skulle være tegn på pakten mellom meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren som helliger dem.
.............
Noe jeg misforstår her eller? :saint: Jesus holdt jo også hviledagen. Noen som har synspunkter eller?


Ja, jeg vil si det, og jeg vil begrunne det bl.a. ut ifra følgende:

1) Ni av de ti bud blir gjengitt i Det nye testamentet, men ikke sabbatsbudet. Hvis den ukentlige hviledagen var så viktig å holde etter bokstaven (som ukens syvende dag), hvorfor holdt så ikke disiplene etter Jesus sabbatsdagen hellig og forkynte dette hviledagsbudet med kraft? Men det gjøres ikke. Ja, ikke bare det, men det er ikke sitert en eneste gang i NT.
2) Det finnes ikke et eneste skriftsted i hele NT der Jesus eller noen av hans disipler gjentar at den syvende dag er ukens helligdag i tråd med ordlyd eller mening som i de tekster du siterer?
3) Hebreerbrevet kapittel 4 gir en god forklaring på betydningen av hviledagen etter Jesu død og oppstandelse. Der er det ikke ukens syvende dag som fremstilles som sabbatshvilen, men hvilen i troen på Guds undergjerning - at Jesus har forløst oss; "Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet," (2. Tim 1:10). Ved troen er dette vår sabbatshvile i dag.

Hvis vi gjør grundigere studier av Guds ord i Bibelen vil vi se at ord som "bud", "ord" og "lov" sikter til Jesuspersonen som den egentlige oppfyllelsen av hele Moseloven (kfr. Joh 1,17). Jeg vil derfor anbefale å følge de edle berøeres eksempel; "Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt." (Apg 17:11) La oss derfor granske Skriften. Ikke bare lese den.

Kanskje dette bør være et eksempel til etterfølgelse fremfor at vi skal stole på preste-/pastorstanden som de som må fortolke Ordet for oss. De tar feil på så mange områder at det er virkelig viktig å studere Bibelen selv og slik prøve all lære vi hører opp imot Bibelens ord. Da vil vi avsløre mye vranglære og være trygge på at Gud leder oss til stadig større innsikt i Guds hemmelighet som er Kristus; "at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, som er Kristus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede." (Kol 2:2-3).

Vennlig hilsen
Willy Brochs
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Sensation
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 23-8-2005
Bosted: Ålesund
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-8-2005 kl 22:49


Ser at du kan litt av hvert fra Bibelen :up: Fant noe fra Bibelen her, men det er noe vagt.

Snakkes det her om dem 10 bud? Jeg taklet det dit hen:
Lukas 16:17. Jesus sier: "Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel i loven faller bort."

Matteus 24:20. Jesus snakker her om den store trengsel: "Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten."

Det verset her er noe spesielt:
Matteus 12:8. Jesus sier: "For Menneskesønnen er herre over sabbaten."

Og ett til:
Markus 2:27-28. Og Jesus sa til dem: "Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. 28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten."

Har hørt at Jesus opphevet sabbat-budet fra noen kristne. Kan det være dem versene der dem tenker på da?

Men nå er det leggetid ja :smilegrin:
-- Live long and Prosper --
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-8-2005 kl 00:16


Hei Sensation. Som "søkende" som du selv har definert deg som, så havner du midt oppe intern debatt blandt kristne her. Ikke det, greit nok i seg selv. Jeg vil ikke drømme om å skulle holde skjult for deg at kristenheten har mange varianter og avskallinger. Men tross alt, det aller viktigste er at du, jeg, og alle andre er syndere, og i oss selv altid vil være det. Men at Gud i sin nåde gav oss Jesus Kristus, som med sin død og oppstandelse forsonet vår synd, så vi kan ha evig liv og felleskap med Gud.

Hvorfor bedriver vi så internt kristen debatt rundt "småting" ? Jo, fordi alle disste "småting" er med på å forpeste og komplisere den enkle frelsen og det nådefulle evangelium. Slik som f.eks. med adventistene og Sabbaths budet. Det er absolutt ikke noen synd å holde hviledagen hellig. Nei jeg vil poengtere at det er godt for menneske og bruke tid med sin skaper. Og også derfor gav han oss hviledagen. Men helligholdelse av hviledagen vil aldri frelse noen. Ingen ritualer kan frelse. Hadde det vert slik, så ville vi måtte lage forskjellige veier til frelse for de "vanlige" som blandt annet innebar hviledagsbudet, mens vi på Guds vegne måtte ha laget unntak for helsepersonell, brannmenn, osv. som nødvendigvis må jobbe på lørdager, søndager, jul, påske osv. Ja ikke bare dem, men også bensinstasjonansatte for å være sikret bensin til alle utrykningskjøretøy osv osv.

Men Gud har kun en vei til frelse, og ingen unntak fra regelen. Veien heter Jesus Kristus. Og ingen kommer til Gud utenom ved ham. Slik er da hviledagen slettes ingen plikt og krav du selv må tilfredstille for å kunne kalle deg en kristen. Men en frukt av at du har blitt frelst. Når man har opplevd Guds frelse, da ønsker man å lære om hans plan, hans vilje, og leve etter den. Og deriblandt også å tilbringe tid med Gud. Når vi har en dag med gudstjenester og fri fra arbeid, så blir det naturlig å bruke denne mulighet. Men det er ikke, og kan aldri bli, et krav, en byrde eller en vei til frelse. Slik blir altså sabbathsbudet også med, når Jesus sier at han ikke skal oppheve loven, men oppfylle den. Lovens rettferdighet er oppfylt, i Jesus, som vår eneste frelsesgrunn.

Guds fred.

Rom 5:6-8
6 For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.
7 For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig – skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.
8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3  ..  5

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen