Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: The Latter Rain Movement
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-6-2004 kl 01:38
The Latter Rain Movement


The Latter Rain Movement er navnet på en bevegelse som oppstod i USA rett etter 1940-årene.
Egentlig så er ikke dette en bevegelse eller et kirkesamfunn i det hele tatt, -men snarere et sett med idéer, - læresetninger og bibelfortolkninger som oppstod i pinsebevegelsen, og som i varierende grad har fått snike seg inn i forskjellige kristne miljøer,
-også kristne sammenhenger som ikke bekjenner seg som trosbevegelses-menigheter.

Nå kommer det noe som du ikke vil like å høre,-men som er sant uansett:
Selv om du ikke vet hva Latter-Rain er for noe,-eller du ikke bekjenner deg til denslags teologi, så er du like fullt inspirert
av den.
I mange ti-år har denne teologien påvirket deg. Du har hørt deler av denne forkynnelsen i møter,-i konferanser, og du har slukt
den rått gjennom bøker du har lest.
Alle TV-programmene du har sett som blir sponset av TV-selskapet TBN,-og det er faktisk 99% av alle kristne
programmer . . . er Latter-Rain-inspirert. -Eieren av dette selskapet er nemlig en av de fremste talsmenn for denne teologien.
Selv om du aldri har sett programmer produsert av TBN,-så har du sett programmer produsert av et annet gigantisk
kristent TV-selskap; -CBS. -Også eieren av dette,-Pat Robertson, er en varm tilhenger av Latter-Rain-teologi.
Hvis navn som Francis Frangipane, John Wimber m.fl. . . og navn som Vineyard, Toronto og Pensacola er kjent og kjært for deg,
-så er du full av Latter-Rain-tankegang.
-Men hvordan kunne du vite at slikt har fått sneket seg inn?
-Du har jo aldri brydd deg om å finne ut hva du egentlig tror på . . . eller hvorfor.
Det å granske forkynnelsen du har fått, har aldri vært interessant . . . dét er jo å være kritisk.
Kristne som bedriver slikt har jo ikke Ånden.
Og så er du jo en av dem som har nådegaven til å skjelne åndene,-DU kan jo umulig gå feil, for da hadde du jo kjent i ånden at
noe var galt.

Nå skal du få se hva slags forkynnelse vi har blitt utsatt for i mange år, uten at vi skjønte hva som foregikk.
Hele pakka behøver nødvendigvis ikke å ha blitt forkynt,-for små biter her og der er nemlig nok til å oppnå resultater.
Du kan til og med ha vært i Toronto uten å ha forstått den røde tråden i forkynnelsen,-og grunnen er at du ikke gransker det du hører,
-men godtar det meste.
Som jeg sa;-dette likte du nok heller dårlig å måtte høre,-men les du bare videre, og se selv at du i større eller mindre grad faktisk går rundt å tror på det.

Selve navnet "Latter Rain",-betyr "sen-regn", og er regnværs perioden som inntreffer i midt-østen om høsten.
-Uten dette regnet ligger avlingene dårlig an,-og sen regnet er altså svært viktig for for folks ve og vel.
Det gamle testamente inneholder derfor bilder og lignelser som har med sen-regnet å gjøre.
Man mener altså at Gud skal sende et sen-regn i form av enorm salvelse i de siste tider.
Andre navn på denne bevegelsen er: -Joels Army,(Joels hær) , - Restored Prophets,(gjenopprettede profeter),-og Manifest Sons of God.
Vi har tidligere vært inne på begrepet Replacement Theology,-altså at alle profetier gitt til Israel gjelder for den kristne menighet.
Dette synet er mye av fundamentet i The Latter Rain-bevegelsen.
Læren i denne bevegelsen er ikke Bibel-inspirert,-men har kommet som "åpenbaringer direkte fra Gud".
I trosbevegelsen er dette heller ikke noe unormalt fenomen,-siden Kenneth Hagin, Benny Hinn og en rekke andre forkynnere også får sine åpenbaringer på denne måten.
Språket som brukes er selvfølgelig bibelsk,-og for den som ikke har inngående kjennskap til Bibelen, vil det være lett å bite på agnet.
-Noe vi også skal se faktisk har skjedd i mange sammenhenger.
Vi kan ta et kort sammendrag av læren:

1a) Apostel og profet-embedene har blitt gjennopprettet.
Disse embedene gikk tapt rett etter apostlenes tid,-og er viktige for å gjennopprette kirken.
(-Et slikt syn forteller oss at Gud sitter hjelpeløs og ser på at Hans legeme blir svekket!)

2) Under ledelse av disse apostler og profeter vil kirken bli det den var ment å være.
a) Kirken må bli en verdenskirke uten kirkesamfunn,-og . . .
b) Kirken må renses for enhver opprører ved hjelp av et inkvisisjons-system.

3) Ved hjelp av denne renselsen, vil kirken bli mektig og full av Guds herlighet,og mektige overnaturlige tegn og under vil skje.
a) -Dette gjør at alle vil ønske å tilhøre kirken,-og vil fremskaffe en enorm endetids-vekkelse som gjør at en stor del av verden blir frelst.
( Nå har det seg slik at både Daniels bok og Johannes Åpenbaring er vanskelige bøker å forstå. -Allikevel vil enhver som leser dem klare å få tak i at begge disse bøkene forteller om en antikristelig kirke i den siste tid som skal få verdensherredømme,-og som også skal klare og forføre mange,-både kristne og ikke-kristne.)

"-Vi kommer til å bli et folk,-det nye mennesket på jorden,-som skal demonstrere Guds Rike i en slik grad at nasjonene og herskerne på jorden skal komme og legge seg ned for våre føtter."
(Larry Randolph, 18/11/94)

"-Alle syke skal bli helbredet,-de døde skal stå opp, og nasjonene skal vende seg til Gud,-alt dette på én dag !"
(Bob Jones ∓ Paul Cain, "utdrag fra Kansas City Prophets";)

b) Kirken vil få et bokstavelig verdensherredømme på jorden.
Kirken vil få absolutt makt til å foreta ut-renselsen av "opprørere".
De ser frem til dagen hvor politiske myndigheter begynner å overføre makt og penger til kirken, slik at de kan begynne å rense ut slike som blant annet skriver det du leser akkurat nå.
Dette beskrives som at Kirken "blir hode, og ikke hale." (John Arnott, Pastor i Toronto Airport Vineyard, Pastor's Meeting , 19 Oktober,1994)
I denne nye verdensordningen vil de kristne bli:
"Hode og ikke hale,-ut-låneren og ikke låneren,-de kristne skal dominere de politiske systemer."
(John Arnott,-Toronto Airport Vineyard.)
Dette er for øvrig et syn som også støttes av Levende Ord-menigheten i Bergen.

4) Et nytt slags menneske vil bli resultatet av den nye kirken.
En slags super-elite som har fått Kristus manifestert i seg. -Disse vil være militante, farlige og en fysisk og åndelig super-rase.
Disse kristne vil overvinne sykdom og sågar også døden,-og fremtvinge Kristi kongerike på jorden.
De kaller seg: "Manifest Sons of God,-The Overcomers,-the Manchild,-Joels army,-eller rett og slett "guder".

"Gud vil at vi skal være guder, Han vil at vi skal være gudesønner,-Gud har en plan i sitt hjerte at vi skal bli en menneske-rase som lever slik Herren Jesus levde på jorden.
Meningen er at vi skulle være forlengelsen av Guds rike på jorden."
(Mike Bickle, Glory and Dominion of Sonship, del 2, kassette tape, sitert av Bob Hunter, Toronto Blessing)

"Før Jesu fysiske gjenkomst, vil Hans levende nærvær være tilstede i kirken. -I denne tiden vil Kristi synlige herlighet reise seg og bli synlig i Guds folk."
(Francis Frangipane)
Det samme sa Montanus også . . . og i likhet med Montanus har visst heller ikke Francis Frangipane fått med seg at Jesu nærvær faktisk allerede er tilstede i menigheten.
I det minste var det nettopp dette Jesus gav løfte om før himmelfarten.

5) Kristus venter på at menigheten skal rense seg for all urenhet, for at Han skal bli inkarnert i sitt legeme (menigheten) på jorden.
-Altså det stikk motsatte av hva Bibelen sier,-hvor Jesus skal komme FYSISK tilbake til jorden for å holde dom over synden, og for å bringe frelse til dem som tror.
Dette er nøyaktig det samme som New-Age tilhengere også sier;-at en Kristus-bevissthet skal bli inkarnert i en enhetlig menneskehet her på jorden.

6a)Israel er forkastet av Gud,-og menigheten har tatt Israels plass.
b)Bibelens profetier om den store trengselen, og en rekke andre av bibelens profetier er satt ut av kraft.

7) Guds forsamling på jorden må renses for all kritikk og motstand for at Kristus skal kunne ta bolig i menigheten med sin fylde.
De fleste talsmenn for denne teologien sier at en regelrett borgerkrig er nødvendig, for å fjerne de kristne som ikke med med på disse nye idéene.
Det er da også derfor at tilhengerne av denne teologien er så opptatt av at menigheten skal være hode, og ikke hale,-og at verdens politiske myndigheter skal komme å kaste seg ned foran menighetens føtter.
Da vil "menigheten" nemlig ha den politiske og økonomiske makt som trengs for å starte en gigantisk forfølgelse og utryddelse av kristne som ikke er med på notene.
Nedenfor vil du se uttalelser fremsagt av noen av dagens kristne ledere, som gjør at forfølgelse nettopp er det de tenker på.

La oss se på noen uttalelser som er fremsagt av trosbevegelses-ledere, og som handler om borgerkrigs-ideér:

Det er et økende antall kirker i verden som samler seg til krig.
(The Three Battlegrounds, Francis Frangipane, side 124,128)

Francis Frangipane anser kristne som ikke følger vår tids nye "profeter" som inntatt av "Jesabels ånd".
Han sier at disse kristne vil dekke seg bak sann kristen lære.
(The Jezebel Spirit, side 6.)
I følge Francis Frangipane er fienden altså kristne som forkynner sann bibelsk lære.
Dette var svært forvirrende. -Forstå det den som kan.

Dette er den samme krigen som Rick Joyner også snakker så varmt om.
Denne krigen skal i følge Joyner stå mellom dem som vil forandre kirken til noe nytt,-og dem som vil følge den gamle bibelske læren.
-Ja,-du leste riktig. -Trosbevegelses-lederne anser dem som vil holde på den bibelske lære som fiender!

Vi er dem som skal bestemme om du skal oppleve det nye Gud gjør, som en dag til frelse,-eller en dag til dom.
De som ikke tar imot dette nye, skal vi gi en hard dom.
(Paul Cain, the Word and the Spirit conference, London, oktober 1992)

Som vi ser,-er disse tankene i mer eller mindre grad utbredt i det meste av trosbevegelsen.
Det vi også legger merke til er et enormt makt-begjær og en sykelig trang til å se tegn og under.
Videre ser vi en forakt, og en agressiv innstilling mot kristne som ikke går med på nye idéer når de ikke finner disse idéene i Guds Ord.

Hvis du ser for deg Guds menighet på jorden som en fremadstormende, seier-rik og uovervinnelig kirke, -så må jeg skuffe deg.
-Eller rettere sagt,-Bibelen skuffer deg.
For Skriften forteller oss nemlig at slik blir det ikke:

Joh.Åp.13:7 Og det ble gitt det (dyret) å føre krig mot de hellige og seire over dem, og det ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt.

Den seier Bibelen taler om,-er denne:

1.Joh.5:3 For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden; vår tro.

At man har slike tanker angående en uovervinnelig super-kirke langt borte fra vår egen kristenhet får så være,-men spørsmålet er om ikke denne ånden også har fått sneket seg inn i våre egne menigheter?
Det er interessant å lese gamle salmer og lovsanger,-og sammenligne tekstene med de lovsangene vi bruker i dag.
Noe en kan se etter, er i hvor stor grad tekstene fokuserer på Jesus og verket på Golgata, -og i hvor stor grad innholdet i tekstene inneholder fraser som:
-"Vi er en mektig armé",-"vi marsjerer fram", o.s.v.
Sangene vi synger er nemlig en sterk indikasjon på hva vi fokuserer på:
Jesus,- eller vår egen makt og fremgang.

Jesu Kristi sanne kirke vil aldri kunne bli slik som Herredømme-tilhengerne drømmer om.
Derimot indikerer Bibelen at nettopp slik som uttalelsene ovenfor viser,-slik skal den Antikristelige kirken bli.
Skal man dømme etter trosbevegelses-ledere, og deres aggressive holdning til dem som kritiserer læren deres, -er en slik kirke absolutt mulig.
Bibelen forteller oss at det Romerske riket skal gjenoppstå i de siste tider før Kristi komme.
Dette politiske systemet skal i følge Skriften gi skjøgekirken absolutt makt og myndighet for å starte forfølgelse og utryddelse
av Kristi brud.

Var det ille i middelalderen,-så blir det i følge Guds Ord ikke bedre i fremtiden.http://ganainm.homestead.com/files/artikkel/13.html
www.nettmenigheten.com

Undervisning om Jesus grensesprengende nåde!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
geirern
Medlem
**
Innlegg: 137
Registrert: 23-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-6-2004 kl 21:42


Sitat:

Vi har tidligere vært inne på begrepet Replacement Theology,-altså at alle profetier gitt til Israel gjelder for den kristne menighet.
Dette synet er mye av fundamentet i The Latter Rain-bevegelsen.

Dette er ikke sant. Erstatningsteologien er kraftig tilbakevist hos f.eks. toronto og john arnott og toronto relaterte menigheter, kansas profeter, morningstar etc. toronto forkynner meget klart israels gjennoprrettelse og har ofte egne konferanser om emnet. De er anti-erstatningsteologi på sin hals.

Sitat:

1a) Apostel og profet-embedene har blitt gjennopprettet.
Disse embedene gikk tapt rett etter apostlenes tid,-og er viktige for å gjennopprette kirken.
(-Et slikt syn forteller oss at Gud sitter hjelpeløs og ser på at Hans legeme blir svekket!)

Det er vel mer rett å si at Gud aldri sluttet med å insette aposteler og profeter i sin menighet i følge "latter rain" og derfor skal heller ikke vi konstruere en lære om at han gjorde det! på samme måte som han ikke sluttet å innsette evangelister, pastorer og lærere i flg. ef. 4

Sitat:

b) Kirken må renses for enhver opprører ved hjelp av et inkvisisjons-system.

"Inkvisisjons-system"? Jeg mistenker at du fant på dette ordet nå, og ikke siterer noen predikant som etter din mening tilhører "latter-rain", som f.eks toronto el. mornigstar. Vis gjerne et sitat om dette ikke stemmer.

Sitat:

"Gud vil at vi skal være guder, Han vil at vi skal være gudesønner,-Gud har en plan i sitt hjerte at vi skal bli en menneske-rase som lever slik Herren Jesus levde på jorden.
Meningen er at vi skulle være forlengelsen av Guds rike på jorden."
(Mike Bickle, Glory and Dominion of Sonship, del 2, kassette tape, sitert av Bob Hunter, Toronto Blessing)

At vi skal være gudssønner, dvs. sønner av gud kan vel ikke motstrides? Så mange som tok imot ham gav ham makt (exousia) til å være Guds barn. joh. 1:12. At vi skal leve som Jesus KAN vel ikke være så forferdelig ubibelsk? Bibelen sier jo til og med at vi skal ha Gud som forbillede, så hvorfor er det så forferdelig å prøve å bli like jesus?
Eph 5:1 Be1096 ye therefore3767 followers3402(mimeres: imitators) of God2316 as5613 dear27 children:5043

Hvis "gud" defineres med "allmektig skaper og hersker" så er det selvfølgelig vranglære og si at menneske skal være "guder". Hvis dermiot gud også defineres som regjenter med delgert autoritet så var jo Adam satt til å være "gud" over jorden. Da satan fristet dem til syndefallet, mistet adam denne funksjonen til satan, og bibelen kaller nå satan selv for "denne verdens gud". Her snakkes det ikke om avgud, mem at Satan har et herredøme over jorden i denne tiden. Her menes det ikke at Satan er Gud selv! Ergo så definerer ikke bibelen ordet "gud" kun som Gud (dvs. jehova), men at det også finnes andre isntanser som kan kalles guder. Heller ikke menes det at mennesket er Gud! Anklager du mike bickle for å si at mennesket er Gud (jehova eller kristus), så anklager du også Paulus for en enda værre vranglære, som sier at Satan er Gud!
Sitat:

"Før Jesu fysiske gjenkomst, vil Hans levende nærvær være tilstede i kirken. -I denne tiden vil Kristi synlige herlighet reise seg og bli synlig i Guds folk."
(Francis Frangipane)

Hva er så forferdelig med dette? Jeg håper inderlig at menigheten vil reise seg og at Gud vil bli synlig i sitt folk, for nå kan man jo knapt si at det er tilfellet.
Sitat:

Det samme sa Montanus også . . . og i likhet med Montanus har visst heller ikke Francis Frangipane fått med seg at Jesu nærvær faktisk allerede er tilstede i menigheten.
I det minste var det nettopp dette Jesus gav løfte om før himmelfarten.

Nå mistolker du bevisst frangipanes uttalelse. Han forkynner like mye som noen annen pinsevenn at ånden er utøst og gud er tilstede! dette vet du sikkert også at han gjør. Du legger her vranglære i munnen hans som han aldri har sagt. Han snakker om en tid hvor guds nærvær er mer synlig enn den er nå, mer som det faktisk er beskrevet i den første menighet i apg. gj. Paulus ba for efeser-menigheten: "Eph 3:17 that through faith Christ may dwell in your hearts, having been rooted and founded in love, ". Han ber om at "kristus må bo i deres hjerter ved tro", men det betyr ikke at kristus allerede ikke er tilstede ve ånden. I samme brev omtaler han efeserne som troende som er "fylt av ham som fyller alt i alle", så han sier ikke at ånden ikke er tilstede. Anklager du frangipane for å mene dette, så kan du like gjerne anklage paulus for det samme.

Sitat:

5) Kristus venter på at menigheten skal rense seg for all urenhet, for at Han skal bli inkarnert i sitt legeme (menigheten) på jorden.
-Altså det stikk motsatte av hva Bibelen sier,-hvor Jesus skal komme FYSISK tilbake til jorden for å holde dom over synden, og for å bringe frelse til dem som tror.
Dette er nøyaktig det samme som New-Age tilhengere også sier;-at en Kristus-bevissthet skal bli inkarnert i en enhetlig menneskehet her på jorden.

Du anklager her det du kaller for "latter-rain" influerte menigheter, bevegelser for å ikke tro på jesu fysiske tilbakekomst.Du nevner f.eks. toronto/john arnott og kansasprofetene, med bob jones, paul cain og mike bickle. Problemet med denne påstanden er at ALLE disse forkynner jesu fysiske tilbakekomst til jorden! Mike bickle f.eks har ofte uttalt at han tror jesu tilbakekomst kan skje innen 50 år. Hvorfor anklager du disse for å forkynne en lære som de lett beviselig IKKE FORKYNNER!

Sitat:

6a)Israel er forkastet av Gud,-og menigheten har tatt Israels plass.

Som sagt, dette er ren løgn om toronto, profet-bevegelsen o.l. Tvert imot forkynnes det kraftig i mot ertatningsteologi.
Sitat:

b)Bibelens profetier om den store trengselen, og en rekke andre av bibelens profetier er satt ut av kraft.

Dette er nok ikke noe du kan anklage "latter rain" for! Sist jeg hørte rick joyner (morningstar, aff. kansasprofetene og paul cain) forkynte ham bl.a. om den kommende trengselen og om antikrist. Hvilke "rekke andre profetier" er det toronto, kasasprofetene o.l. har satt ut av kraft, men som du mener gjelder i dag?
Den "kommende trengsel" i forbindelse med daniels åruke, og vredesprofetiene i joh, åp, og matt. 24 m. parallelltekster, er tradisjonelt i kirkehistorien delvis eller helt oppfylt i romerkrigen år 66 til år 70. At det skal finnes en dobbelt oppfyllelse på disse er en forkynnelse som er popularisert i pinsebevegelsens begynnelse spesielt etter scofiels bible commentary, med sine "charts" over endetiden. Les reformatorene som luther, calvin, wesley og se at ingen av disse snakket om en kommende 7 års eller 3.5 års periode med trengsler, eller om en kommende trengsel i det hele tatt. De var i det store og hele a-millenisalister som mente at fra og med jesu himmelfart er tusenårsriket begynt og evangeliet skal gå fram inntil hele mengiheten har nådd over hele jorden. Derimot forkynte de jesu gjenkomst med dertil tilhøredne dom over levende og døde. Opprykkelse ble heller ikke forkynt av noen av disse eller NOEN andre reformatorer fra før scofield og pinsebevegelsen. hverken pre. mid eller post-tribulasjon opprykkelse trodde de på. Anklager du "latter rain" for dette, noe som er helt urettmessig siden trad. latter rain var veldig lik pinseteologisk endetidsforkynnelse og som du selv sier stammer fra pinsebevegelsen, så anklager du også evangelisk kristendom i helhold til kirkehistorien.

Sitat:

De fleste talsmenn for denne teologien sier at en regelrett borgerkrig er nødvendig, for å fjerne de kristne som ikke med med på disse nye idéene.

Sier du det? Da er vel de representanter du nevner her, dvs. toronto, john arnott, larry randolph (som er i pinsebevegelsen, bethel redding california), kansasprofetene, paul cain og mike bickle også for en regelrett borgerkrig da? Og særlig branham! Kan du ikke likeså godt sette opp en liste over sitater fra hver av disse hvor de forkynner positivt om en sånn borgerkrig? Hva med et sitat fra en av dem, hvertfall?
Sitat:

Da vil "menigheten" nemlig ha den politiske og økonomiske makt som trengs for å starte en gigantisk forfølgelse og utryddelse av kristne som ikke er med på notene.

Du sier her rett ut at disse du omtaler som tilhengere av latter rain planlegger et etnisk renselse av andre kristne!
Kan du på noen som helst underbygge dette med sitater?

Sitat:

Det er et økende antall kirker i verden som samler seg til krig.
(The Three Battlegrounds, Francis Frangipane, side 124,128)

Jeg må bare si det er skremmende hvordan du rett ut anklager frangipane for å forkynne krig i denne sammnhengen. Denne boken omtaler samme "krigen" som Paulus snakker om i efesren 6, nemlig den som "ikke er mot kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene, luftens herskere... ondskapens åndehær". Har du lest denne boken, så VET DU også at du tar setningen ut av sammenhengen. Hvorfro gjør du dette? Vet du ikke at Gud skal dømme hvert unyttig ord? Hvordan tror du da det går med ord som er bevisst feilsitert for å sverte en forkynner?

Sitat:

Dette er den samme krigen som Rick Joyner også snakker så varmt om.
Denne krigen skal i følge Joyner stå mellom dem som vil forandre kirken til noe nytt,-og dem som vil følge den gamle bibelske læren.
-Ja,-du leste riktig. -Trosbevegelses-lederne anser dem som vil holde på den bibelske lære som fiender!

Her presentere du rick joyner som en leder innen trosbeveglsen. Der er første feil. Kan du vise til hvilken trosmenighet eller i hvilken sammenheng du kan akkle rick joyner for en leder i trosbevegslsen? (og kom ikke med at "alt er samme suppa", det holder ikke)
Du ankleger også rick joyner for å si at det kommer en krig som skal "starte en gigantisk forfølgelse og utryddelse av kristne som ikke er med på notene. ". Kan du på noen som helst måte underbygge denne anklagen? Rick joyner er jo selv imot til og med at kristne forfølger muslimer og de som har en religion som er imot kristendommen. Han forkynner at vi må ha enhet byg på respekt mot de som er anderledes tenkende. Det er helt uhørt at du anklger rick joyner for dette. Jeg kjenner meget godt til joyners teologi, og har fulgt hans undervisning i årevis, fra uke til uke i hans korrespondanse undervisning, som forøvrig er tilgjengelig for alle på hans nettsted. Han forkynner det motsatte av det du tegner her. (han er forøvrig også sterkt engasjert i Israels gjenopprettelse og motstander av erstatnigsteologien). Dette kan du selv høre på f.eks. mp3 her : www.online-predigt.de . Her taler rick om endel temaer som ang. endetidsteologi og midtøsten.


Sitat:

Vi er dem som skal bestemme om du skal oppleve det nye Gud gjør, som en dag til frelse,-eller en dag til dom.
De som ikke tar imot dette nye, skal vi gi en hard dom.
(Paul Cain, the Word and the Spirit conference, London, oktober 1992)

Jeg har hele word and the spirit, men klarer rett og slett ikke finne dette sitatet av Paul Cain! Kan du vise meg hvor det står?


Sitat:

Joh.Åp.13:7 Og det ble gitt det (dyret) å føre krig mot de hellige og seire over dem, og det ble gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt.

...
Det er interessant å lese gamle salmer og lovsanger,-og sammenligne tekstene med de lovsangene vi bruker i dag.
Noe en kan se etter, er i hvor stor grad tekstene fokuserer på Jesus og verket på Golgata, -og i hvor stor grad innholdet i tekstene inneholder fraser som:
-"Vi er en mektig armé",-"vi marsjerer fram", o.s.v.
Sangene vi synger er nemlig en sterk indikasjon på hva vi fokuserer på:
Jesus,- eller vår egen makt og fremgang.

Jesu Kristi sanne kirke vil aldri kunne bli slik som Herredømme-tilhengerne drømmer om.
Derimot indikerer Bibelen at nettopp slik som uttalelsene ovenfor viser,-slik skal den Antikristelige kirken bli.
Skal man dømme etter trosbevegelses-ledere, og deres aggressive holdning til dem som kritiserer læren deres, -er en slik kirke absolutt mulig.
Bibelen forteller oss at det Romerske riket skal gjenoppstå i de siste tider før Kristi komme.
Dette politiske systemet skal i følge Skriften gi skjøgekirken absolutt makt og myndighet for å starte forfølgelse og utryddelse
av Kristi brud.

Var det ille i middelalderen,-så blir det i følge Guds Ord ikke bedre i fremtiden.


Dette er din, din sammenhegns, spesielle tolking av bibelvers. Du kan ikke si at latter rain og trosbeveglsen er falsk lære bare fordi de ikke er enige med deg i dette endetidssynet. Som sagt INGEN av reformatorene var heller enige med dette synet. ALLE mente at krsitendommen skal ta over på jorden, før jesus kommer tilbake for å dømme levende og døde. Ditt såkalte "pologetiske forsvar" av evangeliet mot "vranglære" er gått så langt at du ikke bare kaster latter rain, trosbevegelsen, toronto, og pinsebevegelsen i samme sekk, men du slenger likeså godt nedi krikehistoriens reformatorer inne evnaglisk kristendom ved å trekke fram disse synspunktene.

[Edited on 8-6-2004 by geirern]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-6-2004 kl 22:31
er det ikke heller din tolkning, geirern


som er heller spesiell?

JA, det er forferdelig at folk kaller seg guder. Dette er IKKE noe vi skal bagatellisere! Ordet "gud" har aldri betydd noe mindre enn et vesen med overnaturlige krefter - i monoteistiske trossamfunn er dette vesenet ALLmektig. (Derfor har man bare en gud;))

Gud har sagt: Dere skal ikke ha andre guder enn Meg!

Dette er det første budet! En som vil elske Gud av hele seg selv vil aldri finne på å kalle seg selv en gud. Utenom Jesus, men Han ER Gud, så det er jo litt annerledes da - med tanke på at Han snakker sant når Han sier "Jeg Er" DET GJØR IKKE KENNETH COPELAND.

La oss ta for oss eksemplet Kenneth Copeland hvor han sier:

"Når jeg leser i Bibelen og ser steder der Jesus sier "Jeg Er", bare smiler jeg og sier: Ja, Jeg Er også."

Er ikke dette grov spott og selvopphøyelse, for ikke å snakke om hovmot, så vet ikke jeg.
Ydmykhet er det i alle fall ikke!

Gud har EKSKLUSIV rett på tittelen "Gud".
Bare Herren er Gud. Kun Ham. Ingen andre. Hvor godt dette passer med Jesu ord: Mange skal komme i Mitt navn og si "Jeg er den salvede!" og de skal føre mange vill.

Hvor godt dette passer med Benny Hinn, som sier "Når du sier du er en kristen, vet du hva du sier da? Du sier at du er messias på hebraisk. Kristus betyr salvet. Jeg er med andre ord en liten messias som vandrer rundt på jord."

Paulo Crouch svarer: "Så vi er - jeg mener - vi er guder, er vi ikke - på en måte - på - på den måten altså...!" Benny snakker i munnen på ham og sier "ja - ja - ja". Paul Crouch sier hvor idiotiske vi er som sier imot læren deres. Benny Hinn svarer: "De som kritiserer oss er en gjeng tosker." (Those who put us down are a bunch of morons). Da begynner Paul å si "Glory to God. Glory to God!" Mens han smiler og ler.

Vi er IKKE guder! Vi burde ikke engang tenke tanken på å kalle oss det! Husker du syndefallet? Hva var Satans ord til Eva?
"Dere skal slett ikke dø! Dere skal bli som Gud og kjenne godt og vondt." Akk at han lykkes med å bruke denne fristelsen i dag som for 6000 år siden! det er jo helt sinnsykt at folk med bibelkunnskap biter på kroken!

Hvorfor må du absolutt frikjenne de som så tydelig taler Bibelen rett imot?

Hvorfor ser du det ikke, geirern? Hvorfor har du forherdet hjertet ditt, så sannheten ikke får sette deg fri? Hvorfor åpner du ikke øynene dine? Eller er du blitt blind?

Å alle som kaller seg guder midt oppi Guds ansikt! Hvor er gudsfrykten deres? I det ytre har dere gudsfrykt, men dere fornekter dens kraft.

Er det tro når folk leter etter undre og tegn? Er det tro når de ikke klarer seg uten disse tegnene? NEI! Det er vantro! En ond slekt krever (fremdeles) tegn.

[Edited on 8/6/2004 by Lionheart]
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-6-2004 kl 23:40


Hei Geirern...

Helt konkret spørsmål...

I en tråd forsvarer du TB ved å vise til at de er sunne som har tatt avstand fra Toronto. En annen plass forsvarer du toronto...

Ett sted forsvarer du JDS ved å vise til noen av de ( få ) likhetene som finnes med utalelser fra f.eks. Luther. Et annet sted sier du deg enig i også alle de andre delene av JDS, som er de delen vi faktisk kritiserer.

Mitt spørsmål er kort og enkelt... hvordan definerer du deg selv i troslandskapet ? Hva står du for selv? Hva står du eventuelt ikke for, og hvorfor. Håper du svarer. Trur det kan bidra til å løfte diskusjonen noen hakk.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-6-2004 kl 04:13


Geirern:

Jeg er faktisk klar over mesteparten av disse feilene, men jeg kan jo ikke akkurat redigere en artikkel jeg siterer i sin helhet. og viser hvor jeg har linket fra.

Når det gjelder beskyldningene om at LR-teologene står for et erstatningsteologi så tror jeg dette er snakk om en av to ting:

1. En total mangel av kunnskap akkurat når det gjelder LR's forhold til Israel.

2. At han mener at at LR mener at profetiene og lignende gjelder BÅDE Jødene og dagens Israel.
www.nettmenigheten.com

Undervisning om Jesus grensesprengende nåde!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
geirern
Medlem
**
Innlegg: 137
Registrert: 23-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-6-2004 kl 20:45


Sitat:
Originally posted by Kristnerd
Hei Geirern...

Helt konkret spørsmål...

I en tråd forsvarer du TB ved å vise til at de er sunne som har tatt avstand fra Toronto. En annen plass forsvarer du toronto...

Jeg har aldri sagt at trosbevegelsen er sunne fordi de (dvs. åleskjær, edvardsen, flåten o.l.) har tatt avstand til toronto! Jeg påpeker en feil dere gjør når dere legger toronto, trosbevegelsen og andre dere ikke er enige med i en og samme sekk. Jeg var selv rimelig involvert i trosbevegelsen inntil de begynte å forkynne og advare imot toronto og vineyradbeveglsen i norge. Da stakk jeg.
Vær så snill ikke få det til å se ut som om jeg har sagt ting jeg ikke har sagt.

Sitat:

Ett sted forsvarer du JDS ved å vise til noen av de ( få ) likhetene som finnes med utalelser fra f.eks. Luther. Et annet sted sier du deg enig i også alle de andre delene av JDS, som er de delen vi faktisk kritiserer.


Her skjønner jeg ikke prblemet. Jeg henviste til luther-sitater et par ganger for å vise at han også trodde jesus led i helvete, og at dette er evangelisk lære og ikke kun JDS. Hva er poenget? Jeg er ikke uenig med luther, selv om jeg er heller til en overbevisning som stemmer overens med kenyons bøker ang. JDS.(en overbevisning jeg fikk fra bibelen før jeg visste om kenyon og JDS)

Sitat:

Mitt spørsmål er kort og enkelt... hvordan definerer du deg selv i troslandskapet ? Hva står du for selv? Hva står du eventuelt ikke for, og hvorfor. Håper du svarer. Trur det kan bidra til å løfte diskusjonen noen hakk.


Jeg tilhører en frimenighet som nok har en felleskirkelig bakgrunn. VI har nektet å la oss plassere i krikelandskapet fordi vi ønsker å ha dialog med alle deler av kriste legeme. Pinsevenner, misjonsforbundere, trosfolk, toronto folk, vineyardfolk, kristne politikere, Israelsv-organisasjoner, messianske jøder, osv er eksempler på talere som har vært hos oss. Noen medlemmer er JDS folk, andre er ikke. Det har aldri vært noen splittelse på grunnlag av dette. Jeg er selv mostander av en del forkynnelse i menigheten vår, men jeg kaller ikke pastoerer og eldte for falske profeter for det. Vi er alle på vei mot enheten i troen på kristus. Ved å "profetere dom og ve" over våre egne brødre fordi de har detlajer i troen som ikke er i overenstemmelse med mine, hindre vi bare dem og oss på denne veien. Vi er satt til å opmuntre hverandre, oppbygge og ikke bryte ned.

Jeg øsnker heller ikke å overbevise noen her i forumet om mine overbevninsger. Jeg mener ikke at noen her er falske profeter eller anti-krist.

Mange av de kjente forkynnere idag har også mange motstandere. En del av anklagene, og dem er det mange av, bygger gjerne på et menneskes konklusjon på noen uttalelser e.l. Når så dette blir publisert, så tar dette overhånd hos et stort antall kristne og de blir anti-den og den forkynneren eller bevegelse.
Det er merkelig at vi kristne så lett lar oss overbevise om en anklagers påstand, og ikke engang hører på de utallige fakta som sier det motsatte!
Et standardpunkt som er blitt spredd over hele verden er en uttalelse Benny Hinn gjorde på TBN for mange år siden. De færrese i NOrge, om noen, så faktisk dette programmet da det ble sendt, men utrolig mange har hørt det ble sagt at "Benny Hinn forkynner at tre-enigheten består av 9 personer".

Denne anklagen er bygd på en uttalelse av Benny, som sikkert var dårlig forlumert, men som er så lett å avvise. Benny sa aldri at tre-enigheten består av 9 personer. Benny Hinn har i årevis forkynt om tre-enigheten, både før og etter dette programmet, og alltid sagt at det er en Gud, som består av tre personer. Ikke tre guder. Han pleier å bruke solen som en lignelse for å forstå tre-enigheten: solen selv er faderen, lyset som gjør at vi ser er jesus og varmen vi oppevere er ånden.

Enhver som faktisk setter seg inn i saken og ikke rått skuker kritikken vil finne ut at kritkken er grunnløs. Den er rett og slett løgn. De som da skal "forsvare evangeliet" mot sånne vranglærer er da med på å spre en løgn i kristenheten. Dette er dessverre dere skyldig i, som mange andre, og sikkert jeg også. Dette er ikke "apologetisk" forsvar av evangeliet, men rene "ufruktbare diskusjoner" som ikke fører til oppbyggelse av noe som helst, men tvert imot nedbryter tillitten til Guds verk, hans tjenere og hans menighet på jorden. Mitt håp er at dere slutter med dette og holder dere til å forsvare bibelen istedet mot reelle trusler.

(btw. ang. de 9 "personer" i guddommen. Dette er henten fra tbn (10/13/90, TBN) i. Han sa "there are nine of them", og kritikerne tok da anledning til å si at benny mente det var 9 personer i guddommen. Dette sa han aldri, og det er aldri blitt sitert at benny hinn har sagt dette heller. Benny snakket derimot om at han trod at hver person i guddommen ikke bare er ånd, men også har sjel og til og med et slags legeme. Dvs. at på samme måte som mennesket er en tre-enighet av ånd, sjel og legeme, er også HVER av personene i tre-enigheten en "tri-unity" av ånd sjel og legem. Så det er ni DELER, på samme måte som mennesket er TRE deler. M.a.o. på samme måte som mennesket er en tre-enighet av ånd, sjel og legem, slik er også HVER av de tre personnen guddommen.

Dette er en spesial-greie i bennys teologi, helt klart, og dette er heller ikke noen han har lagt vekt på i noen av sine bøker, om det i det hele tatt er omtalt.

Det eneste vi kan slå fast er at: Benny Hinn har ALDRI sagt at guddommen består av 9 personer. Men kritikerne har i ÅREVIS etterpå påstått og anklaget benny for å undervise at det er ni personer i guddommen. Benny har selv også offentlig motsagt denne påstanden, men til ingen nytte. Det burde heller ikke være nødvedig at han skal tilbakevise denne påstanden, for hans teologi er utførlig dokumentert i hans bøker, tv-show og tusenvis av opptak fra uttallige møter og korstog over hele verden

Dette er bare et eksempel på problemet med å anklage guds tjenere uten å sette seg inn i begge sider av saken.

Denne påstanden er det ikke Benny Hinn som kommer til å bli dømt for på dommens dag, men alle hans kritikere som sprer løgn og dermed bevisst bedrar andre kristne.

[Edited on 9-6-2004 by geirern]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thomas
Seniormedlem
***
Innlegg: 220
Registrert: 17-2-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet

Humør: :)

[*] opprettet den 10-6-2004 kl 00:55


on tape #TV283, entitled "A New Spirit," which aired on TBN on October 13, 1990, Mr. Hinn states:
"God the Father, ladies and gentlemen, is a person, and He is a triune being by Himself, separate from the Son and the Holy Ghost."

"See, God the Father is a person, God the Son is a person, God the Holy Ghost is a person, but each one of them is a triune being by Himself. If I can shock you, and maybe I should, there's nine of them."

"God the Father, ladies and gentlemen, and God the son, and God the Holy Ghost -- man, I feel revelation knowledge already coming on me here -- I want you to lift your hands, something new is gonna happen here today, I felt it just as I walked down here. Holy Spirit, take over in the name of Jesus (clap). Say Amen."

"This is all in the word, God the Father is a person separate from the Holy Ghost -- totally separate. When we say the Holy Spirit, we do not mean the personal spirit-being of the Father. He's a separate personality. Do you know that the Holy Spirit has a soul and a body, separate from that of Jesus and the Father?"


Yet, when asked about the "nine of them" reference to the Trinity in the CT article, written by Randy Frame (dated Sept. 21, 1991), Hinn states:
"That was a very dumb statement. I had read somewhere that God the Father had his own personal spirit, soul, and body. I told my church the very next week that the statement was wrong."
Upon review of tape #TV284, no retraction was noted. Although Mr. Hinn may have made this retraction publicly, it was not recorded, and therefore, the obligation to his television viewers and other audiences has not been fulfilled.

Mr. Hinn states in the CT article that he received this information through reading (probably the Dakes Bible). In his earlier sermon, he states the information was obtained through "revelation knowledge" from the Holy Spirit, as well as through the "word" itself.

http://www.deceptioninthechurch.com/hinn-01.htm
------------------------------------------------------
Det jeg har hørt om det :s


Lurer litt Geirern hva du ser på som vranglære iforhold til hva Bibelen sier. Hva ville gjordt deg litt kritikk innstilt mot en menighet. :)

[Edited on 9-6-2004 by Thomas]
(1 kor 13)4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-6-2004 kl 09:02


Tusen takk for redegjørelsen Geirern. :up:

Du har helt rett i at denne med "nienigheten" er noe som ser ut til å blitt utalt kun en eller to ganger. Men, mitt hoved problem i den sammenheng er derimot ord som f.eks.
Sitat:

man, I feel revelation knowledge already coming on me here -- I want you to lift your hands, something new is gonna happen here today, I felt it just as I walked down here. Holy Spirit, take over in the name of Jesus (clap). Say Amen."


Dette er ord som gir leseren eller tv seeren ett inntrykk av at Hinn nå har fått en åpenbaring og profeti direkte fra Gud. Og at det følgelig er veldig viktig at vi tar i mot dette og tror på det.

At han senere beklager det, vil da bevitne at det ikke var en profeti fra Gud, fordi en profeti fra Gud alltid er korekt og slett ikke trenger noen beklagelse.

Det er flere eksempler, ikke på noe nienighetslære, men på andre "dumme ting" som han har sagt, og senere beklaget. Det er selvfølgelig bra at han beklaget dem. Men når de ført ble utalt så var det "under salvelsen". På ett TBN opptak sier han at han selvfølgelig kan ta feil, men alt han sier under salvelsen er direkte åpenbaringer fra Gud. Han tenker ikke en gang igjennom dem selv før han sier dem, fordi de går direkte fra Gud. Alt han sier "under salvelsen" er altså helt ufeilbarlig.

Når han da senere ender med å beklage nettopp utsagn sagt "under salvelsen", så sier dette meg at han har avslørt seg selv som en falsk profet.

Dette, med flere, er en av grundene til at jeg ikke ønsker å ha noe som helst med Benny Hinn å gjøre.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
geirern
Medlem
**
Innlegg: 137
Registrert: 23-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-6-2004 kl 12:42


Sitat:

Lurer litt Geirern hva du ser på som vranglære iforhold til hva Bibelen sier. Hva ville gjordt deg litt kritikk innstilt mot en menighet

Bra spørsmål! Burde kanskje hatt en egen tråd...

Jeg tror at på en måte finnes det ingen menighet som har alt rett i sin lære, og kanskje ikke vil bli før Jesus kommer tilbake.

Hvis noen påstår at de har rett i alt, så er vel det i seg selv et tegn på at de er forført!

Men det er klart at retninger og menigheter kan gå over en grense, hvor deres spesielle teologi skader evangeliet og Guds rike i den grad at det bør motsies offentlig.
Hvis man skal stemple en menighet som forførende vranglære (og ikke bare en menighet som "er på vei". ) så bør det etter min mening være fordi de for det første har en lære som går imot de grunnleggende punktene i evangeliet. Jeg mener at den apostolske trosbekjennelse, som vi kjenner den i ifra statskirka, er en god nok målestokk. Det er mange kjente teologer og kirke-menn i Norge som, til tross for at de er godt likt og mye brukt i mediene, faktisk bryter med trosbekjennelse i sin lære. Jakob Jervell, som jo er en ekspert på NT og har gitt ut sin egen oversetning, er vel et prakteksemplar. Han tror jo ikke engang tror at Jesus stod legemlig opp fra graven, heller ikke at det finnes et helvete. Denne type vranglære som faktisk virkelig sniker seg inn i alle norske hjem og forfører intet-anende husmødre ;) , (hadde nemlig en mor som med glede uttalte at hun ikke lenger trodde på helvete etter å ha hørt en tale av statskirke presten i høvik, helge hognestad.) noe man knapt kan si om kenyons bøker....de færreste nordmenn har vel hørt om ham eller om hagin, blir sjelden motsagt i forumer av denne typen. Da må jeg jo spørre meg selv om slike forumer og tjenester som dette egentlig er opprettet for å forsvare evangeliet, eller for å motsi trosbevegelsen og Toronto!
Faktum er at jeg er redd for at hvis en del av dere levde på den tiden, så ville dere offentlig motsagt Luther, Huus og Calvin! Kanskje dere ville vært blandt de som mota Wesley i sin tid, eller kansje blandt de prestene som fikk Nielsen Hauge fengslet i ti år. Jeg er sikker på at hvertfall hadde advart menigheten mot TB barrats "vranglære", hvertfall. Han forkynte jo at "kjødet" kunne "drives ut" i henh. til gal. 4!

Jeg argumenterer for at de fleste kristne retninger som mest blir motsagt i dette forumet, og som blir stemplet som forførende vranglære og falske profeter og antikristne, forkynner et evangelium som er i tråd med trosbekjennelsen og dermed de grunnleggende punktene i evangeliet. Hva med å ta opp de punktene de kjente norske teologer og biskoper forkynner i hvertfall en tråd? Det er disse som står for den kristen forkynnelse som når ut i vårt land.

Videre, hvis en menighet, retning eller leder, betviler bibelens ektehet så er de allerede forført. Jeg mener ikke at alt som sies og erfares må stå beskrevet i detalj i bibelen. (som "jeg kan ikke be for at bilen min skal være velsignet, for det finnes ingen bibelske ekspempler på det";). Men alt som er imot bibelen er vranglære. Jesus er den hele og fulle sannhet i seg selv, og selv om bibelen er en guds inspirert åpenbaring av Guds ord, er Jesus MER enn bibelen. Men hann er ikke NOE ANNET enn bibelen. Skulle alt det skrives ned som Jesus gjorde i sin tid på jorden, så fantes det ikke bøker nok i verden som ville romme det, sier johannes. På en annen side, kan man ikke kalle noen en vranglærer i forførende forstand, bare fordi man ikke tror på det "rette" eskatologiske syn eller ikke tror på bibelens bokstavelige 6-dagers skapelse av verden o.l. Man må ha rett til å ha meninger, og søke Guds ånd og skriftene for å finne mer lys i sakene. Har man derimot stivnet i sitt syn, og nekter forandring så er man allerde forført.

At det mange ganger forekommer forkynnelse, som senere blir "rettet" på, eller at man forandrer syn på en del temaer, som f.eks. israels-syn, ednetids-syn, er ikke nødvendigvis noe tegn på usunnhet eller falskhet. Tvert imot viser det at forkynnerne er ydmyke nok til å offentlig anerkjenne sine feil, og gå videre, og at de er mottakelige for korreks. Jeg ville aldri stole på en forkynner eller pastor som påstår at alt han sier er fra Gud og at alle som er uenige kan holde seg unna. Jeg ville vært skeptisk til en menighet som bare har en pastor f.eks. og ikke et lederskapsteam som kan korrigere hverandre, selv om i små sammenhenger kan dette også fungere for en tid.

[Edited on 10-6-2004 by geirern]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-6-2004 kl 12:57


Geirern:

Dette handler jo litt om å hate synden, men ikke synderen :)

Her på forumet snakker vi stort sett om synden, derfor virker vi sikkert alle mye mer ensidige enn vi i virkeligheten er.

Jeg ble veldig nysgjerrig .Hva heter foressten menigheten du er med i?
(Jeg har sikkert hørt om den...)
www.nettmenigheten.com

Undervisning om Jesus grensesprengende nåde!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Tenkeren
Medlem
**
Innlegg: 38
Registrert: 20-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-6-2004 kl 16:48


Geirern, jeg synes du har mye interessant å si. Ikke minst skal du ha ros for å være konkret og for å komme med nyttig detaljkunnskap.

Jeg vil oppfordre alle oss andre til å være like konkrete som geirern. Hvilken betydning har det for meg at Benny Hinn eller en eller annen internasjonal hot-shot evangelist forkynner gale ting? Selvfølgelig er det trist, ja. Men for meg konkret, hva betyr det? Sannsynligvis null niks. Sjansen er stor for at jeg aldri vil treffe fyren, og om så likevel skulle skje, vil hans påvirkning være forsvinnende liten sammenlignet med den daglige innflytelsen fra venner, kjente, fra den lokale menigheten osv.

Som geirern, skulle jeg derfor ønske at vi kunne sett litt mer på hjemlige forhold. På arenaen der vi utfordres fra dag til dag og der vi formes som kristne. Hvorfor ikke se litt på forkynnelsen i statskirken, på den "åndelige snillismen" som tilslører evangeliet og forhindrer folk fra å komme til Gud etc.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-6-2004 kl 18:31
Tja.


Hjemlige forhold er jo nettopp det at folk i min egen Bibelgruppe ( ikke pr. dags dato, men en Bibelgruppe jeg gikk i tidligere ), samt venner og kjente i min egen menighet daglig ser Benny Hinn via God Channel, leser hans bøker, og har ham som sin hovedveileder i åndelige spørsmål selv om de går i en luthersk menighet. For meg er dette en hjemlig arena hvor jeg faktisk utfordres mye.

Sitat:

Hvorfor ikke se litt på forkynnelsen i statskirken, på den "åndelige snillismen" som tilslører evangeliet og forhindrer folk fra å komme til Gud etc.


Dette er noe jeg mer enn gjerne diskuterer. Det er slettes ingen motsetning for meg å diskutere dette og advare mot det. Det er ikke noe "istedenfor". Jeg er opptatt av hele spekteret.

Jeg vil sterkt poengtere at man ALDRI kan si at noe falskt er korekt, med begrunnelse i at noe annet er værre. Dette er noe som stadig vekk antydes. Fordi A har det og det feil, men det og det rett. Så bør man heller konsentrere seg om B, som har det, det og det feil.

Dette er en totalt ugyldig argumentasjons retorikk. Men jeg ser den stadig brukt.
Jeg vil på ingen måte gi meg inn på å rette fokus bort fra noe for å fokusere på noe annet. Men å derimot UTVIDE fokus, og OGSÅ se på andre former for vranglære, slik som for eksempel den liberalteologiske bølgen i statskirken, gjør jeg mer enn gjerne.

Jeg ber om at dette blir tatt opp i en ny tråd, og ikke fortsettes her, da denne trådens tema er noe annet.

[Edited on 10-6-2004 by Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 20-10-2004 kl 22:01
Link til artikkel:


Kansas City-profetene

En gjennomgang utlagt på Refleks Publishing sin webside. NB! Artikkelen er i pdf format. Man trenger derfor Adobe Reader for å lese den.

Du kan laste ned Adobe Reader ved å klikke her.[Edited on 20-10-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
sumzero
Juniormedlem
*
Innlegg: 13
Registrert: 27-3-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-3-2005 kl 22:09


Jeg har registrert meg inn som bruker på Apologetisk Forum idag, og har visst fått skrivekløe allerede første dagen. Egentlig burde jeg kanskje brukt et par uker og bare lest for å bli kjent med kulturen her før jeg slenger avgårde egne innlegg... Uansett, hyggelig at artikkelen over ble bekjentgjort. Jeg har imidlertid også skrevet en artikkel som mer direkte berører Latter Rain. Lenken til denne er http://www.refleks-publishing.com/Files/Latter%20Rain.pdf om noen skulle ha interesse av å kikke på den. Artikkelen ble opprinnelig publisert i tidsskriftet Humanist.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen