Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Jesus Revolusjon
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 16-8-2003 kl 12:52
Jesus Revolusjon


Hei Kristnerd.

I en annen tråd nevnte du så vidt Jesus Revolution Army(JRA). Etter å ha søkt litt rundt, så har jeg funnet ut at det ikke er
så lett å finne ut hvor de står teologisk.

Selv om de, på sine egne nettsider, f.eks snakker om evangelisering, menighetsplanting, viktigheten av å spre evangeliet osv, så finner jeg ingen informasjon om hva de faktisk forkynner ut ifra Guds ord. (Ingen "Statement of faith" sider eller tilsvarende).

Jeg finner dette litt merkelig, fordi det på den ene siden ser ut som at de satser 110% på å få folk til å bli med på å evangelisering, misjonering, og menighetsplanting m.m. Allikevel så er det ingen informasjon til ikke-kristne om hvordan man kan bli frelst, eller hvorfor man man trenger å bli en kristen.

Lederene for JRA, Stephan Christiansen og kona Anne, kommer begge i fra OKS (Oslo Kristne Senter), og har drevet aktivt med ungdomsarbeid/forkynnelse der.

Stephan Christiansen har også vært taler på konferanser hvor bl.a Steve Hill (Pensacola) har deltatt, og vært med på Livets ord konferanser. På bakgrunn av dette, kan vi si at de har samme teologiske ståsted som f.eks Åge Åleskjær, og dermed tilhører trosbevegelsen.

Jeg har lest at enkelte har opplevd forkynnere i fra JRA som "trakkaserende" eller anngripende,, men slik jeg ser det, så kan det være at de som hevder dette, ikke likte budskapet de fikk servert, enn det at forkynnerne oppførte seg ufint.

Mitt inntrykk er uansett at JRA oppleves som krigerske, særlig på grunn av navnet de bærer, og kampspråket de bruker (ord som: revolusjon, soldater, hær osv.).

Når det gjelder deres bruk av ordet "revolusjon", så oppfatter jeg det slik, at tanken bak er at de skal gjøre revousjon mot moralsk forfall, abort, avkristing, ugudelighet osv. Dette skal de gjøre ved fredelige midler, slik som ved f.eks bønn, og en "radikal" forkynnelse.

Jeg støtter noe av det de står for, slik som bl.a nøden over det moralske forfallet i verden, lengesel etter vekkelse, og en klar forkynnelse av ordet. Jeg er også enig i, at vi kristne, på en måte sett, kan se på oss selv som soldater i Guds hær.

Det som gjør meg betenkt er at de presenterer seg, særlig for ikke kristne på den måten som de gjør. Bibelen selv bruker overhodet ikke ordet revolusjon, og selv om både f.eks Paulus og Peter (og ikke minst Jesus!) var radikale forkynnere, så oppfatter ikke jeg dem som så "krigslystne", som JRA gir inntrykk av å være.

Frelsesarmeen har også brukt mye krigstermonlogi om seg selv, men de oppfattes allikevel ikke som "krigerske" i den forstand, fordi de har lagt så stor vekt på barmhjertighet og omsorg, mot alle mennesker.

Av det jeg har sett, så savner jeg denne omsorgen hos JRA (Selv om de sier de har nød for de ufrelste). På meg virker det som at hovedfokuset er på å forkynne "radikalt", og å leve så "sterkt som mulig med Gud".

Nå er det overhodet ikke galt å leve "sterkt med Gud", men på meg så virker det som at bibel lesing, disiplin, bønn, og helligjørelse blir noe man først og fremst jobber med for å hjelpe Gud i "revolussjonskrigen".Det virker som at mange av de som snakker om kristen revolusjon i dag, er mest oppdatt av å gjøre soldater av kristne, enn til elskede barn av Den levende barmhjertige Gud.

Når du er en soldat i en hær, så mister du på mange måter din egen identitet, du blir uniformert, og målet er alltid å være
rede til kamp. Jeg mener ikke at dette bildet bare er feil, men dersom vi overser/glemmer at vi samtidig er Guds elskede barn, og at vi er Jesus sine kjæreste venner, er jeg redd for at kristne ungdommer vil lære en "soldat mentalitet", ovenfor kristenlivet som kan bli svært feil.

Vi skal ikke søke Gud først og fremst fordi at vi skal rustes til åndelig krig eller revolusjon, men rett og slett fordi fordi Han er vår gode Far som ønsker å ha samfunn med oss. Vi skal ikke lese i bibelen, bare for å bli rustet til å forkynne
ordet til andre, men fordi vi ønsker å bli kjent med Han som skapte oss, og elsker oss. Vi skal ikke vitne om Jesus Kristus fordi vi ønsker å skape en bedre verden, men fordi at Jesu Kristi kjærlighet driver oss til å vitne om Ham, slik at også andre kan bli kjent med Ham, og unngå fortapelsen. Jeg mener ikke at JRA ikke snakker om Jesu kjærlighet eller Guds nåde, for det gjør de nok (håper jeg), men jeg er redd for at 100% fokusering på hva vi skal gjøre for Herren, lett kan føre oss inn i en annen form for loviskhet og stolthet.

På meg virker det som at alle de kristne grupperinger som snakker om kristen revolusjon (Youth With a Mission, Joels Arme, JRA osv), har et fokus som ikke bare dreier seg om å vinne sjeler for Herren, men like så mye på å forandre/overvinne verden omkring oss. Kristen "revolusjon" har jo blitt ganske populært blant mange ungdommer i dag, og jeg tror at noe av grunnen til dette, er at de nå får et tilbud om noe "kristent" som samtidig er litt opprørskt og "vilt" (på tross av at de som står bak kaller det for en fredelig revolusjon), og at man nå får være med på det som skal "forandre hele verden". Kristne ungdommer får dermed mulighet til å bli en slags "60 talls hippier", bare med kristne verdier, og kristen språkbruk.

Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. (1.kor 2 1-5)

Hovedfokuset til Paulus var å få folk frelst inn til himmelen, ved å forkynne evangeliet. Et (viktig) biprodukt av frelsen, er at ondskap, lovløshet og moralsk forfall blir svekket. Det er viktig for den enkelte kristne å begynne å leve et rettskaffent liv, og det er absolutt en velsignelse for samfunnet når tyven slutter å stjele, og løgneren slutter å lyve.

Slik jeg ser det, så er allikevel ikke evangeliserings, og misjonsoppdraget gitt oss for å skape en bedre jord, men for å
vinne sjeler for Gud! (selv om det selvfølgelig vil føre til et bedre samfunn, når mennesker blir frelst).

Bak de fleste kristne "revolusjonære" retninger, er det herredømme teologien som dypest sett er det som ligger bak det hele. Kanskje er det ikke like bevisst hos mange av de flotte ungdommene som er med, men ideen med å være en "elite hær" i Guds rike, og det å kunne "innta hele verden for Jesus", passer som hånd i hanske med herredøme teoligiens lære om de "superkristne" som skal legge hele verden under sine føtter, før Jesus "kan" komme tilbake. Selv om mange/de fleste av ungdommene sikkert har en ekte nød for at mennesker skal bli frelst, så er det motivene til de som står bak(lederene), som bekymrer meg. Når vi vet alle kristne revolusjonsgrupper, enten er startet i trosbevegelsen, eller har veldig tette bånd til trosbevegelsen, så er det bare med på å bekrefte at herredømmetelogien lurer i bakgrunnen.

Hele ideen med å fokusere så ensidig på ungdom, er også noe som jeg er svært skeptisk til. Selv om jeg er enig i at ungdommen er kjempeviktig, og at f.eks ungdomsarbeidet kunne vært mye bedre i mange menigheter, så finner jeg ikke noe bibelsk grunnlag for en oppdeling av generasjonene slik som f.eks JRA gjør. Riktignok snakker JRA om å inkludere foreldrene i det som ungdommene er med på, men jeg oppfatter dette som et lite skalkesjul for at foreldrene skal "frigi" ungdommene til dem. Jeg tror at alle menigheter er sunnest, og rikest når hele alders spekteret er i fokus, og ikke bare ungdommen. Jeg tror at Gud vil vi skal ha mennesket i fokus, uansett alder, og at alle aldersgrupper skal være med på å utfylle hverandre, og berike hverandre.

Jeg synes derfor det blir kunstig å fokusere så mye på ungdom, slik som mange gjør i dag. Ungdommer er på mange måter mer lettpåvirkelige, og umodne, og har lettere for å la seg bli manipulert/diktert av sterke forkynnere, og autoritære ledere. I tillegg blir de"eldre" (de over 30) på mange måter satt på sidelinjen, og vi går glipp av deres erfaring, livsvisdom og modenhet i Kristus. I JRA så kan du bli ungdomsleder etter å ha deltatt der i minst et år. Du må være under 30 år for å kunne delta. Dette betyr at hele den kristne "eldre" generasjonen blir ekskludert i fra å være med på "det som skjer".

Det som gjør meg mest betenkt med dette, er at hele den neste generasjonen, i praksis blir opplært, ene og alene av unge, og på mange måter umodne kristne.

Poenget mitt er ikke at det er galt å ha unge ungdomsledere, eller forkynnere, men at det blir veldig skjevt og ensidig
dersom man lar bare ungdommens visdom/kunnskap være det man lytter til. Det virker også som om man tror, at det bare er ungdommen som kan brukes til vekkelse. Enn om dagens kristne ungdommer kunne invitert f.eks kristne pensjonister til å være
med på skolene for å vitne? De har levd et langt liv med Herren, og ser/forstår ting som de unge kanskje aldri har tenkt på, og kjenner Gud på en måte som de unge kanskje ennå ikke har erfart.

Det blir framstilt som om det er de eldre som har ekskludert seg selv, men jeg ser det slik at det er de som står bak hele
den kristne ungdomsbølgen i dag, egentlig ønsker å "parkere" alle som er blitt så gamle at de ikke kan "formes" i ledernes bilde. De snakker om ny vin i nye skinnsekker, og framstiller det som om bibelen mener det er de eldre kristne brødre, som er de gamle skinnsekkene. Dette er en skummel forvridning av hva bibelen sier, fordi alle levende kristne uansett alder, er nye skinnsekker for Gud, og ikke bare de som er unge i dag.


I mine øyne er Jesus Revolution Army, og tilsvarende bevelgelser med på å føre ungdommer inn i en ensidig oppfatning av hvem Gud bruker, og hvordan Gud bruker oss. Undommene får inntrykk av at de er spesielt utvalgte i fra Herren, når sannheten er at alle levende kristne, uansett alder, er utvalgte av Ham. Gud blir ganske liten, dersom man framtstiller det som at det bare er de unge i dag, som har noe å bidra med i Guds rike.

Dette kommer i tillegg til eventuell feil forkynnelse av Guds ord. (F.eks dersom de forkynner JDS læren).

Gunnar.

[Edited on 16-8-2003 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2003 kl 14:49


Jesus Revolution www.jesusrevolution.org har sitt opphav i Oslo Kristne Senter der Stephan Christiansen som leder bla. JR var ungdomspastor.

Stephan Christiansen og kona har foresten en merkelig tendens til å skape diverse bevegelser.

De står bla bak:

Jesus Revolution
Ny generasjon (konkurent til skolelaget)
Jesuskvinner

De holder i tillegg nå på å bygge opp sitt eget kiresamfunn rundt de diverse bevegelsene de har startet og da spessielt JR.

JR har i disse dager team i 50 forskjellige byer der de har planer om å starte menigheter etter at Stephan Christiansenn påstått fikk en visjon\ordre fra Gud.

Bla. byen jeg bor i og nabobyen.

JR er også veldig fokuserte på helbredelse, og har flere steder der deres team er blitt beskyldt for å tvinge seg på folk, bla fysisk bevegelseshemmede for å helbrede dem uten at de selv vil det.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2003 kl 14:52


Hehe, burdte lære meg å lese innleggene før jeg svarer på dem og ikke etterpå :-)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 16-8-2003 kl 19:27


Hehe Larss, det kan nok være en fordel det ja :)

Jeg hadde imedlertid ikke fått med meg at Stephan Christiansen sto bak Ny Generasjon, og Jesuskvinner, så takk for opplysningen.

Dersom de tvinger seg på folk for å helbrede dem, så er dette med på å forsterke inntrykket av at de er krigerske i sin væremåte. Dette vitner om mangel på respekt både for Gud og for mennesker. Da må man begynne å spørre seg selv, hva det er de egentlig lærer i Jesus Revolution Army..Gunnar

[Edited on 16-8-2003 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2003 kl 21:34


Når det gjelder Jesuskvinner er det ikke Stephan Christiansen som står bak, men kona.

Men så igjen er de jo begge stort sett involvert sammen i det mest de driver med. Kona har en fremtredende rolle i ihvertfall også JR.

Når det gjelder Ny generasjon har han sagt fra seg litt makt der, men det er fortsatt han som skriver førstelederen på bladet deres hver eneste gang alikevel...
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2003 kl 21:45


Noen interresante lenker om Christiansen-imperiumet:

Vil kaste misjonærer ut av skolen:

http://www.telen.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=TL&Dato=...

Ødelagt av Ny generasjon:

http://www.vartland.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=VL&Da...

Overfalt for å bli helbredet:

http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=VA&Dato...

Skjelte ut muslim, begynte å gråte:

http://www.vartland.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=VL&Da...

(står ikke så mye om den hendelsen der, men finner ikke artikkelen der det sto litt mer om episoden)

Totalitært opplegg:

http://www.nettavisen.no/servlets/page?section=1&item=19...

Noe av det samme om det samme:

http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?Avis=DT&Dato=200...

Det tok meg under 5 minutter å samle disse artiklene...
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 16-8-2003 kl 23:05


Sitat:
Det tok meg under 5 minutter å samle disse artiklene...


He he.. kanskje jeg ikke så skogen for bare trær?

Gunnar :D
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


biggrin.gif opprettet den 17-8-2003 kl 06:56
Hvor??


Sitat:
Originally posted by Gunnar
He he.. kanskje jeg ikke så skogen for bare trær?

Er det trær her? Hvor?

Ser bare en gedigen skog her jeg.:D
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-8-2003 kl 07:12
Jesus Revolution Army .. Regler?


Leser på ett par av sidene det linkes til her, at de har med utdrag fra reglene til Jesus Revolution Army

Er det noen som har greid å finne en side på hjemmesida til Jesus Revolution, hvor reglene står?


Jeg synes det er dårlig gjort å ikke poste reglene der. Selv om mange av de som leser sidene ikke vil i hæren, så er det interesant for mange å lese hvilke regler som gjelder.
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
helge
Medlem
**
Innlegg: 52
Registrert: 16-1-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet


thumbup.gif opprettet den 30-1-2004 kl 00:40


Leste hele innlegget ditt Gunnar. Jeg synest det var veldig bra og er helt enig.

"jeg tror at noe av grunnen til dette, er at de nå får et tilbud om noe "kristent" som samtidig er litt opprørskt og "vilt" "

Dette tror jeg det er mye i. Leste et intervju med en av musikerne i det kristne rockebandet Switchfoot. Han sa han hadde vært punk-rocker før, men at det beste form for opprør nå var å være kristen. En opprørsk ånd er så langt fra sann kristendom man kan komme. Det er antikrists ånd som bryter ned autoriteter og kommer til å innføre det lovløse samfunn.

Dette med at de unge er blitt så adskilt fra resten av menigheten tror jeg også er et veldig godt poeng. Jeg har tenkt mye på det samme. De unge og uerfarne skilles ut fra resten med uerfarne ungdomspastorer når de egentlig hadde trengt erfarne folk med ett langt liv med Herren bak seg. Jeg tror dette er ett av satans smarteste trekk. Ungdommen blir uten røtter, uten respekt for eldre åndelige autoriteter og overmodige. De eldre som de egentlig skulle hørt på, blir bare sett ned på fordi de er gamle.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Morjas
Blokkert

Innlegg: 26
Registrert: 21-1-2004
Bosted: Brøstadbotn/Bodø
Brukeren er frakoblet

Humør: Brukeren er desverre død.

[*] opprettet den 30-1-2004 kl 03:16


Helge: Til det intervjuet. Det kan jo godt tenkes at når han sa "Han sa han hadde vært punk-rocker før, men at det beste form for opprør nå var å være kristen." Var et opprør mot denne verdens ånd. Denne verdens regler og dogmer. Denne verdens umentalitet og selvvisket. Men det er jo litt vanskelig å uttale seg om det, ved bare å lese et intervju som er skrevet av en journalist ;)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 30-1-2004 kl 13:29
Om å gjøre opprør


Uansett så mener jeg at ordet "opprør" er et svært uheldig ord å bruke for oss kristne. Satan gjorde opprør mot Gud, mennesket likeså.

Ordene opprør og revolusjon, samt tankene bak disse to begrepene, er etter min mening ubibelske, og hører denne verden til.

Det finurlige med det å gjøre opprør, er at dette er noe du bare kan gjøre mot noen, eller noe, som hersker over deg. (!)

Satan og verden hersker ikke over Guds barn.. Vi har riktignok en kamp mot den onde, for han gjør opprør mot Gud og hans folk (de kristne).

Det er derfor ikke vi som gjør et opprør mot Satan, som om han skulle være vår herre og hersker, men det er den onde som gjør opprør mot Gud.

Vi kristne er kalt til å kjempe sammen med Gud (mrk: Ikke i stedet for Gud), for å bekjempe dette opprøret, men ikke med et eget opprør, men med Guds ord, bønn, gode gjerninger, og et liv i sannhet, hellighet, kjærlighet, tålmodighet, omsorg og Gudsfrykt.. osv.

På dette grunnlaget blir jeg alltid skeptisk til forkynnelse som omhandler det å gjøre opprør eller revolusjon, for jeg spør meg selv: hvor kommer disse tankene/ideene fra? Hvem skal vi gjøre opprør mot?

Jeg har i hver fall svært vanskelig for å forstå at det skal være Herren, som gir disse tankene og ideene, til sine barn.

Gunnar.

[Edited on 30-1-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
helge
Medlem
**
Innlegg: 52
Registrert: 16-1-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-1-2004 kl 19:07


Opprør hører ikke noe steds hjemme. Det er ingen øvrighet som ikke er innsatt av Gud. Og vi skal gi keiseren det som keiserens er dvs. vi skal følge lover og regler.

Legg merke til hvordan David kom til makten. David var en mann etter Guds hjerte. Han gjorde ikke opprør i det hele tatt. Da Saul var i Davids hånd slik at David kunne drepe ham inni den hulen, gjorde ikke David noe annet enn å skjære en flik av kappen hans. Selv det fikk David til å få dårlig samvittighet. Og det enda Saul var forkastet av Herren, stod David etter livet og at han allerede var salvet til konge. Han overlot ham til Gud. Selv det å skjære en bit av kappen til Saul gav ham altså dårlig samvittighet. Det viser oss at det ikke vi som skal ta saken i våre egne hender.

Dette med opprørskhet går ganske langt. Da Mikael sloss med djevelen om legemet til Moses (var det vel) våget han ikke å felle en spottende dom. "Herren straffe deg" sa han, enda dette dreide seg om noe så lavt som djevelen. Det var ingen tone til opprør.

Så til det intervjuet. Muligheten for at jeg har misforstått og at intervjuet var feil osv. er jo stor. Men for meg er det ikke vanskelig å kjenne den opprørske ånden det er i rockemusikken. Verdslig sett er også rock forbundet med opprør osv. Det som er synd er at folk i verden faktisk skjønner dette bedre enn mange kristne. Rap, rock og all musikk er jo en uttrykksform tross alt. Teksten betyr ikke alt (som noen spør om)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
mrlazy
Forumaspirant
*
Innlegg: 4
Registrert: 13-2-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-2-2004 kl 19:18
JRA


Heisann.
Jeg har selv vært med på 2 av teamturene til JRA.
Hvis jeg skal gi dere ett godt råd, så vill jeg sagt at dere bør reise på en slik teamtur. Man merker lett om det er styrt av Gud, eller menneskene rundt. Forresten, vi ba med mange mennesker til frelse, og vi hjalp dem inn i lokale menigheter. Husk, det viktigste er ikke at dem tror "voksendåp" fremfor "barnedåp" feks....
Det viktigste er at dem får oppleve Gud, og kan vokse med Gud.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
helge
Medlem
**
Innlegg: 52
Registrert: 16-1-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-2-2004 kl 22:58


Heisann! Jeg er kanskje for kritisk til masse, det kan godt være. Jeg kan godt leve med både den ene og den andre "feil" hvis jeg bare opplever fellesskap med dem det gjelder i Jesus Kristus. Det er bare det at det er kristne miljøer jeg kjenner lite eller ikke kjenner igjen noe av Jesus. Da blir det lett til at jeg ser på miljøet, plukker ut ting og tang for så å overføre min negative holdning til andre som driver med det samme. Selv om jeg egentlig ikke har vært der og kjent hvilken ånd det er i deres virke og om Jesus er tilstede. Alt må vel ikke være "perfekt" for det. Vi er jo noen utilstrekkelige syndere.

Når det gjelder "å joine the army" så er det noe jeg absolutt ikke er kalt til, ikke enda iallefall. Det er sant, man merker fort...

helge
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
mrlazy
Forumaspirant
*
Innlegg: 4
Registrert: 13-2-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-2-2004 kl 23:53
Kritisk ja


Ikke si noe før du har vært der.
Og ta deg en tur på en teamtur eller.noe, og du vil skjønne hva jeg snakker om.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-2-2004 kl 21:28


[Edited on 20-7-2004 by gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 15-2-2004 kl 00:56
Kritisk?


I utgangspunktet så forstår jeg veldig godt mrlazy's utsagn om at man ikke bør uttale seg "før man har vært der", samtidig er jeg mest enig med Gana, om dette med at man kan se ting klarere, og få litt mer oversikt, på avstand.

Både Helge og mrlazy nevner dette med å "oppleve Gud", og å "kjenne i ånden om Jesus er tilstede".

For det første så tviler jeg ikke et sekund på at mrlazy har opplevd sterke ting, med det han selv er overbevist er i fra Herren. For det andre så KAN kanskje dette med å "kjenne i ånden" være med på å gi en indikasjon, på om noe er bra eller ikke.

Det som kan være skummelt med en slik tankegang, er at både følelser og "Åndelige inntrykk" ikke kan regnes som en sikkerhet på at noe er bra eller dårlig.

Midt oppi all den sort/hvite debatten som det ofte blir, når vi snakker om usunn lære, så må vi samtidig huske på at vi har en nådig og barmhjertig Gud.

Det er derfor fullt mulig at DU kan bli mektig berørt av Gud, og ha et herlig møte, selv om du er i en sammenheng hvor det finnes usunn lære eller usunne forkynnere.

Motsatt er det også mulig at du kan "føle ingenting", og dermed stempler et møte som et "dårlig møte" (Ånden var ikke tilstede..), selv om møtet i Guds øyne faktisk var kjempebra!

Når det gjelder dette med å "være med før man kan uttale seg", så faller det litt på sin egen urimelighet. Dersom dette ikke skulle være lov, så vil jo det i praksis bety at INGEN f.eks har lov til å uttale seg om katolisme, uten å ha gått på katolske gudstjenester, ingen kan uttale seg om Jehovas vitner uten å ha deltatt på deres møter osv.

For å sette det på spissen så vil heller ingen kunne uttalle seg om de ting som står i bibelen, fordi det er jo ingen av oss som lever i dag som har "vært der" heller... (fysisk tilstede)

Når det gjelder Jesus Revolution, og Stephan Chrisiansen så har jo de offentlig kommet med utspill og informasjon (f.eks på sitt eget websted), de har blitt omtalt/intervjuet i media, og også blitt vurdert av folk som faktisk "HAR vært der", og som har krevet både positivt og negativt om dem. Ut i fra dette er det lov å gjøre seg noen tanker om JR, og det de står for, selv om man ikke selv har vært med på et eneste møte.

Det jeg skriver nå er KUN et eksempel: Dersom mrlazy f.eks leder en kristen menighet, og offentlig hevder at Jesus Kristus egentlig bare var et menneske og en stor lærer, men absolutt ikke Guds egen sønn, da trenger jeg ikke å reise til hans menighet for å "kjenne etter" om Gud er der eller ikke.

Jeg kan ut i fra skriften, hjemme i min egen stue, fastslå at mrlazy lærer bort en falsk lære, som Gud ikke KAN stå bak.

PÅ dette grunnlaget kan jeg uttale meg om mrlazy's forkynnelse, selv om jeg ALDRI skulle komme til å sette mine bein i hans menighet.

Til slutt så vil jeg minne om at ordet kritisk er et ord som er lett å sammenblande med det å være kritikksyk. Å være kritisk på den måten som bibelen selv viser oss (prøve alt, hold fast på det gode, være på vakt mot falske profeter osv. ) ikke har noe med kritikksyke å gjøre, men er en SUNN og bibelsk måte å passe seg for forførelse og lureri på.

Slik jeg oppfatter bibelen, så tror jeg til og med at alle kristne har en PLIKT (at Gud selv forventer det av oss) til å være litt kritisk til det vi "får servert", både når det gjelder åndelige opplevelser, åndelige inntrykk, og forkynnelsen som vi hører på.

Bibelen, og Jesus selv, advarer oss mange ganger mot forførelse, falske profeter og falske forkynnere. Hvordan skal vi kunne passe oss for dette, dersom vi ikke prøver (først og fremst mot Guds eget ord, og ikke bare "i Ånden" ) det som blir sagt, eller det som skjer?

Vennlig hilsen
Gunnar.

NB! Jeg tror ikke mrlazy driver med falsk lære, og jeg vet ikke noe som helst om mrlazys menighetstilknytning, eller tjeneste i Herren. Det jeg skrev ovenfor var KUN ment som et eksempel. :)[Edited on 15-2-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-2-2004 kl 11:49
god post


Jeg har vært skeptisk til JRA selv uten egentlig å vite hvorfor. Det har vært en følelse i likhet med følelsen av advarsel i hjertet mot karismatiske menigheter før jeg visste at de var åpne mot selve trosbevegelsen. Nå vet jeg hvorfor.

Takk for et godt og informativt innlegg. GVD
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
JKT
Juniormedlem
*
Innlegg: 16
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2007 kl 17:37


Jeg tror personlig at tiden vi lever i er alt for farlig til at man kan bare stole blindt pa enhver bevegelse!

Hvis man finner et ,ja jeg sier religiost sted, der man finner lett mange venner, disse som lett finner,ja proklamerer de har alle svarene ,da skal man passe seg!

Mange mennesker som sier om seg selv > de er sanne kristne ,liker ofte tenke om seg selv , ja at de er i selve sentrum av sannheten,de liker at mennesker taler godt om dem, til enhver tid.De liker godt lederstillinger i Guds navn,ikke bli tjenere ,men bli tjent av andre...leder skoler dukker opp overalt for slike.

Men slike som meg selv kjenner meg oft ussel ,fortapt ,elendig,syndig til de grader... elendig!

Synden river og sliter hver eneste dag ,helst til det ikke er noe igjen av storhet, prektighet eller la vi si selvtillit.
plaget i min samvittighet til de grader.

Da er det rart at de i dag ,de som virkelig har nok til kristenlivet proklamerer at de ikke kjenner noe som helst av missmot .slikt som jeg kjenner sliter i meg hver eneste dag ...

Min syn over hva et ekte kristent menneske er ,baserer seg hovedsakelig over Guds ord , i tillegg i sum hva ordet vil frem til. Jesus sier jo uten meg kan dere ikke gjore noe !

Da er det rart at der finnes enkelte individer som klarer av ting uten Ordet uforfalsket ,men legger til en hel masse egen produserte ting.slik man ser sekter bedriver i stor utstrekkning... Er grunnen at man vil vinne frem uansett om det man bedriver er av sannheten , eller ikke...


Uansett hvor gode vi mennesker proklamerer vi er til enhver tid er... vil Guds ord bekrefte eller avkrefte om vi er sanne eller usanne mennesker. Det er det eneste vi har....

Da kildene vi tar til oss i dag ,er av ulik karakter , har vi kun Ordet som Guide ,hvis vi skal kunne si vi har noe som vi kan rekne for den fulle sannhet er det Guds ord!

Har en tanke om at opptil 90% av tanker som gjennom bevegelser ,som spres i dag, er kun utvannet sannhet.
lygn blandet med sannhet er veldig troverdig fordi ingen mistenker de som annvender sannheten fare med usannheter.

Men folkens det er nettopp det som vi ser overalt,jeg skammer meg over, alle de som er stolte kristne , aktive men sammtidig blinde for alle farene ...

DE lunkne glad kristne, er de som oftest de mest glade ..

[Redigert den 2-12-2007 av JKT]

[Redigert den 2-12-2007 av JKT]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-12-2007 kl 01:27


For det første er det galt å hindre mennesker, også kristne, i å finne sin livsledsager, mest av alt blant kristne! Hvor mye lettere et liv må være hvis man kan finne seg et kristent menneske å dele livet med enn en som ikke er det! Slik tenker i alle fall jeg, selv om jeg ikke er av dem som mener at å dele livet med en ikke-kristen er synd.

En annen ting er dette med tvangshelbredelse av denne gutten som lider av CP. Hvor i Bibelen står det om Jesus som drar folk opp av bårene og tvinger dem til helbredelse? Ingen steder. Han spør dem derimot: "Hva vil du at Jeg skal gjøre for deg?" Eller "Vær frimodig! Dine synder er tilgitt!" Nå er det Jesus og dermed Gud alene som kan tilgi synder, jeg mener ikke at kristne skal gå rundt og erklære mennesker som de ikke engang vet om er troende for tilgitte av Gud. Men de kan sagtens lære noe av Jesus her likevel.

JR og lignende bevegelser provoserer meg fordi:

De gir et helt feil bilde av den Gud de tilskriver revolusjonen sin.

De tvinger seg på folk i stedet for å møte dem med kjærlighet.

Mennesker er misjonsobjekter for mange av dem, ikke syndere som dem selv som trenger til syndsforlatelse.


Jeg blir trist av de samme grunnene. Trist og provosert.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
JKT
Juniormedlem
*
Innlegg: 16
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-12-2007 kl 21:58


Sitat:
JR og lignende bevegelser provoserer meg fordi:

De gir et helt feil bilde av den Gud de tilskriver revolusjonen sin.

De tvinger seg på folk i stedet for å møte dem med kjærlighet.

Mennesker er misjonsobjekter for mange av dem, ikke syndere som dem selv som trenger til syndsforlatelse.


Jeg blir trist av de samme grunnene. Trist og provosert.JKT>


JR ble stiftet av ufrelste mennesker som har et utrolig stort ego!
De de bedriver har ikke noe gjore med det som jesus ydmykt forkynte,selv om JR, stadig bruker enkelte ting i fra bibelen ,er det alikevel denne JR ,av en helt annen kilde enn det som beskrives som rett kilde i bibelen ..
En utsvevende forforelse,det er det det er.

Bare se pa ansiktene tilbla denne stephen bla ,kan en se at noe er fullstendig galt ! :down:

Dette levenet JR er fra Satan, som skaper seg om til noe som ligner til forveksling lyset! Jeg synes at det kjennes vondt innvendig bare man lytter littegrann til det det de serverer..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-12-2007 kl 02:43


Hei JKT og velkommen til forumet.

Forstår at du har sterke meninger og er engasjert. Det setter vi pris på her i Aplogitisk forum. Likevel blir mitt første svar til deg et spørsmål om du ikke balangserer syltynt på kanten i forhold en av de enkle forumreglene vi har.

Sitat:


Sitat:

Krav til saklighet i debatter:

Det er et krav at alle må vise respekt for hverandre uavhengig av standpunkt i tro og livsynsspørsmål, og at alle må utvise alminnelig god folkeskikk og saklighet i innleggene sine. Jo mer uenig man er med andre brukere av forumet, jo mer må man bestrebe seg på å opptre høflig og saklig i debatten(e).

Uenighet i teologiske/læremessige spørsmål vil kunne føre til kritikk mot andre mennesker, grupper, menigheter og kirkesamfunn. Kritikk mot andre skal alltid underbygges eller sansynligjøres på best mulig måte. Vi godtar skarp kritikk, både mot oss selv og andre, men bare dersom den blir saklig og redelig framført, med konkrete og underbygde argumenter.

Innlegg med mobbing, hets, hån og sjikane og innlegg med banning og slibrigheter (gjelder også posting/linking av lyd, film eller bilder) er under ingen omstendigheter tillatt.

Mobbing og sjikane kan defineres som utsagn som åpenbart er ment å krenke en persons ære eller integritet og/eller hvor man er ute etter å "ta mannen i stedet for ballen".


Når du skriver ting som "JR ble stiftet av ufrelste mennesker som har et utrolig stort ego!" så opplever jeg at du gjør nettopp det vi ikke ønsker her i forumet. "Tar mannen istedenfor ballen". Du legger ikke fram noen saklig vurdering av hvorfor den tro personene som står bak JR har så grunnleggende mangler at du kaller dem for ufrelste. Samtidig som du insunierer at det som driver dem i arbeidet er deres eget ego. Slike påstander må du nesten prøve å begrunne.

Også utsagnet "Bare se pa ansiktene tilbla denne stephen bla ,kan en se at noe er fullstendig galt ! " er et utsagn som vitner om liten respekt for dine meningsmotstandere.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
absurd
Medlem
**
Innlegg: 46
Registrert: 4-12-2005
Bosted: Drammen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-12-2007 kl 19:30


Stephan Christiansen er pastor i Jesus Church i Oslo. Menigheten gikk nylig (for et par år siden) inn i pinsebevegeslen. Dermed blir det feil å regne Christiansen som del av trosbevegelsen.Fisk
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-12-2007 kl 01:18


Det er ganske bibelsk riktig å tale fra hjerte !
Det finner manofte i bibelen ,menn som sa det de mente og det de tror på !
Hvis du kan motbevise at det ikke er bibelsk å ta mannen og "ballen" så setter jeg pris på at du finner verset som sier nettopp det !
ta paulus eks:Fil 3:2
2 Hold øye med hundene! Hold øye med de onde arbeidere! Hold øye med de skamskårne!
Gal 5:12
12 Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere!


også:
Esek 2:4
4 Til barna med de frekke ansikter og hårde hjerter sender jeg deg. Og du skal si til dem: Så sier Herren Herren.Kristnerd skrev:
Kan ikke se at det var noe sså opplever jeg at du gjør nettopp det vi ikke ønsker her i forumet. "Tar mannen istedenfor ballen". Du legger ikke fram noen saklig vurdering av hvorfor den tro personene som står bak JR har så grunnleggende mangler at du kaller dem for ufrelste. Samtidig som du insunierer at det som driver dem i arbeidet er deres eget ego. Slike påstander må du nesten prøve å begrunne.

Også utsagnet "Bare se pa ansiktene tilbla denne stephen bla ,kan en se at noe er fullstendig galt ! " er et utsagn som vitner om liten respekt for dine meningsmotstandere.om ligner på


:question:

Uansett ,så er dette jkt skrev ,ikke i nærheten engang av å være på noe som helt måte støtende !
Hvis det skulle vise seg at JR og stephen christansen & co er en slik falsk bevegelse , da er det ikke for hard kost noe av dette ! Heller er det Godt og sunt...

Sanne frelste skal vel reagere når noe er ubibelsk !

slik man finner de gjorde disse Bibelens menn!

Kunne du tenkt deg å gå frem med en sort tusj å strekke over ganske mye av de sterke meninger man finner i Bibelen som de vers ovenfor?

tror ikke det og håper virkelig ikke det!

[Redigert den 25-12-2007 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 25-12-2007 kl 04:17


Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
Det er ganske bibelsk riktig å tale fra hjerte !
Det finner man ofte i bibelen ,menn som sa det de mente og det de tror på !
Hvis du kan motbevise at det ikke er bibelsk å ta mannen og "ballen" så setter jeg pris på at du finner verset som sier nettopp det !
ta paulus eks:Fil 3:2
2 Hold øye med hundene! Hold øye med de onde arbeidere! Hold øye med de skamskårne!
Gal 5:12
12 Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere!


også:
Esek 2:4
4 Til barna med de frekke ansikter og hårde hjerter sender jeg deg. Og du skal si til dem: Så sier Herren Herren.

Hei ydmyk.

Jeg tror du kanskje misforstår litt her. Spørsmålet er faktisk ikke om det er bibelsk eller ikke å skulle ta "mannen framfor ballen". Det er heller ikke spørsmål om det er lov til å kritisere andre personer eller ikke. Det er lov.

Saken dreier seg om hvilke regler vi som driver forumet har satt for hvordan forumdebattene skal foregå hos oss. Disse forumreglene skulle du ha lest gjennom og sagt deg enige i, før du klikket på "Jeg aksepterer" knappen da du meldte deg inn i forumet (Trenger du å lese dem på nytt så finner du en link til dem øverst i forumet hvor det står "Forumregler").

I følge disse reglene så er det lov å komme med skarp kritikk (!), og salte meninger, men kritikken skal alltid begrunnes! Å bare komme med negative eller generelle karakteristikker er etter vår oppfatning ikke saklig kritikk, og ikke er jeg så sikker på at det er bibelsk heller. Hvor finner du i bibelen at noen kritseres eller refses, uten at det blir oppgitt en (bibelsk) grunn for hvorfor de blir det?

Guds ord er skrevet av Gud selv og Han tar ikke feil når han kritiserer eller refser. Det kan derimot vi gjøre (ta feil). Det er derfor viktig at man er ydmyk(!), når man på den ene siden skal ta sterk avstand i fra f.eks falske lærere, og på den andre siden skal uttrykke seg på en slik måte at man ikke kan lastes for å bare "slenge med leppa".

Gud kjenner hjertene, og Han har full rett til å uttale seg om andre menneskers motiver og beveggrunner for hvorfor de har havnet på avveie. Vi derimot har ikke mulighet til å "lese hjertene" på samme vis. Vi kan bare trekke slutninger ut fra de ytre ting. Slik som hva folk sier, skriver eller gjør. Til og med når vi er overbevist om andre er på totalt feil kurs, så skal vi være svært forsiktige med å uttale oss om deres innerste motiver og tanker.

Sitat:
Uansett ,så er dette jkt skrev ,ikke i nærheten engang av å være på noe som helt måte støtende !
Hvis det skulle vise seg at JR og stephen christansen & co er en slik falsk bevegelse , da er det ikke for hard kost noe av dette ! Heller er det Godt og sunt...

Det ser ut til at jeg og du og jkt (og Kristnerd for den del, dersom du leser litt rundt på forumet) sansynligvis er ganske enige i synet på Christiansen og co, og jeg opplever ikke hans uttalelser som så veldig støtende i seg selv, men jkt må fremdeles fortelle oss noe om hvorfor og hvordan han har kommet fram til sine konklusjoner ang. Cristiansen og co.

Det holder ikke å komme inn i forumet å advare oss mot noe eller noen, og så regne med at fordi "DU" har sagt det så skal alle vi andre ta det for god fisk. For å kunne vurdere selv så må vi vite noe om grunnlaget og bakgrunnen for dine meninger og konklusjoner.

Sitat:

Sanne frelste skal vel reagere når noe er ubibelsk !
slik man finner de gjorde disse Bibelens menn!

Ja, takk.
Du har nå kommet til et forum som har fått svært mye kjeft opp i gjennom årene for å være alt for opptatt av å avsløre ubibelske saker. Det er faktisk litt morsomt å få kritikk for nesten det motsatte. Har du forresten lest litt rundt i forumet her før du uttaler deg?

Det er ingen av oss som noen gang har sagt at man ikke skal reagere mot ubibelske ting. Hele webstedet her ble jo opprettet nettopp for å åpent kunne ta tak i, og uttrykke hva man mener er rett eller gal bibelsk lære(!).

Samtidig så er det slik at mange forskjellige mennesker leser/skriver her på forumet, og hver og en mener jo at han/hun har funnet sannheten. Dersom vi skal kunne ha en meningsfull dialog med hverandre (som jo er hele vitsen med et forum), så må vi prøve å finne en balansegang mellom det å ta sterk avstand i fra både personer, organisasjoner og forskjellige lærer, samtidig som at man er åpen for å lytte til de man debatterer med og viser respekt for andre mennesker og deres meninger. Særlig synes vi det er viktig å være forsiktige med å uttale oss om hva vi tror er mottivene til de som vi er uenige med.

Derfor så er du fri til å komme med dine sterke meninger her i forumet om hvem eller hva som helst, så lenge du samtidig greier å være saklig (det betyr at dersom du f.eks vil sterkt advare mot noe, så må du også komme med gode begrunnelser som gjør at andre kan etterprøve og forstå hvorfor du mener det) og samtidig framvise et minimum av respekt ovenfor de du er uenige med.

Å utvise respekt er ikke det samme som å ikke kunne kritisere kraftig. Forskjellen ligger i hvordan man utrykker seg. F.eks så er det lov å si: "Jeg mener NN forkynner vranglære og vil gå fortapt fordi han i boken sin forkynner at Gud er en reinkanert elefant.."

(joda dumt eksempel :P )

Men sier du: "NN er en forfører og han vil havne i helvete, fordi jeg vet at han forkynner ubibelsk lære!", så bryter du forumreglene fordi du da bare frambærer en ytring som ikke gir oss andre mulighet til å kunne være med på hva det er som fikk deg til å trekke slike konklusjoner.

Om du ikke finner dette "bibelsk", så er det alikevel de reglene som gjelder hos oss for å kunne delta i debattene.

Sitat:

Kunne du tenkt deg å gå frem med en sort tusj å strekke over ganske mye av de sterke meninger man finner i Bibelen som de vers ovenfor?
tror ikke det og håper virkelig ikke det!

Kunne du tenkt deg å offentlig bli stemplet som vranglærer, forfører eller løgner av noen, uten en eneste gang å få en begrunnelse eller forklaring på hvorfor man mener dette om deg? Synes du også det er greit (eller bibelsk) dersom vi behandler andre mennesker slik?

tror ikke det og håper virkelig ikke det!


Gunnar :)


[Redigert den 25-12-2007 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-12-2007 kl 01:45


Det er nok ting vi mennesker aldri kan bli enige om,uansett hva Guds ord sier ,om hva vår holding bør være i enkelte saker.
Vi er jo ulike alle mennesker , så lett er det å bli stemplet ,bare noen formulerer seg annerledes ,vips så er mange ute etter å kritisere :o for alt mulig.

Det jeg tror og som sikkert mange er enig/uenig med meg i , at virkelig forførelse aldri avslører seg for hva det er ,men heller skjuler seg bak mang en fasade , ja mang ett Guds ord.
Jesus navnet og DHÅ brukes ofte i dag på en måte som skremmer meg virkelig.. Når noen roper ut ,uten å mene det ,da gjør det vondt .., det er blasfemisk hvis den som påkaller gjør det uten å mene det oppriktig.

Hvis ikke fienden"flittig brukte de sanne ord for å forføre , da ville jo alle sett og avslørt det falske med det samme!?
personlig så har jeg sett mennesker tro på alt mulig,bare den som forkynner sier han har "salvelse" nok...
andre som har sett det samme?
#############################
Matt 7:22
22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Matt 7:23
23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Så hva er grunnen til at noen sier :man skal ikke skal kritisere eller dømme ?

Jo , de vill ikke det granskes, om det de har knyttet seg opp til,er fra sannheten eller ikke!
ånden i det menneske ,vil det ikke fordi den heller vil ikke avsløres...

Jeg tror ikke det nok bare teknisk å kunne bibelen ord for ord ,uten å inneha den Åndelige dybde forståelse og på samme tid tro man kan avsløre falske bevegelser ! man kan gjerne ikke like enkelte ting som skjer ,men man forstår ikke hvorfor det eller det skjer osv...

Jeg tror sanne ,kristne Åndelige sanne mennesker ,klarer å høre det (lille") extra som ikke stemmer overens med sannheten (Guds Ord)!. derfor trenger disse menneskene ,heller ikke lang tid på å høre ,kjenne at der er noe som er falskt.

Jeg tror ikke denne evnen er menneskelig ,men sann Åndelig frukt fra Herren!

Det kan ikke læres som et fag" slik som nok stepehen christiansen eller Benny Hinn m fl tror og liker å forkynne!

Først å fremst vil ikke dHÅ virke i et menneske, uten at det menneske er tilknyttet Jesus i sannhet !

slik at det kan få motta DHÅ ,slik at det kan skje en forvandling. forvandling skjer ikke ved å betale eks et kurs
for å lære .... slik bla denne BH nå har startet et kurs til 80 dollars!

syl tynn forkynnelse som er rå dyr... men evangeliet skal være gratis...

!Matt 10:9
9 Skaff dere ikke gull, sølv eller kobber til å ha i beltet.


Men Gullstoler ,slike sitter bla slike som Benny hinn i , er det bibelsk riktig rett for en sann Jesus etterfølger?

svaret er nei!

Hele den karsimatiske bevegelse er tuftet på katolske teknikker . + østens filosofi lett innblandet,newage etc..

Bare se på alle Pengene som drives inn ,det er ett sikkert tegn på satan !

Selv om der finnes enorme forskjeller i måte ,stil osv ,er det altid samme falske grunnmur det hele bygger på.
=mennesker og deres opplevelser,helbredelser ,tegn og under ,mirakler osv...

Matt 25:12
12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke!Når noen er virkelig ekte , stilles det ikke spørsmål til granskere, fordi man kjenner svarene,derfor tåler det som er av lyset, å bli gransket! så enkelt er det!
Guds ord er fasiten..

Når det falske endelig blir satt lys på , vil man veldig snart se ,at man blir beskyldt for å bryte forum regler,i en eller annen form.... man kan nok bare le av dette jeg sier ,men det er et faktum....!
ta eks :
Gal 5:12
12 Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere!

Når skal vi kunne tåle Advarsler ?


Matt 7:24-29
24 Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.
25 Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.
26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.
27 Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.
28 Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære.
29 For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
[Redigert den 31-12-2007 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-12-2007 kl 02:20


Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
Når det falske endelig blir satt lys på , vil man veldig snart se ,at man blir beskyldt for å bryte forum regler,i en eller annen form.... man kan nok bare le av dette jeg sier ,men det er et faktum....!

Det eneste Gunnar ønsket med det han sa er at han vil at du skal henvise til hvordan og hvor du har funnet ut at den og den er en vranglærer. Grunnen er ganske enkelt at andre skal kunne sjekke om du faktisk har rett eller ikke.

Kanskje har Gunnar det samme synet på det du sier som det du selv har, hva vet jeg. Saken dreier seg ikke om du har rett men om det du sier lar seg kontrollere. Da må vi få vite hvile kilder du har som kan dokumentere det du sier.

Gud tåler å bli gransket, Guds ord tåler å bli gransket. Da bør vel Hans tjenere tåle å bli gransket også?

[Redigert den 31-12-2007 av solbu]
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-12-2007 kl 03:34


Kjære "ydmyk".

Jeg er hjertens enig i innlegged ditt. Men det var faktisk ikke saken i hverken mitt siste, eller Gunnars innlegg.

Saken er at vi ønsker enn viss grad av begrunnelse for påstandene. Jeg har nemlig den helt enkle lille tro, at Gud elsker vranglærne, samt de som lytter til dem, LIKE MYE som han elsker meg og alle andre syndere på denne jord. DERFOR fortjener vi å gi Stephan Christensen, og de som måtte lytte til ham, en begrunnelse på HVORFOR han er en vranglærer. Slik at han selv, dersom han skulle komme inn hit og lese, (samt de som måtte gå i hans menighet eller ha bokhyllen full av hans bøker), kan forstå HVA det er vi reagerer på, HVORFOR vi reagerer på det. Fordi GUD elsker STEPHAN CHRISTENSEN og alle de som måtte lytte til ham, og ønsker at Stephan og hans "disipler" skal få kjennskap til den sanne lære, vende om, og bli frelst.

Det er snakk om å korrigere i kjærlighet. Da vi er kalt til å gjøre ALT i kjærlighet. Absolutt alt.
Hva hjelper det oss om vi er opptatt av å korigere vranglære dersom vi mister kjærligheten?

Etter å ha vært "vranglærejeger" (ett av mange kallenavn brukt på meg av personer som misliker den aktivitet vi bedriver på apologetisk.net, som er NETTOPP kamp mot vranglære), møtte jeg versene til menigheten i Efesos. Og jeg måtte gå i meg selv og vurdere mine motiver.

Åp.2: Skriv til engelen for menigheten i Efesos:
Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene av gull: 2 Jeg vet om dine gjerninger, ditt arbeid og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 3 Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett.
4 Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet. 5 Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før! Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om. 6 Men du skal ha ros for at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.
7 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.

Elsk da din neste som deg selv, og i denne situasjon er faktisk Stephan Christensen vår neste. Han fortjener å bli koriger saklig, og med en motivasjon av kjærlighet. Fordi Gud ønsker at Stephan Christensen skal bli frelst, like mye som han ønsker å frelse deg og meg.

Matt 5.43 Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som *krenker dere og forfølger dere.

Når Benny Hinn står på talestolen og forbanner meg og Gunnar, (ikke i egen person, men han forbanner enhver som måtte løfte sine hender mot hans (Benny Hinns) tjeneste. Og det har vi da virkelig gjort her på forumet), så skal jeg atså be for, og velsigne ham.

Dette er ikke i kontrast til å advare mot vranglæren. Men det er rettningslinjer for HVORDAN vi skal advare mot vranglæren. Enklere sagt: 1.kor 16.14 La alt dere gjør, skje i kjærlighet.

I denne kontekts dristet jeg meg til å påstå at : "Også utsagnet "Bare se pa ansiktene tilbla denne stephen bla ,kan en se at noe er fullstendig galt ! " er et utsagn som vitner om liten respekt for dine meningsmotstandere. " Kanskje skulle jeg byttet ut ordet respekt med ordet kjærlighet.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 31-12-2007 kl 04:49


Hei igjen "ydmyk".

Jeg vet ikke om jeg kan skrive noe mer som ikke kan oppfattes som "å bære ved til bålet", men jeg vil gi min tilslutning til Kristnerd sitt innlegg ovenfor.

Ut i fra hva du har skrevet så langt, så kan jeg ikke se at jeg og du er noe særlig uenige ang synet på. Bibelen, karismatikk, Benny Hinn osv..

Så hva er vi egentlig uenige om da?

Vi er uenige om HVORDAN man går fram når man skal ta tak i disse spørsmålene. Uenighet i MÅTE å gå frem på når man legger fram sin mening, er ikke det samme som uenighet i SAK!

Det er så viktig at du forstår hva jeg sier nå, at jeg vil gjenta det for deg en gang til med litt andre ord:

Det at man er uenig i hva som er korrekt måte å gå fram på, eller måten man behandler andre mennesker på, er ikke det samme som at man er uenige i sak om hva som er gal eller falsk kristendom!

Tenk litt på dette, og fordøy det litt, så kan vi komme tilbake og utveksle meninger og synspunkter senere.

Vennlig hilsen
Gunnar.

[Redigert den 31-12-2007 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 02:31


http://video.google.com/videoplay?docid=-9046341846462114507...Denne filmen er det ikke alle som liker! Personlig så synes jeg den setter søkelyset på en måte som virker overbevisende!


Skal vi diskutere filmen,om den bør forbys? På Jesus online hater de filmen .... lurer på hvorfor !?:rolleyes:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 02:55


Sitat:
I denne kontekts dristet jeg meg til å påstå at : "Også utsagnet "Bare se pa ansiktene tilbla denne stephen bla ,kan en se at noe er fullstendig galt ! " er et utsagn som vitner om liten respekt for dine meningsmotstandere. " Kanskje skulle jeg byttet ut ordet respekt med ordet kjærlighet.svar ydmyk:


Det er sikkert upassende av meg ,å skrive hva min personlige mening er om enkelte!
Men unge mennesker blir grundig forført av slike som denne stephen chrisiansen fra JR ,så jeg ser at han er tvers gjennom råtten,det er min personlige mening .

Når mennesker forfører og jeg påpeker det,da er det liten vits å komme med påstanden at jeg mangler kjærlighet... da tror jeg du kjenner du meg dårlig
!
Saken er den at jeg ikke føler hat eller likegyldighet overfor christiansen, eller det han bedriver. Ikke er det noe enkelt svar på hva som får meg til å reagere på mannen,men jeg kjenner på meg ,når jeg har med ulver i fåreklær å gjøre!

Ikke har jeg tenkt å si han må skamskjere seg heller !!

Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.

Alle har vi hvert vårt vi føler... og reagerer på!Matt 7:15
15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.
http://farm3.static.flickr.com/2221/1588880180_cd7656c41e_m....

[Redigert den 4-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Labar
Juniorveteran
****
Innlegg: 486
Registrert: 23-9-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 03:21


Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
http://video.google.com/videoplay?docid=-9046341846462114507...Denne filmen er det ikke alle som liker! Personlig så synes jeg den setter søkelyset på en måte som virker overbevisende!


Skal vi diskutere filmen,om den bør forbys? På Jesus online hater de filmen .... lurer på hvorfor !?:rolleyes:

Filmen var dårlig og lite ydmyk fordi den skjærer alle over en kam. Den bommer også grovt angående bibelens mest sentrale budskap – nemlig at Gud elsker alle (Joh 3,16). All kritikk er m.a.o. ikke god kritikk – på det var filmen et godt eksempel.

-
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 03:39


Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
http://video.google.com/videoplay?docid=-9046341846462114507...Denne filmen er det ikke alle som liker! Personlig så synes jeg den setter søkelyset på en måte som virker overbevisende!


Skal vi diskutere filmen,om den bør forbys? På Jesus online hater de filmen .... lurer på hvorfor !?:rolleyes:

Filmen var dårlig og lite ydmyk fordi den skjærer alle over en kam. Den bommer også grovt angående bibelens mest sentrale budskap – nemlig at Gud elsker alle (Joh 3,16). All kritikk er m.a.o. ikke god kritikk – på det var filmen et godt eksempel.

-Elsker Gud også satan ? Hvorfor evig pine i helvete for
dem som tjener djevelen ?
Nok av dem som ikke vil tro at der er et helvete!? men hvis Gud elsker"alle" uansett hva de bedriver, hvorfor helvete som konsekvens for dem som ikke tar imot jesus og som er Guds fiender?
Hvorfor tror man kjærlighet" skal oppheve konsekvensen helvete ,som bibelen veldig klart taler om ?

Jeg tror ikke personlig Gud kaster i Helvete dem han elsker!

Noen andre som tror det ?

Er helvete bare en metafor ?

[Redigert den 4-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Labar
Juniorveteran
****
Innlegg: 486
Registrert: 23-9-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 04:02


Jeg har ikke svar på alle spørsmål, men Johannes 3,16 kan vanskelig misforstås.

”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

-
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2008 kl 04:38


Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Jeg har ikke svar på alle spørsmål, men Johannes 3,16 kan vanskelig misforstås.

”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

-
Joh 10:3-13
3 For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut.
4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst.
5 Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst.
6 Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem.
7 Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene.
8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem.
9 Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.
11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.
12 Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre.
13 For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 5-1-2008 kl 00:12


Jeg har sett filmen og er for så vidt
enig i innholdet. Reagerte litt på at
jeg så Billy Graham der, for jeg har
aldri opplevd ham som noen penge-
forkynner, men det vet kanskje andre
mer om enn meg.

Når det gjelder spørsmålet om Gud
elsker alle, så kommer jeg i hu verset
der Gud sier "Jakob elsket jeg, men
Esau hatet jeg." (Rom 9:13)
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Labar
Juniorveteran
****
Innlegg: 486
Registrert: 23-9-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-1-2008 kl 03:31


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance

Når det gjelder spørsmålet om Gud
elsker alle, så kommer jeg i hu verset
der Gud sier "Jakob elsket jeg, men
Esau hatet jeg." (Rom 9:13)

Ja, det var fordi Esau solgte Guds
kjærlighet til fordel for linsevelling.
(1 Mos 25)

-
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2008 kl 21:15


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Jeg har sett filmen og er for så vidt
enig i innholdet. Reagerte litt på at
jeg så Billy Graham der, for jeg har
aldri opplevd ham som noen penge-
forkynner, men det vet kanskje andre
mer om enn meg.

Når det gjelder spørsmålet om Gud
elsker alle, så kommer jeg i hu verset
der Gud sier "Jakob elsket jeg, men
Esau hatet jeg." (Rom 9:13)


ydmyk:

Her er noen små "taler" av Billy Graham, hva synes du om mannen nå ?
Mannen som intervjuer , er Robert schuller, burde være en velkjent kjetter?

Å ha slike venner sier vel litt om mannen ?


http://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0&feature=relat...

[Redigert den 6-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 8-1-2008 kl 17:15


Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Jeg har sett filmen og er for så vidt
enig i innholdet. Reagerte litt på at
jeg så Billy Graham der, for jeg har
aldri opplevd ham som noen penge-
forkynner, men det vet kanskje andre
mer om enn meg.

Når det gjelder spørsmålet om Gud
elsker alle, så kommer jeg i hu verset
der Gud sier "Jakob elsket jeg, men
Esau hatet jeg." (Rom 9:13)


ydmyk:

Her er noen små "taler" av Billy Graham, hva synes du om mannen nå ?
Mannen som intervjuer , er Robert schuller, burde være en velkjent kjetter?

Å ha slike venner sier vel litt om mannen ?


http://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0&feature=relat...

[Redigert den 6-1-2008 av ydmyk]


Jeg siterer fra videoen:

Sitat:

Billy Graham on the "Hour of Power" show
saying that people can get to Heaven another
way besides through hearing the Gospel of
Jesus Christ and then repenting and believing
the Gospel. He basically says that "good" and
"sincere" people who know nothing about
Christ are on their way to Heaven.


Jeg siterer fra Bibelen:

Sitat:

Åp 20:12 Og jeg så de døde, små og store,
stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen
bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde
blev dømt efter det som var skrevet i bøkene,
efter sine gjerninger.


Er Billy Graham så kjettersk på frelses-
spørsmålet som du vil ha det til, Ydmyk?

Enhver vil bli dømt etter det mål av Guds Ord
som han har hørt. Den som er gitt mye,
forventes det mye av. En som aldri har hørt
Evangeliet, hva kan han dømmes for? Kun sine
gjerninger.

Det forandrer ikke budskapet, som er at vi
må tro og omvende oss for å bli frelst.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen