Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Gnostisisme
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 10-2-2004 kl 06:04
Gnostisisme


For de av dere som er interesert:
Her er en forholdsvis kort men informativ artikkel om gnostisisme, i avisen Dagen:

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5041
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2004 kl 21:25


Hva jeg synes mangler i dette innlegget er noen beskrivelser av Gnostisimens menneskesyn, som er utrolig identisk med Hagins lære på det området.«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-5-2004 kl 18:13
Gnostisismen


Gnostisismen, hva er dette ?

Jeg har selv vist, at det gnostiske menneskesynet er hva Trosbevegelsen bruker som basis for å kunne resonere seg fram til en logisk forklaring av JDS læren med mere.

Men, jeg har grublett en del, og kommet fram til at det kan være viktig å presisere at de bruker et Gnostisk utganspunkt for å lage sine egne lære. Med andre ord, hverken JDS læren eller andre læresetninger innefor TB er å regne som gnostisk lære.

Gnostisismen er såvidt meg bekjent en læreretning av meget tidlig opphav, helt fra apostel tiden. ( omtrent 60-70 e.kr. ).

De så på seg selv som motakere av "kunnskap" direkte fra Gud, og som forbedrede kristne.

Bortsette fra dette har jeg desverre liten kunnskap om Gnostisismen og hva den innebærer. Jeg har diskutert kristendom ( på gospelsearchs nettsider ) med personer som etter en tid sies å være gnostikere. Jeg har fått ett lite bilde av deres Bibelsyn, ( som blandt annet innebærer aksept av Thomasevangeliet med mere, og ideer om at de fleste kristne kirker har feiltolket det meste i Bibelen og gir den alt for stor autoritet. ) men utover dette kjenner jeg lite til hva Gnostisemen er.

Så... om noen sitter på kunnskap er jeg taknemlig for alle som forteller.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 21-5-2004 kl 20:56


Sitat:
Originally posted by Gunnar
For de av dere som er interesert:
Her er en forholdsvis kort men informativ artikkel om gnostisisme, i avisen Dagen:

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5041


Først: Eg har lest den artikkelen før, og eg må seie at det er ein av dei dårligaste artiklane eg har lese om gnostisismen. Den er altfor kortfatta. Sitat:

Sitat:
Originally written by Nils Dybdal-Holthe, Dagen:
Etikk
Kerint stansar ikkje ved den falske læra om Jesus. Han hadde og eit ord å seia om livet som kristen. Her kom han med ei etisk villfaring som også er farleg. Og den er kanskje meir synleg og på ein måte forståeleg for folk flest.

I etikken lærer gnostikaren libertinisme, som tyder at ein kan velja sjølv korleis ein vil leva. Her skil dei mellom «den guddommelege pneuma» (A. Nygren) som er det sanne «eg›, og det lågare jordiske livet.
Hovudsaka vart å berga det åndelege livet (pneuma). Det må løysast ut or det jordiske fengslet. Livet som menneske er likegyldig. Dei kan leva som dei vil, det har ikkje noko med vårt «gudsliv» å gjera.

Her reagerer apostelen kraftig. Han visste at det var heilt imot Jesu lære. Liv og lære skulle stemma med kvarandre. Etikken kunne ikkje tala mot trua....


Dette blir feil. Dette er berre ein del av den "gnostiske familie", kjent som libertinismen. Men dei fleste gnostikarar lever faktisk eit svært så etisk liv...

Sitat:
Originally written by Nils Dybdal-Holthe, Dagen:
Vår tid
Dette går rett inn i vår tid og vår kristendom. Her viser den moderne gnostisismen seg i sin rette drakt. Tankegangen og slagordet mellom mange nå er: Eg gjer kva eg vil. Det eg trur er sant for meg, det gjer eg. Andre har ingen ting med det. Eg held meg til det eg skjønar av Bibelen.


Feil igjen. Den relgiøse gnostisismen forfektar - for det meste - ein bra etikk, fjernt frå libertinismen.

_____________

Så kva er gnostisisme?

Gnostisisme kjem av det greske ordet "gnosis" (kunnskap, visdom, innsikt), og legg vekt på at frelsa kjem ved etikken og kunnskapen om godt og vondt.

Ein av dei mest siterte tekstane blant gnostikarane er 1Mos 3:4-5 - djevelens forføring:
"De kjem slett ikkje til å døy!", sa ormen: "Men Gud veit at den dagen de et av det, vil augo dykkar verta opna, de vil verta som Gud og kjenna godt og vondt."

Vi fekk kunnskapen, men døden og synda kom inn..

Grovt sett kan ein dele det inn i fire delar:


 1. Gudssyn
 2. Menneskesyn
 3. Religiøs og filosofisk verdssyn
 4. Etikk


Gudssynet:
Gud er vond - ein "demiurg", og djevelen er god - "lysberaren".

Sitat:
Originally posted by Penemue, GospelTalk: "Gud=Djevelen?"

KUNNSKAPEN OM GODT OG ONDT
1

DJEVELEN:
Dere kan fritt ete
av hvert tre i hagen,
men av treet til kunnskap
om godt og ondt,
skal dere ikke ete av,
for på den dag dere eter av det,
skal dere visselig dø!

GUD:
Har Djevelen virkelig sagt:
Dere skal ikke innsynet
i godt og ondt?

KVINNEN:
Vi kan ete frukten av alle trærne i hagen,
men om frukten på treet
til kunnskap om godt og ondt,
har Djevelen sagt:
Dere skal ikke ete av den
og ikke røres ved den,
ellers skal dere sannelig dø.

GUD:
Dere skal slett ikke dø!
Men Djevelen vet at på den dag
dere eter av treet,
skal deres øyner bli åpnet
og dere skal bli liksom Meg
og ha kunnskap om godt og ondt.

2

JESUS:
Hvem sier menneskene
at jeg er?

DISIPLENE:
Du er besatt av en ond ånd
og er gal.

JESUS:
Men dere, hvem sier dere
at jeg er?

DISIPLENE:
Du er Messias,
Guds sønn.

JESUS:
Hva vil dere at jeg
skal gjøre for dere?

DISIPLENE:
Herre, at våre øyner
må bli åpnet!

JESUS:
Har dere øyner
og ser ikke?

Hvorfor spør dere meg
om hva som er godt og ondt?
Hvorfor dømmer dere ikke ut fra dere selv
hva som er godt og ondt?

Bli seende!

Ingenting er tildekket
som ikke skal bli avslørt,
og ingenting er gjemt
som ikke skal bli kjent.

En lærling står ikke over sin mester,
men når han er utlært,
blir han som sin mester.

3

JESUS:
Ve dere skriftlærde,
blinde veiledere!

Nå sier dere:
Vi ser!

Er det ikke derfor
dere farer vill?

Dårer og blinde!

Hvorfor ser dere flisen
i deres brors øye,
men bjelken
i deres eget øye
legger dere ikke merke til?

Hvordan kan dere si
til dere bror: Bror,
la oss ta flisen ut av ditt øye!,
dere som ikke ser bjelken
i deres eget øye?

Blinde veiledere!

Ta først bjelken
ut av deres eget øye!
Da vil dere se klart
og kan ta flisen
ut av deres brors øye.

DE SKRIFTLÆRDE:
Herre, Herre,
har vi ikke profetert
i Ditt navn,
drevet ut onde ånder
i Ditt navn
og gjort mange kraftige gjerninger
i Ditt navn?

JESUS:
Sannelig jeg sier dere,
skjøger og tollere
kommer før inn i guds rike
enn dere!

Blinde veiledere,
som avsiler myggen
men sluker kamelen...

Dere har Djevelen
til far.

4

JESUS:
Ta dere i vare for
de skriftlærde!

La dem fare.
De er blinde veiledere for blinde,
og når en blind veileder en blind,
faller de begge i grøften.

Men dere,
salige er deres øyner
fordi de ser...

For jeg sier dere,
mange profeter og konger
har ønsket å se...
men har ikke fått se...

De...får det i lignelser
for at de skal se,
men ikke skjelne...

Til dom er jeg kommet
til denne verden,
for at de som ikke ser,
skal se....Sitat:
Originally posted by Penemue, GospelTalk: "Hva er gnosis?"

Demiurgen, den sverdsvingende hærfører som gnostikerne beskriver i Nag Hammadi-skriftene, er med andre ord Jahve i GT – et hovmodig og selvsentrert maktvesen som gnostikerne betraktet som en moralsk høyst tvilsom skikkelse med en despots drønnende stemme: ”Jeg er den eneste Gud, og det finnes ingen andre ved siden av meg”. Denne umenneskelige, ubarmhjertige og hevngjerrige guden som gnostikerne tok sterk avstand fra, forlangte total underkastelse og blind lydighet, tro og ikke kunnskap. Når han i 1. Mosebokk 1,3 forbyr Adam å ”ta” til forstanden, kan man i dag uten problemer putte en viss paranoid psykopats ord i munnen på ham: ”Kunnskap er mine menns ruin”. For som denne sverdsvingende hærføreren sier et annet sted i boka Mein Kampf, ”en voldelig, aktiv, dominerende, uforferdet ungdom – det er det jeg er ute etter”. Nettopp som GT’s sverdsvingende hærfører, som Mesteren kalte ”manndreperen” fra begynnelsen av: ”Forbannet være den”, roper Jeremia, ”som holder sitt sverd borte fra blod!”( 48,10). Noen gnostikere foretrakk også å gi denne barbariske stammeguden navnet Yaldaboath, som egentlig betyr Kaos Sønn. Her ville gnostikerne uten tvil vært enig med Victor Cousin som to ganger tusen år senere sa: ”Uvitenhet er hovedårsaken til all elendighet og grusomhet i verden”.


Menneskesyn:
Menneskesynet er positivt, dei meiner mennesket frelsar seg sjølv - gjennom den "guddommelege kunnskapen".

Ein kan - på ein måte - samanlikne det gnostiske menneskesynet med Nietzsche sitt begrep om "overmennesket", eit menneske som er heva over andre - naturleg og ådeleg sett....

Religiøs og filosofisk verdssyn:
Verden er ein fortapt plass - skapt av ei vond åndsmakt, ofte referert til som Jahve, vår Gud.

Vi må komme oss vekk frå denne fortapte plassen, noko som fører til to etiske standpunkt, som eg tar for meg i neste del...

Etikk:
Etikken går i to retningar: Askese, der ein hevar seg over den skapte verda, og libertinisme, der det "går sport i" å bryte "demiurgens" moralbod.

Vel dette var det eg hadde tid å skrive no, kom med litt spørsmål så skal eg sjå om eg kan svare.

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 23-5-2004 kl 17:17
Linkar


Her er nokre linkar av interesse:

Penemue (på GospelTalk):


 1. "Hva er gnosis?"
 2. "Gud=Djevelen"
 3. "Gud=Djevelen" (to innlegg med same namn)
 4. "Hvem var Jesus - i virkeligheten?"
 5. "En ny reformasjom vil komme!"
 6. "Den forhatte kunnskap"
 7. "Dogmet om avesynden"
 8. "Paulus, en bløffmaker"
 9. "Markion"
 10. "Er kristendommen troverdig?"
 11. "TRO PÅ EVA(NGELIET)!"
 12. "GUD MODER"
 13. "THE PRINCIPLE OF GO(O)D?"

  NB! Penemue kallar Gud og djevelen for "The Principle of Go(o)d" og "The Principle of D(Evil)".


Kjelder på nettet:


 1. THE GNOSIS ARCHIVE
 2. Bruchion Gnostisk Senter (norsk gnostisk trusamfunn)
 3. Ecclesia Gnostica Norvegia


Bøker:


 1. Riane Eisler: "Begeret og sverdet : Kjønn og kultur"
 2. Elaine Pagels: "The Gnostic Paul"
 3. Elaine Pagels: "The Gnostic Gospels"
  Omtale av "De gnostiske evangelier: Evangeliene som kirken ikke ville bruke" ("The Gnostic Gospels".)
 4. Elaine Pagels: "Beyond Belief : The Secret Gospel of Thomas"
 5. Elaine Pagels: "The Origin of Satan"


Film:


 1. Frances Flannery-Dailey og Rachel Wagner: "Wake Up! Gnosticism & Buddhism in The Matrix"
 2. Petter Stigar: "What was The Matrix?"
 3. k-mann: "The Matrix og gnostisisme"
 4. k-mann: ""what is the matrix...?""


Vel, dett var dett..

GUDS FRED![Edited on 23-5-2004 by k-mann]
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 14-6-2004 kl 14:00
lite "feedback"


Det har vore lite "feedback" - tilbakemelding - på det eg har posta her, så eg vil berre seie at eg ynskjer feedback.

Og så ei utfordring. Her er nokre skriftstader. Desse blir ofte (ut)nytta av gnostikarar og andre "likesinna". Mi utfordiring er om nokre her har bra kristne tolkingar av desse versa:

"Og Gud Herren sa: Sjå, mennesket har vorte som ein av oss til å kjenna godt og vondt. Berre han no ikkje retter ut handa og tek av livsens tre, og lever i all æve!" (1Mos 3:22)

"Eg har sagt", seier Gud: "De er gudar, de er alle søner av Den Høgste." (Sal 82:6)

"Står det ikkje skrive i lova dykkar", seier Jesus til jødane: "Eg har sagt: De er gudar? Når lova kallar dei som Guds ord kom til, for gudar - og Skrifta kan ikkje gjerast ugyldig - korleis kan de då seia til han som Faderen har helga og sendt til verda: Du spottar Gud! - av di eg har sagt: Eg er Guds Son? Gjer eg ikkje gjerningane åt Far min, så tru meg ikkje! Men gjer eg dei, så tru gjerningane, om de ikkje trur meg, så de kan skjøna og vita at Faderen er i meg og eg i Faderen." (Joh 10:34-38)

"Guds rike kjem ikkje på den måten at ein kan sjå det med augo", seier Jesus. "De skal heller ikkje seia: Sjå her eller der er det. For sjå, Guds rike er inni dykk." (Luk 17:20f)

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 15-6-2004 kl 10:44


Ingen som tar utfordringa?

Dette er viktig, det er viktig å ta for seg "omstridde vers", så ein ikkje står fast når ein ein dag får spørsmål om dei...

Dette er òg viktig, sidan gnostisismen er framtredande i dag. Ein finn den sjelden i sin "reine form", men ein finn att små delar, desverre innan mange kristne samanhengar - og no talar eg ikkje berre om trusrørsla...

"Guds rike kjem ikkje på den måten at ein kan sjå det med augo", seier Jesus. "De skal heller ikkje seia: Sjå her eller der er det. For sjå, Guds rike er inni dykk." (Luk 17:20f)

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-6-2004 kl 11:56


Sitat:
Originally posted by Kristnerd
Gnostisismen er såvidt meg bekjent en læreretning av meget tidlig opphav, helt fra apostel tiden. ( omtrent 60-70 e.kr. ).


Før det, Kristnerd. Gnostikerne var i "funksjon" allerde et par hundre år før Kristi fødsel.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-6-2004 kl 12:28


Hei K-mann ... har ikke gitt "fead back" fordi jeg syns det er så fullstendig og bra det du har skrevet :) :up:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 15-6-2004 kl 13:03


Sitat:
Originally posted by Lionheart
Sitat:
Originally posted by Kristnerd
Gnostisismen er såvidt meg bekjent en læreretning av meget tidlig opphav, helt fra apostel tiden. ( omtrent 60-70 e.kr. ).


Før det, Kristnerd. Gnostikerne var i "funksjon" allerde et par hundre år før Kristi fødsel.


Dette har du heilt rett i. Gnostisismen er svært gamal, men den er likevel ei sterkt synkretistisk (religionsblandande) retning, med element frå både buddhisme, jødisk mystikk (deriblant kabbala), gresk mytologi/filosofi og diverse andre religionar...

Sitat:
Originally posted by Kristnerd
Hei K-mann ... har ikke gitt "fead back" fordi jeg syns det er så fullstendig og bra det du har skrevet :) :up:


Takker, takker...

Men er det ingen som tar utfordringa mi???

GUDS FRED!

[Edited on 15-6-2004 by k-mann]
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
geirern
Medlem
**
Innlegg: 137
Registrert: 23-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-6-2004 kl 22:56


Hei,
kan ikke noen her redegjøre for hvorfor trosbevegelsen forkynner gnostisisme etter deres mening. Siter gjerne Kenyon eller Hagin eller andre m. henvisninger.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Priapus
Juniormedlem
*
Innlegg: 10
Registrert: 4-1-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2005 kl 19:58


Dette blir allfor enkle syn på gnostisismen.

Gnostisimen er en samling av diverse bevegelser som oppstod både før og rett etter jesu kristi liv.

Man har så diverse grupperinger med noen som valgte å forsette å praktisere de jødiske ritualene til grupper som helte mer mot "djevelen er god - gud er ond", djevelen som ønsker å frigjøre sjelen fra kroppen, gud som ond fordi han skapte kroppen som er sjelens fengsel.

Videre har man flere mellom disse.

Når det gjelder synkretismen som er nevnt så er dette moderne fenomener, gnostisismen var og er enda er distinkte religiøse tradisjoner.

Jeg tror mye hviler på forståelsen av ordet Gnosis for å forstår gnostisimen, gnosis betyr kunnskap, til motsetning til vanlig kristendom der man blir frelst gjennom troen på Jesus så mente Gnostikerene at kunnskap/gnosis var nødvendig for frelse, dette betyr ikke at "de smarteste" er dem som blir frelst, det er ikke snakk om kunnskap om den fysiske verden men en kunnskap/forståelse som blir gitt av gud.
En dyp forståelse om sitt eget opphav og kjerne.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Rolf
Medlem
**
Innlegg: 63
Registrert: 12-9-2004
Bosted: Fredrikstad
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-10-2005 kl 19:06


Æsj bæsj - artikkelen i Dagen er som ventet det rene pølsevev og er skrevet av en som ikke vet hva han snakker om, og han er bare en av mange slike.

Men nå er hjelp underveis. Selv om våkne forskere og legmenn lenge har visst det, er det nå endelig mulig å brnge klarhet omkring disse spørsmål til enhver som er interessert i kunnskap til avveksling fra kristen propaganda slik den har vært fremført med makt igjennom to tusen år.

Jeg viser til "The Jesus Mysteries" av Timoty Freke and Peter Gandy, (1999). Den kommer snart ut på norsk.

Dessuten av de samme forfattere "Jesus and the Lost Goddess. (2001)

Det skulle virkelig vært morsomt om noen endelig kunne uttale seg om gnostisismen på grunnlag av kunnskap om hva gnostisisme er, hvor og når den oppstod, og hvem do originale gnostikerne var. Og hvorfor gnostikerne ble så grundig undertrykt, bekjempet, og bakvasket. Og ikke minst, identiteten til en av Gnostikernes første og viktigste talsmenn!

Så sent som i det tolvte århundre utgjorde Katarene en betydelig gnostisk torn i øyet på den ortodokse kirke, og selv om de, slik de beskrives av den karolske biskop Bernard av Clairveaux:

"If you interrogate them, no one could be more Christian. As to their conversation, nothing can be less reprehensible, and what they speak they prove by deeds. As for the morals of the heretics, they cheat no none, they oppress no one, they strike no one."

kanskje må sies å være noe annet enn hva dilletanten som skrev i Dagen påstår, så ble ikke desto mindre inkvisisjonen opprettet for å utrydde dem.

Og utryddet ble de, langt på vei. Titusenvis be myrdet på bestialsk vis. Gnsotikerne kalte med full rett den Romersk Katolske Kirke for Antikrist's kirke.


Rolf
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 24-11-2005 kl 04:30


No er det vel stort sett ingen seriøse forskarar som eingong vil at i "The Jesus Myteries" med tang. Les heller The Gnostic religion av Hans Jonas.

mvh
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen