Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn - Registrering]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: VEKKELSE, trylleordet som har lamslått kristenheten.
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-5-2004 kl 15:30
VEKKELSE, trylleordet som har lamslått kristenheten.


VEKKELSE, trylleordet som har lamslått kristenheten.

Av Jan Lilleby
(PS: jeg er ikke nødvendigvis enig med alt denne mannen skriver, men synes denne artikkelen er god)

Ingen vet egentlig hvor selve uttrykket stammer fra. Det finnes for det første ikke i Bibelen. Noen påstår at det egentlig er hentet fra amerikansk kristenhet og ordet "revival" - som egentlig betyr gjenoppliving. Men uttrykket viser seg heller å komme fra gnostisismen og dens åpenbaringskunnskap. En religionsform som Paulus stred imot i hele sin tjenestetid.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan den onde har klart å infiltrere kristenheten gjennom "VEKKELSE".

Satan er en luring, selv om han ble beseiret på Golgata kors. "For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde." (2.Kor.4, 4) Paulus sin konklusjon er ganske brysk og taler for seg selv.

Når den onde ikke kan utestenge selve evangeliets forkynnelse, så gjør han et annet grep: Han innsniker - via sine falsklærere - sin "åpenbaringskunnskap" (gnosis, gr.) og knytter dette opp mot et begrep som vekker nysgjerrigheten hos trette og utålmodige kristne: Vekkelse! "Dersom dere bare tar imot denne åpenbaringskunnskapen, i det indre mennesket - "i din ånd", så vil menigheten få vekkelse." Da blir det slutt på den kjedsommelige ventingen på at Gud selv skal gripe inn, og i stedet kan den troende selv utløse mekanismene som bringer 1. Vekkelse 2. Velstand 3. Helbredelse 4. Alle slags velsignelser 5. Seier på alle livets områder, etc. Djevelen har i stor grad maktet å få menighetens oppmerksomhet bort "..fra den enfoldige troskapen mot Kristus" - og en avventende og tålmodig tillit til Gud og at Gud i hans tid og nåde, vil gripe inn. Nei, sier den onde, ikke sitt der og vent på Gud. Ta deg heller til rette: "Se, her er de nøkler som låser opp for alle "Guds velsignelser". Hele gnostisismen er bygget opp på denne "fristelseslinjen" - og er en lære som i effekt er akkurat det samme som Eva ble forelagt i Eden. "Har Guds ord virkelig sagt...? ..at kristne skal avvente Guds avgjørelse og nåde?" "Har Guds ord sagt at den kristne må ofte finne seg i å lide for troen?" Og så kommer det sleske spørsmål, når Satan har fått deg på gli: "Vil du ikke heller ha vekkelse, fremgang, seier og kraft?" (Underforstått: Det er jo dette som Gud egentlig vil at du skal ha) Djevelens taxi har vært "vekkelse", og i den kjøredoningen ankommer han menigheten med sitt åpenbarings-evangelium, ny-gnostisismen representert i våre dager særlig gjennom Word-Faith/trosbevegelsen. Ny-gnostisismens åndsåpenbaring er løfter om "vekkelse", fremgang og seier. Dette trylleordet har forført mange av pastorene i dag, og fikk dem til å kaste seg på Livets Ords fremadstormende virksomhet i midten av 1980-årene. Mange pastorer og predikanter "solgte sin sjel" til denne falske åndelighet. Alt som skulle til, var at djevelen pakket sin frafallslære, gnostisismen, inn i "vekkelse" - og alle ville følge dette!


DEN GAMLE GNOSTISKE LÆRDOMSFORM

En av de mest markante begrepene innen gnostisismens lære, var at frelse var oppnåelig i det mennesket gjenopplivet og gjenoppdaget sitt eget guddommelige potensiale i sin egen ånd, i det indre mennesket. Gjennom "gnosis" - kunnskap i åndelige ting, kunne mennesket dermed stige opp fra en tilbakesatt tilstand, og inn i "lysets nærhet og virkelighet". Det er fra dette en siden har avledet begrepet med "vekkelse", - det er i sin opprinnelse et gnostisk okkult åpenbaringsbasert uttrykk som skulle beskrive det som skjer når mennesket tok imot denne nye åndsåpenbaringen. Det var ikke det minste rart i at Paulus tente på alle pluggene av raseri da han oppdaget hva djevelen drev med, og at han hadde klart å slå en bresj i muren og sluppet inn i menighetene med denne frafallslæren. I sitt vesen er gnostisimen en "annen vei til frelse, gjennom vekkelsen av det indre mennesket". Dette utskjelte Paulus i sitt sinne, og kalte det for "...motsigelsene fra den kunnskap (gnosis) som falskelig kalles så." Og han kalte det for "..det vanhellige tomme snakk..", og "..kjerringaktige eventyr..", og "et annet evangelium, en annen Jesus, en annen ånd..". (1.Tim.4 og 6; 2.Tim.3; 2.Kor.11; Gal.1; Tit.1, 10-16)

De som gjennom de siste ti, tjue, årene har latt seg dåre av denne falske kunnskapsåpenbaringen fra trosbevegelsen, har i praksis latt seg dåre av slangen, og Paulus sine beske ord fra 2.Kor.11, 3-4 rammer slike dårekristne midt i "trynet":


"Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva MED SIN LIST, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.
4: For om det kommer en til dere og forkynner EN ANNEN JESUS, som vi ikke har forkynt, eller om dere får EN ANNEN ÅND, som dere før ikke har fått, eller ET ANNET EVANGELIUM, som dere ikke før har mottatt da tåler dere det så gjerne."


Legg merke til selve saken i alt dette: Paulus må anklage dem for at DE SÅ GJERNE (altså, uten motstand - men med velvilje!) tar imot gnostiske falsklærere som kom med "vekkelse" og en ny åndsåpenbaring og læreform, som han ikke hadde lært dem. De forkastet altså Paulus, og i stedet skiftet de over til en ny og faktisk ukjent læreform, der mennesket selv skulle koples inn og engasjeres i "sin ånd" for å få frelse, velstand og fremgang. Djevelen kom også på Paulus sin tid kjørende i "vekkelsens" vogn, ble mottatt - og dermed hadde det åpnet seg for en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Basert på fristerens hovedlære: "Har Gud virkelig sagt?" Historiens mest effektive falsklære er ikke å direkte motsi Gud, og påstå at han ikke har sagt, men heller på en forsiktig og slangeaktig måte "antyde" at det mangler noe gnosis, åndelig kunnskap. Nøkler til fremgang, vekkelse og seier. Derfor sa han i stedet bare: "Har Gud virkelig sagt?", underforstått djevelen satt på en "skjult åpenbaring" - som ville gjøre mennesket til en "seiersrik" skapning, som kunne ta seg til rette ved gnosis, og nærmest bli Gud lik. Det ellers etterhengende slumrende mennesket, har ved denne kunnskap, gnosis, latt seg lede til falskelig å tro at man er i klasse med Gud. Det er fra denne del av gnostisismen vi har fått det som i trosbevegelsen kalles "Skapende ord" - bare bekjenn Ordet og Gud vil skape det til virkelighet. Gnosis har gjort titusener av kristne til slaver av sin egen bekjennelse, og "Positive Confession" har blitt deres gud, til seier og suksess. Men den bitre effekten av denne falsklæren har vært og er, at kristne forførte mennesker sitter tilbake med store psykiske og nevrotiske problemer - da suksessen uteblir, og heller ingen fremgang og seier manifesterer seg. Kjente skikkelser innen trosbevegelsen innestår for denne "gnosis", "Det vanhellige tomme snakk" (1.Tim.6, 20) - og som noen hadde "..bekjent seg til, og har faret vill fra troen..." (vers 21) I en av de norske trosmenighetene har dette tilbakeslaget rammet så kraftig, at det er rapportert om 1/3-del av medlemmene som psykisk plagete mennesker tatt under forskjellige grader av behandling, alt fra depressive selvmordstanker, tvangstanker og paranoia, til rent nevrotiske plager som slår ut i fysiske sykdommer og gjør dem uskikket til å være ute i arbeidslivet! Det er i praksis effekten av å la seg lure med trylleordet "vekkelse" - for det blir brukt til å åpne opp for djevelens evangelium: Ny-gnostisimen slik den særlig fremtrer gjennom Word-Faith/ trosbevegelsen.

Så, kjære kristne leser: Vil du ikke mye heller kaste fra deg denne åndelige gjørmen som er kommet gjennom Word-Faith/trosbevegelsen, og heller lære å holde deg til hedningenes apostel, Paulus? Det er det han lærer, som leder til frelse, og ikke djevelens forførende "vekkelse", som er kommet gjennom ny-gnostisismen. Hos Paulus er det ikke "..den sterke fremadstormende seiersrike kristne" som er lovt himmelen. I stedet er det slik apostelen lærer: 1.Kor.1, 26-31,

"Legg merke til det kall dere fikk, brødre: Ikke mange vise (med "gnosis" kunnskap!) etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt.
27: Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. 28: Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe - 29: for at intet kjød skal rose seg for Gud. 30: For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom (vi trenger ingen gnosis)fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning."


Du, kjære kristne, ble gjennom det enkle nådeevangeliet kalt av Gud, til uforskyldt å motta hans nåde til evig frelse. Det er, slik jeg siterte ovenfor, hans verk - og ikke ditt, at du er i Kristus, som igjen har gitt deg full frelse: Visdom, helliggjørelse og rettferdighet, og forløsning. Trospredikanter forvrenger de ovenfor siterne ordene fra Paulus, til å mene at Gud, gjennom at vi opprinnelig er svake, skal bli seiersrike, fremadstormende, sterke erobrere. men det er feil: Paulus selv viser jo til en vedvarende svakhet, ved hvilken Gud får vise sin nåde. Paulus sitt liv utvendig, avspeilet svakheter, prøvelser, og all slags lidelse - så langt du kan komme fra den ugudelige svermeriske sataninspirerte "Prosperity" læren vi finner i trosbevegelsens harde kjerne. Du trenger absolutt ikke noe vekkelse: Du er alt satt i Kristus med ham i himmelen, og gitt "..all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus..". Du trenger absolutt ikke verken vekkelse, ny åndelig åpenbaring eller bekjennelseskunnskap for å ha seier: Når du er svak, da er du sterk. "Derfor vil jeg heller rose meg av mine svakheter", sier Paulus. Da kan du og jeg, som er mindre enn Paulus i både autoritet og kall, underordne oss den Gudsåpenbaring han fikk fra Jesus på våre vegne, og så avfeier vi allle som prøver å komme med noen tilleggsåpenbaringer! Frelsen er en gave. Gud hjelper oss i vår nød, men ofte kan nøden se ut som om hjelp er langt borte. Bønnesvar uteblir, - og da blir man utsatt for fristelser om "vekkelse, seier og fremgang" via et annet evangelium, en annen ånd og en annen Jesus. Lær å avvise all slik tilnærmelse fra Satan, der han prøver å lokke deg med i dette "nye og heftige og seirsrike" Word-Faith evangeliet. Det er en vekkelse bygget på gnostisisme fra A til Å, og er et falskt evangelium, - og den som tar imot slikt har "..faret vill fra troen.." - det vil si, man er ikke nådefrelst, men har havnet inn i satanisk nyåndelighet og all slags vranglære og okkultisme.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forumprogramvare © 2001-2012 XMB-gruppen