Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  
Forfatter: Tittel: Hva er synd?
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-5-2004 kl 15:17
Hva er synd?


Da jeg så Kristnerd sin andakt hvor han sier at Gud ikke er med oss når vi synder, håper jeg at jeg har misforstått og at det Kristnerd mente var at Gud ikke støtter oss i å synde og ikke at kontakten mellom Gud og den kristne blir brutt. Hvorfor vil jeg her prøve å forklare.

Noe vi vet er at Gud hater synd. Han tåler det ikke, fordi Han er 100% hellig, ren og god. Forlater Han oss da, den stund vi synder? Eller er Han utilgjengelig for oss når vi synder? Kommer Han først tilbake til oss når vi bekjenner vår synd? Og hva er det å bekjenne sine synder?

Men hva er synd? Er det bare bevisste handlinger, ord og tanker og dermed noe vi kan klare å bli kvitt gradvis, eller ligger det dypere enn som så?

Dette er noe de troende har vært uenige om i lang tid. (For en mer nøyaktig gjennomgåelse av dette vil jeg anbefale "Hva er seier over synd?" som utgis på Lunde forlag.)

Bibelen sier klart og tydelig at det ikke bare er bevisst synd eller synd som skjer med vitende og vilje som er synd. David ber om tilgivelse for sine ubevisste synder:

Men hvem kan merke sine feiltrinn?
Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om. Sal 19:13

Allerede her kan vi fastslå at det ikke bare er bevisst synd som er synd men også de synder man ikke vet om at man begår. David kjente loven. Han visste godt hva som var rett i Guds øyne, men han fikk også forstå at synden lå dypere i ham enn bare det ytre.

Er synd bare viljeshandlinger? Nei det er det ikke. Dette blir klart illustrert av Paulus som sier:

For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven rett i at den er god. Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Rom 7:15-24

Her sier Paulus klart at han fortsatt synder, selvom det er hans vilje imot. Hva så? Når Gud ikke tåler synd og vi er gjennomsyret av synd pga arvesynden. Merk deg her at jeg sier ikke arveskyld, men arvesynd. Synden som er nedarvet i hvert et menneske og som fortsatt er i oss når og etter at vi kommer til tro.

I det store og hele er synd mangel på kjærlighet til Gud og til våre medmennesker. Denne mangelen finnes hos ethvert menneske, kristen eller ikke, så lenge mennesket ikke er fullkomment. Mangel på kjærlighet trenger ikke være total mangel på kjærlighet, for vi vet at Den Hellige Ånd kan formidle Guds kjærlighet gjennom oss. Da er det ikke vår kjærlighet som gjør dette, men Guds nåde. Denne kjærligheten vil øke hos oss, det er Den Hellige Ånds gave, men dette tar tid. Ja det tar faktisk helt til evigheten, da vi virkelig skal få kjenne Gud og ikke lure på noe mer.

Men når vi stadig synder, alt vi gjør er preget av synd, hva er da løsningen for oss, siden Gud ikke tåler synd? Det er her Jesu stedfortredende forsoning kommer inn i bildet og setter oss fri fra syndens forbannelse - ene og alene av Guds nåde for hver den som tror. Kristi blod dekker oss og Guds Ånd driver oss til omvendelse. Da bekjenner vi våre synder. Syndsbekjennelse er ikke et regnskap med summa summarum av alle dine onde handlinger, tanker og ord for dagen. Syndsbekjennelse er å gi Gud rett i at vi, slik vi er i oss selv, er tvers gjennom onde. At vi ikke er i stand til å søke Ham, men at Han søker oss. Da gir vi Gud æren og takker for Hans nåde. Men dersom Gud fortsatt forlater oss når vi synder, hva godt har da Kristi forsoning gjort oss? Da døde Jesus forgjeves, for synden er ikke bare handling, ord og tanker. Alt dette er bare "symptomer" på synden som bor i oss.

Men vi har et godt og trofast håp i Herren Jesus Kristus. Som Paulus sier:

Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen. (Rom 7:25)

Det er dette som er å være under nåden og ikke under vreden. Jeg anbefaler "Hva er seier over synd?" til alle her på forumet. Den koster 79,- tror jeg. + frakt.

GUDS FRED
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Ulf Magne
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 6-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-5-2004 kl 10:55
Å BOMME PÅ MÅLET


Hva er synd, blir det spurt. I veldig mange spørsmål opplever jeg at jeg blir enklere og enklere (til tross for flere års teologisk studium og etter utdanning i USA). Derfor synes jeg det er nok å svare at synd er alt som leder deg bort fra fellesskapet med Gud. Noen ganger kan det være handlinger/gjerninger eller det kan være tanker o.l. Men hovedsynder er selvfølgelig å ikke tro på Gud. Betydningen av ordet synd er jo "å bomme på målet" og målet for våre liv er å leve i fellesskap med Gud, noe Jesus Kristus gjorde mulig for oss.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-5-2004 kl 14:35


Sitat:

Men hva er synd? Er det bare bevisste handlinger, ord og tanker og dermed noe vi kan klare å bli kvitt gradvis, eller ligger det dypere enn som så?


Nei, jeg er absolutt enig med det i att det er mere enn som så.

Men jeg tror det er først og fremst disse gjentatte BEVISTE syndige handlingene som gjør at en som tidligere var kristen faller bort fra nåden.

Vår syndige natur har vi i oss selv om vi er blitt kristne. Og en kristen faller også i synd. Men så er det dette vanskelige skillet mellom å falle i synd og å leve i synd.

Å leve i synd er hva som gjør at man faller bort fra nåden. Og å leve i synd er vell vanligvis definert som å gjenta syndige handliger og bevist unlate å bekjenne de som synd. Unnskylde dem og bortforklare dem som "naturlig" "ikke synd" osv... ett konkret eksempel her er sex før ekteskapet, selv om begrepet selvfølgelig også favner videre enn det.

Mitt poeng er IKKE slik som Lionheart har misfortstått meg med, å si at Gud aktivt forlater en kristen øyeblikkelig når vedkommende synder.

Jeg skal prøve å udype mitt poeng litt bedre...
Jeg er lei av at folk gir inntrykk av å leve etter "led meg ikke inn i fristelse, men hindre meg ikke om jeg vil gå selv". Jeg vil advare mot å legge hodet rolig ned på "Gud er med meg" puten, og slumre bort i en forståelse at det er totalt likegyldig hvordan jeg lever livet mitt, for Gud er med.
Jeg tror at Gud er nær en kristen, med alle dager osv. Men jeg tror IKKE at Gud velsigner og godtar en syndig handling gjort av en kristen.

Det lettvinte sukk "jaja, Gud tilgir", for så å gå videre i akkurat samme spor, hva er vell det?

Jo, det er hva som kalles å "bli preget av verden" og å "være av verden", og det er ikke hva vi er kaldt til.

Som kristne er vi kalt til å leve så nerme Jesus at det er en automtikk og hoppe opp på veien når vi snubler i grøfta, eller har vandra i grøfta en stund og gjennom andre blir konfrontrert med det.

Vi er ikke kalt til å traske rolig og tilfreds i grøfta, for å trøste oss med "Gud tilgir" hver gang vi egentlig møter Guds veiledning som sier at vi ska endre kurs.
For, Ja, Gud tilgir. Men når han også sier "heller ikke jeg fordømmer deg", så fortsetter han med "gå bort og synd ikke mer".

Vi vet at vår synd er som ett isfjell, og at helligjørelsen er som en ishakke som kapper bort litt og litt. Og når noe av toppen er borte vil isfjellet stige opp av sjøen og vi merker litt og litt mer av hva som lå under havoverflaten.
Dette fordi vi har vårt syndige natur med oss også som kristne.

Men når en kristen ser dette, og dermed legger bort ishakka, og uanfektet godtar at de punkt som var hakket bort kommer tilbake. Da er vedkommende på vei bort.

Hva jeg vil til livs er myten om at vi som født på ny er 100% under Guds velsignelse også når vi bryter hans lov. For som født på ny er vi rene, men vi har ett daglig ansvar for å oppdra og veilede denne nyfødte skapningen vi har i oss.

Jeg sier ikke at vi stadig og gjentatte ganger må fødes på ny. Men jeg sier at vi stadig og gjentatte ganger må inn under Guds oppdragelse og veiledning. Jeg sier videre at vi må lære oss å se at dette er nettopp oppdragelse og veiledning, og ikke oppfatte det som fordømming. Når en kristen kommer inn under Guds oppdragelse og veiledning og sier til seg selv at "dette er fordømming, min Gud fordømmer ikke, min Gud tilgir, alt er i orden med meg" da har du latt deg forblinde av en annen kilde enn Gud til å tro at Guds gode gjerning og oppdragelse er av det onde. Og når dette for lov til å fortsette hos deg så vil du falle fra.

Jeg ser selv at det er mye her jeg som burde og kunne vert forkart ennå bedre for å unngå misforståelser, men jeg klarer det desverre ikke. Min nød er likevell å vekke folk opp fra en sovende kristendom, en lunken kristendom, slik det advares mot i utallige lignelser fra Jesus, og også i sendebrevene i Johannes åpenbaring.

[Edited on 15-5-2004 by Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-5-2004 kl 23:00
Jeg er enig


Min største nød for andre for tiden er noen venner av meg som er troende. begge har kjærester og -rett ut sagt- lever i hor.

jeg ber for disse mine venner, og brødre,tross i Johannes ord om at slike synder skal man ikke be for (1Joh 5:16).

jeg kan ikke forestille meg noen lykkelig himmel om nå jeg skulle vare ved og de faller fra! da vil evigheten bli en sørgetid for meg, over dem som gikk fortapt. slik ser jeg det i alle fall nå.

men selvsagt. jeg vet at når Gud sier at dem som nå sørger skal le, da stoler jeg på det, men jeg fatter ikke hvordan det skal bli mulig. derfor ber jeg flere ganger for dagen for spesielt to personer. jeg ber for andre også, men spesielt to brødre som begge står meg nær og betyr veldig mye for meg.

når jeg har sjansen forsøker jeg å tale dem til rette, noe jeg bare har fått sjansen til med en av dem enda. vær så snill og be for disse mine to brødre og kjærestene deres, så vil kanskje Herren vise dem Sin usigelige nåde og lede dem tilbake til den trange dør og den smale sti. jeg setter stor pris på det i så fall og dere skal vite at dere da hjelper meg å bære en svært tung (for meg i alle fall) byrde.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kurt Arne
Juniormedlem
*
Innlegg: 11
Registrert: 10-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-5-2004 kl 13:43


Det var da synd !
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-5-2004 kl 16:45
om å bomme på målet


jeg vet at synd direkte oversatt betyr å bomme på målet, men synes det blir snillistisk og useriøst dersom man degraderer synd til at man bommer på et mål.

det er langt alvorligere enn begrepet "å bomme på målet" antyder. synd gjør oss skyld i evig separasjon fra Gud. det sier endel.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 9-6-2004 kl 11:50
Hva er synd?


Dere kommer alle gode tanker om emnet, ”Hva er synd.” Her kommer mitt beskjedne bidrag til en dypere forståelse av hva synden er;
Hvis vi tar oss tid til å dvele en stund ved den korte beretningen om selve syndefallet i 1.Mos 3,1-13 – særlig de første 6 versene – må vi vel vi anta at dialogen som er beskrevet mellom slangen og mennesket har vært mer omfattende enn gjengitt i Bibelen. Mennesket var skapt fullkomment og var i fullkommen harmoni med Guds vilje. Det er derfor ganske usannsynlig at alene slangens uttalelse i vers 4 og 5 var tilstrekkelig for å lede det fullkomne mennesket til frafall: ”Dere kommer slett ikke til å dø! Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.”

Selv om det står med klare ord hva slangen her sier, så tror jeg de færreste ved første øyekast virkelig forstår betydningen av det slangen sier. For det første vet vi at mennesket ikke døde umiddelbart etter syndefallet, men levde ennå over 900 år. Derfor, fra en menneskelig ståsted kan man si at det likevel var noe sant i det slangen sa. For det andre sier slangen at mennesket ved å spise av kunnskapens tre ”vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” Er det sant? Gikk det slik? Ja, slangens ord slo til og mennesket ble likesom Gud og kunne kjenne godt og ondt. Syndefallet var allerede lenge før dette et faktum i himmelen da Lucifer opphøyde seg i sitt hj4erte og ønsket å sitte på tingfjellet, der ”han ville gjøre seg lik Den Høyeste,” Jes. 14,13.14. Djevelens frafall og synd var altså at han ønsket å bli mer lik Gud. Konsekvensen av å tro at man blir lik Den Høyeste er at man ”holder kjød for sin arm,” at man gir seg selv større ære og blir mer uavhengig av Gud. Derfor er vranglæren om at vi både kan og skal bli lik Jesus i dette liv, en alvorlig gudsbespottelse. Ved en slik tro og lære spotter vi nådens Ånd.

I vår syndige tankegang fremstår tanken om å bli mer lik Gud og få en guddommelig natur som en god og edel lære. Det er ikke det minste rart at det første mennesket ble forledet til synd. Det må da være både vårt ønske og etter Guds vilje at vi skal bli mer lik ham? Men menneskets frafall fra Gud besto nettopp i at det trodde denne djevelske og snedige løgnen, at de kunne bli likesom Gud.

Etter en del dialog og tanker frem og tilbake kom mennesket til slutt frem til at det treet Gud hadde forbudt mennesket å røre, nu i vers 6 fremstår som ”godt å ete av, og at det var (ble) en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand.” (1.Mos 3,6).
Denne beretning – sammen med våre egne erfaringer – bør lære oss noe viktig om synden; Synden fremstår ikke som forferdelig og avskyelig, men tvert imot som deilig og forlokkende! Synden oppstår alltid først i vårt indre ved at det vekkes et begjær. Ordet ”begjær” uttrykker noe vi har lyst til. Hvis en mann begjærer en kvinne så er det uttrykk for at det er noe ved kvinnen mannen ønsker få del i. Hvem har vel ikke opplevd å kjenne et ønske om å bo i like fint hus som den rike naboen? Kanskje begjæret er litt mer beskjedent og at man (i alle fall i første omgang) ville være fornøyd med den rike naboens nye bil?

Som kristne er de fleste av oss opplært til å forstå at syndefallet besto i at mennesket tok av treets frukt og åt, og det fremstår for de fleste av oss som en fristelse vi nok burde kunne klare å kjempe imot siden Gud så uttrykkelig også hadde sagt at vi ikke måtte spise av dette treets frukt. Men stopp litt! Hva besto synden egentlig i? Var det at de spiste av frukten Gud hadde forbudt? Nei. Frafallet fra Gud var allerede skjedd. At mennesket tok av frukten og åt var bare den ytre handlingen (konsekvens) at mennesket allerede hadde fått begjæret inn i sitt hjerte, begjæret etter å få fatte sine egne avgjørelser om hva som var bra eller ikke bra for dem. Mennesket ble altså forledet til å tro at de ved den forlokkende forstanden kunne redusere sin avhengighet av Gud. Nu kunne de bedre klare seg på egenhånd! Dette var selve syndefallet, eller frafallet som vi også kan kalle det.

Når Gud så mange ganger gjennom sine profeter (kanskje særlig David og Jesaja) ber folket stole på ham og ikke på avguder, så er det troens veg Gud ber menneket vende tilbake til. Troen på at det er Gud som alene er Gud. Hva kan vel et menneske selv gjøre fra eller til for å arve evig liv annet enn å komme tilbake til et liv i tro på den eneste sanne, levende Gud? Han alene er Gud!

Den bibelske definisjonen på synd er den Jesus gir i Joh 16,9; ”Synden er at de ikke tror på meg.” Når vi syndige mennesker skal beskrive hva synd er så taler vi om å lyge, å stjele, drive hor eller slå i hjel. Visst er dette å gjøre imot Guds vilje, men det er ikke disse tingene som er selve synden. De er bare et ytre uttrykk for den indre synden der mennesket har frigjort seg fra Gud fordi de tror de tror de har forstand nok til å finne ut av livets vei ved egne overveielser.

Jeg ser at dere helt korrekt gir en definisjon av synd som er at synd er å ”Forfeile målet) bomme på målet.” Det er også rett, men hva er målet? Er ikke det å komme tilbake til troen og tilliten til Gud?

Så er da synden alt som mangler på full overgivelse til Gud og hans vilje, at vi lærer oss å helt og fullt stole på Gud i alle ting i våre liv. Og hvem vil påstå at det er lett?

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-7-2004 kl 19:38
Hmmmm


Hvis begjær og hor er synd som fører til døden, da dør jeg ofte. Det er nemlig et stort problem for meg å klare å slutte å synde. Men hva er det i meg som dør? Er det sjelen? (d tror jeg) Eller er det ånden eller noe annet? Og hvordan skal jeg klare å la være, det er noe jeg har gjort siden jeg var 14-15. Da ble jeg opplært av nabogutten. Ikke at jeg kan skylde på han. Hadde sikkert funnet ut av det selv etterhvert uansett... Jeg vil ikke synde men jeg gjør det likevel.. kjødet vinner på en måte over ånden.. hmm jeg vet det er usunnt og galt. Og det værste av alt er at jeg er usikker på om jeg i det hele tatt vil komme til himmelen når jeg onanerer. (sier det bare rett ut så vet dere hva jeg snakker om, selv om det er pinlig flaut... ):

Men er det å onanere en synd som fører til døden, og hva slags synd er det som ikke fører til døden, noen som kan forklare det? Dere har sagt mye som har fått meg til å tenke, men jeg tror ikke det er nok. Jeg må ta en avgjørelse og gjøre etter den. Men hvordan? *klageklageklage* Ser på meg selv som en skamflekk på Jesu legeme.. (som i alle de kristne) Noen som kan veilede meg på noen måte.. dere kan jo ikke be for meg såå... Men uanz.. styr meg ut av det. Plz!
takk på forhånd!

PS: Skal sykle på det første møtet jeg noen gang har vært på nå.. i pinsemenigheten i Bodø. (filadelfia)

[Edited on 16-7-2004 by PeterDJ]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


wink.gif opprettet den 17-7-2004 kl 14:07
Sang til dette emnet.. heh


Laget i fullfart.
http://home.no.net/peterdj/Mp3er/Ska%20sjelen%20mp3.mp3
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2004 kl 19:36
Ingen som har et svar?


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thomas
Seniormedlem
***
Innlegg: 220
Registrert: 17-2-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet

Humør: :)

[*] opprettet den 28-7-2004 kl 21:14


porn-free har jo mye om disse tinga.

Men akkurat masturbasjon vet jeg ikke om det finner noe konkret om det i bibelen. Er om seksuell fristelse men vet ikke om det kun er mellom personer og ikke kun enselv. Selv føler jeg det er galt. Men det blir jo å hengi seg til sine lyster. Vet ikke om dette kommer under vi har lov til alt men ikke alt ganger. Dette går ikke utover våre neste men vårt eget tempel. Men betyr det at masturbasjon er greit hvis en er gift?.

Masturbasjon er vel en måte å få ut sin egen seksuell spenning på. Og i dagens samfunn er det fryktelig vanskelig å holde seg. Siden du finner ut av det igjennom blader, venner, familie osv. Det er så viktig å finne ut av kroppen sin.

Det står jo ikke noe i de 10 bud om at det fører deg til fall.

Står om masturbasjon og hvorfor det er en synd på linken.

Er et flaut spørsmål som jeg tror ikke mangen vil ta opp. Siden er sikkert en haug som føler seg truffet av det :)

----------------------------------------------------------------------------------
Fra Porn Free

Concluding Comments

One of the questions that we frequently hear is, "Is masturbation without lust or sexual idolatry wrong?" I'm skeptical that this is even possible, yet for the sake of discussion let's say that it is. Masturbation clearly sows to the flesh and its desires (see point #4 above). God commands his followers to sow to the Spirit's desires and not the flesh's desires (Galatians 6:8). While it may be permissible for a Christian to practice masturbation, how could it be beneficial since it sets the mind on the flesh's desires (1 Corinthians 6:12)?

Overall, masturbation can rob you of many of the blessings God has planned for your life. If you are a Christian, you have an obligation, not to live focused on fulfilling your fleshly lusts, but rather, to live focused on fulfilling the Holy Spirit's desires (Romans 8:12-13). Masturbation poses the threat of lifelong bondage and a handicapped spiritual walk. Jesus was resurrected so that you also could live in a new life, free from the slavery of sin.

[Edited on 28-7-2004 by Thomas]
(1 kor 13)4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2004 kl 21:50
Jeg har vært på


porn free å lest det meste, ETTER at jeg posta det innlegget. Men jeg vet fremdeles ikke hvilken synd som fører til død. Det er vel kanskje alle synder det ... Synd fører til død, tror jeg har lest det i bibelen. Da er jo den grei. Ånden dør på en måte, er vel det står i det innlegget fra porn free som du la inn her. Takk for svaret uansett. Det står foresten i bibelen. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Hebreerne 12,14. Så da er det nok utrolig viktig at jeg holder meg, så langt det er mulig. Å det gjør jeg. Som du sier det er et vanskelig tema, sikkert derfor jeg ikke får så mange svar. Kanskje flere har samme problem. Men det svekker i hvertfall ånden det tror jeg.
De rettferdiges lys skinner klart, men de ugudeliges lampe slokner. Ordspråk 13.9
Jaja.. fant ikke det siste verset jeg letet etter.. der det stod noe som: synd i kjødet er synd mot ånden eller svekker ånden eller noe i den retningen.

GVD
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2004 kl 22:09


I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til fint bruk og noen til simpelt. Den som renser seg selv fra alt slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til enhver god gjerning. Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2004 kl 22:26


Sitat:
Men akkurat masturbasjon vet jeg ikke om det finner noe konkret om det i bibelen. Er om seksuell fristelse men vet ikke om det kun er mellom personer og ikke kun enselv. Selv føler jeg det er galt. Men det blir jo å hengi seg til sine lyster.


Helt enig. Det er kjødelig og hører den syndige naturen til.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-8-2004 kl 22:33


http://www.klara-klok.no/seksualitet/svar.tpl?command=search...

Stakkars jente
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-8-2004 kl 12:05


Er det synd å drømme at man har sex? Har djevelen mer makt over deg før du har blitt døpt enn etterpå. Det var nemlig ei jente som fortalte en historie om hvordan det var før hun ble døpt. Og at etter hun ble døpt hadde satan ingen makt over henne lenger. Skal man dømme seg selv, sier ikke Paulus at han ikke dømmer noen, ikke en gang seg selv? Men andre steder står det at vi skal dømme de troende. Litt selvmotsigende kanskje. Kan sikkert finne versene hvis dere vil.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-8-2004 kl 12:13


Fant like godt versene.. Så skal dere da se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds hemmeligheter. 2 Nå kreves det av forvaltere at de viser troskap. 3 Men for meg betyr det ingen ting om jeg blir dømt av dere eller i det hele av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. 4 For selv om jeg ikke vet om noe galt jeg har gjort, er jeg dermed ikke frikjent. Herren er den som dømmer meg. 5 Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer.

Tal ikke ondt om hverandre, mine brødre. Den som taler ondt om en bror eller dømmer en bror, han taler ondt om loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til doms over den. 12 Det er bare én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du, som dømmer din neste?

La oss altså ikke dømme hverandre! Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle.

Men et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen.

Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? 13 De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere

Orker ikke å finne mer vers nå. Men som dere ser så skal man samtidig dømme de som står innenfor. Samtidig som vi ikke skal felle dom før dommens dag. La oss derfor ikke dømme hverandre, men fell den dom at din bror ikke måtte falle.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-8-2004 kl 09:20


Her var det ikke mye svar. Men jeg kom på noe jeg hadde spurt om før. Dette verset med at den som mister sitt liv for min skyld skal finne det og motsatt. Vel, jeg fant en annen versjon av dette verset på bibelen.no

«Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli forherliget. 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. 25 TextBlack. 26 Om noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal få ære av Faderen. 27 Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne stunden? Nei, til denne stund skulle jeg komme. 28 Far, la ditt navn bli forherliget!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har forherliget det, og skal igjen forherlige det.»
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-8-2004 kl 09:21


Oi, der det står text black skal det stå noe annet. Det viktige her.

«Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli forherliget. 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. 25 Den som elsker sitt liv, skal miste det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. 26 Om noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal få ære av Faderen. 27 Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne stunden? Nei, til denne stund skulle jeg komme. 28 Far, la ditt navn bli forherliget!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har forherliget det, og skal igjen forherlige det.»
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thomas
Seniormedlem
***
Innlegg: 220
Registrert: 17-2-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet

Humør: :)

[*] opprettet den 7-11-2004 kl 21:03
Onnaniens historie


http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/11/05/413593.html(1 kor 13)4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 7-11-2004 kl 22:07


Sitat:
Originally posted by Lionheart
Sitat:
Men akkurat masturbasjon vet jeg ikke om det finner noe konkret om det i bibelen. Er om seksuell fristelse men vet ikke om det kun er mellom personer og ikke kun enselv. Selv føler jeg det er galt. Men det blir jo å hengi seg til sine lyster.


Helt enig. Det er kjødelig og hører den syndige naturen til.


Er ikke helt sikkert vi er så veldig uenige egentlig, Lionheart, men jeg reagerer litt på argumentasjonen.

Å spise, sove, klø seg når det klør, bade osv er også kjødelig... så ergo så er vel dette galt også?

Selv om alt skal være med måte, så er det vel ikke synd å spise mat, eller ta seg et godt varmt bad..? Poenget mitt er at det om noe er "kjødelig" kontra "åndelig" kan ikke brukes i argumentasjonen om onani, som et bevis på at det er galt i seg selv..

Noen kommentarer? Ev. fra dere andre?

Gunnar.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-11-2004 kl 22:19
Hva er onani?


Onani er seksuell selvtilfredsstillelse.
Alle slike ting er Bibelen helt tydelig på at skal holdes innenfor ekteskapet.

I tillegg går onani hånd i hånd med all slags avskyelige ting, som pornografi, syndige tanker og legger ved på bålet til begjæret.

Det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær, sier Paulus, og jeg er så enig så enig.

Alle seksuelle forhold hører ekteskapet til.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thomas
Seniormedlem
***
Innlegg: 220
Registrert: 17-2-2004
Bosted: Bergen
Brukeren er frakoblet

Humør: :)

[*] opprettet den 7-11-2004 kl 22:38


"1kor 7:8 Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. 9 Men dersom de ikke kan være avholdende, bør de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær."

Kan det trekkes til å omhandle Onani også?

Nevnes det i bibelen også om seksuell selvtilfredsstillelse uten en partner?

Hva er et "seksuelt selv"? Hva er forholdet mellom "sex" og "kjønn"?

Hvordan ligger det mellom det kroppslige og det åndelige.

Onnani er jo kroppslig. Men en kan skape begjær ut av noe annet. Men er selve onnaneringen begjær?
(1 kor 13)4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Arpa
Medlem
**
Innlegg: 42
Registrert: 5-10-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-11-2004 kl 22:43


Så langt jeg kan se er ikke onani nevnt i Skriften. Når Bibelen taler om hor tror jeg derfor det menes et seksuelt forhold mellom to individer før eller utenfor ekteskapet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 7-11-2004 kl 22:58


Hei Arpa!

Så hva sier du til det som står i Matteus 5, 27-28?

Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Arpa
Medlem
**
Innlegg: 42
Registrert: 5-10-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-11-2004 kl 00:09


Hei Gunnar! :)

Til ditt spørsmål vil jeg sitere noe av Bibelverkets kommentar til nevnte avsnitt: "Det begjærlige blikk står neppe bare for det at den seksuelle tanke og lyst vekkes, men at en dveler ved den og gir den mulighet til å bli til ord eller handling." Og siden onani eller seksuell selvtilfredsstillelse som handling ikke nevnes i Skriften blir tolkningen naturlig nok at om hor må en være to.

[Edited on 7-11-2004 by Arpa]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-11-2004 kl 10:57
Hmmm


Lionheart. Egentlig har jeg aldri sett eller lest om utenomekteskapelig sex i bibelen.(at det er galt eller noe sånt)
Kan du finne et vers som sier at det er det? Takk på forhånd.

Og hva er kravet for at man er gift? Før de lærte å prate, hva måtte de da gjøre for å være erklært gift av Gud? Vel jeg vil da tørre å si at den første du har sexuell omgang med er du gift med. Ehm...Jeg tror foresten også at onani er en slags synd.. onani er noe hærk faktisk.

[Edited on 8-11-2004 by PeterDJ]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2004 kl 15:51
hmmm


her var det lite svar...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 27-1-2005 kl 15:45
Hva er synd?


For å fårstå hva synd er bør vi studere hvordan synden oppsto. Les 1.Mos 3,1-6 og bruk tid særlig på vers 5 og 6, for der ligger løsningen.

1M 3:1-6
1 Men slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
2 Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen,
3 men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.
4 Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!
5 Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.
6 Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.

Nå har du lest teksten. Legg da merke til hvordan det gikk morgenrødens sønn (Lucifer) da han som Jes 14,14 sier ville gjøre seg lik den Høyeste. Ser du at Satan i 1.Mos 3,5 bruker samme forlokkelsen, å bli slik som Gud

I 1.Mos3,6 reagerer mennesket positivt på tankemn om å bli slik som Gud, for Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.

Jes 14:12-14
12 Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag!
13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord.
14 Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.

Også i dag lever samme løgnen i mange kristne menigheter, nemlig læren om at vi kan bli fri fra synd og bli slik som Jesus i dette livet. Dette er den finurligste og farligste av alle Satans bedrag. Han vil at vi skal opphøye oss til vi tror vi er blitt som Jesus. Og vet du hva som skjer når Djevelen har klart å lokke oss inn i den troen? Jo, vår sterke avhengighet av Jesus, Guds tilgivende nåde og lengsel etter å bli løst fra synden, er blitt byttet ut med selvtilfredshet fordi vi plutselig har fått del i Satans synd, nemlig troen på oss selv.

La oss avstå fra tanken om at vi ikke klarer dette av oss selv, men ved Guds kraft kan vi likevel klare det. Det er bare en ny vri på den samme gamle løgnen som fører oss enda dypere inn i en åndelig søvn.

Synden er at vi har mistet den fullkomne tilliten til Gud. Når denne synden er født hos oss er grunnen for alle andre gjerningssynder lagt. Det er riktig som Lionheart skriver, at synden er innvendig. Den oppstår i vårt indre og frukten av den indre synden vises så ord, ytre handlinger og nye og usunne holdninger.

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 14-3-2005 kl 20:35


Sitat:
Opprinnelig postet av Lionheart
Sitat:
Men akkurat masturbasjon vet jeg ikke om det finner noe konkret om det i bibelen. Er om seksuell fristelse men vet ikke om det kun er mellom personer og ikke kun enselv. Selv føler jeg det er galt. Men det blir jo å hengi seg til sine lyster.


Helt enig. Det er kjødelig og hører den syndige naturen til.


Kan du begrunne dette?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-5-2005 kl 20:07


Ja. Det avler begjær og man fyller tankene med lystene sine ved onani. Det er et medisinsk faktum at jo mer man tilfredsstiller sine lyster, jo oftere vil de ønske å bli tilfredsstilt. Man blir lett sex-fiksert da og det er lettere for at man driver hor i sitt hjerte.

Dessuten er det naturlig, når man onanerer, at man lar tankene fly avgårde for å opphisse seg selv mest mulig. Da driver man hor i hjertet med enten en fiktiv eller en virkelig person, og det er synd mot Gud.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Siggen
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 152
Registrert: 30-12-2004
Bosted: Enebakk
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-5-2005 kl 11:36


Meget bra igjen dette Lionheart. Kjenner det som natt og dag etter mitt møte med min elskede Jesus, Guds Sønn! Vi må be innstendig kristen ungdom "å fly ungdommens lyster" - ta avstand fra ALL den humanistiske, klapp meg på stumpen" undervsningen som skjer i skolene mht til sex og det som har med samlivet mellom mann og kvinne!
Hva gjør det så om man av andre blir betraktet som mindre begavet?? For meg gjør det ingen ting, jeg vet at Jesus krever full lydighet, full oppmerksom het og full hengivelse... intet urent der igårn allså!
En annen ting er det dog at det også alltid vil finnes tilgivelse, om en hormonsprengt gutt eller jente, skulle falle for fristelsen, - men når fristelsen er der, så gjelder det, kjære norsk kristen ungdom, å FLY for bare livet...
Jeg har selv sett at dette har funket bra! Og med all Guds hjelp og Den ellige Ånds trøst til hjelp...Who then are in need of anything else?...

vennlig
siggen
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
guten
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 31
Registrert: 9-2-2005
Bosted: nordland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-6-2005 kl 20:08


Sitat:
Derfor er vranglæren om at vi både kan og skal bli lik Jesus i dette liv, en alvorlig gudsbespottelse. Ved en slik tro og lære spotter vi nådens Ånd.


- er ikke en disippels mål å bli mer lik Jesus?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 26-6-2005 kl 02:04


Liten kommentar om kva som er synd. Den katolske teologen/filosofen Pavel Florenskij uttrykker det slik:
Synd, det er uviljen mot å gå ut av en tilstand av selvidentifikasjon, utenfor ligningen jeg=jeg, eller mer eksakt jeg!... Fremhevelsen av seg selv som seg selv, uten noe forhold til noen annen, det vil si til Gud og all skapningen, denne selviske tankeretning som ikke går utenfor jeget, det er den største synden, eller roten til alle synder. Alle enkeltsynder er bare varianter, gestalter av den egoismens selvforstokkelse.

Kjærleiken -- syndas negasjon -- kjem til syne når mennesket går utanom seg sjølv, og blir noko anna enn seg sjølv, men utan å miste seg sjølv.

"For der to eller tre er samla i mitt namn," seier Kristus, "der er eg midt imellom dei." (Matt 18:20)

Personen gje noko av seg sjølv, samstundes som han/ho held på sin person og sin eigenverdi. Det vi gjev til de andre mennesket, blir ein del av det, og omvendt. Det er dette -- søskenkjærleiken -- som skal råde i kristi lekam, der ingen av delane er viktigare enn andre (jmfr. 1Kor 12).

Så, synd blir i bunn og grunn eit brot i fellesskapet, i kjærleiken.

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 26-6-2005 kl 14:57
Synd


Mange gode definisjoner av synd her på forumet. Vil bare legge til et sitat som vinkler det litt annerledes:

"Sin, is unbelief. 'He that believeth not is condemned already.' Because you steal, lie, smoke, drink, commit adultery, that isn't sin. That's the attributes of sin. You do that because you don't believe.

And you are true, and honest, and just, and upright, and holy and respectable (...) That's just the fruits of Christianity because you believe; it's the attributes of your faith in Christ Jesus and your birth as His Son.

Amen. See? A good tree can't bring forth corrupt fruit. A corrupt tree can bring forth good fruit. 'By their fruits you shall know them.'"

W.M.B. (Expectations, 1953)
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 27-6-2005 kl 13:54


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Mange gode definisjoner av synd her på forumet. Vil bare legge til et sitat som vinkler det litt annerledes:

"Sin, is unbelief. 'He that believeth not is condemned already.' Because you steal, lie, smoke, drink, commit adultery, that isn't sin. That's the attributes of sin. You do that because you don't believe.


Dare I say bullshit?

Dette er jo berre tull. Det du seier er at dei som trur, men likevel stel, lyg røyker og drikk (sic) ikkje trur.

Og kva med dei som ikkje trur? Kan dei berre seie, "Nei, eg trur ikkje", så er tjuveriet eller overgrepet deira greit?

Og: kor i Bibelen står det at å drikke alkohol er synd? Ja, ein skal ikkje drikke seg full, det veit eg.

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 27-6-2005 kl 14:39
Synd


Sitat:
Opprinnelig postet av k-mann
Dare I say bullshit?


Du bør holde deg for god til å banne på forumet...

"Alle enkeltsynder er bare varianter, gestalter av den egoismens selvforstokkelse."

Ikke så langt unna den definisjonen jeg bragte...

"Alle enkeltsynder er bare varianter, resultater av vantroen."

Sitat:
kva med dei som ikkje trur? Kan dei berre seie, "Nei, eg trur ikkje", så er tjuveriet eller overgrepet deira greit?


Selvsagt ikke, K-Mann. Siterte jeg ikke nettopp et bibelvers som sier "den som ikke tror er allerede dømt?"

Det jeg vil fram til er at selve synden, den første originale synd, var vantro. Vantro på Guds Ord. Eva tvilte da slangen sa "Har Gud virkelig sagt..." Resultatene av dette er syndens attributter (=konsekvenser, egenskaper)

Troens egenskaper er et hellig liv.
Vantroens (syndens) egenskaper er et uhellig liv.

Sitat:
Og: kor i Bibelen står det at å drikke alkohol er synd? Ja, ein skal ikkje drikke seg full, det veit eg.


I det samme kapittelet som sier at å bruke narkotika er synd.

[Redigert den 27-6-2005 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 27-6-2005 kl 18:23


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Sitat:
Og: kor i Bibelen står det at å drikke alkohol er synd? Ja, ein skal ikkje drikke seg full, det veit eg.


I det samme kapittelet som sier at å bruke narkotika er synd.


I Lance 2:25 altså?

Og kva med Joh 2, der Jesus laga vatn om til vin?

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 28-6-2005 kl 08:16


Dette med alkohol er en tråd i seg selv, K-Mann. Alkohol er et stort samfunnsproblem i dag. Paulus sa at han ikke ville gjøre noe som kunne føre hans bror til fall. Ikke alle er like sterke overfor alkohol...det vil si at moderat drikking fort kan føre til misbruk av alkohol --> Fyll. Av hensyn til andre drikker vi ikke.

En annen side av saken er at vinen på Jesu tid ikke var så sterk som den de fleste drikker i dag, for ikke å snakke om brennevin/sprit osv. Men...vi diskuterer ikke alkohol på denne tråden. Det er definisjonen av synd som snakkes om her.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-7-2005 kl 11:23


Sitat:
Opprinnelig postet av guten
Sitat:
Derfor er vranglæren om at vi både kan og skal bli lik Jesus i dette liv, en alvorlig gudsbespottelse. Ved en slik tro og lære spotter vi nådens Ånd.


- er ikke en disippels mål å bli mer lik Jesus?


Jo, nettopp. Målet. Målet er i himmelen det. Å bli 100% som Jesus mens man fortsatt har den syndige natur boende i seg er 100% umulig. Helliggjørelse er ikke bare å bli mer lik Jesus, nei, for Han ER vår helliggjørelse også fremfor Gud. Det er først og fremst å bli mer avhengig av Jesus i hverdagen og å klynge seg til Hans løfter og Hans nåde.

Jeg mener ikke at alkoholdebatten er off-topic, for det handler om definisjon av både synd og enkeltsynder i denne tråden. Diskusjon om vinen for 2000 år siden var svakere eller sterkere enn dagens, derimot er off-topic. Da får man starte en fakta/teori-tråd et sted i etikkforumet.

En ting Lance, det står at man ikke skal ruse seg og da tror jeg nok det er med tanke på alle rusmidler. Man skal ikke drikke seg full eller bruke narkotika o.l. Men du kan ikke si at det å drikke alkohol i seg selv er synd. Det står ingen steder i Bibelen. Tvert imot tipser faktisk Paulus om å ta et glass vin i ny og ne fordi det er godt for magen (noe han kanskje hadde lært av Lukas, evangelisten og legen) 1Tim 5,23. Forøvrig drakk Jesus også vin - Joh 7,33-35. MEN MEN MEN!!!

Og det er her det store NOTABENE kommer: Vi skal ikke føre en bror til fall. Dvs at dersom noen har et samvittighetsproblem i forhold til alkohol, eller er alkoholiker, så skal man ta hensyn til det, ikke for egen samvittighets skyld men for deres samvittighets skyld.

Dersom nå man ikke er klar over situasjonen, at en er svakere i troen enn en annen uten at noen vet det og en drikker mens en annen ikke drikker, da skal ikke den som drikker dømme den som ikke drikker og vice versa - Rom 14.

Det er helt i orden for en kristen å ikke være avholden så lenge han er måteholden. Dette er utgangspunktet. Så må hver og en dømme om den enkelte situasjon i samstemme med sin samvittighet og kjærlighet til sin neste (og da først og fremst sin bror) om alkoholdrikk i de forskjellige situasjoner vil være til fall for sin bror.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 26-7-2005 kl 09:11


Det brukes alkoholholdig vin i nattverd. Paulus anbefalte vin som medisin.Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-12-2005 kl 20:01


Vi har fallen natur ved fødsel.

Når vi vokser opp får vi tilført kulturers tankegang og ånd.

Vi får da automatisk syndig natur, altså det blir en naturlig del av oss å synde.

Vi ser da på levesettet som naturlig og faktisk usyndig.


Og her står vi da når troen kommer på oss.


Så viss vår kultur er daglig å drikke kaffe, snuse, banne, la seg lede av verdens underholdning/ vin så er ikke det synd men når man oppdager Kristus og Hans kjærlighet og egentlige formål med livet ser man at man synder. Ikke bare mot seg selv men mot sitt legeme og da DHÅ, sin neste, sin Herre, sitt skaperverk. Det er rett og slett fordummenede dette livet uten Herren i seg.


Det er å ha syndig natur fordi det er en naturlig del av oss.

DHÅ påpeker dette og vi av fri vilje velger ut ifra dette, velger vi ikke å høre så lar Han oss gjøre som vi vil for det er kjærlighet. Men det er fremdeles synd.


Jesus kom ned på denne jord i fallen natur. Han valgte å leve i Ånden etter skriften.

Han syndet aldri, Han vokste opp hos en sann troende familie. Ha som sagt syndet aldri og fikk heller ikke da syndig natur fordi Han tok aldri del i den.

Vi skal leve i tråd med skriften og hva Talsmannen sier til oss angående den, ikke hva vårt eget selv sier men hva Ånden sier når vi leser Den Hellige Skrift.

Da dør selvet eller den syndige naturen hvis vi elsker Herren.

VCi sitter da igjen med fallen natur og tro som er tillitt. Gud gir oss kraft i henhold til vår tro.

Slik kan syndig natur bekjempes i tro med Guds kraft.

Da er vi rettferdiggjorte, altså gitt rett til himmelen og da helliggjøres vi slik at vi kan gjøres skikket til himmelen!

Så det som skal til er å følge i en ferdiglagt vei i Jesu fotspor.

Da blir vi syndfrie fordi vi ikke elsker vår syndige natur som vi dør fra. Når Jesus da kommer igjen vil Han ta vekk vår falne natur og gi oss uforgjengelig legeme.

Merk. Han vil ikke lobotomere oss og fjerne eventuell syndig natur vi elsker. Og husk da at synd er død, det betyr at vi må bli syndfrie av fri vilje.


:wow: :P
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-12-2005 kl 04:43


Du sier at Jesus hadde fallen natur. Mener du at Han hadde syndig natur på jorden?Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-12-2005 kl 10:11


Fallen natur er ikke synd.

Synd er lovbrudd og ett nyfødt barn har vel ikke begått noen synd?

Syndig natur er synd, en synd som selvet selv ikke anser som synd fordi en er slik av natur. Når du foreksempel drikker kaffe så ødelegger man kroppen ikke sant? Er det da synd? En kan jo forsvare det med å si det er en trivselsfaktor men hadde vi ikke hatt usunne trivselsfaktorer hadde vi hatt sunne trivselsfaktorer ikke sant?


Altså en har blitt blind for hva den moralske lov sier og det er synd i seg selv.

Fallen natur er uskyldig i seg selv, det er våre valg som avgjør hvilken natur vi attrår.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 29-12-2005 kl 22:27


Sitat:
Opprinnelig postet av Lionheart, 11-5-2004 kl 14:17

Hva er synd?


Når jeg leste igjennom denne tråden på nytt i dag vakte det sterke følelser i meg. Jeg kjente en indre varme og kjærlighet til alle dere troende - en taknemlighet til Gud over at det i denne kalde verden likevel finnes så mange oppriktige og søkende mennesker som mer enn noe annet ønsker å høre Gud til og få del i det evige livet. Takk kjære Gud for at du er så god og omsorgsfull og virksom ved din Hellige Ånd, at du har så stor omsorg for oss syndere og makt til å nå inn til oss og vekke oss opp til et nytt liv.

Dette innlegget er bare en enkel takk til dere alle som gir så verdifulle bidrag til det kristne fellesskapet. Siden jeg meldte meg ut av menigheten jeg tilhørte har jeg fått stadig sterkere følelser for at dere representerer min nye menighet.

Jeg vil samtidig få bekjenne min svakheter og uttrykke min anger over at jeg til tider kan virke hard og uforsonlig og bruke sterkere ord og uttrykk enn jeg burde. Jeg har en stort handikapp - en feil som jeg sliter med - og det er at jeg er for spontan og hissig og mangler tålmodighet. Jeg er rett og slett for stolt!

Jeg ber dere alle tilgi meg der jeg har vært for sterk i ordbruk og ber dere om å ha meg med i deres bønner, at jeg må bli mildere, mer overbærende og mer tålmodig og tilgivende.

Det er hardt og kjempe mot sin egen stolthet og til det behøver jeg plass ideres bønn og Guds hjelp.

Må Gud velsigne dere alle!

Hilsen
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Elgkjøtt
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 237
Registrert: 2-3-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Modus?

[*] opprettet den 19-1-2006 kl 03:05
Kaffe


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Når du foreksempel drikker kaffe så ødelegger man kroppen ikke sant?


Noen kopper filterkaffe hver dag er godt for kropp og sjel.

Noen fakta om kaffe:

• Kaffe hjelper deg til å tenke kvikkere og klarere - og den styrker hukommelsen.

• En kaffepause kan blant annet hjelpe deg å holde oppmerksomheten oppe under en lang biltur. Drikker man kaffe foran en krevende fysisk prøve kan man holde ut lenger og utmattelsen kommer ikke så fort.

• Mange astmapasienter opplever at et jevnt, moderat kaffeforbruk hjelper til å redusere anfallene.

• Ved å drikke kaffe kan man også redusere risikoen for nyrestein med 10% for hver 200 ml kopp man konsumerer daglig.

• Det er påvist at 4-5 kopper kaffe om dagen nesten halverer risikoen for å utvikle gallesten.

• Sjansen for å utvikle Parkinsons sykdom reduseres ved økende kaffeinntak. Best utsikter har de personer som drikker 5 kopper om dagen eller mer.

• Bedre leverfunksjon. Norske studier var blant de første til å vise at kaffedrikking har en gunstig effekt på leverfunksjonen. 3 kopper om dagen nesten halverer risikoen for å få skrumplever.

• Forskere har identifisert antioksidanter i både " vanlig" og koffeinfri kaffe, faktisk 4 ganger så mye som i grønn te! Antioksidanter kan redusere nivået av de frie radikalene i kroppen, og dermed virke beskyttende mot kreft og hjertesykdommer.

•••

Synd meg her og synd meg der forresten.

Er det ikke på tide å flytte fokuset bort fra synden, og konse litt mer på Jesus?
Jeg mener, Jesus er jo veien... kjører du bil og konsentrerer deg kun om grøfta er utsiktene for en stø kurs på veien betydelig redusert.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 19-1-2006 kl 13:15


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Fallen natur er ikke synd.

Synd er lovbrudd og ett nyfødt barn har vel ikke begått noen synd?
...............
Fallen natur er uskyldig i seg selv, det er våre valg som avgjør hvilken natur vi attrår.


Du vet ikke hva en "Fallen natur" er siden du kan si at det ikke er synd!

Mennesket fikk en fallen natur som konsekvens av frafallet fra Gud. Så det du faktisk sier er at det ikke er synd å falle fra Gud. Men å bryte en skreven lov, det er visst synd etter din oppfatning. Er det kanskje LOVEN som er din Gud som du ikke må falle ifra, mens du bare kan blåse en lang mars i Gud selv?

Synd er noe langt mer og alvorligere enn et lovbrudd. Derfor er også et nyfødt barn en synder, for også det er frafallent fra mors liv av. Romerne 6,29 sier at "syndens lønn er døden"! Altså at døden er lønnen, eller straffen om du vil, for synd. Kan ikke nyfødte barn dø de da siden de ikke har synd? Hvis et nyfødt barn dør uten å ha gjort egen synd - og det har vi millioner av eksempler på i verden at så skjer - så er Gud en ond og urettferdig Gud som lar døden ramme uskyldige.

Mener du virkelig at du har rett til å tale i strid med hva Guds ord sier så kan du i alle fall ikke være en kristen?

Du har påstått at du er adventist, men jeg har latt to adventister fra vår lokale sda-menighet lese dine innlegg og de kjenner ikke igjen læren du gir uttrykk for. De sier de ikke tror du kan være adventist fordi du ikke har deres lære. Så det både de og jeg er spent på er hvem det kan være - i eller utenfor adventistsamfunnet - som har ledet deg til denne vranglæren du her forfekter på apologetisk debattforum.

Hvilken menighet er du medlem av Leif og hvilken pastor har vært menighetens pastor de siste 5 år? Denne pastoren behøver så absolutt å få kopi av dine skriverier slik at det blir mulig å rettlede deg til en bibelsk lære.

Ellers kunne jeg også tenke meg at du sendte meg din e-mail adresse som privat U2 melding slik at jeg kunne føre en grundigere samtale med deg slik at du kan bli gjort kjent med Bibelens lære.
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 19-1-2006 kl 13:27


Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Fallen natur er ikke synd.

Synd er lovbrudd og ett nyfødt barn har vel ikke begått noen synd?


Vi er alle født i synd... "født i denne verden og talte bare løgn..." Derfor trenger vi å bli født på ny. :)

Men, et barn kan ikke dømmes for sin "syndige natur" før det har nådd ansvarsalderen, dvs. når barnet faktisk er i stand til å skille mellom rett og galt og å ta et valg om å tjene Gud eller ikke.

Våre legemer er resultatet av synd, etter syndefallet, og vårt legeme kan heller ikke bli gjenfødt.

Gud utfrir oss, forløser oss i tre stadier:
Sjel --> Den nye fødsel
Ånd --> Den Hellige Ånd tar kontroll over vår ånd
Legeme --> Som deretter tar kontroll over vårt legeme. Legemets forvandling, den 1ste oppstandelsen
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 19-1-2006 kl 13:46


Sitat:
Opprinnelig postet av k-mann
Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Mange gode definisjoner av synd her på forumet. Vil bare legge til et sitat som vinkler det litt annerledes:

"Sin, is unbelief. 'He that believeth not is condemned already.' Because you steal, lie, smoke, drink, commit adultery, that isn't sin. That's the attributes of sin. You do that because you don't believe.


Dare I say bullshit?

Dette er jo berre tull. Det du seier er at dei som trur, men likevel stel, lyg røyker og drikk (sic) ikkje trur.

Og kva med dei som ikkje trur? Kan dei berre seie, "Nei, eg trur ikkje", så er tjuveriet eller overgrepet deira greit?

Og: kor i Bibelen står det at å drikke alkohol er synd? Ja, ein skal ikkje drikke seg full, det veit eg.

GUDS FRED!


Her bør du kanskje legge litt godvilje til, k-mann, så vil du lett se at Lance ikke påstår at disse spesifikke lovbruddene du ramser opp ikke også er synd. Det han sier - og som er helt i tråd med Bibelens lære - er at disse lovbruddene bare er en konsekvens av den egentlige synden som er frafall fra Gud, at mennesket har mistet troen og tilliten til Gud.

Hvis du bare tenker deg om vil jeg mene at du kommer frem til samme forståelse. Bibelen lærer oss at uten tro er det umulig å tekkes Gud. Ok, men defineres tro som lovgjerninger eller er tro tillit til Gud? Det er ikke lovgjerninger. Vi kan altså bruke all vår enegi på å prøve å leve i lydighet mot loven, men det vil aldri kunne gi oss frelse om tilliten til Gud mangler. Gal 3:12 soer:Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det. Det står også i vers 10 at "alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, ...."

Motsatt lærer Bibelen at en synder som TROR, blir frelst. Da snakker jeg ikke om en som har alt dette stygge som sin livsstil - at vedkommende driver hor, stjeler og slår ihjel og har det som sin livsstil - for en slik livsstil er bevis på at troen ikke er til stede. Den sanne Gudstroen gir oss Ånden til ledelse som igjen frembringer Åndens frukter i den troendes liv. Men om disse Åndens frukter nok er tilstede er ikke det ensbetydende med at vedkommende nu er blitt fullkommen i forhold til loven og i alle ting lever opp til hele Guds vilje som uttrykkes i loven. Den som er omvendt, er blitt født på ny og har fått Ånden som pant i sitt hjerte vil nok fremdeles i sin ifullkomne tilstand fra tid til annen lyde egne lyster uten at det er en målsetning. Slike synder hos den troende kalles å snuble, og vi snubler alle i så mangt. Også du og jeg, k-mann, men vi kan da være troende og kristne for det?

Så, kjære k-mann, Lance har helt rett i sin definisjon av synd. Den er så bibelsk som den kan bli!
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Bosted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 19-1-2006 kl 18:42


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Våre legemer er resultatet av synd, etter syndefallet, og vårt legeme kan heller ikke bli gjenfødt.


Kan du vere så snill å gje eit bibelsk grunnlag for den påstanden? Og samstundes vise korleis den ikkje motseier 1Tess 5:23?

Må han sjølv, fredens Gud, helga dykk heilt igjennom. Og gjev at dykkar ånd og sjel og kropp må haldast uskadde, så de kan vera ulastelege når vår Herre Jesus Kristus kjem!

mvh
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen