Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: EN NY BIBEL
Ulf Magne
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 6-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-5-2004 kl 22:02
EN NY BIBEL


NTR – Ny Bibel kommer i 2008

I 2003 kom de første prøveutgavene av den nye oversettelsen fra Det Norske Bibelselskap. Man regner med at hele Bibelen foreligger i år 2008. Denne nye teksten er dramatisk på flere måter. For det første, og det er positivt, inneholder lanseringen av den nye teksten en sterk kritikk av 78/85 utgaven (97).

Formannen for oversettelsesutvalget, Hans Kvalbein, sier i en kommentar til avisen Dagen 28. Mars 2003: «Vi har ønsket å gå i retning av en mer konkordant oversettelse, som ligger nærmere grunntekstens ordlyd, og det innebærer litt kritikk av forrige oversettelse, den sterkt idiomatiske NO-78, som gikk litt for langt i forklarende omskrivninger.» Dette er et viktig utsagn av flere grunner. Man innrømmer endelig at 78-oversettelsen var en tekst som var omskrevet. Dette var ikke en oversettelse av de greske tekstene, men en tolkning av dem. Når man i oversettelsesarbeidet i utstrakt grad benytter «forklarende omskrivninger» må man ikke utgi arbeidet for å være en bibeloversettelse. Slike «oversettelser» er det vi kaller en parafrase. Slike Bibel-parafraser finnes i flere ulike utgaver og kan ha sin misjon i møte med mennesker som er fremmed for det bibelske språk. En annen slik parafrase er «Bibelen Del 2» som ble utgitt av Bibelen til Alle, og delt ut gratis. I denne oversettelsen uttrykker man helt klart at dette ikke er en ord-for-ord oversettelse, og at man med vilje har valgt å unngå teologiske ord og utrykk for å gjøre teksten lettere tilgjengelig for mennesker som ikke er vant til å lese i Bibelen. En slik presisering er viktig. For når man omskriver teksten for å gjøre den letter språklig tilgjengelig, vil man også ved flere tilfeller miste noe av tekstens betydning. Dersom man gir inntrykk av at parafrasen er en direkte oversettelse, slik man har gjort med 78-oversettelsen, fratar man vanlige bibellesere noe. De fleste bibellesere har tillit til Det Norske Bibelselskap og har derfor trodd at 78-oversettelsen var det representanter fra Bibelselskapet nå sier at den ikke er. Nå har man gitt kritikerne rett, når de hevdet at dette ikke var en oversettelse i tråd med de kristnes oversettelsestradisjoner, og at oversetterne hadde endret teksten. Dette er en positiv innrømmelse fra Bibelselskapets side, samtidig som det er en innrømmelse til ettertanke. Siden de fleste bibellesere er helt avhengig av at oversettelsesarbeidet gjøres så nøyaktig som mulig, fordi man ikke kan gresk og hebraisk, vil valg av oversettelse i stor grad også ha med tillit å gjøre. Noen opplever derfor at tilliten til en institusjon som har behandlet grunntekstene på en slik måte, uten å gjøre leserne oppmerksom på det, er svekket.

Les hele artikkelen om den nye bibelen på adressen: http://www.gudsord.no/kap5.html


_____
Red: linken ovenfor er "dead link". Nettstedet www.gudsord.no har skiftet innhold, og denne linken fører ingensteder.

[Edited on 26-1-2005 by Kristnerd]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 6-5-2004 kl 22:13
Hei Ulf Magne


Hei Ulf Magne, og velkommen til Apologetisk forum :)

Har skumlest litt i artikkelen om bibelen, og skal fordype meg mer litt senere. Ville bare si at det er godt å få bekreftet at 78 utgaven ikke er en direkte oversettelse av Guds ord, slik flere kritikere allerede har hevdet lenge.

Guds fred.
Gunnar.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-5-2004 kl 11:33


Hei Ulf Magne!

Hils Dan Micheal (stavemåte???) fra Lars da :-)

Selv om du er blitt Misjonsforbunder oppfordrer jeg deg gjerne til å skjekke http://www.baptist-debatt.tk

[Edited on 7-5-2004 by Larss]
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 7-5-2004 kl 15:40


Sitat:

Originally posted by Larss

Selv om du er blitt Misjonsforbunder oppfordrer jeg deg gjerne til å skjekke http://www.*******.**

Hmm... så var det dette med reklame og greier da. Solbu, står det ikke i reglene våre at vi kjølhaler alle som reklamerer for andre forum i vårt forum? ;)


:D

[Edited on 7-5-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 7-5-2004 kl 16:04
Bare så det er sagt...


Det var en spøk! :P

Vi tillater moderat reklame (ikke f.eks 10 poster med samme innlegg) for andre diskusjonsforum og andre fora.

Dette gjør vi nettopp fordi at vi synes dette med samtale og debatt mellom kristne er så viktig, at det er underordnet hvor debatten foregår.

Gunnar :cool:[Edited on 7-5-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-5-2004 kl 17:32
jeg er 18 år


hva er galt med 78-utgaven...?

kan noen lære meg?
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-5-2004 kl 19:29


78-utgaven har lagt til, og trukket fra. Jeg har ikke utgaven tilgjengelig, men et eksempel jeg husker er fra Matt 5:22. I Godt Nytt står noe sånt (fra hukommelsen): "Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for dommen." Og: "Den om sier til sin bror: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild."

Men Jesus var da også sint, eks. da han jaget de som drev handel på tempelplassen. Og kalte han ikke en rekke ganger folk for dårer? Jo, derfor gjøre denne oversettelsen Jesus til synder, og da må hele frelsesplanen ha spilt fallit. Det er selvsagt feil, for se hva som står i 1988-utgaven:

"Den som uten grunn harmes på sin bror, ..." (min uthevning). Altså: Dersom du har en grunn til å være sint, eller dersom din bror faktisk er en dåre, så er det ikke automatisk galt å si det. Det er ikke synd å kalle en spade for en spade.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-5-2004 kl 14:06


Jeg bruker 78 utgaven til "langlesning" ... :( jeg begrunner dette ( ugyldig begrunnelse? ) med at jeg har en dysleksi som i hovedsak går på lesehastighet. ( 1/3 av "normal" lesehastighet.

Saken med 78 er en idiomatisk oversettelse, mens de andre, (f.eks. NB 88 og BGO 97) hva er forskjellen?. ( fra Norsk Bibel sine sider )

_________

Hva er spesielt med Norsk Bibels oversettelse?
Norsk Bibel er en «konkordant» oversettelse. Det betyr at en har forsøkt å la de bibelske skrifters egen uttrykksmåte, deres billedbruk og karakteristiske tankegang må gjenspeiles i oversettelsen. Dette er forsøkt gjort ved at grunntekstens begreper, så langt det har vært mulig, er blitt oversatt med tilsvarende norske ord. Men en viss omskriving vil være nødvendig også i en «konkordant» oversettelse. Språkenes grammatikk og setningsbygning er forskjellig, og en ord-for-ord-oversettelse lar seg simpelthen ikke gjennomføre om en skal oversette til et godt, korrekt språk. Men idealet har vært at oversettelsens ord så langt som mulig svarer til grunntekstens.
I de senere år er imidlertid et nytt oversettelses-prinsipp oppstått, det en kaller menings-oversettelse eller «idiomatisk» oversettelse. Man sier at «vi skal ikke oversette ord for ord, men mening for mening.» Dette kan jo høres greit ut. Men det ligger en stor fare i en slik metode, for det er umulig å få en riktig oversettelse av meningen dersom man har en feilaktig oversettelse av ordene. Det er jo i ordene og ordenes sammensetning at meningen ligger. En meningsoversettelse kan fort bli oversetterens tokning av Bibelen.

I international sammenheng kan det se ut til at denne idiomatiske oversettermetode var en moteretning som mange nå går bort fra igjen. I stedet søker en tilbake til tradisjonen fra de aller første trykte bibler på reformasjonstiden. Både den berømte engelske King James-bibelen fra 1611, og de skandinaviske bibelutgaver, tilhører denne tradisjon. Hver ny bibelutgave tilpasset seg sin forgjenger i form og stil. Kontinuiteten ble tatt vare på.

Det er denne bibeltradisjon vi mener ikke må brytes og som har vært retningsgivende for Norsk Bibels oversettelse. Det er en målsetting at bibel-leseren skal få en best mulig nærhet til det Gud ord profeter og apostler formidlet første gang ordene ble skrevet.
___________

Ut fra dette ser vi at Ulf har veldig mye rett i det han skriver. Men jeg syns han overdriver litt når han sier at det er en "parafrase" oversettelse.

Her er fra forordet i "Nytt liv" oversettelsen til Biblicum AS.

"Nytt liv" er byg på den amerikanske bibelparafrasen "living Bible". En parafras er en utførlig omskrivning av en tekst for å gjøre den mer forståelig. Her foreligger det altså en parafrase av Det Nye Testamente. Hensikten er at man så nøyaktig som mulig skal uttrykke hva forfatterne av det nye testamte mente, og at man skal si det enkelt og tilpasset det språk som tales i dag.
De nytestamentlige forfatterne brukte ofte uttrykk og bilder som er vanskelige åfølge eller forstå. Det hender ofte at viktige sannheter går en forbi på grunn av dette. Ikke så sjelden komprimerte bibelforfatterne veldige sannheter i et eneste teknisk ord, som er meningsfylt og sterkt, men som trenger en forklaring. I en direkte oversettelse er det ikke plass for en slik forklaringe, men i en parafrase er det muligeheter til det. Det er selvsagt farer forbundet med å lage en parafras. Når de greske ordene ikke oversettes direkte, er det en mulighet for at ovesetteren, hvor ærlig og oppriktig han enn er, kan gi leseren noe som den opprinnelige forfatteren ikke hadde ment. Det beror på at parafrasn ikke bare bygger på ovesetterens muligheter til å forenkle det som er skrevet, men også er knyttet til hans teologi og logikk.
Denne parafrasen er ett reslutat av mange års arbeid. Den internasjonale utgaven, som denne oversettelsen er bygd på, er nøye overvåket av eksperter i nytestamentlig gresk. Den norske utgaven er bearbeidet av teologer og skribenter.
Hvis denne parafrasen kan bidra til å forenkle det dype og ofte kompliserte stoffet i Det Nye Testamente, hvis Bibelen med dedtte blir lettere å forstå og etterleve, og om den fordyper leserens kristenlvi og gjør det lettere å følge Kristus, har boken oppnådd det målet som er satt. I den engelsktalende verden brukes denne parafrasen av mange. Opplaget har nodd over 20 millioner og "Living Bible" oversettes til over hundre forskjellige språk.
Det er en glede for oss å kunne presentere "nytt liv" idet vi håper at det liv som boken viser til, må bli mange til del. - forelggeren"

DETTE er altså en parafrase. Bibelselskapets 78 er en idiomatisk oversettelse og ikke en parafrase. Når det er sagt, en del av farene med en parafrase er også tilstede ved en idiomatisk oversettelse.

Målet og drivkraften med 78 utgaven var å få en Bibel som kunne nå norsk Ungdom. Og det tror jeg den har gjort i to tre generesajoner.

I ytre misjon og oversettelse til nye språk så iversetter man i utganspunktet etter ett konkordant prinsipp, men mange steder må man først "lage" ett skriftspråk. Dette er ikke lett, i denne jobben møter mann ord på grunnteksten som er umlig å oversette ord for ord. Fordi det andre språket ikke har dette ordet. Det finnes ikke noe ord for det. Man møter også at ett ord i det språket man oversetter til har flere betydninger. Hva gjør man da for å tydeligjøre hvilken av de to betydningene man ønsker å vise ? Jo, man ender opp med og av og til måtte bruke en mening for mening oversettelse. ( idiomatisk ). I ytre misjonsarbeidet er da disse to oversettelses metodene ikke "fiender" slik de synes å være i europa.

Like viktig som å oversette til nye språk i verden, synes jeg det er å stadig gjøre Bibelen tilgjengelig for nye genereasjoner i vårt eget land.
Før 1978 oversettelsen hadde man bare 1930. En korkondant oversettelse med tungt gammelt språk. Norsk Bibels oversettelse 1998, og nå Bibelen Guds Ord, ( Norske King James, 1997 ). har vi nå to korkondante oversettelser som langt på vei klarer det som 1978 utgaven ønsket å gjøre. I lys av de kan man si at 78 utgaven er "dårlig" "omskrivning" osv... Bibelselskapet jobber også selv med en ny "ungdomsbibel" på korkodant grunnlag, slik Ulf sier.

Spørsmålet blir da... Ville disse nye oversettelsene kommet hvis ikke 78 utgaven hadde pekt på behovet av dem? Utgivelsen av 78 utgaven pekte på ett viktig behov for en Bibel på moderne lettfattelit norsk, og det er den også. Dermed kom de andre oversettelsene først etter ti år, så etter 20 år, i "protest" mot den idiomatiske oversettelsesmetoden, men likevell med samme ønske å mål, å gjøre Bibelen tilgjengelig for nye generasjoner.
Hadde vi ungått denne diskusjonen om Bibeloversettelser om en norsk King James utgave hadde kommet i 78 ?

78 utgaven er ingen parafrase. Når jeg har brukt min 78 utgave i høytlesning i Bibelgrupper og på Bibelskole, så har jeg erfart at forskjellene stort sett går på ( primert opp mot 88, men også mot gbo97 ) ordlyd og setningsbygning. Hvor står verbed, hvor står objektet?
Logisk norsk språk, norsk rettskrivning i setningsbygging osv, så er 78 best. den er dermed også mest lettlest. De andre er "lovlige" sett med "norsklærer øyne", men de har... på tross av dagligdagse ord setninger bygd opp etter ett "sideform" mønster, som få eller ingen bruker når de skriver brev til gamle tante olga på toten.

DERFOR bruker jeg 78 til "langlesning". MEN: jeg er veldig taknemlig for at jeg har blitt gjort oppmerksom på de farer en idiomtisk oversettelse medfører. Og jeg slår ALLTID opp i en annen Bibeloversettelse og studerer når jeg driver med mere inngående studie av enkeltsteder, og/eller hvis jeg skriver andakter for publisering.

I den grad jeg opplever forskjeller mellom 78 og 88 som ikke går på rein ordlyd og setningsbygging, så gjelder det veldig ofte at domsord framstår mildere og mere ufarlig i 78 utgaven.

Så litt om parafraser til slutt... Når, hvor, og hvorfor bruke dem ?
Jeg trur for eksempel at en parafrase kan ha sin misjon i eksepelsvis fengeselsarbeid, arbeid med eksnarkomane osv... Men at enhver må hjelpes til å bruke en annen Bibeloversettelse etterhvert og ikke bli "værende i" parafrasen. Dette gjelder jo også alle de mangfoldige barnebiblene, med store bilder og forenklede tekster. Dette kan også ses på som parafraser, og som har en helt konkret og viktig oppgave. Men ingen bør bruke en barnebibel til Bibelstudie når de er 50 år og vert bekjennede kristen hele livet ( satt veldig på spissen ).

Kan Gud frelse gjennom "ukorekte" Bibeloversettelser?
JA. Jeg ble frelst gjennom 78 utgaven. Om jeg også bruker en parafrase, eller en barnebibel i arbeid med en sterk handikapped person som aldri vil ha fysiske muligheter til å lese en "korkondant" oversettelse, så tror jeg også de kan bli frelst.

Dette er ikke primert ett innlegg for å "krangle med" Ulf, men for å belyse temaet fra en litt annen vinkel.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
otherwise
Juniormedlem
*
Innlegg: 17
Registrert: 3-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-5-2004 kl 15:15
1978 vs 1997


Har forsøkt å sammenligne Det Norske Bibelselskaps 1978-versjon med Bibelforlagets Bibelen Guds Ord fra 1997. Det skal visstnok være flere titalls tusen avvik mellom dem (uten at jeg kan bekrefte dette)!

Luk 2,33 - I 1978-versjonen blir Josef betraktet som Jesu far, mens i Guds Ord/KJV-oversettelse (1997) er han kun Josef!
1978: "Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. "
1997: "Og Josef og Jesu mor undret seg over alle de ord som ble sagt om Ham.

Luk 2,43
1978: "Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. "
1997: "Da høytidsdagene var omme og de var på vei tilbake, ble Gutten Jesus igjen i Jerusalem. Og Josef og Hans mor visste det ikke. "


Mark 1,2 - Her henvises det til profeten Malaki 3,1, og ikke til Jesaja som det står i 1978!
1978: "Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. "
1997: "Som det står skrevet hos profetene: Se, Jeg sender Min budbærer foran Ditt åsyn. Han skal bane Din vei foran Deg. "

Kol 1,14 - Blodet er utelatt!
1978: "Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene. "
1997: "I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse. "

Rom 14,10 - "Noen" liker tydeligvis ikke at Jesus har makten til å dømme!
1978: "Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, "
1997: "Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. "

Johannes' Åpenbaring - En liten feil som kan være av betydning:
1978: Åp 12,18: "Og den stilte seg nå på stranden ved havet. "
1997: Åp 13,1: "Så stod jeg på sanden ved havet. (...) "


I tillegg er 1 Joh 5,7 fjernet fra 1978-versjonen!

[Edited on 9-5-2004 by otherwise]
Jesaja 9,6: \"For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. \"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-5-2004 kl 18:04
Jeg er glad


jeg selv bruker Bibelen - Guds Ord - 1997 utgaven. :) Har to eksemplarer. en stor og en i "vanlig" format

den ene er lånt bort, til vedkommende får kjøpt sin egen bibel. håper å få den tilbake snart *kremt thomas* siden jeg bruker den i gruppen på skolen. den store er litt tung å ha med seg når man i tillegg har 4-5 andre bøker på samme størrelse + kladdebok i sekken.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Ulf Magne
Juniormedlem
*
Innlegg: 8
Registrert: 6-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-5-2004 kl 16:14
Takk for respons


Mange har lest det jeg skrev om en ny Bibel. Det hadde vært veldig ingeressant her å forklart litt om bakgrunnen for at 78-oversettelsen og Bibelen Guds Ord blir så forskjellige. Det har blant annet med valg av grunntekster, hvordan man tenker i selve oversettelsesarbeidet og bibelsyn. Men hvis det er lov å reklamere eller anbefale en bok, som tar opp alle disse spørsmålene, så vil jeg tipse dere om boken "En gave fra himmelen" som du får kjøpt i bokhandelen på http://www.frihet.no.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-5-2004 kl 20:10


Det er helt lov vet du Ulf Magne.
På generelt grunnlag "reklame" for andre nettsider og bøker m.m. som gjør av man kommer videre i en diskusjon/samtale godtar vi i moderate menger.

( Ikke gjenta samme beskjeden fem hundre og niogførti gagner :D )

Annen reklame er vi mere kritisk til, og enkelte former for reklame ( for eksempel til pornografiske sider ol. ) vill ALLTID bli fjernet så snart noen av oss i adm. oppdager det. Dette til orientering.

Har lest litt på sidene dine Ulf Magne... er en god det bra der :D
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kurt Arne
Juniormedlem
*
Innlegg: 11
Registrert: 10-5-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-5-2004 kl 13:46


Dette var snadder. Som nytt medlem av Apologetisk forum, gleder jeg meg over det jeg leser. Dette med bibelen var bra.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 26-1-2005 kl 15:31
En ny Bibel


Sitat:
Originally posted by Lionheart
hva er galt med 78-utgaven...?

kan noen lære meg?


Det blir for omfattende å omtale alle feilene, men personlig ser jeg tekstene som omhandler Jesu menneskenatur som kanskje det mest alvorlige avviket i forhold til en konkordant oversettelse. Spørsmålet om Jesu natur - hvem Jesus var og hvordan han var i sitt indre - er avgjørende for menneskers forståelse av hva synd er og deres eget forhold til synden. Jeg registrerer at det i praksis er nær forbindelse mellom syndfrihetslæren og det at Jesus var like menneskelig som oss og kunne syndet ved å gi etter for fristelse. Saken er bare at Jesus aldri ble fristet i den norske betydningen av ordet fordi det uttrykker følelser og lidenskaper i vårt indre som det er synd og gi etter for. Jesus måtte aldri kjempe en kamt mot noe i sitt indre fordi det var av en slik karakter at det ville vært synd å gi etter for det.

Når vi snakker om følelser og lyster i mennesker som mennesket må stå imot, så er slike følelser, lyster, eller lidenskaper egentlig et uttrykk for begæret, og begjær er allerede synd allerede før vi gir etter foir det i en ytre handling.

Hilsen
Willy
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 26-1-2005 kl 17:32
Eksempler på forskjeller 78/88


Som jeg skrev tidligere er de alvorligste avvikene tekster som omtaler Jesu natur. Her er eksempler hvor dere kan sammenligne 78 oversettelsen med ordlyden og meningen i 88 oversettelsen:

1978:
Rom 8:3 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur.*
1988:
Rom 8:3 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,

Legg merke til at 78 omtaler Jesus som i menneskers "skikkelse" mens 88 lojalt følger den greske meningen som er "lignelse." For den som kan slå opp i greske ordbøker oppdager at "skikkelse" uttrykker at noe er helt likt, mens "lignelse" uttrykker noe som kan se ut som.

En annen tekst er Fil. 2,7 hvor 78 oversettelsen sier:
Fil 2:7
7 Han gav avkall på sitt eget,
tok på seg en tjeners skikkelse
og ble mennesker lik.
I sin ferd var han som et menneske;
1988:
Fil 2:7 men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,

Igjen ser dere at 78 sier at Jesus ble mennesker lik, mens 88 følger gresk grunntekst og sier "lignelse."

Går vi til Fil 2,6 så sier både 78 og 88 at han ble "Gud lik." Det greske ordet for "lik" som her brukes er isos og beskriver noe som er identisk i både kvantitet og kvalitet, altså en absolutt identitet. Det er denne meningen 78 oversettelsen uttrykker i vers 6, mens 88 oversettelsen har oversatt det greske ordet for lignelse (homoioma - som betyr etterligning), med lignelse

78 oversettelsen er derfor vel egnet til å fremstillle Jesus som med "syndig/fallen natur, mens 88 sier at han bare i det ytre kunne se ut som om det var slik.

For legg merke til hva Heb 7,26
sier: "For en slik yppersteprest var det vi måtte ha – hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene,"

Dette var bare et par eksempler. Jeg kunne kommet med veldig mange flere.

Hilsen
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2005 kl 11:29


Tror nok Lionheart får lære mer enn nok om feilene i 78 utgaven der hun er nå ;) (Fjelltun Bibelskole.) "Sambanditter" slik jeg kjenner dem liker å trekke fram 88 utgaven og slå folk i hodet med den. (Ikke bokstavlig, men enkeltpersoner jeg har møtt legger vell mye vekt på dette. Selv om jeg absolutt erkjenner manglene bak den oversettelsesmetoden som er brukt v. 78 utgaven. Så er det ett faktum at det var denne Gud brukte til min frelse. Selvfølgelig ikke på grunn av feilene, men på tross av. Når folk nærmest sier at en person som kun har lest 78 utgaven vil havne i fortapelsen, (igjen, ikke direkte ytrett, men det synes å være tanken bak.) så føler jeg for å protestere mot det.)

Generelt sett, så er det ofte 78 utgaven jeg siterer i bruk på internett, og her i forumet. Da jeg gjerne skriver innlegg fra terminaler på skole og andre steder hvor jeg ikke har databibel tilgjengelig. www.bibelen.no har kun 78 teksten. En annen sterk mangel med bibelen.no er at apokryfene er tatt inn som en del av bibelen. Og er søkbar i samme database. Hvis du ikke angir spesifikt bok du vil søke i kan du få resultater fra apokryfene. Og vips så er disse bøkene snik kanonisert. Jeg ønsker meg en 1988 oversettelse tilgjengelig på internett, med like god eller bedre søkefunksjon som den på bibelen.no .
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2005 kl 14:18


> Jeg ønsker meg en 1988 oversettelse tilgjengelig på internett

1988 er ikke her, men mange andre:
http://www.menfak.no/bibel/sokbibel.html
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
wbrochs
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1402
Registrert: 7-6-2004
Bosted: norvegen
Brukeren er frakoblet

Humør: Radikal kristen

[*] opprettet den 27-1-2005 kl 15:56


Sitat:
Originally posted by Kristnerd
.....Selv om jeg absolutt erkjenner manglene bak den oversettelsesmetoden som er brukt v. 78 utgaven. Så er det ett faktum at det var denne Gud brukte til min frelse. Selvfølgelig ikke på grunn av feilene, men på tross av. .....

Det har jeg full forståelse for, og jeg tror deg. Det er ikke hvilken utgave vi bruker som avgjør vår vei til frelse, men vårt forhold til Guyds Ord og hvordan vi bruker det.

Selv advarer jeg mennesker generelt mot 78 utgaven, men jeg har samtidig testet den ut ved at jeg kommer til samme forståelse ved bruk av 78 utgaven som andre oversettelser. Men grunnen til det er at jeg ser hele Bibelen i sammenheng og lar meg ikke friste av å dra raske konklusjoner av bare to til tre bibelver. Hvis vi er varsomme i vår omgang med det skrevne ordet og ikke trekke raske slutninger men prøver alle skriftsteder opp imot helheten over temaet vi studerer, så har det bare marginal betydning hvilken oversettelse vi bruker.

Så, Kristnerd, bare fortsett å bruke 78 utgaven. Dine tanker er nemlig ikke så ulike de jeg selv har fått formet ved å studere 88 oversettelsen.
(PSSST! Jeg vil nå likevel anbefale Norsk Bibel sin oversettelsen av 88) :saint:

Mvh
Willy
Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Apg 10:43
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2005 kl 16:04


Sitat:
Originally posted by Lionheart
hva er galt med 78-utgaven...?

Ser du har fått en del svar og eksempler allerede..

I tilleg til de eksemplene de har gitt, så vil jeg legge til at det som jeg oppfatta som den største kritikken var at de har Fjerna flere vers fra Bibelen.

Begrunnelsen var at i tre -3- av de gamle skriftene de oversetter Fra ikke har de versene. Disse skriftene er visst skada så de ikke er der, og da mente de at det var feil å ta det med fordi en ikke kunne vite helt sikkert at de var der, selv om alle de andre skriftene de bruker har versene.
(Nei, jeg har ingen eksempler i farten)
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2005 kl 17:26


Du har muligens ett eksempel i Johannes 3?
Her mangler en liten setning, som gjør at hele vers oppdelingen forskyves. Ergo har Johannes kaptittel 3 ett vers mere i 1988 enn i 78. (Hvis jeg ikke husker helt feil av kapittel og bok nå da.)
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-2-2005 kl 10:23


Ny ordlyd på Fadervår

Og hvordan er denne nye ordlyden i forhold til hvordan vi finner den i NKJ-BGO97, og NB88 ? Eller øvrige skandinaviske eller engelskspråklige det er naturlig å sammenligne med?

Bare fordi man har følelsesmessige innvendinger mot "Led oss ikke inn i fristelse", så gir det oss ingen rett til å endre Guds ord.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-2-2005 kl 10:30


1930 oversettelsen ligger ute med en ok fungerende søkbarhet her:

http://home.no.net/harakiri/bibelen/
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Thor
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 41
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-4-2007 kl 21:10


Jeg har ikke brukt 1930 så mye, men når jeg bruker databibelen, så synes jeg noen ganger at den danske 1931 ligner mer på norsk 1988 enn det norsk 1930 gjør.
Som feks. her i 5 mosebok 33.25
Norsk 1930 : 25 Av jern og kobber være din lås, og din hvile så lang som dine dager!
Dansk 1931 : 25 Dine Portslåer er Jern og Kobber, som dine dage skal din Styrke være.

1988 : Din lås skal være av jern og kobber, som dine dager er skal din styrke være!

Her er KJV for ordens skyld : 25 Thy shoes shall be iron and brass; and as thy days, so shall thy strength be. *
Romerne 12.21 : La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 18-10-2007 kl 15:18


Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
fra Norsk Bibel sine sider )

_________

"Nytt liv" er ... en utførlig omskrivning av ... Det Nye Testamente. Hensikten er at man så nøyaktig som mulig skal uttrykke hva forfatterne av det nye testamte mente,Eller hva oversetterne tilsynelatende tror de mente.

Eks. fra Gal 2:12
Sitat:
Fantasifull parafrase, "Levande Bibeln"
Da han først kom, spiste han med hedningekristne (som ikke bryr seg om omskjærelsen og de mange andre jødiske lover). Men etterpå, da noen jødiske venner av Jakob kom, ville han ikke spise sammen med hedningene mer. Han var redd for hva de jødiske forkjempere for loven ville si. De hevdet jo at omskjærelsen var nødvendig til frelse.


Sammenlign dette med
Sitat:
Vanlig oversettelse
For før det kom nogen fra Jakob, åt han sammen med hedningene; men da de kom, drog han sig tilbake og skilte sig ut, for han var redd for dem som var av omskjærelsen,


Å skrive om NT er sikkert gøy, la meg også prøve å lage en "parafrase" av dette verset:
Sitat:
Soneh Chamas sin "omskriving"
Noen av Jakobs fiender i menigheten i Jerusalem, menn fra omskjærings-fløyen, dukket plutselig opp. Disse forfekter at den Muntlige loven er bindende, og at man blir seremonielt uren av nær sosial omgang med hedninger. Da viste Peter seg feig og ettergivende, og trakk seg brått vekk fra sin vante nære sosial omgang med hedninger og proselytter av ikke-jødisk herkomst.


Slik "parafrase"-makeri er sludder. Hva med heller å lage lettleste oversettelser - som den nye 2008-versjonen trolig er - fremfor å forfalske teksten - for det er akkurat det disse parafrase-makerne gjør!


Alle eksemplarer av "nytt liv" elendigheten bør helst graves ned, eller brennes.


Hilsen Soneh Chamas

[Redigert den 18-10-2007 av soneh-chamas]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-10-2007 kl 23:27


Bare en poengtering... Utdraget om "nytt liv" er tatt fra forordet i Nytt liv, i den utgaven jeg har stående i bokhyllen. Det IKKE tatt fra nettsidene til Norsk Bibel. (Det er derimot avsnittet fra norsk bibel 88).

Det ser litt misvisende ut i det første sitatet du har der Soneh :)

Hva angår 2008 bibelen, så er det alts NTR ("nye testamente revidert") fra 2005, samt en revidering av GT.
Denne revidering er nettopp det. En revidering av 78 oversettelsen. Og IKKE en helt ny oversettelse. Men man har tatt innover seg mye av kritikken mot 78, erfaringer fra bruken av den i kirker og hjem, samt nyere kjennskap til grunntekster og nyere utviklinger i det norske språket. Så har man slik gått inn på spesielt viktige/omdiskuterte tekststeder og oversatt disse på nytt, eller gjort mindre rettinger.

Slik framstår NTR som allerede fåreligger på mange måter mere korgordant enn 78, (og de som sjekker vil se at 2005 ligger nærme 78, men samtidig ha nærmet seg 88).
Samtidig er det feil å omtale det som en ny oversettelse.

Forøvrig har jeg nylig forstått at også 88 er revidert. Men man har ikke valgt å kalle den for en ny utgave. Revideringen har skjedd gradvis og man kan derfor se mindre endringer mellom de forskjellige opplag av 88. Det meste er rettinger av mindre skrive/taste feil som hadde sneket seg inn og ikke blitt oppdaget i korekturlesning. Andre er mer korekt norsk gramatikk uten å endre meningsinnhold. Noen ytterst få steder er det større revideringer. Jeg har ikke oversikt over hvilke steder dette gjelder, men man kan altså oppleve at dersom noen leser høyt fra et en "88 Bibel" fra tidlig opplag, mens du sitter å følger med i et eksemplar av samme oversettelse men fra senere opplag, så finner du endel mindre endringer.

Hva gjelder det Sonech påpeker om "nytt liv", så ser jeg ikke den store meningsforskjell i akkurat dette eksemplet.
Jeg har tilgode å lese "nytt liv" selv om den står i bokhylla. Men i dette avsnittet Sonech tar som et eksempel har de ikke gjort noe galt slik jeg ser det. De har LEST INN en forklaring, som de fleste LESER UT av bibelteksten dersom de kjenner historisk kontekst. Det er en helt legitim Bibelfortolkning og intet annet enn hva som skjer på talestoler og bedehus. Slike forklaringer mener jeg det også er helt legitimt å ha i trykt form, DERSOM det tydelig klargjøres at dette er gjort så leseren er helt og holdent klar over det. Det mener jeg "Nytt liv" har gjort svært godt rede for med sitt forord. De forklarer hensikt og metode, samtidig som de vurderer og gjør oppmerksom på farene med en slik metode. Når leseren er oppmerksom på dette så kan en slik parafrase bli nyttig. Samtidig som leseren er klar over manglene og farene.
Å bruke en parafrase som grunnlag for å utforme teologiske standpunkt er derimot feil. Da overser man jo nettopp faremomentene. Det er også en bruk som strider med parafrasens hensikt, og må regnes som misbruk.

(Den utstrakte bruken av parafraser i f.eks. boken "Målrettet liv", er en slik misbruk av parafrasene. Der brukes den for å begrunne og utlede såkalte "bibelske sannheter", som ikke lar seg utlede av andre oversettelser. Da har forfatteren ikke tatt på alvår farene, og bryter også med hensikten med parafrasen. Slik bruk er farlig.)

[Redigert den 18-10-2007 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-10-2007 kl 15:40


Sitat:

Da han først kom, spiste han med hedningekristne (som ikke bryr seg om omskjærelsen og de mange andre jødiske lover)


Er det helt sant, da? Ifølge apostelmøte referert i Apg kap 15 ble hedningene pålagt å følge "de helt nødvendige ting: at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor". Dette er hentet nettopp fra Moseloven! Apostelmøtet pålegger altså hedningekristne å følge de deler av de jødiske lovene som også angår "fremmede" som bor blant jødene (3M 17-18). Bakgrunnen for pålegget var trolig å unngå å provosere jødene. Forøvrig et godt prinsipp kristne burde være mer bevisst på i dag, også - noen av oss i dag ser ut til å tro at det er en dyd å provosere mest mulig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-11-2007 kl 02:14


Og i dag foreligger den nye utgaven fra Norsk Bibel (som Ulf Magne startet denne topicen med i 2004): http://www.dagen.no/artikkel.asp?Artid=10843
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-11-2007 kl 11:39


Sitat:
Opprinnelig postet av Everaldo
http://www.dagen.no/artikkel.asp?Artid=10843

Du har ikke en link til de av oss som ikke er betalende nettlesere av Dagen?
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-11-2007 kl 16:05


Sitat:
Opprinnelig postet av Everaldo
Og i dag foreligger den nye utgaven fra Norsk Bibel (som Ulf Magne startet denne topicen med i 2004): http://www.dagen.no/artikkel.asp?Artid=10843Sitat:
fra Dagen, 29.11.2007
En revidert utgave på bokmål av Norsk Bibels oversettelse fra 1988 (NB-88) er nå på markedet.


Ting skakke værra lett ;) og trur du har blitt aldri så lite "lurt" her Everaldo ;) Det er ikke forlaget Bibelselskapet, sin revidering av 1978 oversettelsen, som foreligger i dag. (Denne er lovd en gang i løpet av 2008, nye Bibeler fra Bibelselskapet har derimot NTR 05, dvs. "Nye testamente Revidert" allerede, mens GT trykkes etter 78 oversettelsen).
Så vidt jeg oppfatter Ulf Magne sitt innlegg i 2004 så var denne Bibelutgaven han sikter til. Men det er altså ikke denne som er komt i salg i dag.

Det som fåreligger i dag er et annet forlag, nemlig Norsk Bibel, sin revidering av deres Bibeloversettelse fra 1988, (Den såkalte "Wisløffbibelen", da Cr.Fr. Wisløff var en av oversetterne.) Da denne oversettelsen OGSÅ er revidert.

Lenge leve forvirringen :D
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-11-2007 kl 16:18


Fra Norsk Bibels nettsider er følgende (hovedsaklig eldre) artikler relevant i debatt om bibelsoversettelse:

Hur skall Bibeln översättas?

Mangler det noen vers i Bibelen?

Hvorfor kom Norsk Bibel?

Norsk Bibel - en sammenligning med Bibelselskapets 1978 oversettelse

Artikler om behovet for ny bibeloversettelse. Om Ungdomsoversettelsen, Prøveoversettelsene i 1968 og Acta-utgaven. Om behovet for flere oversettelser

Artikler i forbindelse med 1978 oversettelsen

Artikler i forbindelse med 1988 oversettelsen

Hva gjelder 1997-Bibelen Guds Ord "Norske King James", så er den ikke behandlet særlig i artiklene ovenfor.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-12-2007 kl 00:17


Takk for korrigeringen, Kristnerd.

Gunnar: Linken var åpen da jeg la den ut. Nå er den stengt, og jeg har heller ikke tilgang, dessverre.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-12-2007 kl 12:08


Her er en liten artikkel om den reviderte 88 oversettelsen. http://www.utsyn.no/showarticle.php?id=1695

Mere om samme: http://www.norsk-bibel.no/nb8807.htm
og en fyldigere versjon her: http://www.norsk-bibel.no/nedlasting/Redegjørelse%20NB%20880... (den siste er i rtf format - dvs. en fil i "rikt-tekst-format" som åpnes fra server eller lastes ned og åpnes).

Disse artiklene var ikke lagt ut på sidene når jeg skrev forrige innlegg.

[Redigert den 4-12-2007 av Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-3-2008 kl 03:51


Arbeidet med "revidert 78" (Bibelselskapet) Gamle testamentet er godt i gang. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2288161.ece Det blir endel merkante endringer.«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen