Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: ALPHA kurs:
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 3-5-2004 kl 19:40
ALPHA kurs:


Vad är Alphakursen för någonting

Svensk artikkel

- - - - - -

Mine erfaringer med ALPHA kurset:

Kan bare nevne at jeg lenge har vært svært betenkt over ALPHA kurset, og jeg har også tidligere skrevet til min menighet, om mine motforestillinger mot kurset.

Jeg har både deltatt og vært medarbeider i APLHA, så dette er ikke noe jeg har "lest" meg til av andre.

Her er et noen sitater i fra et brev som jeg skrev til min menighet i 2001:

Personlig så har jeg tvil om selve APLHA kursene i seg selv, fordi jeg mener at de forkynner en humanistisk Gud som blir trist og lei seg når vi synder, og som får synden til å virke mer som et problem som vi må løse, enn at vi faktisk står med skyld og en dødsdom ovenfor en hellig og nidkjær Gud, som hater synd, men elsker synderen.

Med andre ord så mener jeg at APLHA kursene gir et feil og mangelfullt bilde av hvem og hvordan Gud virkelig er, og hvor alvorlig synden egentlig er, og hvilken stilling vi faktisk har i forhold til Herren. Jeg opplever det som at vi har dempet på kravene for ikke å vekke anstøt. Problemet er at ordet om korset skal kunne vekke anstøt, for de som ikke vil ta i mot, og jeg er overbevist om at vi ikke har lov til å fjerne dette anstøtet fra forkynnelsen av Guds ord. (Vi vil jo gjerne ha det som klør i øret..)

Nå har det seg slik, at jeg opplever det som at det egentlig bare er en håndfull mennesker som driver med ALPHA kurs, og selv om "hele" menigheten har vært innom kurset, så har jeg det bestemte inntrykk av at størsteparten av menigheten egentlig ikke er så veldig involvert i dette med ALPHA.

Jeg opplever det slik at ALPHA har blitt vårt skalkeskjul og unnskyldning for det som egentlig mangler i menigheten. Sier jeg at vi ikke driver med evangelisering så får jeg ca. følgende til svar: "Du tar helt feil, for vi driver jo med ALPHA... Sier jeg at vi ikke ber, så regner jeg med å få ca følgende til svar: "Vi er da mange som ber for ALPHA kursene.."

Ja NOEN driver med ALPHA kurs, men på langt nær alle i menigheten! Det virker som det er KUN ALPHA, og de som driver med dette som skal kunne berge mennesker til himmelen!(?) Trenger ikke de andre som ikke driver med ALPHA, opplæring/oppmuntring og utrustning til tjeneste?

Vil du vinne mennesker for Jesus, så må du invitere dem på ALPHA kurs, for det er der det skjer. ALPHA er svaret på det meste virker det som. Jeg trodde det var Jesus Kristus og evangeliet om Ham som var svaret. (?) Jeg vet at mange mennesker har opplevd ALPHA kurset som positivt, og at en del mennesker har blitt frelst der, og det takker jeg Gud for, men det at Gud er nådig, betyr ikke automatisk at det vi gjør er Guds vilje."


- - - - -

I ettertid så oppdaget jeg også at Nicky Gumbel, "forfatteren" av ALPHA kurset var veldig involvert i å innføre Toronto "velsignelsen" og manifestasjonene til England. Et av de største anklagepunktene mot ALPHA kurset i England, har særlig gått på det at Toronto manifestasjoner, som falling, uling som ulver, sterke rystelser osv.. har vært svært fremtredende på møtene.

Det er mye som er bra med selve ideen bak konseptet med ALPHA, noe som jeg tror skyldes at mye av ALPHA kurset egentlig var utarbeidet av en annen, flere år tidligere, før Gumbel tov over og bearbeidet det til det som vi nå forbinder med ALPHA kurs.

Det er ikke nødvendigvis selve kursopplegget med middag osv jeg (og mange andre kristne) reagerer på, men det er selve læreinnholdet i kurset som er bekymringsfult.

Jeg er veldig skeptisk til at mennesker som kanskje ikke en gang har tatt i mot frelsen i Jesu blod, skal invitere og "erfare" den Hellige Ånds nærvær på den såkalte "Hellige Ånds helga" (Det er ikke alle som kaller det for dette, men hovedfokuset er uansett satt på DHÅ).

Kristne og ikke kristne samles sammen for å bl.a "lære mer om DHÅ" og "bli kjent med" DHÅ.

Kommer den Hellige Ånd inn i mennesker, med glede, fred, trøst, åpenbaringer, manifestasjoner osv, til de som ennå ikke har kommet til tro, eller er blitt frelst? Lærer bibelen at de ufrelste kan ha samme (Ånds)felleskap med Gud som de frelste? Er det en bibelsk sannhet at ufrelste overodet kan få den Hellige Ånd, og f.eks tale i tunger?

Dersom det ikke er bibelsk å invitere DHÅ til de ufrelste og dermed heller ikke Gud som står bak... hvilken ånd er det da som rører ved dem? (For ikke å snakke om hvilken ånd det er som står bak at mennesker bjeffer som hunder, kakler som høns og raver rundt som fulle, eller som står timevis rett opp og ned i trance..)

Jeg tror desverre at flere har blitt lurt til å tro at de er blitt "kristne" bare fordi de har "erfart åndelige opplevelser", og/eller fått et utvannet evangelium, og ikke fordi at de har innsett sin egen fortapte stilling, Guds hellighet og dom over synden, kommet i synednød, for deretter å ha tatt i mot Herrens frelsende nåde.

Et annet tankekors, er at "hele verden" driver med ALPHA kurs. Til og med katolikker bruker kurset og finner "ingen feil ved det". Dette bør fortelle oss noe om hvor mye salt det er i budskapet som kurset formidler.

I tillegg så blir nå nesten hele Guds menighet på jord, "uniformert" på en måte som jeg tror er svært uheldig. Nesten ingen menigheter våger/gidder lenger å spørre Gud om HANS plan for nettopp dem, eller hvilke midler HAN vil at de skal bruke for å nå de ufrelste. ALPHA er den beste (og eneste) veien til å forkynne evangeliet, så det er jo ingen "vits" i å spørre Gud om dette..

Det eneste som etter min mening har "berget" ALPHA kursene i en del tilfeller, er at de som har holdt ALPHA kursene i sine lokale menigheter, selv har vært sunne Gudfryktige mennesker, som ut i fra sitt hjerte har "lagt til og trukket fra"(ALPHA kurset) det som er nødvendig for at Guds ord skal bli forkynt rent og klart.

I beste fall så er derfor ALPHA overoppskrytt, søvndyssende for menighetene, og humanistisk i sin utlegging av Gud.

I verste fall så....

ja det kan du kanskje tenke ut selv?

At noen midt opp i alt dette, faktisk kan ha blitt frelst, er kun et vitnesbyrd om Guds store nåde, og ikke om ALPHA kursets fortreffelighet.

Gunnar.

P.S For litt mer gjennomgang av selve innholdet i ALPHA kurset, så se den svenske artikkelen jeg linker til øverst i innlegget.


- - - - - - - - - - -
Mrk.
Jeg har nå redigert litt på innlegget ved å rette opp endel skrive feil, og tilføye noen ekstra momenter.

[Redigert den 7-4-2006 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 10-12-2004 kl 20:49
Hva er det for noe krøll med 'Alpha'?


For gæli at et klarsynt innlegg om en så brennviktig sak,
skal bli liggende her uoppfulgt!


Jeg hadde sans for vitnesbyrdet, Gunnar..
modig gjort å gå ut på den glatte bryggekanten der.
Men noen må jo gjøre det.


- man tok en rask sjekk med noen av våre faste leverandører
av 'discernment' på nettet, slike som pleier være rimelig treffsikre.

Får inntrykk av at de er alvorlig skeptiske til alfa-kursene
samt 'atmosfære og innpakning'.

Men så ser det ut til at de strever endel med å få ordentlig
grep på det:
Kursinnholdet _kan_ jo virke bibelriktig og sentralt, til dels.


Våger vi kritisere det, risikerer vi ikke da lett å virke som
litt oversure, perifert fokuserte sensurgubber?

Å peke på det skumle ved Enneagram-læren er lettere, men
Alfa-programmet har sikkert berørt mange flere innblandede sjeler...mais alors:
har ikke Alpha-varene en ufrisk smak, er de ikke betenkelig
utvannet, og kanskje tilsatt snikende gift iblant?


foreløpig savner jeg mine gamle notater på dette..
Men følgende ankepunkter ble funnet mest vektige:


0. - Mistenkelig avstamning - hvor kom det fra?

1. - Uskjelnsomt ekumenisk av grunnsyn

2. - Totalt og insistent skjelningsløs åndspåkallelse er pensum?

3. - Mistenkelig stort og slagkraftig organisert.

4. - Skifter form og farge etter omgivelsene?


Første punkt er nr. 0 siden det allerede er påpekt
i innlegg fra i sommer, av medsøster Lionheart :
(var det her, tro?)


Disse sporene skulle vel være tydelige nok å dokumentere, selv
om de mistenkte kan ha forsøkt å pusse dem ut.
Jo, leverandørene er tydelig nok sterkt forbundet med
organisasjoner som også blander kraftigere rusbegere til alle
som vil ha.

(* starter treskeverket: *)


1: - Uskjelnsomt ekumenisk av grunnsyn

Skulle være enkelt nok å dokumentere, dette punktet har visst
alle etterforskerne tatt tak i.

Nær sagt "Alle" driver hektisk alpha-virksomhet.
"Bare MÅ ha det", sa menigheter og organisasjoner i alle
størrelser og myntarter.. På tvers av en rekke tidligere
ganske effektive grensegater og vollgraver.

Bare be Tore trubadur om å synge kirke-lodde-sammen-slageren sin,
så skulle vi ha lista over aksjekjøpere i Alpha.


'Ekumeniske' initiativ vil gå ut på å smi kunstig enighet / enhet og
overflatisk harmoni mellom religiøse aktører, gjennom utsøkt lav
respekt for de grunnleggende lærepunkter som tidligere avgjorde det
som nødvendig å ta avstand. Man er i vår 'opplyste tid' blitt så
mye klokere, at det ikke er å bli klok på.


2: Er skjelningsløs åndspåkallelse 'pensum'?

Dette hadde jeg sortert som muligens sterkeste kort, det ble
funnet nokså avslørende dokumenter fra bevegelsens sentrale ledelse -

(at denne så utpreget er til, innleder tema i suspeksjon nr. 3)


Hadde tenkt å skrive 'skjelningsløs karismatikk' -
men det sier litt for lite, og kan antyde at vi bare tenker
på akademiske holdninger.. her gjaldt det utøvelser på
fersk gjerning!

Påtalte forhold: Etter ganske få kurskvelder med litt forsiktig
religiøst prat, som uttrykkelig skal tilpasses de aller minst
helhjertet motiverte / lengtende i gruppen - så var lederen
tilpliktet å by rundt på den (angiveligvis) 'Hellige Ånd' --
spørre gruppen, om ikke noen gjerne ville motta ånden
straks her og nå? Dette punktet skulle uttrykkelig ikke
kunne sløyfes etter ønske, slo instruktørheftet fast.

Høyst risikabel metode: Skriften lærer oss at Gud gir sin
Ånd "til dem som lyder Ham", Apg. 5:32

Men her skulle personer som man måtte anta hadde levd på trygg
avstand fra gudelighet, oppfordres til å ta imot tilbudt / innbudt
ånd, mens de enda i beste fall kunne ha svevende inntrykk av
hva personlig omvendelse og oppgjør med "det tomme liv dere
arvet etter fedrene", skulle innebære?

Ble det nå vitnet om at åndsmeddelelser ble manifestert og
tatt imot av de interesserte, hvor kom da benyttede ånd[er]
fra? Når de kallende knapt hadde lært om denne lydigheten,
som knapt utgjorde noe større punkt i pensum?


".. eller om dere får en annen ånd, eller et annet evangelium ..
da tåler dere det så gjerne." (2 Kor 11)

".. mens dere var hedninger ble dere dratt og revet med til
de stumme avguder." (1 Kor 12)


Meget mulig har 'man' senere snellet inn, eller dempet noe ned
dette momentet.. og konkludert at jaja, den der gikk allikevel
ikke helt, gjem det bort så lenge.
Men, ikke så få vitner må jo ha sett og brukt dette, og
ha materialet liggende?
Tendensen er fortsatt til stede i materialet, også etter at
visse friseringer senere ser ut til å være gjort.


3. - Mistenkelig stort og slagkraftig organisert.

Vanligvis, av tvungne pengespare- og personalinnskrenkende grunner,
så er enhver organisasjon nøye dimensjonert etter omfanget og
viktigheten av arbeidet den skal gjøre.
Alpha er en kraftig og internasjonal, høyt organisert virksomhet.
Sånt er Dyrt. Det stemmer liksom ikke helt med de lite lysende,
ikke så originale eller fremstående kvalitetene ved varen.

Kan en del av gamet være at organisasjonen er anlagt på forhånd,
for viktigere operasjoner som Alfa mest er brøyteredskap for?

Uh, Sovjet pleide ha skikkelig kraftig utbygde eksport- og salgs-
firmaer i gang i de vestlige land, og minst halvparten av
personalet var profesjonelle spioner. Fortsatt ikke noe å le av,
selv om de politisk ledende nå vil ha oss til det.


152 land sies være under alfa-kursing.
Alphas sentrale organisasjons nettsted er om lag like upersonlig
glatt-profft intetsigende som store mektige organisasjoners
vebber pleier være, overalt der 'bedriftsvisjonen' er å være umåtelige
i kløktig vidtfavnende selvsentrert relevans etc. samt ikke å avsløre
for mye detaljer til almenhetens uinitierte blikk..

Et par dusin land har egne Alpha sentraladministrasjoner med egne
vebber, nødtørftig oversatte og like sterile.
Et par linksider finnes, til hhv. 'relaterte' og 'nyttige' likesinnede.

Ikke mange vebber blir kanonisert som 'nyttige', hele lista lyder på
'Anglican Communion', 'Catholic Online', 'Episcopal Church',
'Newfrontiers' og 'Vineyard Churches'.
eh - nyttige?

Vi skal altså klare oss fint med det høypolert høykirkelige,
høykatolske, samt høysuspekt rusbeger-karismatiske.

"Hold dere gjerne til det lave" - Paulus, Rom 12:16


Så er man jo forgrent i markedets satsningssektorer da:
"Alfa på arbeidsplassen, Alfa i militære styrker,
Alfa i fengselet, Alfa for studenter og ungdom..."
vi møter deg 'der Du er', og er rellevante ..
ja, enkelte utenlandske forsamlinger blander en egen
"Alfa for homofile",
stadig tilpasset de minst motiverte, anes det..

. .

4. - Skifter de form og farge etter omgivelsene?

Mange forteller nå om dagen at ja, vi kjører alfa, men i en
modifisert og tilpasset utgave.. vi sluker da ikke alt direkte,
må vite!

Nåhå .. må en altså skjære og kutte både her og der for å stå
igjen med noe man har lyst til å servere, så må det vel ha vært
skjemt vare, slik som 'kjøttdisken' leverte det?


Men der kom også 'patentspørsmålet' inn:
Alpha er helt tydelig 'merkevare' og solid beheftet med opphavsvern
og 'all rights or wrongs reserved'.

Da kampanjene ennå var ferske her, skulle enkelte norske som ville
tilpasse materialet til lokal smak / sømmelighet e.l. ha følt seg
tatt i nakken av rettighets-innehaveren -
som hadde sine bestemte meninger om punkter ingen kunne få endre
etter ønske, her var det pakkeordning med rettslig vern og
'Monsterbeskyttelse'.

Kan hende har 'de' lempet endel på denne strengheten, men sånt kan
så fort lempes tilbake igjen, når alt det juridiske ligger
ferdig stivbent og strøket..


Da står ett stort spørsmål vidåpent igjen: Hvorfor i alle gode
medarbeideres navn kan dere ikke lage materiell og opplegg selv..
må dere absolutt ha pavegodkjent farsmelks-tillegg alle sammen?

. . . .

Noen detaljer her er tatt etter hukommelsen ...
men hårreisende detaljer pleier man da ikke glemme så lett?
Hvem vil i boksen og vitne litt?

. . .


Noen lenker og sitater man fant, her belyses punktene ovenfor
og mere til:

- 'despatch', verd et tålmodig fremmøte:
Virker situasjonen i Australia merkverdig hjemmekjent?
Sitat:

http://www.despatch.cth.com.au/Books_D/alpha_expose.htm

Det er vanskelig å tenke seg at Alphas hovedhensikt kan være
å presentere evangeliet om Jesus Kristus. Jo, man bekjenner seg til
den hensikten, og dette finnes i opplæringen. Men hovedinntrykket
fra Alpha internasjonalt er at ENHET gjennom den ekumeniske bevegelse
er selve hensikten, ENHET under kontroll av vatikanet er den endelige
hensikten.
(Wendy B Howard)


everything is "happy," "fun" and experience orientated at Alpha!
. . .

man holding a plump red question mark - this logo appears everywhere


http://www.banner.org.uk/misc/alpha.html

. . . .


Sitat:
when considering the Alpha Course, alarm bells begin to ring with the
knowledge that it is highly commended by both theological liberals
and Roman Catholic cardinals, my main concern as a Pastor is that,
though it can be claimed to be orthodox in much of its general doctrine,
the teaching of Alpha on the Holy Spirit is alien to the New Testament
and orthodox historic Christianity.
Readers will notice that in the accompanying articles, whatever else
it teaches, the Alpha Course specifically promotes the heretical
"Toronto Blessing" as a work of the Holy Spirit, when it manifestly is not.. . .

[Edited on 10-12-2004 by Praxis]
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 15-1-2005 kl 13:09
Nicky Gumbel, Holy Trinity Brompton og ALPHA kursets sanne ansikt:In the Vatican: Alpha speaker Nicky Gumbel is presented to the Pope, who has called for a
'new evangelisation', at the end of a General Audience in the Papal Audience Chamber in February.

(2004)


Det er ikke bare det at katolikkene har godtatt og tatt i bruk ALPHA kurset, og på den måten gir et et indirekte bevis på ALPHA kursets mangler.

Grunnleggerne bak ALPHA kurset, med Nicky Gumbel og menigheten Holy Trinity Brompton i spissen, har direkte sammarbeid med katolikker for å hjelpe dem til å holde ALPHA kurs.

I Juni-2004 utgaven av Alpha News (Hong Kong) kan vi bl.a lese følgende: (min utheving og understreking)
Sitat:

Alpha speaker Nicky Gumbel was in the Vatican in February this year and met with Pope JohnPaul II.

In Hong Kong, John O'Dore tells us exciting news of the first Alpha Course for Catholics.....

..... You may ask - "What is Alpha for Catholics?" Alpha for Catholics refers to the use of the Alpha course within the Catholic Church. It is the unchanged standard Alpha course. Alpha is compatible with Catholic teaching, but it does not present wholly Catholic issues. It assumes that followup teachings will be offered to Catholics and those wishing to become Catholic if they are not already.


Det er et ganske tankevekkende faktum, at det finnes tusenvis av (i utgangspunktet sunne) menigheter og kirkesamfunn rundt om i verden, som uten å blunke lytter til en person og en menighet som både opererer med okkulte manifestasjoner, sammarbeider med katolikker, og som forkynner en humanistisk og tannløs Gud.

Trenger jeg å si mer? :(

Gunnar.

* * * *


[Edited on 15-1-2005 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2005 kl 00:38


Mitt forhold til alfa-kurset er at det er bra HVIS DET BRUKES RIKTIG.

Aller er jo selvsagt også forpliktet til å tilpasse materialet til egen menighets teologi og forståelse...
www.nettmenigheten.com

Undervisning om Jesus grensesprengende nåde!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 16-1-2005 kl 10:19


Sitat:
Originally posted by Larss
Mitt forhold til alfa-kurset er at det er bra HVIS DET BRUKES RIKTIG.

Aller er jo selvsagt også forpliktet til å tilpasse materialet til egen menighets teologi og forståelse...


Jeg er enig med deg i at det kan fungere "dersom det brukes riktig". "Riktig" i den betydningen at man må legge til og trekke i fra mye, i et kurs som i utgangspunktet er ment å være nok i seg selv.

Jeg tror mange menigheter bruker kurset slik som det er, uten noen særlig bearbeiding av materialet. Det er jo tross alt slik det er ment for å brukes, som en fiks ferdig "evangliserinigspakke". Da blir faktisk et APLHA kurs noe som gir et feil bilde av Gud, frelsen, omvendelsen, og livet i Ånden. Da synes jeg det blir vanskelig å definere ALPHA kurset som bra...

Hva ville du f.eks sagt til en godkjent lærebok i historie som var så full av feil og mangler, at dersom læreren ikke tilfeldigvis har ekstra mye innsikt og tillegsutdannelse, så blir alle elevene undervist feil? Ville du kalt det for en bra lærebok?

Her er det dog snakk om alvorligere ting enn å lære historie!

En ting til, selv om det kan virke litt strengt:
Kanskje det er slik Larss, at det faktum at du synes ALPHA kurset er bra, forteller mer om deg, enn det gjør om ALPHA?

For å si det rett ut: Jeg tror det står en person (og da snakker jeg ikke om Gud) bak ALPHA kurset, med forførende kraft, som gjør at til og med ellers ganske oppegående kristne lar seg lure og blende av ALPHA's tilsynelatende ufarlighet.

Forførelse har mange ansikter...

Gunnar.

[Edited on 16-1-2005 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2005 kl 13:49


Gunnar:

Joda, jeg ser poengene dine veldig godt, men samtidig er det noe, kanskje en slags villfarelse det også å se seg så redd på alle villfarelsene at man blir "mot alt".

Derfor sier jeg at selve tanken bak Alpha (Bibelopplæring for kirkefremmede) er en god tanke, selv om man selvsagt må gjøre de teologiske forandringene man trenger.

Derfor er jeg kun mot de elementene i Alpha som det er greit å forklare hvorfor man er imot, og ikke har en slik holdning til alpha som gjør at jeg bare virker vrang :-)

Du skjønner, jeg har et mål om å ikke bare kjempe "den gode strid", men å vinne den som ved slaget på Karmel.

Om dette vil skje vet jeg ikke, men det er uansett mitt mål."Menneskene i de siste tider
Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk! 6 Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, 7 og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres."
www.nettmenigheten.com

Undervisning om Jesus grensesprengende nåde!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 18-1-2005 kl 03:38


Hei Larss.
Jeg vet faktisk ikke helt hvordan jeg skal tolke dette innlegget her, og du kommer med en del utsagn som gjør at jeg undres litt på hva du egentlig mener. Det er mulig at vi havner litt utenfor tema (mht ALPHA), men jeg vil allikevel prøve å svare litt på de tingene du sier.
Sitat:
Originally posted by Larss
Joda, jeg ser poengene dine veldig godt, men samtidig er det noe, kanskje en slags villfarelse det også å se seg så redd på alle villfarelsene at man blir "mot alt".

Jeg er i utgangspunktet enig med deg at det finnes grøfter å falle i på nesten alt det som vi mennesker (og kristne) driver med. For oss som opplever et kall til å trekke grenseoppganger i den kristne tro, så er det alltid en fare for å bli veldig "villfarelseorientert". Motsatt så har jeg et inntrykk av at mange kristne i dag faller i den andre grøften, og er så lite opptatt av dette temaet, at de i praksis nesten er åpne for hva som helst, bare det bærer merkelappen "kristent".

Jeg håper og tror at det arbeidet vi legger ned her på verkstedet ikke gjenspeiler det hele og fulle bildet av hvordan vi ser på kristenlivet, og hva vi er opptatt av i vårt daglige liv med Jesus Kristus. Jeg er allikevel klar over at mange som kommer hit til verkstedet, nok vil oppfatte oss som ensidig negativ og "villfarelsefokusert" i og med at hovedfokuset er å hegne om og bekytte både den kristne troen og læren, og beskytte alle våre kjære søsken i Herren, mot å bli lurt inn i ting som fører bort i fra livet med Jesus Kristus. Så må vi bare vi finne oss i å bære byrden med å bli misforstått eller tillagt mottiver og meninger som ikke er sanne. Dette er noe jeg har snakket om tidligere også.

Men tilbake til det du sier ovenfor: At du Larss, som har vært med så lenge her i forumet, og i så mange debatter, argumenterer slik du her gjør, overrasker meg faktisk litt.

Du sier at du "ser poengene mine veldig godt" men det tror jeg absolutt ikke du gjør. Hadde du gjort det, så hadde du nemlig ikke skrevet resten av det du skrev i innlegget ditt! Jeg tror heller det kanskje er slik at du nok har registrert poengene, og forstår ordene men uten at du egentlig er villig til å lytte til hva de faktisk sier.

Du prøver så (indirekte) å framstille det som at de som advarer mot ALPHA, egentlig er de som har faret vill, og da på en slik måte at de faktisk er "i mot alt." De som advarer mot ALPHA har nemlig blitt så redd for alle villfarelsene i verden, at det å være mot ALPHA kurset nesten bare er et symptom på deres (og min) villfarelse.

Slik tror jeg det mange som vil kunne oppfatte budskapet ditt i sitatet ovenfor.

I mine øyne så prøver du nå ikke noe annet enn å tåkelegge det faktum at du faktisk mener at de som kritisierer ALPHA gjør feil, og at de "skyter spurv med kanoner". Kan du ikke i såfall bare si det rett ut da, istedet for å late som at du er enig, og samtidig framstille de du liksom er enig med som "villfarne"?
Sitat:
Derfor sier jeg at selve tanken bak Alpha (Bibelopplæring for kirkefremmede) er en god tanke, selv om man selvsagt må gjøre de teologiske forandringene man trenger.

Ja akkurat. Et av de største poengene i innleggene og artiklene ovenfor, er at hadde dette vært et bra evangeliseringskurs så skulle det vært helt unødvendig å måtte foreta noen "teologiske forandringer" i utgangspunktet!

Ergo så forsvarer du et kurs som du selv innrømmer trenger teologiske forandringer.. Med en slik tankegang så kan vi, satt på spissen, faktisk begynne å bruke Vakttårnet som kursmateriell...
Sitat:
Derfor er jeg kun mot de elementene i Alpha som det er greit å forklare hvorfor man er imot, og ikke har en slik holdning til alpha som gjør at jeg bare virker vrang :-)

Hva betyr det? At den som advarer mot ALPHA kursets falske gud, falske evangelium, og falske åndelighet, ikke kan forklare for andre hvorfor man mener det er galt? At den som tar avstand i fra ALPHA gjør dette bare for å være vrang? Er det slik du oppfatter andre som kommer med saklige og bibelske argumenter mot ALPHA? At de gjør dette bare for å være vrange?

Uansett: Slik jeg forstår deg så liker du konseptet bak ALPHA, med middag og samtale osv.. men det gjør jo jeg også! Det er bare det at ALPHA som konsept består av flere elementer som er uadskillelige. Man kan ikke drive ALPHA i ordets rette forstand uten å bruke kursmaterialet og opplegget i fra Nicky Gumble. Da er det nemlig ikke lenger ALPHA. Surdeigen er i brødet, og skal man bli kvitt hele surdeigen så må man desverre også kaste hele brødet..

Når det er sagt: Jeg tror at kristne menigheter godt kan adoptere den ytre rammen til ALPHA med middag og samtale osv. Det er bare det at jeg da vil at menighetene selv utarbeider et evangeliseringsopplegg som de vet at de selv kan stå for. Dersom kristne innser at Nicky Gumbles gud faktisk ikke er bibelens Gud så kan de ikke samtidig fortsette å bruke Gumbels materiale til å vinne mennesker for Kristus! Da kan de riktinok heller ikke kalle sine opplegg for "ALPHA kurs", men hva gjør vel det? Da har vi også muligheten til å få tilbake det rike mangfoldet i Guds rikes arbeid som ALPHA og tilsvarende uniformeringsopplegg har frarøvet oss.
Sitat:
Du skjønner, jeg har et mål om å ikke bare kjempe "den gode strid", men å vinne den som ved slaget på Karmel.

Om dette vil skje vet jeg ikke, men det er uansett mitt mål.
Det er en bra målsetting, som jeg håper og tror at alle kristne som deltar i dette forumet deler med deg, Larss.

Allikvel så blir jeg litt stuss over hva dette utsagnet har med ALPHA debatten å gjøre? Det kan faktisk oppfattes slik, at du mener at de av oss som advarer mot ALPHA, ikke "har som mål å kjempe den gode strid, eller vinne den som ved slaget ved Karmel." Jeg håper at det ikke var det du mente. Dersom du setter en klar motsetning mellom det å kjempe den gode strid, og det å advare mot falsk lære, eller "teologiske feil" som du tildels selv innrømmer finnes i ALPHA, så har du nemlig et stort problem.

Med det samme vi snakker om å kjempe den gode strid: Tør jeg være så frimodig at jeg ber deg om å begynne med å ta avstand i fra dispensjonalismen, eller i hvert fall den lære du står for som sammenfaller med dispensjonalistisk lære? :)
Sitat:
"Menneskene i de siste tider
Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk! 6 Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, 7 og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres."

Dette er et viktig bibelvers for oss alle å grunne på. Sett i sammenheng med hva du skriver om ALPHA kurset ovenfor så blir jeg riktignok litt betenkt. Jeg oppfatter dette på to måter: Enten så siterer du disse versene uavhengig av ALPHA debatten i denne tråden, som et lite bibelstudium for oss alle å grunne på, og da er det helt greit.

Eller så prøver du å si noe om de som advarer mot ALPHA kurset, (og også kanskje noe om oss som driver Apologetisk Verksted?). Det kan i hvertfall oppfattes som at du sidestiller de som kritiserer ALPHA, og/eller setter fokus på vranglære, slik at de skal sammenlignes med Jannes og Jambres, eller eventuelt som skrytende og oppfarende osv.....

Så kjære Larss.
Uansett hva du mente å si eller ikke om ALPHA og verkstedet, eller hva du eventuelt mener jeg kan ha missforstått: Dette er uten tvil det verste innlegget jeg har lest i fra din hånd, i all den tid du har vært her i forumet. :(

Om vi skulle være aldri så uenige, så hadde jeg i hvert fall forventet av spesielt deg, at du kjemper med blanke sverd og klar tale.

Vennlig hilsen
Gunnar.

[Edited on 18-1-2005 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2005 kl 04:46


Hvorfor kan ikke en menighet innvitere til middag, eller kveldsmat, andakt og samtale uten å kalle det for Alpha. Og uten å måtte ha leder konferanser gjennom ett stort nettverk, og uten å på død og liv måtte bruke de samme hefter og bøker som alle andre menigheter i hele verden bruker?

Til å begynne med syntes alpha, og da serlig gjennom "Hellig Ånds Weekend" å være en snik innføring av ubibelske ånds manifestasjoner i ellers sunne menigheter. Men så dabbet dette av. Umiddelbart etter Alphas start var det fult av Toronto manifestasjoner i den Anglikanske kirke. Men noen ytrett seg kritisk. Og dette "forsvant". (Men er det helt borte?) Så skulle man fortelle andre kirkesamfunn om hvordan de hadde lyktes i å evangelisere gjennom en enkel middag, rolige trygge omgivelser, forkynnelse og samtaler. Og dette er liksom hele Alpha i dag. Og en ide jeg absolutt har tro på, og sansen for.

Men av en eller annen grund så stoler man ikke på at Gud selv kan lede personer i de enkelte menigheter, og at korsholderen selv skal kunne få trygghet fra Gud om hva de søkende som kommer trenger å høre. Men man skal derimot strømlinjeforme ett system som skal kunne skli inn i en hver konfesjon. Selve heftet som folk får utdelt ved oppmøte er så dårlig, og intetsigende, fordi det ikke skal støte noensomhelst. Det vitner om en verdsligjort Gud som ikke vekker anstøt. Men Bibelen sier at "...ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt" 1.kor 1 18. Bibelens budskap er provoserende, det vekker anstøt. DHÅ's gjerning i verden er nettopp å overbevise om synd.

Metoden i alpha vil jeg si er god. Men den er verdiløs om ikke forkynnelsen folk møter er en Bibelsk korekt forkynnelse.

Alt hva jeg har sett av materiale fra Alpha Norge selv er så rundt og fint i kantene at jeg ser ikke bort i fra at Islamic Mission på Grønland i Oslo også kunne hatt Alphakurs om noen foreslo det for dem.

Og da lurer jeg sannlig på hvorfor man på død og liv skal kalle det for "Alpha", og hva hensikten er med å ha de samme bøker og hefter i alle menigheter.

Jeg har selv godt på ett alphakurs, og det var for meg en entydig positiv opplevelse. 100%. På grunn av dette var jeg treg med å godta at det kunne finnes betenkeligheter. Det var jo så bra der jeg var.

Men når jeg vet dette om Nicky Gumbel som jeg nå vet. Og ting har fått modnet seg, så er jeg veldig forbeholden.

Siden min menighet driver alpha, nesten som en "inngangsport til menigheten", og fordi slike små samtalegrupper er en fin måte å bli kjent med noen få før man kastes inn i en menighet med over 300 medlemmer. Så ser jeg ikke bort i fra at jeg i framtiden vil ta med søkende og spørrende personer på ett alphakurs. Men jeg tørr ikke å la dem gå der alene. For med det standariserte materialet som foreligger fra Alpha Norge, så er det sannelig så tilfeldig hva som møter dem, at jeg ikke på noen måte kan garantere for sunnheten i det.
Jeg vil gå der sammen med dem, og ta meg tid til å ta opp spørsmål og samtale på tomannshånd gjennom hele kursets gang. Og selv, så langt jeg klarer, å fylle inn, bidra til at de får ett fullstendig, troverdig og korekt bilde av Kristendommen, og Bibelens Gud.

[Edited on 18-1-2005 by Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2005 kl 10:47


Gunnar:

Jeg skal innrømme at jeg kjenner SVÆRT LITE til selv Alpha poenget.

Så poenget mitt er bare at jeg ikke er mot middag og Bibelundervisning :-)

(og det er vist ikke du heller)


Slik jeg forstår det så er det faktisk slik at man mange steder "stripper" alpha-opplegget stort sett ned til at det eneste av det offisielle alpha-opplegget man bruker er invitasjonene og opplegget "middag og undervisning\evangelisering"


Det er altså utifra dette perspektivet jeg sier at jeg ikke er mot alpha, men i virkeligheten er det vel ca. samme holdning som Kristnerd kommer med som jeg har bortsett fra at jeg synes det er greit å kalle det alpha sålenge "merkevaret" bare betyr "innføring i kristen tro".


Så mao. er jeg for skallet, men mot innholdet.
www.nettmenigheten.com

Undervisning om Jesus grensesprengende nåde!
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2005 kl 13:20


Rettet en skrivefeil og ett noe dårlig ordvalg i mitt forige innlegg.

Forøvrig. Jeg har tidligere sagt at "en hammer kan brukes til å slå ihjel folk. Men den kan også brukes til å bygge hus". Som argument på at vi nok kan bruke Alpha som metode/ramme for evangeliserings arbeid i menigheten, selv om opphavet bak er tvilsomt. Men ett annet moment er jo, at hvis du vet at en produsent av motorsager startet produksjonen for å bruke disse som våpen, da kjøper du motorsag fra ett annet firma. Rett og slett for å vise at du tar avstand fra denne måten å bruke en motorsag.

Bilde er; om noe satt på spissen. Selv om å innvitere til middag og samtalegrupper er en god måte drive utrettet arbeid i menigheten i dag. Hvorfor trenger vi å underlegge oss merkenanvet Alpha? Hvilke fordeler får man gjennom dette som er så utrolig livsnødvendige? Er fordelene større enn ulempene? Og kan man i det hele tatt tenke slik? Om en person som går i en menighet som ellers på alle punkt ikke taler det samme Gudsbilde m.m. som Nicku Gumbel, deltar på ett Alphakurs og får noen små hefter med Nicky Gumbels navn på. Vil ikke han da tenke at det også er greit, ja nesten å foretrekke, at man på egenhånd går seg vill i den øvrige literaturen til Nicky Gumbel?

Klart, jeg taler med store ord her nå. Må ta det forbehold om at nok ikke kjenner til Nicky Gumbel så godt som jeg kanskje gir utrykk for. Jeg har en bok fra ham som jeg hittil ikke har lest, tittelen er "Kommer vekkelsen?". Men av "vaskeseddel" på baksiden av boka, og bokomtaler føler jeg at jeg har grunn til å tro at denne boka inneholder tanker i retning av at en kristen gjennom riktig bønn, riktig tanker, riktige gjerninger. Ja rett og slett Latter Rain teologiens "åndelig krigføring", skal kunne garantere for at vekkelsen vil komme.

Så... Like normalt som det er (eller burde være?) at man betaler 5kr mere for kaffe som garanterer fast minstelønn til arbeidere, at man ikke handler møbler lagd av regnskogtre, at man ikke kjøper leker lagd av barnearbeidere. Men velger alternativer som i bunn og grunn er identisk. (Eneste forskjell er att opphavet er av en annen etisk og moralsk karakter. Produktene er ellers identiske i form, bruksområde og kvalitet.) Ja så normalt burde det være at en menighet selv utvikler kurs og evangeliseringsmetoder, og dermed slipper å bli liggende under ett merkenavn fult av skampletter.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 18-1-2005 kl 19:16
"billedlikt nok"?


Sitat:

.. et ganske tankevekkende faktum, at det finnes tusenvis av
(i utgangspunktet sunne) menigheter og kirkesamfunn rundt om ..
som uten å blunke lytter til en person og en menighet som både
opererer med okkulte manifestasjoner, sammarbeider med katolikker,
og som forkynner en humanistisk og tannløs Gud.

Trenger jeg å si mer?Her er litt mer:

(i kontekst av bildet ovenfor)


Etter det jeg skal være informert om vatikan-systemet, så er det en
høyt hengende hedersutmerkelse å få pavens håndtrykk, noe som bare
gis til særlig nyttige medarbeidere - personer paven ved dette
klart gjør fordring på å eie som "sin egen mann".

(Om alle som mottar utmerkelsen også er blitt informert i like klare
ord om den ekstra bagasjen, det er vel noe mer 'i det blå'.
Men det er nok holdbart å si at "paven kjenner sine" ...)


og (over)naturligvis er det 'oppkjøp og omstrukturering' som idag er
temaet for alt som rører på seg, i den religiøse forvaltnings/ markeds-
sektor like bra som i politisk og økonomisk virksomhet.
Så bare gjett hvem som sitter med gullet og (opp-)kjøpekraften..Sitat:

Alt hva jeg har sett av materiale fra Alpha Norge selv er så rundt og fint
i kantene at jeg ser ikke bort i fra at Islamic Mission på Grønland i Oslo
også kunne hatt Alphakurs om noen foreslo det for dem.


ja, jeg tror dere er faretruende nær det aktuelle her -

i det senere har vatikanet satset hektisk på sitt oppkjøp av islam,
som er i full gang: 'muslim' skal (i første akt) bli en anerkjent måte
å være katolsk-from på.
Det gjøres aller først ved å fri til islamsk folkefromhets-tradisjon
spesielt 'helgenlære'. Det er typisk just i folke-fromheten at det vil
være lettest å alkymere at A i det vesentlige er lik B.

'Alkymistenes' problem er jo helt klart at islam sterkest er lansert som
noe bistert skrift-fundamentalt noe. Men det aspektet griper vel også
folkefromheten minst.. dermed angripes det via "mythlore & fantasy" planet.
Som nærmest må lages for formålet, men kanskje bare desto greiere da.

Å ta brodden av det verbale, gjøres på lang sikt, ved at det tynnes ut og
oppløses i bildekunst, tegneserier og film, som taler til vårt emosjonelle
og vil virke tilslørende over språk, argument, forståelig redelig tale.

Slik det nylig er gjort på film i vår egen markedssektor, gjennom en
veldig effekt-sterk dvelen ved lidelsens detaljer i 'lidelses-beretningen'.


Men troen skulle komme av ordets forkynnelse og hørelse.

Fremgangsmåten forutsetter en våkenhet, mottakelighet for
'forståelige ord' - 'written propositional revelation'.

Denne våkenheten korroderes bort av virkemidler som ser ut til
i bunn og grunn å være av hypnotisk art.

Disse bæres via billed-media, ikke minst 'vår daglige TV'
ser det ut til. Moderne audio-visuell pedagogikk.

Blir mottakeligheten for Ordet borte, er det sterk domshandling (Jesaja 6).
Er det da bare faste og bønn kan hjelpe?


Så hjelper det nok å kjenne til metodene i forførelses-faget:
"Vi er da vel ikke uvitende om hans (den ondes) virkemidler"

(2 Kor 2:11 "For we are not ignorant of his devices", KJV)


.

[Edited on 18-1-2005 by Praxis]
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2005 kl 19:25


Andre folk som har fått pavens håndtrykk er jo den mye omtalte Benny Hinn, og "vår egen" Kjell Magne Bondevik.

[Edited on 18-1-2005 by Kristnerd]
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 18-1-2005 kl 20:13
"it suddenly hit me"?


"vår egen" kan vi jo prøve å håpe at Kjell Magne er,
inntil det motsatte er dokumentert (metode??)

men det tør nok hende han er litt naiv, og tar for lett
på div. samarbeide med 'fremmede makter' eller hva som
kunne vise seg å være oppkjøpt av sistnevnte.
(det aller meste??)

så plutselig er vi tilbake på temaet 'lederkrise'
i både sekulære og (påstått) åndelige virksomheter.


Dette blir jo bare altfor forståelig, så å si -

men kanskje kan det ha noe for seg likevel ...?

Kom, skjelnsomhet og treng deg på ....

forresten har jeg min egen lille konspirometriske teori
om hva som kunne være særdeles saklige grunner til
statsministerens vel presseomtalte depressive sykefravær.

Kan han ha vært rammet av en plutselig
'innsikt i real-politikken'

og i hva som kravler i kulissene våre?

Ikke noen helt fjern diagnose, vel?
.. utsatt for fakta, som han iblant må ha vært?

.
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-9-2007 kl 02:15


For min del ble denne problemstillingen igjen aktuell denne uken, i forbindelse med at medlemsmøtet i min forsamling skulle vurdere bruk av alphakurs. Det er åpenbart ønsket å starte med dette blandt noen.

Det ble desverre for liten tid til noen inngående samtale rundt saken, men jeg fikk holdt ett lite innlegg. Og overakt noen artikler til foramslingsleder for gjennomlesning.

Det var artikler fra den danske organisasjonen "Dialogsenteret".

Artiklene om Alpha finner du her: http://www.dci.dk/?side=ordbog&emne=Alpha-kurser

Dialogsenteret er forøvrig en kristen organisasjon som i hovedsak har til hensikt å informere om og sette grenser i forhold til nyreligiøsitet kontra kristendom. Har inntrykk at de stort sett navigerer ut i fra at folkekirke-perspektiv. Selv om organisasjonen som sådan er kirkemessig uavhengig.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 7-9-2007 kl 09:42


Bror la inn en link http://video.google.com/videohosted?docid=864094029450781327

Om noen vil ha litt historikk på hvem som står bak "Alpha Course" bør en se denne videoen. Opplysende.


Sitat:

Alpha has even been accepted by the Roman Catholic Church.

All grunn til bekymring :question:

Du verden, er det mulig? Tilfeldighet? http://www.geocities.com/endtimedeception/robert.htm

For den som vil gå i "dybden" så er denne linken spekket med stoff vedr. Alpha m.m.
http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index31.htm

[Redigert den 8-9-2007 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 8-9-2007 kl 16:31


Sitat:

Let me summarise a few of the findings of the authors, who conclude that the Alpha course, its leaders, and its attendees, are all New Age:

1. Concerning other religions (which are, of course, false), Nicky Gumbel is accepting and approving.

2. Alpha defers to, and accepts, Rome’s claim to be the true church.

3. Gumbel teaches baptismal regeneration.

4. He undermines Biblical inerrancy.

5. Instead of relying on scripture, Alpha relies on group consensus.

6. Alpha teaches salvation as a process (‘process theology’) and that men can know God before they are saved.

7. Gumbel makes subtle attacks on Christ and His deity.

8. He uses a Bible version that is New Age in its interpretations.

9. He emphasises visible unity and rejects doctrinal purity.

10. Alpha promotes metaphysical (occult) techniques.

11. Alpha teaches that the Church IS Christ, when Christ teaches that He is the head (ruler) of the Body, not the Body as a whole.

12. Alpha is post-millennial and anti-Israel.

13. Gumbel neglects the Father and concentrates everything on the Spirit.
http://www.christiandoctrine.net/news/alpha_news/alpha_feb_2...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-9-2007 kl 12:15


Ny reklamekapanje på gang : http://www.magazinet.no/artikkel.asp?Artid=10261 filmen var unektelig litt festlig, når sant skal sies. Men oppfattet jeg artikkelen riktig når jeg forsto det dithenn at pubber får tilbud om å "arangere" alphakurs via storskjermer i lokalet?«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 19-9-2007 kl 23:49


Relgion alacarte. Sirkus for alle pengene.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen