Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn - Registrering]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Kenyon - Pinseteologi
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-4-2004 kl 21:39
Kenyon - Pinseteologi


Jeg vil påstå at E. W. Kenyon og Dad Hagin representerer klassisk (pinse)teologi.

At Jesu stedfortredende død og forsoning innebar både en fysisk og en åndelig lidelse er blitt hevdet av mange. Denne læren har en lang historie, og er blitt undervist helt siden Reformasjonen.
De som hevder dette, sier at Jesus ikke bare døde en fysisk død, men opplevde en åndelig atskillelse fra sin Far, eller ”åndelig død”.

I forordet til boken TRO OG LÆRE (Filadelfiaforlaget, 1990) av Alf Somdal, står det følgende om bokens intensjon og innhold:
”Det er mitt håp at boken kan bidra til å gi en samlet presentasjon og framstilling av vår kristne tro, slik vi finner den hos de fleste pinsevenner i verden i dag.” (side 5)

Morgan Kornmo, en av de mest framtredende forkynnerne i Pinsebevegelsen i Norge de siste 60 år, sier om boken:
”Verket (boken) er preget av Bibeltroskap, og er en omfattende gjennomgang av vårt kristne trosgrunnlag” (side 6).

Reiner O. Innvær, tidligere sekretær i Pinsevennenes ytremisjon, gratulerer pinsebevegelsen med foreliggende bok og takker forfatteren for hans arbeid.

På side 84 sier Somdal:
”Denne verden er full av lidelse. Mange vil si at mennesker har lidd like mye som Jesus, ja, mer enn det. Etter århundre med historiens verste kriger, og med tortur som savner all beskrivelse, kan vi forstå et slikt argument. Men det er likevel så langt fra riktig. Vi skal se litt nærmere på dette:

1. Den største lidelse for Jesus var ikke fysikk, men av åndelig karakter.

2. Som Guds enbårne og hellige Sønn hadde Jesus alltid hatt det beste fellesskap med sin Far. Det fullkomne samfunn med Faderen ble i dødens time fullstendig brutt. Det totalt gode ble avløst av det totalt onde. Syndens heslige gru og mørke hvilte nå med all sin tyngde på Jesus. Mennesketanken kommer fullstendig til kort når det gjelder å beskrive denne demoniske virkelighet.

3. Klokken tolv, midt på dagen, ble det mørkt over landet. Faderen forlot sin Sønn. Guds fulle vrede over synden var i denne stund over Jesus. Han som ikke visste av synd, ble virkelig gjort til synd. All verdens synd, fra det første til det siste menneske, ble nå lagt på Ham, den hellige Guds Sønn (2.Kor. 5:21). Menneskelige ord kan på ingen måte uttrykke hva dette innebar. Jesus ble virkelig gjort til en forbannelse (Gal 3:13). Nå var det de onde makters time, og mørket som rådde (Luk. 22:53). Ingen forbryter i verden har dødd med en slik enorm byrde av synd og forbannelse over seg. Jesus døde synderens død, selv om han var uten synd.” (Så langt: Alf Somdal)

Dette er altså et forsøk fra Alf Somdal og Filadelfiaforlaget på å beskrive hva de fleste pinsevenner tror.

Billy Graham (verdens mest kjente evangelist – opprinnelig Baptist) sier:

”The physical suffering of Jesus Christ was not the real suffering. Many men before Him had died. Many men had become martyrs. The awful suffering of Jesus Christ was His spiritual death. He reached the final issue of sin, fathomed the deepest sorrow, when God turned His back and hid His face so that He cried: “My God, why hast Thou forsaken me?” Alone in the supreme hour of mankind’s history Christ uttered these words.”
(Peace with God, New York: Simon and Schuster, pocket books, 1953, side 97)

John Nelson Darby (1800-1882) var en predikant med stor innflytelse blant “Plymouth-brødrene”. J. N. Darby trodde at Jesus led åndelig som en del av forsoningen. Han sa:

”We cannot have to deep a sense of the depth of the Lord’s suffering in His atoning work… Divine judgment against sin, and the being made a curse, really felt and truly felt in the soul of One who, by His perfect holiness and love to God and sense of God’s love in its infinite value, could know what the forsaking of God was, and what it was to be made sin before God”

Darby fortsetter:

“All that God was in His nature, He was necessarily against sin; for, though He was love, love has no place in its wrath against sin, and the withdrawal of the sense of it, consciousness in the soul of the privation of God, is the most dreadful of all sufferings – the most terrible horror to him who knows it: but Christ knew it infinitely. But God’s divine majesty, His holiness, His righteousness, His truth, all in their nature bore against Christ as made sin for us. All that God was, was against sin, and Christ was made sin. No comfort of love enfeebled wrath here.”
(J.N. Darby, The suffering of Christ, London: G. Morrish, 1959, side 20-21; 38-39)

Darby skilte mellom Jesu fysiske lidelser som mennesker påførte Ham, og de åndelige lidelsene Han måtte gjennomgå, når Han som vår stedfortreder bar Guds vrede mot synden.

H. A. Ironside (1876-1951), som var pastor i Moody Memorial Church fra 1930-1948 sa:

”It was not simply the physical sufferings which our blessed Lord endured upon the cross that made expiation for our iniquity. It was what He suffered in His holy, spotless soul, in His sinless being, when the judgment that our sins deserved fell on Him… Then it was that He was made sin for us. In some way our finite minds cannot now understand, the pent-up wrath of the centuries fell upon Him, and He sank in deep mire where there was no standing, as He endured in His inmost being what you and I would have to endure through all eternity, had it not been for His mighty sacrifice.”
(Charge that to my account, Chicago: Moody Press, 1931, side 64, 66)

La oss gå lengre tilbake. La oss se hva John Calvin (1509-1564), den store reformator sa:

”If Christ had merely died a corporeal (fysisk) death, no end would have been accomplished by it, it was requisite, also, that he should feel the severity of the divine vengeance, in order to appease the wrath of God, and satisfy his justice. Hence it was necessary for Him to contend with the powers of hell and the horror of eternal death…For the relation of those sufferings of Christ, which were visible to man, is very properly followed by that invisible and incomprehensible vengeance which he suffered from the hand of God, in order to assure us that there was another greater and more excellent ransom, since He suffered in His soul the dreadful torments of a person condemned and irretrievably lost.”
(John Calvin, The institutes of the Christian Religion, vol.1, Grand Rapids, MI: W. E. Eerdmans publishing, 1949, side 564)

Calvin slår fast at dersom Jesus bare hadde dødd en fysisk død, så hadde ikke det utrettet noe som helst. Kenyon har blitt uthengt som vranglærer på grunn av de samme sannhetene. Mange ville nok blitt sjokkert over den lista av teologer, Bibellærere og predikanter som har hevdet dette synet gjennom kirkehistorien.
Vi kan nevne: John Calvin, Martin Luther, Jonathan Edwards, C. H. Spurgeon, Leon Morris, Billy Graham, J. N. Darby, P. T. Forsyth, Alexander Maclaren, James Denny, R. W. Dale, Kenneth Wuest, A. W. Pink, G. Campbell Morgan, Henry C. Mabie, R. C. Sproul, Franz Delitzsch, George Eldon Ladd og C. E. B. Cranfield, for å nevne noen få.

Martin Luther skrev en bok om Galaterbrevet. Der sier han:

”Jesus was the greatest sinner that ever lived; all the sins of men were laid upon Christ that he became all the thieves, and murderers, and adulterers, that ever were, in one.”

Jeg velger å tolke Luther til hans fordel, og tar det ikke bokstavelig når han sier at Jesus ble den verste synderen som noen gang har levd. Men det er meget sterke ord han bruker.

Den Lutherske teologen Paul Althans sier i sitt verk om Martin Luther’s teologi:

” Luther believed that Christ really was forsaken by God…. And He was surrendered to the experience of wrath and hell… Whoever does not take this completely seriously – because he finds it unbearable to say that Christ has borne our punishment and curse – robs us of the sweetest comfort. Christ has thus fully endured the horror of the anxiety of death, of being forsaken by God and suffers God’s wrath in our place. He takes our sins upon himself as though they were his own. In this way, he stands before God as a sinner among sinners and God treats him as such. Our salvation depends on Christ’s thus taking our sins upon himself.”
(Paul Althans, the Theology of martin Luther, Philadelphia, PA: Fortress Press, 1966, side 205-206)

Dette er det Paul Althans mener er god Luthers lære.

Jeg påstår selvfølgelig ikke at alle disse ville ha vært enig i alt det E. W. Kenyon og Dad Hagin har sagt. Jeg mener heller ikke at dette forteller oss hva som er sannheten, for den finnes bare i Guds Ord. Men disse sitatene viser at dere må demonisere mange flere enn Dad Hagin og E. W. Kenyon. Det var ikke de som først forkynte denne sannheten fra Guds Ord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Sted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-4-2004 kl 21:42


Jesus døde uansett ikke Åndelig, av den enkle grunn at.. Gud kan ikke dø!

Døde Jesus ånderlig, så er han ikke Gud.
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-4-2004 kl 21:58


Kjempesvar Solbu!!!
Etter din fantastiske teologiske utlegning så bøyer jeg meg i støvet!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Sted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-4-2004 kl 00:13
BTW


Først av alt må jeg spørre hvor i allverden du var i religionstimene dine. Det du sier her, at Kenyons teologi ikke er annet enn klassisk pinseteologi er ikke annet enn latterlig. Kenyon forkynte mye rart han, men klassisk pinseteologi var det ikke. At det er iferd med å BLI den klassiske pinseteologien, spesielt læren om de utenombibelske manifestasjonene, er en helt annen sak. Per dags dato er ikke Kenyons lære pinsevennlig i det hele tatt.

Du er meget stolt over innleggene dine, forstår jeg. Greit nok det. de er veldig flotte og fine og oversiktlige, og du får helt sikkert en A av Copeland på alle sammen, i alle fall dem hvor du virkelig setter jernet i og skriver som en pisket hest. Og alt er veldig fint utenpå og sånn, og det er du tydelig veldig stolt over. Du er også kjempekry av at du klarer å dytte enkelte av oss ned i dine retoriske småfeller med jevne mellomrom, ved å få det til å se ut som om vi mente det du ville det skulle se ut som vi mente. (Du nevnte "Den som graver en grav". Jeg vil si i like måte.)

Nå når Solbu svarer deg med det jeg tror er det korteste innlegget du har fått hittil, og han får frem en av de bibelske grunnprinsippene som JDS-lærens tilhengere så iherdig kjemper mot, og dermed tar deg på kornet, har du derimot ingenting å stille opp med, annet enn å ta til sinnet og svare ham med kynisk sarkasme. Dette vitner enda mer om stoltheten din. Du viser da til at du synes han er dum. Enten for å provosere, eller fordi du mener det. Det et jeg ikke, for jeg kjenner ikke ditt indre, slik Gud gjør.

Men det skal du vite, at Gud trenger ikke at noen lager lange avhandlinger om sånn og sånn. Guds ord blir ofte og er ofte blitt forkynt med største enkelhet. Paulus var ikke noe retorisk geni. Han forkynte Guds ord, og det var Guds plan for at mennesket ikke skulle ha noe annet å rose seg av enn Kristi kors. Omvendelse, mirakler osv som skjedde og skjer ved Guds ord ærer Guds alene. Ingen andre. Og Han har aldri hatt bruk for supertalere.

Det du gjør ved å motsi Solbu med denne reaksjonen, er ikke annet enn puerilt - forferdelig barnslig.
Det er fortsatt min bønn at du må ydmyke deg for Gud så du kan finne nåde. For Han ser til de nedtrykte, nedbrutte og ydmyke, de "fattige i ånden". Men har står imot de stolte i all deres stolthet.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-4-2004 kl 01:18


Lionhead. Gi meg navnene på de boktitlene du har lest av E. W. Kenyon?
Sammenlign dette med f.eks. boken Foundations of Pentecostal Theology av Guy P. Duffield/N.M. Van Cleave. Da vil du sikkert skjønne poenget mitt. Kenyon forkynte klassisk pinseteologi, selvfølgelig med noen unntak, men ikke veldig store unntak.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-4-2004 kl 01:18


Nå sier kona at jeg må komme og legge meg, så vi snakkes kanskje i løpet av helga
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-5-2004 kl 18:13


Kommer du med boktitlene snart Lionheart eller har du egentlig ikke grunnlag for å hevde hva de har sagt. Det synes ihvertfall ut fra dine innlegg at du umulig kan ha lest Hagin/Kenyon.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Sted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-5-2004 kl 22:54
Jeg har ikke lest


bøkene personlig. Det må jeg ærlig innrømme.

Likevel har jeg lest utdrag som står i kontekst både fra Kenyon, Hagin, Hinn osv (Hinns "God morgen Hellige Ånd" har jeg faktisk lest selv). I disse utdragene sier Kenyon og Hagin mye som er stikk i strid med Bibelens ord, uansett hvor mye sannhet du pakker det inn i. jeg tar for meg den enkelte saken/påstanden og prøver på Guds ord. Jeg gir ikke prosentandeler og sier til folk: Jeg kan anbefale deg denne boken --- unntatt side 45-49 og 123-128.
Da unnlater jeg heller å anbefale boken.

Om 80% av det som står i en bok er bibelsk og 20% er ubibelsk, så kan faktisk de 20% utgjøre en trussel mot frelsen til leseren hvis han tar de 20% til følge og de er alvorlige nok.

La meg si det sånn: Det av forkynnelse som Hagin, Kenyon og resten av vranglærerne kommer med som er bibelsk får :up: av meg, men når det blandes med grove ubibelske læresetninger, da sier jeg takk for meg og advarer andre mot det. Sånn er det og sånn kommer det til å forbli.

Jeg må ærlig talt si at jeg husker ikke hvilke bøker jeg har lest utdrag fra, unntatt Hagins "Navnet Jesus" og "Ånd, sjel og kropp".

Jeg gir blaffen i hvor mye bra de forkynner om evangeliet sitt, Jesusen sin og ånden(e) sine når hoveddelen av det som blir praktisert og lært bort, er ubibelsk! Hvorfor i allverden skal man da "fokusere på det positive"?Det ser jeg aldeles ingen grunn til - og du kan spørre hvem du vil (som kjenner meg )- jeg er ikke en pessimistisk eller negativ person av natur.

Jeg synes rett og slett det blir for dumt når man tar diskusjonen til et slikt nivå som du gjør powerhead. Det blir useriøst og det er tydelig at det er mye viktigere for deg å "vinne diskusjonen" med sleip retorikk enn det er for deg å finne ut om det som vi sier er sant!

Du sier "dokumenter at han har sagt det". Da kan jeg like godt svare deg: "dokumenter at han ikke har gjort det". Ser du ikke hvor dårete dette blir?

Sjekk selv da vel, sidetall osv.

En mann som husker sidetall og boknavn er Fred Hjortland, som har denne siden www.apologeten.no. Der har du kildehenvisninger og alt du kan be om til sitatene. Han er flinkere til å notere hvor han har hørt/sett ting enn jeg er.
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-5-2004 kl 16:47


Synes du ikke at det er litt betenkelig Lionheart å kalle andre for vranlærere og det som verre er, når du ikke har lest deres egen litteratur. Jeg synes det er forkastelig at en som utgir seg for å være en apologet, på et totalt sviktende kildegrunnlag, våger å tro at vi som faktisk har satt oss inn i Den såkalte trosbevegelsens lære skal ta deg seriøst.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
k-mann
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 504
Registrert: 28-4-2004
Sted: Stanghelle
Brukeren er frakoblet

Humør: Håpar ikkje det er Faderen , Sonen eller Anden de snakkar om... ;)

[*] opprettet den 28-5-2004 kl 17:35


Sitat:
Originally posted by powerhead
Synes du ikke at det er litt betenkelig Lionheart å kalle andre for vranlærere og det som verre er, når du ikke har lest deres egen litteratur. Jeg synes det er forkastelig at en som utgir seg for å være en apologet, på et totalt sviktende kildegrunnlag, våger å tro at vi som faktisk har satt oss inn i Den såkalte trosbevegelsens lære skal ta deg seriøst.


Her må eg faktisk seie meg einig. Eg er mot mykje av den teologien som ein finn innan trusrørsla, men eg uttalar meg aldri - og eg gjentar - ALDRI(!) om bøker eg ikkje har lest.

GUDS FRED!
«På korset åpenbarer Jesus Gud for oss. Det
er en Gud som lider med oss, som går inn i vår
smerte. Han tar på seg smerten og forvandler
den.»

– Anselm Grün, Benediktinerabbed
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 28-5-2004 kl 19:42


Sitat:
Originally posted by powerhead
Synes du ikke at det er litt betenkelig Lionheart å kalle andre for vranlærere og det som verre er, når du ikke har lest deres egen litteratur. Jeg synes det er forkastelig at en som utgir seg for å være en apologet, på et totalt sviktende kildegrunnlag, våger å tro at vi som faktisk har satt oss inn i Den såkalte trosbevegelsens lære skal ta deg seriøst.

Hei Powerhead.

La meg bare først slå fast at vi går ikke rundt å kaller oss for "apologeter", like lite som du gjør det. Du er nemlig også pr. definsjon en apologet fordi du forsvarer troen din. Vi valgte å kalle verkstedet for Apologetisk verksted, rett og slett fordi det hørtes litt bedre ut enn "Trosforsvar Verksted", men det kunne like så gjerne het det..

Det vi er, er vanlige kristne, med meninger og oppfatninger akkurat som alle andre vanlige kristne, og poenget var nettopp at legfolk skulle kunne snakke om teologi og trossspørsmål UTEN nødvendigvis være eksperter på alt.

Når det gjelder dette med bøker og f.eks Kenyon så tror jeg ikke du har helt forstått at det finnes folk som faktisk har et helt annet utgangspunkt enn det du selv kanskje har, og krever av andre.

Hvor mange kristne er det som har satt seg grundig inn i teoligien til f.eks Jehovas Vitner? Noen kristne har det, og også skrevet bøker om emnet.

De fleste kristne vet bare at Jehovas Vitners lære er farlig, og kjenner til noen av de grunnleggende feilene med læren. (Som f.eks at Vakttårnets uttalelser står over Guds ord, og at de i praksis benekter at Jesus var Gud osv.)

Allikevel så advarer de fleste kristne (forhåpentligvis) i mot Jehovas Vitner, fordi de har oppfattet/lært nok til å forstå at noe er fundamentalt galt med læren deres.

Selvfølgelig så har du et godt poeng når det gjelder å lese stoffet på egen hånd i fra folket/menighetene selv, men i følge din logikk (som jeg har sagt til deg tidligere) så kan INGEN kune uttale seg om f.eks Jehovas Vitner eller Mormonere uten å ha lest eller satt seg grundig inn i alle aspekter ved deres lære.

Så er det tilfeller hvor andre faktisk har gjort en ganske så formidabel jobb med nettopp å gjøre slik som du sier, nemlig lese mye av f.eks Kenyon og Hagin osv. på egen hånd.

la oss si at pastoren min setter av et studieår til dette, og skriver en lang avhandling etterpå om trosbevegelsen og det de står for. Etterpå underviser han i menigheten om det han har funnet, og viser med boksitater og filmklipp at det han sier faktisk stemmer.

Noen kristne blir da veldig bekymret over det de har sett, og begynner å be for sine medkristne og prøver å advare dem i mot det de skjønner er falskt.

Selv om kunnskapsnivået kanskje varier litt fra person til person, så mener de allikevel at dette er såpass viktig tema å sette fokus på, at man starter en webside for å ta opp tematikken, og advare så godt man bare kan.

Da kommer de en som deg og sier: Har du lest Kenyon? Har du lest Kenyon? Hvis du ikke har lest Kenyon så "uttaler du deg på totalt sviktende kildegrunnlag", og bør bare holde munn..

Jeg mener absolutt ikke at det er dumt å lese en del av bøkene til Kenyon og Hagin, for å kunne utdype kunnskapen sin, men det du tydeligvis ikke tenker på er de fleste vanlige kristne fronter temaet fra en helt annen kant enn nedenfra og opp.

For å illstruere tydelig hva jeg mener:

Dersom noen sier at Jesus Kristus var homofil, så er det feil.

Hvordan vet jeg dette? Jo fordi det ikke ikke står noe om dette i Guds ord, (og fordi at Jesus var hellig og syndfri, mens homofili er karakterisert som synd).

Dersom en predikant forkynner at "Jesus var homofil" på en en kristen TV stasjon, så trenger man ikke lese alle bøkene vedkommende har skrevet, eller sette seg dypt inn i teoligien bak uttalelsen for å kunne si noe mot den.

Fordi man forstår at dette overhodet ikke kan stemme med skriften, tar man derfor avstand i fra læren selv om man ikke har lest alle bøkene fra vedkommende forkynner.

Slik regner jeg med at du også vil gjøre til tider, Powerhead. Dersom en forkynner prøver å fortelle deg at: "for å bli en kristen, så må du male hele Bergen grønn", så vil du ut i fra din kunnskap om skriften uten videre ta avstand i fra denne læren.

Dersom du da prøver å advare andre mot vedkommende forkynner, så vil jeg måtte komme å spørre deg om du har lest alt og satt deg nøye inn i all hans teologi før du uttaler deg... :)

Når det gjelder JDS læren og Hagin og Kenyon så er det også mange andre kilder som peker tilbake til dem (F.eks Åleskjær, Benny Hinn, Ulf ekman) at man ut i fra å høre deres forståelse om frelsesverket osv. også kan gjøre seg opp en mening om hva f.eks Hagin står for og forkynner.

Helt til slutt: Du argumenter på en måte som sier at: Dersom du kan ta oss andre på forumet i noen som helst feil, så har vi feil i alt..

Denne logikken gjør at dersom du f.eks advarer mot Islam, og jeg kan ta deg i en faktafeil så har jeg "bevist" at Islam er en rett religion og at Kristendommen er feil.

Du også skjønner at ting ikke er så enkelt som jeg sier ovenfor, allikevel så kjører du en form for debatt som får det til virke som om "the winner takes it all" istedet for å faktisk bidra konstruktivt med å hjelpe oss å forstå saker og ting litt bedre.

Dersom det skulle vise seg at, det er dere som har rett, og vi som har feil, så er det faktisk ganske uforståelig for meg at slike som geirern og du, istedet for å faktisk prøve å undervise andre på en saklig måte, stadig prøver å få ydmyke folk ved å gi uttrykk for en forakt og hån for andres synspunkter.

Hvis du enda ikke har fått det med deg Powerhead, så er du og geirern og alle andre, på tross av en til tider en hånlig og arrogant måte å opptre på, VELKOMMEN til å bidra med deres kunnskap og innsikt i forumet. Dette burde fortelle dere noe om hva vi egentlig ønsker med forumet, og at vi faktisk er villig til å lytte til andres argumenter.

Slik jeg ser det, så er hovedgrunnen til at debatten her i forumet til tider har spisset seg, er at enkelte er flinke til å uttrykke hån og forakt for sine meningsmotstandere, og ikke bare fordi man er uenige om lære eller tro.

Du må da forstå at sola er gul din idiot!

Å få folk til å føle seg som idioter, samtidig som man prøver å lære, eller fortelle dem noe, er ikke det beste klimaet for å få folk til å høre på hva man faktisk har å si....

Gunnar.

[Edited on 28-5-2004 by Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-5-2004 kl 20:00


Helt enig med mye av det du sier Gunnar, og dine innlegg er faktisk blant de mest saklige. I innlegget mitt til Lionheart sa jeg ikke at hun måtte lese ALT av Kenyon og Hagin. MEN: Det er MEGET STOR forskjell på å lese alt og å lese tilnærmet ingenting. Man kan godt være uenig med noe man har hørt andre sagt, men å BASTANT hevde som et faktum at noen er vranglærere uten å ha lest noe som helst eller tilnærmet ingenting, er for meg totalt uforståelig og ganske frekt.
Synes også at du tar litt kraftig i når du setter Geirern i samme kategori som meg. Kan ikke se at han har vært sarkastisk og ironisk mot deg. Jeg har vært det, og kommer til å fortsette med det uten å trå over grensen selvfølgelig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Sted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-5-2004 kl 22:36
utakk er verdens lønn


Så sånn er det.

Jeg har satt meg inn i studier av andre kristne mennesker, prester, pastorer, lekfolk, som selv har drevet omfattende studier av emnet Hagin - Kenyon og de mest sentrale menneskene som følger i deres fotspor. Jeg har OGSÅ satt meg inn i studier SELV av Hagin og Kenyon, men nå har det seg slik at jeg har begrenset med tid til å gjøre dette for øyeblikket og dermed kan jeg ikke drive omfattende studier og lese alle bøker eller høre alle lydkassetter av Hagin & Co. Dette vil jeg mest sannsynlig få tid til å gjøre bedre til høsten.

Dermed faller jeg mest i den kategorien som Gunnar her forteller om - den som ser sverdet kommer og blåser i basun om det.

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen:
Sitatene som viser forkynnelse av JDS-læren, hos hvemdetennmåttevære, er og blir utenombibelsk og til og med ubibelsk. Du kan sette det inn i hvilken sammenheng du vil, Powerhead! Det er og blir ubibelsk uansett hvilken kontekst det er skrevet i!
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
powerhead
Medlem
**
Innlegg: 66
Registrert: 20-4-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-5-2004 kl 22:49


Kommer ingen vei med deg Lionheart. gjentar det jeg sa i forrige innlegg: Man kan godt være uenig med noe man har hørt andre sagt, men å BASTANT hevde som et faktum at noen er vranglærere uten å ha lest noe som helst eller tilnærmet ingenting, er for meg totalt uforståelig og ganske frekt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forumprogramvare © 2001-2012 XMB-gruppen