Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3  
Forfatter: Tittel: Evangeliumet
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2023 kl 21:47
Tegn for Jesu gjenkomst


Disiplene spurte Jesus om hva som skulle være tegnet for hans gjenkomst, Matt 24,3. I Matt 24,4-15 svarer Jesus med å gi dem ikke bare ett tegn, men mange. Disse tegnene kan i hovedsak samles i tre grupper:

1. Tegn i folkelivet. Det skal bli veldige kriger, pest og hunger, v.6-7.

2. Tegn i naturen. Det skal bli jordskjelv, v.7. Matt 24,29f nevner også forstyrelser i stjernehimmelen.

3. Tegn menighetslivet. Mange bedragere skal stå fram og påstå at de er Messias, v.5.

De som tror på Jesus skal bli forfulgt, v,9. Mange skal falle fra, v.10. Mange falske profeter skal stå fram, v11. Fordi lovløsheten tar overhånd skal kjærligheten bli kald hos de fleste, v.12.

4. Verdensmisjonen skal fullføres etter Herrens plan: Evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag, v.14. I denne tiden kommer hedningenes fylde inn, til frelse for Israel, Rom 11,25-27.

Åp nevner i tillegg to uhyggelige skikkelse som skal tre frem i den siste tid.

Det ene er "dyret" som stiger opp av havet, Åp 13. Den andre er "skjøgen", Åp 17.

De fleste av disse tegnene går tilbake på og er følger av det stigende syndefordervet i menneskeslekten. Den forkaster stadig mer konsekvent troen på Gud og hans hellige lov. Tegnene er ikke å sammenligne verken med klokke eller kalender, som gir eksakt kunnskap om dag og time for Jesu gjenkomst. Jesus sammenligner dem snarere med tegn i naturen som innvarsler de forskjellige årstider, Matt 24, 32-33. Til slutt er tiden moden for Jesu gjenkomst.

( Kilde: Lundes Bibelleksikon )[Redigert den 8-8-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-8-2023 kl 23:24
Gleichschaltung


Mangfold er bra.

Mangfold er bra fordi ensretting er en styggedom

https://no.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung

Mangfold med Bibelen som norm - tror det er det beste oss alle.

Men ikke alle ser det sånn.

Enkelte lefler fortsatt med ensrettingens mørke åndskrefter

http://blogg-ove.blogspot.com/2023/08/ap-og-kristne-friskole...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2023 kl 03:47


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Jeg var bare i Jerusalem. Men neste gang jeg drar, skal jeg dra ned til Galilieasjøen (Genesaretsjøen) og blant annet se dette komplekset til minne om Jesus og de tolv. Å kanskje spise en fisk i en eller annen restaurant nede ved sjøen.


Ok, her er noen reisetips :)

https://www.youtube.com/watch?v=X5QHT3lvWqA
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-8-2023 kl 02:55
Endetiden og Den norske kirke


"Preses svarer ikke på spørsmål om kjønnsskifte blant unge"

Dette er hentet fra Vårt Land

To leger stiller kritiske spørsmål men får intet svar.

Intet svar, men en dag må de jo svare, en dag skal vi alle svare.

"Respekten for Guds lov og bud vil være på et lavmål i endetiden.
Lovløsheten vil ta overhånd og kjærligheten vil bli kald hos de fleste.

Skjer dette i dag? Ja, på en overveldende måte. Det kryr av
vranglærere og forførere. Statskirken er et klart eksempel her.
Guds Ord og bud krenkes åpenlyst."

https://bibelsk-tro.no/11-03-01.html


Tror egentlig ordet "løgnkirke" passer ganske bra,
kan i alle fall ikke se at det er noe som passer bedre.

Ellers takk.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-9-2023 kl 02:03
Og mange skal bli forført


Merkelig å se hvordan forførende ånder stadig vinner terreng

En NLM-ansatt sier det således:

"Mye er endret blant den radikale del av lekmannsbevegelsen. Noe av det som undrer meg, er at den radikale lekmannsbevegelse rekrutterer medlemmer og ledere til bevegelser som har forlatt lekmannslinjen, og har havnet i en embetstenkning som er helt fremmed for den bevegelsen de har sine røtter fra. Samtidig opplever vi å ha ledere som anbefaler misjonsfolket å engasjere seg i valg til DNK, som i stor grad er blitt en vranglærende kirke."

http://blogg-ove.blogspot.com/2023/09/nadegaver-og-vekkelse-...


Gå ut av henne mitt folk? Ut av hva?

Jo jeg tror en god begynnelse kan være å gå ut av all påvirkning

fra statens religionsvesen - også når det kommer inn i

tradisjonelt konservative misjonsorganisasjoner.

Ja det tror jeg faktisk er et minimum.

En blanding av stat og kirke / misjon må jo bare gå galt.

Antagelig var det nettopp der historiens største

avsporing startet, et fremmedåk som fremmer

liberalteologi og som fører folk vill.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-9-2023 kl 04:53
Hold dere borte


Herren oppfordrer til å holde seg borte fra ondskap av alle slag (Kilde: Bibelen)

Kom over et eldre leserinnlegg i NORGE IDAG som var så bra at jeg gjengir det her

(https://idag.no/den-norske-kirke-har-kommet-under-guds-dom/1...)

"I disse dager har vi vært vitne til at Den norske kirke har blitt gjenstand for et historisk vedtak, der Bibelen og Guds åpenbarte Ord med hensikt og overlegg systematisk har blitt tilsidesatt til fordel for hedenske og ugudelige åndskrefter. For en person som både har vokst opp i denne kirken og som selv har arbeidet i den, er ikke dette bare en trist og vemodig tid, men desto mer en svært alvorlig situasjon både for land og folk. En kristen kirke som sier ja til et eget vigselsritual for menn som har omgang med menn og kvinner med kvinner vitner om et samfunn i forfall, og en kirke som har sunket ned i en dyp åndelig avgrunn. Gjennom store deler av vår historie har Den norske kirke vært samfunnets og vårt folks støttepunkt og følgesvenn. Ja, Guds Ord har vært lykt og lys for vårt folk. Slik er det ikke lenger. For avkristningen har ikke bare skjedd i samfunnet, men har lenge vært virksom i kirken, og har nå nådd helt frem til Guds alter. Nå velsignes det som Gud har sagt er synd.

Men det åndelige forfall i Den norske kirke har pågått lenge. Over flere tiår har den kristne teologi vært under innflytelse av den liberale teologi. Både ved universiteter og teologiske læreinstitusjoner har den bibelkritiske tilnærming vært allment akseptert som vitenskapelig metode i møte med bibeltekstene, med den katastrofale konsekvens at Guds Ord er blitt problematisert, bortforklart og omtolket. Så er det de teologiske læreinstitusjonene som må ta hovedansvaret for den situasjonen Den norske kirke nå er kommet opp i. Mange av prestene i Den norske kirke har vært under innflytelse av den liberalteologiske og ateistiske hermeneutikk. Bibelen er ikke Guds Ord, men må betraktes som menneskelig forestillingsmateriale, og er slik sett under samme lovmessighet som annet historisk materiale. Så blir Guds ord noe personlig og individuelt, uten objektiv og historisk betydning. Guds ord blir den enkeltes møte med ordet (Bibelen), og kan ikke i sin ytterste konsekvens betraktes som forpliktende og allmenn gyldig (historisk sant). Kirken må romme menneskers ulike religiøse opplevelser og lengsler, sier man gjerne. Bibelordet må nytolkes og gi mening i en ny tid.

Så har den menneskelige fornuft overtatt til fordel for Guds åpenbarte Ord. Men her taler Guds Ord klart. Når visdommen i Guds Ord forkastes, overlater Gud mennesket til dets egen udugelige dømmekraft og urenheten i vold (Rom kap 1ff). ). Den norske kirke er blitt en antikrist-kirke, der Guds Ord undergraves og sannheten er byttet ut med løgnen. Når man derfor ikke lenger bryr seg om å ha kunnskap om Gud, så er det ingen grenser for hvor dypt menneskeheten faller, ja selv i Guds menighet.

Så har Den norske kirke kommet under Guds dom. Det vitner Guds Ord og utviklingen i kirken om. Den er blitt en "Satans synagoge" (Åp. kap 2ff) der løgnen rår og alle slags urene ånder bor. Vranglæren florerer og synd velsignes. Situasjonen er svært alvorlig. Den åndskraft som rår i kirken har lenge vært virksom, men har nå blitt åpenbart på en tydelig og klar måte gjennom homofilispørsmålet. For i dette spørsmålet blir det underliggende åndelige forfallet tydelig. Perversitetene overtar. Ja, de settes i system. Mange prester og lekfolk har kjempet lenge og prøvd å stå i kampen, men har måttet gi tapt. Kirkens lederskap har gjort knefall for demokratiske prosesser, kirkelig byråkrati og pragmatisme, med den konsekvens at mange prester ikke har hatt den nødvendige ryggdekning og støtte i sin prestegjerning. Biskopene har blitt talerør for religiøst mangfold og politisk engasjement, i stedet for å være åndelige veiledere og tilsynsmenn på Guds Ords grunn. Undertegnede har selv jobbet i Den norske kirke og kjent på åndskreftene både i studietiden og gjennom kirkelig arbeid. Det ble etter hvert en umulig oppgave å jobbe i kirken.

I den siste tid skal vranglæren florere. Det taler Guds Ord om. Mer enn noen gang er vi vitne til akkurat dette. Den liberalteologiske kreftsvulst har fått gro og vokse i kirken, og kirken har fått «kreft med spredning». Den norske kirke er et synkende skip. Da gjelder det å forlate skipet før det er for sent. Som kristne skal vi ikke lenger ha noe med denne kirken å gjøre. Man skal heller ikke ha åndelig samkvem med disse menneskene. I Johannes Åpenbaring advarer Jesus menigheten i Laodikea: «Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn» (Kap. 3, 15-16). La oss derfor ikke gjøre oss medskyldige ved å stå i kirken. Herren advarer oss mot å sitte i ugudeliges råd (Salme 1). Når Guds Ord tråkkes ned, ikke respekteres og holdes frem som sant og rett, fører mennesket ulykke over seg selv. Det er det alvorlige og forferdelige med det som nå har skjedd."


Hold dere borte

Og hvordan skal man forholde seg til misjonsorganisasjoner som på
noen måter støtter seg til eller har samarbeider med en sånn kirke?

Hold dere borte

Og hvordan skal man forholde seg til bedehus som støtter seg til dette?

Hold dere borte

Ja slik lyder Herrens ord,
vi skal rett og slett holde oss borte fra det onde,
ja vi oppfordres til holde oss borte fra ALL ondskap av ALLE slag.

Amen.[Redigert den 3-9-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-9-2023 kl 21:21
Gå ut av henne mitt folk


NLM-ansatt har tatt flukten til Spania

Foreløpig bare på utleie men hvem vet ..

"Jeg har i noen dager vært utleid fra Misjonssambandet for å være forkynner på senteret. Det har vært både spennende og interessant å bli bedre kjent med dette flotte misjonsarbeidet og med folkene som har sin tjeneste i Spania. Gud vil at alle skal bli frelst, også spanjoler. Det er derfor et viktig misjonsarbeid som drives med base fra Centro Sarepta. I en senere artikkel vil jeg legge ut noen dagboknotater fra denne flotte preiketuren til Spania."

http://blogg-ove.blogspot.com/2023/09/misjon-ogsa-i-spania.h...


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-9-2023 kl 03:19
Det er fortsatt en mulighet


https://www.youtube.com/watch?v=t86jV7yxRx4

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-9-2023 kl 06:48
I ham


"For det er i ham vi lever, beveger oss og er til" (Apg 17,28a)

https://www.youtube.com/watch?v=2c47auO5Usc

"Panenteisme (gresk: pan= «alt», en=«i», teisme=«gud») tanken om at Gud er både immanent og transcendent på samme tid, ved at universet er immanent for Gud, i Gud og omfattet av Gud. Gud og den materielle verden interagerer ved at verden er i Gud og Gud er i verden. Gud er større enn universet og omfatter hele universet.

Panenteismens mål er å unngå å isolere Gud fra verden (i motsetning til teismen) og på den andre siden unngå å identifisere verden med Gud (i motsetning til panteismen)."

Kilde: Wikipedia
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2023 kl 04:59
Lie - Truth


Løgnen - kanskje en litt undervurdert kraft i endetidens åndskamp

"Du som elsker det onde
mer en det gode,
løgn mer enn sanne ord."


David hadde en kamp mot løgn hele livet,
salme 52 bare et eksempel.

Løgnen - den har vært her siden tidenes morgen

men kanskje den er mer aktiv nå enn noen gang.


Kom over en bra andakt i en lokalavis -

håper jeg ikke gjør for mye galt med å gjengi den her:
Kjøp sannhet og selg den ikke!

Slik skriver kong Salomo det i Ordsp. 23.23

Dette er kloke og viktige ord. Det er en sterk oppfordring til å stå for det som er sant og rett selv om det kan være en pris å betale.

Vi mennesker har en tilbøyelighet til å vegre oss for alt som heter omkostninger. Ting må ikke koste for mye. Hvis prisen er for høy, kvier vi oss for å ta sannheten til oss og innrette livet vårt etter det. Vi er utrolig sårbare akkurat her.

Men Salomo, den klokeste mann i verden, er tydelig og klar: Betal prisen. Elsk sannheten. Lev i sannheten. Snakk sant.

Stå opp for det som er sant og rett, uansett hva det måtte koste. Det gjorde Jesus, selv om det kostet han livet. Det gjorde Daniel, selv om det førte han til løvehulen. Og det gjorde Sadrak, Mesak og Abed- Negro, selv om det betydde ildovnen. Hva gjør du og jeg?

Paulus har en oppfordring til oss i Efes.4.25: «Legg av løgnen. Tal sant, hver med sin neste for vi er jo hverandres lemmer.»

En gammel Jødisk legende forteller om at Sannheten og Løgnen var ute og gikk. Så kom de til et vann, og Sannheten hadde lyst til å bade, men hadde ikke badetøy med seg. «Det er ikke så nøye» sa Løgnen. «Vi kan bade uten klær. Det er ingen som ser oss her»

Men mens Sannheten badet stjal Løgnen klærne hans og stakk av.

Fra den dagen av, forteller legenden, har Sannheten gått naken omkring, mens Løgnen har gått omkring og kledd seg i «Sannhetens klær».

Viktig oppfordring til oss i dag Ordsp.23.23: «Kjøp sannheten og selg den ikke»
[Redigert den 25-9-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-9-2023 kl 03:52
Endetid: Lovløshet - all over America


https://www.youtube.com/watch?v=e5kOHGwmqjc


Lovløshet i samfunnet

Lovløshet i kristenheten

Lovløshet i politikken

Lovløshet - en åndskraft som vil inn i vårt hjerte

Se opp!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-10-2023 kl 08:01
Utenfor leiren 1 og 2


Utenfor 1)

Vi oppfordres til å gå utenfor det det verdslige

«La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!» (Heb 13:13)

Ove Sandvik setter litt fokus på dette:

http://blogg-ove.blogspot.com/2023/09/hverdagskristendom-fr-...


Men det å gå "utenfor leiren" innebærer også noe mer


Utenfor 2)

Av sammenhengen ser en at det å gå utenfor også krever adskillelse fra vrang lære

Ikke alltid så mye fokus på dette - tidsånden fokuserer helst på enhet

Enhet koste hva det koste vil - også med det vrange

Og hva om man ikke går utenfor?

Bibelen bruker ordet "medskyldig"

Er det et ord som er vanskelig å forstå?

Legg merke til at siste del av ordet er s k y l d i g

Er man i enhet med det vrange blir man m e d s k y l d i g


Altså, utenfor leiren, ikke bare 1 men også 2

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-10-2023 kl 06:00
I de siste dager


Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider - 2. Tim 3,1.

Vanskelige tider?

Ordet som her blir oversatt med "vanskelig", er sjeldent.

Det forekommer bare her og i Matt 8,28.

Et blikk på dette stedet kan gi dybdevirkning til utrykket.

Der fortelles det om besatte menn som i min oversettelse

karakteriseres som "ville", altså spesielt vanskelig å rå med.

De siste dager vil være av samme art.

Altså mye demonbesettelse i den siste tid - også i kirkene.

I det ytre har de gudsfrykt - men det hele er et bedrag.

Gå ut av henne, mitt folk.


Kilde: Bibelverket + eget hode.[Redigert den 3-10-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-10-2023 kl 16:12
Aktuelle gudsord til ettertanke


"Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg"

Og

"Herrens ånd forlot Saul".


Kilde: Bibelen - 1. Samuelsbok
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-10-2023 kl 14:39
Oppgjør med NAR - en kamp mot tegn og under?


http://blogg-ove.blogspot.com/2023/10/nar-bevegelsen-og-syne...


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-10-2023 kl 20:14
The Falling Away


Enkel og lett forståelig tale om endetid.

Denne er ikke ny men den påpeker noe viktig, vi lever i en frafallstid.

En tid da troen undergraves, kanskje mest av alt fra kirken selv.

https://www.youtube.com/watch?v=B-u0H3NX1RI

Liberal teologi gjør at troen på det overnaturlige forsvinner

Ja troen på en levende Gud forsvinne

Og dette er et frafall som skjer innad i

kristenheten - nettopp som profetert

Og det skjer nå - frafallet er nå
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-11-2023 kl 23:01
The True Manifestation of Evil


https://www.youtube.com/watch?v=sOv9s2a0itA


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2023 kl 07:55
The Power of Positive Thinking?


Donald Trump vokste opp med diverse kristen påvirkning

Til slutt var han heldig og fikk en pastor som var positiv

og ikke las så alt for mye fra kilden

https://www.youtube.com/watch?v=g4Yh0DxHEjc

Hvordan det hele ender gjenstår å se

PS.
Men ikke det at man skal være negativ da,
et positivt håp er jo det Gud har gitt oss alle,
ja faktisk et positivt håp både for dette livet og
for evigheten - og takk for det

:)

(https://www.youtube.com/watch?v=tqUOiGhNVUc)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-11-2023 kl 02:22
For så høyt har Gud elsket


Bibelens sentrale budskap:

https://www.youtube.com/watch?v=Rpt8H2IcVRM
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-11-2023 kl 02:56
tv hosts losing it


God helg alle sammen

https://www.youtube.com/watch?v=22m4WBuA0gI

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-12-2023 kl 05:49
True relationship


True relationship with Lord Jesus comes after removing religious control

https://www.youtube.com/watch?v=ocAVIA4igPI
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-12-2023 kl 08:33
The Origins of the Antichrist


Mye fornuft her, tror jeg

https://www.youtube.com/watch?v=Cjj_5DK-rU4
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-12-2023 kl 17:48
Pentecostalism


Bra historisk gjennomgang, tror jeg

https://www.youtube.com/watch?v=LzT3pRu2FkY
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-12-2023 kl 23:04
Bibelen - Guds ord eller noe annet?


Er det feil av Gud å bruke ordet "jødene"?

Eller bare ikke helt klokt?

Eller ikke helt i tråd med tiden?

Eller noe annet?

Bibelselskapet ønsker å endre det

https://www.vl.no/nyheter/2023/12/18/bibelselskapet-endrer-b...


PS.

HEIL OG HALLELUJA:

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/other/%C3%A5-sensurere-bib...
[Redigert den 19-12-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-12-2023 kl 00:10
In Someone’s Mind


https://www.youtube.com/watch?v=pF_le4JtP_4
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-12-2023 kl 00:55
Christmas Before Christ


Yule & Other Northern European Traditions

https://www.youtube.com/watch?v=Ra7b_IuS3Z8
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-12-2023 kl 19:14
The Singularity Timeline


https://www.youtube.com/watch?v=oen3e7fHkL8
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2023 kl 18:51
Velg i dag hvem du vil tjene


"... kan en nå bli toppleder med et avvikende syn, bare en lover å være lojal."

https://blogg-ove.blogspot.com/2023/12/pa-kne-for-guds-ord-m...Lover å være lojal men tror egentlig noe annet

Merkelig

Hvordan kan man være tro mot Gud om man ikke

evner å være tro mot egen overbevisning?

Kvinnelig eldste er vel kanskje ikke det mest avgjørende

Men vedkommende var også tro da han var prost i Den norske kirke

En kirke i stor grad styrt av liberal teologi, om ikke verre

En teologi som ser på Jesus som ikke så mye annet enn

en vanlig mann, slett ikke Gud

Også da var topplederen tro

Jeg mener det må være lov å undre seg

:puzzled:[Redigert den 29-12-2023 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2024 kl 02:10
Judas' brev – en oversikt


Aktuell bibelundervisning:


"Hvem er så disse vranglærerne Judas tar et oppgjør med?

Dogmatisk formulert kan vi karakterisere dem som «antinomister» (anti = mot, nomisme = loven, altså «mot loven»). I korte trekk innebærer antinomisme å ha et fordreid syn på både loven og nåden. Loven blir overflødig, ja til og med skadelig, vil noen antinomister si. Det antinomistiske «evangelium» om nåde handler ikke om syndenes tilgivelse, men syndenes tillatelse. Videre forteller Judas at disse vranglærerne «forakter» og «spotter» (v. 8, stolthet), «forer seg selv» (v. 12, egoisme) og «farer fram etter sine egne ugudelige lyster» (v. 18, hedonisme) for å nevne noe.

Judas tar i brukt et vell av uttrykksmåter for å skildre disse vranglærerne. Summen av disse fargerike bildene taler sterkere enn en kort sammenfatning, men vi skal likevel peke på noen moment. Judas sammenligner dem med tre personer fra GT. De er som morderen Kain, den forvillede Bileam og opprøreren Kain (v. 11). Videre henter han bilder fra naturen som bør leses i lys av Matt 7,15–20. De er vannløse skyer, fruktløse trær, urolige havsbølger og stjerner i nattemørket (v. 12–13). Sagt på en annen måte: De gir ikke næring til troen enda det kan se slik ut, de har ikke noe liv i seg, de har en syndig livsførsel og lever i et åndelig mørke."

https://utsyn.no/article-fg/article/1751551
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2024 kl 09:07
Bibelsyn


"Skremt av kristnes bibelsyn

Langt inn i bedehusmiljøer utfordres tanken om at Bibelen er
øverste autoritet i spørsmål som angår lære og liv, tro og teologi,"

https://sambaandet.no/2024/01/10/skremt-av-kristnes-bibelsyn...

Ellers kan sikkert et liberalt bibelsyn ofte også fungere som et dekke,
vi har det jo i oss alle, helst gjøre og tro som vi vil, bestemme selv.

Antiautoritære kom vi ut av hagen

Kunnskapen om godt og ondt var ikke bare teoretisk,
det var en gift som kom inn i vårt indre, en dødelig sådan.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-1-2024 kl 10:36
Sterk og klar tale mot djevelskapen


https://www.youtube.com/shorts/nS0ek3IKTsQ


Den eneste djevelskap som er verre enn dette måtte
være det som gjennom-syrere det norske samfunn,
nemlig statsfinansiert liberalteologi

Samme fordømmelse
passer også der
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2024 kl 16:20
Våg å stå som Daniel


Ville ikke inn i bedehusrørsla, tok hatten og gikk

https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2024/01/endringer-i-logos...

Det er ikke så mange slike i dag

Å være en del av sammensuriet bedehus / folkekirke var kanskje greit for noen
tiår tilbake men at en del i dag velger å trekke seg ut kan man jo ha en viss
forståelse for - Daniel var ikke den eneste som gjorde det på den måten
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-2-2024 kl 22:06
En gammel høvding


Gustav Ballestad (født 1. september 1890, død 24. august 1987) var generalsekretær i Indremisjonsforbundet fra 1927 til han gikk av for aldersgrensen i 1960.

Ballestad vokste opp i Lyngdal. 16 år gammel reiste han i 1906 til USA og jobbet som bygningsarbeider i flere år. Men i 1913 reiste han tilbake til Norge. Der fikk han flere oppdrag som taler på møter rundt om på Sørlandet. Høsten 1915 ble det vekkelse i Kvinesdal og han ble der et halvt år, siden var han ofte i Kvinesdal og hadde møter

https://www.setesdalswiki.no/wiki/Gustav_Ballestad

Lydopptak: https://www.youtube.com/watch?v=EU-r7JWjCWM
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-2-2024 kl 23:37
Exorcisms


Leading Psychiatric Authority Speaks Out

https://www.youtube.com/watch?v=ZfunNURoO2w
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-2-2024 kl 04:15
Dyrets merke


Hva er dyrets merke?

Jo dyrets merke er lovløshet, en annen ånd og en annen Jesus.

Hvor finner man disse?

Jo man finner dem i kirkene, i mange av dem.

Til sammen utgjør disse en enhet, en merket enhet,

også kalt Skjøgen, Den lovløse, Antikrist.

Endetid? Ja.


[Redigert den 18-2-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-2-2024 kl 17:33
Visdom og Ordet


De vise blir til skamme,
de blir slått av skrekk og fanget.
De har jo forkastet Herrens ord.
Hva er da deres visdom?

Kilde: profeten Jeremia
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-2-2024 kl 02:52
Beware


Mye fornuft her, tror jeg

https://www.youtube.com/watch?v=RtT-h-ueXqc
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-2-2024 kl 23:23
En moderne ånd


Hva er en moderne ånd?

Jo en moderne ånd i denne sammenheng er det motsatte

av det vi finner hos Paulus:

"Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde."

https://bibel.no/nettbibelen/les/nb-2011/ROM/ROM.7

"Det fortelles at tidligere generalsekretær i NLM Johannes Brandtzæg en gang fikk et spørsmål fra ei kvinne som ville reis ut som misjonær til Kina. Denne kvinna hørte ikke med til vekkelsesfolket. Brandtzæg skrev til henne og sa at han håpet hun ikke var «moderne», og spurt om hun kjente til den paulinske erfaringen «jeg døde» (Rom 7,9-10). «For noen moderne ånd vil vi ikke ha inn på vår mark så lenge vi kan gjøre noe for å unngå det.»"

https://blogg-ove.blogspot.com/2024/02/har-du-din-sak-i-orde...

Nei, man skal så visst ikke undervurdere loven.

Guds lov er evangeliets sanne bakteppe.

Ja, begge trengs for omvendelse

og nytt liv - også i dag ja.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-2-2024 kl 05:17
katolsk rettferdiggjørelse


Oppdatert, klargjørende og lærerikt dette,

eller kanskje lettere forvirrende,

ikke alltid så lett:

https://www.youtube.com/watch?v=Jm-oXg0Id-0

Enklere med troen alene - og takk for det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-3-2024 kl 05:00
Can You Faithfully Follow Jesus and Affirm Same-Sex Unions?


Noen går litt i dybden:

https://www.youtube.com/watch?v=fUh-MwkuPF4

Andre tar det mer enkelt:

https://blogg-ove.blogspot.com/2024/03/to-syndere-en-ble-fre...

Vi takker og bukker - begge deler kan gi ny lærdom
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-3-2024 kl 06:21
Litt om progressiv kristendom


"Progressiv kristendom bygger på uppfattningar inom flera teologiska strömmar – inklusive evangelikalism, liberalteologi, neoortodoxi, pragmatism, postmodernism, progressiv rekonstruktionism och befrielseteologi. Även om termerna "progressiv kristendom" och "liberalteologi" ofta används synonymt, så är de två rörelserna olika."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Progressiv_kristendom


"Den kristne tro har blitt forsøkt endret så lenge den har eksistert. Gnostisk lære forsøkte å forføre de første kristne. Grunnlaget for liberal teologi ble lagt av tyskeren Friedrich Schleiermacher ... Den siste form for liberal teologi heter Progressiv kristendom ... For meg ser det ut til denne form for religiøs tro allerede finnes i norsk kristenhet, inkludert Bispekollegiet."

https://idag.no/progressiv-kristendom/19.40996


What does Progressive Christianity have in common with other religions?

Og hvorfor kalle de seg kristne?

Mange spørsmål - og noen svar får vi:

https://www.youtube.com/watch?v=8oU2MxP2ohE


[Redigert den 4-3-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-3-2024 kl 07:44
Sober Members of the Body


Humørfullt taler med viktig påminnelse, tror jeg,

i alle fall har jeg sett nokså mye av det stikk

motsatte, ikke alle som er like edruelige:

https://www.youtube.com/watch?v=bQ9On4HOHgM

Ellers tror jeg ikke tungetalen er helt utdødd,

men det får bli en annen skål. Her er det

først og fremst edrueligheten som er

i fokus, en påminnelse for oss alle.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-3-2024 kl 04:01
Bra video


Hvordan en video settes sammen, med lyd og bilder og det hele,

har mye å si. Her er et eksempel på noe av det bedre jeg har sett

https://www.youtube.com/watch?v=RZiOF1ksUMI

Uten kunnskap og vilje til sannhet kan det fort gå galt ja, men

dessverre lever vi i en tid der de fleste kristne ikke bryr seg,

deres egen uvitenhet kompenseres heller med en urokkelig

tro på liberalpresten, eller som i videoen; smørpredikanten.

Det nye å vår tid er at det liberale og det glatte ofte slår

seg sammen, de har jo en del felles, nemlig en massiv

motstand mot all sannhet. Til sammen utgjør

disse kanskje den nye bølgen, en global

endetidsforførelse, det er vel litt

i den retning Bibelen peker.[Redigert den 7-3-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-3-2024 kl 05:24
When to Leave


Samme ord men mener noe annet.

Resultatet blir et annet evangelium og en annen Jesus.

En enkel og effektiv måte å føre folk bak lyset. Ser du Satan?

Er mye av dette her i landet også men de fleste verken ser eller hører.

https://www.youtube.com/watch?v=juB-i1ylQQ4[Redigert den 9-3-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-3-2024 kl 05:39
The Universal Christ


En utrolig lang video men tror ikke man behøver å se alt for å få med seg poenget.

Men den sier kanskje litt om hva som er essens og kjerne i liberal teologi / universalisme / progressiv kristendom.

Ja den sier kanskje noe om mangt og mye som ikke er bibelsk sann kristendom.

Den går til kjernen; kristologien.

https://www.youtube.com/watch?v=1AIwGpaNX4Q[Redigert den 11-3-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-3-2024 kl 04:03
Tro - vitenskap


Does Science Disprove Christianity?

Lit info om intelligent design med mer

https://www.youtube.com/watch?v=wky_P2h9E5Q
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-3-2024 kl 04:02
Biblical Theology


Bibelsk teologi er ikke helt det samme som systematisk teologi, hør litt om forskjellen.

Vi får også høre litt om forandringen som kom ved opplysningstiden og som ga oss liberal teolog.

https://www.youtube.com/watch?v=_Xt3RR-xiCI

Hva var det forresten som skjedde i opplysningstiden og som ga oss den historisk-kritiske metode? Jo troen skulle bygge på erfaring og fornuft og dermed forvant alt av tegn og under og overnaturlige hendelser ut. Blir ikke så mye igjen da, ingen oppstandelse, ingen inkarnasjon, ja rett og slett ikke så mye av noe, bare en veldig tynn bibel. Det eneste positive jeg kan se de kom frem til var bibeltekstene skulle tolkes ut fra sin samtid, men akkurat det er vel en forståelse et hvert fornuftig menneske har hatt til alle tider, vil jeg tro. Bibelen er en trosbok og kan selvsagt ikke tolkes og forklares av sekulæres fornufts- og erfaringsmetoder. Opplyst vitenskap er bra - men vi trenger mer.

https://da.wikipedia.org/wiki/Historisk-kritisk_metode[Redigert den 12-3-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2024 kl 04:29
Vi er alle syndere


Lesbisk dame møtte fornuftige kristne

https://www.youtube.com/watch?v=EuBlQz6oPRM

Er dessverre ikke alle som er så heldig, hun kaller tiden

vi lever i for antikristelig, det lovløse blir akseptert som lov.[Redigert den 13-3-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2024 kl 03:35
Bibelsyn


Har tenkt litt på det med bibelsyn og kom over en side om dette som var veldig klar og lett forståelig.

Der får man et innblikk i forskjellige syn, noen eldre og noen litt mer moderne.

https://www.bibelsiden.no/?p=268#Biblisisme

Gjengir her det bibelsyn jeg selv syns er mest fornuftig:


"Apostolisk/konservativt bibelsyn

Kristne med eit apostolisk bibelsyn ser på Bibelen slik Jesus og apostlane i Det nye testamente gjorde. Det som er avgjerande for dette bibelsynet er det Bibelen seier om seg sjølv. Dei seier at Bibelen er Guds ord, at heile Bibelen er inspirert av Gud, og at Bibelen er klar, heilskapleg og tilstrekkjeleg for alt som har med livet å gjera. Dei søkjer å finna forklaringar på såkalla feil og motseiingar i Bibelen samstundes som dei innser at Bibelen har ei menneskeleg side. Bibelen er jo skriven av mange uliker menneske med ulik bakgrunn og dette set sitt preg på skriftene, men Gud bruker dette til å formidla sitt ord og sitt hjartelag på ein måte me kan forstå.

Kristne med eit apostolisk bibelsyn trur at det er ei progressiv openberring frå Det gamle til Det nye testamente. Det inneber at Det gamle testamente må forståast i lys av Jesu liv og lære slik det er formidla til oss gjennom apostlane i Det nye testamente.

Kristne med eit apostolisk bibelsyn kjenner seg bundne av det Bibelen seier i dogmatiske og etiske spørsmål i vår tid, til dømes i spørsmål om kvinners og menns rollar i heim og forsamling. Dei kjenner seg forplikta til å tru, tenka, læra og leva i samsvar med den samla bodskapen i Bibelen.

Kristne med eit apostolisk bibelsyn er trygge i si tru på Bibelen som Guds ord og lever med stort frimod etter det Bibelen seier. Dette trygge ankerfeste i Guds ord gjer at dei kan møta andre livssyn og radikal bibelkritikk utan å verta vippa av pinnen. Gjennom si tru og etterleving av Jesu lære har dei opplevd at læra hans er av Gud. Guds ord verkar med andre ord i livet deira, på ein slik måte at dei opplever og erfarer at Gud stadfestar det han seier på overnaturleg vis, slik me ser det skildra i Evangelia og Apostelgjerningane."


Tror egentlig det bare er dette bibelsynet som gjenspeiler Bibelens selvbilde, om man kan si det sånn.

De andre fortjener derfor mindre oppmerksomhet.[Redigert den 14-3-2024 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-3-2024 kl 02:12
Bibelsyn 2


Det postmoderne

"For postmoderne menneske finnest det ingen absolutte sanningar eller målestokkar. Det er om å gjera å finna ut kva som er sant for meg! Det postmoderne bibelsynet inneber at ein ikkje studerer Bibelen for å finna ei heilskapleg lære eller eit system der ... Folk med eit postmodernistisk syn på Bibelen stiller seg avvisande til uttrykk som ”Bibelens klare ord” eller ”Guds ord seier”. Slike utsegn vert avvist som ukritisk eller manipulerande. Resultatet er at Bibelen ikkje kan brukast til å finna ei ålmenngyldig rett lære om Gud eller om koss livet levast rett eller Guds vilje."

( https://www.bibelsiden.no/?p=268#Biblisisme )


Litt mer om hvordan dette funker i praksis:

https://www.youtube.com/watch?v=OF-CHA4Z2FQ
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen