Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  
Forfatter: Tittel: Litt surdeig syrer hele deigen
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-8-2018 kl 18:27
Litt surdeig syrer hele deigen


Surdeig er helst brukt i brødbaking i stedet for våre dagers gjær. Dens gjæringsprosess gjør at den ofte er brukt som et bilde på syndens makt til å gjennomtrenge menneskelivet. Fariseernes og sadduseernes innflytelse og lære kaller Jesus for surdeig, Matt 16,6-11. De kristne skal rense ut den gamle surdeig, alt syndig vesen. (hentet fra Lundes Bibelleksikon)

Et eksempel på en slik gjæringsprosess er homobevegelsens innflytelse i kirke og samfunn. Med en nesten utrolig fart har holdningene blitt snudd, også i kirker. Vet ikke om det er helt rett å kalle det kirker lenger men det er i alle fall ofte statsfinansierte gudshus med røtter i kristenheten, i dag fungerer de vel som oftest som hus for folkereligiøsitet og overtro.

Og folk kommer seg rett og slett ikke ut i tide, de blir syrnet og blir en del av surdeigen.

Et eksempel på dette ser vi nå i KrF:

http://www.dagen.no/Nyheter/KrF/«Sentralstyret-var-preget-av...

https://www.vl.no/nyhet/freder-bekkevold-etter-hemmelig-mote...

https://www.vl.no/nyhet/bekkevold-angrer-ikke-pa-vielsen-1.1...


Man må skille mellom politikk og tro sies det.

Vel, jeg tror ordene om å gå ut av Babylon gjelder fortsatt og at de gjelder hele vårt liv.

Gjæringsprosessen har nådd oss den dag vi begynner å kompromisse.


[Redigert den 25-8-2018 kl 18:36 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-8-2018 kl 22:21Ja, fariseernes og sadduseerne satte Guds bud ut av sin kraft med fine ord og slik forsvarte de sin egen rettferdighet og «slo seg på brystet».
Det indre syndige vesen som er egoet løftet budene opp men forkastet Jesus, i dag er det motsatt for det indre selviske egoistiske menneske. Man løfter Jesus opp med fine ord og forkaster budene med like fine ord, man har igjen gjort Guds bud til intet.. .Det er ett godt eksempel det med homobevegelsens innflytelse men la oss se på dette i perspektiv.
Man ser nå ikke at dette er grov synd (praktisk lovbrudd) lenger, det fordi man har tillatt seg med fine ord å anse følelser mere vettugt enn de faktiske forhold. Det er som å gi ett barn sukkertøy istedet for havregrøt fordi barnet gråter når det ikke får det som det vil.
Fordi barnet nå har sluttet å gråte er det riktig, og etter en tid ser man på kostholdet som normalt og slik vi er.
På samme måte skal vi nå se ett perspektiv litt tilbake i tid.
Ca 100 år etter Kristus startet forfølgelsen av de som fulgte Jesus og etter 300 år var de fleste drept og Guds bud tilpasset forfølgernes bud fra hedensk tid, men nå med Kristne navn.
Den nye kristnedommen med de nye Gudsbud har nå blitt normalt og tradisjon, og man har brukt fine ord som har satt Guds bud ut av sin kraft.

Vil villfarelsen noen ende ta? Er det på tide å hoppe av karusellen snart?Ja, vi må komme oss ut, derfor ta avstand fra den babylonske tilbedelsesform som ikke ærer Gud og Hans bud. Ikkeinngå kompromiss fordi om det er fine ord når da Guds bud må vike.

Tusen takk for ett veldig tidsaktuelt innlegg gana, tusen takk! :)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-8-2018 kl 02:09


Takk for rosende omtale LeifG, ja innlegget ble faktisk ikke så galt det, er fornøyd selv også :)

Du skriver at "Den nye kristnedommen med de nye Gudsbud har nå blitt normalt og tradisjon"

Det tror jeg du har mye rett i, og det er jo heller ikke så rart, en del nytt og en del nye tolkninger kom det jo faktisk med den nye pakt. Og at det nye først fikk fotfeste etter noen hundre år er jo heller ikke så rart, ting tar jo ofte litt tid. Det er heller ikke noe galt eller merkelig i at trosutøvelsen tar farge av de omgivelser de er en del av, det er ikke vår oppgave å søke unødig konflikt. Ja et av de nye bud var jo nettopp at vi skulle holde fred med alle så langt det lot seg gjøre. Tror nok dette er mye av bakgrunnen for den nye tradisjon.

Men nå skal ikke jeg opptre som forsvarer av all ny tradisjon, tror så absolutt den reformasjon som vokste frem på Luthers tid var nødvendig. Ja mange vil jo si at den reformasjonen langt fra gikk langt nok, det tror jeg også kan ha noe sannhet i seg.

Den aller første kristendom derimot tror jeg nok inneholdt en del misforståelser. Dette kan vi også lese om i det nye testamente. Det var først når troen også ble tatt imot av ikke-jøder at man begynte å forstå hva den nye frihet betydde, også for forståelse for lover og bud.

Er vi så i vår tid fri for misforståelser? Tviler på det.

Vi må nok lev med en del feil og mangler inntil enden.

For han vet hvordan vi er skapt, han husker vi er støv. (Sal 103,14)


[Redigert den 28-8-2018 kl 12:04 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-8-2018 kl 05:14


Sitat: skrevet av LeifG  
Vil villfarelsen noen ende ta?


Nei, jeg har sagt det før, villfarelsen vil tilta jo nærmere gjenkomsten vi kommer.

Du derimot sier at den største villfarelse har vært.

Jeg tror du gjør en feilvurdering når du sammenligner dagens homovillfarelse med
de forandringer som skjedde i kristenhetens første tid. Disse første forandringer var,
som jeg sa i mitt forrige innlegg, en del av en naturlig overgang fra jødedom til
kristendom. Den tiltagende homotillatelse vi ser i kirke og samfunn i dag er
derimot et brudd på både gammeltestamentlig og nytestamentlig lov, de
er altså brudd Guds vedvarende lov. Håper du ser forskjellen.

Og det tror jeg nok du kan om du bare vil, det er nok ofte viljen det står på ja.[Redigert den 28-8-2018 kl 08:53 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-8-2018 kl 06:49


Nå er det jo sånn at alle de ti bud er en evig lov som gelder for både den gamle og den nye pakt.

Det nye er at med den nye pakt kom budene inn i en ny sammenheng og fikk derfor også ofte en ny anvendelse.

Og detter er jo helt naturlig, kan ikke se at det kan være noe med dette som skulle være så vanskelig å forstå.

Ny vin i nye sekker LeifG.

Ha en god dag !!

:)


[Redigert den 28-8-2018 kl 08:55 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-8-2018 kl 09:28


Sitat: skrevet av gana  
Du skriver at "Den nye kristnedommen med de nye Gudsbud har nå blitt normalt og tradisjon"

Det tror jeg du har mye rett i, og det er jo heller ikke så rart, en del nytt og en del nye tolkninger kom det jo faktisk med den nye pakt.«Nytt» ble det fordi man gjenoppdaget sannheten Moses fikk på Sinai, og de så Jesus som Guds lam deri. Med det tolker man nytt.
Dermed ble det slutt på dyreoffring og all synd ble fra da av bekjent på Jesus som da døde tilbakevirkende på korset.

Samtidig kan vi se at Kristus den oppstandne tok posisjon som Ypperstepresten i den gamlepakt og det gamle pakts presteskap mistet sin jobber.
For Ypperstepresten tar seg av alt som fra nå av skjer i det Aller Helligste hvor Paktens Ark er. Vi mennesker som fra før av var rundt Paktsteltet og forgården kunne nå komme helt inn i tempelet, det Hellige. De mennesker kunne før korset kun komme med sitt offerdyr inn til offeralteret i forgården og bekjenne sine synder på sitt offer hvor prestene herifra tok over den videre gangen.

Det nye er altså at man nå er uten mellommenn imellom Gud og oss, det er der kirken feiler fatalt.
Det er bare en vei inn i det hellige Tempel og det er igjennom Jesu tro og Ham som vårt offerlam for våre personlig synder (som av sin natur bryter grunnleggende med de ti bud).
Frafallets vei har laget sin egen vei inn i det hellige liv for så å forsøke å entre inn i himmelens saler,de kjenner ikke Jesus og Jesus kjenner ikke de.
Sitat:
Og at det nye først fikk fotfeste etter noen hundre år er jo heller ikke så rart, ting tar jo ofte litt tid. Det er heller ikke noe galt eller merkelig i at trosutøvelsen tar farge av de omgivelser de er en del av, det er ikke vår oppgave å søke unødig konflikt. Ja et av de nye bud var jo nettopp at vi skulle holde fred med alle så langt det lot seg gjøre. Tror nok dette er mye av bakgrunnen for den nye tradisjon.


Elsk ikke verden sa Jesus og vi vet at denne verdens herre er den onde. Den onde i denne posisjon forsøker å bli tilbedt som om han var Gud og i profetiene får vi konkrete indikasjoner på hvordan han gjør det.
Vi får også endel historie gitt som viser hvordan Babylon, den ondes styreform finurlig bedrar mennesker i fallen syndig natur til å tro at dette er livet, den eneste farbare vei.
Om vi serpå hva oghvor tradisjonen kommer i fra så ser vi den i hedensk tradisjon, humanistisk tradisjon, mao fra den makt som har kommet fra sivilasjonene Babylon, mederne og perserne, grekenland og Rom. Det er slik at disse hedenske tilbedelsesformer ble etter at Jesu etterfølgere ble drept, gittkristne navn. Det fordi det var noen etterfølgere som liksom så freden i det å gi hedenske guder og tradisjoner kristne navn, da slapp de å selv bli drept og de skulle liksom da lure Kristus inn i hedenskapen.

Slik falt troen i fra menneskeheten og den mørke middelalder kom.

Sitat:
Men nå skal ikke jeg opptre som forsvarer av all ny tradisjon, tror så absolutt den reformasjon som vokste frem på Luthers tid var nødvendig. Ja mange vil jo si at den reformasjonen langt fra gikk langt nok, det tror jeg også kan ha noe sannhet i seg.


Ja, den stoppet delvis opp etter Luthers død, og delte seg i fraksjoner som igjen sluttet å reformere seg.
Man begynte reformasjonen fordi man oppdaget igjennom Guds ord at Pavemakten var Satans Trone, Antikrist troslære er der spikret.Sitat:
Den aller første kristendom derimot tror jeg nok inneholdt en del misforståelser. Dette kan vi også lese om i det nye testamente. Det var først når troen også ble tatt imot av ikke-jøder at man begynte å forstå hva den nye frihet betydde, også for forståelse for lover og bud. 

Er vi så i vår tid fri for misforståelser? Tviler på det.

Vi må nok lev med en del feil og mangler inntil enden.

For han vet hvordan vi er skapt, han husker vi er støv. (Sal 103,14)La oss ta tak i det du her sier. Ja, hvorfor tror du man «slet» med å endre seg? Vel, det er på grunn av trostradisjoner, vaner og den orden man hadde innarbeidet i hele sjelen.
Den måtte man dø i fra, like brutalt som Jesus døde på korset og det er det som vi må forstå. Tradisjon skal ikke bestemme hva og hvor Gudstroen er og skal være.
Denne overgangen krever at vi må se til Guds ord, «Det står skrevet».

Gjør vi det og følger den veien er vi hellige i Guds øyne og Han kan lede oss individuelt og sammen men om vi følger troens tradisjon og kapitulerer med å si at slik er det og det må vi leve med så har vi stengt Ham ute fordi vi nå går i egen kraft og på egne veier uten Guds lam.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-8-2018 kl 09:36


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Vil villfarelsen noen ende ta?


Nei, jeg har sagt det før, villfarelsen vil tilta jo nærmere gjenkomsten vi kommer.

Du derimot sier at den største villfarelse har vært.Vi må ikke glemme historien fra etter korset og frem til nå.

Alle Jesu etterfølgere ble drept av Rom om de ikke bøyde seg inn under deres hedenske presteskapelige tradisjoner, her kommer romerkirken ifra.

Reformasjonen oppdaget dette men i dag er den grunnleggende reformasjonsårsak glemt. Så fra Lutehr og frem til i dag, ved hjelp av darwinsime og den industrielle revulosjon i kombinasjon er ett digert frafall.
Dette frafalte har i dag sin egen frafallssituasjon med sine noen sannheter i seg.
Mennesker som tror Gud i denne situasjon kalles ut av dette Babylon.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-8-2018 kl 09:39


Sitat: skrevet av gana  
Nå er det jo sånn at alle de ti bud er en evig lov som gelder for både den gamle og den nye pakt.

Det nye er at med den nye pakt kom budene inn i en ny sammenheng og fikk derfor også ofte en ny anvendelse.

Og detter er jo helt naturlig, kan ikke se at det kan være noe med dette som skulle være så vanskelig å forstå.

Ny vin i nye sekker LeifG.

Ha en god dag !!

:)


[Redigert den 28-8-2018 kl 08:55 av gana]


Riktig vakkert setter man Guds bud ut av sin kraft.

Vi ser også at sannheten kastet til jorden og trampes på av bedrageren, ja vi ser at bedrageren, antikrist bedrar ved å forsøke å endre Guds bud.

Mon tro hvor mange som har latt seg lede av ham?


Litt surdeig gjør hva sa du?

Tenk dypt over dette gana, alt vel.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-8-2018 kl 21:01


Takk for det LeifG, det trenger vi nok ja, alt vel til deg også.

Enn så viktig loven er så tror jeg Jesus viser mer av seg selv i sin nåde enn i sin dom.

Tror kanskje derfor djevelen er vel så opptatt av å sette inn støtet der,

i læren om hvem Jesus er.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-8-2018 kl 23:47


Kristi rettferdighet og offerdød åpenbart på korset ga Han til oss ufortjent og det er nåde. Denne nåde skal vi komme frem for på DOmmens dag, hver og en av oss og denne Dom utdeles fra det som heter Nådestolen.

Selve stolen av nåde er satt over Guds bud, Aarons stav og en krukke med Manna, omkranset av noe som er kalt Paktens Ark og en Pakt i denne sammenheng er en personlig og individuell allianse Gud Faderen har med etthvert individuelle menneske på denne jord.

Enhver som har bekjent sine synder (praktiske, direkte eller i realiteten til syvende og sist brudd på de bud som er i alliansens Ark) på Guds Lam, og erkjent det gale med sann anger som da fører til rop om hjelp i fra dette liv, får evig liv. Det Jesus har gjort for oss her er nåde, og det er degode nyheter. Evangeleit som handler om tre ting og de tre er: 1: synder/ altså lovbrudd, 2: Rett ferd/ lovlydighet og 3: Endelig og avsluttende dom i henhold til levd liv.

Når Jesus kommer snart, kommer Dommen basert på levd liv.

Djevelen forsøker å skjule nåden utgitt på og i korsets vei for oss, og derfor fornekter Djevelen Jesus som ett kjødelig Abrahams menneske men han fornekter ikke Jesus som Gud. Det fordi han selv står frem som om han er Jesus og han vil bli tilbedt som Gud.
Det er slik han sier at om Jesus hadde vært i kjød som deg og meg så hadde Han vært en synder fra sin unnfangelse/ fødsel og dermed ikke godkjent offer.
Med en slik falsk fremstilling sier også djevelen at vi ikke kan frelses fra synd selv om vi har Jesus tro og går på den veien Han gikk. Det fordi vi er skapt syndere.

Djevelen sier kjødet (skapelsen) er sterkere enn Gud uansett, Gud skapte oss til synd så Han kunne underkaste oss og bli tilbedt. Men krist rettferdighet og nåde på korset viser at vi kan frelses fra synd om vi tror på den veien Han gikk og viser til.

Så, ja. Satan setter inn støtet ved å si at vi ikke kan frelses fra synd/lovbrudd derfor blir vi frelst med synd igjennom nåden og Jesu offer.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-8-2018 kl 02:09


Hvem sier så Bibelen at Jesus er?

Jo han var:

1) Sann Gud.

2) Sant menneske.

3) Underfull rådgiver.

4) Veldig Gud.

5) Evig far.

6) Fredsfyrste.

En del paradokser der altså.

Man kan ikke forstå det men man kan velge å tro det.

Tror først og fremst det er slike sannheter djevelen vi ha oss bort fra.

Kan djevelen få oss bort fra dette så tror jeg lovbruddenes surdeig følger ganske naturlig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-8-2018 kl 21:17


Hva betyr disse tekster om ikke Satan står frem som om hans trosbedrag står frem som kristent?


Matt 7,21-23 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!Luk 6,46 Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?


Joh 10,1-6 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennem døren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en røver; 2 men den som går inn gjennem døren, han er fårenes hyrde. 3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. 4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst; 5 men en fremmed følger de ikke, de flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. 6 Denne lignelse sa Jesus til dem; men de skjønte ikke hvad det var han talte til dem.Joh 15,15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder.1 Joh 4,2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;
2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.Til det siste her, Jesus benektes ikke her som Gud men som kjødelig menneske, ett Abrahams barn som deg og meg. Tenk over alle disse tekster, og spør deg selv, har frafallet vært og vil Jesus finne troen??
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-9-2018 kl 01:07


Ja visst kan satans trosbedrag stå frem som det er kristent, helt enig i det.

Og jo visst henvises det til en benektelse av Jesus som Gud i

2 Joh 1,7 - Kristus betyr Messias = Guds Sønn = Gud.[Redigert den 1-9-2018 kl 03:42 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-9-2018 kl 10:05


Ja, og om vi lar skriften tale så ser vi at rett før Jesu andre komme så deles verden i to, den ene tilber Satan som Gud i Jesu navn mens den andre tilber Gud i Jesu navn. Rett ut står det at den første gruppen gjør u-rett, ja har endret Guds bud riktig vakkert og har sin egen rett-ferd med Hans navn.

Her tror man ikke at det er mulig for kjød i Guds kraft å vandre frem for Guds trone frelst fra synd. Man er i kjød uopprettelig motstandsdyktig imot Guds kraft og frelse fra synd, mao er kjød sterkere enn Guds kraft til frelse fra synd og derfor kunne ikke Jesus komme i kjød som deg og meg. Så frelsen i bedraget består i å tilbe Jesus som Gud og at om man gjør det så vil Guds nåde gi disse evig liv.

Den siste gruppen gjør takket være troen på Guds under i dem og Guds kraft rett, de holder og elsker Gud bud og har selv Jesu tro, i Jesu navn.

Akkurat nå i dag kan vi se at verden er splittet med mange trosbedrag men som vi ser med Babels tårn og profetiene om en samlet verden å vil verden bedras ved at alle må/ skal bøye seg for ett idol og det idolet er Antikrist tro.

Antikrist tro dreier seg ikke om en benektelse av at Jesus er Gud men en benektelse av frelse fra synd (urett ferd, altså lovbrudd) i Jesu navn.
Jesus, altså mennesket Jesus i kjød som deg og meg er salvet av Gud Faderen, denne salvelsen er Ham i kjød som ett offer for vår synd gjort i samme kjød.
Om kjødelig og salvet av Ham vandret Han en vei som er for oss i kjød og med det tilveiebrakte en reell vei inn til Guds trone.
Akkurat nå er Jesus imellom oss og Faderen, vi i det hellige og Han idet Aller Helligste hvor Guds trone er. Gud vil dømme ut i fra Sin trone som da er Nådestolen som står på og over Paktens Ark med sitt innhold. Ut ifra den og det vil vi bli dømt.

Evangeliet,de gode nyheter handler jo om Urett ferd, rett ferd og da den endelige Dom og da det i sammenheng med at Jesus er Veien, Sannheten og Livet.

Med det siste, hvordan er det mulig for oss i kjød å si at Han er Veien? Han er Livet for oss i kjød? Han som kaller seg selv for en bror, hvem er det Han hjelper og der i ikke skammer seg over det?


Hebr 2,6-7 Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham? Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;
,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,
,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,
,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.
Er det Sannheten? Hvor er Veien som hjelper via Ham under fristelser og hvilket Liv er det da Han har med seg til oss?

Det er det denne lignelsen (Joh 10,1-6 ) handler om og enhver som ikke ser veien vet heller ikke hvor han er hen eller hvem Han er.

Ett annet perspektiv som er verd å ha med seg er at Johannes (2. Joh 1,7) snakker generelt om Jesus som ett kjødelig menneske blant dem, som er salvet av Gud, selv om i hans tro at Jesus også er Jahve/ Skaperen. Johannes advarer imot en falsk lære som sier at Han IKKE kom i kjød/ Abrahams ætt.
Med andre ord kan man si at Jesus er Kristus, altså Guds sønn og med det benekte frelsen fra synd som Han har tilveiebrakt.

1 Joh 4,2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. 
Man i Jesu navn benekter Veien, Sannheten og Livet mens man gjør slik;


Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!
Vi vet av Guds ord at kvinner kan i profetier sees på som menigheter og at Guds ord er vårt brød. Kristi rettferdighet, altså liv er vår kledning.

Når alt dette er sagt, tenk over hvordan antikrist konkrete bedrag/ surdeig i Jesu navn har utviklet seg i fra Johannes tid, opp igjennom romerkirken og frem til i dag. Trenger man å si mere?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-9-2018 kl 05:26


Ja du må gjerne si mer LeifG, inntresant tema dette.

Tror du har rett i at todelingen vil tilta etter hvert

som frafallet øker og gjenkomsten nærmer seg.

Hva er det så denne delingen dreier seg om?

Jo det dreier seg om etterfølgelse, om å gå Veien.

Mange som går i kirker og gudshus ser ut til å tro at de kan frelses
med synd på den måte at de kan ha sin glede i urett (2 Tess 2,12)
uten at det får konsekvenser. Det går jo selvsagt ikke. Gud ser til
hjerte og lar seg ikke lure.

Enten så følger man Guds ord og blir frelst eller så gjør man det ikke.

Fremmed ild og fremmed ånd har ingen plass i Guds sanne menighet.


[Redigert den 2-9-2018 kl 05:52 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-9-2018 kl 00:23Det er nok ett poeng i at dess mere man faller i fra dess bedre kan man også se hva som er galt og dermed hva og hvor det er rett å gå. Men det er også sånn at om man går seg vill så ser man gjerne ikke skogen for bare trær. Det er derfor vi trenger Gud i vårt daglige liv så vi ikke går oss vill men om vi skulle gå oss vill så kan Han la seg finne men på betingelser.

Derfor tror jeg det er viktig, uansett ståsted å ta ett eller flere steg tilbake, til siden og opp på en skammel for så å se det hele fra Guds side/ ståsted. Vi må elske sannheten selv om den trykker oss ned og ja dreper oss.

Hvis vi går til Åpenbaringen 13 og 14 så kan vi se hva og hvordan delingen går ut på. Den er konkret og etterlevner ingen tvil om vi søker sannheten av hele vårt hjerte (følelsesregister) og hele vårt sinn (tankevirksomhet), det betyr at vi i oss selv skjønner at vi ikke har noe håp, at vi i oss selv egentlig ikke er verd noen ting fordi vi er ødeleggere i oss selv. Men i denne erkjennelsen allikevel søker nåde og frelse.
Det er det som er Jakobskampen og det er det som gjør Guds barn til israelitt og da en sann jøde.

Det er først da man kan se hva og hvem som deles i Åp 13 og 14.

Tenk over det at dess lengre ned vi har falt så er det en reise vi selv har tatt, denne reisen kan bli åpenbart for oss om vi lar Faderen vise oss. På denne veien vil Han også gi oss rett.., og med det gjenopprette mennesket. Han vil reise oss opp, spørsmålet er om vi elsker sannheten høyere enn oss selv.
Det er bare dybdene i Guds bud som til syvende og sist viser oss hva som er rett ferd, altså den veien som er Guddommelig og aldri har noe ondt i seg. Hele universet er skapt på dybdene i Gud bud og alt som i ord og handling går resulterende på tvers av for oss de overflatiske Guds bud i ord er som en spredende ondartet kreftsvulst i skaperverkets Hans.
I denne svulst er det umulig å se dybdene i Gud, man må bestemme seg personlig for å ta avstand fra det som åpenbart går på tvers av Guds ord og bud.
Man må velge Ham så Han ser at vi faktisk ikke lurer hverken oss selv eller Ham. Uten det er vi ikke Hans/ Jesu bror, det sier egentlig selv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-9-2018 kl 09:12


Ja det er en åndskamp på gang.

"Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige.." (Åp 13,7a)

En kamp mot de hellige som jeg i vår tid tror komme fra

en blanding av sekulære og frafalne kirker, disse går

ofte i kompaniskap mot de som følger Herren.

I vår tid må man gjerne tro bare det ikke noen etterfølgelse.

De som følger Lammet og ham alene er ikke så populære lenger.

"Her må de hellige ha utholdenhet,

de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus." (Åp 14,12)

[Redigert den 3-9-2018 kl 09:49 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-9-2018 kl 10:20


:up:


De hellige med sin definerte tilbedelse som vi her over er tydlig og ser vi til kap 13 er det også en tilbedelse.


Åp 13,6-8 Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. 7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.


Deres tilbedelsesform er en konkret spott imot Gud og Hans hus der oppe. Formen tråkker på sannheten og de tilber denne form for tro og gudstjeneste. Deres verste fiende er de som holder Guds bud og tror på/ har Jesu tro, de som ser Helligdommen Moses så. Den helligdomen som nå er i himmelen og Jesu nå er i, som vår Yppersteprest.
Hvorfor er de en plage for avguderiet? Jo, fordi sannheten avslører dem som falske og maktsyke.

Så de spotter,stjeler Hans navn og fornekter Jesus som Yppersteprest/ Mellommann for ethvert individuelt menneske her på denne jord. De stiller seg imellom Gud og mennesket med seg selv, presteskap, idoler avguder/ statuer / bilder/ relikvier,, døde, etc..
Derfor har man fjernet det 2. Guds bud i sin helhet og splittet opp det 10. så de også har ti bud, Samtidig har man endret tid/ det fjerde bud ved å flytte hviledagen til solens dag.

Med det så tramper formen sannheten ned i jorden etter å ha kastet den ned med sin egen lære, for så å knele/ bøye seg for denne pakt man har gjort.

Og de får lov til å føre krig mot de som .. . Så hvor er vi nå? Hvor er pakten Jesus introduserte for jødene, som vi er podet inn i? Er vi podet inn i rett tre/ rot?

Hvilke røtter kommer disse to retningene i fra, en falsk og en sann? Og hvorfor er teksten i de fleste bibler endret ifra hva grunnteksten sier her i dette tilfellet?1Jn 4:2  Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God: 
1Jn 4:3  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world. 
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-9-2018 kl 11:48


De som de fikk lov til å føre krig mot var nok mer de som hadde Jesu tro enn det var de som hadde jødenes forståelse av budene. Jesus og apostlenes praktisering av budene var som du vet ofte litt annerledes. Viktig å ikke trekke det for langt her, det er ikke den gamle pakt vi er podet inn i, det vi er podet inn i var jødenes håp, det håp de fleste av dem selv avviste.

Den gamle tro er langt eldre enn den gamle pakts praktisering av lover og bud LeifG :)


[Redigert den 3-9-2018 kl 11:52 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-9-2018 kl 19:09


Sitat: skrevet av gana  
De som de fikk lov til å føre krig mot var nok mer de som hadde Jesu tro enn det var de som hadde jødenes forståelse av budene.


En viktig presisering, jødenes forståelse av budene revnet alllerede på Sinai, da de forkastet Jesus allerede der. Der ba de om en imellom seg og Gud, og Moses ble Mannen bak ett presteskap som da tok den jobben Jesus ble forkastet ifra. .

Dermed ble det en pakt som vi kaller den gamle pakt men samtidig er dette også en prosess i perspektiv vi falne villfarne sauer måtte igjennom for i det hele tatt kunne ta lærdom og gi opp for så å følge Ham.

Derfor fikk også Moses presisert at de ti bud skulle oppi paktens Ark, den som står under nådestolen og som vi vet er ett bilde av den reelle nådestol og paktkiste i himmelen. En pakt er som vi vet en allianse imellom Gud og Hans bilde, de individuelle mennesker blir dømt etter.

Deretter fikk de også enrekke andre bud som ble lagt utenfor, ved siden av alliansens ark og nådestolen men disse bud hadde med hvordan man kunne opptre i ett samfunn sammen etter 400 år i slaveri, altså 400 år uten mulighet til å tenke selv men adlyde, deres troskultur var ødelagt fra Jakobs og da Josefs tid.
Den kulturen som Jakob hadde var arvet i fra Abraham og Abraham hadde denne troskultur fra Noah.
Budene utenfor paktens ark hadde altså med hvordan unngå sykdommer og diverse utbrudd som kunnne utslette alle sammen i løpet av meget kort tid, og der kom også matseddelen frem. Den som viser hva skapningen Guds bilde er skapt til å tåle å nære seg av. Tåle fordi her er også animalsk føde regnet som menneskeføde, noe som egentlig mennesket ikke skal ete.

Men nok om det, disse bud utenfor er lagt til for å forstå etikk, moral, omsorg og nestekjærlighet.For ekempel om vi elsker Gud av hele vårt hejrte slik de 4 første bud inne i påaktens ark sier så vil man elske Guds ord og råd om hva som er bra eller ikke. Man vil stole på Ham og ikke velge egen forstand og menneskebud fremfor hva Gud reellt sier og har sagt.

Husk at budene er lagt til for nå, altså fra SInai har presteskapet tatt det ansvar for ferdselen videre uten Jesus som deres Yppersteprest.

I denne ferd og idette ansvarde tvang på seg utviklet seg lengre og lengre fra Guds bud og intensjon og til slutt satt de igjen med vakre ord som satte Guds bud ut av sin kraft. Når Jesus så kom kjente de Ham ikke igjen fordi Han ødela deres stolthet og selvfølelse over ansvaret de tok.

Det samme skjer under dette frafall men nå med motsatt fortegn, man sier seg å kjenne Jesus men ikke Hans bud.


Rev 14:12  Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.


Det er derfor mange møter dette:

Matt 7,22-23 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!


Urett her er oversatt i fra "Anomia" og det ordet betyr at man i realiteten gjør kål på loven ved sitt liv. Man vandrer på tvers av hva loven sier i sin egen rettferdighet og det i Jesu navn.Sitat:
Jesus og apostlenes praktisering av budene var som du vet ofte litt annerledes. Viktig å ikke trekke det for langt her, det er ikke den gamle pakt vi er podet inn i, det vi er podet inn i var jødenes håp, det håp de fleste av dem selv avviste.

Den gamle tro er langt eldre enn den gamle pakts praktisering av lover og bud LeifG :)


[Redigert den 3-9-2018 kl 11:52 av gana]:) Ikke bland kortene gana.

Den nye pakt blod ble symbolsk og reelt stadfestet av Jesus på samme dag som korsfestelsen men antagelig 22 timer før korsfestelsen av Ham.

De tolv som var med Ham, unntatt en brakte denne pakt ut alene inntil ånden falt på flere troende jøder på pinsefestens dag.
Som Paulus sier billedlig ble de som holdt seg i den gamle pakt revet av treet og de ble fra da av utenfor selv om de ikke erkjente og/ eller trodde det selv.
De som trodde Jesus lot det gamle presteskapet med deres høytider, og Yppersteprester fare mens de tok til seg Jesus som deres Yppersteprest.

Disse sammen med de andre som Åndne falt på spredte deretter budskapet om Jesus blant sine, altså bare jøder i 3,5 år. Deretter falt Ånden også på hedningene og de ble podet inn til dem og da Jesus.

Vi har da to grupper, en som tror som jødene gjorde før korset og en annen som trodde på Jesus som Guds sønn/ Lam, de siste her er Jesu etterfølgere.

Når da hedningne kom inn så hadde de en helt annen kultur og bakgrunn men alle forholdt seg til Paktens Ark og Israels historie, Israel som jo kom fra Jakob. Basisen i den troen som hedningene falt inn i/ for er i ett med Moses, ja Ordet og Vidnesbyrdene. Selve ordet og vidnesbyrdene er konkret innholdet i Paktens ark om vi skla tro Guds ord og Moses så himmelens Helligdom som nå Jesus er Yppersteprest i. Den helligdommen der oppe laget Moses ett bilde av og tempelet er iogjen ett bilde av Guds Tempel i den nye pakt. Nemlig at mennesket som nå tror og har Jesu tro er Guds tempel.

Spørsmålet da er hvilken Gud som sitter, vil sette seg i dette tempels tronestol. Hvem er din personlige og individuelle Gud.. .

Det er kunnskap om Jesu og Hans frelse som frelser oss fra bedrag og løgner, dette jeg nå har skrevet er sannhet gana.

Jeg ser ikke på de bud jødene i den gamle pakt fulgte og følger. Jeg ser på den pakt Jesus opprettet med de som trodde Ham og de holdt Guds bud og ikke presteskapets bud for å holde Guds bud i egen kraft.

De bud, det liv og den ånd er som drives der er ikke kristi rettferdighet eller Jesu tro.
Jesus er en for oss alle, han er ikke splittet og endrer ikke sine bud fordi kulturer oppstått av og fra fallen syndig natur står sterkt i oss. Vi vender oss fra det gamle og inn i det nye tre, podet inn til en enhet og en kropp der inne.

Elsker vi Jesus er det ikke vanskelig å si nei til reker og svin som mat, selv om de bud ligger utenfor paktens ark. Jeg vil heller si art det er vanskelig å fjerne det andre bud i sin helhet som Gud har lagt inne i paktens ark om man elsker Ham.., etc..

La oss ikke spotte Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-9-2018 kl 07:16


https://www.youtube.com/watch?v=dDGHk_YvvCI


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-9-2018 kl 11:28


Sitat: skrevet av LeifG  
Jeg vil heller si art det er vanskelig å fjerne det andre bud i sin helhet som Gud har lagt inne i paktens ark om man elsker Ham.., etc..


Jeg syns nå billedforbudet virker som en naturlig del av det første bud, en naturlig utdyping og forklaring.

Man skulle ikke ha andre guder, ikke lage noe bilde av dem og ikke tilbe dem. Virker som det henger sammen dette.

Så egentlig så har man vel ikke fjernet noe, man unnlater bare i enkelte oversikter å ta med den hele forklaring.

Og hvorfor gjør man så det? Antagelig for å få det så enkelt og pedagogisk som mulig, viktig det også LeifG.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-9-2018 kl 12:34


Alle de fire første bud henger sammen og det ene kan ikke fjernes bare fordi man mener Gud er en dårlig pedagog. Endrer man eller fjerner ett eller noe har man brutt alle.

Resultatet ser vi jo i tilbedelsesformene rundt omkring, med sine relikvier, steiner, statuer bilder og døde man kneler for og til. Og det faktum at man med endringen av Sabbatsbudet slik at man glemmer Skaperen av universet og alt i det.


Dårlig pedagog er Gud for noen fordi Hans bud går imot de.


Guds bud, de fire første:
2 Mos 20,2-11 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

De frafalnes bud, deres forhold til sin gud, antikrist tro:


Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-9-2018 kl 13:43


Hehe…

Husk da at Jesus også ga en enkel og kortfattet oppsummering.

Men han var ikke Antikrist.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-9-2018 kl 15:31
Realiteten.


Ja, Han ga oppsummering hver gang djevelen kom i fåreklær, eller i en god engels klær og fristet i denne ferd til å bryte med Guds bud. Jesus oppsummerte alltid med at "Det står skrevet", konkret "Vik fra meg Satan".I tillegg sa Han at "vil du inn til livet så hold budene, synd ikke mere "og Han sa "Jeg Er Veien Sannheten og Livet". Altså Jahve er Veien, Sannheten og Livet.
Moses fikk presentert denne veien og vi vet at den veien der er tilgivelse for alle synder om man går på denne vei, bekejnne på Guds offer og legge sin tro på dette slik at man følger Ham helt inn.
Den gamle pakt brakte mennsker inn til brennofferalteret, der hvor all synd nådefullt ble tilgitt om man angret av hele seg og la sin synd på sitt offer. Man kom altså før bare frem til offeralteret mens i den nye pakt kommer man inn forbi alteret og inn i det hellige selv. Der hvor bare prestene i den gamle pakt kunne komme inn.

Så nå i da i den nye pakt er vi alle prester om vi angrer av hele oss og har bekjent på Jesus, Guds Lam og vårt offer for våre synder/ lovbrudd. Den nye pakt har altså lagt fra seg den sermonielle lov som ivaretok synden, det fordi nå tar Jesus den istedet.
Den sermonielle lov ble lagt UTENFOR Paktens Ark mens de ti bud ligger inne I Paktens Ark og det er syndene den sermonielle lov ivaretok.

DERFOR er det ingen endring på den moralske lov, de ti bud men endringen består i at nå tar Jesus ansvaret fra synden bekjent og inn til nådens trone der innen som gir evig liv.
Det betyr at vi ser på Jesus og løfter Ham opp, med det blir vi dratt med inn og opp der Han er. Men om vi ikke tror at brudd på den moralske lov/ de ti bud ikke lenger er synd/ lovbrudd så blir heller ikke denne synd bekjent og lagt på Jesus korsfestet, dermed må en selv stå for syndene og vi vet at ingen av oss kan stå alene foran Gud med synd/ lovbrudd.

Det er det som er antikrist tro, å tro i Jesu navn at synd ikke er synd lenger. Det er ingen lov lenger, annet enn den en selv står for og godkjenner. En egen rettferdighets kledning, en lovløs vei og hvor en selv er sin egen konge/ dommer.


Det sier seg egentlig selv, for om en endrer Guds bud, som Han døde for så går man en annen vei inn til Guds trone enn den veien Han gikk.Jesus dør ikke for synder på denne vei og derfor blir man også kastet ut fra bryllupet, en har feil klær og Jeuss kjenner ikke dem. Han kjenner ikke de som går sin egen vei utenfor Hans vei, og de kjenner ikke Ham.

Vi må gå den veien Jesus gikk, Jahves vei, det er Veien, Sannheten og Livet.Så endemålet er Kjærlighet, altså alt bare godt og det er i praksis å elske sin neste som seg selv. Hvordan er det mulig? Jo, det ved å elske Ham der oppe høyere enn seg selv og da bryter man ikke de fire første bud, ei endrer man dem ikke heller.

Det er umulig å nå endemålet uten å sette Ham først, også foran en selv. For bare slik kan Han lære enhver nestekjærlighet som er definert i de seks siste bud.

Derfor gjelder Guds ti moralske bud slik Han skrev de på steintavlene. Vårt svikefulle hjerte kan ikke fornekte det, vel vi kan det men da er det fordi vi elsker å følge løgneren, ja morderen fra begynnelsen mere.
Konsekvensen av det må vi ta uten Jesus som Mellommann selv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-9-2018 kl 06:34


Veldig bra LeifG, helt enig i alt dette.

Vil likevel hardnakket påstå at nummereringen av budene ikke har noe å si i denne sammenheng.

Antagelig kom budene opprinnelig uten den nummerinndeling vi gir dem i dag.

Og budenes innhold blir jo uansett det samme, intet er fjernet fra Bibelen.

Hele kristenhet har de samme bud,

det er bare enkelte kranglefanter som liker å krangle om inndeling og rekkefølge.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-9-2018 kl 09:26


Nummereringen har nok ikke noe å si men du tar katastrofalt, ja til døden feil.


Hele det 2.bud er fjernet med viten og vilje. Hvorfor det tror du.., om du ser på innholdet i budet og hva innholdet i krikene og tilbedelsesformene utviser? Hva om det budet hadde blitt respektert??
Hva da med dødningeben under kirkenes altere? Statuer, relikvier, bilder, himmeldronnningen/ jomfru Maria, helliggjøringen av de døde, etc.?

Hele dette buder fjernet:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.Hvor er Gud i ens indre om man går til slike kirker med dette fokus? Hvor er Jesus da? Som en behjelpelig figur i ens avgudstilbedelse?Deler av det 4. bud er fjernet med viten å vilje, hvorfor? Se på det og se på hva den såkalte kristendom gjør, sier og det på tross av profetene og hele Gudsord.

Hvor er autoriteten Gud har som universets Skaper, Konge og Gud om vi fjerner signaturen Hans og gjør en annen og ny hviledag i Hans navn?? Hjelper det om vi bruker vakre ord, smelter Guds hjerte forvåre presteasjoner og velvilje slik at det er greit alikevell?


Dette er fjernet:

2 Mos 20,10-11 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.
For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.Det er det budet Han ber oss særskilt om å ikke glemme og det er dette buden Han sier at skal kjennetegnet hvem her i denne forvillede verden som tror på Ham og som faktisk følger Ham.


Så hvordan tror du det er når vi vet at kirkens presteskap har stilt seg imellom mennesket og Gud, endret Guds ord og bud som de da igjen preker til sitt folk. Vet folk at budene er endret og hvorfor med hvilken autoritet, årsak og maktapparat man har gjort det tror du?
Er folket i trelldom og forført, falt fra uten å vite det?


Samtidig skal vi se på hva antikrist makt i GT sier de skal gjøre i endens tid, endens tid er etter pinsen, Jesu himmelfart men også iflg. Daniel makten som kom etter Rom.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Så hvem gjorde det tror du? Husk at å tenke på betyr at man her nede kan gjøre men at det er umulig å endre Guds lov og tider (Sabbaten og andre sabbater inn til hedenske høytider/ planetgudene) . Planen til den onde er så.


Så gå da videre med åpne øyner og ører, hånd i hånd med Guds ord og med din gud i ditt hjerte.. . Håper du ser hva som her står og hva realitetene er i denne verden med sin herre.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-9-2018 kl 10:25


Jeg bruker den bibel som antagelig er mest brukt i Norge og jeg kan ikke se at det er fjernet noe.

Bibelen - Bibelselskapets oversettelse 2011:

https://www.bibel.no/Nettbibelen?query=utY2AwCVpP5hb7pn9FUBs...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-9-2018 kl 10:53


Noe er fjernet bla at dobbelt/ eller understrekningen av at Jesus kom i kjød.

1 Joh 4,2-3 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus (, kommet i kjød), er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.


Har ikke 2011 men der en selvfølgelighet at den ikke er med. Noe annet som er endret er dette:

Åp 22,14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.


Grunnteksten sier rett ut av salige er de som holder Guds bud, så de får rett... .

Men deter ye mye mere.

Uansett så stiller prestene seg imellom Gud og mennesket og med det serveres katekismen til folket, ikke Guds ord og bud. Derfor oversatte også Luther Guds ord til lesbare ord for folket slik at de selv kunnelese Guds ord pg avkle antikrist lære. Det gjelder OGSÅ i dag men i da forsøker manå gjøre sanne troende som farlige fordi man tror på Guds ord uten veiledere fra kirken.
Tilslutt kan Guds ord bli forbudt, fordi man er redd ekstremister. Dermed har kirken all makt over troen, og sannheten som da trampes på, kastet ned på jorden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-9-2018 kl 12:39


Hvorfor kjød ikke er med i 1 Joh 4,3 vet jeg ikke men det kan muligens være for å få god norsk.

En bibeloversettelse er jo uansett ikke ment å være en ord for ord gjengivelse.

Og siden order kjød er jo med i vers 2 så kommer det jo frem hva som menes, gjør det ikke det da?

Å få en leselig oversettelse som ligger mest mulig opp til korrekt norsk er nok prioritert.

Selv syns jeg det er bra så lenge ikke noen sannheter går tapt.

Noen svakheter kan det likevel ha, sant nok det.

Men de som vil ha grunnteksten kan jo lese grunnteksten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-9-2018 kl 17:34


ved å endre Guds ord fordi man mener enkelte ord er overflødige må jeg si er modig. Samtidig er det slik at Kjød er vår natur mens kjøtt er en biologisk masse, muskler.

Det Johannes gjør her er å understreke viktigheten av å tro at Jesus kom i Abrahams kjød som deg og meg, og at Han døde for våre synder gjort i verte sort kjød, fallen syndig natur men uten synd. Vel ikke annen synd enn den som ble lagt på Ham mens Han hang på korset, det var jo pga det at Han døde.

Så kommer da katolsk lære og de som forsvarer arvesyndslæren som sier at "ja men vi er jo skapt syndere, vi kan jo ikke noe råd for det". Dermed sier man at Jesus ikke kom i kjød men kun i kjøtt og blod. Og skjuler det ved å fjerne Johannes poengtering og kraftige understrekning.


Var det noen som sa at ved å ta brt noe eller legge til noe i Guds ord så.. ??
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-9-2018 kl 18:47


Ja det er mye som kan diskuteres og bra er det.

Alt i Bibelen er viktig.

En spaltist i Vårt Land sier det således:

"Om ein heile tida reduserer kva tema som er sentrale innan kristen tru og liv,

er det ikkje sikkert ein til slutt står att med ein kjerne som skin."


http://www.verdidebatt.no/innlegg/11739048-midt-i-mellom-oss

Og hun har helt klart et poeng.

Det er en tendens i tiden til å redusere troen, bare en kjerne er viktig.

Og hvorfor det?

Jo det gjelder å berge en vaklende statskirke.

Men hvorfor det?

Er det ikke bedre å ha en tro som lever?

Man må jo faktisk følge Herren for å kunne gå Veien.

For ikke snakke om å nå målet.


[Redigert den 8-9-2018 kl 19:36 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-9-2018 kl 12:13


Ja, vi til kjernen i vår tro og vår tro er at vi er podet inn i Jesu tro som ble stadfestet av Han ved det siste måltid Han hadde med sine disipler kvelden før korsfestelsen skjedde.

Vi er podet inn i den troen Moses presenterte billedlig i helligdomstjenesten hvor Jesus da alene er enhvers Yppersteprest.

Den troen Roms keisere og presterskap, samt pavedømmet har produsert har ikke rot i Jesu tro men låner noe av Jesu tro og puttet det man der kan bruke inn i hedensk tro.

Det er på tide man oppdager bedraget romerkirken og hennes barn står for, og erkjenner pakten i den jødiske tro Jesus viste til. Ikke den jødiske tro som til slutt korsfestet Jesus, den som løftet loven opp men forkastet loven.
Vi vet og ser at å løfte Jesus opp uten loven er det samme som å korsfeste Ham stadig på nytt igjen, igjen og igjen. Det er kun på den veien inn, igjennom, som og i templet til paktens ark som Moses viser til vi kan følge Jesus inn til Faderen.


Jeg tror ikke kirkene som følger Romerkirkens lover noensinne vil gi slipp på sin makt til folket via Jesu tro men jeg tror mennesker vil velge seg ut av det grep de der inne har om menneskers frihet.
For det som er problemet er at man luller mennesker inn i en tro som ikke gir Kristi rettferdighet til alle eksisterende individer, presteskapet tar trosansvaret fra individer der ute og tjener de. Man stiller seg imellom Gud og mennesket, og godkjenner eller ikke godkjenner sjeler inn til himmelen etter egen rettferdighetssans basert på katekismene.
Rett og slett har man Guds mage og stjeler sjeler mens man koser seg i eget selskap som fortreffelige lærere blant sine. Likt Jesaja skildrer om de i tiden rett før Jesu andre komme:


Jes 66,17 De som helliger og renser sig for havene* efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.
<* JES 65, 3. 4.>
<** d. e. deres veiledere, som de retter sig efter.>Det er en alvorlig tid og det står om liv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-9-2018 kl 05:04


Ja det står faktisk om liv,

"mange er de som drepes av Herren." (Jes 66,16)

Og den dommen kan allerede være i gang.

Guds dom er ikke bare noe som skjer ved Herrens gjenkomst.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-9-2018 kl 10:16


Ja, dommen er i gang men vers 16 her er i det øyeblikk Jesus kommer igjen, etter at Dyrets merke har stilt mennesket på valg. Hvem man tilber og følger, Antikrist eller Gud Faderen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-9-2018 kl 19:06


Tror mye av den siste tids villfarelse ligger i at mange blir lurt til

å tro at de tilber den sanne Gud mens det i virkeligheten er en annen.

Forførelsen ligger altså i kvantitet, den vei de fleste går, den brede kirkevei.

Er jo så enkelt å bare følge strømmen, krydret med litt liturgi og salmesang.

Og de som opponerer? Jo de kan legges for hat og støtes bort, jf. Jes 66,5.

Virker som profeten her treffer ganske presist på endetidens åndsklima.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-9-2018 kl 23:22


Jes 66,17 De som helliger og renser sig for havene* efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.
<* JES 65, 3. 4.>
<** d. e. deres veiledere, som de retter sig efter.>Det er klare ord og det er sterke ord. Men det er også bemerkelsesverdig og merkelig at forkynnere, pastorer, prester, lærere om tro i Guds navn taler og står frem som om de er fra og tror på Ham når de spiser svinekjøtt, som om det er helt greit. Merkelig. :puzzled: :shocked2:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2018 kl 17:57


Det er vel naturlig at profeten bruker eksempel fra sin egen tid når han skal beskrive feil gudsdyrkelse i endetiden, det er jo det som er den referanserammen han har. Han så ikke alt det nye i den nye tid bare at det også der var feil. Nå lever vi i den nye tid og ser friheten bedre, det dreier seg ikke lenger om mat og ytre skikk.

Hva er det så som er det egentlige budskapet?

Jo jeg tror det dreier seg mye om gjenstridighet, mange "velger sine egne veier" - Jes 66,3.

De bryter altså moralloven og Guds ord generelt sånn som det er utlagt for den nye pakt.


[Redigert den 14-9-2018 kl 18:01 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2018 kl 18:28


Det har aldri dreid seg om mat gana, svin er forøvrig ikke mat.
Mat og drikke hadde regler i visse tilfeller i den sermonielle lov, ja og den er borte, altså de regler og bud omkring prestelige tjeneste i den gamle pakt.


En annen ting er at profetene visste at det de snakket om ikke var for dem men for en tid lenger frem, altså nå.

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.


Profetene Jesaja ble gjort kjent konkret med hvordan falske lærere i Jesu navn soler seg blant sine vantro men de spiser svin på tross av Gud og Hans ord til oss. Stivnakker og gjenstridige..? Ja, det er det ingen tvil om at de må være.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2018 kl 18:52


Guds ord til oss har ikke alltid en bokstavelig mening LeifG,

svin er i dette tilfelle et bilde på feil gudsdyrkelse.

Gudsdyrkelse er annerledes i dag,

LeifG.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2018 kl 19:53


Så var det da med den surdeigen.. . Er ikke den slik at Guds ord blir endret uten Guds ordet i behold men med vakre ord for å søke støtte utad og i ens egen selvfølelse??

Ja, er det ikke det profetene sier skal skje? Og Jesus bekjenner skal skje?

La oss kle oss selv men la oss også kalles ved ditt navn. Er det disse Jesus ikke kjenner men som sier de kjenner Ham? Bærer Hans navn men gjør absolutt ikke etter Guds vilje.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2018 kl 10:41


Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!


Brøder Guds ord, såher eter de sitt eget formede gudsord og i denne tro kler man seg med sin egen rettferdighet. Kristi rettferdighetskledning er borte. Man forkaster i Jesu navn Moses, profetene, ordet og vidnesbyrdet.

Egen tro, altså sitt egen formulerte og tilpassede gudsord, samt sin egen vei inn til Guds trone. Med andre ord ikke den veien Moses og profetene viste til, den som Jesus gikk i og er i.
Alt dette i Jesu navn og kjenner Jesus denne nye vei, er Han på den så Han blir kjent med disse mennesker og omvendt? Nei, tror ikke det nei.

gana, kanskje en ide å tenke over.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-9-2018 kl 15:23


Man skal ikke se smått på det nye LeifG.

Det var profetert og forutsagt lenge før du så dagens lys.

«Nå skaper jeg noe nytt.
Det spirer allerede fram.
Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ødemarken
og stier i ørkenen.»

«Se, jeg gjør alle ting nye.»


[Redigert den 15-9-2018 kl 15:37 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-9-2018 kl 00:48


Bare tenk over tre ting.

Hva får deg til å tro at jeg viser til noe smått, samt at korset ikke er å gjøre alt nytt og det tredje er at er det ikke slik at med vakre ord setter man Guds bud ut av sin kraft?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-9-2018 kl 03:08


Vel, du gnager mye om svinet :)

Det var vel de ti bud som ble videreført

til den nye pakt og ikke diverse kjøttforbud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-9-2018 kl 09:29


Det er fordi jeg tror Moses og profetene, og fordi jeg tror Gud vet best. Samtidig er det ikke ett eneste ord i Guds ord som sier vi ikke skal følge det Han iser bortsett ifa at presteskapets forordninger, altså de sermonielle lover nå ikke er reelle for oss i den nye pakt.

Det er jo også litt trist at du føler Guds ord plager deg og det du vil.

Ikke en tøddel gana.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-9-2018 kl 17:22


Vel, har du problemer med svinet så kan du vel like godt også videreføre de seremonielle lovene, vi er jo et allment prestedømme.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-9-2018 kl 18:35


Jeg har ikke problemer med svin, eller grisene. De er skapt til å gjøre sin jobb i naturen de.

Når det gjelder de sermonielle bud så hadde de med ivaretagelsen av folkets synder fra verden og inn i det hellige, deretter fra det hellige og til Faderen inne i det Aller Helligste hvor Nådens trone er.

Når Jesus tok verden synder på seg mistet prestetjenesten i det sermonielle sin verdi og funksjon fordi nå tar Jesus syndene på seg fra korset og vi i verden går inn i det hellige liv. Jesus tar nå av seg de sermoniellebud ved dette offer og gang inn idet Aller helligste der oppe.

Jeg håper du skjønner, eller tar deg tid til å se dette.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-9-2018 kl 01:01
Nøff


Har tatt meg litt tid ja.

Og her er det jeg har kommet frem til:

1) Alt er rent for den rene.

2) Intet er rent for den urene.

Titus 1, 14-16:

De må ikke holde seg til jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. 15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, de er urene både i sinn og i samvittighet. 16 De erklærer at de kjenner Gud, men fornekter ham med det de gjør. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.


De må ikke holde seg til jødiske myter og bud - det handler om ren og uren mat.

Så da er det bare en ting å gjøre LeifG, sett tenna i svinet :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-9-2018 kl 13:31


Jeg ser du har tatt deg tid til å finne all mulige muligheter for å IKKE gjøre etter Guds vilje.

Hvis du nå tar de tekstene du fant og finner all mulige muligheter til se andre meninger Gud kan ha om teksten så vil du få minst ett alternativ til og deretter sjekker du opp hvem av de som ikke på noen måter gjør på noen måter Gud tvetydig av de. Inkluder da også at Han da ikke gjør forskjell på folk.

Angående Titus som du henviser til så glemte du å ta deg tid til å se sammenhengen i hverken det eller det jeg foregående skrev. Det fordi de som holder seg til jødiskeeventyr og bud er de som fortsetter uten Jesus med de sermonielle bud.


3 Mos 11,7 og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder.
Jes 65,4 som sitter i gravene og overnatter i avkrokene, som eter svinekjøtt, og hvis kar er fulle av vederstyggelig suppe,
Jes 66,17 De som helliger og renser sig for havene* efter en som er midt iblandt dem**, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.
<* JES 65, 3. 4.>
<** d. e. deres veiledere, som de retter sig efter.>
Esek 20,43 Og der skal I komme i hu eders ferd og alle de gjerninger som I har gjort eder urene med, og I skal vemmes ved eder selv for alle de onde gjerninger som I har gjort.
Tit 1,16 De sier at de kjenner Gud; men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er vederstyggelige og ulydige og uduelige til all god gjerning.
Tit 3,9-11 men dårlige stridsspørsmål og ættetavler og kiv og trette om loven skal du holde dig fra; for de er unyttige og gagnløse. 10 Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11 for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv.
Åp 22,11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!


Hvorfor vil du gå inn i det hellige i Jesu navn, se Ham inn i øynene med svinekjøtt imellom dine tenner?


Elsker du rett ferd og sannhet?

2 Tim 3,4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,
1 Joh 3,10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.
1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen