Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2  
Forfatter: Tittel: Hva korset betyr.
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-7-2018 kl 09:27


Sier du da at om vi fødes som vi skal være men inn i en fallen verden så trenger vi ikke en Frelser?
Med andre ord, siden vi er skapt syndere så skal vi bli reddet av Han som skapte oss slik?

Er det din frelser som døde for deg? Skjønner du ikke at du er lurt trill rundt av bedrageren, han som lyver og ikke har noe sant og rettferdig i seg?

Når jeg leser dine svar så tror jeg neppe du tenker over konsekvensene av det jeg skriver og ei heller konsekvensene av det du tror på. Isåfall, om du gjør det så er du løgnerens beste venn. Men så dårlig tror jeg ikke om deg, jeg tror du er/ ønsker å være oppriktig men dessverre at du er lurt av ett større apparat.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-7-2018 kl 09:52


Beviset på at vi, sanne mennesker ikke er syndige fra fødselen av, for om så så hadde også Jesus hatt synd i seg.


Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer Han sig ikke ved å kalle dem brødre,
Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også Han i like måte del deri, forat Han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,
Hebr 2,16-18 For engler tar Han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar Han sig av; 17 derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, forat Han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at Han selv har lidt og har vært fristet, kan Han komme dem til hjelp som blir fristet.


Uten at Jesus kom som en av kjødelige oss, og i det kunne kalle seg som vår bror uten å inneha noe dobbeltmoralskt i det eller bære noe falskhet i dette kunne Han ta bort døden som regjerte i nettopp dette kjød. Hadde Han ikke vært vår medlidene og kjødelige degenererte menneske, ett likeverdig Abrahams barn kunne Han heller ikke ta straffen for synden i fallen syndig natur.

Det er ikke synd å være til i fallen syndig natur, det er synd først når man i seg selv velger å gjøre lovbrudd på tross av og synd er umulig å gjøre uten at fristelsen tar overstyring i en selv. Jesus ble utsatt for fristelse og kjente på det, Gud kan ikke fristes.., det betyr?


Fil 2,6-8 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.


Bare Menneskesønnen er verdig, Jesus Kristus, Messias, Guds sønn, Han som er Jeg Er (Jahve alene).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-7-2018 kl 15:05


Skapt oss slik?

Guds skapelse er ikke helt den samme etter syndefallet.

Det ser vi i naturen også; naturkatastrofer, sult, tørke og kriger med mer.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-7-2018 kl 18:40


Alt er degenerert på grunn av lovbrudd og at djevelen tok over kloden. Vi er som Gud skapte oss bortsett fra degenerert arvestoff (som også Jesus om i) og at vi fødes inn i fallen syndig natur (som også Jesus gjorde).

Les så ærlig og redelig de to siste svar en gang til uten å spore av og uten å glemme foranledningen til også de. Hold tunga rett i munnen.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-7-2018 kl 23:20


Nei vi fødes ikke bare inn i fallen syndig natur.

Fallet i Edens hage gjør at vi fødes MED synd.

Bibelen sier dette således:

"ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker" Rom 5,18.

Det sies altså ikke noe her om at det først må gjøres en villet og bevist

synd for at mennesket skal bli syndig, nei synden og dens konsekvenser er arvet.

Og når det gjelder Jesus så kunne han godt være vår bror uten denne synden, han var jo Gud. Skulle noe være umulig for Gud? Som jeg har sagt tidligere så er det ikke alt i troen som går opp på logiske formler, det vi må gjøre er å holde oss til Skriften og den alene, en del paradokser må vi dermed altså leve med, Gud og hans verk er ikke noe som kan forklares og tros med fornuften alene.

Men nå har jeg gitt deg Rom 5,18 - Bibelens klare ord for det vi kaller arvesynd - tygg litt på dem du.

:)


[Redigert den 8-7-2018 kl 23:33 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-7-2018 kl 11:50


Enhver konklusjon må begrunnes og summeres i at Gud er rettferd og at Han er kjærlighet. Altså vår tro inn til margen og med den skal vise at Gud er rettferd og at alt det Han står for og har gjort er ren kjærlighet.

Våre betraktninger må derfor være så dype at ikke ett eneste feilskjær kan tillate å slippe inn noen former for slutninger som ikke avviser urett ferd.

At Rom. 5:18 beviser at vi fødes med synd i oss selv er latterlig gana. Det kan like godt være en fordømmelse at vi fødes naken som vi skal være inn i fallen syndig natur, altså fødes inn i en falt verden som styres av den onde.

Tenk også over det at når du så sier at homofili er uakseptabelt men samtidig sier du at vi fødes med slikt, og da egentlig ikke kan noe for det så hviler dette ansvaret på Gud selv. Ingen av oss har jo da bedt om å bli skapt synder? Eller skylder/ peker du bare på Adam.., som igjen pekte på kvinnen og Gud?
Om vi er skapt slik, så er vel ikke det ansvaret å ikke synde egentlig vårt? Om ansvaret er syndensnatur, altså Guds verk, skal da den homofile i egen kraft la være å praktisere sitt naturlige sexsualliv? Hvem æres da?

La oss si at vi er skapt naturlige syndere, at å synde er slik vi er. Hva er det som gjør at vi i vårt hjerte og sinn kan forstå at noe er synd? Guds ord? Vel, det kan ikke stemme for Guds ord er unaturlig, det stemmer ikke med skaperverket.

Om det ermotsatt, at vi er skapt som vi skal være i tråd med Guds ord og lov så vil vi vite innerst inne hva som er rett og galt men vi er lært opp fra denne verdens falne natur fra fødselen av at det er en annen lov som gjelder. En lov som dreier segom selvet og hva Jeg vil. Som ærer egoet og stoltheten, «se hva Jeg gjør».
Da vil vi i vår falne natur skjønne at vi selv tar feil i vår opptreden ovenfor rett og galt. Vi vil da skjønne og forstå at vi er barn og at etthvert barn trenger en Far som viser vei. For uten veiledning vil ikke ett barn gjøre noe annet enn å fare vill.
Som erkjennende falne vil vi da se Jesus korsfestet og se det formål korset har og hadde. Vi vil se at Han da igjennom dette kors gjør alt det som påvises i trådstarters hovedinnlegg.

Men om vi er skapt med synd vil ikke hverken Gud eller noen andre se eller være rettferdig. For din tro som her kommer frem gana, er ikke noe annet enn løgn og bedrag. Din tro er urett ferd og rett og slett lovløs uten kjærlighet. Jeg sier ikke det for å trykke deg ned eller stemple deg men jeg sier det fordi det er sant og at du antagelig ikke vet det selv. Ta deg tid til å tenke over mulighetene, og la Faderen vise deg sitt rike, du er velkommen inn som det jeg er, som vi alle er.

Alt godt ment.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-7-2018 kl 19:00


Har du problemer med hørselen? Jeg skylder ikke på noen.

Jeg sier jo nettopp at "synden og dens konsekvenser er arvet"

Dvs. at også skylden for vår arvet syndefall er vårt eget.

Det er altså det jeg sier og ikke noe annet.

Å tillegge folk meninger de ikke har er vel også synd, en arvet sådan.

Lykke til med å være litt mer redelig i argumentasjonen.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-7-2018 kl 20:14


Konsekvensen av å si at man er skapt synder er til syvende og sist å peke på Gud. Adam sier til Gud "DU ga meg", og peker på Ham og Eva. Eva peker på Satan, og sier "han sa" mens du sier "Adam ga meg syndenaturen". Felles for alt dette er at alle, inklusive Satan peker finger og denne anklagende finger treffer til slutt Gud, Skaperen.

Så jeg hører og leser hva du skriver.

Foruten det tar du ett felles ansvar for Adams synd, menneskehetens synder men unngår altså å se på det personlige ansvarlige plan for egne synder. Mna tar altså den offerrollen Jesus har og forkaster Frelseren og Frelsen.

Jesus kom for å frelse personlige og individuelle mennesker fra synd/ lovbrudd og Jesus viser oss ettertrykkelig hvordan i kjød som en medlidende Abrahams bror.


Jeg håper du ser dette, om ikke tenker over det og tar en personlig, og for deg selv en samtale med vår Skaper.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-7-2018 kl 02:58


Syns i grunnen Den Augsburgske bekjennelse sier det bra:

"Etter Adams fall vil alle mennesker som fødes på naturlig måte, fødes med synd, nemlig uten gudsfrykt, uten tillit til Gud og med ond lyst. Denne sykdom eller arvesynd er en virkelig synd som fordømmer, og også nå medfører den evige død for den som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den hellige Ånd." (Den Augsburgske bekjennelsen, art 2).

Men mang en svermer ser jo dette annerledes,

de virrer rundt uten holdepunkt i verken skrift eller fornuft.

Luther hadde en kamp like mye mot dem som mot katolikkene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-7-2018 kl 17:06


Først gana, du viser til omtaler om hvordan ting henger sammen fra en gammel og egentlig svunnen tid, som ble totalt forkastet som antikrist lære av hele den protestantiske lære og den beviste det igjennom skriften alene. Dessverre er det fremdeles noen som klamrer seg til dette men det har ene og alene med mangel på tro å gjøre, det er en fornektelse av sunn fornuft.
Så kaller du alle de som ikke tror på dette som svermere, ja likt man kalte de som trodde at pavemakten var antikrist trone for. Disse «svermere» brente de helst på bålet, fordi de mistet sin makt om de ikke gjorde så.

Når man kommer med en påstand må man se på den og måle den opp om den er generelt verd å undersøke mere for sin evt. troverdighet. Om den ikke holder mål opp imot sann og rett ferd kan man umiddelbart forkaste den uansett, er det tvil må man la den passere for å så se om det stemmer med Guds ord. Gjør den ikke det så vet vi at dette er en løgn for å få folk inn under en falsk religion og da i trelldom.

Sitat:
"Etter Adams fall vil alle mennesker som fødes på naturlig måte, fødes med synd, nemlig uten gudsfrykt, uten tillit til Gud og med ond lyst. Denne sykdom eller arvesynd er en virkelig synd som fordømmer, og også nå medfører den evige død for den som ikke blir gjenfødt ved dåpen og Den hellige Ånd." (Den Augsburgske bekjennelsen, art 2).


Å fødes med synd er iflg. dette å være uten frykt og uten å da også tro på Gud, med andre ord ikke forhåndsprogrammert til respektere Gud som Gud og tro Ham på det. I tillegg er man programmert til å være ond. Dette er altså noe man blir skapt med fra unnfangelsen av eller alternativt under tvil fra fødselsøyeblikket av.
Dette lovbrudd, å bli til slik er ondt og ødeleggende for skaperverket men kan reddes av de som har sagt at det er slik om man underkaster seg presteskapet her.

Det betyr også at Jesus ikke var sant menneske som deg og meg, prøvd for vår synd gjort i vårt kjød.
Hebr 2,6-11 Men en har på et sted vidnet så:
Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham?

Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger; 8 alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt; men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle.

For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 2,14-18 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid.

For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.
For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.
Så kan du jo spørre deg selv hvorfor du har behov for å si at du er skapt synder/ lovbryter og synder naturlig uten at du egentlig kan noe for det.
Sier du da at egentlig så hadde du ikke syndet om du ikke var skapt slik? Med andre ord har Gud sørget for å ha en grunn til at vi skapte må og da skal være avhengig av Ham? Er det frihet og kjærlighet?

Om du skjønner dette så vit at Gud er kjærlighet og at Hans rike har hemmligheter klar for å åpenbares i rett tid for enhver personlig og gjerne også i full offentlighet. Han tar imot enhver der de er, det eneste Han vil ha er ett åpent og ærlig hjerte som hater lovbrudd/ synd. Vi er alle der velkommen.


[Redigert den 12-7-2018 kl 17:07 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-7-2018 kl 02:53


Det er forresten ikke bare med utgangspunkt i syndefallsberetningen man finner tanken om arvet straff, den går som en rød tråd gjennom det hele.

Eller kanskje er det nettopp tanken fra syndefallets konsekvenser som går igjen også her, man kan vel kanskje ikke se helt bort fra det nei, i alle fall så kan man finne noe av de samme tankene flere steder.

Her er et par eksempler:

2 Mos 34,7 : Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd.

Jeremia 32,18a: Du viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd, men sender straffen for fedrenes skyld i fanget på barna deres.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-7-2018 kl 08:05


2 Mos 34.7 viser til det andre bud.., som er fjernet av DRKK. Det viser også bare til syndens konsekvenser, altså den pågående degenerering, ikke til at vi fødes syndere. Vi fødes som vi skal være inn i en fallen natur som ødelegger. Biologien bekrefter denne arvekonsekvensen (inntil 3. og 4. ledd) i avl av dyr men også forskning i og om sykdommer.

Jeremia som du viser til viser også konsekvensene og ansvaret som ligger hos voksne mennesker som er født inn i fallen syndig natur. Når jeg for eksempel synder grovt har det følger for de rundt meg og eventuelt i arvestoffene i meg. Gjør jeg noe bra, altså som er i tråd med skapereverkets skapte natur, bedres arvestoffet. Dett er også basis biologisk forståelse.

Igjen, problemet er at du ikke ser ansvaret hos deg selv, du peker bare på andre og til syvende og sist Gud, du anser deg selv som uskyldig da du jo er skapt slik og kan egentlig ikke noe for det. Ansvarsfraskrivelse og selvrettferdighet i egne klær.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-7-2018 kl 21:26


Ok, men da får du ha lykke til med forbedringen av arvestoffet.

Selv vil jeg heller satse på troen alene.

Syns liksom det blir mer i kjernen av Bibelens budskap.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-7-2018 kl 22:57


Takk, heldigvis er det Han, vår lege og Skaper som fikser det som lovet. Jeg må bare tro Ham, da kan Hans rettferdighet virke i oss. OM jeg ikke tror Han kan så må jeg stole på meg selv og forsvare meg selv likt Adam sa "Du ga meg kvinnen", eller som Eva sa "Slangen sa" og anklageren, slangen peker på Gud.. . Alle sammen peker på alt annet enn seg selv, likt du også gjør gana. Du peker på at slik er du skapt og blitt til, med det står du hånd i hånd med anklageren og peker på Gud Skaperen.. .


"2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud."Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-7-2018 kl 04:48


Lovet?

Utsiktene for vårt kjød / natur er vel ikke all verdens lyse.

Løftet er at det skal gå helt til grunne, 2 Kor 4,16.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-7-2018 kl 10:25


Sitat: skrevet av gana  
Lovet?

Utsiktene for vårt kjød / natur er vel ikke all verdens lyse. Løftet er at det skal gå helt til grunne, 2 Kor 4,16.Kjød som lar seg drive av fallen syndig natur må bort, ingen tvil om det og det er jo dette kjød/ natur drivkraft vi blir frelst/ reddet fra.
Fallen syndig natur lar seg drive av løgner og det er tre innganger til disse løgner fallen syndig natur livnærer seg på.
Det er diss tre fristelser Eva ble prøvd på og det er diss tre Jesus også ble prøvd i.
Fordi Eva lot seg friste og selv falle for løgnene endret selv sitt eget fundament for tanker og følelser og ut ifra de talte og gjorde hun.

Hva skjer når vi fødes inn i en verden som baserer sine tanker og følelser på fundamentale løgner? Som ærer Jeget/ stoltheten, egoismen, apetitt og begjær. Ved å la seg drive av dette ærer man automatisk løgnens far som står bak og har plantet såfrøene til fallen syndig natur i menneskets tanker og følelser. Det er han som er denne verdens herre, som styrer/ kontrollerer alt i det skjulte. Vi uvitende mennesker ser ikke denne sammenhengen da vi tror at løgnen er naturen vi reellt er.

Vi har alle falt for fristelsene på hver vår egen unike måte, og vi har alle hvert vårt fundament å slite med her.
Jesus sier at om vi søker Ham av hele oss vil Han la seg finne, det fordi da vet Han at vi ikke bringer inn løgnen inn i Hans rike. Alt i oss selv er da på forhånd dødt og villig forkastet. Med andre ord har vi gitt opp vårt liv og med det løgnene verden nærer seg av. Vi kan nå ta imot Sannheten og endres innad, vi får ett nytt følelsesliv og vi får på samme måte ett nytt fundament for tanker. Med andre ord får vi en ny frisk ånd og det er denne nye ånden vi får med oss inn i det evige liv. Og i dette evige liv, etter Jesu andre komme med nå også ett nytt herlighetslegeme vil ikke lenger løgnens verden tynge oss ned og ødelegge livene Gud skapte.


2 Kor 4,16 Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-7-2018 kl 18:07


Og konklusjonen blir vel da at vår kjød / natur ikke kan forbedres, bare pyntes litt på.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-7-2018 kl 19:08


Sitat: skrevet av gana  
Og konklusjonen blir vel da at vår kjød / natur ikke kan forbedres, bare pyntes litt på.


Den kan ikke om man ikke elsker Gud høyere enn seg selv men om man dør fra seg selv til fordel for Kristus korsfestet kan man likt man slutter å synde i det øyeblikk man ser Ham.

Ikke hva Jeg vil men hva Han vil.

Matt 21,44 Og den som faller på denne sten, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-7-2018 kl 21:16


Det var rart.

I Bibelen ser vi at de fortsatte å synde også etter at de hadde sett ham.

For eksempel begynte apostelen Peter med å bekjenne Jesus som Guds Sønn for så senere å banne på at han ikke kjente ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-7-2018 kl 09:46


Sitat: skrevet av gana  
Det var rart.

I Bibelen ser vi at de fortsatte å synde også etter at de hadde sett ham.

For eksempel begynte apostelen Peter med å bekjenne Jesus som Guds Sønn for så senere å banne på at han ikke kjente ham.Først, "Om vi skulle synde så har vi..?".

Så har vi Jesus ord om at synd ikke mere.

Det redje er at Jesus ber oss om å holde budene, altså ikke synde om vi vil inntil livet.

Ellers er det verd å tenke over at det var mangel på tro/ tillitt som gjorde at Peter var redd under korsfestelsen, han forstod ikke og å mangel tro er synd. Det er å ikke tro Gud men seg selv og eget først. Litt som å elske sin mor og far mere enn Gud, lyd mennesket foran Gud.

Så istedet for å basere sin tro på de som sviktet i tro, i Guds ord. For at svak tro skal definere sannheten så er det bedre å se på Jesus, hva Han gjør i vårt kjødelige sted.Det er jo der frelsens vei blottlegges, ikke i eksemplene hvor fallent kjød feiler.
De eksempler viser jo oss hva veien og livet ikke er.

Saken er at vi må dø fra oss selv, noe du viser at du egentlig ikke tror er ulig selv om man løfter Jesus opp. Kanskje kan det ha noe med at sannheten om selvet ikke helt er blottlagt? For om Jeget blottlegges vil Jesus være vårt eneste håp om vi vil leve, alt annet er en løgn i vårt indre.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-7-2018 kl 21:37


Hei igjen LeifG -

er det i orden om jeg kaller deg en vriompeis? :)


Man kan vel si det sånn at Veien ER ikke synd men at det

helt klart er synd blant de som etterfølger Herren på Veien.

Å hevde noe annet ville jo være langt verre enn paven i Rom.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-7-2018 kl 22:30


Jeg skjønner ikke hvorfor du har så stort fokus på syndens kraft, at du lar den bestemme/ være herren i mennesket, selv mens man går med Gud.. . Skjønner du ikke at det er en løgn?

Forskjellen er gana at det jeg sier er at Guds kraft er sterkere enn min vilje, at Han kan skape mens du sier at din vilje er sterke enn Guds kraft/ vilje i deg selv om du roper om hjelp.
Med andre ord tror du ikke på den veien Jesus gikk opp for oss i Faderens kraft og vilje. Det er det som er Frelserens frelse, på tross av oss. Han ba om nåde i sin skrøpelighet som vi er i, og fikk nåde/ frelse.

Veien ut av synd er på tross av oss i kjød, ved tro alene ti Hans ære og bare på den måten kan anklageren tilbakevises. Gud skapte oss gode nok til ikke synde om vi klamrer oss til Ham og ikke oss selv.
Så forkast syndens kraft og trelldom i deg og be om nåde og kraft til å la deg frelse fra lovbrudd. La Han lege deg.., på tross av deg!


Bare tenk på det, det gode i fra Gud her.

Så litt annerledes blikk. De Gud bor i synder ikke, de kan ikke. Der Gud er, er det rett ferd og OM de skulle synde har de en Talsmann de kan gå igjennom. Det er ikke synd på denne vei å snuble men utnytter man veien er det synd. På den veien den gamle pakt billedlig viser oss i det sermonielle for nå er jo Jesus Ypperstepresten i det billedlige men nå reellt. I det hellig (Guds Tempel/ bolig) er det ikke synd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-7-2018 kl 22:59


Det er da ikke JEG som setter fokuset på min synd, det er det DU som gjør.

Du påpeker til stadighet at JEG har synd på min vei mens OM DU synder så får du nåde.

Litt merkelig om Gud skulle gjøre forskjell på folk syns jeg.

Det eneste jeg peker på det generelle, det være seg synd

eller nåde, jeg tror vi alle stiller likt, vi som har troen.[Redigert den 15-7-2018 kl 23:34 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-7-2018 kl 01:17


Om du synder er ikke at du absolutt synder, ja du kan men det er ikke vanlig. Forskjellen er at du sier du synder uansett mens jeg påpeker at det ikke er vanlig, eller absolutt om man tror på veien, sannheten og livet. Frelsen er i fra synd, ikke i synd.

Tenk over tråden,hva den startet med, og der fornekter du faktisk muligheten/ korset, det fordi du bare må synde. Sier du selv, fordi du er skapt synder, du er slik sier du. Korset hjelper ikke annet enn å bli frelst med sin synd, for Guds kraft og tro kan ikke gjøre noe med det. Derfor døde Jesus sier du. Hvor er rett ferd og renselsen i det???

Å fornekte Jesus er synd gana.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-7-2018 kl 02:22


Da tror jeg du må ha misforstått.

Jeg benekter ikke at det nye kristne livet fører til forbedringer.

Det jeg sier er bare at vi også har en fallen syndig natur som gjør at vi blir skyldige uansett.

Og når vi allikevel er lovt frelse så har det utelukkende å gjøre med Guds nåde, uforskyldt nåde, tilegnet nåde.

Forbedringer i den troende er også nødvendig, uten helliggjørelse skal ingen se Gud, men selve frelsen komme altså

nedover oss ovenfra, hvite kapper er et bilde Bibelen bruker, en frelse som blir gitt ved tro og som på ingen måte kan fortjenes.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-7-2018 kl 13:38


Jeg kan ikke se at jeg misforstår, det er realitetene i den tro du presenterer jeg peker på. Ja, vi blir kledd i Hans rettferdighet og Han endrer oss innen i fra.

Dusier skyldig uansett fordi vi er skapt slik mens jeg sier skyldig uansett fordi vi har falt inn under det. Hadde vi blitt til i en ufallen verden hadde vi ikke absolutt syndet for da hadde vi blitt født inn i en verden med en annen Far. Du sier vi hadde det uansett.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-7-2018 kl 03:00


Ok, men når falt du inn under det da? Er det noe som kan tidfestes?

Er kanskje ikke så dumt heller å se på hvorfor man faller.

Man faller vel fordi man er født med en fallen natur.

Man synder altså fordi man er synd.

Kan ikke se det annerledes.


Ja da, jeg vet det, du har sagt det før,

vi har også guddommelig natur,

der er vi enig, men vi synder

nå uansett, alle sammen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-7-2018 kl 09:06


Jakob definerer i grunnen de indre konkrete syndegrensene som fører til død svært godt og det er tre måter å fallen på. Eva falt for de tre og Jesus falt ikke for de tre fristelser.
De grensene kan ikke ett barn definere/ forstå, man må altså bli bevisst på tilværelsen rundt seg og hva som foregår i sitt indre.

Det sier seg egentlig selv, om man ikke vet at man gjør noe som er galt så er det ikke synd. Hvem Far straffer sitt barn om sitt barn uvitende gjør noe galt? Hvilken Far er det?

Når man fødes inn i denne verden, hvem er verdens Far man fødes inn i? Hvem leder verdens verdier å ære, hvem er dens læremester?

Man æres for å sitte så langt opp på næringskjeden som mulig, uavhengig av med hva og hvordan. Det er stoltheten, egoismen og uten kontroll av apetitten som er problemet. Jeg vil ha, og det er fallen naturs indre kraft, blitt til eksistens ved hjelp av å tro en løgn.1 Joh 2,15-17 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden!
Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.
Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.Hvis det er slik at vi er skapt syndere kan vi ikke noe for at vi higer naturlig etter å synde, vi er da slik og vil da forgå uansett. Om det ikke er slik, at vi fødes som vi skal være, altså nakne og nøytrale men oppdras av fallen syndig natur, så kan vi vite/ forstå forskjellen på rett og galt. Og med det ta ett reellt innsiktsfullt forstandig valg som er i ett med Guds natur.

Vi har altså ikke Guddommelig natur, det er noe vi kan få. Vi fødes nakne inn i en fallen syndig verden og læres opp der og fra det øyeblikk blir vi skadd og må frelses fra den.

Vi for alle vill som får men kommer vi til bevissthet (noe budene besørger og vi søker sannheten av hele oss) kan vi samles inn av vår Far der opp og bli tildelt redningen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-7-2018 kl 15:47


Sitat: skrevet av LeifG  
Det sier seg egentlig selv, om man ikke vet at man gjør noe som er galt så er det ikke synd.


Det er vel sånn ifølge Bibelen (de ti bud) at synd er en objektiv størrelse og ikke en subjektiv forståelse der vi først synder når vi er oss det bevisst.

Bevissthetsnivå kan variere hos både voksne og barn, budene derimot står fast som rettleder for rett ferd.

Synd er altså synd enten vi er klar over det eller ikke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-7-2018 kl 23:53


Det er riktig, det er synd men kan man straffe for noen å tilbe "feil" når man ikke er grunnleggende opplyst? Ett eksempel er å tilbe Gud på feil hviledag i den tro at det var riktig hviledag.
Eller å knele til statuer og/ eller be til døde om forbønn for seg, for hvem synder mest da? Den som ber eller den som har lært bort avguderiet/ troen? Hvem er oppriktig og hvem har kunnskapen som viser at det er synd å gjøre slikt? Tier man om slikt er vel den som tier som synder mest av de?

Fallen syndig natur er slik at man lever i dette nu og tror det er eneste farbar vei men hele grunnlaget i denne farbare vei er synd i seg selv. Alt er synd slik sett men Guds nåde er større og gitt for at mennesket skal kunne frelses fra denne syndenatur. Så hva og hvordan ser Gud på synd i vår eksistens her nede? Hva viser Jesus oss om det? Er det syn å være til? Nei, men det er synd å synde i vårt indre på tross av. Jakob sier at alt er ikke synd til døden men hva er da det? Hva sier Jakob synd til døden er?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-7-2018 kl 02:16


Der hadde du mange fornuftige spørsmål som jeg har tenkt litt på selv også men som jeg ikke vet om jeg har fullgode svar på. Skal heller ikke gjøre noe forsøk på å besvare alt men kom til å tenke på noen ord av Jesus: "Synden er at de ikke tror på meg", Joh. 16,9. Det kan vel muligens tyde på at det er avvisningen av frelsen som blir det avgjørende, den ultimate synd hvor det ikke er så mye igjen annet enn straff og fortapelse.

All lovbrudd er synd men den endelige synden er altså vantroen.

Den som har troen blir ikke tilregnet synd, Sal 32,2.


Når det gjelder synd til døden (1. Joh. 5,16) så tror jeg det er en synd mot Den Hellige Ånd som kan foregå på flere måter:

1) Direkte spott mot Ånden, Matt 12,31.

2) Frafall fra troen, Hebr. 6,4ff.

3) Bevisst og villet synd etter at man har blitt frelst, Hebr. 10,26.


Så da står vi igjen med disse to som avgjørende: vantro og synder til døden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-7-2018 kl 09:15


Ja, synd er mangel på tro og på Sinai fikk de troen som vi etter og med korset har fått troen/ evangeliet men man feilet på Sinai fordi de ikke smeltet sine hjerter for det samme evangelium. Vantro er mangel på tro, Paulus snakker om frelsens billedlige vei i den gamle pakt og viser nøyaktigheten i Jesu verk der, hva gjør at vi ikke skjønner den gamle pakt`som Jesus sier bare er om Ham?

Jesus sier også at vi ikke tåler det ennå, våre falne hjerter og sinn tåler ikke å se den veien. Det er mangel på erkjennelser av at vi tror på løgner at vi ikke tåler sannheten.

Å bryte loven (de ti bud) i ens måte å leve ut livet på er synd, og fornekter man de enkle rettledninger i dette så er det som oftest stolthet og Jegets avhengighet av selvhevdelse innerst inne som gjør at man ikke vil følge Guds bud, kall det gjerne råd. Der er og blir på Kains vei, "se hva Jeg gjør"! Man har forvillet seg inn i løgnens floker.

Dette sier Jakob ikke er synd, er synd men ikke til døden og hva som er synd til døden. Disse tekster viser at alt avhenger om hva og hvordan vi i oss selv velger å gjøre. Jesus fikk på samme måte som oss i kjød kjenne på kjødets vilje men syndet ikke, mao er det ikke synd å være til, oppleve fristelser men å falle for fristelser er synd, som til syvende og sist bunner i lovbrudd.

Ikke i egen kraft motstod Jesus fristelsene men ved hjelp av Faderens kraft i Ham ble Han reddet/ frelst fra lovbrudd. Det er denne veien troen på Jesus også fører oss inn, på tross av oss og vår synd. For i troen på denne vei tar Jesus våre synder på seg tilbakevirkende i korset, og dør for våre personlige og individuelle lovbrudd.
Troen på Ham fører oss til å avvise fristelser pga Hans godhet, Kristi rettferdighet blottlegger hva som er verd å leve for og Han gir oss da dette livet å leve. Vi dør fra oss selv.


Hold ut i fristelse!

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.
Ingen si når han fristes:
Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!Hvordan kan vi holde ut? Hva sier Guds ord om det?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-7-2018 kl 18:04


Hvordan kan vi holde ut?

Det beste vi kan gjøre er nok å se til Guds løfter.

Du har allerede nevnt et av dem, vi skal få livets krone.

Og prøvelsenes hensikt er nok nettopp det samme, tillit til Gud.

Det rare er at jo lettere livet blir jo lettere kommer vi bort fra ham.

Og hva sier så dette om menneskets natur? Ikke så rent lite tror jeg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-7-2018 kl 08:59


Virker ikke helt som du vet hva og hvor skriften sier vi skal gå. Du svarer ikke i forhold til spørsmålene men unngår det konkrete.
Uansett hvor sterk egoet/ menneskenaturen er så er Gud sterkere men vi på tro på Ham,på den veien Han har lagt opp for oss. I tro på den veien Abel gikk, ikke Kain.

Hold ut i tro, hvordan?

Vi må stole på Veien, sannheten og livet og ikke vike fra den veien Han har presentert.

Ingenting er umulig for Gud og Han lover, gir oss løfter på og innenfor det hellige og på den vei. Å holde ut er å holdeut i tro på veien, komme frem for Ham i tro på Ham og ikke selvet. Å be om hjelp i rett tid.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-7-2018 kl 04:05


For meg ser det ut som du stillet to spørsmål samtidig, hva er veien og hvordan holde ut,
i tillegg ser du ut til å blande disse sammen og gjøre dem til et og det samme, det blir
lett surr og misforståelser av slikt LeifG, vil oppfordre deg til å ta en ting av gangen.


1) Veien:

Abels vei lå i at han var redelig i sitt gudsforhold, for Kain var nok ikke hjerte helt med.


2) Hvordan holde ut:

Dette har jeg allerede vært inne på, lev i gudsordet og stol på løftene.


Litt kort svar - mye mer kunne nok sikkert legges til
her men dette var det jeg kunne komme på i farta.

Kom gjerne med tilleggsopplysninger.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


saint.gif opprettet den 21-7-2018 kl 09:57


Igjen, du unngår Guds ord og du unngår å være konkret.

Jeg ga deg svaret forrige gang, og med det tilbød deg å bekrefte det med Guds ord.., bibeltekster. Jeg er usikker på om du i det hele tatt har lest Guds ord for å finne veien, sannheten og livet.

Se på Abel og Kain. Begge er oppriktige og redelige i hva de gjør. Forskjellen er at Kain forsøker å finne en annen vei som passer ham selv bedre mens Abel gjør som Gud sier er veien, uten noe om og men.
Abel kommer frem for Ham ved å legge sine problemer på Guds lam mens Kain ofrer det han selv har gjort. Israel skulle gå på Abels vei i den gamle pakt men gjorde Kains vei i den gamle pakt. De la Kains gjerninger inn i Guds ord og pakt, det er unødvendig. Ja det er å forkaste korset/ Guds lam/ Gud for så å stå frem selv som og foran Gud.

I dette viser Abel hvordan man kan holde ut og Paulus bekrefter utholdenheten i tro slik Abel gjorde og det svært konkret.


Hebr 4,14-16 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,1-2 For hver yppersteprest tas iblandt mennesker og innsettes for mennesker til tjeneste for Gud, for å frembære både gaver og slaktoffer for synder, som en som kan bære over med de vankundige og villfarende, fordi Han også selv er skrøpelighet underlagt (Jesus, Guds sønn),Så, hvordan holde ut i fristelse, som Jakob snakker om? Hvor er veien Jesus viste oss.., og forøvrig veien (også gitt av Jesus) Abel viser oss?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-7-2018 kl 23:21


At Abel la sine problemer på Gud mens Kain ikke gjorde det synes

å være tatt ut av det blå, kan ikke se at det har noe støtte i teksten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-7-2018 kl 23:57


Hva betyr det at Adam og Eva ble kledd i skinn etter deres første synd?

Hvis vi ser på frelsen igjennom Guds lam, bekjennelsen på offerdyrene som måtte bøte med livet for menneskers individuelle synder - er ikke det bildet på bekjennelsen av våre synder på Jesus som døde for våre synder? Hva var det da Kain gjorde som Abel ikke gjorde?

Tror du ikke Adam og Eva måtte erkjenne sine synder på det første offerdyr? Som de i etterkant ble kledd i, lammets rettferdighetskledning?

Er ikke Adam og Eva, og da Abel frelst i tro på samme måte som oss?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-7-2018 kl 01:26


Du er milevis utenfor teksten LeifG.

I beretningen om Kain og Abel dreier det

seg om et takkoffer og ikke et offer for synd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-7-2018 kl 09:39


Hvor og i hvilken forbindelse kommer dette skinn fra og hvorfor ble de kledd i dette skinn?


1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.


Så, hva er det som gjør at Abels offer er godkjent av hans arbeide mens Kains offer av hans arbeide ikke er bra nok? Hvorfor måtte ett liv bøte for at det skulle være godt nok? Hva sier hele skriften om det, og var ikke frelsesplanen klar fra før fallet skjedde?

Hvordan ble deres synder tilgitt og hvordan ble de kledd i Kristi rettferdighet?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-7-2018 kl 02:27


Ja det er klart hva Bibelen sier om frelsen. Det er derimot ikke like klart hvorfor kun det ene offer ble godkjent i beretningen om Kain og Abel. Bibelboken er nemlig ikke så entydig at den kun har ETT poeng, det kan være flere grunner til at et offer ikke blir akseptert. En må derfor først og fremst prøve å finne svaret i den konkrete fortelling, noe som i dette tilfellet ikke er så lett siden det er nokså knapt med opplysninger. Det eneste jeg kan finne ut er at det er noe i Kains holdning som ikke er så bra, vi kan se dette i måten han tiltaler Gud: «Er jeg min brors vokter?» Tror neppe en med et sunt gudsforhold ville svart Gud på den måten.

Det er altså rett som du sier at Guds frelsesplan er klar men som jeg sa lenger oppe her så kan veien til ikke lenger å bli akseptert av Gud være mange, jeg nevnte da vantro og diverse synder til døden, som Bibelen kaller det. All synd er et brudd med Guds frelsesplan men for å kunne komme frem til hva det konkret dreier seg om må man se på hvert enkelt tilfelle, så også når det gjelder Kain.


[Redigert den 24-7-2018 kl 03:17 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-7-2018 kl 09:21


?
Hva er det som gjør og i hvilken forbindelse at Kain, med sitt svar blir konfrontert med Gud?

Abel gjør i tro på det Gud har vist fungerer, at syndens lønn er døden og at ett lyteløst offer (fra egen hord) kan dø for ens synder. Kain unngår det, ved egen finurlig tenkning med god vilje/ mening ved å ofre noe fra eget bord uten at døden inntreffer for sine synder. Kain gjør egne gjerninger og rettferdiggjør sin egen synd ved de. Kain fikk ikke godkjent sitt offer fordi han ikke holdt fast på Kristi rettferdighet/ Guds lam, han gikk egne veier.

Det er bare en vei inn til nådens trone og det er igjennom korset hvor Jesus er Guds offerlam. På Ham må være lovbrudd bekjennes / erkjennes/ angres og der be om nåde til frelse fra våre egne/ Kains veier.

SÅ enkelt er det å skille på den sanne vei og den falske vei, veien dit derimot ser Gud i hjertene til enhver mens vi bare kan se på overflaten på hvilken vei mennesker går. Gud dømmer til slutt men vi er vitner og kan se skissene på hva og hvem man legger sine synder på. Til Guds ære eller til egen ære og det hjelper ikke å lyve så man tror det selv. Det er tro men den er en løgn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-7-2018 kl 05:20


Ja Kain nevnes også i det nye testamente, noen ganger i samme åndedrag som Bileam.

Disse kommer under kategorien frafalne, de har en gang kjent sannheten men har så falt fra.

Deres frafall var altså grunnen til at Gud viste dem fra seg, et resultat av at de selv ikke ville.

Disse kommer altså ikke i samme klasse som de som aldri har lært sannheten å kjenne.

Og deres frafall gjør dem derfor også mye mer utsatt fra demonisk påvirkning - en

demonisk påvirkning vi i dag kan se i aksjon i mang en frafallen kirkeleder.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2018 kl 05:39


Når det gjelder frafalne kirkeledere og deres falske enhet

så er nok den ofte en del av en større agenda.

Du kan høre mer om det her:

https://www.youtube.com/watch?v=Z0TJF-w7VL0
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2018 kl 09:29


Det å være frafallen betyr at man følger egne bud om hvem Gud er. De sier de tror rett men følger ikke Gud men sitt eget og egne bud. Ulvene som har kledd seg selv i lammets klær sier veldig mye fint men de holder ikke Guds bud.

Om man faller ifra (til kanskje å holde Guds bud) allerede frafalne (de som ikke holder Guds bud) så er ikke det de Guds ord snakker om. De som ikke har falt i fra tror på Guds lam og holder de budene dette lam holdt.


Hva korset betyr.1. Gjenopprettelsen av mennesket på jorden
2. Amnesti.
3. Nåde med rettferdighet.
4. Menneskerasen videre.
5. Personlig frelse.
6. Moral.
7. Personlig ansvarliggjøring

Kort om noen tanker, vær fri til å kommentere og eller spørre :)


1. Dommen over jorden, Satan ut. Templet, hvor mennesket er Guds tempel er tilbake og mennesket får herredømmet igjen.

2. Alle får amnesti, verden er vunnet men okkupanten er her. Jesu offer er for alle, valget er vårt.

3. Rom 3:24-26. Gud er sann kjærlighet, uten selviskhet. Vi er under karantene. Hva er nåde uten rettferdighet? Romerne 6:23, syndens lønn er døden.

4. Korset redder oss fra døden/ synden, til liv.

5. Korsfestelsen viser Hans kjærlighet.

6. Moralen og grensene som stenger ute ondt er tilbake.

7. Korset gir oss frihet og ansvar for eget liv.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-7-2018 kl 10:17


Sitat: skrevet av gana  
Når det gjelder frafalne kirkeledere og deres falske enhet

så er nok den ofte en del av en større agenda.

Du kan høre mer om det her:

https://www.youtube.com/watch?v=Z0TJF-w7VL0Så linken nå og ser at han ser den langsiktige metodikken i bedraget men han mangler foreløpig og antagelig forståelsen av hva antikristelige står for, at de står frem som om de er Jesu etterfølgere.
Det er derfor en fare for at han selv står under den paraplyen han advarer imot uten å selv forstå det. Slik sett en del av babbelets metodikk til å få mennesker til å gjennomskue realitetene/ dybdene i bedraget, nemlig vårt personlige rettmessige valg til å faktisk selv velge å holde Guds bud istedenfor budene verden fremmer.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-7-2018 kl 02:24


Sitat: skrevet av LeifG  
Det å være frafallen betyr at man følger egne bud om hvem Gud er. De sier de tror rett men følger ikke Gud men sitt eget og egne bud. Ulvene som har kledd seg selv i lammets klær sier veldig mye fint men de holder ikke Guds bud.

Om man faller ifra (til kanskje å holde Guds bud) allerede frafalne (de som ikke holder Guds bud) så er ikke det de Guds ord snakker om. De som ikke har falt i fra tror på Guds lam og holder de budene dette lam holdt.


Hva korset betyr.1. Gjenopprettelsen av mennesket på jorden
2. Amnesti.
3. Nåde med rettferdighet.
4. Menneskerasen videre.
5. Personlig frelse.
6. Moral.
7. Personlig ansvarliggjøring

Kort om noen tanker, vær fri til å kommentere og eller spørre :)


1. Dommen over jorden, Satan ut. Templet, hvor mennesket er Guds tempel er tilbake og mennesket får herredømmet igjen.

2. Alle får amnesti, verden er vunnet men okkupanten er her. Jesu offer er for alle, valget er vårt.

3. Rom 3:24-26. Gud er sann kjærlighet, uten selviskhet. Vi er under karantene. Hva er nåde uten rettferdighet? Romerne 6:23, syndens lønn er døden.

4. Korset redder oss fra døden/ synden, til liv.

5. Korsfestelsen viser Hans kjærlighet.

6. Moralen og grensene som stenger ute ondt er tilbake.

7. Korset gir oss frihet og ansvar for eget liv.

Skal ikke protestere på noe av dette.

Et frafall er også et frafall fra Guds lov.

Og som du muligens også antyder, tar man

imot korsets nåde så er man straks tilbake på Veien.

Det er dette som er kristendom ja, et liv der nåden bærer.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-7-2018 kl 03:00


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Når det gjelder frafalne kirkeledere og deres falske enhet

så er nok den ofte en del av en større agenda.

Du kan høre mer om det her:

https://www.youtube.com/watch?v=Z0TJF-w7VL0Så linken nå og ser at han ser den langsiktige metodikken i bedraget men han mangler foreløpig og antagelig forståelsen av hva antikristelige står for, at de står frem som om de er Jesu etterfølgere.
Det er derfor en fare for at han selv står under den paraplyen han advarer imot uten å selv forstå det. Slik sett en del av babbelets metodikk til å få mennesker til å gjennomskue realitetene/ dybdene i bedraget, nemlig vårt personlige rettmessige valg til å faktisk selv velge å holde Guds bud istedenfor budene verden fremmer.


Budene kan uansett ikke frelse, de fungerer kun som en "tuktemester til Kristus", som det stod i en litt eldre oversettelse. Det vil si at budene kan bare føre en frem til Frelseren, selve frelsen er det evangeliet om Guds nåde som besørger. Og skulle det så bli litt feil i forståelsen av budene så vil det likevel ikke ha noe å si for selve frelsen, den er nemlig ikke avhengig av å ha rett i et og alt. Guds nåde er heldigvis større enn våre hoder.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-7-2018 kl 09:54


Det er Faderen som frelser oss fra ett «naturlig» liv i lovbrudd/ synd og Han skrev loven som sikrer/ beskytter imot døden ned på evige steintavler som igjen er ett bilde på at Han skap skrive loven ned i våre hjertetavler. Det slik at vi alltid vil av Hans Guddommelige natur gjøre loven av vår da nye natur.

Loven på steintavlene er Hans karakter som sikrer bare godt i praksis, selv om Han har kunnskap om godt og ondt. Budene er sannhet og de tukter oss til Ham, fordi Han alene er sannheten.

Budene er likefrem og kan ikke misforstås om man elsker Ham og Sannheten. Elsker man ikke sannheten vil man av dennes natur lete etter andre veier i sin egen rettferds-vei og legger inn løgner om og i sannheten.

Med vakre ord setter man Guds bud ut av sin kraft, og her hjelper det ikke å si i Jesu navn. Jesaja snakker om de og vi vet at antikrist står frem som om han er Jesus.
Kjennetegnene på den veien antikrist fremmer er en endret Guds lov, slik at Gud skaperen ikke blir æret men en annen naturs Gud.

Det er vårt valg om hvem man tror på, enten Gud som frelser fra synd eller Satan som lover frelse i synd.
De som ikke elsker sannheten, altså Gud og Hans karakter velger på tross av heller å tro løgneren. De vil la seg rive med av undere og tegn, og med det opphøye Satan i Jesu navn. Så revet med av urettferdigheten vil de hate sannheten og gjenoppta forfølgelsen av Guds barn.., i Jesu navn.Gana, hva er rett og hva er galt? Kan steintavlene/ Guds bud som Han skrev ned på stein misforstås? Hva må/ skal til for å fjerne og endre Guds bud?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-7-2018 kl 15:46


Kan bud skrevet på stein misforstås?

Et godt spørsmål LeifG.

Og vi finner svaret i Bibelen.

Det var ikke så rent få misforståelse som hadde oppstått innen Jesu første komme.

Og jeg regner med at det kommer heller ikke til å være så mye annerledes ved gjenkomsten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen