Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn - Registrering]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  ..  5    7
Forfatter: Tittel: Protestantismen forstummet?
LeifG
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1957
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-4-2018 kl 09:40


Sitat:
Ja det er det jeg også mener. Mange har en altfor bokstavelig tro i dag også. Vi kan se dette ved fanatisme for landet Israel og for jødiske høytidsdager og hviledager og lignende. Det er liksom at det ikke helt klarer å sige inn at i det åndelige riket så dreier det seg om noe annet.Årsaken til de kristne følelsene for landet Israel har med at man mangler forståelse for hva profetene og Moses viser til, det sammen med hva Paulus sier og hva følgene korsfestelsen hadde for den sermonielle lov.
Det er rett og slett mangel på tro, en avvisning av Moses og profetenes ord. Man tar deler av tekster og setter frem en jordisk styrelse over hva som er rett tro.
På den måten setter man opp menneskebud i stedet for Guds bud, av den grunn misforstår man sabbatshøytidene som påske, pinse, etc.., det gjelder i jødisk tro, som i kristen tro. I kristen tro har man i tillegg satt opp sin egen helligdag i stedet for Guds hviledag fra skapelsen, den syvende dag Sabbat. Man har i i tillegg til denne endring av tid og lov også flyttet gamle hellige tider til hedenske tider, til planetgudenes orden.
Daniel sier hvem det er som har satt dette gang og han sier at de kaster sannheten til jorden for så å trampe på den ved også å forsøke å endre tider og lov. Forsøke fordi det er umulig å endre Guds bud, men metoden er å lyve om det så menneskeheten skal tro og gjøre slik at det tilsynelatende er slik.

Den sanne åndelige tro ser dette, og lar ikke løgner endre Guds bud og orden.


Sitat:
Bokstavelig tro kan nok også til en viss grad være en del av Veien men det er jo også en fare for at det kan gå som det gjorde ved Messias første komme, de kjente ham ikke, eller det ble for sent. Nå tror jeg først og fremst faren er ganske stor for at de kan bli dradd med og lurt av den kommende falske Messias, en som kommer til et konkret sted i landet Israel, og skjer det på sabbaten så blir vel ikke villfarelsen mindre. 


Om vi skal holde oss til profetene og hva de sier Antikrst skal gjøre for å bedra så er det i første rekke at der i er Guds bud noe endret, samt at denne tro sier at vi slettes ikke skal dø. Der av også helveteslæren.
Idag er det andre bud fjernet i sin helhet og det fjerde har da blitt kraftig avkortet og gjort tildet tredje bud. Det tiende Guds bud er da splittet i to for at bedragets guds bud også skal være ti bud.
På denne måten kan vi se en stor del av troendes verden faktisk ikke tror på Gud men bedrageren.

Ser vi visere i profetiene og Guds ord kan vi se at Guds Tempel i dag er menneskehjertene og i disse hjerter er Guds trone, Gud sitter i hjertene til sine barn og de holder Hans bud.
I de advarende siste profetier rett før Mikales komme, ser vi at bedrageren skal sette seg i det hellige sete, blant de som holder Hans bud og det er ikke noe annet sted enn i menneskers hjerter som gjør etter Guds ord og den tro der.

Om vi tror Ham skal vi be om at forfølgelsen ikke starter på Sabbaten eller om vinteren, det sier ikke lite.


Sitat:
Vel, den som lever får se.

Tror man har bedre sjans som man hever blikket over jordiske steder og dager.

Ja vi bør rett og slett lære av historien, overdreven bokstavelig tro fører vill.


Alt her i og på denne jord vil brenne og tror vi så ser vi opp til den himmelske helligdom hvor Jesus er og der Jerusalem er. :)

Lærer vi av historien kan vi se. :)

La oss avvise bedrageren med denne tro og disse ord.

«Det står skrevet».
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  ..  5    7

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forumprogramvare © 2001-2012 XMB-gruppen