Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Sterk tekst!
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-5-2017 kl 14:27
Sterk tekst!


1 Pet 4,1-2 Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.Vi vet at Jesus er Skaperen og Gud. Så ser vi at Han led i kjødet og Hans ord sier at Han i kjød lot seg utsette for fristelser, reigistrerte dem og avslo de i kjød men Gud kan jo ikke la seg friste så Gud måtte legge av seg Sin Guddom for å la seg utsette for fristelser i ditt og mitt kjød. Derfor har vi håp, Han døde i kjød og stod opp i kjød, i dettte fikk Han herlighetslegemet.
Paulus sier det mange ganger men her sier han det slik:


Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.


Sammen med Jakob kan sannheten åpenbares:


Jak 1,13-14 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst;


Mao kom Han i vår kjødelige natur for avvise synden uten å synde så Han kunne dø for hele verdens synd gjort i kjøds naturlige natur.

Jesus led i kjød, Han gråt og ba om nåde/ frelse:

Hebr 5,7-8 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led,


Når vi så tenker på evangeliet så ser vi at loven gjør oss i kjødet oppmerksomme på hva synd er og hva den gjør med oss. Er vi ærlige vil vi se hva som er rett og da dermed sant, Paulus sier at om vi elsker sannheten så vil vi dø fra oss selv fordi vi erkjenner at i oss selv er vi evig syndere. Vi er fanget av drivkreftene i denne verden vi fødes inn i og som er underlagt slangens falne syndige natur. Vi trenger Guds nåde og Hans Ånd over oss for at vi skal stå imot den onde naturs higen etter å selv stå på egne bein uten Gud.

Så elsker vi sannheten vil vi lide i kjød fordi kjødet ikke kan være Guds bud lydig men i og med Guds Ånd kan vi leve lovlydige fordi vi da har en tro, ja vi har Jesu tro og følger Hans blod/ vei/ liv og med det får Guds kraft til å stå i denne tro.

Vi dør fra oss selv og gjør heller Guds vilje.

Se hva Peter sier i innledningsteksten, vi har lidt i kjødet, altså skjønt at kjød er fortapt uten Ham i oss, Guds Ånd i oss. Vi er da ferdige med å bryte de ti bud, altså synde, vi går med Ham for nå regjerer ikke kjødet lengre men Guds Ånd i oss.

Det er bare helt fantastisk!


Rom 8,4-13 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.

For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred, fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder;

men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.Så enkelt! :D
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen