Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Tilregnet og meddelt.
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-11-2016 kl 13:56
Tilregnet og meddelt.


Rettferdiggjort ved tro betyr at man ikke bare anses rettferdig fordi man tror på Jesus og Hans offer. Det innebærer at man anses rettferdig på tross av synden for at man kan tildeles ett rettferdig liv.

Da kan man gjøres rettferdig på bakgrunn av troen.

Vi blir tilregnet Kristi rettferdighet og vi meddeles Kristi rettferdighet slik at blir helliggjort. Tilregnelsen gir oss rett til himmelen mens meddelelsen gjør oss skikket til himmelen.

Vi er da gjort rettferdige fordi vi tror på Ham slik at Han kan gjøre oss ett liv uten synd, en guddommelig natur i stedet for fallen natur i kjødet.


Ser vi da på den store kommende prøve via Dyrets merke så sender Gud først "De tre englers budskap" som en forberedelse før Dyrets merke kommer så gjentas den andre engels budskap så kraftig at hele verden blir stilt på valg.
De tre englers budskap er om rettferdiggjørelse ved og av tro, mange ser ikke det men om vi tror Ham så vil vi ikke ta Dyrets merke.

De tre englers budskap:

Åp 14,6-12 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Og atter en annen engel fulgte efter og sa:
Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.

Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.

Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 18,1-8 Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, og han ropte med sterk røst og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si:

Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu. Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket! Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se, derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og sult; og hun skal bli opbrent med ild; for sterk er Gud Herren, som dømte henne.Babylons fall har med Dyrets merke å gjøre og vi ser at Dyrets merke har med tilbedelsesformen å gjøre, hvem bud fra hvem vi bøyer oss for. Motsatt ser vi at Gud i GT setter merke i pannen (tankene og følelsene i vårt hodet) og hånden (hva vi da gjør merkes) på sine og de har valgt å holde Guds bud så verden skal se hvem de tilhører.
Dyrets merke derimot er noe annerledes fordi her er det nok at man gjør (hånden), man trenger ikke å tenke og føle (pannen) for det bare man underkaster seg allikevel. Ja, faktisk kan man også la være men unnskylde seg ved å si at man er enig i at man skal gjøre men ikke klarer det (pga av kjødets lyster).

Så slik ser vi at å bli rettferdiggjort innebærer tilregnet rettferdighet så rettferdiggjøringen kan meddeles Kristi rettferdighet i oss skjer i praksis. Da er vi reddet fra fallen syndig natur til guddommelig natur og med det bryter vi ikke med Guds bud av naturlige årsaker.

Alt som skal til er at man elsker sannheten høyere enn seg selv.


Ha en velsignet Sabbats ettermiddag! :)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-11-2016 kl 19:28


"Den rettferdighet som vi blir rettferdiggjort ved er tilregnet. Den rettferdighet som vi blir helliggjort ved, er meddelt. Den første er vår rett til himmelen, den andre er vår skikkethet for himmelen".
Review and Herald, 4 juni 1895.


:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-11-2016 kl 18:54


"Ingen omvendelse er ekte hvis den ikke virker en reformasjon. Kristi rettferdighet er ikke en kappe til skjul for synd som ikke er bekjent og oppgitt. Dem er ett livsprinsipp som forvandler karakteren og behersker oppførselen. Hellighet er helhet for Gud, den er en fullstendig overgivelse av hjerte og liv til bolig for himmelens prinsipper! Slektenes håp, s 378.

:)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-11-2016 kl 18:56


"Kristus tilregner oss sin syndfrie karakter og fremstiller oss for Faderen i sin egen renhet. Det er mange som tror at det er umulig å slippe bort fra syndens makt, men løftet er at vi kan bli fylt med hele Guds fylde. Vi sikter for lavt. Målet er meget høyere."
Review and Herald, 12. juli. 1892.

:)

[Redigert den 25-11-2016 kl 18:57 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-11-2016 kl 05:33


Review and Herald, 1800-tallet? Dette var en smule gammelt syns
jeg. Det kan virke som dette er skrevet i en tid da det ikke har
vært den helt store tilgang til bibler.

Eller kanskje det er skrevet av en som ikke har hatt den
helt store kontakten med seg selv.

Det kan eventuelt også være julenissen.

:)


[Redigert den 26-11-2016 kl 05:44 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-12-2016 kl 07:12


Jeg tror de har rett de som hevder at i dag står mye av åndskampen mellom folkets kirke (herav navnet Folkekirken) og Guds kirke. I folkets kirke er man god nok som man er mens i Guds kirke må man ta et oppgjør med synden, få den tildekket og satse på Guds nåde alene, en vedvarende prosess som varer hele livet.

Men dette er jo egentlig ikke noe nytt, disse to retningene kan spores helt tilbake til Kain og Abel.

Kun ved å satse på Guds nåde alene kan vi frigjøres til sann gudstjeneste.


[Redigert den 9-12-2016 kl 07:51 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 9-12-2016 kl 19:20Interessant.

Sitat:
Det falske og ubibelske evangeliet definert:

(1) Tro på at Jesu stedfortredende død på korset soner for din synd og hvis du tror og mener det, er du frelst. Helliggjørelsens karakterendring er uten tvil en grei og nyttig fordel, men er ikke en betingelse for din frelse.

(2) Ofte knyttet til trosparolen: ”En gang frelst alltid frelst”.

(3) Seier over synd er uvesentlig for frelsen. Jesus seiret over synd i sitt jordiske liv slik at du ikke behøver å seire i ditt.Sitat:

Det ekte evangeliet definert.

(1) Personlig tro på at Jesu stedfortredende død på korset soner for din synd og at effekten av denne soningen blir din når du angrer, bekjenner, oppriktig ber om tilgivelse og med ekthet ønsker ikke å være syndens slave.

(2) Kristi herredømme i ditt liv ved at Jesus ved sin Ånd faktisk bor i deg, skriver sin lov i ditt hjerte, endrer din karakter og gir deg ved sitt nærvær i denne helliggjørelsesprosessen, en guddommelig og mirakuløs kjærlighet til alle og like guddommelig kraft til daglig seier over synd.

(3) Det sanne evangeliets forsoning gjør altså noe både for og i deg og begge er helt nødvendige for din frelse. Frelseserfaringen må både gis, tas imot og daglig bevares.


Hva mener du om dette Gana?


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-12-2016 kl 05:16


Godt forsøk Viking,

men så langt jeg kan se består begge disse evangeliene i en blanding

av halvløgner og halvsannheter som gjør at ingen av dem er helbibelsk.

En halv sannhet som presenteres som hel sannhet er som kjent en løgn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-12-2016 kl 18:28


Det som er gode nyheter er at man blir frelst/ reddet fra synd og gitt guddommelig natur. Man blir gitt ett fullkomment liv uten synd, dessverre er det mange som ikke tror/ vil at vi kan frelses fra oss selv og bedrar seg selv med å tro at men er frelst med sin synd.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-12-2016 kl 06:46


Sitat: skrevet av LeifG  
Ha en velsignet Sabbats ettermiddag! :)

Jo takk for det LeifG og god bedring.

Har du mer å berette om tilregnet og meddelte sannheter så er det bare å trå til.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-12-2016 kl 10:09


Tenk om frelse og bare godhet og kjærlighet bare var tilregnet og ikke også meddelt? Ville Guds kjærlighet virke i oss uten en meddelelse?

Det vi trenger å se mer på er frelsesplanen, hvordan den er bygd og hvordan den da virker for da oss i fallent kjød, intensjonen med frelsen inn igjennom helligdommen.

Vi blir rettferdiggjort ved tro, vi forsones med Gud og blir regnet Hans rettferdighets kledning så vi kan komme inn i det hellige. Inne i det hellige virker forsoningen individuelt og personlig imellom Gud og mennesket, Han blir vår personlige lærer og Guds ord læreboken. Da forsones vi personlig med Gud i en prosess og Han skriver Sine bud i våre hjerter og sinn. Betingelsen etter at vi blir tilregnet er at vi kommer inn i det hellige og lar oss lære av Ham.
Vi kan lese om en person i NT som fikk sitt hjem (hjerte/ følelser og sinn/ tanker) gjort rent men han fylte ikke sitt hjerte og sinn med Guds ord og Ånd, han omvendte seg ikke fra sitt gamle liv inn til det hellige liv.
Det er etter at vi tilregnes at vi kan meddeles Guds rikes prinsipper og natur, slik at guddommelig natur blir naturen vi lever etter i kjød. Gud er Ånd og Ånden i oss vil da ha den naturen at vi velger å følge Ham fordi det har lært oss at er godt, rett og den eneste veien for oss fortapte mennesker. Guddommelig natur er ren kjærlighet og ren kjærlighet bærer med seg bare godhet og fred i hjerte og sinn, det er noe som deles med oss av Ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2017 kl 05:44


Kanskje en kan si det sånn at en troende har to naturer og at en vedvarende må velge hvem av dem en vil følge.

Det passer i så fall godt med Kol 3, 1-2 hvor det oppfordres til å søke "det som er der oppe" istedenfor det jordiske.

Eller det var kanskje noe annet du tenkte på? Er litt usikker på om jeg klarte å få den helt fulle forståelse.


[Redigert den 4-1-2017 kl 07:03 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-1-2017 kl 10:19


Ja, og guddommelig natur blir gitt oss i gave så vi kan velge å følge Ham og denne naturen i stedet for vår falne natur.

På den måten blir vi omdannet til gudommelige av natur mens vi er her nede og venter på Hans andre komme. Med andre ord blir det naturlig i våre tanker og følelser å gjøre Han vilje, holde Hans bud selv om det går imot verden og det naturlige å gjøre her nede. Vi tar ett valg og Han blir vår individuelle lærer.

Hebr 8,10-12 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren:

Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror og si:

Kjenn Herren! for de skal alle kjenne mig, fra den minste til den største iblandt dem; for jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter og ikke mere komme deres synder i hu.


:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2017 kl 06:46


Ja våre valg er her helt avgjørende, valg en på en måte må ta på nytt hver dag.

Mange lever nok i den misforståelse at en kan frelses ved tro mer eller mindre uavhengig av hvilken vei en velger å gå, det er imidlertid en stor villfarelse, det er bare tro i betydning etterfølgelse som frelser.

Frelsende tro er altså noe mer enn bare å følge tidsånden og tro at det fins en Gud, "følg meg" sa Jesus flere ganger.

Så ja, for oss i dag betyr dette å følge bibelens vei også når det går mot det store flertall.

Burde jo egentlig være en selvfølge dette men ser vi oss rundt i kirkelandskapet så ser vi fort noe annet, homoekteskap, lespeprester, fremmed åk i stor stil både i og utenfor kirkerommet, men tror gjør de visst alle sammen. Ja mon ikke den statskirkelig liberalteologis mål er å utviske alle forskjeller, vi frelses jo alle uansett.

Nei, velg heller å bli litt upopulær, det står faktisk om evigheten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-1-2017 kl 23:12


Det er interessant å se BAAL prestene trodde de trodde på Gud de også.. . Det nøyaktig samme skjer i dag og BAAL er i realiteten nå Kirkens Gud men ennå er det tid for omvendelse, altså å komme ut av henne.

Dyrets merke er den siste avgjørende prøve for om hvem man tilber i sitt trosliv, og dyrets merke kommer nå snart fordi pavemaktens makt snart har blitt gjenopprettet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2017 kl 07:54


Det spørs om ikke Baal har gått litt ut på dato.

Ifølge profeten Daniel kan det se ut som den onde endetidskongen (Dan 11,21) skal tilbe Zevs.

"Sine fedres guder bryr han seg ikke om" (Dan 11,37).

"I stedet ærer han borgenes gud" (Dan 11,38).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2017 kl 10:06


De vers du viser til er historie, endens tid. Altså nå er fra de siste versene i Daniel 11.

Noe annet er at Dyrets merke forteller at det siste avgjørende er om hvem man tilber, Antikrist som fremstår som om han er Gud i nåværende Babylon (forvirring), eller de som tilber Gud og holder Hans bud gitt menneskene.
Vi kan også se at bibelen forteller om Egypt som det sekulære/ ateistiske og at mennesker skal vende seg fra ateistisk syn til ett religiøst/ babylonsk syn.
Det siste rike i Babylon, som Jesus knuser ved sitt komme er en av de syv i Åp. 17, og det dyr er Romerriket i ny drakt. Romerriket er humanisme og religion (hedensk) i samarbeid og det er det vi ser utvikle seg igjennom økumenikken i dag. Man får verden, den ateistiske og humanistiske verden til å tilbe denne verdens hedenske gud og det er ingen andre en den solguden DRKK fremmer. DRKK har jo endret Guds ti bud slik at verden tror de tilber Jahve men i realiteten/ i praksis tilber man den religiøse hedenske solguden BAAL.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2017 kl 10:25


Om vi ser da på Romerriket og DRKK, så er Paven forbundet med guden Jupiter. Også omtalt lettvint som fiskeguden fordi religionen går hånd i hånd med evolusjonistiske tanker. Jupiter som stupte ned på jordens havoverflate og med det ble livet til i havet. Når han dukket opp ble land til ved at han steg opp og med det kom også livet opp av havet med ham. Slik ble livet til på land og ser vi etter så støtter pavemakten evolusjonsteorien og sier den er sann men Paven er bildet på Jupiter og denne tro, så Pavedømmet støtter evolusjonsteorien fordi den gir planetguden rett. Du har vel sett hattene paven og biskopene har på seg?

ZEVS og Jupiter:

Zevs og fremmede guder[rediger | rediger kilde]

Zevs var ekvivalent til den romerske gud Jupiter og assosiert i sammensatte klassiske forestillinger med ulike guddommer som den egyptiske Ammon og den etruskiske Tinia. Sammen med Dionysus, absorberte han rollen som den øverste frygiske gud Sabazios i den sammensmeltede guddom kjent i Roma som Sabazius.
https://no.wikipedia.org/wiki/Zevs

https://no.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(gud)

https://www.google.no/search?q=fishgod&biw=1440&bih=...


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2017 kl 10:31

Fra Babylon til dagens Babylon
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2017 kl 07:00


Det ble helt klart en del endringer fra dem gamle til den nye pakt, men så store var ikke endringene at kirkene endte opp med noen solgud.

Men endringene var likevel så store at Herren selv lyste som solen blant oss (Matt 17,2).

Spørsmålet er hvor mange i og utenfor kirkene som følger dette sollys i dag.

Noen vender seg mot den gamle pakt mens andre ser ut til å vende seg mot en større frihet utenfor all pakt.

Og nettopp derfor heter det:

Våkn opp, du som sover,
stå opp fra de døde,
og Kristus skal lyse for deg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2017 kl 10:37


Sitat: skrevet av gana  
Det ble helt klart en del endringer fra dem gamle til den nye pakt, men så store var ikke endringene at kirkene endte opp med noen solgud.


Her blander du begrepet "kirkene" med Jesu tro, apostlenes tro og den nye pakt, det blir feil.
Forskjellen fra den gamle pakt til den nye er at Jesus endte offersystemet ved sitt offer, og med det åpnet veien inn for individuelle individer igjennom Ham som enhvers Yppersteprest.

Om man tror Moses og profetene, Ordet og Vitnesbyrdet skjønner man hva det innebærer. Hvis ikke har man ikke snøring på noe som helst som har med Frelsen å gjøre.

Satan kan da fritt bedra mennesker til å bli kledd med bryllupsklær som ikke er fra ham. Forøvrig advarte apostlene imot bedragere av og fra Antikrist som påstod de var fra Ham, ut av de er den falske tro i Jesu navn dannet.


Sitat:
Men endringene var likevel så store at Herren selv lyste som solen blant oss (Matt 17,2).


Endringene er at presteskapet bortfalt da enhver som tror og blir med Ham inn i det Hellige (de som har Jesu tro og holder Hans bud/ tror Moses og profetene), selv blir prester.


Sitat:
Spørsmålet er hvor mange i og utenfor kirkene som følger dette sollys i dag.


Det er riktig og det måles å forstå ved at om man tror Moses og profetene, samt holder Guds bud eller ikke.


Sitat:
Noen vender seg mot den gamle pakt mens andre ser ut til å vende seg mot en større frihet utenfor all pakt.


Vi vet jo at den gamle pakt er avbildet, eller skyggen av den nye pakt. Med andre ord kan vi lese den nye pakt i bilder i den gamle pakt. Om den nye pakts realitet står imot og ikke kan være en skygge av den gamle er den nye pakt man tror på ett bedrag.. .
Det er bare i Guds favn vi kan frelses fra synd og det er bare i Satans favn vi tror i Jesu navn at vi er frelst i synd/ uten grenser/ uten bud.. .Sitat:
Og nettopp derfor heter det:

Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2017 kl 06:50


Sitat: skrevet av LeifG  

Det er bare i Guds favn vi kan frelses fra synd og det er bare i Satans favn vi tror i Jesu navn at vi er frelst i synd/ uten grenser/ uten bud.. .

Forstår ikke riktig hvem du argumenterer mot her. Selv har jeg aldri møtt noen som mener frelsen fra Gud består i et grenseløst liv uten bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2017 kl 18:21


Det er bra, og når det er forstått så kan vi også se Kains tro med sine egne gudsbud opp imot Abels tro med Guds bud. Det er de to siste, begge i Jesu navn som åpenbarer seg i endens tid.

Jeg argumenterer for Jesu tro i oss.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig:
Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd.

Gud skal du tilbede!

For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.Alle de som tror på Gud og går i Jesu navn, men ikke holder Guds bud går på Kains vei. De går ikke Dragen i krig imot.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2017 kl 11:30


Som sagt så har jeg ikke sett noen her inne som fornekter Gud bud, men når det er sagt så tror jeg du har mye rett i at det finnes en god del av det innen for kristenheten, spesielt innen for folkekirken. Det er ikke mer enn et par dager siden jeg så at lederen for Den norske kirke mente at uenighet om homofilt samliv ikke rokket ved forståelsen av evangeliet, da må man vel trygt kunne si at budene har blitt nedprioritert.

Noe annet er at budene enkelte ganger kan forstås noe ulikt, noe som jo ikke behøver å bety en fornektelse.

Det går altså godt an å ha en god Abel-holdning selv om man har et litt mer evangelisk utgangspunkt.

Ja det å forstå budene ut fra det nytestamentlige sentrum er etter min mening faktisk en forpliktelse.


[Redigert den 24-1-2017 kl 11:46 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2017 kl 16:53


Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!


Kvinner er trosmenigheter, de har sitt eget brød/ tro som de eter/ lever av og de har sine egne klær/ rettferdighet. I denne tro vil de allikevel bære Jesu navn så deres vanære kan tas bort på tross av dem selv.

Felles for disse falske menigheter er at de IKKE holder Guds bud men med fine ord sine egne bud om hva Guds bud er for noe.

Guds bud er enkel, definert rett ut i de ti bibelske bud, med andre ord ikke Kirkens ti bud. Det andre budet ut over de bud er å følge Jesus inn hvor Han gikk, det er på Abels vei. Han følger Gud ubetinget i tro, uten om og noe men, holder Guds bud og går med Ham. De falske gjør alt de kan for å gå på egne bud inn i det hellige.

Med andre ord ikke noe annet enn selvrettferdiggjørelse.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2017 kl 18:26


Joda, men det er viktig å huske på at rettferdiggjørelse er noe man får ved omvendelse og derigjennom tilegnet rettferdighet, lov-overholdelse i seg selv frelser ingen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-1-2017 kl 09:04


Det er riktig. Jesus kom for å frelse syndere, altså de som brøt loven. De av de som tror Ham blir regnet rettferdige og tildelt rett ferd, altså gitt ett nytt liv som ikke bryter med loven.

Man kommer til tro, omvender seg fra det gamle og inn i det nye og det er mulig kun pga at nåden er virksom, man kommer inn under rettferdiggjørelsen når man først kommer til tro. Selve rettferdiggjørelsen er slik at man tilregnes den slik at det igjennom korset kan også Gud bo i oss fordi vi ikke lenger står Hans natur imot. Vi ønsker av hele hjertet og hele vårt sinn holde Hans rikes bud, Han deler Sin rettferdige natur med oss, i oss. Det er en gave.

Bare tenk over din kommentar her over, du sier eller er redd for at jeg eller den troen jeg snakker om er slik at man holder budene av seg selv og at vi enda skal frelses. Det er slik at om man er frelst så holder man budene takket være Guds nåde og kraft i dette menneske. For at noe slikt skal kunne skje må en først rettferdiggjøres ved tro, deretter kan rettferden meddeles. Det er det hellige liv i det nye templet Gud bor i. Bor ikke Gud der, bor i realiteten Djevelens natur der. Den onde sitter da på dette hjertets trone, og regjerer slik at dette hjerte og sinn ikke tåler/ kan tro/ akseptere Guds bud. Man står imot omvendelsen samme hva og tror heller på løgnen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-1-2017 kl 12:26


Det frelste menneske er todelt. I sitt sinn og i sitt hjerte holder de loven, eller har et ønske om å holde loven, i sitt kjød kan de derimot også merke en annen lov.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-1-2017 kl 12:53


Ja, noen der velger å tjene Gud og Mammon.. .

Luk 16,13 Ingen tjener kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon.

Løsningen er derfor Jesus.

Rom 7,24-25, 8,1-4, 7,9.

Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! – Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.Tenk igjen over det du sier, "I sitt sinn og hjerte holder de loven". Vel, om man holder loven i sitt sinn så tenker man å holde loven, har man loven i hjertet føler man også i tillegg for å holde loven. Man både føler at man vil og man tanker at man vil holde loven og det resulterer i at man faktisk holder loven i praksis. Hvis man da under disse omstendigheter IKKE holder loven gjør man ikke det man vil i kjødet. Man gjør faktisk imot sin egen vilje i kjød.. .
Og hvem har gitt deg den viljen å holde Guds bud? Jo Gud selv.

Det er så enkelt at om du føler for å holde for eks, Sabbat så gjør man det om man tenker det er rett og ser at det er det 4. moralske bud Gud ga til oss. Man ønsker å tilhøre Ham, ha Ham som sin Herre og Gud. Gud sier jo også det at om vi holder Sabbat så ser verden at man tilhører Skaperen Gud, selv om verden ikke egentlig forstår rekkevidden av valget.Jak 1,16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Jak 1,22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.

Jak 2,17-18 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger!

Jak 2,24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.

Jak 2,26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.


[Redigert den 25-1-2017 kl 12:57 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-1-2017 kl 14:12


Sitat: skrevet av LeifG  
Ja, noen der velger å tjene Gud og Mammon.. .

Luk 16,13 Ingen tjener kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon.

Ja og Jesu advarsel til de troende her viser jo nettopp at de er todelt, de må til stadighet velge om de vil følge Ånd eller kjød.

Det er altså ikke sånn at om man er rettferdiggjort og har Ånden så kan man aldri komme til å synde.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-1-2017 kl 22:24


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Ja, noen der velger å tjene Gud og Mammon.. .

Luk 16,13 Ingen tjener kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon.

Ja og Jesu advarsel til de troende her viser jo nettopp at de er todelt, de må til stadighet velge om de vil følge Ånd eller kjød.

Det er altså ikke sånn at om man er rettferdiggjort og har Ånden så kan man aldri komme til å synde.På Veien, om vi går på den er det som om vi ikke synder/ eller har syndet og på den veien så er det slik:

1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

Altså for at vi IKKE skal synde og OM NOEN synder.

Målet med at vi blir rettferdiggjort ved tro av nåde er at vi faktisk tror vi kan bli syndfrie i Hans plan. Da kan Han bo i oss og da kan Han virke i oss fordi vi tror frelsende fra synd, vi læres av ham som da bor i våre hjerter og Han helliggjør oss. Hans lov er i våre hjerter og tanker, alt ved Ham er da lett fordi man elsker ham mer enn denne onde verden som dreper oss.

Hans Guddommelige natur, som aldri synder meddeles oss.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2017 kl 16:32


Bibelens evangelium handler om syndenes forlatelse, men de som ikke ser sin synd har jo ikke så mye bruk for dette. Den norske kirke har tatt konsekvensen av utviklingen og forkynne nå heller et evangelium om syndenes tillatelse. Man må jo liksom være litt i takt med tiden, det som var synd på bibelens tid er jo ikke nødvendigvis synd i dag.

http://www.dagen.no/dagensdebatt/synspunkt/SYNSPUNKT/Et-stor...

Og konsekvensen av begge disse grupperinger, de som hevder de ikke har synd og de som sverger til syndenes tillatelse, blir ett og det samme. De undergraver begge ikke bare bibelens syndsforlatelse men også dens lov. Og dermed setter de jo på en måte også strek over hele kristendommen, de valgte seg heller en annen vei.


[Redigert den 2-2-2017 kl 16:35 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2017 kl 22:43


Synd er lovbrudd gana, brudd på Guds bud og budenes grenser er definert i de ti bud. At kirken eller andre endrer defineringen av hva som er synd eller ikke er synd i seg selv, jeg minner om kvernesteinen.

Lar vi evangeliumet i Guds ord tale ser vi det handler spesifikt om synd/ lovbrudd, rett ferd/ lovlydighet og en kommende dom som resulterer i at alt ondt ender. Det evige evangelium er å respektere Gud Skaperen for det Han Er, ved å følge Ham. I GT kan vi også se hvordan man frelses fra synd og nøyaktig på hvilken måte man unngår ildsjøen, hvordan Guds Lams funksjon virker.

Åp 14,6-7 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære!

for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!


Det er nå det og det er dette de gjør:

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2017 kl 10:23


Sitat: skrevet av gana  
Bibelens evangelium handler om syndenes forlatelse, men de som ikke ser sin synd har jo ikke så mye bruk for dette.


Fallen syndig natur er en natur som ser grunnleggende på seg selv som om Jeget selv var en gud.
En velger å gjøre ut ifra hva en selv føler er riktig og lurt. Denne naturs tenkemåte favner vidt, likt Kains valg i å vise Gud Faderen en annen vei fordi den tilsynelatende var en mildere vei til rettferdighet. Eller i det daglige liv hvor man resonerer seg frem til, under press eller fri vilje å på en eller annen måte bryte ett av de seks siste ti moralske bud.

Alt dette kan kun skje om Gud ikke lenger blir lyttet til og da fulgt og når vi ikke følger Ham får det til syvende og sist følger for vår neste og oss selv. Det fordi med en gang vi er så smarte at vi gjør vår egen vei er Gud ute av vår naturlige tanke og følelsesliv. I oss selv er vi ikke gode, og vi utvikler etter hvert grovere og grovere trekk lengre vekk fra Ham og nærmere selviskhet og egoismen. Vi synder til slutt naturlig uten å forstå det i vår væremåte og denne verden fødes vi inn i. Vi fødes inn i en fallen syndig natur og formes av den og denne verdens Herre.

De gode nyheter handler om en vei ut av denne trangsynte natur som gjør oss til slaver, binder oss fast i naturen på mange slags finurlige måter.
Skal vi komme fri må vi søke Ham av hele vårt hjerte, altså følelsesspekter og i vårt grunnleggende tankeliv. Vi må ville av hele oss ønske oss vekk fra denne falne natur til Ham som har Guddommelig natur.

Å få syndenes forlatelse krever at vi legger all vår synd på Ham, tilbakevirkende på korset så Jesus kan dø personlig for våre individuelle synder og synd er lovbrudd definert i de ti bud.

Der er grensene Kain måtte bryte for å få seg til å tenke ut en annen vei enn den Gud fremsatte ut av synd.

Så hvilke av de ti bud brøt Kain for å få seg til å dandere en annen vei ut av synd? For han måtte ikke bare i etterkant be om tilgivelse for å ofret grønnsaker men erkjenne bakgrunnen for at slike tanker og følelser kunne dukke opp og bli rettferdiggjort i eget hode/ følelser.

Det er der det hele ligger, det er der vi kan få syndenes forlatelse og gitt ett nytt hjerte og ett nytt sinn så vi ikke lenger synder.

Matt 11,28 Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!


Hva er det som gjør at vi strever, bærer tungt? Er det tungt å leve uten Gud og ikke holde Hans bud eller er det tungt leve med Gud og holde Hans bud?
Hvor er hvilen? På Kains vei eller på Abels vei?


1 Joh 2,15 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham;


1 Joh 2,17 Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.


1 Joh 3,4-5 Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd.
Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham.


1 Joh 3,11-13 For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel.

Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige.

Undre eder ikke, brødre, om verden hater eder!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2017 kl 18:03


Tror ikke Abel var rettferdig for Gud fordi han var rettferdig etter loven. Guds rettferdighet, som vi kan få tilregnet, handler om noe annet. Og nettopp her er det forskjellene i brødrenes ofring kommer frem, Abel ga en uselvisk og helhjertet takk for den Guds gave som er fullstendig ufortjent. Det handler om å ta alt imot av nåde.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2017 kl 00:38


Abel gjorde som Gud sa, altså etter loven Han ga. Kain gjorde IKKE som Gud ga bud om.

Derfor ble Abel tilregnet rettferdighet fordi han tok imot og gjorde etter det som ble gitt nådefullt av Gud, Abel trodde Gud og gjorde. Av nåde ble budene og veien ut av synd gitt. Ja og nåden var før fallet ellers hadde Eva dødd på stedet da hun syndet.

[Redigert den 4-2-2017 kl 13:48 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2017 kl 14:23


Sitat: skrevet av gana  

Det er altså ikke sånn at om man er rettferdiggjort og har Ånden så kan man aldri komme til å synde.


Det er noen nyanser her som er verd å se på.

Guds ord sier at om man har Ånden kan man ikke synde, det er umulig. Rom. 8.
I 1. Johannes kan vi lese at OM vi SKULLE synde så har vi en Talsmann og Paulus i Hebr. 4 poengterer at OM vi blir fristet til, eller har andre problemer så kan vi komme til Ham ved Nådens Trone og be om hjelp.
Det er kun mangel på tro eller frafall fra troen som gjør at vi kan synde.

Da kan vi se at uttalen "En gang frelst, alltid frelst", ikke kan gjelde. Samtidig kan vi lese at det står skrevet "Alle som kaller på Hans (Jesus) navn vil bli frelst". Men vi kan også lese at Satan omskaper seg til Lysets Engel og står frem som om han var Jesus i det formål å få mennesker til å kalle på ham i Jesu navn. Det står også at mange vil kalle på Satan i Jesu navn i den tro at de tror han er Jesus. De vil ikke bli frelst fordi de ikke holdt Guds bud og hadde Jesu tro. Jesus bekrefter det at mange vil si at de handlet i Hans navn men Jesus kjenner de ikke fordi de ikke gjorde Hans Fars vilje. De gjorde Satans vilje/ Ånd og ord/ bud, deres akter er en tilbedelse/ opphøyelse av Satans orden/ natur. Som er humansime iblandet religiøs hedensk tilbedelse (Kains vei).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2017 kl 04:17


Det er sjeldent sånn at enkelt-vers gir den hele og fulle forståelse.
Jeg vil derfor foreslå at du heller tolker Rom 8 i lys av resten av
Bibelen, det er summen av Guds ord som er sannhet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2017 kl 09:40


Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7-9 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – 8 og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.
Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Rom 8,12-13 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.


Og det stemmer med Moses og profetene/ helligdomstjenesten med Guds Lam, Jesus Kristus. Samstemmer også 100% med Paulus og Johannes som nevnt sist.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

1 Joh 2,1 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,Jesus sa, "Synd ikke mer" og det vi blir frelst fra er SYND, til rett ferd. Altså uten synd.

Men det finnes ett evangelium til, ett falskt ett med falsk melk uten fast føde som kan spises. Til sin far har man en løgner, en morder som er fra begynnelsen. Her gjelder frelse i synd fordi en slik tro fører alle inn i døden og det er Djevelens eneste sjanse for da vil ikke profeteiene oppfylles og alle som Gud har skapt må dø.

For syndens lønn er døden og synde vil vi om ikke frelsen er fra synd.

Men for løgnere om Gud så er det for ham godt nok om Gud later som om han ikke ser ondskapen men lar seg dåre til å tro at alle er som Jesus mens de drikker, voldtar og dreper både her og der.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2017 kl 22:42


For meg kan det se ut som du tror frelsen blir gitt av Herren mens den må fortsette med full overholdelse av loven.

Hvis det er tilfelle så tror jeg det rammes av Guds egen lov:

Gal 3,3: Er I så uforstandige? I begynte i Ånd; vil I nu fullende i kjød?

Lovens krav oppfylles riktignok I oss som tror, men dette er ikke noe som først og fremst gjøres av oss selv, dette er først og fremst troens gave I oss.

Både troen og frelsen er og blir en gave og ikke noe vi kan prestere selv, det ikke bare begynte sånn men det er også sånn det fortsetter.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2017 kl 23:37


Med andre ord tror du ikke Gud kan frelse deg fra synd, du tror fallent kjød er sterkere enn Gud og du tror heller ikke på dette:

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.


Jak 1,13-15 Ingen si når han fristes:
Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.


Her ser vi at Jesus ble fristet på en måte at Han selv personlig merket lyst til å gripe etter noe som var ett brudd imot budene. Fordi Han i kjød som oss ikke syndet kunne Han dø for vår synd gjort i samme kjød og med det viser Han oss Veien ut av synd ved å følge Ham inn i det hellige og knele foran tronen.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.Tenk over hva du konkluderer med.., "fullende i kjød". Du tror da ikke på å dø fra deg selv for heller å la deg i ett åndelig liv lede av Gud i ett hellig liv som helligdomstjenesten forteller om, forsoningen imellom Gud Faderen og individuelt og personlig men hver person som søker Ham av hele sitt hjerte og hele sitt sinn.

Om noen gjør det, tror du Gud kan dette:

Jer 31,33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Esek 36,26-27 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.
Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7-9 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Hebr 8,10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren:

Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,
Det du sier er at Gud ikke kan skrive loven i ditt hjerte og ditt sinn, for da ville du av hele ditt hjerte og hele ditt sinn holde Guds bud.

Konklusjonen er da at du ikke har den nye pakt, har ikke Ånden og er ikke frelst men det er ett alternativ.


2 Tess 2,9-13 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

1 Pet 2,2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,

Åp 13,13-14 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine.
Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.
Djevelen, han som kommer i Jesu navn, Antikrist som om han var Lysets engel bedrar med ILD, altså en Ånd og gjør store TEGN og Undere. Støttet opp under av Gud så universet skal se hvordan det går når noen ikke elsker sannheten og rett ferd.

Vend om til Ham gana, Han frelser alene enhver som elsker Kristi rettferdighet og ikke egenrettferdighet. Jesus er god, barmhjertig og rettferdig. Han er Kjærlighet og Han gir enhver som omvender seg til Ham rett.

:) Tro på Ham alene!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2017 kl 23:49


Sitat: skrevet av LeifG  
Med andre ord tror du ikke Gud kan frelse deg fra synd

Jovisst, det er bare det at jeg har et mer bibelsk syn på frelse fra synd enn det du har.

Moses, David og hvem man ellers kunne nevne, de hadde alle synd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2017 kl 23:55


De alle omvendte seg og ba nådig og med Gudsfrykt om tilgivelse om de feilet.

De trodde på Veien, som jeg nettopp har vist deg. Forherd ikke ditt hjerte gana. Vær ikke for snar, de etter om det kan være slik. Hva er det Gud lover?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen