Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Opplysningstidene..
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 18:51
Opplysningstidene..


Det er svært mange kristne som ikke kjenner Guds ord men det har ene og alene med villfarelsen Den Romerske Kirke annerkjente sammen med keiseren (Pontifeks Maximus) av Rom. Vel, det har også med utryddelsen av de kristne av hedenske Rom å gjøre før villfarelsen ble stadfestet ved Romersk lov sammen med Den Romerske Kirke.

I dag blir sannheten Guds ord skjult av kirkene som ligger under Roms religiøse lover. I lære blir ikke prestene gjort kjent med hva Guds ord lærer fordi man kun lærer kirkehistorie, som jo igjen er en grunnleggende videreført villfarelse.

Det vi her skal se på er at før Sinai og utvandringen av Egypt så var også sabbatshøytidene, ja den syvende dag Sabbaten var også. Se her:

Psa 81:3-5

Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day. For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob.

This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not.


Men det er mere, vi kan også se at Noah ofret i henhold til Guds frelsesplan, ja Adam og Eva lærte frelsesplanen de også. Abel førte den videre, vel det endte med død for han men Set tok det videre. Kain førte videre avgudsdyrkelsen vi i dag finner igjen i kirken men som vi så også igjennom dyrkelsen av BAAL i GT.

Se hva Farao kalte Josef:

1 Mos 41,45 Og Farao gav Josef navnet Sofnat-Paneah og gav ham til hustru Asnat, en datter av Potifera, presten i On. Så drog Josef omkring i Egyptens land.

Sofnat-Paneah:

H6847 צפנת פּענח tsâphnath pa‛nêach BDB Definition:

Zaphnath-paaneah = “treasury of the glorious rest”

1) a name given by Pharaoh to Joseph

Part of Speech: noun proper masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: of Egyptian derivationDe viste mye mere enn hva vi forstår i dag, men vi kan lære å forstå mere.


Farao nektet israelittene 400 år etter Josef å holde Sabbat, ja han nektet de å holde påske. Det før de fikk evangeliet, de ti bud og sermonilovene på Sinai:

Exo 5:5 And Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest from their burdens.


Rest: H7673 שׁבת shâbath shaw-bath'
A primitive root; to repose, that is, desist from exertion; used in many implied relations (causatively, figuratively or specifically): - (cause to, let, make to) cease, celebrate, cause (make) to fail, keep (sabbath), suffer to be lacking, leave, put away (down), (make to) rest, rid, still, take away.


Og selvfølgelig er selve den syvende dag Sabbaten en del av skapelsen, altså før fallet, var Sabbaten.


Men hvorfor skulle den onde Satan stå imot Guds forordninger og lover?

Vel, hva sier Guds ord?

Satan i sitt hejrte:

Isa 14:13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God:

I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:


congregation:

H4150
מועדה / מעד / מועד
mô‛êd / mô‛êd / mô‛âdâh
BDB Definition:

1) appointed place, appointed time, meeting
1a) appointed time
1a1) appointed time (general)
1a2) sacred season, set feast, appointed season
1b) appointed meeting
1c) appointed place
1d) appointed sign or signal
1e) tent of meeting

Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H3259
Same Word by TWOT Number: 878bSatan vil bli tilbedt som om han var Gud og han etablerer sine egne tider/ sabbater.., noe vi ser kirken er helt med på, 100%.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 18:52


http://maranathamedia.com/article/view/the-sabbath-in-the-ti...

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 22:53


Tror egentlig mange kirkers villfarelse handler om noe annet. Det handler om gnosis, en innbilt kunnskap som gjør at en ikke lenger behøver å forholde seg til gudsordet, Bibelen er ikke Guds ord men den kan muligens inneholde en kjerne av sannhet, en liberal-teologisk villfarelse der bibelordet nedprioriteres.

Noe av samme villfarelse kan en også finne i mer sekteriske grupperinger som nedprioriterer det stor bilde i Bibelen for å fremme mer perifere særinteresser, for eksempel ved en overfokusering på det gamle testamente for å fremme spesielle dager og lover og lignende.

Mange slike grupperinger tror jeg kunne ha mye å lære av Bibelens budskap om den enkle troskap, at bibelordet er likefrem og eviggyldig og kun får sin rette tolkning ved utgangspunkt i det sentrale.


[Redigert den 13-8-2016 kl 23:22 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-9-2016 kl 17:26


Sitat: skrevet av gana  
Tror egentlig mange kirkers villfarelse handler om noe annet.
Det handler om gnosis, en innbilt kunnskap som gjør at en ikke lenger behøver å forholde seg til gudsordet, Bibelen er ikke Guds ord men den kan muligens inneholde en kjerne av sannhet, en liberal-teologisk villfarelse der bibelordet nedprioriteres.
Sitat:


Nå har det gått en måneds tid og jeg tar det opp igjen på bakgrunn av ditt svar.

Du skriver "mange kirkers villfarelse", men kjære gana. Alle kirkers villfarelse forholder seg til gamle Rom og Romerkirkens ti bud og deres lære som de da innbilder seg er Guds ord. Det via deres tro om at Simon Peter er den første Pave med en arvbar nøkkel til helvete, himmelen og i realiteten Guds Trone.

Det finnes imidlertid noen kristne som ikke underkaster seg denne løgn.


Sitat:
Noe av samme villfarelse kan en også finne i mer sekteriske grupperinger som nedprioriterer det stor bilde i Bibelen for å fremme mer perifere særinteresser, for eksempel ved en overfokusering på det gamle testamente for å fremme spesielle dager og lover og lignende.


Det er sant, på samme måte som noen bortprioriterer Guds ord er det noen som tar i bruk enkelt vers for å presse igjennom en slags gammeltestamentelig ordning i tillegg til Jesu offer på korset.

Heldigvis oppklarer Paulus skillnaden imelleom de sermonielle lover (loven som ble lagt til og lagt utenfor Paktens Ark) og den moralske lov (de ti bud, lagt inne i Paktens Ark). Samtidig er det endel som desverre ikke ønsker/ vil se forskjellen her.Sitat:
Mange slike grupperinger tror jeg kunne ha mye å lære av Bibelens budskap om den enkle troskap, at bibelordet er likefrem og eviggyldig og kun får sin rette tolkning ved utgangspunkt i det sentrale.


Det er mange grupperinger men kun en gruppe av de mange følger Jesus Kristus og med det Guds bud og Guds ord.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2016 kl 03:10


Tror ikke gruppetilhørighet frelser så mange. Frelse tror jeg er noe individuelt og noe som kan skje innen de fleste kirkesamfunn. Og det er disse frelste fra de mange kirker som er den egentlige kirke. Og jeg tror heller ikke denne frelse er avhengig av å ha objektivt rett. Nei det handler nok langt mer om å ha rett vilje til etterfølgelse, Gud ser til hjertet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-9-2016 kl 08:45


Jeg tror heller ikke på grupper, eller kirker som du trakk frem frelses men individer som holder Guds bud og følger Ham. De er de frelste Han vil skille ut til Sin gruppe tilhørere men samtidig kan vi se i skriften at Gud har hatt sitt folk opp igjennom alle tider, skjult eller ikke skjult.

Rett før Jesu andre komme vil en gruppe tilhørere som holder Guds bud og selv har Jesu tro kalle mennesker ut av kirkene/ grupper som tror de tilber Gud men i realiteten Satan/ Antikrist. Det er slik at om noen tilhører denne "gruppe" så blir man ikke frelst av den grunn, Gud ser til hvert enkelt menneskes hjerte og ser hva som gjør at man velger å følge Ham.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.


Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.


Åp 18,4-5 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si:

Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder (Moralske lovbrudd/ brudd på de ti bud), og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

For hennes synder (Moralske lovbrudd/ brudd på de ti bud) når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu.


De som Gud samler holder Hans bud, resten går til vinpressa.

Åp 14,19-20 Og engelen lot sin sigd gå over jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes store vinperse. Og vinpersen blev trådt utenfor byen, og det gikk blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som tusen og seks hundre stadier.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen