Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2  
Forfatter: Tittel: Hva er dåp i Ånden?
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-8-2016 kl 13:50


Ja mange av prestene i kirkene er ikke helt gode, de kan jeg si meg enig i, men de er nå tross alt ikke hiereus, som de var i den gamle pakt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-8-2016 kl 18:08


Sitat: skrevet av gana  
Ja mange av prestene i kirkene er ikke helt gode, de kan jeg si meg enig i, men de er nå tross alt ikke hiereus, som de var i den gamle pakt.


Bra, derfor kaller Guds ord mennesker ut av Babylon og inn i Hans rike. Men la oss ikke gå på person i kirkene men se på hva kirken lærer bort og er. Det er ikke menneskene vi må se på men kirkens lære er god. Om kirkens lære ikke er god, er da prestene som forsvarer og forkynner det som ikke er godt, gode? Derfor ikke se på person men systemet, troen.

Når det gjelder Hierius så er vår Yppersteprest det, den sermonielle lov er enda igjennom Ham, og vi tilhører Hierius men er selv prester for Ham. På hvilken måte sier Guds ord vi er og skal virke som prester under ham som vår personlige Yppersteprest? Hva er og da de kommende oppgaver vår Yppersteprest skal utføre?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2016 kl 01:42


Sitat: skrevet av LeifG  
På hvilken måte sier Guds ord vi er og skal virke som prester under ham som vår personlige Yppersteprest? Hva er og da de kommende oppgaver vår Yppersteprest skal utføre?

Vår oppgave tror jeg kan oppsummeres i følgende to ord av Herren: "Følg meg!" Vår oppgave er å følge og Herrens oppgave er å lede. Og her er det nok en del misforståelse i dag, det er nemlig ikke nok å tro om det ikke også er etterfølgelse. Det er bare tro i betydning etterfølgelse som frelser. Vår oppgave er altså å gå Veien og ikke bare tro på den.

Jeg tror faktisk ikke vår yppersteprest kommer til å gjøre så mye annet enn dette å lede oss før han kommer tilbake, bortsett fra det da at han skulle gjøre i stand en plass for oss, men ellers så tror jeg nok at han allerede har gjort alt annet ja. Eller har jeg oversett noe :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2016 kl 08:43


Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,1 Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus,

Hebr 4,15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

Hebr 8,1-2 Men en hovedsak ved det som her sies, er dette: Vi har en sådan yppersteprest som satte sig ved høire side av Majestetens trone i himlene, 2 med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske.

Hebr 8,4-6 Var han nu altså på jorden, da var han ikke engang prest, da der er prester som efter loven bærer frem gavene, 5 de som tjener ved et avbillede og en skygge av det himmelske, efter den forskrift som Moses fikk da han skulde gjøre tabernaklet; for han sier; Se til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet. 6 Men nu har han fått en så meget bedre prestetjeneste som det og er en bedre pakt han er mellemmann for, da den er grunnlagt på bedre løfter.

Hebr 8,10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Hebr 9,1-10 Nu hadde vel og den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom 2 For der blev laget et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene: dette kalles det Hellige. 3 Og bak det annet forheng var det telt som kalles det Aller-helligste, 4 som hadde et røkoffer-alter av gull og paktens ark, som var klædd rundt om med gull, og i denne var en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler, 5 og over den herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen; men om disse ting skal vi ikke nu tale stykke for stykke. 6 Men da nu dette er laget således, går prestene alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste; 7 men i det annet telt går bare ypperstepresten inn en gang om året, ikke uten blod, som han bærer frem for sig selv og for folkets forseelser, 8 idet den Hellige Ånd herved gir dette til kjenne at veien til helligdommen ennu ikke er åpenbaret så lenge det forreste telt ennu står, 9 for dette er et billede inntil den nuværende tid, og svarende til dette bæres det da frem både gaver og slaktoffer, 10 som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk.

Hebr 9,20-25 Dette er den pakts blod som Gud har foreskrevet for eder. 21 Men også teltet og alle gudstjenestens redskaper oversprengte han i like måte med blod. 22 Og næsten alt blir efter loven renset med blod, og uten blod blir utgydt, skjer ikke forlatelse. 23 Det er altså nødvendig at avbilledene av de himmelske ting blir renset ved dette, men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse. 24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, 25 og heller ikke forat han flere ganger skulde ofre sig selv, således som ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod;

Hebr 10,16-21 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, 17 og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. 18 Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd. 19 Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, 20 som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød, 21 og da vi har en stor prest over Guds hus,
Så om vi da skal tro dette ser vi at sabbatshøytidene er bildet på noe som har skjedd og skal skje. Det med Jesus som Yppersteprest men også som Konge og Gud over hele universet, som Yppersteprest skal Han rense hele universet og også til slutt seg selv. Hva forteller den gamle pakt om denne tjeneste? Om vi velger å søke Jesus der i vil vi se hva som kommer.

Derfor gana, hva betyr det for oss å ha frimodighet til å gå inn i helligdommen i dag, og hvor langt skal vi nå gå?

Ser du Veien, følger du Ham?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2016 kl 08:52


Til meg og deg gana:

Hos 6,6 For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mere enn til brennoffer.

Sal 51,18-19 For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag. Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2016 kl 14:44


Sitat: skrevet av LeifG  

Derfor gana, hva betyr det for oss å ha frimodighet til å gå inn i helligdommen i dag, og hvor langt skal vi nå gå?

Hvor langt vi skal gå?

Kan ikke se at det er forskjellige grader i helligdommen.

Hele vår frimodighet ligger jo nettopp i det at frelsen er fullkommen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-8-2016 kl 18:53


Hvis du ikke ser forskjellen på presten og Yppersteprestens oppgave så forstår du heller ikke hva Paulus snakker om her:

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 10,19-20 Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød,


På hvilken måte er vi i helligdommen og på hvilken måte der i kan vi komme frem for nådens trone i dag? Det er det Paulus snakker om og hva skjer med Jesu tjeneste som Yppersteprest når Han forlater tjenesten som Mellomann og henter oss? Faktum er at de gamle pakt i bilder forteller hva som skjer og hva som skal skje.

Forteller Gud om Sin fullkommenhet til oss slik at vi kan tro den, ha tillitt til den?

Kan forresten urene komme inn, om vi ikke holder Hans bud, kan vi komme inn?

Matt 7,20-24 Derfor skal I kjenne dem av deres frukter.

Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?
Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell;

Matt 22,12-13 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-8-2016 kl 01:55


Tror ikke man behøver å gå til den gamle pakts bilder for å få opplysning rundt Jesu gjenkomst og vår samling hos ham. Gud har gitt en stigende åpenbaring så det som ikke er klart om dette i NT er det vel kanskje heller ikke meningen at vi trenger å vite. En stigende åpenbaring, det vil si at det meste om Guds rike og endetid er klarere i NT enn i GT. Nokså naturlig også siden NT er nærmere de hendelsene enn GT.

I den gamle pakt så de bare det som skulle komme langt borte (Hebr 11,13), i det nye testamente har vi øyenvitner som så og hørte Herren personlig.

All fornuftig tolkning tar derfor utgangspunkt i sentrum og det som ikke er klart der kan det fort bli litt spekulativt å søke klarhet i av litt dunkle og usikre bilder fra gamle GT-profetier. Ingen nedvurdering av profetene og GT dette, men det er bare det at vi ser ganske enkelt klarest der lyset er sterkest.

Også profetene så klarest det som var nærmest, det som lå langt frem i tid så de i bilder som de vel ofte ikke forstod selv og som i dag kan gi rom for flere tolkninger. Å ta utgangspunkt i slike profetier og la disse overstyre det som NT sier blir derfor helt banan. All vettug tolkning av alle skrifter tar utgangspunkt i det som er klarest og som ligge nærmest i tid. Det er det eneste som er fornuftig.

Men nå kan det jo også tenkes at GT gir opplysninger som NT ikke gir, selvsagt, men noen detaljbeskrivelse av hva som skjer når Herren henter oss, utover det som står i NT, har jeg ikke mye tro på. Hadde det vært noe som skulle forstås i den retning så tror jeg vi ville fått det av apostlene, de skulle jo få den hele sannhet.


[Redigert den 2-8-2016 kl 01:55 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-8-2016 kl 08:12


Så vet vi at de første kristne brukte GT alene for å se om troen var sann, så vet vi at evangeliet på samme måte som vi har fått det også ble presentert Moses (ja, på Sinai). Vi ser også, når vi leser at Adam og Eva fikk evangeliet. Vi vet også at den som ikke forkynner ordet og vitnesbyrdet ikke har sannheten, lyset eller Gud i seg.

Så der står du da gana.

Men heldigvis sier du at du ikke tror, mao er det enda håp.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-8-2016 kl 11:58


Ja hvis Moses fikk evangeliet så måtte det jo være for å få et lys
og en forståelse som ellers ikke kom helt klart frem i den gamle
pakt. Og det stemmer jo også bra med det jeg sier om en
stigende åpenbaring fra GT til NT.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-8-2016 kl 20:46


Guds ord forteller hele veien stigende åpenbaringer fra Adam og Evas fall til korset, den forteller også at frafallet skal komme etter korset og at sannheten fra gamle tider igjen skal gjenoppdages.

Frelsen via Kristis rettferdighets kledning:

1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.

Apg 3,21 som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Ef 1,10 om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

Ef 1,17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

Ef 3,2 om I ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er mig gitt for eder,

Ef 3,8-11 Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt, forat Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulde bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen efter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre,Du sier "hvis" Moses fikk evangeliet.., har du ikke lest NT og sjekket NT med GT? Paulus forteller nøyaktig hvorfor lyset ikke nådde frem i den gamle pakt. Du kan sjekke det Paulus sier i GT, om det stemmer.

Du har ører og du har øyne, kan du skjelne?

Hebr 3,7-9 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år;

Hebr 3,12-13 Se til, brødre, at det ikke i nogen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud; men forman hverandre hver dag, så lenge det heter idag, forat ikke nogen av eder skal forherdes ved syndens svik;
Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,11-12 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-8-2016 kl 21:08


Frafallet er her, men noen sannhet fra gamle tider som skal gjenoppdages har jeg ikke hørt om.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-8-2016 kl 08:15


Om frafallet er her, hvordan skal Gud redde mennesker tilbake til seg om ikke sannheten fra begynnelsen kommer opp?
Tror du mennesket er en bunch av sauer for Herren Gud? Kan Han dele sin kjærlighet med en sau som ikke skjønner kjærlighet? Er en sau ett bilde av Gud? Hvem er Gud?

Les eller de vers som jeg ga sist, det står noe der.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-8-2016 kl 21:43


Sannheten fra begynnelsen? Og da vil du først og fremst tilbake til evangeliet til Moses eller yppersteprestens tjeneste i tempelet? Det kan nok til tider være vel og bra, men i den sigende åpenbaring tror jeg egentlig sannhet om Guds frelse kommer klarest frem i NT. Ingen grunn til å gjøre det mer kronglete enn det det er, for folk som er fullstendig bibelfremmede er det viktig å gjøre det så enkelt som mulig. Og det var jo derfor Jesus kom, for å gi oss frelsen og for å gjøre den forståelig for alle, og denne sannheten fra begynnelsen finner vi nå klarest forklart i NT, ja NT er den stigende åpenbaringens høydepunkt, et evangelium som gjør frelsen forståelig for alle folk.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-8-2016 kl 23:11


Sitat: skrevet av gana  
Sannheten fra begynnelsen? Og da vil du først og fremst tilbake til evangeliet til Moses eller yppersteprestens tjeneste i tempelet?


Hvordan klarer du å få det til? Hvordan greier du å si til deg selv så simpelt at det du sier her over er det jeg sier?

Sannelig er menneskets hjerte (føleriets makt over kjødet igjennom løgn, og slik falt Eva) det mest svikefulle av alt.


Sitat:
Det kan nok til tider være vel og bra, men i den sigende åpenbaring tror jeg egentlig sannhet om Guds frelse kommer klarest frem i NT. Ingen grunn til å gjøre det mer kronglete enn det det er, for folk som er fullstendig bibelfremmede er det viktig å gjøre det så enkelt som mulig. Og det var jo derfor Jesus kom, for å gi oss frelsen og for å gjøre den forståelig for alle, og denne sannheten fra begynnelsen finner vi nå klarest forklart i NT, ja NT er den stigende åpenbaringens høydepunkt, et evangelium som gjør frelsen forståelig for alle folk.


Det kommer frem i NT, ja men når vi da leser NT er det viktig å sjekke om det vi leser stemmer med Moses og profetne. Hvis ikke er det løgn og ett Satans bedrag, noe Guds ord gir en garanti for. Så hva og hvem tror du da på?


Hebr 2,14-18 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, 15 og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid. 16 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,1-2 Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus, 2 han som var tro mot den som gjorde ham dertil, likesom og Moses var i hele hans hus.

Hebr 3,7-11 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, 9 hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; 10 derfor harmedes jeg på denne slekt og sa: De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier, 11 så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile!

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6-7 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld, 7 så fastsetter han atter en dag: idag, idet han sier ved David så lang tid efter, således som før er sagt: Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-8-2016 kl 23:36


Sitat: skrevet av LeifG  

Det kommer frem i NT, ja men når vi da leser NT er det viktig å sjekke om det vi leser stemmer med Moses og profetne. Hvis ikke er det løgn og ett Satans bedrag, noe Guds ord gir en garanti for. Så hva og hvem tror du da på?

Ja her er vi vel muligens ved noe av forskjellen i vår oppfatning. Du ser ut til å mene at hvis ikke NT stemmer med din oppfatning av GT så må NT være feil. Selv gjør jeg det motsatt, jeg korrigerer min forståelse av GT etter NT. Og grunnen til dette har jeg nevnt flere ganger, det er en stigende åpenbaring i Bibelen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-8-2016 kl 08:26


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Det kommer frem i NT, ja men når vi da leser NT er det viktig å sjekke om det vi leser stemmer med Moses og profetne. Hvis ikke er det løgn og ett Satans bedrag, noe Guds ord gir en garanti for. Så hva og hvem tror du da på?

Ja her er vi vel muligens ved noe av forskjellen i vår oppfatning. Du ser ut til å mene at hvis ikke NT stemmer med din oppfatning av GT så må NT være feil. Selv gjør jeg det motsatt, jeg korrigerer min forståelse av GT etter NT. Og grunnen til dette har jeg nevnt flere ganger, det er en stigende åpenbaring i Bibelen.


Om du leser GT og NT så ser du at det du sier ikke er riktig.

Sett deg inn i situasjonen, Guds folk i GT får en garanti fra Gud selv at hvis noen kommer med noe som taler imot de ti bud i Paktens Ark så er det ikke fra Ham. Det er gjentatte ganger gitt av Gud at om noen traler imot de ti bud, med eller uten fine ord så er det fra den onde for å bedra.

Med andre ord kan ikke Gud innføre en ny pakt uten at den stemmer med Paktens Ark, hvis ikke dolker Gud sitt folk i ryggen og Guds ord er ikke tillitten verdig.

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har,

Fork 12,13 Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre.

Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!Altså det er ikke jeg som sier dette gana (selv om du hardnakket vil at det er Jeg som sier det), det er Guds ord som sier dette.

Hebr 11,1-7 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.

Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.

Ved tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain; ved den fikk han det vidnesbyrd at han var rettferdig, idet Gud vidnet om hans gaver, og ved den taler han ennu efter sin død. Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud; men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-8-2016 kl 18:51


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Det kommer frem i NT, ja men når vi da leser NT er det viktig å sjekke om det vi leser stemmer med Moses og profetne. Hvis ikke er det løgn og ett Satans bedrag, noe Guds ord gir en garanti for. Så hva og hvem tror du da på?

Ja her er vi vel muligens ved noe av forskjellen i vår oppfatning. Du ser ut til å mene at hvis ikke NT stemmer med din oppfatning av GT så må NT være feil. Selv gjør jeg det motsatt, jeg korrigerer min forståelse av GT etter NT. Og grunnen til dette har jeg nevnt flere ganger, det er en stigende åpenbaring i Bibelen.


Om du leser GT og NT så ser du at det du sier ikke er riktig.

Sett deg inn i situasjonen, Guds folk i GT får en garanti fra Gud selv at hvis noen kommer med noe som taler imot de ti bud i Paktens Ark så er det ikke fra Ham. Det er gjentatte ganger gitt av Gud at om noen traler imot de ti bud, med eller uten fine ord så er det fra den onde for å bedra.

Man taler selvsagt ikke imot de ti bud fordi om man har en
forståelse av dem som er i tråd med NT, i så fall ville jo
apostlene og Herren selv være fra den onde.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-8-2016 kl 21:15


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Det kommer frem i NT, ja men når vi da leser NT er det viktig å sjekke om det vi leser stemmer med Moses og profetne. Hvis ikke er det løgn og ett Satans bedrag, noe Guds ord gir en garanti for. Så hva og hvem tror du da på?

Ja her er vi vel muligens ved noe av forskjellen i vår oppfatning. Du ser ut til å mene at hvis ikke NT stemmer med din oppfatning av GT så må NT være feil. Selv gjør jeg det motsatt, jeg korrigerer min forståelse av GT etter NT. Og grunnen til dette har jeg nevnt flere ganger, det er en stigende åpenbaring i Bibelen.


Om du leser GT og NT så ser du at det du sier ikke er riktig.

Sett deg inn i situasjonen, Guds folk i GT får en garanti fra Gud selv at hvis noen kommer med noe som taler imot de ti bud i Paktens Ark så er det ikke fra Ham. Det er gjentatte ganger gitt av Gud at om noen traler imot de ti bud, med eller uten fine ord så er det fra den onde for å bedra.

Man taler selvsagt ikke imot de ti bud fordi om man har en forståelse av dem som er i tråd med NT, i så fall ville jo apostlene og Herren selv være fra den onde.


Ingen av apostlene eller Jesus taler eller vandrer imot de ti bud, tvert om så sier de at om man ikke går i henhold til de ti bud arver man ikke evig liv.

Ikke ett vers letter på ett eneste bud, faktisk forsterkes de ved å helhjertet gå med Gud igjennom den nye pakt. Guddommelig natur og ja Ånden kan ikke av Sin natur vandre bort fra Paktens Ark.

Det er kun Satans løgner som får mennesker til å vandre med onde eller fine ord bort fra de, det så de ikke skal arve evig liv men stå Jesus/ Gud imot, antikrister.

Lytt til deg selv, med fine ord setter du Gud ut av sin kraft i ditt liv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-8-2016 kl 21:51


Ja også når det gjelder budene er det forskjell på GT og NT, NT gjør helligholdelsen mer universell og likegjeldene for alle dager, det handler om en stigende åpenbaring der Guds lov innskjerpes misjoneres ut til alle folk.

Ellers så syns jeg det blir en smule katolsk når du setter likhetstegn Jesus og apostlene når det gjelder budene, apostlene brøt budene ved flere anledninger, og dette viser at Herren var Gud mens apostlene bare var mennesker.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-8-2016 kl 13:28


De brøt kun menneskebud om Guds bud, mao de holdt Guds bud men ikke menneskebud og brøt med tradisjoner slik at de holdt Guds bud.

Igjen, med fine ord setter man Gud lov ut av sin kraft.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-8-2016 kl 16:59


Kanskje du er med i New World Order,

det ser ut til å være noe på gang der ja

https://www.youtube.com/watch?v=oAaQTnCNo70
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-8-2016 kl 22:09


De er eventuelt humanister i samarbeid med Den ROMERSKE Katolske Kirke og trekker med seg deres ti hedenske bud. Alle som underkaster seg antikrist ti bud, altså uten det 2. bud og soldagen/ søndagen i stedet for Sabbaten tilhører Skjøgen og Dragen (Satan). De og den økumeniske bevegelse vil bringe frem det 8. som er en av de 7.

[Redigert den 6-8-2016 kl 22:10 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-8-2016 kl 05:12


Det høres nesten ut som du har meldt deg ut av hele kristenheten, hvis du noen gang har tilhørt der da.

Men men, en jøde er vel en jøde uansett hvilke århundre man tilhører.

Det var forresten etter 2. verdenskrig det ble fart i New World Order,

de ville innføre den verdensomspennende orden det klapp for Hitler å innføre.

Alt One World-snakket går i samme retning, det gjelder å samle mest mulig under færrest mulig.

Og så en vakker hviledag så er han her, verdenslederen, og er det en jøde så vil det ikke overraske, time will show.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-8-2016 kl 08:41


Den kommende verdensleder vil bære med seg tittelen Pontifeks Maximus, Brobyggeren og hvem er det i dag?


Alle som tror og har Guds Ånd er en jøde, jøde eller greker.

Rom 2,28-29 For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

Rom 3,29 Eller er Gud bare jøders Gud? er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers,

Rom 10,12 Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham;
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-8-2016 kl 13:58


Det er vel for så vidt riktig, men også viktig å huske på at ord og navn
ofte kan ha flere betydninger. Viktig å få med seg litt av bredden,
hvis ikke så kan det fort glippe, ikke minst i forståelsen av
overgangen mellom den gamle og den nye pakt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-8-2016 kl 17:22


Overgangen fra den gamle til den nye er at Jesus er ofret en gang for alle og med det trer Han inn som Yppersteprest istedenfor den gamle pakts presteskap som hadde de billedlige oppgaver som Yppersteprest. Han tar for seg de Yppersteprestelige reelle tjenester i himmelen, som den gamle pakt hadde i bilder. De prestelige oppgaver som hadde med ofringer av dyr å gjøre ble med Jesu offer borte.
Mao er det nå åpent inn i det hellige, men kun for de som ser Jesus omvender seg til Ham og lar seg døpe i Jesu navn. De som holder Guds bud er Hans folk, og åndelige jøder, kun de (greker og jøde).

Ellers ingen endring.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-8-2016 kl 18:48


Ellers ingen endring? Da kan jeg forstå at du ikke har så
mye sans for pinsevenner. Du nevner jo ingenting om
pinse og nådegaver og den slags liv og røre som
det nok var langt mindre av i den gamle pakt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-8-2016 kl 22:43


Pinsehøytiden (en av sabbatene i frelsesplanen) ble oppfylt da Ånden falt på jødene rett etter Jesu himmelfart gana.
Du glemmer at sabbatene, altså påske, pnse etc tilhører den sermonielle lov som nå vår Yppersterpest tar hånd om, de som enda ikke ble oppfylt etter pinsen.
Åndens gaver er fred og ro, kjærlighet og barmhjertighet, omsorg og ydmykhet. Åndens gaver er kunnskap og egenskaper mennesket ikke selv kan ha uten Gud.
De gaver forsøker imidlertid Satan å etterligne men hans gaver er kjødelige, ja mere dramatiske med tegn og under, ild fra himmelen og som får kjødelige følelser til leve ut sitt liv.

Den gamle pakt ga de som trodde gaver vi enda ikke har sett etter Kristi himmelfart.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2016 kl 03:40


Jeg tenker mer at pinsen er en vedvarende høytid i den nye pakt, et åndsnærevær som er likt hver dag.

Det er riktig at også Satan kan gjøre tegn og under, men dette var i den nye pakt først og fremst noe som skulle følge de som tror. Det gjelder bare å skille klinten fra hveten, men det gjør man ikke ved å fraskrive den rette vei alt overnaturlig. Gjør man det så uthuler man troen og står tilbake med ikke så mye annet enn død religiøsitet. Og da er det kanskje ikke så rart at fokuset på loven blir det sentrale. Død avler død.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2016 kl 09:31


Sitat: skrevet av gana  
Jeg tenker mer at pinsen er en vedvarende høytid i den nye pakt, et åndsnærevær som er likt hver dag.


Ja, Ånden faller på enhver som lar seg døpe og som da går inn i det helllige liv, de får gaver men pinsehøytiden fra den gamle pakt er ett bilde på mere. Denne sabbaten representerer også tidiligregnet og noe vi kaller senregnet men senregnet tilhører innhøstningen senere. Her åpenbares det det en annen dimensjon over Åndens virke.
Selve Pinsesabbaten viste frem til da Ånden skulle falle på omvendte mennesker, så de skulle spre Sannheten, Guds ord til hele menneskeheten. Denne sabbaten ble oppfylt på pinsefestens dag rett etter Kristi himmelfart

Apg 2,1-4 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Og med ett kom det en lyd fra himmelen som av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt. Og det viste sig for dem tunger likesom av ild, som skilte sig og satte sig på enhver av dem.
Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

6 Da nu denne lyd kom, strømmet hopen sammen og blev forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget mål;På samme måte ble også påskens sabbat oppfylt ved korsfestelsen fra Palmesøndagen av. Disse sermonielle påbud presteskapet utførte var ett bilde av det som her skjedde og derfor utføres ikke den gamle pakts sermonielle påbud lengre av den gamle pakts folk, nå er det en ny pakt. Jesus ivaretar oppfyllelsen av de resterende bilder i den gamle pakts presteskaps ordning som vår personlige Yppersteprest og Mellommann.

Håper du ser dette.

Sitat:
Det er riktig at også Satan kan gjøre tegn og under, men dette var i den nye pakt først og fremst noe som skulle følge de som tror. Det gjelder bare å skille klinten fra hveten, men det gjør man ikke ved å fraskrive den rette vei alt overnaturlig.


Ja, og hvordan ser hva som er hvete og ikke? Jo, Guds ord sier at om noen kommer og gjør undere men ikke holder Guds bud, og viser til Guds pakt vidnesbyrd (uten å kverulere det bort med fine ord) så er vedkomne en bedrager, uten unntak. Så hvilke frukter avgir den som ikke holder Guds bud? Nestekjærlighet? Nei, langt derifra for nestekjærlighet er umulig uten lojalitet til Guds bud. Det er umulig å lære Guddommelig natur å kjenne uten å ha Gud som sin personlige Gud i sitt liv, det er kun Han som kan fri oss fra trelldom.

2 Mos 20,2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

Ut av Egypt er ut i fra mangel på tro/ vantro eller også ateisme som ser på seg selv som guder. Å bli fridd fra trelldom/ slaveri er å bli brakt ut av fallen syndig natur som driver denne verden. Han må vi holde oss til.

5 Mos 5,6-7 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.
5 Mos 5,15 For du skal komme i hu at du selv var tjener i Egyptens land, og at Herren din Gud førte dig ut derfra med sterk hånd og utrakt arm; derfor har Herren din Gud befalt dig å holde sabbatsdagen.Sitat:
Gjør man det så uthuler man troen og står tilbake med ikke så mye annet enn død religiøsitet. Og da er det kanskje ikke så rart at fokuset på loven blir det sentrale. Død avler død.


Død kommer som ett resultat av at man bryter loven gana, Jesus døde ikke for våre lovbrudd slik at vi kan fortsette i lovbrudd. Han døde så vi av Hans nåde kan på tross av våre lovbrudd bli frelst fra lovbrudd og allikevell få leve.

Synd avler synd og dermed er synden tilhørende den mørkeste avgrunn hvor døden er. Død avler ikke død, død er død.

Det er barmhjertighet og rettferdighet i frelsen fra synd/ død men se på korset og hvem (hva) som der er.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2016 kl 21:01


Kanskje det blir mer forståelig om man sier at "dødens tjeneste" (1 Kor 3,7) avler død. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende (1 Kor 3,6). Men heldigvis så er nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene (Rom 3,21).

Og merk deg det; Guds rettferdighet er nå blitt åpenbart uavhengig av loven.

Om dette vitner loven og profetene - det er kun Ånden som gjør levende.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-8-2016 kl 21:38


Gana, ingen kan se Guds rettferdighet uten å se loven så man skjønner at man er en lovbryter, altså en synder dsom trenger frelse fra synd.

Guds rettferdighet åpenbart er avhengig at vi erkjenner at vi er lovbrytere, altså må vi se loven for å bli frelst fra synd i Jesu navn.

Men om du tjener loven i deg selv sliter du.

Rom 3,19-21 Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, forat hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven,

Rom 3,28 For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lov-gjerninger.

Rom 3,31 Ophever vi da loven ved troen? Langt derifra! vi stadfester loven.


Med andre ord så holder man loven om man tror på Ham og ikke loven. Man holder loven fordi man følger Ham som holdt loven. Men derimot om man er bedratt av Antikrist tror man at man tror men følger altså Djevelen/ lovbryteren i Guds navn. Det står jo skrevet og nå har vi jo da loven på hjertets tavler. Mao., våre følelser er fopr loven som stod på steintavler, vi elsker loven av vårt hjerte og sinn (ikke bokstaver på stein).


2 Kor 3,3 idet det blir vitterlig at I er Kristi brev, tilblitt ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på hjertets kjødtavler.

2 Kor 3,6-7 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende. Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-8-2016 kl 03:52


Ja det er ved troen man blir tilregnet rettferdighet, loven fører bare til fallitt. Sånn begynner kristenlivet og sånn fortsetter det. Troen er ikke noe som fjerner syndet fra vårt indre, men troen fjerner vår synd for Gud. Det er det det betyr å få en tilregnet rettferdighet, vi blir ikke syndfrie i oss selv, men troen gjør oss rettferdige for Gud. Og det er kun på denne måten man kan holde loven, ved at vår tro fjerner synden for Guds åsyn.

Det er også bare en sådan tro som virkelig har bruk for Kristus, den har rett og slett ikke så mye annet å rose seg av, og det var det jo ikke meningen vi skulle ha heller, Kristus skulle være vårt alt. Og at Kristus er vårt alt betyr at han også er vår lovoppfyllelse - og takk for det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-8-2016 kl 09:54


Sitat: skrevet av gana  
Ja det er ved troen man blir tilregnet rettferdighet, loven fører bare til fallitt.


Ja, men hvorfor fører loven til falitt i oss som er skapt og født i fallen syndig natur?


Sitat:
Sånn begynner kristenlivet og sånn fortsetter det.


Når vi begynner å tro blir vi tilregnet, ja. Det fordi vi angrer våre synder, ber om tilgivelse og går inn med Ham. Ingenting takket være oss selv men Ham.

Det er takket være loven Gud har definert så vi kan forstå at vi erkjenner dette. Det er takket være loven, i vår elendighet at vi kan se Gud, se Kjærligheten.

Sitat:
Troen er ikke noe som fjerner syndet fra vårt indre, men troen fjerner vår synd for Gud.


Tja, riktig men også det så Han kan bo i oss og forsoningen kan begynne.., til ett liv uten synd/ lovbrudd. Tja, fordi når vi kommer til tro vender vi om fra erkjent synd/ lovbrudd og lever ett nytt liv. Mao har Han gjort oss uten synd.

Han ser at vi av hele vårt hjerte ønsker å gå med Ham og derfor ser Han oss uten synd, selv om vi uten å skjønne det enda muligens synder og lever i synd. Det er ikke synd for Ham men det er synd om vi fornekter Hans virke i oss så vi ikke kan formes fra fallen syndig natur til guddommelig natur. Da må Han la oss gå, altså fra melk til brød.

Troen fjerner synden fra vårt indre det fordi Han skriver loven i vårt indre så vi elsker å gjøre loven.

Sitat:
Det er det det betyr å få en tilregnet rettferdighet, vi blir ikke syndfrie i oss selv, men troen gjør oss rettferdige for Gud. Og det er kun på denne måten man kan holde loven, ved at vår tro fjerner synden for Guds åsyn.


Ikke syndfrie i og av oss selv, det er rett men vi blir syndfrie fordi Han gjør oss det om vi går på veien Han har pekt og gått opp for oss. Det er kun på den måten vi kan lære å elske å leve ett liv uten lovbrudd, altså syndfrie slik Han tiltenkte mennesket å leve. Gud vant!

Men det er riktig at selve metodikken, inngangen til frelsen er slik at våre synder blir ufortjent tatt av os og lagt på Jesu skuldre så Han dør for oss. Den metoden fjerner den synd vi har gjort slikat Gud ikke ser synden, det fører til at Han kan lære oss. Det er nåde virksom det.


Sitat:
Det er også bare en sådan tro som virkelig har bruk for Kristus, den har rett og slett ikke så mye annet å rose seg av, og det var det jo ikke meningen vi skulle ha heller, Kristus skulle være vårt alt. Og at Kristus er vårt alt betyr at han også er vår lovoppfyllelse - og takk for det.


Bruk for Kristus??? Hvor er Guds kjærlighet, Kristi rettferdighet og hvem er Gud for deg i din forståelse her?

Ditt Jeg (fallen syndig natur) er ikke dødt ennå hører jeg.


Satan har heller ikke bruk for Kristus for å oppnå sitt Jegs ønske.

Jes 14,13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige op, høit over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-8-2016 kl 03:14


Sitat: skrevet av LeifG  

Ditt Jeg (fallen syndig natur) er ikke dødt ennå hører jeg.

Nei Bibelen oppfordring om at vi skal døde synden betyr ikke at vi kan utrydde den, det betyr at vi ikke skal gi djevelen rom (Ef 4,27). Oppfordringen er altså en oppfordring om å så i Ånden istedenfor i kjødet (Gal 6,8). Og slike oppfordringer hadde jo vært fullstendig unødvendige om vår syndige natur hadde vært død. Bibelen viser altså på flere steder og på flere måter at den sanne troende fortsatt har synd, så det er ikke så mye grunn til å protestere på dette, men kjenner jeg deg rett så kommer du nok til å fortsette :-).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-8-2016 kl 08:45


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Ditt Jeg (fallen syndig natur) er ikke dødt ennå hører jeg.

Nei Bibelen oppfordring om at vi skal døde synden betyr ikke at vi kan utrydde den, det betyr at vi ikke skal gi djevelen rom (Ef 4,27). Oppfordringen er altså en oppfordring om å så i Ånden istedenfor i kjødet (Gal 6,8). Og slike oppfordringer hadde jo vært fullstendig unødvendige om vår syndige natur hadde vært død. Bibelen viser altså på flere steder og på flere måter at den sanne troende fortsatt har synd, så det er ikke så mye grunn til å protestere på dette, men kjenner jeg deg rett så kommer du nok til å fortsette :-).


Igjen fokuserer du på ditt Jeg, hva Du kan gjøre.

Vi må og skal frelses fra synd, ikke i synd slik du betinger at frelsen må være. Det du sier e rat om vi skal kunne bli frelst fra synd så må syndens natur være død før frelsen kan starte i oss..??

Du lyver så du tror det selv!

Rom 8,7-10 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.

Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.


Vel, er man i kjødet kan man ikke tro på å bli frelst fra synd men er man i Ånden kan man ikke tro annet, altså uten å synde her og nå.

Hva sier Guds ord om Guds barn som han henter ved sitt andre komme? Jo, at de ikke synder, altså holder Guds bud. Hvordan er det mulig? Jo, Gud skriver på forhånd loven i hjertet, altså dine barns følelser slik at de føler for å gjøre loven og Han skriver loven i deres sinn. Altså så de har loven i sine tanker hele tiden slik at man tenker på å gjøre loven hele tiden.

Så da føler man for å følge Guds bud og man tenker å gjøre etter den hele tiden, det fører til gjerninger, altså en vilje og kraft til å stå imot syndig fallen natur., faktsik gir Han også dise, sine barn en helt ny frisk Ånd også.

Men man kan velge å ikke tro Guds ord her og heller tro Satans løgn om hvem Gud er og hva Han gjorde på korset.., Kristi rettferdighet.Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.


Ecc 12:13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

Mat 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Rev 22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-8-2016 kl 04:32


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Ditt Jeg (fallen syndig natur) er ikke dødt ennå hører jeg.

Nei Bibelen oppfordring om at vi skal døde synden betyr ikke at vi kan utrydde den, det betyr at vi ikke skal gi djevelen rom (Ef 4,27). Oppfordringen er altså en oppfordring om å så i Ånden istedenfor i kjødet (Gal 6,8). Og slike oppfordringer hadde jo vært fullstendig unødvendige om vår syndige natur hadde vært død. Bibelen viser altså på flere steder og på flere måter at den sanne troende fortsatt har synd, så det er ikke så mye grunn til å protestere på dette, men kjenner jeg deg rett så kommer du nok til å fortsette :-).


Igjen fokuserer du på ditt Jeg, hva Du kan gjøre.

Ja begge de bibelversene jeg ga gir et fokus på hva som bør gjøres, men det er jo ikke mitt påfunn, det er noe Gud vil vi skal gjøre.

Å gjøre er forresten et ganske viktig bibelbudskap når det gjelder troen, man må nemlig i tillegg til troen i hode også ha etterfølgelse om man skal nå målet.

Så det å gjøre skal vi ikke undervurdere, en tro som ikke gjør noe tror jeg nok må være temmelig steindød ja.


[Redigert den 11-8-2016 kl 04:42 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 11-8-2016 kl 08:10


Bra,

Matt 19,17 Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-8-2016 kl 04:30


Først så anklager du meg for å ha fokus på det en skal gjøre for
så i neste innlegg å si bra til at jeg har fokus på det som skal
gjøres. Er ikke så lett å forholde seg til dette.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-8-2016 kl 21:12


Vel, først snakker du om på Kains vei (egne gudsbud), så går du Abels vei, altså gjør som Han sier og holder Hans bud.

Skjønner og ser at det er vanskelig i denne splittede adferd/ situasjon.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 00:31


Det første jeg gjorde var å fokuser på noen vers i Efeserbrevet og Galaterbrevet og jeg kan ikke helt se at det var Kains vei.

Kains problem var vel at han gjorde ting mer av plikt enn av oppriktighet, hjertet var altså ikke helt med i det han gjorde.

Og hvordan kan man så bli helhjertet oppriktig? Jo ved å så i Ånden og døde kjødet, kjødet er nemlig der synden i oss bor.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 07:50


Sitat: skrevet av gana  
Kains problem var vel at han gjorde ting mer av plikt enn av oppriktighet, hjertet var altså ikke helt med i det han gjorde.


Tja men la oss se hva han gjorde. Han dyrket det skapte og ofret det Han selv hadde dyrket frem, Han ble stolt og sa "Se hva Jeg har gjort!".

Han dyrket egoet, sine følelser og sitt eget hjerte fullt og helt, sitt Jeg og med det ga fallen syndig natur æren og med det for seg en egen vei ut av synd.

Abel derimot gjorde som Gud sa, og ofret/ drepte sitt beste Lam for sine synder. Selv om han ikke forstod/ så alvoret( noe vi kan se ettervirkningnene av) i hva synd egentlig er, Abel gjorde i tro og oppriktighet til Skaperens vilje. Med andre ord gjorde Abel Guds bud og vilje uten noe om og men, Kain gjorde det han trodde var Guds vilje fordi han blandet inn om og men i hva Han trodde var best.

Sitat:
Og hvordan kan man så bli helhjertet oppriktig? Jo ved å så i Ånden og døde kjødet, kjødet er nemlig der synden i oss bor.


Og det er slik jeg ser det på Kains vei gana, vi kan ikke så Guds korn for oss selv.

Abels vei:

1. Erkjenne fortapelsen
2. Be om nåde og hjelp
3. Få nåde og hjelp til å se og høre
4. Tro og gjøre så, altså så i Ånden og følg Ham/ gjøre Guds vilje uten noe om og men.

Det Kains vei gjør er å ikke gjøre Guds vilje men tillegge Ånden en vilje (såkorn) og vei (såkorn) Han ikke har pekt ut. På den måten settes Guds bud ut av sin kraft med fine ord som vi kan tro på ved hjelp av en løgn i vårt indre. Det er Kains vei.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 08:04


Bare fantastisk herlig:

Sal 119,34-36 Lær mig!

Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte.

Led mig frem på dine buds sti! For i den har jeg min lyst.

Bøi mitt hjerte til dine vidnesbyrd og ikke til vinning!


:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 08:26


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Kains problem var vel at han gjorde ting mer av plikt enn av oppriktighet, hjertet var altså ikke helt med i det han gjorde.


Tja men la oss se hva han gjorde. Han dyrket det skapte og ofret det Han selv hadde dyrket frem, Han ble stolt og sa "Se hva Jeg har gjort!".

Han dyrket egoet, sine følelser og sitt eget hjerte fullt og helt, sitt Jeg og med det ga fallen syndig natur æren og med det for seg en egen vei ut av synd.

Abel derimot gjorde som Gud sa, og ofret/ drepte sitt beste Lam for sine synder. Selv om han ikke forstod/ så alvoret( noe vi kan se ettervirkningnene av) i hva synd egentlig er, Abel gjorde i tro og oppriktighet til Skaperens vilje. Med andre ord gjorde Abel Guds bud og vilje uten noe om og men, Kain gjorde det han trodde var Guds vilje fordi han blandet inn om og men i hva Han trodde var best.

Sitat:
Og hvordan kan man så bli helhjertet oppriktig? Jo ved å så i Ånden og døde kjødet, kjødet er nemlig der synden i oss bor.


Og det er slik jeg ser det på Kains vei gana, vi kan ikke så Guds korn for oss selv.

Abels vei:

1. Erkjenne fortapelsen
2. Be om nåde og hjelp
3. Få nåde og hjelp til å se og høre
4. Tro og gjøre så, altså så i Ånden og følg Ham/ gjøre Guds vilje uten noe om og men.

Det Kains vei gjør er å ikke gjøre Guds vilje men tillegge Ånden en vilje (såkorn) og vei (såkorn) Han ikke har pekt ut. På den måten settes Guds bud ut av sin kraft med fine ord som vi kan tro på ved hjelp av en løgn i vårt indre. Det er Kains vei.

Tror ikke det er så mye grunn til å opponere mot det du skriver her, men det er mulig vi kan ha litt forskjellig oppfatning av hva det betyr å gjøre Guds vilje. Jeg er nå av den tro at det å gjøre Guds vilje enkelt ganger i Skriften kan ha mer betydning i retning av å ha vilje til Guds vilje enn det å faktisk bokstavelig overholde, ikke minst tror jeg dette gjelde summen av Guds vilje. Håper dette ble forståelig og ga mening, og hvem vet, kanskje det også er noe du burde tenke på :-)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 10:41


Sal 40,9 å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.

Sal 143,10 Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land!

Matt 7,21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.

Matt 12,50 For den som gjør min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor.

Mark 3,35 Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

Joh 6,38 for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 16:39


Ja sånn sies det og noe sånn ville det nok også blitt sagt om apostelen Peter. Ja Jesus var faktisk så fornøyd med Peter at han på den mannen ville byge sin kirke. Men ser vi litt nøyere etter på apostelens liv så ser vi at an hadde en del feil og fall, noen til dels grove. Men viljen hadde han og det var det som reddet ham. Jeg tror også det blir noe på samme måte med resten av oss, Gud ser langt dypere enn bare ytre adferd, ja han ser til hjerteviljen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 17:09


De holdt Guds bud gana.

Når det er sagt så er det ikke på Simon Peter Han vil bygge sin Menighet men på den som hadde den tro at Jesus var sant lidende menneske som oss og allikevell Gud. De er steinene som bygger på Kristus, Hovedhjørnesteinen. Simon Peter er ikke steinen vi bygger på.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Har vi i vårt hjerte vilje til å holde Guds bud? Elsker vi Ham og Hans bud?

Sal 119,32 Dine buds vei vil jeg løpe; for du frir mitt hjerte fra angst.

Sal 119,34-35 Lær mig! Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte. 35 Led mig frem på dine buds sti! For i den har jeg min lyst.

Sal 40,9 å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.


Jer 31,33 men dette er den pakt (den nye pakt) jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren:

Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2016 kl 05:26


Sitat: skrevet av LeifG  
De holdt Guds bud gana.

Det stemmer LeifG, de gjenfødte oppfyller loven ved sin tro.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 15-8-2016 kl 10:14


Vel, Jesu tro, og ved å utføre Jesu tro.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Rom 8,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;

Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.Så de som gjør loven i tro er i Ånden mens de som i tro ikke gjør loven er i kjødet, lurt av seg selv. De kan ikke tro annet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2  

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen