Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Dommen.
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-3-2016 kl 17:59
Dommen.


Moses forteller om selve Dommens gang i sine bøker og her ser vi hvordan den gamle pakts ordning billedlig viste The Day of At-one-ment blir:

Lev 16:29-30 Og dette skal være en evig lov for eder:
I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I faste og ikke gjøre noget arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder.

For på denne dag skal det gjøres soning for eder for å rense eder, så I blir rene for Herren for alle eders synder
.


Denne hendelse fantes sted i Det Aller Helligste i Templet og der inne kunne kun Ypperstepresten rense og Ypperstepresten er Jesus i Den nye Pakt. Med det forstår vi ut i fra Mosebøkene at den Himmelske Helligdom også blir renset samtidig som vi troende renser oss for hendelsen/ Dommens ende. Les videre i kapitlet.
I Hebreerne, skrevet av Paulus ser vi dette:

Heb 9:23 Det er altså nødvendig at avbilledene av de himmelske ting blir renset ved dette, men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse

Så hvorfor rense det som er i himmelen?

Jer 2,22 For om du enn vilde tvette dig med pottaske og bruke meget lut, så skulde dog din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren, Israels Gud.

Gud vet at vi er skitne og våre synder er nedskrevne i himmelen, det er bare Jesu blod som kan rense oss og denne renselsen skjer endelig i den himmelske helligdom.

Simon Peter sier det rett ut:

Act 3:19-21 Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.


Vi ser av Paulus sine ord at før Jesu andre komme er dommen avgjort, skillet mellom de onde og rettferdige er satt.

1Th 4:16-17 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.


Vi ser i Daniels bok at dommen skjer mens nasjonene bedriver sitt eget her nede.

Dan 7:9-11 Mens jeg så på dette, blev det satt stoler frem, og en gammel av dager satte sig; hans klædebon var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild.
En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet.
Mens jeg så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes.


Johannes i Åpenbaringens bok ser også at nasjonene er sinte mens dommen foregår.

Rev 11:18-19 Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.
Og Guds tempel i himmelen blev åpnet, og hans pakts ark blev sett i hans tempel, og det kom lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl.Ser du himmelens helligdom eller ser du bare en jordisk helligdom? Når er/ starter dommen det her over snakkes om? Kan det være slik at dommen er igang allerede?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-8-2016 kl 20:33Ja jeg tror så absolutt dommen er i gang.

Jeg kom over et kjempebra leserinnlegg i avisen Dagen som med all tydelighet viser et kirkefolk i opprør mot Gud.Sitat:

Våger vi å utfordre Herren?


Flere hundre prester er teologiske motstandere av opprøret, men vil de i praksis gjøre motstand? 
Vil de godta ledelsens befaling om å ikke bruke 
de sterke ordene slik at ord som vranglære, synd, opprør og splittelse strykes fra vokabularet?

Vigselsvedtaket er et opprør mot Guds bud. Våger vi å være med på det?

Foreløpig ser det «lovende» ut for opprørerne. De har bred støtte i folket og selv de som er imot synes å godta utviklingen. Men hva tenker Gud? Er Han innstilt på overbærenhet og samarbeid?

Vil Han godta et annet syn ved siden av sitt eget? Eller vil Gud kanskje gå i seg selv og erkjenne at det budet som nå blir vraket var for strengt og avleggs?

Vil Han akseptere å være avsatt som Herre i eget hus, og tenke at det viktigste nå er å bevare arbeidsro og god stemning i de helliges samfunn?

Paulus skriver: La oss ikke utfordre Herren! 1.Kor 10:9. Israels vandring i ørkenen beskrives her som et advarende eksempel for oss. Svært mange av de som ble frelst ut av Egypt, ble senere forkastet av Gud. Dette skjedde fordi de underveis utfordret Herren og gjorde opprør mot Hans bud.

Våger vi å følge i deres fotspor? Våger vi å utfordre Herren?

Etter at Paulus har skildret Guds handlemåte mot Israel i ørkenen, skriver han: Eller våger vi i vekke hans vrede? Er vi sterkere enn han? 1.Kor 10:22.

Tror vi at Gud vil handle helt annerledes mot oss enn det hvert eneste eksempel i Bibelen viser?

Sa Gud til Adam og Eva: Jeg er skikkelig skuffet over dere, men dere skal få bli i hagen! Eller sa Gud til Korah og de andre opprørerne: Så flott at dere har egne meninger og våger å gå imot mitt ord! Selvsagt skal dere få de samme oppgavene som Moses og Aron!

Når Gud så gullkalven utbrøt han da: Så kreativt og fint utført arbeid! Den kan vi bruke i gudstjenesten sammen med lovtavlene!

Nei, Adam og Eva ble jaget ut av hagen, jorden åpnet seg å slukte Korah og de som fulgte han og gullkalven ble knust. Dette er skrevet til veiledning for oss, slik at vi ikke skal våge å utfordre Herren!

Jeg er redd mange tror løgntanken som sier: Gud vil ikke straffe! Bare se hvor godt alt går, hvor mye bra arbeid vi har! Gud vil aldri gi slipp på alt dette, han vil ikke dømme oss. Nei han vil velsigne oss slik at vi blir til velsignelse!

Dette høres jo forlokkende ut, og ting er allerede i ferd med å gå seg til. Selv «bibeltro bedehusfolk» sitter rolig i kirkebenkene, så da har vel Gud også forsont seg med utviklingen?

Tror vi Gud tenker slik: Ikke så farlig om de har forkastet ett av mine bud, jeg har jo ni igjen! De bibelske historiene nevnt ovenfor, og mange flere, taler svært tydelig om dette: Gud tenker ikke slik. Han holder oss ansvarlige og vil dømme. Våger vi å vekke hans vrede? Er vi sterkere enn Han?

Mange er med på opprøret, fordi de ikke regner seg som medansvarlige for det som skjer. De konservative biskopene hadde i egne øyne ikke noe annet valg enn å stemme for det de egentlig var imot, for det ville uansett gått slik. De gjorde det for å bevare enheten og for å sikre sann tro et rom i kirken. Landets konservative proster vil bare gjøre jobben sin! Med den største frimodighet skal de legge til rette slik at alle får den seremonien de har krav på. «Vi følger bare ordre. Dersom ikke vi gjør det, så vil noen andre gjøre det!» Slik lyder unnskyldningene. Vil Gud godta den forklaringen?

Flere hundre prester er teologiske motstandere av opprøret, men vil de i praksis gjøre motstand? Vil de godta ledelsens befaling om å ikke bruke de sterke ordene slik at ord som vranglære, synd, opprør og splittelse strykes fra vokabularet? Får menighetene de vokter noen advarsel? Blir de i stedet villedet av de «bibeltro» prestene fordi deres rolige tilstedeværelse gir inntrykk av at situasjonen vi befinner oss i er ufarlig? Forkynner de i praksis fred, fred, når de i stedet skulle ropt fare, fare?

Hva med oss «vanlige» kristne, uten prestekjole og bispedrakt? Kan vi holdes medansvarlige for kirkeopprøret? Vil Gud forstå dersom vi uten å gjøre motstand lar våre barn og barnebarn bli gjennomtrengt av surdeigen som nå får ligge i kirken? Tar vi sjansen på at kommende generasjoner skal bli dradd inn i et opprør mot Gud, fordi vi selv ikke ville lage bråk og få problemer med mennesker?

Står vi i fare for å bli delaktige i opprøret dersom vi passivt forblir i kirken og resignerer for utviklingen?

Noen forlanger «skriften på veggen» før de vil foreta seg noe. De holder seg i ro og overser alle varsellamper som blinker rødt i Skriften.

Våger vi i vekke hans vrede? Våger vi å satse alt på at Gud ikke vil gjøre med oss etter sitt ord?

Tror vi mer på ekspertenes meninger enn på Bibelens advarende eksempler?

Dersom Bibelen er sann, har ledelsen i Dnk utfordret Gud og vakt hans vrede. Mange står i fare for å bli dratt med i opprøret. Situasjonen vi befinner oss i er konfliktfylt. Ingen av oss kan unngå vanskeligheter, men vi må velge hvem vi vil stå i konflikt med. Hvem vil vi trosse, Gud eller mennesker? (Lesetips Judasbrev og 1.Kor 10:1–22)

http://www.dagen.no/dagensdebatt/synspunkt/LIKEKJ%C3%98NNET-...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 07:33


Sitat: skrevet av gana  

Ja jeg tror så absolutt dommen er i gang.

Jeg kom over et kjempebra leserinnlegg i avisen Dagen som med all tydelighet viser et kirkefolk i opprør mot Gud.


Ja, dommen er i gang og Guds ord forteller også at den er i gang. Sitat åpningsinnlegg:

"Ser du himmelens helligdom eller ser du bare en jordisk helligdom? Når er/ starter dommen det her over snakkes om? Kan det være slik at dommen er igang allerede?"

For å se himmelens helligdom så må man akseptere Kristus korsfestet og oppstanden til og som vår Yppersterpest og Mellommann. En må forstå hva dette innebærer og dette er det man får etter at man har drukket åndelig melk, det er rett og slett fast føde, det er brød og Jesus er vårt brød.

Leser vi Daniels bok og Åpenbaringen så kan vi lese om de siste tider/ dager og endens tid, det er to konkrete forskjellige tider og i de blir det definert når ting skal skje før Jesu andre komme.

Vi leser at Atonement er en egen sabbatshøytid på linje med den oppfylte påske og pinsehøytid.

Vi blir kalt ut av religiøse Babylon (som tror de tilber Gud) før Jesu andre komme så vi ikke skal falle inn under dommen, og med det ikke bli hentet av Jesus ved Hans andre komme.

Det står at Dyrets merke er det som avgjør Babylons skjebne, ja Babylon tar Dyrets merke og med det valg viser Babylon at de ikke under noen omstendigheter vil tilbe Gud og holde Guds bud. Når det skjer er det siste sjanse for å komme ut av Babylon.


På hvilken måte blir vi frelst ut av Babylon igjennom den Yppersteprestelige tjeneste?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 08:46


Frelsen ut av Babylon er lik til alle tider og det handler om ta imot evangeliet om Guds nåde.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-8-2016 kl 10:38


I Åpenbaringen finner vi at mennesker blir kalt ut av Babylon som ett siste kall før Jesu andre komme, likt kallet var fra Noah rett før flommen.

Dette endelige og siste kall kommer når Dyrets merke er gitt.

De tre engelrs budskap om evangeliet og Dyrets merke:

Åp 14,6-12 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Og atter en annen engel fulgte efter og sa:
Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.

Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst:
Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.

Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.


De helliges tålmodighet, som holder Guds bud og har Jesu tro er de som IKKE tar Dyrets merke. De andre er ikke tålmodige, har sin egen tro og sine egne gudsbud i Guds navn. Det kan vi se i Åp 13, at Dyrets merke handler om tilbedelse og bud.


Slik vil tilslutt hele verden høre kallet ut av Babylon:

Åp 18,1-8 Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, og han ropte med sterk røst og sa:
Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si:
Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu. Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket! Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg!

Fordi hun sier i sitt hjerte:
Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se, derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og sult; og hun skal bli opbrent med ild; for sterk er Gud Herren, som dømte henne.Med andre ord handler det siste kall om at nå tar nåden slutt, selve Dommen står for døren.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2016 kl 05:35


Ja..

Og profeten Jesaja har også noe å si om den siste tid. Det skal
da bli gudsdyrkelse uten gudsfrykt og der de istedenfor for det
gode heller velger det onde, ja de velger ganske enkelt å
velsigne det onde fremfor det gode, og dette gjør de
helt bevist.

De som gjør dette,
har valgt sine egne veier,
de har sin glede i det som er motbydelig.
Så velger også jeg
å plage dem,
jeg fører over dem
det de er redde for.
For jeg ropte, men ingen svarte,
jeg talte, men ingen hørte.
De gjorde det som var ondt i mine øyne,
og valgte det jeg ikke ville.


(Jes 66,3b-4)


Hvordan skal så livet for de sanne troende bli i denne
tid? Jo også om det har profeten noe å melde.

Hør Herrens ord,
dere som skjelver for hans ord!
Brødrene deres som hater dere
og støter dere bort for mitt navns skyld,
de sier: «La Herren vise sin herlighet,
så vi kan se deres glede!»
Men de skal bli til skamme.


(Jes 66,5)


Er dette en beskrivelse som passer for vår tid?
Ja jeg tror man skal være ganske blind
for ikke å se det.

Mang en kirkemann velger det onde, og
ikke bare det, det kombineres ofte
med fiendtlig innstilling overfor
de som velger å følge Herren.

Dette er vår tid ja.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2016 kl 09:14


Ja, og det er på grunn av at man har forkastet Gud som Skaper, ja fordi man ikke tror på Guds ord lenger.

Paulus sier det rett ut, de tror på evolusjon istedet for Gud og forkaster skapelsesuken, ekteskapet og tror istedet på at vi slettes ikke dør når vi dør.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-8-2016 kl 09:17


Å tro på disse løgner har direkte følger av ens trosliv. Man kutter ut å ære Gud på Hans dag, den syvende dag Sabbaten. Man forkaster ekteskapet mellom mann og kvinne og satset istedet på homofili, man tror på evig helvetees pine, altså ikke en god og barmhjertig Gud.

Og de tror at alt det er rett og godt, de tror det er i det store og hele Veien, Sannheten og Livet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-8-2016 kl 03:16
Dommen


Hva betyr det at helvetes pine er evig? Det kan tolkes bokstavelig eller det kan tolkes mer billedlig i retning av evig utslettelse, selv har jeg litt sans for den siste av disse, den tolkningen ivaretar på en måte også Gud kjærlighet.

Og kanskje er det ikke så dumt å tolke dette med bud og dager også litt billedlig, et bilde på Gud hellige vilje for oss mennesker, en vilje han selv oppfylte for oss da han han sendte sin egen Sønn til soning for våre synder.

Og hva er så dommen? Jo dommen må jo da være å selv ville gjøre det Gud unektelig har gjort for oss, å tro at man selv kan oppfylle de bud Gud selv oppfylte ved sin ergen død, snakk om å gå Gud i næringen, en grov synd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 17-8-2016 kl 08:59


Sitat: skrevet av gana  
Hva betyr det at helvetes pine er evig? Det kan tolkes bokstavelig eller det kan tolkes mer billedlig i retning av evig utslettelse, selv har jeg litt sans for den siste av disse, den tolkningen ivaretar på en måte også Gud kjærlighet.

Og kanskje er det ikke så dumt å tolke dette med bud og dager også litt billedlig, et bilde på Gud hellige vilje for oss mennesker, en vilje han selv oppfylte for oss da han han sendte sin egen Sønn til soning for våre synder.

Og hva er så dommen? Jo dommen må jo da være å selv ville gjøre det Gud unektelig har gjort for oss, å tro at man selv kan oppfylle de bud Gud selv oppfylte ved sin ergen død, snakk om å gå Gud i næringen, en grov synd.


En billedlig fortolkning av ordet EVIG? Kan det være 1/2 evig?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 17-8-2016 kl 19:04Evighet kan ikke tolkes på noen måte, det er og blir evig.
Å begi seg på å endre betydningen av Guds ord er alvorlig.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2016 kl 01:07


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Hva betyr det at helvetes pine er evig? Det kan tolkes bokstavelig eller det kan tolkes mer billedlig i retning av evig utslettelse, selv har jeg litt sans for den siste av disse, den tolkningen ivaretar på en måte også Gud kjærlighet.

Og kanskje er det ikke så dumt å tolke dette med bud og dager også litt billedlig, et bilde på Gud hellige vilje for oss mennesker, en vilje han selv oppfylte for oss da han han sendte sin egen Sønn til soning for våre synder.

Og hva er så dommen? Jo dommen må jo da være å selv ville gjøre det Gud unektelig har gjort for oss, å tro at man selv kan oppfylle de bud Gud selv oppfylte ved sin ergen død, snakk om å gå Gud i næringen, en grov synd.


En billedlig fortolkning av ordet EVIG? Kan det være 1/2 evig?

Tror du misforstår, billedlig fremstilling betyr ikke at noe er halvt :)

Det var for øvrig ikke spesielt ordet "evig" jeg hadde fokus på,
men ordene "at helvetes pine er evig" Og så påpekte jeg at
dette bibelbudskapet også kan tolkes litt mer
billedlig i retning evig utslettelse.

Evig er altså evig, men evig pine kan også
veldig godt forstås som evig utslettelse -
utslettelsen blir da den pine som
varer evig.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-8-2016 kl 04:18
Evig pine er fortsatt en pine som varer evig. Intet i bibelen som
tyder på noe annet.

Enoch's bok 1 understreker og bekrefter at det finnes en evig pine.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2016 kl 05:56


Helt så enkelt tror jeg ikke det er Viking.

Leser en litt om det bibelske ordet evig vil en se at det kan ha flere betydninger.

"Det var Platon som først satte evighet i kontrast til tid." (...) "For kristendommen derimot er tiden og evigheten sammenknyttet, for en bibelsk betraktning er evigheten helt enkelt uendelig lang tid." (Kilde: Studiebibelen)

Bibelen snakker også om "den annen død" - en evig utslettelse - og da er det vel naturlig å tro at også pinen er borte.

[Redigert den 18-8-2016 kl 06:36 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2016 kl 09:18


Veldig bra gana!

For å tro at det eksisterer en evig fysisk, psykisk pine må man underliggende tro på løgneren, ja morderen.

Det er han som sier "Du skal slettes ikke dø". Og ut i fra den løgnen har all mulig religiøs tilbedelse av selvet utviklet seg. "Du skal bli som Gud". Man tror man ikke kan dø og har tilgjengelig all kunnskap om godt og ondt.., med andre ord som Gud.

Gud er ikke kjærlighet om Han ikke utsletter alt ondt ved Sin Rettferdighet, Kristi rettferdighet.


Dette er Frelse fra ondt gana, å tro ham og ikke den ondes løgner! :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2016 kl 09:21


Sitat: skrevet av gana  
Og kanskje er det ikke så dumt å tolke dette med bud og dager også litt billedlig, et bilde på Gud hellige vilje for oss mennesker, en vilje han selv oppfylte for oss da han han sendte sin egen Sønn til soning for våre synder.


Skapelsesuken er ikke billedlig, den er konkret fremstilt i 24 timers døgn, den syvende dag ble gitt så vi ikke skulle komme vekk og fra Ham. For så å dandere egen tilbedelse av en avgud (bilde av Gud og Hans bud).

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2016 kl 19:42


Ja sånn kan det gå når man setter opp vitenskapen som noe som er i konflikt med kristen tro. Vitenskapen forklarer selvsagt ikke alt, men for de som sysler med slikt er det forholdsvis lett å se at hele skapelsesberetningen er en litraturtype som gir en billedlig fremstilling.

Og det å vite hva slags litraturtype det er snakk om må jo nesten være første bud for å få rett forståelse.

Man kan med andre ord ikke trekke så mye konkret ut av skapelsesberetningen annet enn at Gud skapte.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2016 kl 21:16


24 timers syklus med mere.

1 Mos 1,13-19 Og det blev aften, og det blev morgen, tredje dag. 14 Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. 15 Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. 16 Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene. 17 Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden 18 og til å råde om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19 Og det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag.


Vitenskapen forklarer kun hva de sysler med innenfor Sin egendefinerte bobles grenser.

Når det er sagt så ser vi ut i fra Guds ord at denne verdens vitenskap vil som alltid bli gjort til skamme. Paulus viser også til at de som tror på evolusjon faktisk til slutt støtter homofili som en følge av den naturlige utvikling elvolusjonens prinsipper setter. De gir det skapte æren og ikke Gud for skaperverket, med andre ord ingen bud/ grenser.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-8-2016 kl 22:47


Beklager, men sykluser i seg selv kan ikke brukes til å avgjør om noe skal forstås bokstavelig eller billedlig, selvsagt ikke.

Og man trenger heller ikke å være spesielt vitenskapelig anlagt for å forstå dette, det holder med litt sunn fornuft.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-8-2016 kl 00:32


Vel, enten så tror man Guds ord eller så tror man Ham ikke.

Hebr 11,1-3 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. For på grunn av den fikk de gamle godt vidnesbyrd.

Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.Forøvrig er det langt mere logisk med en skapelsesuke enn hva verdens generelle lære sier om temaet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-8-2016 kl 05:08


Jada, sånn kan det sies ja, litt logikk må til i en forvirret vitenskapelig verden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2185
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-8-2016 kl 05:49


Sitat: skrevet av LeifG  
Veldig bra gana!

For å tro at det eksisterer en evig fysisk, psykisk pine må man underliggende tro på løgneren, ja morderen.

Det er han som sier "Du skal slettes ikke dø". Og ut i fra den løgnen har all mulig religiøs tilbedelse av selvet utviklet seg. "Du skal bli som Gud". Man tror man ikke kan dø og har tilgjengelig all kunnskap om godt og ondt.., med andre ord som Gud.

Gud er ikke kjærlighet om Han ikke utsletter alt ondt ved Sin Rettferdighet, Kristi rettferdighet.


Dette er Frelse fra ondt gana, å tro ham og ikke den ondes løgner! :)

Ja det er viktig å kjempe mot all villfaren bokstavtro, den kan gjøre seg utslag på så mange områder, ikke minst på sabbaten :)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-10-2016 kl 09:35


Sitat: skrevet av Viking  
Evighet kan ikke tolkes på noen måte, det er og blir evig. Å begi seg på å endre betydningen av Guds ord er alvorlig.Sodoma og Gomoras skjebne går inn i evigheten som ett eksempel på hva evig pine betyr. Ingen der pines nå men deres skjebne er evig ild/ pine, fordi slik endte deres liv. For evig tid er det slik at disse byer brant opp og endte sine dager brennende. Det er liksom Johann Olav Koss, han går inn i evigheten som en evig olympisk vinner, ubesieiret og uovervinnelig. Han er en vinner uansett, likt de døde i Sodoma og Gomorra går inn i evigheten med en pinefull død som deres evig endelik. De går inn i evigheten som evige tapere og ett bilde på hvordan Ildsjøen blir.

Bare tenk over det, Gud vil ikke gjenopplive de onde for så å pine de fysisk i evig tid som en straff for at de ikke trodde/ ville tro Ham.

Alt ondt vil bli dekt over, bli til aske og de frelste vil danse på støvet/ jorden/ asken hvor meitemarken ferdes.Jes 14,11 Nedstøtt til dødsriket er din herlighet, dine harpers klang; under dig er redt et leie av ormer, og ditt dekke er makk.


Esek 28,18-19 Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut fra dig, og den skal fortære dig; jeg gjør dig til aske på jorden for alle deres øine som ser dig.

Alle som kjente dig blandt folkene, er forferdet over dig; en redsel er du blitt, og du er blitt borte – for evig tid.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen