Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Dommens natur.
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-2-2016 kl 14:51
Dommens natur.


Evangeliet, de gode nyheter handler om tre ting iflg. Jesus i Joh 16:8. Disse tre er:

  1. Synd, lovbrudd.
  2. Rett ferd, lovlydighet.
  3. Dom i henhold til levd liv etter Guds standard.


Her skal vi ta for oss selve dommens natur, hva Guds ord sier. Det er verd å ha med seg at en kommende Guds Dom er gode nyheter, ikke noe vi skal unngå å tenke frem til. Er en dom skremmende er det vanligvis fordi vi ikke kjenner sannheten og muligens fordi vi skjuler noe. Vi starter i Forkynneren og ser det i sammen med Lukas.

Fork 12,14 For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Luk 8,17 For det er ingen ting skjult som ikke skal bli åpenbar, og ingen ting dulgt som ikke skal bli kjent og komme for dagen.Dette setter standarden for videre tolkning/ forståelse av hva som kommer frem fra Guds ord. Paulus sier foruten dette følgene.

1 Kor 4,5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.


Vi må være ydmyke i tale og gjerninger som også Samuel sier.

1 Sam 2,3 Tal ikke så mange høie ord, la ikke frekke ord gå ut av eders munn! For en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger.


Se også hva Jesus sa:

Matt 12,36 Men jeg sier eder at for hvert unyttig ord som menneskene taler, skal de gjøre regnskap på dommens dag;

Johannes i Åpenbaringen sier:

Åp 20,13 Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger.

Vi blir dømt etter våre gjerninger, hva vi altså gjør.


Jeremia sier at om enn hvor rene vi ser ut til å være vil våre misgjerninger være nedskrevet for Ham. I norsk oversettelse er det brukt ordet skitten men i grunnteksten er det for Gud nedskrevet i stein, i oss våre misgjerninger.

Jer 2,22 For om du enn vilde tvette dig med pottaske og bruke meget lut, så skulde dog din misgjerning være skitten for mitt åsyn, sier Herren, Israels Gud.

Det hjelper altså ikke å vaske (rettferdiggjøre) seg selv.


Daniel og Åpenbaringen avslører følgene:

Dan 7,9-10 Mens jeg så på dette, blev det satt stoler frem, og en gammel av dager satte sig; hans klædebon var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet.

Åp 20,12 Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger.


Hva vi har gjort er nedskrevet og de bøker vil bli åpnet.. .


Peter sier også noe:

1 Pet 4,17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Tror vi på de gode nyheter og hva er gode nyheter? Ett reellt spørsmål, gleder du deg til dommen?


Jesus og Paulus sier at de som er regnet verdige står opp ved den første oppstandelse som her er Jesu andre komme.

Luk 20,35 men de som aktes verdige til å få del i hin verden og i opstandelsen fra de døde, de hverken tar til ekte eller gis til ekte;

1 Tess 4,16-17 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.Men Jesus forteller også at de levende rettferdige også vil bli regnet verdige.

Luk 21,34-36 Men vokt eder at ikke eders hjerte nogen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare! for den skal komme over alle dem som bor over den hele jord. Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!


Forkynneren sier at utvelgelsen er individuell og ikke gruppevis (Menighet).

Fork 7,28 Det som jeg stadig har søkt, men ikke har funnet, det er: En mann har jeg funnet blandt tusen, men en kvinne har jeg ikke funnet blandt dem alle.

Paulus sier vi ikke skal dømme hverandre men vi skal heller ikke glemme Guds dom.

1 Kor 4,3-5 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.
Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.Bare Gud kjenner hjertene.

1 Kong 8,39 så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor, og du vil tilgi og gripe inn og gi hver mann efter alle hans gjerninger, fordi du kjenner hans hjerte – for du alene kjenner alle menneskebarns hjerte –


Paulus sier at om Gud ikke dømte oss og Han på forhånd refset oss ville vi ikke endre oss.

1 Kor 11,31-32 Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt; men når vi dømmes, da refses vi av Herren, forat vi ikke skal fordømmes sammen med verden.


De rettferdige vil beholde sitt navn i Livets bok.

Åp 3,5 Den som seirer, han skal således bli klædd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans engler.


Det står også mye om Livets bok i Guds ord, samme om Dommen over de slemme men også alene om selve Dommen. Gud er overmåte god og rettferdig!

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-2-2016 kl 06:22


Sitat: skrevet av LeifG  

Johannes i Åpenbaringen sier:

Åp 20,13 Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger.

Vi blir dømt etter våre gjerninger, hva vi altså gjør.

Rett forstått er nok det rett ja, men viktig da å få med seg hva slags gjerninger det er snakk om.

Apostelen Johannes sier det således:

Joh 6,28-29: Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»

Troen er med andre ord den gjerning som alle andre gode gjerninger springer ut av.

Det er altså troen som avgjør det hele.

For av nåde er og blir vi frelst, ved tro.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-2-2016 kl 10:05


Bra, for om vi ikke hadde tro hadde vi ikke gjort etter troen og troen er det Gud som gir oss. Alle som tror Ham følger Ham og ikke den som lyver om hvem Gud er.

Åpningsinnlegget taler om 1/3 av evangeliet, de gode nyheter. Ja om Dommen og dommen dømmer våre gjerninger opp imot de neste 2/3 av evangeliet, de gode nyheter. De 2/3 handler om som sagt av Jesus; SYND, altså lovbrudd og den siste tredelen RETTFERD som er lovlydig gange/ gjerninger, hva vi gjør i vårt liv.

Synd, lovbrudd.
Rett ferd, lovlydighet.
Dom i henhold til levd liv etter Guds standard.


Joh 16,9-11 om synd, fordi de ikke tror på mig; om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.


Samtidig vet vi at Djevelen tror, og han skjelver. Så hvems evangelium tror man på, Djevelen eller Guds? En ting er sikkert og det er at Djevelen ønsker at vi ikke skal ta troen så alvorlig, bare "tro" så går det nok bra.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-2-2016 kl 10:24


Nei man kommer ikke langt med tro om det ikke også er etterfølgelse.

Vi kan ikke bli som Jesus, men vi kan etter beste evne etterleve bibelens tilrettevisninger.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-2-2016 kl 10:47


Sitat: skrevet av gana  
Nei man kommer ikke langt med tro om det ikke også er etterfølgelse.


Les disse fantastiske vers:

Ef 5,1 Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn,

Fil 2,5-7 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, 6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske,

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 7,25 og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Hebr 11,16 men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.

Hebr 13,12 derfor led også Jesus utenfor porten, forat han ved sitt eget blod kunde hellige folket.Sitat:


Vi kan ikke bli som Jesus, men vi kan etter beste evne etterleve bibelens tilrettevisninger.Hvorfor begrenser du Guds kraft i ditt kjødelige Jeg? Ser du ikke at du kjødelig fornekter Guds kraft og har istedet gjerningstro?

Du sier jo at vi kan etter beste evne, bra det men der sier du også stopp og ikke lenger mere gudelighet i ditt kjød!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-2-2016 kl 11:03


Jeg har ikke noe ønske om å begrense Guds kraft,

men Jesus var uten synd (Hebr. 4,15) og det kan ikke vi bli.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-2-2016 kl 11:36


Gud lover at Han skal gjøre det i oss men betingelsen er at vi må tro på Jesus og følge Ham og Hans eksempel.

Alt er lagt ferdig.

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.Denne teksten du viser til viser at det er mulig, for det var på denne veien Han i kjød gikk. Merk at Jesus er satt inn i teksten der det står "han". Ett sted er det satt inn istedenfor "han", Faderen.


Hebr 2,14-18 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også Jesus i like måte del deri, forat Jesus ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid. For engler tar Jesus sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar Jesus sig av; derfor måtte Jesus i alle ting bli sine brødre lik, forat Jesus kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at Jesus selv har lidt og har vært fristet, kan Jesus komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 5,7-8 Og Jesus har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til Faderen som kunde frelse Jesus fra døden, og Jesus blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte Jesus, skjønt Jesus var Sønn, lydighet av det Jesus led,

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!


Jesus i kjøds likhet lot seg friste som vi blir fristet og det er ikke synd. I dette kjød viste Han oss veien ut av synd!

Tror du på Jesus og har Hans tro?

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

2 Tim 3,5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra.


Det er Han som gjør det i oss, på tross av vår falne syndig natur i kjødet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-2-2016 kl 11:31


I Johannes Åpenbaring finn vi Guds Tempel illustrert i ord og bilder. Det er Johannes som ser Guds sanne Tempel i himmelen og den kommende dom som det pekes opp imot.

I kapittel 1 finner vi Jesus som Guds Lam, ja korsfestelsen som vi ser i brennofferalteret, forgården i GT. I Kapittel 4 finner vi Tempelets første rom, Det Hellige hvor lysestaken, skuebrødet og røkofferalteret er men vi finner også dette rom i kapittel 8.
I kapittel 11 finner tempelet innerste rom, Det Aller Helligste. I dette rom har vi Nådens Trone som står på Paktens Ark og denne ark har i seg de ti bud, Aarons stav og en krukke med manna. Fra Nådens Trone vil vi bli dømt ut i fra og det målt av hva vi har gjort i forhold til Paktens Arks innhold.
Hele Åpenbaringen peker frem i mot Dommen og det som kommer etter at alt ondt og døden er borte. Hele Åpenbaringens fortelling gjøres ut i fra Guds Tempel i himmelen, det samme Tempel Moses så da han fikk instruksjonene om å bygge det billedlige jordiske tempel.

Vi ser altså at kapittel 1 er utenfor templet, Jesus (Ordet/ skuebrødet) korsfestet synlig for alle, troende som ikke troende i forgården. Kapittel 4 (Lysestaken) og 8 (Røkofferalteret) er himmelens Tempel som presenterer seg i en domsscene. Kapittel 11 er i Det Aller Helligste hvor Jesus skal dømme ut i fra og Hans Pakts Ark blir da sett!


Åp 1,7 Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

Åp 4,1 Derefter så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den første røst, som jeg hadde hørt likesom av en basun, som talte med mig, sa: Stig op her, og jeg vil vise dig det som skal skje herefter.
5 Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordener, og foran tronen brenner syv ildfakler, som er de syv Guds ånder.

Åp 8,3-5 Og en annen engel kom og stod ved alteret, og han hadde et røkelsekar av gull; og det blev gitt ham meget røkelse, forat han skulde legge den til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd op for Gud med de helliges bønner. Og engelen tok røkelsekaret og fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden; og det kom tordener og røster og lyn og jordskjelv.

Åp 11,19 Og Guds tempel i himmelen blev åpnet, og hans pakts ark blev sett i hans tempel, og det kom lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen