Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1  2    4
Forfatter: Tittel: SDA tror frelse fra synd.
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2016 kl 10:15


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Se på Jesus og følg Ham. Hva er konsekvensen?

Konsekvensen er nok at man da ser sin synd veldig klart.

«Ve meg! Det er ute med meg.
For jeg er en mann med urene lepper,
og jeg bor i et folk med urene lepper,
og mine øyne har sett kongen,
Herren over hærskarene.»

(Jes 6,5)


Jesaja tror på veien men vet at Han i seg selv ikke er god nok. Han erkjenner at han ikke er lyteløs i seg selv men han tror på veien til lyteløshet. Han tror på renselsen og blir renset av Jesus.

Ser vi på helligdomstjenesten og frelsen fra synd, Kristi rettferdighet tilbudt og Dommen/ enden på ondt kommer det en endelig renselse. Ja vi kan også se at Kristi Yppersteprestelige klednig blir brent til slutt. Jesus må skifte klær fordi kledningen er tilsmusset av synden.

Hele tjenesten er en renselse fra synd fra erkjennende detaljer og smått i begynnelsen til å kaste all synd i sin helhet på ildsjøen hvor døden også forsvinner sammen med alt ondt. GT forteller om denne veien, fra erkjennelse til loven på hjerte og sinn slik at vi aldri i evigheten mere vil synde. Men det krever tro på Kristi rettferdighet og Gud Skaperen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2016 kl 11:05


Sitat: skrevet av Viking  
Gud bearbeider sitt folk og vet de vil komme tilbake. Staten Israel i dag er veldig liten i forhold til det de gamle profetene beskriver og vi kan si med sikkerhet at denne begivenhet ikke er oppfyllt ennå. Når dette skjer vil Gud gi de et nytt hjerte osv.


Problemet er at Først vil Jesus komme igjen og utslette Dyret, Dragen og den Falske profet. Under denne hendelse vi alle døde i Kristus bli med Ham opp og de levende i Kristus også bli med opp. De får da sitt herlighetslegeme og kommer ikke ned på denne jord før etter 1000 år.

Da vil Israel få sitt land, rett etter Gog og Magog krigen/ ildsjøen.

Nytt hjerte og sinn får Hans folk før Dyrets merke, altså også før Hans komme hvor Han henter sine. Før Dyret utslettes, altså for oss snart og det er Armageddon.

Dette hendelsesforløpet er ikke til å unngå Viking, om det er feil må Åpenbaringen bort som Guds ord og da følger også Daniels bok med der, Samme gjelder Paulus. Snart vil da hele Guds ord bli forkastet.. .

Sitat:
Pr i dag er det ukjent for de fleste hvem overhode Israel og Juah er. Det er helt klart at drkk kirke skårer på å påstå at det finnes et åndelig Israel i profetiene, men de skal få se, Guds profetier vil bli veldig fysiske når den dag kommer.


Det er interressant å se at DRKK også er rendyrket futurisk. Altså at de tror i sin lære at Antikrist kommer en gang i fremtiden for å bedra verden, og at Israel i denne tid er fysisk.

Løsningen for alle futurister er å erkjenne fakta omkring Daniel 9:24-27, og med det ta i betraktning realitetene i Daniel 2 og 7, samt 8. Da får vi ett svar.


Sitat:
Hans folk måtte miste sin identitet for at satan ikke skulle knekke alle, da hadde jo ikke profetiene gått i oppfyllelse. Ikke for at de har vært så "flinke", men for at Gud er ærekjær og holder ord.


Jeg tror på Kjærligheten (Gud) jeg Viking, jeg tror på Guds rettferdighet, at den vil seire. Ikke på tross av men fordi Gud vil vinne i all rettferdighet.

Da fallet ble en realitet fysisk ble også en på forhånd ferdiglagt frelse, fra A til Å fremlagt for menneskene og universet.

Til oss mennesker som mistet Edens hage ble det slik men med viten om frelsens vei:

1 Mos 3,16-19 Til kvinnen sa han:
Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig. Og til Adam sa han:
Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld! Med møie skal du nære dig av den alle ditt livs dager. Torner og tistler skal den bære dig, og du skal ete urtene på marken.

I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.

1 Mos 4,4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer,


Denne vei kan vi se alle Guds folk har trodd på inkl. de kristne som etterhvert ble drept av Rom, eller skjult for Rom, Enok, Noah, Abram/ Abraham, Jacob/ Israel, Josef, Moses, etc..

Forskjellen er at de kristne der Jesus som det siste og endelige offerlam i troen og at det var dette den gamle pakt (GP) pekte frem til. GP ble gitt på betingelser og leser vi Daniel 9:24-27 så ser vi hvordan og når den nye pakt blir til. Gud er ærekjær og holder alltid ord.
I Daniels bok kan vi se GP bli den nye pakt (NP) hvor bare jøder og israelitter er involvert. Senere blir hedninger innlemmet/ innpodet i dette tre.

At DRKK/ Romerkirken drepte alle disse troende i etterkant gjør ikke NP ugyldig og ikke mere funksjonell. Ja, Antikrist forsøker å få mennesker til å ikke tro at NP enda ikke er tilgjengelig før en gang i fremtiden når Antikrist står frem. Antikrist vil ikke at folk skal se at han er her igjennom DRKK allerede nå. For om folk tror det kan han ikke bedra verden til å tro at sann kristendom er igjennom Moderkirken DRKK. Da kan han ikke splitte og herske mere, råde i babylon.

Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

Slik er det Gud reddet sitt folk fra Romerkirken og Rom:

Åp 12,13-17 Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født gutten. 14 Og den store ørns to vinger blev gitt til kvinnen forat hun skulde flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens åsyn. 15 Og slangen sprutet av sin munn vann som en elv efter kvinnen, for å rive henne bort med elven; 16 men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som slangen sprutet av sin munn. 17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Kvinnen som forfølges er Menigheten etter NP (korset og Åndens falle), hvor gutten er Jesus.
En tid Er ett år, tider Er 2 år og en halv tid Er ett halvt år. Det iflg. hebraisk ordforståelse. Tilsammen er det 42 måneder eller 1260 dager og en dag Er ett år iflg Guds egen forklaring på profetiske tider.

Iflg Daniels bok men også Paulus er DRKK antikrist makt og de regjerte fra 538 til 1798, tilsammen 1260 år. Under denne tiden vet vi at Gud i det store og hele beskyttet sine barn som holdt Hans bud og har profetordet men unntak finnes og de unntak er vi heller ikke lovt å unnslippe. Å tro på Ham kan koste oss våre liv her nå.

Sitat:
Lærerikt å lese innleggene :) Kom til å tenke på en "meddebatant" vi hørte mye til på "Jesus online forumet". Wizzard fra sørvestlandet, har du sett han på andre forum?


I rett ånd kan vi lære Sannheten å kjenne Viking.., og slik blir også den onde avkledd.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 16-1-2016 kl 14:01Gud elsker alle.
Hans nåde er for alle som tror.
Det er vi alle enige om. Heldigvis så er Gud
rettferdig i sin dom.

For meg er det en stor trøst å vite at det ikke er min IQ
som berger meg, ei heller en menighet/kirke kan berge meg.
Alt som betyr noe står mellom min Skaper og meg.
Skje Din vilje og velsignet er Han som kommer i Herrens navn.

:) En god trøst er det å vite at Gud har kontrollen i denne
kaotiske tid.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2016 kl 18:31


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Se på Jesus og følg Ham. Hva er konsekvensen?

Konsekvensen er nok at man da ser sin synd veldig klart.

«Ve meg! Det er ute med meg.
For jeg er en mann med urene lepper,
og jeg bor i et folk med urene lepper,
og mine øyne har sett kongen,
Herren over hærskarene.»

(Jes 6,5)


Jesaja tror på veien men vet at Han i seg selv ikke er god nok. Han erkjenner at han ikke er lyteløs i seg selv men han tror på veien til lyteløshet. Han tror på renselsen og blir renset av Jesus.

Ser vi på helligdomstjenesten og frelsen fra synd, Kristi rettferdighet tilbudt og Dommen/ enden på ondt kommer det en endelig renselse. Ja vi kan også se at Kristi Yppersteprestelige klednig blir brent til slutt. Jesus må skifte klær fordi kledningen er tilsmusset av synden.

Hele tjenesten er en renselse fra synd fra erkjennende detaljer og smått i begynnelsen til å kaste all synd i sin helhet på ildsjøen hvor døden også forsvinner sammen med alt ondt. GT forteller om denne veien, fra erkjennelse til loven på hjerte og sinn slik at vi aldri i evigheten mere vil synde. Men det krever tro på Kristi rettferdighet og Gud Skaperen.


"Den som får en synder til å vende om fra sin gale vei, han redder en sjel fra døden og dekker over en mengde synder." (Jak 5,20)

Her kan vi se hva det vil si å bli renset fra synd. Det betyr ikke at all synd blir tatt bort fra oss, men at Jesu blod dekker over den.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2016 kl 19:06


gana, ja Jesu blod dekker over all synd. Vi blir tilgitt våre synder men da må vi tro på Veien, Sannheten Og Livet. Vi må tro på den så sterkt at vi faktisk velger å gå på den.


Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Ingen si når han fristes:

Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!

Jak 1,22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.

Jak 5,19-20 Mine brødre!
dersom nogen iblandt eder har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, han skal vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder.På hvilken måte renser Jesu blod våre synder i helligdomstjenesten? Se Jakobs ord om hva synd er i oss personlig, på hvilken måte kan vi renses? Hva betyr og forstås Jesu blod med, for oss syndere i skriften?

Hilser med:

Hebr 10,16-22 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren:

Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu.

Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd.

Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød, og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;


Og

Esek 36,27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Hvis vi ikke følger Ham, er Han lydig, altså står Ham og Hans rettferdighet imot kan Han ikke hjelpe oss gana. Hans kommer ikke til for å skrive loven i vårt hjerte og sinn, vi får ikke Hans Ånd. Da viser vi for oss selv, andre, ja hele universet at vi følger vårt eget hjertes råd og følger med det alle andre guder enn Gud Skaperen.

Den åndelige veien er understreket her over og denne åndelige vei gir oss tilgang til Guds Ånd og Ordet i oss. Denne Veien gjør oss individuelt til Guds Tempel i den nye Pakt!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-1-2016 kl 21:52


Sitat: skrevet av LeifG  

gana, ja Jesu blod dekker over all synd. Vi blir tilgitt våre synder men da må vi tro på Veien, Sannheten Og Livet. Vi må tro på den så sterkt at vi faktisk velger å gå på den.

Veien = Jesus og Han har gått Veien for oss.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-1-2016 kl 02:14


Det er stor forskjell på å leve i kjødet og tro det er veien så lenge Jesus gikk opp veien for oss. Det i motsetning til veien i Ånden:

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7-9 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Rom 8,13-14 for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve. 14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.


I kjødet går man dermed på en lovløs vei, antikrist vei, han som står frem som om han var Kristus.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-1-2016 kl 02:55


Jesus gir oss ikke kraft til å oppfylle loven,

men Jesu kraft i oss oppfyller loven FOR oss.

Håper du ser forskjellen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-1-2016 kl 10:40


Sitat: skrevet av gana  
Jesus gir oss ikke kraft til å oppfylle loven, men Jesu kraft i oss oppfyller loven FOR oss.

Håper du ser forskjellen.


Hvis vi ser hva Guds ord sier så sier den:

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.


Loven er maktesløs i kjødet, vi taper her men i Ånden er ikke loven maktesløs. Er vi i Ånden, oppfyller vi loven.
Hvordan?

Rom 8,7-14 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det – og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.
Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-1-2016 kl 16:16


Sitat: skrevet av LeifG  

Loven er maktesløs i kjødet, vi taper her men i Ånden er ikke loven maktesløs. Er vi i Ånden, oppfyller vi loven.

Ja hadde vi bare vært Ånden så hadde saken vært grei, men vi er altså også kjød :)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-1-2016 kl 17:58


Hvorfor leser du ikke Guds ord?

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 03:35


Sitat: skrevet av LeifG  

men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

Her ser vi at en kristen har begge deler, legemets gjerninger OG Ånden.

Å døde legemets gjerninger er altså en livslang prosess og ikke noe en blir ferdig med en gang for alle.

Det handler med andre ord om hvilken del en velger å gi mest næring, kjødet eller Ånden.

Paulus sier det således:

"Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden." (Gal 6,8)[Redigert den 18-1-2016 kl 03:54 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 04:03


Hei igjen LeifG :)

Jeg lurte på.. har du noe peiling på betydningen av det hebraiske ordet sod ?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-1-2016 kl 10:24Secret?

The secret of...
Oversettelse hentet fra nettet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 10:28


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

Her ser vi at en kristen har begge deler, legemets gjerninger OG Ånden.

Å døde legemets gjerninger er altså en livslang prosess og ikke noe en blir ferdig med en gang for alle.

Det handler med andre ord om hvilken del en velger å gi mest næring, kjødet eller Ånden.

Paulus sier det således:

"Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden." (Gal 6,8)
[Redigert den 18-1-2016 kl 03:54 av gana]Du glemmer at for den som tror og er i Ånden så er ikke kjødet menneskets problem lenger, det er Guds problem å døde kjødet. All ære tilhører Ham, vi kan intet gjøre. Det er Gud som gjør oss syndfrie og det skjer fortløpende etter at vi har valgt Ham, etter dåpen inn i det hellige. På Kristi vei er vi syndfrie i Hans øyne fordi vi har valgt Ham i vårt liv, på tross av kjødet her og nå.

Følg Ham, legg deg i Hans hender og la Ham forme deg derifra. Det går ikke å si at vi tror Ham og ikke følger Ham fordi man lar kjødet regjere i sin styrke.

Om du velger å se til åpningsinnlegget skal du få se hvordan forsoningen fungerer og hvordan den derifra skal ut i verden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 10:40


Sitat: skrevet av gana  
Hei igjen LeifG :)

Jeg lurte på.. har du noe peiling på betydningen av det hebraiske ordet sod ?


Nei, jeg er ingen språkekspert men vis hvor det står i skriften.

Språket er rikt, ikke som bokmål. Det er som om ett og samme ord har flerfoldige forskjellige betydninger i forhold til utalemåte, i hvilken setting det brukes og sammenhenger.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 11:58


Ordet sod er brukt i salme 25,14 og skal vissnokk være vanskelig å finne å finne mening i.

Oversettelsene kan derfor variere noe.

Her er to eksempler:

"Herren taler fortrolig med dem som frykter ham,
han gjør dem kjent med sin pakt."

"Herren har fortrolig samfunn
med dem som frykter ham,
i pakten med ham får de rettledning."[Redigert den 18-1-2016 kl 11:06 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 12:23


Sitat: skrevet av Viking  

Secret?

The secret of...
Oversettelse hentet fra nettet.


Ok, takk for forslaget.

Det så jeg ikke før nå.

Har nettopp våknet :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-1-2016 kl 12:24
Sitat:Sal 25:10 Alle Herrens stier er miskunn og troskap
mot dem som holder hans pakt og hans bud.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 12:33


Det jeg syns er merkelig er med dette er at Herren TALER fortrolig med..

Er det noen av dere som har opplevd det?

At Herren taler direkte til dere?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-1-2016 kl 14:14


Sitat: skrevet av gana  
Det jeg syns er merkelig er med dette er at Herren TALER fortrolig med..

Er det noen av dere som har opplevd det?
".
At Herren taler direkte til dere?


Hadde vi opplevet det, hadde vi ikke vært i tvil Gana. En slik
opplevelse hadde vi ikke tålt tror jeg.

Salmene tolkes fra tolkens "ståsted. Forskjellige resultat alt
etter hvilken menighet/kirke en tar utgangspunkt fra.

En må først forstå hvilken tid og under hvilke omstendigheter
dette ble skrevet. Noen som tror at David snakker om et åndelig
Israel:question: Ikke rart at det blir vanskelig å forstå. Selv
for den som tror på et fysisk Israel har problemer med å forstå.

Det en ikke forstår skal en ikke "vri", det er ikke meningen at
vi skal fortå før tiden er inne.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 14:57


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Det jeg syns er merkelig er med dette er at Herren TALER fortrolig med..

Er det noen av dere som har opplevd det?
".
At Herren taler direkte til dere?


Hadde vi opplevet det, hadde vi ikke vært i tvil Gana. En slik
opplevelse hadde vi ikke tålt tror jeg.

Salmene tolkes fra tolkens "ståsted. Forskjellige resultat alt
etter hvilken menighet/kirke en tar utgangspunkt fra.

En må først forstå hvilken tid og under hvilke omstendigheter
dette ble skrevet. Noen som tror at David snakker om et åndelig
Israel:question: Ikke rart at det blir vanskelig å forstå. Selv
for den som tror på et fysisk Israel har problemer med å forstå.

Det en ikke forstår skal en ikke "vri", det er ikke meningen at
vi skal fortå før tiden er inne.


Man skal ikke kimse av det åndelige.

Paulus sier noe om å ha det åndelige for øye (2Kor 4,18).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 16:53


Sitat: skrevet av gana  
Ordet sod er brukt i salme 25,14 og skal visstnok være vanskelig å finne å finne mening i.


Psa 25:14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.Hvis vi ser i skriften så ser vi at å frykte er å respekter Ham som Gud og Skaper, å respektere Ham er å gjøre som Han sier som rett er. Det er å holde Hans bud og leve med de og Ham.

Ser vi videre etter så om vi følger Jesus så går vi inn i det hellige, som også forsøkt vist i åpningsinnlegget. Det er der forsoningen virker, det er der Han former oss og det er der Han åpenbarer hvem Han er. Det er der Hans Ånd er, det er der hans ord er, opplyst av ham i deg. Da er Vi Templet personlig og individuelt, hvor Lysestaken er Guds Ånd, hvor skuebrødet er Guds ord og røkofferalteret er disse helliges bønner som stiger inn i det Aller Helligste (hvor nådestolen og Paktens Ark er) i himmelen.


H5475
סוד
sôd
sode
From H3245; a session, that is, company of persons (in close deliberation); by implication intimacy, consultation, a secret: - assembly, counsel, inward, secret (counsel).Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 16,13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Joh 16,25 Dette har jeg talt til eder i lignelser; det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til eder i lignelser, men fritt ut forkynne eder om Faderen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 16:58


Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Det jeg syns er merkelig er med dette er at Herren TALER fortrolig med..

Er det noen av dere som har opplevd det?
".
At Herren taler direkte til dere?


Hadde vi opplevet det, hadde vi ikke vært i tvil Gana. En slik
opplevelse hadde vi ikke tålt tror jeg.


Hvis vi ser i skriftene kan vi se at Han både har talt og vist seg for noen. Jeg mener Han har snakket med meg for lenge siden men jeg forstod det ikke da. Nå forstår jeg.

Men i denne teksten vi her snakker om er det annerledes, her snakkes det om i en generell setting. I frelsen så lover Han å lære enhver som tror.., ja frukter/ respekterer ham for den Han er. Nemlig Skaperen av hele universet, Gud.

Følger vi den veien Jesus gikk, i tråd med Moses og profetene så finner vi at Han lærer enhver som blir med inn dit.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 17:07


Sitat: skrevet av LeifG  

H5475
סוד
sôd
sode
From H3245; a session, that is, company of persons (in close deliberation); by implication intimacy, consultation, a secret: - assembly, counsel, inward, secret (counsel).


Ok, takk for info.

Men da er kanskje ikke oversettelsen "Herren taler fortrolig med" så dum.

Vi finner det gjengitt sånn i siste utgave fra Bibelselskapet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 17:17


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

H5475
סוד
sôd
sode
From H3245; a session, that is, company of persons (in close deliberation); by implication intimacy, consultation, a secret: - assembly, counsel, inward, secret (counsel).


Ok, takk for info.

Men da er kanskje ikke oversettelsen "Herren taler fortrolig med" så dum.

Vi finner det gjengitt sånn i siste utgave fra Bibelselskapet.


Fin den men denne fortrolighet har jo da en betingelse.. . :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 17:23


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

H5475
סוד
sôd
sode
From H3245; a session, that is, company of persons (in close deliberation); by implication intimacy, consultation, a secret: - assembly, counsel, inward, secret (counsel).


Ok, takk for info.

Men da er kanskje ikke oversettelsen "Herren taler fortrolig med" så dum.

Vi finner det gjengitt sånn i siste utgave fra Bibelselskapet.


Fin den men denne fortrolighet har jo da en betingelse.. . :)

Ja eller kanskje to, at fortroligheten blir fortrolig og at vi blir kjent med pakten :)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 17:34


Les salmen og du ser det om du vil se sannheten.

Psa 25:14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.

That FEAR Him, hva sier skriften om hva det betyr i praksis, NT som GT? Hva gjør de som frykter/ respekterer Ham?

De som GJØR, altså gjerninger blir fortrolig med .., pakten, pga. at Han lærer de i fortrolighet. Han kan da være fortrolig med de som respekterer Ham. Tenk motsatt, hvis noen ikke respekterer Hans bud, vil Han da kunne være fortrolig med de? Kan Han stole på de, vil de dolke (korsfeste) Ham igjen?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-1-2016 kl 20:27


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Det jeg syns er merkelig er med dette er at Herren TALER fortrolig med..

Er det noen av dere som har opplevd det?
".
At Herren taler direkte til dere?


Hadde vi opplevet det, hadde vi ikke vært i tvil Gana. En slik
opplevelse hadde vi ikke tålt tror jeg.

Salmene tolkes fra tolkens "ståsted. Forskjellige resultat alt
etter hvilken menighet/kirke en tar utgangspunkt fra.

En må først forstå hvilken tid og under hvilke omstendigheter
dette ble skrevet. Noen som tror at David snakker om et åndelig
Israel:question: Ikke rart at det blir vanskelig å forstå. Selv
for den som tror på et fysisk Israel har problemer med å forstå.

Det en ikke forstår skal en ikke "vri", det er ikke meningen at
vi skal fortå før tiden er inne.


Man skal ikke kimse av det åndelige.

Paulus sier noe om å ha det åndelige for øye (2Kor 4,18).


Sitat:

18 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.


Det er ikke dermed sagt at det usynlige er "åndelig".

Nok om det. Det finnes ikke en stavelse i bibelen som sier
at det finnes et åndelig Israel. Dette er en oppfinnelse av drkk
som er vidreført av Luther. Det meste av menigheter og kirker
med røtter i det protestantiske støtter denne teorien.

Finnes ikke et bevis for et åndelig Israel som erstatter det fysiske
Israel.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 21:00


Sitat: skrevet av Viking  
[
Nok om det. Det finnes ikke en stavelse i bibelen som sier
at det finnes et åndelig Israel. Dette er en oppfinnelse av drkk
som er vidreført av Luther. Det meste av menigheter og kirker
med røtter i det protestantiske støtter denne teorien.

Finnes ikke et bevis for et åndelig Israel som erstatter det fysiske
Israel.

:)

Maaakan :)

Hva med Jerusalem? Ligger ikke den i Israel?

"Jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra
himmelen, fra Gud, gjort i stand som er brud for sin brudgom."

Joda, så mye mer åndelig enn dette kan det ikke bli.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 21:27


Sitat: skrevet av Viking  
Finnes ikke et bevis for et åndelig Israel som erstatter det fysiske Israel.

:)


Det har du rett i men Guds ord støtter troen på det åndelige Israel og tro må til.
Det å være i ånden (I Gud) betyr at man er Hans barn og er man Hans barn er man podet inn.

Det finnes imidlertid bevis for at den gamle pakt Israels tid er over ved dåpen (år 27) av Jesus, korsfestelsen (år 30) i GT og steiningen av Stefanus som fulgte opp med Åndens falle (år 33/ 34) på også hedningene. Det over tidsperioden den siste uken (7 år) i Daniel 9:24-27.

Hva betyr det å være en sann israelitt?

Jo, man må igjennom Jacobskampen for å bli en israelitt i hjerte og sinn. Man må erkjenne at en ikke fortjener noe annet enn egentlig å være fortapt men i det be allikevel om Guds nåde.

Jesus gjorde det:

Hebr 5,7 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 21:36


Sitat: skrevet av gana  
"Jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand som er brud for sin brudgom."

Joda, så mye mer åndelig enn dette kan det ikke bli.
:)


Himmelske Jerusalem er fysisk der oppe gana.

Joh 14,3 og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er.

Gal 4,26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;

Kol 3,2 La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 18-1-2016 kl 22:24


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  
Finnes ikke et bevis for et åndelig Israel som erstatter det fysiske Israel.

:)


Det har du rett i men Guds ord støtter troen på det åndelige Israel og tro må til.
Det å være i ånden (I Gud) betyr at man er Hans barn og er man Hans barn er man podet inn.

Det finnes imidlertid bevis for at den gamle pakt Israels tid er over ved dåpen (år 27) av Jesus, korsfestelsen (år 30) i GT og steiningen av Stefanus som fulgte opp med Åndens falle (år 33/ 34) på også hedningene. Det over tidsperioden den siste uken (7 år) i Daniel 9:24-27.

Hva betyr det å være en sann israelitt?

Jo, man må igjennom Jacobskampen for å bli en israelitt i hjerte og sinn. Man må erkjenne at en ikke fortjener noe annet enn egentlig å være fortapt men i det be allikevel om Guds nåde.

Jesus gjorde det:

Hebr 5,7 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,


"En sann israelitt" er ord Kristus brukte om Natanael, "en som er
uten svik". Natanael var en israelitt, en sann israelitt, en
av Jakobs etterkommere.


Sitat:

Jakobs brev: 1. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land.

Peters 1. brev: Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,

De 12 stammer, de utvalgte er de 12 stammer, det fysiske Israel.

Det er jo åpenbart at mange velger bort ordlyden og går for det
åndelige Israel.
[Redigert den 18-1-2016 kl 21:26 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2016 kl 22:48


Hvem var det det Guds rike Jesu kom med var for om ikke
for jødene. De fikk der et godt alternativ til det fysiske
Israel, et Åndelig Israel som i dag er midt iblant oss.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-1-2016 kl 10:40


Sitat: skrevet av gana  
Hvem var det det Guds rike Jesu kom med var for om ikke for jødene. De fikk der et godt alternativ til det fysiske
Israel, et Åndelig Israel som i dag er midt iblant oss.


Jeg tror egentlig ikke det var noe alternativ men det som Israel hadde sjansen til å bringe frem. Vel, nå ble det brakt frem men ikke som de hadde tenkt i egen kraft.

Går vi tilbake til Sinai kan vi se at de fikk evangeliet som eksisterer i den nye pakt med de ville ikke tro på evangeliet da. Derfor trakk Gud seg tilbake allerede da og lot de få prøve selv, med egne gjerninger og egen kraft.

Det endte med korsfestelsen av Jesus på en grufull måte, ikke slik Abraham og Isak tenkte å gjøre det. Israel skulle egentlig ofre Jesus frivillig, Guds sønn på Sinai men det skjedde jo ikke. På den måten skulle Israel bringe frelsen/ evangeliet ut i verden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-1-2016 kl 10:58


Sitat:
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  
Finnes ikke et bevis for et åndelig Israel som erstatter det fysiske Israel.

:)


Det har du rett i men Guds ord støtter troen på det åndelige Israel og tro må til.
Det å være i ånden (I Gud) betyr at man er Hans barn og er man Hans barn er man podet inn.

Det finnes imidlertid bevis for at den gamle pakt Israels tid er over ved dåpen (år 27) av Jesus, korsfestelsen (år 30) i GT og steiningen av Stefanus som fulgte opp med Åndens falle (år 33/ 34) på også hedningene. Det over tidsperioden den siste uken (7 år) i Daniel 9:24-27.

Hva betyr det å være en sann israelitt?

Jo, man må igjennom Jacobskampen for å bli en israelitt i hjerte og sinn. Man må erkjenne at en ikke fortjener noe annet enn egentlig å være fortapt men i det be allikevel om Guds nåde.

Jesus gjorde det:

Hebr 5,7 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,


"En sann israelitt" er ord Kristus brukte om Natanael, "en som er
uten svik". Natanael var en israelitt, en sann israelitt, en
av Jakobs etterkommere.Den kampen Jakob gjennomgikk gjorde ham til Israel, en sann Israelitt har samme erfaring. Å ha en blodlinje er null verd i denne sammenheng, her gjelder tro, håp og kjærlighet.

Joh 1,47-50 Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i. 48 Natanael sa til ham: Hvor kjenner du mig fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på dig, mens du var under fikentreet, så jeg dig. 49 Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge! 50 Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa dig at jeg så dig under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er større enn dette.

Vi må skille på det at Jesus kom i den gamle pakts tid for å avslutte pakten med sin død. 3,5 år etter Hans død, etter skriftene ble den nye pakt innvidd også for hedningene. De som podes inn tror og tror man er man en israelitt.

Tror man så gjør ikke Gud forskjell på folk, er man Hans barn så er man Hans barn i Hans ene eneste tre.

I etterkant, altså etter ildsjøen på den nye jord vil det leve mange fra den gamle pakt, Israels etterkommere. Mange av de trodde Gud, og gjorde etter Guds vilje og ord, de var Gud tro. Vil de huskes av Gud? Ja, selvfølgelig. Hva deres lønn blir vet Gud alene men dårligere enn lovnadene Gud gav blir det ikke.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-1-2016 kl 11:02


Sitat:
Sitat: skrevet av Viking  
Jakobs brev: 1. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land.

Peters 1. brev: Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,

De 12 stammer, de utvalgte er de 12 stammer, det fysiske Israel.

Det er jo åpenbart at mange velger bort ordlyden og går for det
åndelige Israel.
[Redigert den 18-1-2016 kl 21:26 av Viking]Dette er etter åndens falle på også hedningene, år 33/34, som jo er podet inn. Jakob hilser til de i stammene som tror at Jesus er deres Konge, de som tror at Jesus er i den himmelske helligdom og at den jordiske prestetjeneste er over for godt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 19-1-2016 kl 11:45


Jakobs brev: 1. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land.

Han hilser de 12 stammer som er spredt omkring i fremmede land.

Etter fangenskapet til Israel og Judah, var det svært få som kom tilbake
til Israel. De fleste ble spredt ut over hele Europa, hele verden.

Kristus sa selv at Han var kommet for de tapte får av Israel.
Han ba apostlene oppsøke de tapte får av Israel.

http://www.mensviventer.no/mvv12/tistammer.htm


[Redigert den 19-1-2016 kl 10:46 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-1-2016 kl 14:40


Ja, ingen motsigelser her, kun bekrefter det jeg også skrev.

Saken er at Han, altså Jesus kom for å avslutte den gamle pakt og med det bringe en ny inn.

For å gjøre det kom Han som en av de i den gamle pakt som ett lyteløst lam til ofring. Midt i den siste uken ble Han korsfestet av sine "får" og i løpet av de neste 3,5 årene, altså siste halvdel av den siste uken gikk apostlene bare til de samme får.

Etter de 3,5 siste år, altså når de 70 uker/ 490 år var til ende ble hedningene også innlemmet og apostlene gikk også til de i tillegg til de tapte får.

Når blir vi endelig samlet?

Jo, ved samme dag (Armageddon) som Jesus kommer hit for å hente oss (inkl de tolv stammer) OPP til Ham og reisen til himmelen (himmelens Jerusalem) skjer. Så går det 1000 år, så kommer vi ned hit igjen (til Gog og Magog krigen/ Ildsjøen/ endelig Dom) og Oljeberget deles.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-1-2016 kl 17:10


Israel eller ikke Israel, det kan fort få konsekvenser å sette seg opp mot Herren.

Bibelens budskap er at de lovløse, de som gjør urett, får sin fremtid hugget av (Sal 37,10; 37,38).

Man kan rett og slett bli kastet ut av Guds rike (Sal 125,5) og i verste fall også få en tidlig død (Sal 37,15).

Ikke så ofte en hører om disse Guds ord, men jeg tror de er like aktuelle den dag i dag.

Ja kanskje er de mer aktuelle enn noen gang - urett er noe som tiltar også i kirkene.

Guds klokke tikker sakte, men før eller senere vi all urett få sin dom.

Gikk det gale med store deler av det gamle Israel kan det også gå likt med det nye.

"Men lovbrytere går alle til grunne, de lovløse får sin fremtid hugget av." Sal 37,38.

En tidlig død - det kan bli konsekvensen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 19-1-2016 kl 17:16Sitat:

Jo, ved samme dag (Armageddon) som Jesus kommer hit for å hente oss (inkl de tolv stammer) OPP til Ham og reisen til himmelen (himmelens Jerusalem) skjer. Så går det 1000 år, så kommer vi ned hit igjen (til Gog og Magog krigen/ Ildsjøen/ endelig Dom) og Oljeberget deles.


Da tenker du på 12 000 fra hver stamme. Interessant og uavklart syntes jeg.
Jeg holder på bibelens utsagn at det blir 12000 fra hver stamme av Israel og Judah.
Skulle hedningene overtatt denne profetien ville det ha vært nevnt.

Å endre J.Åpenbaring er ikke akkurat ufarlig i forhold til hva Herren har sagt i
denne profeti. Du må jo være veldig sikker siden du har gjentatt dette titt og ofre
Leif. Hvilke skriftsted er så eksakt på dette at du tør sjanse på det?

I J.Å 22står det bl.a. :
Sitat:

6 Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne.Sitat:

18 Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. 19 Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.


For min del har jeg mer enn nok med å feie for egen dør. Kanskje bedre å la
en i forkant uforstålig profeti stå "utolket" fremfor å ta sjansen på å gjøre noe
galt.

[Redigert den 19-1-2016 kl 19:18 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-1-2016 kl 21:02


Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Jo, ved samme dag (Armageddon) som Jesus kommer hit for å hente oss (inkl de tolv stammer) OPP til Ham og reisen til himmelen (himmelens Jerusalem) skjer. Så går det 1000 år, så kommer vi ned hit igjen (til Gog og Magog krigen/ Ildsjøen/ endelig Dom) og Oljeberget deles.


Da tenker du på 12 000 fra hver stamme. Interessant og uavklart syntes jeg. Jeg holder på bibelens utsagn at det blir 12000 fra hver stamme av Israel og Judah. Skulle hedningene overtatt denne profetien ville det ha vært nevnt.


Jeg har ikke mine øyne festet på hvem de så er men festet på Ham der oppe. Mine tanker og følelser går opp dit først og fremst. Ser vi på hvem Han frelser så ser vi at opp igjennom tidene har Han innlemmet inn i stammene folk fra Egypt men også fra Babylon. Etter korset, vel 3,5 år etterpå ble også hedninger innlemmet i stammene/ troen.

De 144.000 får sitt segl før Hans andre komme, før Han henter de som er døde i troen og de som lever i troen. De som lever i troen er syndfrie ved Hans andre komme.


Åp 7,1-4 Derefter så jeg fire engler som stod på jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinder, forat det ikke skulde blåse nogen vind over jorden eller over havet eller på noget tre.
Og jeg så en annen engel, som steg op fra solens opgang og hadde den levende Guds segl, og han ropte med høi røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa:

Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt innsegl på vår Guds tjenere i deres panner!

Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: hundre og fire og firti tusen beseglede av alle Israels barns stammer:

Åp 14,1 Og jeg så, og se, Lammet stod på Sions berg, og med det hundre og fire og firti tusen, som hadde dets navn og dets Faders navn skrevet på sine panner.

Åp 14,4-5 Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.


At de ikke har gjort seg urene med kvinner betyr at de ikke er menget seg med kristne Menigheter som er Gud utro. De er de sanne Jesus-troende.., Kristne.
Og det er Gud alene som setter dette segl på de Han ser tilhører den og den stammen.


Sitat:
Å endre J.Åpenbaring er ikke akkurat ufarlig i forhold til hva Herren har sagt i denne profeti. Du må jo være veldig sikker siden du har gjentatt dette titt og ofre Leif. Hvilke skriftsted er så eksakt på dette at du tør sjanse på det?


Jeg tar ingen sjanser Viking, jeg forholder meg til Guds ord og hva Han gir rom for. Den gamle pakts folk må omvende seg til Jesus Kristus/ Messias, for i dag er de regnet inn blant avgudsdyrkerne som var før korset. De må følge etter sine brødre som vendte om til Jesus ved korsets tid.

Det fordi Gud vil ikke åpenbare seg for dem før de søker Sannheten av hele sitt hjerte og hele sitt sinn.

Hvilke skriftsted? Vel, først og fremst Profeten Daniel, kap. 9, vers 24 til 27. Men kapittel 2, 7, 8, 9, 11 og 12 er sikre og kjenner man de kjenner man også hele Åpenbaringen. Da åpenbarer også Jesaja seg, Jeremia, Esekiel, Joel, Sakaria, etc..

Når GT forklarer NT uten at man får rynker i sin helhet er saken grei.

:) Ja, tro er tillit. :)


Sitat:
I J.Å 22står det bl.a. :
Sitat:

6 Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne.Sitat:

18 Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. 19 Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.


For min del har jeg mer enn nok med å feie for egen dør. Kanskje bedre å la
en i forkant uforstålig profeti stå "utolket" fremfor å ta sjansen på å gjøre noe
galt.[Redigert den 19-1-2016 kl 19:18 av Viking]
Jesus sier boken er troverdig, og sanne, Guds ord er verd å tro på. Hvis ordene ikke hadde vært verd å tro på så hadde vi ikke forstått de men Gud lover jo at vi skal forstå.. . ;)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-1-2016 kl 21:46


Sitat: skrevet av LeifG  

men Gud lover jo at vi skal forstå.. . ;)

Jo, men jeg er ikke så sikker på at det var sånn at vi skulle forstå alt på forhånd.

Jesus sa ofte "når dere ser", vi skulle altså først få den fulle forståelse når vi ser det skjer.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=n%c3%a5...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-1-2016 kl 23:36


Sitat: skrevet av gana  

Jo, men jeg er ikke så sikker på at det var sånn at vi skulle forstå alt på forhånd.Hvis du ikke er sikker, tror du da?


Joh 14,21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.


Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 16,13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Joh 18,36 Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden.

Hebr 11,1 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.

Hebr 11,3 Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.

Hebr 11,5-6 Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud; men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Hebr 11,16 men nu stunder de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2016 kl 03:17


Sitat: skrevet av LeifG  

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Legg merke til at det her tales til disiplene som et kollektiv,
det er altså ikke noen grunn til å tro at hver enkelt av dem
skulle få åpenbart det hele.

Er vel mer grunn til å tro at det samme gjelder her som
når det gjelder nådegavene:

"Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at
det blir til gagn."
(1 Kor 12,7)

I den grad det her skulle være snakk om noe som
blir åpenbart til alle så må det nok dreie seg om
selve kjernen i evangeliet; hvem Jesus er og
hva han har gjort til vår frelse.

Resten av endetidssannhetene tror jeg nok
heller at Herren fordeler litt på oss alle.

:)

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2016 kl 10:11


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Legg merke til at det her tales til disiplene som et kollektiv,
det er altså ikke noen grunn til å tro at hver enkelt av dem
skulle få åpenbart det hele.

Er vel mer grunn til å tro at det samme gjelder her som
når det gjelder nådegavene:

"Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at
det blir til gagn." (1 Kor 12,7)

I den grad det her skulle være snakk om noe som
blir åpenbart til alle så må det nok dreie seg om
selve kjernen i evangeliet; hvem Jesus er og
hva han har gjort til vår frelse.Takk for ett godt svar! Men her ramler du av poenget. Gå tilbake og se at Han åpenbarer til de som er hellige, altså har vendt om og er Templet. Det som har skjedd på forhånd, før åpenbaringen er at Ånden har falt på disse.

I templet blir hver enkelt gitt av Ånden det som ganger individuelt. Der foregår forsoningen mellom mennesket og Gud, her studeres Guds ord individuelt og personlig, sammen med Ånden som lyser opp Guds ord.

Kjernen i evangeliet, vår tro, vårt håp og kjærligheten der i handler om Synd, altså lovbruddene vi personlig gjør, Rettferdigheten, altså lovlydigheten som er på Veien, Sannheten og Livet. Samt den kommende dom som ender alt ondt med også døden. Det er det som gjør at vi erkjenner at vi er syndere og trenger Ham som kan vise oss ett godt liv. Det er kjernen, der er melken mens den faste føden kommer etterpå, i det hellige Tempel.


Joh 16,12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;

1 Kor 3,2 Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu,

Hebr 5,11 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre.

Hebr 5,12 For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde.


Sitat:
Resten av endetidssannhetene tror jeg nok heller at Herren fordeler litt på oss alle.
:)


Gud lover at de som har Jesu tro har profetordets ånd, altså de vil forstå profetiene, noe også Paulus sier er forståelig. Men da må man tro de sanne og TROVERDIGE ord profeten Daniel taler om. Tror man er boken åpen.

:up:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2016 kl 14:29


At vi HAR fått åpenbart alt betyr ikke at alt BLIR åpenbart for
den enkelte. At det er sånn ser vi også av at Peter hadde
problemer med å forstå alt Paulus skrev. Eller var det
omvendt? Kunne sikkert gå litt begge veier ja.

Ha en riktig god dag du og hils
SDA-høvdingen :)


[Redigert den 21-1-2016 kl 13:36 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2016 kl 11:01


Sitat: skrevet av gana  
At vi HAR fått åpenbart alt betyr ikke at alt BLIR åpenbart for den enkelte.


Det er riktig men for å løfte Kristus opp må man dø fra seg selv og følge Kristus som holder Guds bud. Gjør man det kan man bli med inn i det hellige, mao være Guds Tempel og bli lært opp individuelt av Gud selv. Da blir man opplært og formet av Ham.
Holder man ikke Guds bud har man enda ikke fått åpenbart hvem Kristus er, og da kjenner man heller ikke profetiene, Moses, skriftene eller NT.

Sitat:
At det er sånn ser vi også av at Peter hadde problemer med å forstå alt Paulus skrev. Eller var det omvendt? Kunne sikkert gå litt begge veier ja.


Fortell.

Sitat:
Ha en riktig god dag du og hils SDA-høvdingen :)


Hvem tenker du da på?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2016 kl 13:27


I ett forsøk på å bringe tråden videre ble dessverre åpningsinnlegget redigert bort.. :(

Her er uansett steget videre:


Så hvor døde Jesus for oss i Guds ord?Ser du sabbatshøytidene i bildet over?

Høytidene er påsken som inkluderer korsfestelsen og oppstandelsen til Jesus, pinsen som er Åndens falle (vaskevannsfatet rett utenfor templet) på først jødene og så 3,5 år etterpå hedningene. Disse sabbater omhandler Jesu første komme og er på våren. Disse sabbater bringer oss inn i det hellige hvor Lysestaken er, skuebrødet er og røkofferalteret er.


Når vi så har kommet inn der møter vi realiteten rundt også Dommen og høstens sabbatshøytider. Disse er Basunen, Atonement og Tabernakelenes festtider. De siste omhandler reisen til himmelens Jerusalem og tiden der oppe før Dommens siste dag hvor ondt/ synd, Ildsjøen og døden blir gjort til intet. Basunen er varsel om Jesu andre komme og dom mens Atonement er tiden som gjør oss klar til å bli ett med Gud. Det er den tiden vi er i nå, forsoningen med Gud individuelt og verden.

Saken er at vårens sabbatshøytider er utenfor templet men innebefatter også Templet hvor Lysestaken, røkofferalteret og skuebrødet er.
Høstens høytidssabbater er inne i Det Aller Helligste, disse sabbater inviterer oss videre nærmere Gud i Frelsesplanen.

SDA mener med bakgrunn i Profeten Daniel og Paulus at vi nå er i Atonements høytidssabbat. Vi mener at den neste høytidssabbat er Sukkoth, reisen til himmelen som skjer etter, i forbindelse/ samtidig med Jesu andre komme.

Hva er det som gjør at Kirken/ Menighetene ikke taler om høytidssabbatenes mening/ formål?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2016 kl 13:36


Names Given the Heavenly Sanctuary by Different Bible Writers.

“Thy dwelling-place,” Solomon 2 Chron 6:39
“A palace,” David Psalms 48:3
“His holy temple,” David Psalms 11:4
“Temple of God,” John Revelation 11:19
“Habitation of Thy holiness,” Isaiah Isaiah 63:15
“True tabernacle which the Lord
pitched,”
Paul Hebrews 8:2
“My Father’s house,” Jesus John 14:2
“Place of His habitation,” David Psalms 33:14
“His holy habitation,” Jeremiah Jeremiah 25:30
“The sanctuary,” Paul Hebrews 8:2
“Holiest of all,” Paul Hebrews 9:8


Names Given the Earthly Sanctuary.
“A worldly sanctuary,” Heb. 9:1
“The first tabernacle,” Heb. 9:8
“A figure for the time then present,” Heb. 9:9
“Patterns of things in the heavens,” Heb. 9:23
“Not the very image of the things,” Heb. 10:1
“Holy places made with hands,” Heb. 9:24
“Figures of the true,” Heb. 9:24
“The temple,” 1 Cor. 9:13


Type/ Antitype

Heb. 8:1-5. The earthly sanctuary was a shadow of the heavenly sanctuary.
Rev. 11:19. There is a temple in heaven.

Heb. 9:1-3. The worldly sanctuary had two apartments.
Heb. 9:24. The heavenly sanctuary also has two apartments


Type/ Antitype
Ex. 26:33. The ark was placed in the most holy place.
Rev 11:19. The Ark was seen in the Sanctuary.

Ex. 25:21,22. God’s visible presence was manifested above the mercy-seat.
Ex. 34:5-7. The Lord gives His name as Merciful and Gracious and Longsuffering.


Type/ Antitype
Ex. 40:24. Golden candlestick in the first apartment of earthly sanctuary.
Rev 1:12. John saw the seven golden candlesticks in heaven.

Ex. 25:37; 40:25. There were seven lamps upon the candlestick.
Rev. 4:2,5. John saw seven lamps of fire before the throne of God in heaven.

Ex. 30:7,8. The high priest trimmed and lighted the lamps in the earthly sanctuary.
Rev. 1:12-18. John saw Christ, our High Priest, in the midst of the candlesticks in heaven.

Lev. 24:2. The lamps were burned continually, always shedding forth light.
John 1:9. The Holy Spirit lightens every soul that comes into the world, whether he accepts or rejects it.

OSV.. :)


http://maranathamedia.com/downloads/library/books/Bible%20Doctrines/Sanctuary/The%20Cross%20and%20Its%20Shadow%20-%20S.N.%20Haskell%20(1914).pdf
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1  2    4

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen