Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Jesus og retten.
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-12-2015 kl 23:38
Jesus og retten.Jes 42,1-8 Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene.

Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke; på rette måte skal han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden; og på hans lov venter øene.

Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut
jorden med det som gror på den, som gir ånde til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den:

Jeg, Herren, har kalt dig i rettferd og tatt dig ved hånden, og jeg vil verne dig og gjøre dig til en pakt for folket, til et lys for hedningene, forat du skal åpne blinde øine, føre de bundne ut av fengslet og føre dem som sitter i mørke, ut av fangehuset.

Jeg er Herren, det er mitt navn, og jeg gir ikke nogen annen min ære eller de utskårne billeder min pris.


Her står det at Han (Jesus, Guds Sønn) skal føre rett ut til hedningene og "rett" her er Guds Nådestol som står på de ti bud. Grunnteksten sier at det er Dommen" som føres ut og denne dom er basert på hva som er gjort galt, kollektivt, individuelt sammen med også måten lovbruddene ble gjort på. Standarden er Guds lov og da nedtråkkingen av loven.

Det stemmer 100 % med hva Jesus sier evangeliet, de gode nyheter, nåden beskrevet av Moses og profetene er brakt frem av Talsmannen Den Hellige Ånd.


Joh 16,8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:


Det er Jesus som fører Dommen/ retten ut til alle og det er ingen tvil om at dette vil den onde unngå at menneskene skal erkjenne.
Ja, hemmeligheten er åpenbart for de som tror Ham, som har Hans tro og gjør etter den. Først melk, så fast føde.


Joh 16,13-14 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.

Kol 1,25-27 hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige, for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.Det er ingen tvil om at sannheten og rettferden redder oss, alt annet prek om at Guds orden ikke fører oss vekk fra urett ferd er løgn og bedrag. Ja, det er å lyve til andre og seg selv.., og det er ikke nestekjærlighet. Det er selvrettferdighets kledning med fallen syndig natur i praksis.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen