Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Kristi rettferdighet
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-10-2015 kl 13:32
Kristi rettferdighet


2 Pet 1,1-4 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel – til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Nåde og fred bli dere mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!

Ettersom Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om Ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft. Ved det har Han gitt oss de største og dyreste løfter, for at vi ved dem skulle få del i guddommelig natur, idet vi flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten.Simon Peters tro har fokus på Jesus Kristus, Hans rettferdighet spilt ut og åpenbart i Hans etterfølgere. Denne rettferdighet avviser og forkaster fallen syndig natur i det liv vi nå lever.
Hans rettferdighet i oss skjer ved kunnskap og viten om hvem Han er for oss som Gud og som vår bror i kjød. Ved det viser Han oss at Han kan frelse/ redde oss fra fallen syndig kjød her og nå til guddommelig natur i kjød. Det ved Guds kraft/ makt, altså til Hans ære og ikke ved egen kraft slik som anklagere/ falske kristne sier om de som holder for eksempel Sabbaten den syvende dag.

Kunnskap om gudsfrykt/ respekt og livet slik det var ment å være. Ved Guds kraft og herlighet får vi guddommelig natur i det vi forlater begjær og lyster som er i verden. Med andre ord så bøyer man seg for Guds bud og ord, Hans karakter og lar ikke noe bud/ ord komme imellom der.

Kristi rettferdighet i oss er altså en tro som holder loven og gjør gjerninger i tråd med guddommelig natur i syndig kjød, likt Jesus gjorde i syndig kjød. Kristi rettferdighet utspilles i de som kjenner Ham og vet hva de tror på. De har altså tillit til Guds ord, Moses og profetene fordi de ser de gode nyheter der i. De ser Kristi rettferdighet i offertjenesten hvor Jesus er offeret i den gamle pakt, de ser Jesu natur utspilt i den gamle pakts ordning! Ser du Guds guddommelige natur og Kjærlighet/ Agape utspilt til det fulle der?


Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.Paulus forteller her hvordan det er mulig, jo ved å vandre i Ånden, spørsmålet er da hvilken Ånd man har. Guds Ånd eller den ondes ånd. Har man ikke Guds Ånd vil man av ens falne syndige natur dandere personlige tilpassede løgner for ens egen samvittighets skyld, det så man kan tro løgnen og fortsatt gå videre med hodet løftet.
Bare ved Guds Ånd vil man oppleve oppstandelsen til det evige liv. Det fordi om man er i Ånden elsker man, og gjør Guds bud/ lov av hele sitt sinn (tanker) og hele sitt hjerte (følelser)!

Fallen syndig natur ønsker ikke å fundamentalt gi all ære til Gud men til seg selv slik Kain gjorde. Se hvor flink Jeg Er og viser til sine gjerninger som IKKE er tro imot Guds bud. Det er merkelig og finurlig hvordan de falne troende anklager de sanne troende for gjerningstro når de selv er hva de anklager Guds folk for å gjøre.
Kristi rettferdighet i oss gir frukt:


Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.


Man blir hva man spiser.. .

Merk! Noe er skrevet om i bibeltekstene så som I er gjort om til dere og EFTERSOM til ettersom. Kjød er IKKE endret til KJØTT fordi det ikke er det samme. Kjød er kjødets natur (Sarx) mens kjøtt er misledende fort kun det fysiske. Det er også fjernet kommategn og satt inn punktum istedet noen steder. Det for at setninger ikke skal være unødvendig lange. Sjekk gjerne opp imot bibler. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2177
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-10-2015 kl 23:41


Om dette kan vi lære litt av David, han var en mann etter Guds hjerte.

Han var Guds lov lydig ikke ved aldri å bryte loven, men ved å holde seg innenfor pakten.[Redigert den 24-10-2015 kl 00:07 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-10-2015 kl 16:06


Ja, og innenfor pakten er man loven lydig men om man der bryter loven finnes det tilgivelse ved å tro på Offerlammets funksjon og ende. Ikke glem hva som er oppe i Paktens Ark og hva som er over den, husk så hva som gjøres med denne på endens siste dag.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen