Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Paktens Ark og nådestolen..,
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 19-9-2015 kl 16:10
Paktens Ark og nådestolen..,


er det som viser hvilken og hvem Gud, Far, Konge og Skaper vi egenhendig har. Der foran vil alle se om hvilken tro vi har, hvilket håp vi har og om vi har Kjærlighet til Ham.

For alle som har hørt om Jesu navn og erkjent hva synd er i vårt indre vil være der og da foran Nådens trone og be om nettopp nåde. Her er en presentasjon over hva Nådens Trone er og over hva nåde er.

https://www.youtube.com/watch?v=CjGJ2MSpauk&feature=yout...

Det er bare ved en sann erkjennelse av synd, altså lovbrudd i henhold til de ti bud Han kan og vil komme ned til oss. Det er der som nåden er virksom og gir oss tro, håp og kjærlighet. Med en gang vi ikke vil erkjenne synden, altså lovbrudd i henhold til Hans karakter skaperverket er skapt på har vi valgt en annen Herre enn Ham. Vi vil da søke og eller holde oss til en annen karakter eller orden enn den Han har forelagt for oss så vi kan komme ut av fallen syndig natur. Vi forsøker å lyve til oss en annen vei, en annen sannhet og ett annet liv slik at vi slipper å dø fra oss selv, slipper å legge av oss kjødets begjær inn i himmelens saler.

Veien er klar den, se Jesu offer for vår personlige og individuelle synd og Jesus ofret seg utenfor Tempelet, i en velegnet offerplass. Vi, ved en slik erkjennelse av Hans offer velger vi som ser Ham der å dø fra oss selv og det illustreres ved vaskevannsfatet utenfor Templet.
Lar vi oss døpe inn til ett nytt liv kan vi gå inn i Tempelet og være Guds Tempel Han kan bo i. Han bor da i oss, Guds rike er i oss.
Men innenfor dette Tempelrom er det ett rom til og det rom kalles det Aller Helligste, det er der Paktens Ark er i og dit kan vi ikke komme i dag uten i Jesu navn og da i Ånden ved hjelp av bønner. Våre bønner er illustrert ved hjelp av røkofferalteret som ved sin røk steg inn i det Aller helligste daglig. Jesus er der inne nå i dag i himmelens Helligdom, som vår stedfortreder.

Når Jesus kommer igjen skal vi selv komme inn innenfor og står foran nådens trone og bli dømt enten til en evig fortapelse eller inn til ett evig liv med Ham.

Da er spørsmålet om vi er motstander av Hans orden nåden hviler på eller ikke.

Så hva gjør du foran Nådens Trone, Paktens Ark?
[Redigert den 20-2-2016 kl 10:45 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 20-2-2016 kl 11:44


Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-3-2016 kl 02:14


Et par sitater fra den svenske forkynner og bibellærer Carl Olof Rosenius:

"Satan vil ha oss til å tenke: Kristi forsoning er det første og fornemste, det tror vi nok,
men nå må vi videre til det vi skal gjøre. Det dødelige frafall ligger nettopp i dette at vi
med hele vår sjel blir opptatt av hva vi skal gjøre."

"Forkynnelsen av loven har mange tilhengere og tilhørere. Evangeliet derimot er en
dårskap for all fornuft og en forargelse for alle selvtilfredse. Det er bare noen få
fattige syndere som virkelig gleder seg over evangeliet."


:wow:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-3-2016 kl 23:09


Hvis du ser Jesus i tjenesten så skjønner du frelsens vei deri. Da skjønner du at Jesu blod renser oss om vi tror Ham og følger Ham. Vi kan intet gjøre enn å tro og tror vi så gjør vi etter troen. Kun de som lar seg dåre av Djevelen gjør ikke men tror.., og de skjelver. De tror på helvetes evig pine og løfter i realiteten opp en ubarmhjertig nådeløs Gud.., for det er vel det som venter de?

Ikke glem at evangeliet er veien (Jesu blod viser veien) ut av synd, til syndfrihet, altså bare godt. Derfor handler ene og alene evangeliet, de gode nyheter om SYND/ Lovbrudd, RETT FERD/ lovlydighet og DOM i henhold til hvilket liv en lever av de to første.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-3-2016 kl 00:10


Ja uten gjerninger er troen død, men et rett evangelisk fokus vil likevel være
mer på det Gud har gjort for oss enn på det vi selv skal gjøre. Og grunnen til
det er at når fokuset er på evangeliet så blir våre gjerninger frukter og
på en måte ikke noe vi behøver å produsere selv.

Med rett fokus slipper vi altså å bli så veldig opphengt i egen lovoppfyllelse,
ja vi slipper rett og slett å bli loviske, vi kan isteden hvile i det Gud gjør i
og gjennom oss. Med rett fokus gjør Gud loven i oss.


[Redigert den 4-3-2016 kl 23:34 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-3-2016 kl 10:51


Sitat gana:Ja uten gjerninger er troen død, men et rett evangelisk fokus vil likevel ære mer på det Gud har gjort for oss enn på det vi selv skal gjøre.


Jeg tar for meg setning for setning i det du skriver gana, det for at vi ikke skal misforstå hverandre. Må vår Skaper beskytte oss og gi oss ett godlynt hjerte.

Johannes gjengir det Jesus sa evangeliet er og hvorfor fokuset for oss må konsentreres igjennom tre konkrete temaer som henger sammen. Det er fordi mennesket ikke trodde mennesket Jesus er Guds Sønn, Guds Lam at konkretiseringen ble gitt. For både mennesket Jesus, Guds Lam og konkretiseringen leder frem til det samme. For oss i kjødet som ikke tror Menneskesønnen er konkretiseringen den eneste veien til at våre hjerter skal kunne smelte for Sannheten.

Evangelisk fokus hjelper oss i kjødet til å erkjenne hvem Jesus er for oss slik at vi kan frelses/ reddes.

Fokuset er følgene iflg. Jesus:

Joh 16,8-11 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: om synd, fordi de ikke tror på mig; om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

13-14 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.
Så det handler om erkjennelse av hva synd/ lovbrudd er for noe, hva rett ferd er for noe og en kommende Dom. Ser vi i den gamle pakts ordning finner vi disse elementer definert, inklusive evangeliet og Jesus sier at alt det er om Ham. Han sier at vi individuelle troende er Guds Tempel og at Han skal bo i oss. Han inviterer oss inn, den nye pakt tar oss med inn.. .

Dette er det Han gjør så vi kan bli med inn i den nye pakt. I den gamle pakt kunne ikke den individuelle troende bli med inn fordi presteskapet ivaretok Tempeltjenesten. I den nye pakt er presteskapet borte fordi her er den troende selv presten og med Jesus som enhvers individuelle Yppersteprest imellom individene og Gud Faderen. Se her hva den gamle pakts tjeneste pekte på og se at synderen, som til slutt blir renset går sine vei, vekk fra templet, vekk fra fast føde, personlig forsoning med Faderen og åndelig mat. Den nye pakt sørger for at den troende blir døpt og går inn i Templet hvor Guds Ånd og Ord er. Det ser du ikke her fordi dette er ”protestantisme” uten kraft, uten gjerninger som hører troen til.. .


Guds Lam tar din synd
Sitat gana:
Og grunnen til det er at når fokuset er på evangeliet så blir våre gjerninger frukter og på en måte ikke noe vi behøver å produsere selv. Med rett fokus slipper vi altså å bli så veldig opphengt i egen lovoppfyllelse, ja vi slipper rett og slett å bli loviske, vi kan isteden hvile i det Gud gjør i og gjennom oss. Med rett fokus gjør Gud loven i oss.De gode nyheter som er frelse fra synd og alt bare godt til slutt er noe vi tror på, håper på og har/ lever vår Kjærlighet i. Våre gjerninger er da automatisk i ett med Guds karakter, orden og natur, det fordi vi vil være med Ham av hele oss. Ja kjødet vil sitt eget men Ånden er sterkere om vi tror Ham, Tro.., Håp og Kjærlighet.. . Det er da Han som har lagt våre gjerninger i oss da.

Så nøkkelen ligger i hva som kommer etter at man er tilgitt ens synder, om man blir med Ham inn og får fast føde eller går atter ut i den kjødelige verdens mat igjen.

Satan vil ikke at vi skal gå inn i Templet men tro at vi er og blir frelst uten å gå inn med Ham. Satan vil at vi ikke skal tro at Gud kan frelse oss fra synd men i synd.

Bare tenk over det, katolsk tro er ikke i nærheten av å komme inn i templet fordi deres presteskap stopper individene mens frafallen protestantisme ikke tror at vi inviteres inn i templet etter bekjennelsen av våre synder på Guds Lam. Katolsk lære (skriftestolen) stjeler plassen Guds Lam har for å bli bekjent på og med det har ikke læren frelse i det hele tatt. Frafallen protestantisme tror ikke på/ følger ikke Jesu blod inn i det Hellige eller det Aller Helligste men overlater alt uvisst til skjebnen etter bekjennelsen. Man tror ikke på Moses og profetene og vet dermed ikke hva Gud tilbyr sine barn der inne.

Døren er åpen selv om den er skjult for de som ikke tror.

[Redigert den 5-3-2016 kl 09:54 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-3-2016 kl 15:16


Apg 26,18 for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Her kan vi altså se tre grupper og det er de som ikke har fått tilgivelse, de som har fått tilgivelse men ikke evig liv og de som har fått tilgivelse og evig liv. Hvem sier "Har vi ikke.. ?", og som Jesus svarer dem med "Jeg har aldri kjent dere".
De som har arvet evig liv er gjort hellige, altså skilt ut i fra denne verden via Hans frelse og frelsesplan. Her er noen av deres egenskaper Gud har gitt de:


3 Mos 22,31-33 I skal ta vare på mine bud og holde dem; jeg er Herren.

I skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blandt Israels barn; jeg er Herren, som helliger eder, som førte eder ut av Egyptens land for å være eders Gud; jeg er Herren.


1 Pet 1,14-16 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! for det er skrevet:

I skal være hellige; for jeg er hellig.
Dette er mulig fordi Gud er deres eneste håp og de elsker Ham av hele sitt hjerte og hele sitt sinn. De følger Jesu blod inn i det hellige liv og Tempel, de andre gjør ikke det og spiser ikke denne faste føde.

Joh 10,9 Jeg er døren; den som går inn gjennem mig, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.

1 Kor 3,2 Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu,

9,13 Vet I ikke at de som gjør tjeneste i templet, får sin føde av templet, og de som tjener ved alteret, deler med alteret?

Hebr 5,12 For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde.


Må vår Skaper være oss nådige og gi oss forstand, visdom og ett mykt hjerte til å ta imot Sannheten.

:)Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-3-2016 kl 22:56


Sitat: skrevet av LeifG  
Apg 26,18 for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

Her kan vi altså se tre grupper og det er de som ikke har fått tilgivelse, de som har fått tilgivelse men ikke evig liv og de som har fått tilgivelse og evig liv.

Du har en livlig fantasi LeifG, ingen tvil om det :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-3-2016 kl 22:41


Når det gjelder fantasi og primitiv religiøs adferd så er nok det noe som alltid har fulgt menneskeheten.

Forsker mener nå å ha funnet noe tilvarende hos sjimpanser.

Fra Christian Today:
Sitat:
Sjimpanser kan være religiøse

Dr. Laura Kehoe ved Humboldtuniversitetet i Berlin har i sin forskning på sjimpanser funnet noe hun tror kan være et religiøst rituale.

Kehoe satte opp videofeller i et område i Guinea etter at guiden hennes haddde lagt merke til merker på trærne i området. Kameraene som tar bilder når en sensor registrerer bevegelser, fanget opp en sjimpanse som plukker opp en stein og hiver den av full kraft mot et tre. Senere fant hun hauger av stein i flere hule trestammer i området.

Kehoe innrømmer at det kan dreie seg om mye annet enn et rituale, men sier samtidig at haugene minner om steinhauger fra tidlige mennesker.


http://www.christiantoday.com/article/video.footage.emerges....
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-3-2016 kl 03:27


Er Bibelen troverdig?

Er den troverdig i mer enn åndelig spørsmål?

https://www.youtube.com/watch?v=iq9LmFVQiNw&feature=yout...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-3-2016 kl 21:19


Desverre er det mange som ikke tror på Jesus og Guds ord.., og sier allikevel at de er kristne, i Jesu navn.
Ser vi på åpningsinnlegget som tråden skal handle om så vet vi at mange selverklærte "kristne" ikke kjenner Veien Jesus gikk.. .


Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hebr 9,23-24 Det er altså nødvendig at avbilledene av de himmelske ting blir renset ved dette, men de himmelske ting selv ved bedre offer enn disse. 24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld,

Hebr 11,1 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.

2 Pet 1,16 For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet.

2 Pet 1,19-21 Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter, 20 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-3-2016 kl 04:25


Grunnen til at en kan være kristen uten å ha den hele og fulle kjennskap er at Bibelen sier at det fullt ut er mulig (1 Kor 13,9f).

Når det gjelder Hebreerne 11,1 så kan ordet visshet også oversett «virkeliggjøring», «garanti» eller «pant».

Hadde du kjennskap til dette LeifG?

Troen kan være en virkeliggjøring av det vi håper, her er det nok en del å tenke på ja.

Og tenker vi så kan også kjennskapen vokse, vi er alle under utvikling, får vi håpe.


[Redigert den 26-3-2016 kl 08:53 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-3-2016 kl 12:10


Det er melken som gjør at vi velger å tro og håpe fordi melken er Guds Kjærlighet åpenbart. Da blir man kristen og er frelst. Når vi da drikker melken blir vi klar for fast føde og uten fast føde kan vi fort falle ved at Satan gir oss åndelig forfalsket melk og den kan kun avsløres om man har spist fast føde.

Tro er ikke religion, er du religiøs vet du ikke annet enn at det er mystisk, men tror du vet du hva du tror på og å være kristen er å vite konkret hva man tror på. Er du religiøs vet/ aner du ikke hva du egentlig tror på mens en kristen vet hva og hvem en tror på hvor man legger seg tillitsfullt i Guds hender, fordi det også er riktig. Sannheten og sann tro er ikke eventyr men en konkret håndfast vei som leder til Ham vi er ett bilde av.

Visshet i grunnteksten:
Strong Hebrew & Greek Dictionaries)

G1650
ἔλεγχος
elegchos
el'-eng-khos
From G1651; proof, conviction: - evidence, reproof.

Thayer (Gresk forklaringsbok)

G1650
ἔλεγχος
elegchos
Thayer Definition:
1) a proof, that by which a thing is proved or tested
2) conviction
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G1651
Citing in TDNT: 2:476, 221


KJV AV 1611:

Heb 11:1-2
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-3-2016 kl 12:34


Sitat: skrevet av LeifG  

Sannheten og sann tro er ikke eventyr men en konkret håndfast vei som leder til Ham vi er ett bilde av.

Mmmja, men i verste fall kan man vel da også bli ledet til seg selv, ikke så bra det LeifG.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-3-2016 kl 15:44


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Sannheten og sann tro er ikke eventyr men en konkret håndfast vei som leder til Ham vi er ett bilde av.

Mmmja, men i verste fall kan man vel da også bli ledet til seg selv, ikke så bra det LeifG.Nå legger du vrangvilje til.

Les det som står her over. Det er ikke Sannheten og sann tro å la seg lede til Seg Selv.
Sannheten er at vi skal dø fra selvet, sannheten er at det er stoltheten, egoet/ Jeget vi må dø ifra og har vi ikke dødd fra det har vi heller ikke sannheten helt og holdent. Sann tro er konkret vei ut av Jegets problemer og Jeget er ikke mere.

Rom 8,12-14 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet; for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2131
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-3-2016 kl 07:41


Tror egentlig ikke jeget og kjødet er det samme.

Jeget er ens (egentlige) karakter, personlighet.

Kjødet er i bibelsk språkbruk et ord for legeme.


Det har i det siste vært en del oppslag i diverse aviser om hvordan enkelte i den kristne

organisasjonen Jesus Revolution føler at de har fått sin personlighet undertrykt, det har

gått på helsa og troa løs og flere har meldt seg ut. Så det å undertrykke Jeget er nok

ikke alltid så lurt i lengden. Med kjødets lyst forholder det seg selvsagt annerledes.[Redigert den 27-3-2016 kl 06:43 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-3-2016 kl 10:42


Selve fallets natur avhenger av løgnen i Jeget, og at stoltheten holder sannheten på passende avstand. Det slik at vi kan se på oss selv som Jeg Er, altså som guder.

I denne falne naturen som ikke kan erkjenne sannheten (for da dør Jeget i løgnen vi lever i) tror vi at vi slettes heller ikke kan dø. Herav sjelevandring eller at vår Ånd ikke dør nå legemet/ sjelen dør.

Kjød er i Guds ord hva Jeget vil i ens påtatte ærede natur, om vi i kjødet ærer Gud er ikke kjødet syndig men om vi ikke ærer Gud i kjødet vil vi synde og fallen syndig natur ærer det skapte. Det skapte på den måten at Jeget tar for seg av det skapte og nyter/ begjærer det skapt og ikke Skaperen. En blir egosenterert og blind, det er en sykdom vi alle lider av og kan ikke komme ut av den uten Guds hjelp.

Derfor blir vi sykere og svakere om vi døder Jeget uten Guds hjelp og Gud Skaperen som ens personlige Gud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen