Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Den Hellige Ånds verk!
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-4-2015 kl 19:35
Den Hellige Ånds verk!


Den Hellige Ånds Verk.


1. Guds Ånd utrettet en stor Gjerning ved Skapelsen. Hva sier Bibelen om dette?

1 Mos 1,2 Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.

Anmerkning: Det ord i grunnteksten som er oversatt ”Svevde”, betegner den skjelvende bevegelse som sees hos en høne over sine egg, eller oppfostrer sine kyllinger.. Det betegner her antagelig at Ånden meddelte Vannene en levende, fruktbringende kraft. - Dr. A. Clarke.


2. Ved hvilken Kraft utførte Kristus sine Mirakler?

Matt 12,28 Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder.


3. Hvem levendegjorde Ham ved Hans oppstandelse?

1 Pet 3,18 For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,


4. Hvordan frembringes Syndserkjennelse hos en synder?

Joh 16,8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. 1 Mos 6,3


5. Hvilket embede bekler Guds Ånd for de kristne?

Joh 14,16 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig,


6. Hvilken annen gjerning gjør Ånden?

2 Tess 2,13b.., fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,


7. Hva kaller Apostelen Guds Ord?

Ef 6,17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,


8. Hvordan åpenbarer Ånden Guds Ord?

2 Pet 1,21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.
9. Hvordan talte Herren til disse Hellige menn?

1 Mos 15,1 Nogen tid derefter kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal være meget stor. 4. Mos. 12:6, Esek. 1:1 og Jes. 1:1.10. Tilhørte Åndens gaver fornemmelig det gamle Testamentliges tid?

Joel 3,1 Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;


11. Hvordan omtaler Peter dette?

Apg 2,17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;


12. Hva kaller Paulus Ånden?

Ef 1,13 i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,


13. Hvorfor kalles den slik?

Apg 2,33 Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører. 1:4-5.


14. Hvorfor sa Jesus at det var nødvendig for Ham å gå til Faderen?

Joh 16,7 Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder.


15. Henviste han til Åndens gaver i denne lovnad?


Ef 4,8 Derfor sier Skriften: Han fór op i det høie og bortførte fanger, han gav menneskene gaver.


16. Hva var disse gaver?

Ef 4,11 Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere,


17. Kommer alle disse gaver fra samme Ånd?

1 Kor 12,4 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; 8-11


18. Hva befalte Kristus sine Disipler å gjøre?

Mark 16,15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!


19. Hvorfor utførte de ikke denne gjerning øyeblikkelig?

Luk 24,49 Og jeg sender over eder det som min Fader har lovt; men I skal bli i byen inntil I blir iklædd kraft fra det høie. Ap. Gj. 1:8


20. Hvor lenge lovet Jesus å være med dem som forkynte evangeliet?

Matt 28,20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!Bibellæsninger for familiekredsen.
København, C. C. Hansen & Co`s forlag 1897.
Den Hellige Ånds Verk, side 444-446

Boken ble først produsert av en komite som behandlet innsendte Bibellesninger for familier, av bibelgranskere (SDA). Den ble produsert i flere hundretusener eksemplarer på engelsk men også på tysk, fransk og svensk. I Sverige ble det solgt 50.000 eksemplarer før den kom ut på gammelnorsk/ dansk.
Kom helligånd, fra himlen ned;
O, vekk oss av all syndig fred.
Tal til oss om rett og synd;
Guds sannhet skriv i hjertet inn.

Lær oss at tjene Gud med flid;
Hjelp oss at stride troens strid.
Led oss til Kristus, Livets vei;
O, Trøstermann, forlat oss ei.

Led oss til Gud, at vi kan bo
I Himlens stille blide ro;
At vi her villig stride må
Og hisset Livets Krone få.


Simeon Browne.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-4-2015 kl 22:48


Ja uten Ånden hadde det ikke vært mye.

Dette om at Guds rike er kommet til oss kan ifølge min bibel også oversettes: "Guds rike er inne i dere."

Vi kristne er nå altså bærere av dette gudsrike - vi har fått Ånden i vårt indre og om vi tror skulle intet skal lenger være umulig for oss.

:wow:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-4-2015 kl 07:47


Amen, Guds rike er inne i dere og vi er Tempelet i dag. Han bor i oss og om vi ser på skyggen, altså det jordiske tempelet som er skyggen av det sanne finner vi forstand i Hans verk i oss. Etter korsfestelsen som foregikk utenfor tempelet falt presteskapet som var forbeholdt nært forhold til Gud i tempeltjenesten. I dag etter korset er alle som tror Kristi rettferdighet og Ham invitert til å avlegge seg det gamle, la seg døpe og komme inn i templet. Der inne er skuebrødet/ Guds ord/ bibelen som blir opplyst av Guds Ånder. illustrert av den syv armede lysestaken.

Korsfestelsen ga mennesket tilgang til Gud uten prester og andre Mellommenn unntatt Jesus som nå er Ypperstepresten i det Aller Helligste, rommet innenfor.

Den nye pakt.

Jer 31,33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Esek 36,26-27 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-4-2015 kl 20:46


Og i tillegg til at vi kristne er tempelet er vi også Jerusalem og Israel. Alle Guds løfter i den gamle pakt om fremtidig frelse for sitt folk oppfylles derfor nå i oss som tror, for jøde først og så for greker, vi er Guds folk og mottaker av løftene.

Og denne Ånden som vi nå er bærere av fikk også en sentral oppgave om å overbevise om synd, rettferdighet og dom. Det var verden som skulle overbevises, men også vi som tror trenger nok påminnelsen. Gud påminner og overbeviser gjennom sin ånd, men en skal heller ikke glemme at han fortsatt bruker budene. For uten budene var det jo ingen som hadde visst hva som var synd. Den ytre lov (de ti bud) og den indre lov i våre hjerter gjelder fortsatt og ånden bruker begge deler for å overbevise om synd. Synd er lovbrudd, men den egentlige synden er jo å ikke tro på Herren. Jesus sier det så således: "Synden er at de ikke tror på meg".
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-4-2015 kl 20:59


Ja! For tror vi Ham ikke vil vi fortsatt leve i synd, med synd. Troen og troens vei gjør oss syndfrie, Han gjør oss der uten lovbrudd naturlig!
Dette er Frelsens vei!! :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-4-2015 kl 21:16


Tidene forandrer seg. Har liksom et inntrykk av at det er litt trange kår for Ånden i vår tid. Nå tror jeg det er det litt mer prangende, overfladiske og populistiske som er i skuddet. Gjerne med økumeniske samlinger rundt kjente tv-predikanter / kjendiser. Noe som kan samle mye folk og som kan være underholdende både for lunkne og ikke-kristen, det er det showpregede som er i skuddet. Fremmed åk er det som karakteriserer - vi er jo alle i samme båt og alle i et kristent land er vel kristne..

Noen liberalprester vil ha oss til å tro dette.

Men jeg tror tidene kommer til å forandre seg igjen. Ånden er kommet for å bli og den lar seg ikke kue av statsfinansierte brødprofeter som har gjort det til et levebrød å gi folket det de helst vil ha. Ånden er sterkere enn stat, penger og nedrighet. Og takk for det.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-4-2015 kl 05:55


Temaet her var Ånden.

Litt rart å tenke på, men av og til kan oppgavene bli for vanskelige endatil for den hellige.

Den kalde kan han vekke til nytt liv og den varme kan han bruke i sin tjeneste, men når lunkenheten inntreffer blir oppgaven umulig.

Han må spytte dem ut av sin munn og bort fra sin nærhet for den lunkne er ikke lenger mottakelig, denne verdens gud har fått for mye rom.

Det står ikke på Ånden, men temperaturen i vårt hjerte har han overlatt til oss.

"Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere." (Jak 4, 8a).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-5-2015 kl 07:01
Urett fører til fall


Det er merkelig med bibelboken. Den er gammel, men mange ganger likevel merkelig aktuell.

Her er litt fra profeten Jesaja som jeg føler er litt av Åndens budskap

inn i mye av det kirkelig folkereligiøse nå i 2015.

Jesaja 30, 9 - 14:

"For dette er et opprørsk folk,
barn som lyver,
barn som ikke vil lyde Herrens lov.

De sier til seerne: «Ikke se!»
og til profetene: «Ikke bring oss syner
om det som er rett!
Si oss glatte ord,
bring oss illusjoner.

Vik av fra veien, bøy av fra stien,
la oss være i fred for Israels Hellige.»

Derfor sier Israels Hellige:
Dere forkastet dette ordet,
stolte på vold og svik
og støttet dere til slikt.

Derfor blir deres skyld
lik en sprekk som utvider seg i en høy mur,
til muren plutselig, på et øyeblikk,
faller sammen og blir knust.

Den blir knust
slik et leirkar blir slått i stykker
og ikke tatt vare på.
Blant stykkene finnes det ikke ett skår
som kan brukes til å hente glør fra ildstedet
eller til å øse vann fra brønnen."
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-5-2015 kl 13:55


Med de tre siste du her kommer med så er det ingen tvil om at det er kun de som holder Guds bud som er i Hans favn, resten er utenfor men tror de er, tror seg selv i samme favn.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen