Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Rene fordi Gud er hellig og ren.
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-2-2015 kl 10:45
Rene fordi Gud er hellig og ren.


Å være uren betyr å ikke tro på og eller følge Gud. Det er en bevist eller ubevist avvisning av Ham som vår Far og vår Orden. Vi er skapt i Guds bilde av Ham selv og vi kan være beviste over hva, hvem og hvor vi er, de evner er vi gitt.

Standarden i Guds rike er definert og vi må sette denne standarden til når vi leser NT og sjekker opp NT i GT. Som eksempel hadde vi troende på Jesu tid som talte ut i fra de retningslinjer, ja som ikke hadde hedningenes standard som mal i rett og galt angående hva som var rett og galt. Det var som ett passende eksempel kjent blant hedningene at jødene ikke spiste innmat, blod, fett fra deres offerdyr som de refererte til som rene dyr. Det var kjent at de ikke spiste svin og andre typer dyr. For hedningene var svin regnet som god mat mens for jødene var ikke svin å omtales som mat engang.

Det må vi legge til grunn når vi leser Guds ord og for å forstå hva Paulus sier for noe. Han hadde inngående kjennskap til frelsen i den nye pakt målt opp imot hva Moses og profetene talt om. I prestetjenesten egentlige formål er Jesus i og hva sier så Paulus om Jesus i den gamle pakts frelse?


Hebr 8,5-6 de som tjener ved et avbillede og en skygge av det himmelske, efter den forskrift som Moses fikk da han skulde gjøre tabernaklet; for han sier; Se til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet. 6 Men nu har han fått en så meget bedre prestetjeneste som det og er en bedre pakt han er mellemmann for, da den er grunnlagt på bedre løfter.

Hebr 9,1-5 Nu hadde vel og den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom 2 For der blev laget et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene: dette kalles det Hellige. 3 Og bak det annet forheng var det telt som kalles det Aller-helligste, 4 som hadde et røkoffer-alter av gull og paktens ark, som var klædd rundt om med gull, og i denne var en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler, 5 og over den herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen; men om disse ting skal vi ikke nu tale stykke for stykke.

Hebr 9,11-12 Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennem det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning, 12 og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning.

Hebr 9,24-25 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld, 25 og heller ikke forat han flere ganger skulde ofre sig selv, således som ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod;

Hebr 10,4 for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.

Hebr 10,19 Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen,Vi skal være hellige fordi Han er hellig, Han skal jo bo i oss! Studerer vi renheten io templet og templets detaljer blir man tatt av ærefrykt! For en frelse og for en frelser!

Så for å ta skrittet inn i poenget med renhet og hellighet. Her komer Paulus med følgende poeng:

Kol 2,16-17 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; 17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.

Paulus sier her SKYGGE av det som skulle komme og det er prestetjenesten i den gamle pakts ordning. I denne ordning hadde man forskrifter om mat og drikke og i tillegg er ikke svin regnet inn som mat i utgangspunktet i Paulus vokabular. Vi kan ikke tenke som en greker, eller hedning når vi leser og forsøker å forstå Guds ord.
I vår mangel på tro forsøker vi å finne unnskyldninger for å ikke høre på Gud, på en måte koste hva det koste vil. Det er fallen naturs natur.

Her er tre for mange oppgitte og da falske grunner for å tillate seg urent inn i hellig grunn:

Apg 11,6-9 da jeg stirret på den og så nøie efter, blev jeg var jordens firføtte dyr og ville og krypende dyr og himmelens fugler. 7 Jeg hørte også en røst som sa til mig: Stå op, Peter! slakt og et! 8 Men jeg sa: Ingenlunde, Herre! aldri er noget vanhellig eller urent kommet i min munn. 9 En røst fra himmelen svarte mig da annen gang: Det som Gud har renset, det må ikke du gjøre til urent.

Rom 14,1-3 Ta eder av den som er svak i troen, uten å sette eder til doms over hans tanker! 2 Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare urter; 3 den som eter, ringeakte ikke den som ikke eter, og den som ikke eter, dømme ikke den som eter! for Gud har jo tatt sig av ham.

1 Kor 10,31-32 Enten I altså eter eller drikker, eller hvad I gjør, så gjør alt til Guds ære! 32 Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet, 11,1-3 Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!
2 Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem. 3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.


Man tar ikke sammenhengen med i betraktningene når man konkluderer og med det hører man ikke Guds ord i den tro at man tror man hører og leser Guds ord.

Slik var det før NTs tid og slik er det nå.

Esek 12,2 Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se med, men ikke ser, og ører å høre med, men ikke hører; for en gjenstridig ætt er de.


Vi må respektere Guds rike orden og Skaperen om vi virkelig tror Ham og tror vi Ham er det vel fordi vi ser større verdi i Ham enn oss selv og denne verden eller?1 Kor 6,19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

1 Tess 5,23 Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

1 Pet 1,14-16 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, 15 men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! 16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.


:)

[Redigert den 28-2-2015 kl 09:49 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-3-2015 kl 10:02


Sitat: skrevet av LeifG  
Å være uren betyr å ikke tro på og eller følge Gud.....


Nei, uren er den som har en uren ånd (en syndig sjel) i følge Jesus Kristus.

Kristne må rense seg med Jesu Kristi blod

1 Joh 3,3 "Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren."

2 Kor 7,1 "Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel"

Åp 22,14 "Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen."

Åp 7,13 Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.

Hebr 9,14 "Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår"

Matt 26,28 "For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt."

Rom 5,9 "Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod"

[Redigert den 22-3-2015 kl 09:04 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-3-2015 kl 21:24


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Å være uren betyr å ikke tro på og eller følge Gud.....


Nei, uren er den som har en uren ånd (en syndig sjel) i følge Jesus Kristus.


Vel, det er synd å ikke tro på og følge Gud. Da er du uren og da har du en uren ånd. Er du en syndig sjel så synder du, altså gjør lovbrudd på Guds bud. Guds bud ble jo gjort om av DRKK så hele verden skulle synde med de i den tro at verden skal tro de tilber Gud men akk, desverre da Satan. Slik forsøker Satan å bedra hele verden.

En ren ånd kan ikke synde/ bryte loven. Det er umulig.
[Redigert den 23-3-2015 kl 20:24 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-3-2015 kl 21:42


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Kristne må rense seg med Jesu Kristi blod

1 Joh 3,3 "Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren."

2 Kor 7,1 "Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel"


Om du ser etter så vil du se at Jesu blod er Jesu liv, blod er liv. Livet er i blodet og Jesus er Livet. Så rens deg med Jesu liv, det er rent. Følg Ham alene!

1 Joh 3,2-10 I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.
Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren. Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.

Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig.
Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.

På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Åp 22,14 "Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen."


Bra du viser til dette vers for dette vers er direkte omskrevet av DRKK. I grunntekstene står det at det er kun de som holder Guds moralske ti bud på steintavlene som har rett til å spise av Livets tre og gå igjennom portene i byen.
Når det gjelder omskriving av Åpenbaringens bok så kjenner vi skjebnen til de.

Åp 22,18 Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok;

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Åp 7,13 Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.

Hebr 9,14 "Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår"

Matt 26,28 "For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt."

Rom 5,9 "Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod"

[Redigert den 22-3-2015 kl 09:04 av Jerusalem]


De hvite kappene er Kristi rettferdighet, som alle frelste er kledd i.

Sak 3,4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klær av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høitidsklær.

Det er de som har Jesu tro og gjør Jesu tro, de er uten lyte.

Åp 14,4-5 Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Urene med kvinner er her urene av andre falske Guds menigheter.

Om du ser etter, tenker etter, hører etter og har Gudsfrykt sammen med en sannhetssøkende ånd som ønsker rett ferd vet du hva som er rett og galt. Må Herren velsigne deg rikelig med visdom, forstand og kunnskap! I Jesu navn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2017 kl 23:08


Her er også en essensiell sak som viser om vi er rene eller ikke:

https://www.youtube.com/watch?v=GBX46GVZEyY

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen