Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Babylon i Åpenbaringen
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2015 kl 23:58
Babylon i Åpenbaringen


har konkrete likhetstrekk med Babylon i fra Esekiels tid, Jesaja, Jeremia og Daniels tid.

Det vi vet er at Israel i den gamle pakt, og deres profeter med profetier pekte frem i tid. Inn til vår tid, fra deres tid og da spesielt veien frem til den nye jord. Hendelsene de levde med og i er også ett bilde av det som skulle komme og vi vet Åpenbaringens bok peker på tiden etter korset og frem til den nye jord. 70 % av Åpenbaringen kan vi finne igjen i GT.

I Åpenbaringen 18:2 finner vi varselet om at Babylon har falt og vi vet Babylon er religiøs forvirring. Med andre ord har den religiøse verden falt fra Gud totalt slik at den ikke kan eller vil finne veien til Gud, Gud og Hans rike er stengt ute bevisst.

Åp 18,2 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;


Dette finner vi også igjen hos Jesaja 21:9 men se der! Der kommer et tog av ridende menn, par av ryttere! - Og han tok til orde og sa: Falt, falt er Babel, og alle dets guders billeder har han* knust og kastet til jorden.<* fienden. JER 51, 8. ÅPE 14, 8; 18, 2. 10.>

Babylon er kledd naken av Guds ord fordi Babylon selv har forlatt Gud og Hans bud og ord. Man dyrker andre guder og hører ikke Guds bud og ord.
Vi vet i dag at det 2. Guds bud er fjernet i sin helhet av DRKK. Det for at man skulle kunne dyrke statuer, døde, bilder og annet avgudsobjekter.

Slik lyder det 2. bud:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

I og med at DRKK bevisst med målsetning også har fjernet store deler av det 4. bud som stadfester Hvem som er Skaperen av Universet så har vi med urene onde ånder å gjøre.

Dette er det mest konkrete som åpenbares uten å granske dybder, gjør vi det så ser vi at fallt dreier seg om utroskap imot Gud, altså at man sier man tilber Gud men tramper på og dolker Gud i ryggen ved sin praksis. Faktisk kommer det frem at man nyter å trampe på Gud og Hans barn, man skaper seg en ånd som nyter det hele.

Åp 17,2 som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden, blev drukne av hennes horelevnets vin.

Åp 17,5-6 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.Med andre ord kan vi se at dette babylon fremstår som om de e rGuds folk på denne jord og jorden lar seg forføre av henne. Vi kan se av Paulus at denne bevegelse sier de tror på Jesus og at Han er Gud men de er lovløse og elsker ikke sannheten. De som ikke elsker/ ikke vil ha sannheten skal ifølge Paulus få kraft fra Gud selv så de faller virkelig dypt. De vil la seg forføre av tegn og undere, det fordi de ikke ser rett og galt da de ikke vil ha sannheten. Rett ferd står langt fra de, så her gjelder det også å være sannhetssøkende så vi som er skapt i Guds bilde kan se hva som er rett og hva som er galt.

I Åpenbaringen 18:7 ser vi:

Åp 18,7 Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se,


Vi vet hvem som har utnevnt seg en Himmeldronning men vi kan se i Jesaja 47:8 følgene:

Jes 47,8 Så hør nu dette, du som lever i dine lyster, som sitter så trygg, du som sier i ditt hjerte: Jeg og ingen annen! Jeg skal ikke sitte som enke og ikke vite hvad det er å være barnløs!

Ifølge DRKK selv så er de Moderkirken og det til alle som følger henne og gjør hennes bud. Hennes bud er i første rekke å holde søndagen som helligdag og med det bøøye seg for Pavens myndighet. De som gjør det er hennes skjøgebarn. Hun sier selv at hun da ikke er barnløs fordi alle følger henne, hvis de da ikke er kjettere men de kommer ikke til himmelen.

Dette er også i samme setting Babylon i Åp. 18:

Jer 51,6 Fly ut av Babel, hver mann må redde sitt liv! Se til at I ikke omkommer ved Babels misgjerning! En hevnens tid er det for Herren; han gjengjelder Babel det som det har gjort.

Jer 51,45 Dra ut av det, mitt folk, hver mann må redde sitt liv - for Herrens brennende vrede!

Esek 26,13 Jeg lar dine larmende sanger høre op, og lyden av dine citarer skal ikke høres mere.


Vi kan si mye mere men skal avslutte med hva Matteus sier Jesus sa og det er at vi skal flykte når vi ser Antikrist sette seg i Guds Tempel. Guds Tempel ER Guds folk, de individuelle som tror Ham.

Det betyr ett konkret angrep på Guds lov i de troendes hjerter og sinn, slik at de forlater Gud og Hans rike til fordel for Antikrist og denne verden. Det kommer etter de 1260 år, som er etter korset og etter det første Romerikets fall. Det er også etter frafallet, hvor vi nå allerede har hatt ett kraftig etter reformasjonen. Det i forbindelse med darwinismmen og ateistenes inntog, sammen med den industrielle revulosjon og pengenes makt.

Det vil altså komme en ny makt som påberoper seg underkastelse av Antikrist bud som er urett ferd og da lovløshet. Det slik at han blir tilbedt som lovgiver og Gusd istedet for Gud.

Hvor nære kan vi være Dyrets merke og da denne engels kraftige varsel:

Åp 18,2 og han ropte med sterk røst og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2015 kl 03:10
Re: Babylon i Åpenbaringen


Navnet "den store skjøge" har fått mange til å tenke at hun er symbol på den frafalne kirke. I GT kalles det ofte hor når Israel faller fra Gud og dyrker fremmede guder. Mens den levende kirke er Kristi brud, er den verdsliggjorte frafalne kirke Babylon den stor skjøge. Denne oppfatning ble alminnelig i middelalderen under inntrykke av romerkirkens verdsliggjøring. Reformatorene gikk ut fra at den store skjøge var pavedømmets sentralby eller selve pavekirken.

Den eldste oppfatning går imidlertid ut på at Babylon er hovedstaden i det antikristelige verdensrike, og denne oppfatning har støtte i Åpenbaringens egen tolkning. I 17, 18 er den store skjøgen beskrevet som "den store byen som har kongemakt over jordens konger". Skjøgesymbolet blir heller ikke i GT brukt bare om det frafalne gudsfolk. Den hedenske Tyrus blir også fremstilt som skjøge, Es. 23, 17, og likens Ninive, Nah. 3, 4. Det skjøgeaktige og utuktige ved Babylon er vel ikke minst dens skamløse profittbegjær. Den har ingen dyd og intet hellig som ikke er til salgs for den som vil betale, 18, 7 - 13. Det den falbyr og for forfører folkene med, er sanselighet i alle former.

Men blant de kristn i det første århundre har navnet Babylon også fungert som dekknavn for Rom. I 1. Peters brev, som er skrevet fra Rom, sender forfatteren en hilsen fra "menigheten i dette Babylon".

I alle disse tre modellene en navnet Babylon et symbol på kulturell glans og prakt, men en kultur som er løsrevet fra Gud og derfor i sin dypeste grunn avgudisk. Men om Rom er den nærmeste modell, er det ikke dermed sagt at den er identisk med Åpenbaringens Babylon. Her er dimisjoner som går ut over de historiske forbilder. Det gjelder både Babylons forførende herlighet, den samvittighetsløse handelsmoral og forfølgelsen av Guds folk. Babylon er selv "den store skjøge", men hun er også "mor til skjøgene og all styggedom på jorden". Dette må bety at storbyen Babylon har satt sitt preg på verdensbyene over hele jorden. De har tatt opp og fulgt etter den tonen Babylon har angitt. Som en mor oppdrar og preger sine døtre, har Babylon "babylonisert" bykulturen på jorden.

Kilde: Bibelverket (Luther og Lunde Forlag).


[Redigert den 3-2-2015 kl 02:17 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2015 kl 04:17


En annen mulighet kan også være at Babylon ikke navn på noen fysisk by, men som Jerusalem blir brukt

som fellesbenevnelse på de kristne (Hebr. 12, 22) kan Babylon være en benevnelse på alt ikke-kristent.

Selv har jeg litt sans for en sådan tolkning - en åndelig tolkning som beskriver en åndelig virkelighet.

:wow:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2015 kl 22:05


Dette Dyr som sørger for Dyrets merke er Dyret fra jorden som lager ett bilde av det første Dyr (Dyret fra havet).

Dyret fra Havet ER DRKK og Dyret fra jorden lager ett bilde av DRKK. I Åp 17 kan vi lese at det 8. er en av de 7 og de 7 er:

Babylon, Mederne & Perserne, Grekenland, Romerriket, DRKK, Frankrike og USA (Dyret fra jorden). I Åp 12 kan vi lese at Dragen, Satan styrer igjennom Romerriket og det er Romerrriket (humanisme og religiøse), det 8. som reiser seg og gjennomtvinger Dyrets merke via USA.


Daniel chapter 7
Babylon Lion-like beast (vs. 4) Revelation 13 "Mouth of a lion" (vs. 2)
Medo-Persia Bearlike beast (vs. 5) Revelation 13 "Feet of a bear" (vs. 2)
Greece Leopard-like beast (vs. 6) Revelation 13 "Like unto a leopard" (vs. 2)
Rome Ten-horned beast (vs. 7) Revelation 13 "Having ... ten horns" (vs. 1)

http://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/4997...


Åp 13,3-4 Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret, 4 og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det?
Åp 13,11-12 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. 12 Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt,
Åp 13,14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.
Åp 13,16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne,
Åp 14,8-9 Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin. 9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd,http://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/4992...[Redigert den 3-2-2015 kl 21:08 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2015 kl 22:11


http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Antichris...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2015 kl 22:35


Sitat: skrevet av LeifG  
Dette Dyr som sørger for Dyrets merke er Dyret fra jorden som lager ett bilde av det første Dyr (Dyret fra havet).

Dyret fra Havet ER DRKK og Dyret fra jorden lager ett bilde av DRKK.

Forstår at du har en del å si om diverse dyr og DRKK,

men din egen overskrift var her Babylon i Åpenbaringen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2015 kl 00:44


Ja men alt henger sammen med Åpenbaringen 13 om hvem Babylon er. Som du da forsøker å bortforklare med vissvass fra alskens eventyr.

[Redigert den 3-2-2015 kl 23:45 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2015 kl 01:45


Sitat: skrevet av LeifG  
hvem Babylon er. Som du da forsøker å bortforklare med vissvass fra alskens eventyr.

Jeg bortforklarer ikke, forsøker bare å høyne nivået på debatten her :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2015 kl 09:58


Vel, om du ser i Åp 14 så ser du "Babylon, kom ut av henne" og der kan Babylon spores til Åp. 13, Dyrets merke. Leser du Åpenbaringen 13 i sammenheng med Babylon i GT, og da Daniels bok finner du hvem Babylon er.

Daniel chapter 7
Babylon Lion-like beast (vs. 4) Revelation 13 "Mouth of a lion" (vs. 2)
Medo-Persia Bearlike beast (vs. 5) Revelation 13 "Feet of a bear" (vs. 2)
Greece Leopard-like beast (vs. 6) Revelation 13 "Like unto a leopard" (vs. 2)
Rome Ten-horned beast (vs. 7) Revelation 13 "Having ... ten horns" (vs. 1)

http://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/4997...

I Daniel 2 finner vi rekkefølgen på verdens riker inntil Jesu andre komme fra Babylon før Kristi fødsel og med det vet vi at Rom er det rike som blir endt av Jdesu andre komme. Daniel 7 utdyper hva som skjer og Åp. 13 spesifiserer sammen med kap 14 om den tid vi NÅ er i.

Når det gjelder dine tanker om jordiske Jerusalem og denne verdens troende i henhold til:

Hebr 12,22 Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener,

De som er i sannhet Kristne, altså ikke antikrist kristne ser opp til himmelens Jerusalem, helligdommen der oppe. Alle troende som tror ett jordisk tempel skal bygges her ede på denne jords Jeruslaem er i Babylon og må komme seg ut i fra denne avgudsreligion.


Gal 4,26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;
Hebr 8,1 Men en hovedsak ved det som her sies, er dette: Vi har en sådan yppersteprest som satte sig ved høire side av Majestetens trone i himlene,
Hebr 8,5 de som tjener ved et avbillede og en skygge av det himmelske, efter den forskrift som Moses fikk da han skulde gjøre tabernaklet; for han sier; Se til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet.
Hebr 9,1 Nu hadde vel og den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2015 kl 13:52


Surprisingly enough, even Roman Catholics acknowledge this association:

"Babylon,” from which Peter addresses his first Epistle, is understood by learned annotators, Protestant and Catholic, to refer to Rome - the word Babylon being symbolic of the corruption then prevailing in the city of the Caesars.
James Cardinal Gibbons, Faith of Our Fathers (111th printing, Illinois: TAN Books Inc., 1980): 87.Tenk det at Roma og Romerriket er forstått entydig som Babylon i NT, og det at Romerkirken mener det samme og iflg Guds ord gir ennå Gud Babylon sjansen til å omvende seg men en dag så blir man kalt ut av Babylon fordi Babylon faller/ forkaster Gud for godt.

God would not warn His people to come out of Babylon if it were impossible for them to identify Babylon. During the early Christian centuries, Jewish and Christian literature referred to the city of Rome as Babylon. 1 Peter 5:13 also refers to Rome as Babylon. Peter wrote these words while in Rome, at a time when literal Babylon no longer existed:

1 Pet 5,13 Den medutvalgte menighet i Babylon hilser eder, likeså Markus, min sønn.

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Babylon_w...


Det gamle Babylon, Moderne Babylon og endens Babylon:

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Babylon_N...


Hilser med trykk på "forat":

Åp 18,4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-2-2015 kl 01:01


Sitat: skrevet av LeifG  
Surprisingly enough, even Roman Catholics acknowledge this association:

"Babylon,” from which Peter addresses his first Epistle, is understood by learned annotators, Protestant and Catholic, to refer to Rome - the word Babylon being symbolic of the corruption then prevailing in the city of the Caesars.
James Cardinal Gibbons, Faith of Our Fathers (111th printing, Illinois: TAN Books Inc., 1980): 87.Tenk det at Roma og Romerriket er forstått entydig som Babylon i NT, og det at Romerkirken mener det samme og iflg Guds ord gir ennå Gud Babylon sjansen til å omvende seg men en dag så blir man kalt ut av Babylon fordi Babylon faller/ forkaster Gud for godt.

God would not warn His people to come out of Babylon if it were impossible for them to identify Babylon. During the early Christian centuries, Jewish and Christian literature referred to the city of Rome as Babylon. 1 Peter 5:13 also refers to Rome as Babylon. Peter wrote these words while in Rome, at a time when literal Babylon no longer existed:

1 Pet 5,13 Den medutvalgte menighet i Babylon hilser eder, likeså Markus, min sønn.

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Babylon_w...


Det gamle Babylon, Moderne Babylon og endens Babylon:

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Babylon_N...


Hilser med trykk på "forat":

Åp 18,4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Ja det du skriver der syns jeg var bra LeifG, men kan ikke se at det kommer i større motsetning til det jeg forsøkte å få frem i mine to første innlegg.

Rom og romer-riket ble av de første kristne sett på som Babylon. Ja romer-riket ble av dem sett på som "hele verden". Det var det som var den daværende kjente verden.

Og derfra er jo veien kort til Åpenbaringens Babylon som alt verdslig i vår kjente verden.

Kanskje vi ikke er så uenige likevel LeifG?

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-2-2015 kl 10:56


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Surprisingly enough, even Roman Catholics acknowledge this association:

"Babylon,” from which Peter addresses his first Epistle, is understood by learned annotators, Protestant and Catholic, to refer to Rome - the word Babylon being symbolic of the corruption then prevailing in the city of the Caesars.
James Cardinal Gibbons, Faith of Our Fathers (111th printing, Illinois: TAN Books Inc., 1980): 87.Tenk det at Roma og Romerriket er forstått entydig som Babylon i NT, og det at Romerkirken mener det samme og iflg Guds ord gir ennå Gud Babylon sjansen til å omvende seg men en dag så blir man kalt ut av Babylon fordi Babylon faller/ forkaster Gud for godt.

God would not warn His people to come out of Babylon if it were impossible for them to identify Babylon. During the early Christian centuries, Jewish and Christian literature referred to the city of Rome as Babylon. 1 Peter 5:13 also refers to Rome as Babylon. Peter wrote these words while in Rome, at a time when literal Babylon no longer existed:

1 Pet 5,13 Den medutvalgte menighet i Babylon hilser eder, likeså Markus, min sønn.

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Babylon_w...


Det gamle Babylon, Moderne Babylon og endens Babylon:

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Babylon_N...


Hilser med trykk på "forat":

Åp 18,4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Ja det du skriver der syns jeg var bra LeifG, men kan ikke se at det kommer i større motsetning til det jeg forsøkte å få frem i mine to første innlegg.

Rom og romer-riket ble av de første kristne sett på som Babylon. Ja romer-riket ble av dem sett på som "hele verden". Det var det som var den daværende kjente verden.


Da jeg åpnet nettsiden tenkte jeg at dette går ikke, vi må ha en restart. Vi snakker om evigheten for deg, meg og ja Guds vilje fermfor vår vilje. Dette er alvorlig9 og det spiller ingenrolle hva vi tror, det some rviktig er hva Han viser oss rett ut. La oss ta tak i det uten spekulasjoner. :)

Jeg vil ta tak i en del av din kommentar her over og det er at Guds ord omtaler verden hvor der de kristne/ eller Hans barn er til enhver tid. Det er verd å ha med seg når man lesser hele Guds ord og dennes logikk.

Sitat: skrevet av gana  
Og derfra er jo veien kort til Åpenbaringens Babylon som alt verdslig i vår kjente verden.

Kanskje vi ikke er så uenige likevel LeifG?

:)Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

Det er ikke til å unngå at DRKK er i dag mor til skjøgene (altså de som sier de tror Gud men følger DRKKs ti bud istedet for Guds ti bud), fordi de opphøyer Gud men gjør alt annet enn Guds vilje og tråkker på frelsen som er tildelt individene individuelt her på denne jord.


Åp 17,3 Og han førte mig i ånden ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr, som var fullt av bespottelses-navn og hadde syv hoder og ti horn.
Åp 17,7 Og engelen sa til mig: Hvorfor undret du dig? Jeg vil si dig hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har de syv hoder og de ti horn.


Tar man for seg Daniels bok og sammenligner, og tar Daniel 2 for det som der står her vi ingen annen grunn til å undre oss over annet enn Gud som i sannhet er Gud alene. Han har gitt oss sitt ord så vi kan tro Ham, altså ingen grunn til å tvvile eller spekulere for tro er tillitt.


Om vi leser Daniels bok finner vi likhetene og det samstemte i profetiene, det er ikke rom for noe annet enn at det skarlagenrøde dyr er Dragen via Romerriket og at kvinnen er DRKK, religiøs forvirring, korruptert tro, ja Babylon. Via dette djevelske styresett bedras verden som mangler tro og ikke ser hva man innløper seg inn i. Det være seg humanisme, islamisme, hinduisme, katolisme, protestantsime (som egentlig vet sannheten men har slumret), ateisme (som ikke vet at de tror), konger, nasjoner og andre grupperinger mm..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2015 kl 18:23


Sitat: skrevet av gana  
Ja det du skriver der syns jeg var bra LeifG, men kan ikke se at det kommer i større motsetning til det jeg forsøkte å få frem i mine to første innlegg.

Rom og romer-riket ble av de første kristne sett på som Babylon. Ja romer-riket ble av dem sett på som "hele verden". Det var det som var den daværende kjente verden.

Og derfra er jo veien kort til Åpenbaringens Babylon som alt verdslig i vår kjente verden.

Kanskje vi ikke er så uenige likevel LeifG?
:)

Problemet er at det du viste til i ditt første innlegg er en bortforklaring av Guds ord og her følger bortforklaringen som er gitt av Bibelverket selv.

"Navnet "den store skjøge" har fått mange til å tenke at hun er symbol på den frafalne kirke. I GT kalles det ofte hor når Israel faller fra Gud og dyrker fremmede guder. Mens den levende kirke er Kristi brud, er den verdsliggjorte frafalne kirke Babylon den stor skjøge. Denne oppfatning ble alminnelig i middelalderen under inntrykke av romerkirkens verdsliggjøring. Reformatorene gikk ut fra at den store skjøge var pavedømmets sentralby eller selve pavekirken.
.. ."
Kilde: Bibelverket (Luther og Lunde Forlag).Påstander som latterliggjør protestantisk tro:

"Har fått mange til å tenke på"
"Denne oppfatning"
"Gikk ut fra"

Hvorfor fikk man en slik tro fra Guds ord?
Hvordan oppfattet man Guds ord?
Hvilket belegg hadde man i og med at man gikk ut ifra at det var slik?

Bibelverket insuerer kraftig på at man bare tenke slik fordi man følte at det lignet på en antatt mulighet. Det ble en almenn oppfatning fordi Romerkirken verdsliggjorde ett eller annet.. . Refomatørene som Luther bare var en del av antok og gikk ut ifra at det var slik. Altså ingen dokumentert belagt tro ut i fra skriften alene, Sola Scriptura.

Derimot følger det etter denne latterliggjøringen av protestantismens tro en eventyrlig forklaring som ER:

"Går ut fra"
"En oppfatning"
"Får mange til å tenke på om at og hvis at"

Altså ikke rot i Guds ord men antagelser på overflaten som om Guds ord ikke virkelig er Guds ord.


Bibelverket tilhører Skjøgen og er en skjøgedatter slik jeg ser det her.[Redigert den 6-2-2015 kl 17:24 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2015 kl 20:24


Her følger Guds beskrivelse av hva og hvem en skjøge er. Tar vi i betrakning skjøgen og skjøgedøtrene i Åpenbaringen så ser vi at disse ber i Guds navn og ærer Ham men ikke innenfor Guds bud, ei heller går man på Frelserens vei men har sine egne veier og høytider. Jesaja vitner her i ett syn om hvordan det var i Hans nåtid men det er også en profeti på hvordan det skal være rett før Han kommer igjen andre gang.


Jes 1,1-21 Dette er de syner som Esaias, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussias, Jotam, Akas og Esekias var konger i Juda.

Hør, I himler, og lytt til, du jord! For Herren taler:

Barn har jeg opfødd og fostret; men de er falt fra mig. En okse kjenner sin eiermann, og et asen sin herres krybbe; Israel kjenner intet, mitt folk forstår intet.

Ve det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn! De har forlatt Herren, har foraktet Israels Hellige, er veket fra ham. Hvorfor vil I la eder slå fremdeles? Hvorfor øker I eders frafall? Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svakt. Fra fotsåle til hode er der intet helt på det; sår, buler og friske slag! De er ikke klemt ut og ikke forbundet og ikke utbløtt med olje.

Eders land er en ørken, eders byer opbrent med ild; eders jord opetes av fremmede for eders øine, og en ørken er der, som efter fremmedes herjing. Bare Sions datter er blitt igjen som en løvhytte i en vingård, som en vekterhytte på en agurkmark, som en kringsatt by.
Hadde ikke Herren, hærskarenes Gud, levnet oss en liten rest, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Hør Herrens ord, I Sodomafyrster! Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk!
Hvad skal jeg med eders mange slaktoffer? sier Herren; jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når I kommer for å vise eder for mitt åsyn, hvem har da krevd dette av eder at I skal nedtrede mine forgårder? Kom ikke mere frem med tomt matoffer! Det er mig en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling - jeg tåler ikke høitid og urett sammen. Eders nymåner og fester hater min sjel, de er blitt mig en byrde; jeg er trett av å bære dem.

Og når I breder ut eders hender, skjuler jeg mine øine for eder; om I enn beder meget, hører jeg ikke; eders hender er fulle av blod.

Tvett eder, rens eder, ta eders onde gjerninger bort fra mine øine, hold op å gjøre det som er ondt! Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett, vis voldsmannen på rett vei, hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er I villige og hører, skal I ete landets gode ting, men er I uvillige og gjenstridige, skal I bli opett av sverdet; for Herrens munn har talt.

Hvor den er blitt til en horkvinne, den trofaste by, som var full av rett, hvor rettferd hadde hjemme, og nu - mordere!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2015 kl 20:51


Kan ikke se at forfatteren av den boken i bibelverket latterliggjør noe som helst, men det er bare det at med litt avstand til tingene så er det letter å få et fugleperspektiv og se at det nok er andre bibelske forklaringer som er bedre.

Jeg syns fortolkeren argumenterer godt for sitt syn.

Det samme gjør i grunnen jeg også i mitt andre innlegg.

Til sammen hever vi nivået her.

Du burde takke oss for den visdom og forstand vi legger for dagen.

I tillegg burde du også prøve å ta lærdom.

Lykke til.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2015 kl 22:17


Ordsp 10,8 Den som har visdom i hjertet, tar imot [Guds] bud; men den som har dårens leber, går til grunne.
Ordsp 28,26 Den som setter sin lit til sin forstand, han er en dåre; men den som vandrer i visdom, han blir frelst.
Jer 9,23 Så sier Herren: Den vise rose sig ikke av sin visdom, og den sterke rose sig ikke av sin styrke, den rike rose sig ikke av sin rikdom!
1 Kor 3,16-20 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder? 17 Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I. 18 Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; 19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 20 og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme.
Åp 17,9 Her gjelder det vett som har visdom. De syv hoder er syv fjell, som kvinnen sitter på,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 7-2-2015 kl 00:13Ha en riktig god sabbat, Guds hviledag, vår hviledag :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2015 kl 01:07


Bedre å vite hva som er visdom enn å holde feil bud :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2015 kl 10:09


Sitat: skrevet av Viking  

Ha en riktig god sabbat, Guds hviledag, vår hviledag :)


Takk for det og ønsker deg også en velsignet god Sabbat!

Det er godt å vandre med Herren på denne dag, for den struktererer dagene og med det livet.

Noen vers fra vår Skaper på Hans velsignede Dag!

:)

2 Sam 22,29 For du er mitt lys, Herre, og Herren opklarer mitt mørke.

Sal 36,10 For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

Sal 43,3 Send ditt lys og din sannhet, la dem lede mig, la dem føre mig til ditt hellige berg og til dine boliger,

Sal 112,4 Det går op et lys i mørket for de opriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig.

Sal 119,105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Ordsp 6,23 For budet er en lykte og læren et lys, og tilrettevisninger til tukt er en vei til livet,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 7-2-2015 kl 11:55


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Ha en riktig god sabbat, Guds hviledag, vår hviledag :)


Takk for det og ønsker deg også en velsignet god Sabbat!

Det er godt å vandre med Herren på denne dag, for den struktererer dagene og med det livet.

Noen vers fra vår Skaper på Hans velsignede Dag!

:)

2 Sam 22,29 For du er mitt lys, Herre, og Herren opklarer mitt mørke.

Sal 36,10 For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.
bi
Sal 43,3 Send ditt lys og din sannhet, la dem lede mig, la dem føre mig til ditt hellige berg og til dine boliger,

Sal 112,4 Det går op et lys i mørket for de opriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig.

Sal 119,105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Ordsp 6,23 For budet er en lykte og læren et lys, og tilrettevisninger til tukt er en vei til livet,


Dagen over dager:) Ikke bare stemmer det med bibelen, men kroppen følger også denne syklys. Fredags ettermiddag, gjøre seg ferdig med ting som må avsluttes før helg og så er det endelig fredags kveld. Kroppen og ens indre trenger denne dagen for at en skal bli et mer harmonisk menneske.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2015 kl 13:57
Til Babylon


Gud er god, ingen tvil om det og Han er vår Hyrde. Vi for alle vill som får, vi er alle villfarne uten Ham som holder oss samlet.

Da mennesket falt valgte man andre grenser/ standard en annen herre har. Man valgte å tro at man selv var som Skaperen i alt, man måtte bare i seg selv tro det og ta tak i de muligheter. Dette valg ble tatt på bakgrunn av fristelsene som selvstendig oppstod i Jeget da man tenkte på muligheten som var i at vi slettes ikke skal dø men bli lik Gud, altså "Jeg Er" også. Disse egneproduserte fundamentale tanker og følelser er fallen natur som utvikler samfunnet vi fødes som vi skulle være inn i. Denne ånd kan i det skjulte eller åpenlyst ikke være Guds bud/ lov lydig for det er det samme som å si fundamentalt at Gud er alene Gud. Denne ånd bygger på hva og hvem Jeg er alene mens man dyrker det skapte og stoltheten i hva Jeg gjør.

Ens Herre i denne løgn er Satan og Satan vil ha sin tilbedelse for han er ens far til denne løgn, derfor har han bud til oss som viser om vi er ham lydig og ikke Skaperen lydig.

Det er to bud som definerer og sikrer Skaperen alene som Gud alene og det er disse to:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.


Derfor har Skaperen effektivt gitt oss de ti bud som Han alene kan definere fordi bare slik kan vi være trygge i Hans havn, hvor skipet kommer.

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.
Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.
Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.Går vi så til Daniel 7 (endrer Guds lov og hellige tider) og Åpenbaringen 13 og 14 kan vi se at Antikrist og Babylon har samme mål og det er å utslette de som holder Guds bud og det er jo for at verden ikke lenger skal se Ham. Dyrets merke er ett merke som viser at man tilber Satan og ikke Gud, det er ett merke på tilhørlighet som også Sabbatshelligholdelsen er ett merke på tilhørlighet.

Babylon bruker splitt og hersk, full forvirring og gir en falsk faderlig fredserklæring i verden. Det er egentlig lett å se for inten kjød kan holde Guds bud, og vil heller ikke holde Guds bud men alt kjød kan godt tneke seg å holde Guds bud sammen om ikke disse to bud var der:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.


Humanister, ateister, satanister og alle religiøse løfter opp budene unntatt de to ovenstående for uten de kan man være sin egen gud, tilbe steiner og døde, statuer og bilder, ja tilbe hva som helst etter eget hjerte og gjøre hva som helst. Det mens man er i Satans fold.

Vi for alle vill som får, hvems Hyrde har du?


[Redigert den 7-2-2015 kl 12:58 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2015 kl 14:12


Sitat: skrevet av LeifG  

Vi for alle vill som får, hvems Hyrde har du?

Frihetens hyrde, han som i sitt ord sier at vi kan holde"alle dager for like".

Det er når man ser bort fra denne friheten at man ikke er helt fri.

Jesus ga sitt liv for vår frihet. Noen sier nei takk, andre sier ja litt takk.

Men Guds vilje var at vi skulle si ja til det hele og bli helt fri.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2015 kl 14:26


Frihetsgudinnen står i USA gana.

Forøvrig snakker Jakob om de ti moralske bud her:

Jak 1,25 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
Jak 2,12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

De som holder disse bud elsker sin neste som seg selv og det er umulig uten å elsker Herren Gud av hele sitt hjerte og hele sitt sinn. Da er du i dette Guds rike fri, og da er du i dette Guds rike kongelig.

Jer 29,12-14 Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, 13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte. 14 Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, og jeg vil gjøre ende på eders fangenskap og samle eder fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet eder bort til, sier Herren, og jeg vil føre eder tilbake til det sted som jeg førte eder bort fra.
Jer 31,33-34 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk; 34 og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu.Men, de som er i kjødet kan ikke være loven lydig.. .

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -
Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
Rom 8,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;
Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 7-2-2015 kl 14:28Hvilken dag vil Kristus bruke som hviledag når Han kommer
tilbake igjen?

Ingen tvil om hva profetiene sier?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2015 kl 14:31


Sitat: skrevet av gana  

Men Guds vilje var at vi skulle si ja til det hele og bli helt fri.


Hva er det som gjør at du tror det er å være helt fri å gjøre uavhengig alt og alle som vi vil i Guds rike? Hva er det som gjør at du tror det er frihet å være uten Guds verk og Hans grenser som den Far Han er?

Tror du egentlig virkelig at vi kan tilbe hva vi vil og hvordan vi vil fordi Jesus døde for vår synd? Hvem vant egentlig da?

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
Tråden er flyttet
16-2-2015 kl 00:22

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen