Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Plopp!
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


saint.gif opprettet den 17-1-2015 kl 16:59
Plopp!


Åp 18,1-3 Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, og han ropte med sterk røst og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;

for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.
Babylon er denne verdens religiøse ånd uten Gud, hvor onde viljer og følelser styrer våre tanker. Det trenger ikke være hvert enkelts menneskes personlige ånd men hver person i Babylon lar seg forme og føre av denne ånd.
Enhver som er ren er ikke fanget av denne verdens ånd, det fordi denne ikke spiser av den frukt denne verden higer etter. En ren ånd vil ikke være med på denne galopp/ sirkus/ spill fordi det er uærlighet og falskhet som er kjernen i vinningen.
En uren og hatet fugl er her en engel som har falt med Satan, de har også investert det de har, det de vil og har med det alle sine kort i Babylon.
Fordi man er sin egen Gud og lar sitt selviske Jeg styre følelsene kan ikke forstanden brukes til å avsløre ondskapen i Babylon. Lysten og begjæret har følelsesmessige eiendomsinteresser i Babylon og det som gjør at man ikke vil slippe dette har med at våre tanker og følelser er ødelagte, ja korruptterte. Føleri fremfor forstand, ja rett ferd kan ikke sees og derfor fortsetter man i galt.
At religiøse Babylon har falt betyr at Babylon som samfunn har valgt en beviselig konkret vei uten rettferdighet og sannhet.

”Horelevnets vredes-vin” betyr idol/ avgudsdyrkelse eller fysisk seksuell umoral som incest, homoseksualitet, lesbiske, dyresex, nær slekt og annen utroskap i sin helhet. Menneskene har i dette, sammen med Babylon drevet dette sammen med henne og i dette liv har man drevet handel så man kunne tjene penger og øke sin posisjon deri.

Dette gjelder mer eller mindre oss alle, hvor alle er skyldige og støttende til ens neste oppe i dette!


Derfor får vi ett valg:


Åp 18,4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si:

Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!Dette varsel er en gjentagelse av det varsel vi får når Dyrets merke er her, rett før plagene faller. Vi MÅ ta avstand fra Babylon når Dyrets merke er her. Om vi ikke gjør det senest da vil vi dø av og under plagene fordi vårt hjerte tilhører urett ferd til egen vinning.
Vi vet hvem Dyret er og vi vet hva dette dyr selv sier deres merke på tilhørlighet er.

Det er også interessant å se at Sabbathelligholdelse er merket på hvem som tilhører Gud her i denne verden.

2 Mos 31,13-14 Tal til Israels barn og si:

Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Derfor skal I holde sabbaten; den skal være eder hellig; den som vanhelliger den, skal visselig late livet; hver den som gjør noget arbeid på den dag, han skal utryddes av sitt folk.


2 Mos 31,16-18 Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt efter slekt, en evig pakt.
Den skal være et evig tegn mellem mig og Israels barn; for i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, og på den syvende dag hvilte han og holdt sig i ro.

Og da han hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav han ham vidnesbyrdets to tavler, tavler av sten, skrevet med Guds finger.


Svært mange mennesker vil ikke vite av dette men fakta er at de som ikke ønsker å holde Guds bud ikke ønsker Guds rettferdighet og med det grunnleggende ikke vil være Gud bud lydig.

Fork 10,20 Ikke engang i dine tanker må du banne kongen, og ikke engang i ditt sengkammer må du banne den rike; for himmelens fugler bærer lyden avsted, og de vingede skapninger melder dine ord.


Fortsetter vi å lese versene nedover kan vi se hvordan våre hjerter er fanget i denne verdens handel og leser vi hvordan hjertet til Lucifer handlet med andre for å øke sin posisjon ser vi at menneskeheten i dag er korruptterte, våre tanker og følelser er urettferdighet og ikke noe annet.
Vår eneste sjanse er å gå ut av henne og se til Guds standards for rett ferd, holde Hans bud og ikke inngå kompromiss med verden slik at vi i vårt liv bryter med Guds bud og tjener posisjon i denne verden på å ikke ta avstand fra ondt.


Gi IKKE støtteerklæringer på noen måte, vis Guds karakter i denne verden nå.

Snart sier det PLOPP!

Åp 18,21 Og en veldig engel løftet en sten som en stor kvernsten og kastet den i havet og sa:

Så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast og ikke finnes mere.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
Tråden er flyttet
16-2-2015 kl 00:23
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2015 kl 22:22


Sitat: skrevet av LeifG  
Åp 18,1-3 Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, og han ropte med sterk røst og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;

for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.

Babylon er denne verdens religiøse ånd uten Gud,....

Nei, Babylon, den store, er det frafalne Israel
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2015 kl 22:42


Så Israel (jødene) er ansvarlig for dette:

"for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde."

Om du leser Guds ord så ser du at Dyrets merke er noe som kommer og at dette er verdensomfattende. Babylon er religion uten Far som Far/ Gud, derav bare "babbel/ forvirring". I Babylon leder Antikrist, den lovløse mens de som følger Gud og Hans rike holder Hans bud. De er trygge fordi de ikke er forvirret av alskens kaos. Derav holder Guds barn Sabbaten så verdens folk skal kunne se Gud i Babylon og med det ha en mulighet til å komme ut av henne (hun /DRKK som endrer Guds bud).

Kvinnen som sitter på Dyret/ Dragen, Satan er DRKK og det er hun som forfører.

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.
Jes 58,13 Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk -
Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater! De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.


Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2015 kl 23:00


Sitat: skrevet av LeifG  
Så Israel (jødene) er ansvarlig for dette:

"for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde."....


Jer 3:6 "Har du sett hva den frafalne Israel har gjort? Hun gikk opp på hver høy haug og inn under hvert frodig tre og drev hor der."

Jer 3:20 "Men slik en kvinne er troløs mot sin venn,slik var dere troløse mot meg, Israels hus, sier Herren."

Derfor har Herren utvalgt seg et nytt Israel, Leif

Det nye Jerusalem, bruden !

[Redigert den 13-3-2015 kl 22:01 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2015 kl 09:57


Hele GT er om Jesus og den gamle pakts Israel ett forbilde på det som skulle komme. Med andre ord er det her Jeremia snakker om ett bilde på Babylon og den tid som skulle komme og den tid er nå.

Jerusalem her på denne jord er bildet på himmelens Jerusalem. Den jordiske billedlige ble jevnet med jorden etter at forbildet hadde etter skriftene gjort sin del av jobben.
Vi ser at oppstandelsen skal snart komme, de døde først deretter i samme stund de som lever blir med opp. Så følger 1000 år i himmelen for de troende og de ikke troende er igjen her mede på jorden, alle døde og ingen til å begrave de.
Når 1000 år er gått vil de døde på jorden stå opp til den endelige ansvarlige dommen og ildsjøen. I denne forbindelse vil himmelens Jerusalem med de troende, bruden komme ned på denne jord hvor den endelige dom faller.

Åp 21,1-3 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. 2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. 3 Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;
Åp 21,9-11 Og en av de syv engler som hadde de syv skåler, fulle av de syv siste plager, kom til mig og talte med mig og sa: Kom, jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru. 10 Og han førte mig i ånden bort på et stort og høit fjell og viste mig den hellige stad Jerusalem, som steg ned av himmelen fra Gud; 11 den hadde Guds herlighet, og dens lys var som den kosteligste sten, som krystallklar jaspis.
Åp 21,27-27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.
Åp 22,1-2 Og han viste mig en elv med livsens vann, som rant, klar som krystall, ut fra Guds og Lammets trone. 2 Mellem stadens gate og elven, på begge sider, stod livsens tre, som bar frukt tolv ganger og gav sin frukt hver måned; og bladene på treet var til lægedom for folkene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2015 kl 10:01


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Så Israel (jødene) er ansvarlig for dette:

"for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde."....


Jer 3:6 "Har du sett hva den frafalne Israel har gjort? Hun gikk opp på hver høy haug og inn under hvert frodig tre og drev hor der."

Jer 3:20 "Men slik en kvinne er troløs mot sin venn,slik var dere troløse mot meg, Israels hus, sier Herren."

Derfor har Herren utvalgt seg et nytt Israel, Leif

Det nye Jerusalem, bruden !
[Redigert den 13-3-2015 kl 22:01 av Jerusalem]Hvorfor skylder du på ett gammelt men reellt bilde om nåværende tid? Det er noe som heter fei for egen dør! Hvor er flisen??
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2015 kl 17:21


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Så Israel (jødene) er ansvarlig for dette:

"for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde."....


Jer 3:6 "Har du sett hva den frafalne Israel har gjort? Hun gikk opp på hver høy haug og inn under hvert frodig tre og drev hor der."

Jer 3:20 "Men slik en kvinne er troløs mot sin venn,slik var dere troløse mot meg, Israels hus, sier Herren."

Derfor har Herren utvalgt seg et nytt Israel, Leif

Det nye Jerusalem, bruden !
[Redigert den 13-3-2015 kl 22:01 av Jerusalem]Hvorfor skylder du på ett gammelt men reellt bilde om nåværende tid? Det er noe som heter fei for egen dør! Hvor er flisen??


Jeremia og Johannes snakker om det samme, om det frafalne Israels hor, noe jeg tror du egentlig skjønner.

Derfor burde du også skjønne at bruden i Johannes åpenbaring er det nye Israel, Guds Israel, de nye tolv stammer, de 144 000, det nye Jerusalem.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2015 kl 18:09


Jesus er treet vi podes inn i som tror og vi er således befolkningen Guds ord taler om. I GT kan vi lese at Israel faltr fra og holdt ikke Guds bud men tilbad astarte, Mammon og BAAL med flere. I NT kan vi lese om antikrist ånd og lære, og at denne lære er en trussel imot Sannheten. Vi kan lese at denne lære, lovløse lære bedrar hele verden unntatt de utvalgte og dette bedrag står frem som om det er Jesu lære. Ja, endog kan vi lese at læreren her står frem som om han er Gud og kaller seg i praksis Jesus, Far og utøver Guds makt i ord her på denne jord. Men vi kan også lese i GT at Gud forsøker å få Babylon til å vende om til Han IGJEN, det betyr at de har trodd Ham og at det er håp, derfor kaller Gud sitt folk ut av Babylon, den lovløse forvirrede lære.
Vi leser at Nebukadnesar vendte om til Ham igjen og det er gode nyheter! Det er derfor viktig at enhver som holder Søndagen som helligdag vender om og holder Sabbaten igjen, samt tar til seg det 2. bud Antikrist har fjernet.

Desverre kan vi lese at antikrist lære forfølger de som holder Guds bud i Jesu navn (jøder og hedninger) og at antikrist lære står selv frem som om de er Jesu etterfølgere i denne verden.

Gjør derfor ikke hor ved å si at man representerer Gud og Hans rike mens man forkaster Guds bud.

Det andre og fjerde bud:


2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.


2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-4-2015 kl 16:17


Sitat: skrevet av LeifG  
Jesus er treet vi podes inn i som tror og vi er således befolkningen Guds ord taler om. I GT kan vi lese at Israel faltr fra ....

Oliventre bildet i Romerne 11 og vintre bildet i Johannes 15 handler ikke om det samme Leif.

Oliventret er Israel, som de kristne podes inn, slik skaper Gud et nytt Israel (oliventre)

Vintret er Jesus Kristus som de kristne forener seg med (blir ett med) for å bære frukt (lovprisning) til Gud

Heb 13:15 "La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover Hans navn."

I kirken blir folk ett med Jesus Kristus og lovpriser Gud, med en stemme, med Jesu Kristi stemme, med Jesu Kristi ord.

Joh 15:7 "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler."

[Redigert den 8-4-2015 kl 16:29 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 9-4-2015 kl 08:35


Klart det er forskjell på ett olje og vintre. Olje er bildet på Guds Ånd mens vinen er bildet på Jesu liv/ blod. Leser vi hva og hvem Israel er så ser vi at det er den som tror og kjemper for sitt erkjente reelle liv i bønn om nåde for det. De som klamrer seg til Ham/ Jesus er Israel, i de bor Guds Ånd.

Er det noen som klamrer seg til andre enn Jesus, slik som DRKK gjør så er de ikke Israel. Der tilber man BAAL og bedriver avgudsdyrkelse.

Rom 11,3-5 Herre! dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg blev alene tilbake, og de står mig efter livet. 4 Men hvad sier Guds svar til ham? Jeg har levnet mig syv tusen menn som ikke har bøiet kne for Ba'al. 5 Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake efter nådens utvelgelse;
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen