Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Syvendedags adventister
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-12-2014 kl 16:37
Syvendedags adventister


Om jeg har forstått det rett så er den en syvendedags adventist her på forumet.

Hva er det i hovedtrekk som skiller disse fra mer tradisjonelle kirkesamfunn?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-12-2014 kl 17:00


Sitat: skrevet av gana  
Om jeg har forstått det rett så er den en syvendedags adventist her på forumet.

Hva er det i hovedtrekk som skiller disse fra mer tradisjonelle kirkesamfunn?


Grovt sett men uten unntak er det ren protestantisk tro før 1844, og er en blanding av alle kirkesamfunn.Etter 1844 kom darwinismen og den industrielle revulosjon og pengene gjaldt da før Gud. Protestantene har glemt sin fortid og hva man står for. Frafallet har desverre vært.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-12-2014 kl 17:01


http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/Om-oss
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-12-2014 kl 17:56


Ja darwinismen var et paradigme-skifte i tenkningen kring mennesket, men leser en Bibelens urhistorie billedlig, som jo er det mest fornuftige, så behøver det ikke å bli noen konflikt.

Den industrielle revolusjon ble på mange måter frembrakt av protestantismen og har vært med å føre både kirker og samfunn til en velstand og utbredelse vi eller ikke ville fått.

Begge disse, både darwinismen og industrirevolusjonen, har gitt ny innsikt og en ny viten som i dag ikke kan overses.

I dag forstår de fleste at Bibelen taler mye i bilder, ja billedtale blir i Bibelen selv forklart som en nøkkel til å forstå.

En trenger derfor ikke frykte ny viten om verken mennesket eller annet - bibelboken står seg godt også i møte med det moderne.

Jeg tror heller problemet ligger i mennesker som ikke helt klarer å forstår verken bibel eller vitenskap.


[Redigert den 28-12-2014 kl 16:59 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-12-2014 kl 21:45


Ja, helt enig i det ovenstående, det er mangel på tro som gjør at man ikke ser. Men tro overgår det du her sier:

"Begge disse, både darwinismen og industrirevolusjonen, har gitt ny innsikt og en ny viten som i dag ikke kan overses."

Ta med det jeg svarte deg først på og inkluder det du svarer meg på i det jeg ga. Tro er større enn vitenskap, favner større, gjør vitenskapen til overflatisk og tildels banal i tilfeller og darwinisnme er her helt ut/ avlegs.

Tenk deg i dag om man tar med seg de bibelfakta som er gjenoppdaget og forkaster alt såkalt "bibeltro" lære som ikke er bibelsk som antikristelig lære. På denne vei, med dagens viten får man klarsyn verden ikke har eller kommer til å få uten Guds nåde til frelse. Det er det alt dreier seg om, stol på Gud og Hans ord, tro på det og hold fast, gi ikke slipp på de grunnleggende fakta og tvil ikke.

Begynner man først å slippe fakta som foreligger, dels på grunn av religiøs vissvass og dels på grunn av litt darwinisme og lokkende penger ute i den industrielle verden er snart bibelen usann.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 10:24


Sitat: skrevet av LeifG  
Protestantene har glemt sin fortid og hva man står for. Frafallet har desverre vært.

Det var en hard dom mot andre kirkesamfunn.

Du er ikke redd for å falle under dommen selv da?

Er det ikke det som er Jesu ord? At en skal bli dømt etter den dom en selv målet opp med?

:question:

[Redigert den 29-12-2014 kl 09:26 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 11:40


Realitetene er ikke til å misforstå gana.

1 +1 er 2.

USA er en proestantisk nasjon med opprinnelig grunnlov som aldri mere skulle legges inn under religiøs styre lenger, det etter erfaring med DRKK og det faktum at DRKK ble avslørt som antikrist trone. Å være jesuitt, eller katolikk var strengt forbudt i disse land, inkl. Norge.

Alt dette er vasket bort fra skoleverkets læreplan og sannheten om vår fortid holdes skjult og nå er DRKK en religiøs styrende Kirke i denne verden igjen.

Å være protestant er å vite at DRKK med pavedømmet er Antikrist troen og ingen andre. I dag har verden glemt Gud og tatt inn over seg darwinismen og ditto utvilingslære, samt næret seg av Mammon ("indstrielle rev", verdlige fordeler), deretter har jesuittiske motreformasjoner utviklet to alternative bibeltolkninger til den rene protestantiske tolkninger og det er preterisme og futurisme. Ved å la protestantisk trosløre dø ut har diss to tolkninger fåt fotfeste blant protestantene og med det har protestantisk tro dødd ut.

I Guds ord står det at Jesus korsfestet og det faktum sammen med Guds ord er den onde avkledd. Med andre ord det er lett å se ham om man tror. Det er lett, Djevelen står her splitter pine naken i sterkt lys uten mulighet til å skjule seg. Det er kun mangel på tro som gjør at vi ikke ser på grunn av mørke.

Tror du det? Ser du ham så ser du også Djevelen/ Antikrist.

Så da kan vi begynne å tenke over de ti jomfruer og om frafallet har vært.. .
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 14:54


Frafall er noe som kommer og går, men antagelig med en stigende tendens fram mot gjenkomsten.

Frafall er som ordet sier et fall bort fra Herren og det skjer selvsagt ikke fordi om en har sans for vitenskap og industriell framgang.

Hver dag benytter vi oss av vitenskaps- og industriprodukter, men vi faller ikke av den grunn.

I alle fall har ikke jeg falt enda.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 15:50


Sitat: skrevet av gana  
Frafall er noe som kommer og går, men antagelig med en stigende tendens fram mot gjenkomsten.


Det er noe som kommer og går ja, men Guds ord sier at etter farafallet,rett før Jesu komme skal det komme mange til tro som ikke trodde før. Det fordi sannheten kommer frem og at det til slutt ikke vil være noen tvil om at Gud er til (ateismen forsvinner) men spørsmålet vil bli om hvem Gud er.

Det første frafallet pågikk over flere hundre år etter korset, det ved at de sanne etterfølgere av Jesus ble forfulgt av hedenske Rom og hedenske Rom adopterte underveis og tilslutt kristne trosnavn inn tilo sine hedenske navn og hedenske tider. Slik endret Romerkirken Guds ti moralske bud og tider. Når Rom falt fikk Romerkirken Roms politiske makt og verdensherredømme med sin religion og Europa/ verden gikk inn i den mørke middelalder, da de sanne troende enten var drept eller hadde flyktet fra sivilasjonen.

Så kom oppvåkningen og protestantismen med reformasjon, og kunnskap kom inn i verden igjen. DRKK fikk sitt dødssår ved at sannheten kom frem men det er fremdelse Djevelen som er denne verdens hersker. Kort tid etter sitt fall kom han tilbake med nyheter fra gamle tider nemlig evolusjonsteorien og fikk mennekser med på sitt lag lettere vår pengene vokste og Gud forsvant fra verdens lepper. Dette er det store fallet fordi dette er grobunnen for Roms hedenskap og det sammen med dens humanistiske karakter. Nå har ikke Djevelen bare de religiøse i DRKK på sin side men også ateistene og humanistene er på hans side uvitende.

Det er akkurat det samme som for 3600 år siden da den første sivilasjon og moderne landbruk så dagens lys. De religiøse, gudsfornektere og humanistiske inngikk ett samarbeid og det er det første økumeniske samarbeid vi kan spore.

I dag er dette avslørt men verden har ikke fattet sammenhengene enda, dels på grunn av fanatisme, konspiraasjonsteorier og bevisst tilført religiøs forvirring blant mennskeheten. Ingenting er sant/ troverdig og ingenting er rett lenger.


Sitat: skrevet av gana  
Frafall er som ordet sier et fall bort fra Herren og det skjer selvsagt ikke fordi om en har sans for vitenskap og industriell framgang.

Hver dag benytter vi oss av vitenskaps- og industriprodukter, men vi faller ikke av den grunn.

I alle fall har ikke jeg falt enda.
:)


Du går glipp av det jeg skriver, dels kanskje fordi du ikke virkelig tror at Djevelen gjør det han kan for å bedra hele menneskeheten, at han er denne verdens hersker og han kjemper for sitt liv.
Viten er bra det men det blir misbrukt av gudsfornektere, de som nekter plent for at en Skaper som skapte på syv dager eksisterte. De bruker den onde for det de er verd, for å spre løgner om hvem vi er og at Gud ikke er en virkelig Gud.
Husk at Adventister generellt er høyt utdannede mennesker innenfor legevitenskapen og er i verdenstoppen når det gjelder helse. Så vitenskap, kunnskap og logikk/ forstand forkastes ikke men bruk det rett, vær vis.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 16:27


Sitat: skrevet av LeifG  
Så vitenskap, kunnskap og logikk/ forstand forkastes ikke men bruk det rett, vær vis.

Vitenskap er etter min oppfatning altomfattende og må til en viss grad også brukes på bibelboken. Ikke det vitenskapen forklarer alt i den boken, men å utelate den er ikke å være vis.

Og med vitenskapen og bibelboken hånd i hånd så forstår vi at jorden er meget gammel den og kan umulig ha blitt til på bokstavelig syv dager. Leser vi derimot litt mer billedlig så forstår vi.

Prøv det gamle høvding.

Lykke til :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 17:22


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Så vitenskap, kunnskap og logikk/ forstand forkastes ikke men bruk det rett, vær vis.

Og med vitenskapen og bibelboken hånd i hånd så forstår vi at jorden er meget gammel den og kan umulig ha blitt til på bokstavelig syv dager. Leser vi derimot litt mer billedlig så forstår vi.

Prøv det gamle høvding.

Lykke til :)


Du kommer til å rødme i skam med en slik vantro (fritt etter Guds eget ord i Guds ord). Vitenskapen som sier den er så gammel kan stemme sånn noenlunde det om man måler steinens alder men ikke livets alder. I teorien om alder er alt relativt, altså om at og hvis at. Årsaken til at de velger å tro dette ligger i den overstyrende Paradigme som kommer fra Darwins utredninger.
Innenfor denne store Paradigmer har vi egne logier med sine forutbestemte paradigmer bygd for å støtte sden store Paradigme. Logiene er så som geologi, biologi, arkeologi, etc..

Du har to muligheter innenfor vitenskpelig forskning men bare en mulighet etterforskes og det er fordi den støtter teorien om at Gud IKKE skapte jorden på seks dager.

Biologien skiller de muligheter på at alt bare var tilfeldigheter eller at det har en plan. Altså var det tilfeldigheter så kaller de det phenotype mens den andre som man sier er underlagt tilfeldighetene er genotypen.

Man forsker IKKE på muligheten for at Gud skapte alt slik det er med en plan, altså genotypen bestemmer mens phenotypen gir de skapte vesener muligheter til å tilpasse seg innenfor genotypens grenser. For hvis de begynner å forske på det vil det være en erkjennelse på at Gud kanskje skapte på syv dager allikevell.

Det er imidlertid noen som forsker på dette men de aksepteres ikke som forskere, selv om de følger samme prinsipper men ikke forutsetter at verden er eldgammmel og at alt er tilfeldig skapt. Med andre ord oppdager de sannheter i skaperverket og evolusjonen som taler deres store Paradigme midt imot.

Når alt dette er sagt, vel komprimert så spør deg selv at om du tror Gud, og sier rett ut at Gud IKKE kunne skape på syv dager, hvilken Gud tror du på? Det må være en fislegud spør du meg.

Forresten så utelukker Guds ord billedlig at verden ikke ble skapt på syv dager, men faktisk på 24 timers skapelsesdager.

Til slutt skal du få en sammenheng imellom dette. Som sagt så for 3600 år siden skapte man den moderne sivilasjon, der fantes det noen som trodde jorden hadde blitt til over lange lange tider som man nå også tror og de religiøse trodde det samme. Ja, på den tid var deres navn Marduk og Anu, der oppe balnt planetene våre som skapte men fra Roms lære heter skapren Jupiter (planetguden) og han stupte ned på jordas havoverflate og liv ble til i havet, så når han dukkket opp ble land til og han steg opp. Livet fulgte med ham opp på jorden og slik startet det. Vel det e r evolusjonsteorien det og for 3600 år siden var de religiøse og humanetiske enige og det er sannelig også Paven med vitenskapen i dag. Ser du på drakten til paven og biskopene så har de hatter som er splittet på toppen og så henger det to fliker ned bak nakken.

Det er guden jupiter det, som skapte livet på jorden, hatten representerer fiskens hode som gaper opp til planeten Jupiter, sin Gud og de to flikene er fiskens hale. Luther kalte Paven for rumpa til en fisk og Luther kjente nok til dette.

https://www.google.no/search?q=pope+fish+god&source=lnms...Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 18:10


Sitat: skrevet av LeifG  

Når alt dette er sagt, vel komprimert så spør deg selv at om du tror Gud, og sier rett ut at Gud IKKE kunne skape på syv dager, hvilken Gud tror du på? Det må være en fislegud spør du meg.

Jeg sier ikke at Gud ikke kunne skapt på syv dag, jeg sier bare at vi ut fra verken vitenskap eller bibel har noen grunn til å to at han gjorde det.

Du sier at dere bruker og er opptatt av vitenskap, men du ser nå likevel ut til å være vel så opptatt av fiskerompa :)

Greit nok å være opptatt av de lange linjer, men det virker som det går litt i surr av og til.

Og mye av grunnen tror jeg ligger i et rigid og fastlåst og detaljert trossystem som hindrer tanken i å ta inn ny viten.

Jeg har ikke noe ønske om å være ufin, men når vi så i tillegg til dette rigide også ser tendenser til tanker om at dere

også er de eneste som fullt ut har frelsen, så er det et ord som dukker opp i mine tanker, og ordet er sekt.

Vel, som sagt så har jeg ikke noe ønske om å være frekk, føler bare et behov for å si det jeg mener :smilegrin:
[Redigert den 29-12-2014 kl 17:23 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 21:37


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Når alt dette er sagt, vel komprimert så spør deg selv at om du tror Gud, og sier rett ut at Gud IKKE kunne skape på syv dager, hvilken Gud tror du på? Det må være en fislegud spør du meg.

Jeg sier ikke at Gud ikke kunne skapt på syv dag, jeg sier bare at vi ut fra verken vitenskap eller bibel har noen grunn til å to at han gjorde det.

Du sier at dere bruker og er opptatt av vitenskap, men du ser nå likevel ut til å være vel så opptatt av fiskerompa :)

Greit nok å være opptatt av de lange linjer, men det virker som det går litt i surr av og til.

Og mye av grunnen tror jeg ligger i et rigid og fastlåst og detaljert trossystem som hindrer tanken i å ta inn ny viten.

Jeg har ikke noe ønske om å være ufin, men når vi så i tillegg til dette rigide også ser tendenser til tanker om at dere også er de eneste som fullt ut har frelsen, så er det et ord som dukker opp i mine tanker, og ordet er sekt.

Vel, som sagt så har jeg ikke noe ønske om å være frekk, føler bare et behov for å si det jeg mener :smilegrin:

[Redigert den 29-12-2014 kl 17:23 av gana]


Guds ord går ikke på kompromiss med antagelser, om at og hvis at gjort i vitenskapen. Guds ord er gitt oss så vi skal kunne stole og da tro på Gud og ikke noen andre. Det innenbærer at Guds ord er troverdig, over vitenskap, og det igjen betyr at Guds ord har noe mere enn hva som ligger på overflaten.

Å stole på Gud betyr å vandre på de veier Han har lagt opp til og gitt oss, går vi utenfor de veien og tror vi kan nå himmelen tror man på eventyr.

Det er dessuten i Jesus frelsen er og Guda Faderen gir den til den som virkelig av hele seg søker Ham. SDA er gitt en spesiell oppgave i denne endes tid og det er å varsle de tre englers budskap, så kommer Herren og henter sine, hvor enn de er.

Så tror du troen er rigid og fastlåst??


Hilser med deler fra en salme:


Sal 119,18-19 Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! Jeg er en gjest på jorden; skjul ikke dine bud for mig!

Sal 119,97 Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den.

Sal 119,127 Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull.

Sal 119,143 Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst.

Sal 119,172 Min tunge skal synge om ditt ord; for alle dine bud er rettferdighet.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 22:13


Sitat: skrevet av LeifG  
SDA er gitt en spesiell oppgave i denne endes tid og det er å varsle de tre englers budskap, så kommer Herren og henter sine, hvor enn de er.

Da ble jeg litt nysgjerrig på hva som er de tre englers budskap, men det var kanskje det med å gå ut av verden..

Og det er jo for så vidt et viktig budskap, men viktigere er det å fortelle hvordan man kommer inn i Guds rike.

Det er med andre ord budskapet om Jesu Kristi nåde over synd som fører ikke bare til utgang, men også til inngang.

Så da vil jeg bare avrunde med et håp om at SDA - samt alle andre Kristus-troende - kunne få ut begge disse budskap.

Om Jesu Kristi nåde til både utgang og inngang.

:up:

[Redigert den 29-12-2014 kl 21:17 av gana]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-12-2014 kl 22:45


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
SDA er gitt en spesiell oppgave i denne endes tid og det er å varsle de tre englers budskap, så kommer Herren og henter sine, hvor enn de er.

Da ble jeg litt nysgjerrig på hva som er de tre englers budskap, men det var kanskje det med å gå ut av verden..
[Redigert den 29-12-2014 kl 21:17 av gana]


Den første engel:

Åp 14,6-7 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!Denne kommer som en forberedelse på Jesus andre komme men også i forkant av Dyrets merke. Dyrets merke er om tilbedelse, Gud gir det evige evangelium som motsvar så man kan velge korrekt. Hele verden skal få dette budskap.
Evangeliet er gode nyheter og en kommende dom er gode nyheter, det er i forkant en bevistgjøring i om hva synd er for noe og hva kontra rett ferd er. Akkurat som Jesus sier i evangeliene. Vi ser også det kongelige segl på hvem som eier universet her, Gud, Skaper og eiendommen Universet. Akkurat som gjengittt i det 4. moralske bud som Han ber oss om å ikke glemme.

Den første engel forteller verden hva evangeliet, de gode nyheter helhetelig handler om og disse nyheter favner alle som tror Ham på dette. Dette er i sannhet hele Veien, Sannheten og Livet.


Den andre engel:

Åp 14,8 Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.


Dette er en total av-viselse av Gud Skaperen her på denne jord, av de som har gjort krav på å ha Guds ordet i denne verden. Vedkomne produserer og støtter fallen syndig natur i sin reiligiøse favnende ferd, mens man sier og velsigner i Guds navn.
Det er enda fremtid at Babylon har falt, det fordi Gud Skaperen enda ikke er totalt avvist. Budskapet blir gjentatt kraftigere, aå alle uten unntak vil høre ved Dyrets merke komme. Se Åp. 18., som kaller folk for siste gang ut av forvirringen. Dette er nå siste sjense og enden kommer her svært brått.

Det tredje engel:

Åp 14,9-12 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst:

Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.

Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Dette omhandler rettferdiggjørelse ved tro, enhver som tror og velger Faderen her vil bli rettferdiggjort.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2194
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-1-2015 kl 22:02


Sitat: skrevet av LeifG  

Dette omhandler rettferdiggjørelse ved tro, enhver som tror og velger Faderen her vil bli rettferdiggjort.

Bra det. Har ellers inntrykk av at det også kan være mye død tro i omløp.

Bibelen sier også noe om å bli født på ny og bli ledet av Ånden..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-2-2015 kl 11:10


Du kan lese litt om det her: http://forum.solbu.net/viewthread.php?tid=2571

Joh 4,24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Rom 8,4-5 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. 5 For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.
Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -
Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
Rom 8,13-14 for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve. 14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.Så ser vi i dag at svært mange viser til Ånden men vi vet ut i fra skriften at antikrist opptrer i ånden med tegn og undere. Kunsten å avsløre denne falske ånd er ved at den er lovløs, altså loven ulydig ved at den har sin egen lov som kalle lovløshetens hemmelighet. Man er da i kjødet og hater å etterleve Guds lov.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen