Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Israels fall
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-12-2014 kl 14:38
Israels fall


Esek 20,10-12 Og jeg førte dem ut av Egyptens land og lot dem dra inn i ørkenen.
Og jeg gav dem mine bud og kunngjorde dem mine lover; for det menneske som holder dem, skal leve ved dem. Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Esek 20,19-21 Jeg er Herren eders Gud; følg mine bud og hold mine lover og gjør efter dem! Og hellighold mine sabbater!
De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.
Men barna var gjenstridige mot mig; de fulgte ikke mine bud og holdt ikke mine lover, så de gjorde efter dem, enda det menneske som holder dem, får leve ved dem; mine sabbater vanhelliget de.
Da sa jeg at jeg vilde utøse min harme over dem, fullbyrde min vrede på dem i ørkenen.

Esek 20,25 Derfor gav jeg dem også bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunde leve ved.Hebr 3,7-12 Derfor, som den Hellige Ånd sier:
Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, hvor eders fedre fristet mig ved å sette mig på prøve, enda de så mine gjerninger i firti år; derfor harmedes jeg på denne slekt og sa:
De farer alltid vill i hjertet; men de kjente ikke mine veier, så jeg svor i min vrede:
Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile! Se til, brødre, at det ikke i nogen av eder er et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud;

Hebr 3,15 Når det sies: Idag, om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen,

Hebr 3,19; Hebr 4,1-2 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.
La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden. For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,11 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro.Ut i fra det som her står så fikk Israel på Sinai evangeliet som den nye pakt har og det står at de ti bud, inklusive sabbatene gjelder ennå. Sabbatene her er høytidene så som påske, pinse, etc., Sabbaten er inne i de ti bud og ikke omtalt som sabbatene. Den nye pakt sier at sabbatene ikke trengs å overholdes, altså selve Sabbaten er da ikke her omtalt som sabbatene.
Vi ser også at fordi Israel IKKE holdt de ti bud og sabbatene fikk de tilleggslover. Når kom de? Jo, etter gullkalven og da kunngjørelsen av Gud at Han ikke kunne gå med de. Med andre ord presteskapet i Israel ble til med sine Mellommenn istedetfor Gud/ Jesus som Mellommann.

Det er de sermonielle bud som tilhører presteskapet med mennesker istedet for Jesus som mellommann, som ble lagt ekstra på oss mennesker. Det er mennesker som mellommenn for andre mennesker vi mennesker ikke kan overholde. Det fordi ingen mennesker andre enn Jesus kan være verdig andres synd. Meningen var at Jesus skulle være mellommann istedet for Moses fra Sinai av men pga av gjenstridighet og da mangel på tro måtte Gud trekke seg vekk.


2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.
2 Mos 33,5 For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig.På denne måte ser vi at i den nye pakt er de ti bud enda men de sermonielle bud er ikke ved lag gjeldende for oss mennesker nå. Jesus der oppe er vår Mellommann og Han oppfyller den sermionielle lov, og effektuerer de kommende sabbatshøytider (Altså omtales ikke den syvende dag Sabbat her).

Ikke en tøddel skal bort sa Jesus og den står men farriseere anklaget Jesus for å bryte Guds bud. Gjorde Han det? Nei, Han brøt de bud De la til så De ikke skulle bryte Guds bud. De gikk i tro på Kains vei og sa "Se hva jeg gjør og har gjort!".

Lenge etter Sinai og ørkenen fulgte Dommernes tid. Det er verd å merke seg at Dommernes tid var en tid uten Konge og slik er det på en måte i dag i vår tid også. Dette var problemet på Dommernes tid:


Dom 21,25 I de dager var det ingen konge i Israel; hver mann gjorde hvad rett var i hans øine.


I dag venter vi på vår Konge og ser vi oss rundt i de troendes rekker gjør enhver hva som er rett i ens egne øyne.
Så kom da Kongen (Jesus) en dag til Samuel og tilbød seg å bli Israels Konge men Israel svarte; Nei takk! De ville ha en konge av dem selv og Kongedømmet Israel ble til med Saul som deres første Konge. Og Jesus vendte hjem igjen.
Så gikk det noen år og Babylon tok Israel fordi Israel ikke holdt Guds bud atter igjen. Babylon representerer religiøs forvirring og er bildet på tiden da Jesus skal komme andre gang, altså den dag i dag. Her på denne tid følger en rekke hendelser som peker på personlig omvendelse, standhaftig tro og oppbygningen av Sions folk til det kommende himmelske Jerusalem. Israel fikk da 490 år på å vende om som deres siste sjanse som Guds folk. Vi vet hvordan det gikk, Jesus bel korsfestet halveis inn i den siste uke og den siste dag i den siste uke ble Stefanus steinet og evangeliet og ånden gitt også til hedningene.

Kristendommen ble her til og den gamle pakt i sin helhet overført til den nye pakt.
Dette er det nye åndelige hus, Israel og skal det gå med den nye pakt Israel som med den gamle pakts Israel?Esek 20,19-21 Jeg er Herren eders Gud; følg mine bud og hold mine lover og gjør efter dem! Og hellighold mine sabbater!
De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.
Men barna var gjenstridige mot mig; de fulgte ikke mine bud og holdt ikke mine lover, så de gjorde efter dem, enda det menneske som holder dem, får leve ved dem; mine sabbater vanhelliget de.
Da sa jeg at jeg vilde utøse min harme over dem, fullbyrde min vrede på dem i ørkenen.

Esek 20,25 Derfor gav jeg dem også bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunde leve ved.Og da:


2 Tess 2,11-12 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.Elsk derfor sannheten, tål sannheten og la sannheten tukte oss, ikke hva Jeg vil men hva Far vil.Sal 119,115 Vik fra mig, I som gjør ondt, forat jeg må holde min Guds bud!

Ordsp 10,8 Den som har visdom i hjertet, tar imot [Guds] bud; men den som har dårens leber, går til grunne.

Mark 7,8-9 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

1 Kor 7,19 Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.

1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
:) Er ikke Gud fantastisk?

[Redigert den 13-12-2014 kl 14:45 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-12-2014 kl 02:31
Litt om fall som var og fall som kommer


Israels endelig fall i den gamle pakt kom ikke fordi det var mangel på etterlevelse av lover.

Deres fall kom tvert imot fordi deres lov-fortreffelighet overskygget det som var større.

Og da deres Messias kom så kjente de ham ikke. Det samme tror jeg kan komme til

å skje ved Jesu andre komme. Det er kun de som har hovedfokus på nåden og

sannheten, og som ikke setter sin lit egen lovoppfyllelse, som blir frelst.

:smug:

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-12-2014 kl 10:44


Ja, man satte Guds lov ut av sin kraft ved egne lover og bud. Det samme gjør man i dag ved hjelp av åndelige opplevelser og den onde, direkte profetert i NT og GT oprerer ved hjelp av åndelige opplevelser som setter Guds ord og lov ut av sin kraft.

Forskjellen er at i den gamle pakt løftet man loven opp ved gjerninger og med det forkastelse av Jesus, i dag løfter man Jesus opp ved hjelp av åndskrefter som forkaster Guds ord og bud.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 26-12-2014 kl 13:39
Sitat:

]Israels endelig fall i den gamle pakt kom ikke fordi det var mangel på etterlevelse av lover.


Her etterlyser jeg dokumentasjon. Har ikke funnet noe som kan dekke en slik påstand.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 13:58


Blir vel feil å snakke om Israels fall ? Jesus Kristus reformerte (omformet) Israel, ved å velge ut 12 isralitter, som da ble begynnelsen på det nye (fornyede) Israel, han selv ble konge for.

Joh 1,49 "Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»"

Mark 15,32 "La nå Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se og tro!»"

Joh 12,13 "Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!"

[Redigert den 26-12-2014 kl 12:59 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 15:23


Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

]Israels endelig fall i den gamle pakt kom ikke fordi det var mangel på etterlevelse av lover.


Her etterlyser jeg dokumentasjon. Har ikke funnet noe som kan dekke en slik påstand.


Rent ut så var det mangel på tro, altså vantro som gjorde at Israel i den gamle pakt ikke klarte å vidreformidle evangeliet vi fikk men som de fikk på Sinai. Istedet for å ta imot Jesus på Sinai ba de om ett menneskelig presteskap i stedet og de fikk Moses og Aaron med flere. Deretter fikk de produsert lover som tvang de til å overholde Guds bud slik at æren falt på de og ikke Gud. De sa med det likt Kain: "Se hva vi/ jeg gjør". Dermed satte de Guds bud ut av sin kraft ved fine intensjoner og ord.

De brøt Guds bud og så aldri Jesus som deres Messias fordi det ikke etterlevde Guds bud men kun dere egne bud til deres ære.

Kontra i dag så fokaster man Guds bud men løfte Jesus opp som Kristus.. . Håpløst? Nei, la oss håpe erkjennelsen kommer for en dag før nådens dør stenges.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 15:27


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Blir vel feil å snakke om Israels fall ? Jesus Kristus reformerte (omformet) Israel, ved å velge ut 12 isralitter, som da ble begynnelsen på det nye (fornyede) Israel, han selv ble konge for.

Joh 1,49 "Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»"

Mark 15,32 "La nå Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se og tro!»"

Joh 12,13 "Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!"

[Redigert den 26-12-2014 kl 12:59 av Jerusalem]


På en måte har du rett men Israel i den gamle pakts ordning/ presteskap har falt. Nå er det de som tror at Jesus er Messias/ Kristus som er Israel, åndelige Israel og de oppfyller det åndelige profetiiske ord.

Du må ike glemme at Israel forkastet Jesus på Simnai første gang, andre gang rett etter dommernes tid og Sul ble konge istedet for Jesus. Så ble Jesus menneske som oss, og enda da ble Han forkastet som Konge av gamle Israel.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 15:46


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Blir vel feil å snakke om Israels fall ? Jesus Kristus reformerte (omformet) Israel, ved å velge ut 12 isralitter, som da ble begynnelsen på det nye (fornyede) Israel, han selv ble konge for.

Joh 1,49 "Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»"

Mark 15,32 "La nå Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se og tro!»"

Joh 12,13 "Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge!"

[Redigert den 26-12-2014 kl 12:59 av Jerusalem]


På en måte har du rett men Israel i den gamle pakts ordning/ presteskap har falt. Nå er det de som tror at Jesus er Messias/ Kristus som er Israel, åndelige Israel og de oppfyller det åndelige profetiiske ord.

Du må ike glemme at Israel forkastet Jesus på Simnai første gang, andre gang rett etter dommernes tid og Sul ble konge istedet for Jesus. Så ble Jesus menneske som oss, og enda da ble Han forkastet som Konge av gamle Israel.


Det troløse jødiske presteskapet (skjøgen) og deres Herodes konger (dyret) som fikk Jesus Kristus og de kristne drept, har falt. Israel i seg selv har ikke falt, som jøde og Israels konge, er Jesus Kristus en del av det nye (reformerte) Israel.

[Redigert den 26-12-2014 kl 14:47 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 19:11


Kan du svare på hva og hvem som egentlig drepte Jesus iflg. skriften?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:04


Sitat: skrevet av LeifG  
Kan du svare på hva og hvem som egentlig drepte Jesus iflg. skriften?

Pontius Pilatus på begjæring av det jødiske presteskapet som pågrep ham og brakte ham til Pontius Pilatus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:21


Ja, på overflaten men hva drepte Ham og hvem gjorde det?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
solbu
Administrator
*********


Avatar


Innlegg: 834
Registrert: 16-7-2003
Bosted: Hjemme
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:29


Sitat: skrevet av LeifG  
men hva drepte Ham og hvem gjorde det?
For å si det samme som en predikant sa en gang: Det var du, Leif, som drepte han. Han døde for din synd og sto opp igjen for å gi deg evig liv.

:)

[Redigert den 26-12-2014 kl 19:29 av solbu]
Solbu - Pinseadministratoren
Mine innlegg er lisensiert under en Creative Commons license.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:48


Bra Solbu, men det tror jeg ikke katolikken vet, uten at katolikken ser at han blir forsert til å erkjenne det for å få vedkomne inn under sine mors vinger.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 20:49


Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 21:16


Sitat: skrevet av LeifG  
Ja, på overflaten men hva drepte Ham og hvem gjorde det?

Du tenker på djevelen Judas sin rolle i det hele

Joh 6,70 "Da sa Jesus: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel.» Han tenkte på Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, han som var en av de tolv."

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 21:23


Sitat: skrevet av LeifG  
Bra Solbu, men det tror jeg ikke katolikken vet, uten at katolikken ser at han blir forsert til å erkjenne det for å få vedkomne inn under sine mors vinger.


Vel, det var katolikken Mel Gibson som gjennomboret Jesu Kristi hånd i Mel Gibsons film "Passion of the Christ"Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 21:31


Ja, det var en veldig dårlig fremstilling av Jesu offer, bare konsentrert om lidelsen, den fysiske grusomme smerten og ingenting om Hans offer i kjøds natur. Hans offer ved å bli sant menneske og avstå fra Sin posisjon som Gud, dø som ett vanlig menneske i kjød og overgi sin skjebne til Faderen om Hans offer var verdig vår synd i samme kjød.

Han tok på seg vår skikkelse og til evig tid vil Han være vår bror.Hebr 2,7 Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;

Hebr 2,10 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,1 Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus,

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-9 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,


Dette skjuler Kirken i Sin helhet, og vil ikke at mennesker skal se dette for da er mennesket frie og hverken makter eller myndigheter med ondskapens åndehær kan nå mennesket lenger!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-12-2014 kl 21:33
2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Ja, og Kirken beneter Ham i kjød (den natur og drivkraft vi synder i) men ikke i kjøtt og blod.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 09:39


Sitat: skrevet av LeifG  


2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Ja, og Kirken beneter Ham i kjød (den natur og drivkraft vi synder i) men ikke i kjøtt og blod.

Nonsense, for Kirken er Jesus Kristus, den dag i dag kjøtt og blod, som de spiser og drikker hver gang de kommer sammen.

Joh 6:53 "Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 11:29


Dette er ikke nonsens, det er dypeste alvor og du bør ta det inn til deg for så å granske Guds ord om det kan være slik. Husk at Gud er en Skaper av hele universet og Han kommer en dag ned hit hvor Han skal gå med oss som om Han var vår bror, ja Han er vår bror og slik skal Han dele Sin Kjærlighet med oss.

Husk også at Jesus taler i lignelser, og det du tror på er ikke Jesu lignelser, det er forherdelser imot sannheten og rettferdigheten.

Mark 4,11-12 Og han sa til dem: Eder er Guds rikes hemmelighet gitt, men til hine som er utenfor, sies det alt sammen i lignelser, 12 forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse.

Joh 6,47-56 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror, har evig liv. 48 Jeg er livsens brød. 49 Eders fedre åt manna i ørkenen og døde; 50 dette er det brød som kommer ned fra himmelen, forat en skal ete av det og ikke dø. 51 Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen eter av dette brød, skal han leve evindelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. 52 Jødene trettet da med hverandre og sa: Hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? 53 Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dersom I ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv i eder. 54 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag; 55 for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. 56 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham.

Joh 6,58 Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen; ikke således som fedrene åt og døde; den som eter dette brød, skal leve evindelig.

Joh 6,63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv.


1 Kor 2,13 det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.

1 Kor 10,3-5 og de åt alle den samme åndelige mat 4 og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus; 5 allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem; for de blev slått ned i ørkenen.

1 Kor 10,11 Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet.

1 Kor 10,15-18 Jeg taler til eder som til forstandige; døm selv det jeg sier! 16 Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfund med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfund med Kristi legeme? 17 Fordi der er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange; for vi har alle del i det ene brød. 18 Se til Israel efter kjødet: Har ikke de som eter offerne, samfund med alteret?

Om du virkelig søker Guds ord for å finne ut hva blod er i skriften åndelig sett så er det liv, ikke noe annet og det er Jesu liv vi skal ta til oss. Det slik at vi næres av Hans liv/ blod.


Ett slikt bilde som Kirken presenterer har ikke rettferdighet eller kjærlighet i seg, ei heller logikk og forstand men fakta uforstand og ulogiske løsninger gitt av vår Skaper.
Det åndelige Guds ord er meget forståelig og har logikk i seg, en fantastisk orden Han deler med sin og det er logisk, ja forstandig og ikke noe annet enn rettferdig. Han er kjærlighet og Han er barmhjertig og god.Jer 7,18-19 Barna sanker ved, og fedrene tender op ild, og kvinnene elter deig for å lage kaker for himmelens dronning, og de utøser drikkoffer for andre guder, for å volde mig sorg.

Mon det er mig de volder sorg, sier Herren, mon ikke sig selv, så deres ansikter skal rødme av skam?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 12:24


Du Leif, akkurat som du ikke liker de helliges kropp og blod, liker du heller ikke Jesu Kristi kropp og blod, det er derfor du finner på masse grunner til å omgå fysisk kontakt med Jesus Kristus og de hellige i en hver form, direkte eller indirekte. Det være seg kropp, blod, hår, klesplagg eller likklede.

Joh 20:6 "Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og kledet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv."

[Redigert den 27-12-2014 kl 11:31 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 12:51


Problemet med oss mennsker er, som også understreket i Guds ord er at vi tenderer til å tilbe det skapte, fysiske ting i stedet for Gud der oppe. Gjenstander blir til avguder og på den måten oppstår avgudsdyrkelse.

Når det er sagt så står det 2. moralske bud fra de ti Guds bud enda, det som DRKK måtte fjerne for å opprettholde sin avgudstilbedelse.

Desverre så har det seg slik at denne avgudsform som er i DRKK er beruset av de helliges blod. Tenk over hvor du står.

Åp 17,5-6 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 13:05


Sitat: skrevet av LeifG  
Problemet med oss mennsker er, som også understreket i Guds ord er at vi tenderer til å tilbe det skapte, fysiske ting i stedet for Gud der oppe. Gjenstander blir til avguder og på den måten oppstår avgudsdyrkelse.

Når det er sagt så står det 2. moralske bud fra de ti Guds bud enda, det som DRKK måtte fjerne for å opprettholde sin avgudstilbedelse.

Desverre så har det seg slik at denne avgudsform som er i DRKK er beruset av de helliges blod. Tenk over hvor du står.

Åp 17,5-6 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.

Det var ingen som tilbad Jesu Kristi kappe, Paulus sine tørklær og arbeidstøy eller de andre Helliges gjenstander, det er bare noe tull du finner på fordi du er redd for disse gjenstandene, Leif da du føler de kan gjøre noe med deg, som skrifte sier.

Åp 18,24 "I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige"
Matt 23,37 "Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg!"

"Babylon" var et bilde på Jerusalems jødiske presteskap og deres trossamfunn.

[Redigert den 27-12-2014 kl 12:21 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 13:13


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Problemet med oss mennsker er, som også understreket i Guds ord er at vi tenderer til å tilbe det skapte, fysiske ting i stedet for Gud der oppe. Gjenstander blir til avguder og på den måten oppstår avgudsdyrkelse.

Når det er sagt så står det 2. moralske bud fra de ti Guds bud enda, det som DRKK måtte fjerne for å opprettholde sin avgudstilbedelse.

Desverre så har det seg slik at denne avgudsform som er i DRKK er beruset av de helliges blod. Tenk over hvor du står.

Åp 17,5-6 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.
Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne.

Det var ingen som tilbad Jesu Kristi kappe, Paulus sine tørklær og arbeidstøy eller de andre Helliges gjenstander, det er bare noe tull du finner på fordi du er redd for disse gjenstandene, Leif da du føler de kan gjøre noe med deg, som skrifte sier.

[Redigert den 27-12-2014 kl 12:07 av Jerusalem]

Etter som jeg har forstått så tilber katolikkene jomfru Maria, de ber også for de døde. Begge deler uten bibelsk grunnlag.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 13:55


Sitat: skrevet av gana  

Etter som jeg har forstått så tilber katolikkene jomfru Maria, de ber også for de døde. Begge deler uten bibelsk grunnlag.


De kristnes kjærlighet til hverandre består blant annet i, at de alle ber for hverandre til Gud. Det er også vanlig et en kristen ber andre kristne be for seg til Gud.

Rom 15:30 "Jeg ber dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be for meg til Gud."
2 Kor 1,11 "Og dere skal hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for Guds nådige hjelp og det han har gjort mot oss, stige opp fra manges munn."
Kol 4,2 "Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud! Be også for oss"
2 Tess 3,1 "Til slutt, brødre: Be for oss"

Mao: Kirken tilber ikke jomfru Maria og de andre hellige i himmelen, de bare ber de hellige, be for dem, akkurat som Paulus ber de forskjellige menighter be for ham. For katolikkene er de hellige, en menighet i himmelen, som også ber til Gud, som dem selv.

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

PS: På Paulus sin tid, var de hellige fortsatt på jorden rundt omkring i de forskjellige menightene han skrev til.[Redigert den 27-12-2014 kl 13:10 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 14:05


Sitat: skrevet av gana  
Etter som jeg har forstått så tilber katolikkene jomfru Maria, de ber også for de døde. Begge deler uten bibelsk grunnlag.


Desverre ja, de ber til de døde, ber for de døde og takker de mens de også ber de viderebringe gode ord for de til Skaperen. Det er desverre en ren forkastelse av frelsesplanen gitt til individuelle mennesker å kommer frem for Skaperen selv. I tillegg ber man om tilgivelse for presten i skriftestolen og der blir da presten deres syndebærer.. .

Som troende og det ansvar det følger å tro på Skaperen og Frelsen er vi skyldig i å dele dette med mennesker i alle religioner, også den katolske religion som bruker til og med Guds navn i sin vantro. Vi er kalt til å kalle mennsker i vanttro/ mangel på tro til tro. Vi må kalle mennesker ut av Babylon, altså religiøs villfaren forvirrende tro. Det er mange Guds folk i Babylon som nå ikke ser veien, mange!

Vi må huske at vi for alle vill og alle kalles inn til Ham, så dette er ikke en konkurranse om hvem som har rett men en kamp på død og liv for å føre frem Universets Skapers rettferdighet og kjærlighet frem. Vi må løfte Jesus opp så mennesker ser Ham og med det avslører bedraget.

Jesus er rettferdighet og Kjærlighet og det kler den onde bedrager naken, som spiller på mystikk og urett ferd i sin ferd. Egentlig lett å se om man søker sannheten.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 14:24


Sitat:
Sitat:
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Etter som jeg har forstått så tilber katolikkene jomfru Maria, de ber også for de døde. Begge deler uten bibelsk grunnlag.


De kristnes kjærlighet til hverandre består blant annet i, at de alle ber for hverandre til Gud. Det er også vanlig et en kristen ber andre kristne be for seg til Gud.


Det er ikke å be døde be for seg, ei heller å be til statuer og andre bilder.


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Rom 15:30 "Jeg ber dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be for meg til Gud."

2 Kor 1,11 "Og dere skal hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for Guds nådige hjelp og det han har gjort mot oss, stige opp fra manges munn."

Kol 4,2 "Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud! Be også for oss"

2 Tess 3,1 "Til slutt, brødre: Be for oss"

Mao: Kirken tilber ikke jomfru Maria og de andre hellige i himmelen, de bare ber de hellige, be for dem, akkurat som Paulus ber de forskjellige menighter be for ham. For katolikkene er de hellige, en menighet i himmelen, som også ber til Gud, som dem selv.


Det er paven som har bestemt hvem som er hellige og hvem da Du kan be til for det er bare paven som kan sende de til himmelen så de kan bære dine bønner frem for Gud iflg deres egen tro. Snakk om å la seg lure.

Det er ikke slik at du kan be knelende engelen Gabriel be Gud om en tjeneste for deg. Den eneste du kan bøye kne for er Gud Faderen i himmelen og Jesus Kristus men Jesuis vil ikke ønske at du kneler for Ham til vanlig på den nye jord for der er Han din bror.

Med en gang du kneler og ber til noen andre enn Guddommen tilber du denne, du bøyer deg knelende og ber til denne. Man tilber da det skapte og underkaster seg det skapte og ikke Skaperen, dine guder er det skapte og det skaptes, ett mennekses ord, i dette tilfellet Pavens ord er det du lyder og tror på.

Ser du etter i GT så ser du at Israel valgte bort å tilbe Jesus og ba om ett presteskap imellom seg opg Gud, DRKK er det samme men bare enda verre fordi dette er ren BAAL tilbedelse. Da de etterhvert kom inn i Israel forkastet de nok en gang Jesus som tilbød seg å bli deres Konge dre og da, de valgte Ham nok en gang bort og valgte seg ett menneske som konge istedet, Saul. Det samme er det med Paven som Kongen i DRKK.
Da Jesus kom som Menneskesønn valgte Israel Roms Keiser, Pontifeks Maximus som deres Konge og Israel i den gamle pakt omfavnet hedenske Rom med dennes nøkler, ja Ypperstepresen fra den onde og slik er det den dag i dag.


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.
[Redigert den 27-12-2014 kl 12:56 av Jerusalem]Beklager det tilhører løgneren, ja morderen fra begynnelsen av. Det er Slangen, Satan, ja Dragen som sier at Du slettes ikke skal dø men bli lik Gud. Det er Du som tror Slangens ord fremfor Guds ord. Vi har slettes ikke spist av Livets tre enda men tro du Satans løgn som spinner rundt i enhver villfaren sau.

1 Mos 3,4-5 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; 5 for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.

1 Mos 3,19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

1 Mos 3,22 Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 14:35


Sitat: skrevet av Jerusalem  

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

Ja de hellige døde sover i jorden og skal ikke stå opp før på den siste dag.

Kan ikke forstå hvorfor du opponerer mot dette, det står jo nokså klart i gudsordet.

For nærmere klarsyn: 1. Tess 4, 13 - 18.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 14:39


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Etter som jeg har forstått så tilber katolikkene jomfru Maria, de ber også for de døde. Begge deler uten bibelsk grunnlag.


De kristnes kjærlighet til hverandre består blant annet i, at de alle ber for hverandre til Gud. Det er også vanlig et en kristen ber andre kristne be for seg til Gud.

Rom 15:30 "Jeg ber dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be for meg til Gud."
2 Kor 1,11 "Og dere skal hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for Guds nådige hjelp og det han har gjort mot oss, stige opp fra manges munn."
Kol 4,2 "Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud! Be også for oss"
2 Tess 3,1 "Til slutt, brødre: Be for oss"

Mao: Kirken tilber ikke jomfru Maria og de andre hellige i himmelen, de bare ber de hellige, be for dem, akkurat som Paulus ber de forskjellige menighter be for ham. For katolikkene er de hellige, en menighet i himmelen, som også ber til Gud, som dem selv.

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

PS: På Paulus sin tid, var de hellige fortsatt på jorden rundt omkring i de forskjellige menightene han skrev til.

Det er ikke å be døde be for seg, ei heller å be til statuer og andre bilder.

Det hele bunner i at du ikke tror de lever og derfor ikke godtar noe statuer eller bilder av dem som du da føler holder dem i livet, samtidig som du ønsker dem døde.

Den himmelske menigheten er det hellige Jerusalem, vår mor

Gal 4,26 "Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor."
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 14:44


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

Ja de hellige døde sover i jorden og skal ikke stå opp før på den siste dag.

Kan ikke forstå hvorfor du opponerer mot dette, det står jo nokså klart i gudsordet.

For nærmere klarsyn: 1. Tess 4, 13 - 18.

Du, gana "de hellige" nevnes ikke med et eneste ord i 1. Tess 4, 13 - 18
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 14:50


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

Ja de hellige døde sover i jorden og skal ikke stå opp før på den siste dag.

Kan ikke forstå hvorfor du opponerer mot dette, det står jo nokså klart i gudsordet.

For nærmere klarsyn: 1. Tess 4, 13 - 18.

Du, gana "de hellige" nevnes ikke med et eneste ord i 1. Tess 4, 13 - 18

Mener du at ikke alle døde i Kristus er hellige?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 15:04


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

Ja de hellige døde sover i jorden og skal ikke stå opp før på den siste dag.

Kan ikke forstå hvorfor du opponerer mot dette, det står jo nokså klart i gudsordet.

For nærmere klarsyn: 1. Tess 4, 13 - 18.

Du, gana "de hellige" nevnes ikke med et eneste ord i 1. Tess 4, 13 - 18

Mener du at ikke alle døde i Kristus er hellige?


Årsaken til dette ligger i at DRKK tror og lærer bort at i praksis står Paven og dirigerer frelsen og Guds ord etter hva Paven enes med sine om. De POaven bestemmer bøyer Gud seg for, fordi det er Guds vilje og fordi Jesus sa det til Simon Peter.

Derfor er kun de Paven sier er hellige og reist opp til himmelen som omtales her, resten av de troende er i Skjærsilden (som ikke er bibelsk) og må lide i sitt andre forsøk på å bli akseptert inn i himmelen.

Katolsk tro er egentlig en helt forferdelig grusom underkastende tro og man kan vel egentlig ikke finne en mere grusom urettferdig avgud i denne verden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 15:17


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

Ja de hellige døde sover i jorden og skal ikke stå opp før på den siste dag.

Kan ikke forstå hvorfor du opponerer mot dette, det står jo nokså klart i gudsordet.

For nærmere klarsyn: 1. Tess 4, 13 - 18.

Du, gana "de hellige" nevnes ikke med et eneste ord i 1. Tess 4, 13 - 18

Mener du at ikke alle døde i Kristus er hellige?

Heller ikke "den siste dag" nevnes i 1. Tess 4, 13 - 18, gana

I fks. Hebreer brevet skiller Paulus mellom de hellige og menighetslederne

Heb 13:24 "Hils alle deres ledere og alle de hellige!"[Redigert den 27-12-2014 kl 14:27 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 15:29


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Men hvis du som Leif, mener at de hellige er støv, da blir dette vanskelig å forstå, sannheten er at de er lys levende og hører oss.

Ja de hellige døde sover i jorden og skal ikke stå opp før på den siste dag.

Kan ikke forstå hvorfor du opponerer mot dette, det står jo nokså klart i gudsordet.

For nærmere klarsyn: 1. Tess 4, 13 - 18.

Du, gana "de hellige" nevnes ikke med et eneste ord i 1. Tess 4, 13 - 18

Mener du at ikke alle døde i Kristus er hellige?

Heller ikke "den siste dag" nevnes i 1. Tess 4, 13 - 18, gana

I fks. dette brevet skiller Paulus mellom de hellige og menighetslederne

Heb 13:24 "Hils alle deres ledere og alle de hellige!"

[Redigert den 27-12-2014 kl 14:26 av Jerusalem]

Alt trenger ikke nevnes, vi har en forpliktelse til å tenke selv og trekke slutninger av det vi leser. Paven forklarer ikke alt.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 16:48


Sitat: skrevet av gana  

Alt trenger ikke nevnes, vi har en forpliktelse til å tenke selv og trekke slutninger av det vi leser. Paven forklarer ikke alt.

Paulus var ikke pave, selv om han kalte noen kristne "de hellige" gana

Her har du et eksempel på at de helliges bønner er noe for seg

Åp 8:1 "Deretter så jeg de sju engler som står framfor Gud, og det ble overrakt dem sju basuner. En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde røkelse, som han skulle legge til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de helliges bønner."
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 17:00


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Alt trenger ikke nevnes, vi har en forpliktelse til å tenke selv og trekke slutninger av det vi leser. Paven forklarer ikke alt.

Paulus var ikke pave, selv om han kalte noen kristne "de hellige" gana

Her har du et eksempel på at de helliges bønner er noe for seg

Åp 8:1 "Deretter så jeg de sju engler som står framfor Gud, og det ble overrakt dem sju basuner. En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde røkelse, som han skulle legge til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de helliges bønner."

Ja våres alles helliges bønner har mye for seg, ingen tvil om det.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Jerusalem
Juniorveteran
****
Innlegg: 485
Registrert: 17-10-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 21:02


Sitat: skrevet av gana  

Ja våres alles helliges bønner har mye for seg, ingen tvil om det.


Et annet eksempel på at det er en stor menighet i himmelen, har du her.

Åp 7:9 "Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene."

Åp 18:1 "Deretter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud"

[Redigert den 27-12-2014 kl 20:03 av Jerusalem]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 21:06


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Du, gana "de hellige" nevnes ikke med et eneste ord i 1. Tess 4, 13 - 18

Mener du at ikke alle døde i Kristus er hellige?

Heller ikke "den siste dag" nevnes i 1. Tess 4, 13 - 18, gana

I fks. Hebreer brevet skiller Paulus mellom de hellige og menighetslederne

Heb 13:24 "Hils alle deres ledere og alle de hellige!"

[Redigert den 27-12-2014 kl 14:27 av Jerusalem]Å være hellig betyr å være satt til side for spesielt bruk. Som eksempel er Sabbaten Hellig, altå satt til side for spesielt bruk men den er i tillegg velsignet til dette formål, altså velsignet betyr å være løftet opp over de andre dagene.

Slik sett er hellige som ett eksempel forstandere og menighetssøstre men her er en forklaring fra Guds ord:

1 Kor 3,17 Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I.

Ef 5,27 forat han selv kunde fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynke eller noget sådant, men at den kunde være hellig og ulastelig.

1 Pet 1,16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.Fordi Gud er hellig, skal vi være hellige. Altså satt til side i skaperverket for spesielt bruk der.

Når det er gjengitt fra Guds ord ser vi at DRKK ødelegger Templet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 21:14


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Ja våres alles helliges bønner har mye for seg, ingen tvil om det.


Et annet eksempel på at det er en stor menighet i himmelen, har du her.

Åp 7:9 "Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene."

Åp 18:1 "Deretter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud"

[Redigert den 27-12-2014 kl 20:03 av Jerusalem]


Dette peker på da Jesus har hentet sine her nede, da vi kommer inn i himmelens Jerusalem på en av de siste høytidssabbater som etterfølger påske, pinse, etc.. Det er på veien hjem til himmelen etter at Han har hentet oss.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 21:16


Sitat: skrevet av gana  
Paven forklarer ikke alt.


Pavemakten forklarer ingenting annet enn å bedra fra sannheten, fra Jesus Kristus.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-12-2014 kl 22:31


Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Ja våres alles helliges bønner har mye for seg, ingen tvil om det.


Et annet eksempel på at det er en stor menighet i himmelen, har du her.

Åp 7:9 "Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene."

Åp 18:1 "Deretter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud"

[Redigert den 27-12-2014 kl 20:03 av Jerusalem]

Jeg nevnte 1. Tess 4, 13 - 18. Vil anbefale at du ser litt nærmere på det for å få klarhet i når det blir en stor menighet i himmelen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen