Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: 3 ganger forkastet av Israel,
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-11-2014 kl 23:33
3 ganger forkastet av Israel,


kommer den 4. forkastelsen i mange tilfeller av kristne mennesker personlig i den nye pakt?

Alt i alt er det flere forkastelser for den første startet jo i Edens hage, på menneskeskers vegne da. Den andre av Kain, den tredje etter flommen og Babels tårn men her skal vi ta for oss tiden fra da Paktens Herre og vår nåværende Yppersteprest avslører fra og med den gamle pakt av. For da kom detaljene omkring veien ut av synd rundt den samme pakt som Adam og Eva fikk etter fallet. Vi ser også med denne historie at Gud har hatt sitt folk konstant fra Adam og Eva til den dag i dag.

For hva har og hva skjedd/ skjer?

  1. Jesus ble forkastet på Sinai.
  2. Jesus ble forkastet rett før kongedømmet Israel ble opprettet.
  3. Den nye pakt introduseres av Jesus.
  4. Jesus ble forkastet som Messias og med det korsfestet.
  5. Den nye pakt er en realitet ved Jesus korsfestet.
  6. Jesus blir ikke trodd som Veien, Sannheten og Livet.


1. Da Jesus ble forkastet på Sinai hadde det sin grunn og den kan vi lese om i 2. Mosebok 33 og Hebreerbrevet kap. 4. Kort fortalt så ble Han forkastet på grunn av mangel på tro, de stolte ikke på Gud, de trodde ikke og av den grunn trodde de at de ville dø om Gud/ Jesus kom ned til dem. De var redde, på tross av hva de hadde opplevd og var blitt lovt fra før utgangen av Egypt og de påløpende ti plager. De ville derfor ha en mellommann i mellom dem og Gud istedefor Hans tilstedeværelse med de og Gud trakk seg vekk fra de på Sinai. Av den grunn døde de alle før de kom inn i Israel.

2. Da Jesus ble forkastet etter Dommerenes tid ble nasjonen og kongedømmet Israel til og det var IKKE Guds vilje. Dette er følgene av at Israel på Sinai forkastet Jesus som Mellommann til fordel ett fortsatt presteskap istedet for Jesus og med det velger de en ny konge blandt dem selv. Deres første konge blir Saul. Dette kan vi lese i 1 Sam 8,7.

3. Etter at Jesus viste at det bar mot enden presenterte Han den nye pakt igjennom nattverden. Han viste de at Hans liv og Hans ord var det vi måtte ta til oss og bli endel av fra da av, det istedet for den gamle pakts prestetjeneste. Ser vi på Jesu liv og Jesu ord så gjorde Han Sin Fars vilje og motstod Djevelen ved Guds ord, "Det står skrevet". Han viste ved Sitt liv at det var Faderen der oppe som ledet Ham som sant menneske og alt Han gjorde vår aldri i konflikt med Guds bud eller skrevne ord. Dette er Veien, Sannheten og Livet.

4. Jesus ble forkastet som Messias fullbyrdet Han det Han lovte Adam og Eva rett etter fallet. Jesus kledde her Adam og Eva i Sin rettferdighets kledning, samme med Josva som fikk kledningen basert på tro alene. Josva og alle sammen som tror på Frelseren får kledningen fordi Jesus døde for oss i vår natur og i dette kunne Han verdig ta med seg vår synd med seg inn i døden.

5. Pakten er altså en realitet fordi Han i syndig kjøds likhet representerte oss syndere verdig. Faderen aksepterte dette offer av den grunn, sammen med at Jesus da i vårt kjød ikke syndet. Hebr. 2:17-18. Guds rene lytefrie Lam kunne da derfor ta vår synd på seg og vi på den måten gå fri. Bare slik, som Jesus ved å se på Veien, Sannheten og Livet/ Jesus kan vi også forvandles og bli lytefrie ved hjelp av Faderen der oppe. Hebr. 4:16/ 5:6-9 Slik lærte også Simon Peter at Jesus var sant lidende menneske som ham selv. Matt 16:16.


6. Blir Jesus trodd som Veien, Sannheten og Livet i dag? Jesus, menneske som deg og meg som en reell vei for oss, så vi også kan bli frelst som Han ble?
Det kan bare bli trodd om vi tror at Jesus faktsik var sant menneske som deg og meg, og at Han som deg og meg fikk nåden opg kraften til å frelses fra denne syndige verden. Hadde frelsen vært rettferdig om Han ikke ble fristet som deg og meg og allikevell kunne ta våre synder på seg? Hvem har da isåfall den egentlige makten?


Hvorfor er vi mennesker slik?

Fil 2,5-9 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, 6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse G3667, [DNB30: 8] og da han i sin ferd G4976 var funnet som et menneske, 8 fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. 9 Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,


Gud i en tjeners skikkelse, i menneskers lignelse. Som menneske lot Han seg fornedre og bli drept hånelig, etter at mennesket skjønte at Gud var sant menneske. Dette er den 3. forkastelsen og den 4. forkastelsen er at vi ikke tror Han var sant menneske som deg og meg så vi kan frelses fra synden her og nå.

Av kjærlighet og rettferdighet gjorde Han sitt offer, fordi Han elsker.

G3667 ὁμοίωμαhomoiōmaThayer Definition:
1) that which has been made after the likeness of something
1a) a figure, image, likeness, representation
1b) likeness, i.e. resemblance, such as amounts almost to equality or identity

Part of Speech: noun neuterA Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G3666Citing in TDNT: 5:191, 684

G4976 σχῆμαschēmaThayer Definition:
1) the habitus, as comprising everything in a person which strikes the senses, the figure, bearing, discourse, actions, manner of life etc.

Part of Speech: noun neuter A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from the alternate of G2192Citing in TDNT: 7:954, 1129


Tør vi ikke å tro? Mangler vi tro, likt før?

Hilser med passende vers:

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,11-12 La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, forat ikke nogen skal falle efter samme eksempel på vantro. 12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.:eureka:

[Redigert den 21-11-2014 kl 22:37 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 00:38


Ja det er nok i mange tilfeller sant, at det ofte kan mangle tro langt inn i kirkene.

Bibelen gir mange eksempler på tvil, tvil på om Jesus kunne eller ville gjøre under.

Og den type tvil er i grunnen forståelig, for vi kan ikke alltid vite hva Gud vil gjøre.

Den moderne intellektuelle tvil som vi ser reise seg mer og mer i mange kirker er

derimot noe annet. Det er en tvil på Guds eksistens som en ikke finner blant

Guds folk i Skriften. På den tiden visste menigheten at Gud eksisterte, det

var derfor de var menighet, de hadde selv møtt ham i den nye fødsel, de

var født på ny og hadde fått Guds Ånd i sine hjerter. Så når tvilen på

Guds eksistens i dag i mange kirker blir sett på som noe helt

naturlig så tror jeg ofte den mangler noe helt vesentlig;

Gud Ånd og liv utgytt i hjertene.


Et bøtemiddel mot dette er ganske riktig Guds ord ja,

med da ikke bare som et ord som leses og siteres

på gudstjenester. Det må bli noe mer, noe som

tas inn og etterleves i hverdagen, noe som

tas inn i hjertes dyp og skaper liv.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 10:09


Sitat: skrevet av gana  
Og den type tvil er i grunnen forståelig, for vi kan ikke alltid vite hva Gud vil gjøre.


Der er jeg sterkt uenig. Vi kan alltid vite hva Han gjør og vil gjøre men betingelsen er at vi må tro Ham. Gjør vi ikke det vet vi ingen ting og kan like gjerne tro Djevelen er Gud.

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Joh 15,15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder.

1 Pet 1,10-13 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i. 13 Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edrue, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!
Sitat: skrevet av gana  
Den moderne intellektuelle tvil som vi ser reise seg mer og mer i mange kirker er derimot noe annet. Det er en tvil på Guds eksistens som en ikke finner blant Guds folk i Skriften. På den tiden visste menigheten at Gud eksisterte, det var derfor de var menighet, de hadde selv møtt ham i den nye fødsel, de var født på ny og hadde fått Guds Ånd i sine hjerter. Så når tvilen på Guds eksistens i dag i mange kirker blir sett på som noe helt naturlig så tror jeg ofte den mangler noe helt vesentlig;

Gud Ånd og liv utgytt i hjertene. Et bøtemiddel mot dette er ganske riktig Guds ord ja, med da ikke bare som et ord som leses og siteres på gudstjenester. Det må bli noe mer, noe som tas inn og etterleves i hverdagen, noe som tas inn i hjertes dyp og skaper liv.


En får ikke Guds Ånd utgytt om en ikke tror Guds ord og holder Guds bud. Hvorfor skal Gud gi sin Ånd når kirken forkaster Hans bud og lager andre bud istedenfor Guds bud? Det er jo med fine ord det samme som ble gjort i den gamle pakt, hvor også profetene som ba dem heller holde Guds bud ble steinet.. .
Vi må tro og tror vi så handler vi etter troen gitt i Guds ord. Gjør vi det så viser vi at vi søker Ham istedenfor verden, ja vi vil heller dø enn å følge verden fremfor Ham. Vi må velge å tro Ham alene. Gjør vi det kan vi også formes av Ham.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 10:41


Sitat: skrevet av gana  
Ja det er nok i mange tilfeller sant, at det ofte kan mangle tro langt inn i kirkene.
Bibelen gir mange eksempler på tvil, tvil på om Jesus kunne eller ville gjøre under.
Og den type tvil er i grunnen forståelig, for vi kan ikke alltid vite hva Gud vil gjøre.


Ja, i mange tilfeller sant. Vi har to typer troende i så måte, de som tror Ham ubetinget fordi Hans ord og kjærlighet er troverdig og de som tror fordi det er mulig men søker tegn og undere for å vedlikeholde/ forsterke troen.
En stor del av de siste vil bli forledet av den onde ved hjelp av den ondes bruk av tegn, undere og åndsvirksomhet.
For at Guds godhet og rettferdighet skal åpenbares blant Guds folk rett før Hans andre komme vil dette skje:

2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.


Dette er jo noe som allerede har begynt i dag, folk har behag i urett ferd og urett ferd er lovbrudd/ synd. Leser vi Jesu ord om evangeliet så handler det om nettopp urett ferd, rett ferd og dom over de som ikke elsker Sannheten og heller elsker urett ferd. Leser vi også Åpenbaringen ser vi at Djevelen bedrar store deler av menneskeheten i Jesu navn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 18:03


Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Og den type tvil er i grunnen forståelig, for vi kan ikke alltid vite hva Gud vil gjøre.


Der er jeg sterkt uenig. Vi kan alltid vite hva Han gjør og vil gjøre men betingelsen er at vi må tro Ham. Gjør vi ikke det vet vi ingen ting og kan like gjerne tro Djevelen er Gud.

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.


Joda, men det går også an å finne skriftsteder for det det motsatte.

Jona 3, 9: "Hvem vet, kanskje Gud vil snu.."

Det at Gud vil vise sine tjenere betyr ikke en får vite alt.

"Hvem vet?"

Paulus var sterk i troen og ba tre ganger om å bli helbredet, men svaret var at nåden var nok.

Det må tro til for å bli helbredet, men enda større tro for å forstå at vi ikke alltid vet best.

Vi vet og får det Gud vil, resten får vi overlate til ham.

Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 19:29


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Og den type tvil er i grunnen forståelig, for vi kan ikke alltid vite hva Gud vil gjøre.


Der er jeg sterkt uenig. Vi kan alltid vite hva Han gjør og vil gjøre men betingelsen er at vi må tro Ham. Gjør vi ikke det vet vi ingen ting og kan like gjerne tro Djevelen er Gud.

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.


Joda, men det går også an å finne skriftsteder for det det motsatte.

Jona 3, 9: "Hvem vet, kanskje Gud vil snu.."

Det at Gud vil vise sine tjenere betyr ikke en får vite alt.


De skriftsteder forteller en historie, for å lære oss hvem Gud er. Vi kan stole på Gud og Hans nåde. Vi kan stole på profetene for de forteller hvilken tid som har vært, er og kommer. Det til enhver tid, vi kan vite og kjenner vi Herren vet vi.

Jona 3,3-10 Og Jonas stod op og gikk til Ninive efter Herrens ord. Men Ninive var en stor stad for Gud, tre dagsreiser lang. Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: Om firti dager skal Ninive bli omstyrtet.

Da trodde mennene i Ninive på Gud, og de ropte ut en faste og klædde sig i sekk, både store og små. Da saken kom for Ninives konge, stod han op fra sin trone og la sin kappe av sig og svøpte sekk om sig og satte sig i asken. Og han lot rope ut i Ninive:
Efter kongens og hans stormenns påbud må hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, smake nogen ting, ikke nyte føde og ikke drikke vann! Men de skal svøpe sig i sekk, både mennesker og dyr, og de skal rope til Gud med kraft og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunde da vende om og angre det, vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke forgår.

Da nu Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, angret han det onde han hadde sagt han vilde gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.

Jona 4,1-11 Men det syntes Jonas meget ille om, og hans vrede optendtes. Og han bad til Herren og sa:
Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennu var i mitt land?
Derfor flydde jeg dengang til Tarsis; for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og angrer det onde. Så ta nu, Herre, mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve.

Men Herren sa: Er det med rette din vrede er optendt?

Jonas var gått ut av byen; han hadde satt sig østenfor byen, og der hadde han gjort sig en løvhytte og satt under den i skyggen for å se hvorledes det gikk med byen. Da lot Gud Herren et kikajontre vokse op over Jonas til å skygge over hans hode, så han kunde bli fri sitt mismot; og Jonas gledet sig høilig over kikajontreet. Men dagen efter, da morgenen brøt frem, lot Gud en orm komme, som stakk kikajontreet så det visnet. Og da solen stod op, sendte Gud en lummer østenvind, og solen stakk Jonas' hode, så han vansmektet; da ønsket han sig døden og sa: Jeg vil heller dø enn leve.

Men Gud sa til Jonas: Er det med rette din vrede er optendt for kikajontreets skyld?
Han svarte: Ja, med rette er min vrede optendt inntil døden.

Da sa Herren: Du ynkes over kikajontreet, som du ikke har hatt møie med og ikke opelsket, som blev til på en natt og forgikk på en natt; og jeg skulde ikke ynkes over Ninive, den store stad, hvor det er mere enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke kjenner forskjell mellem høire og venstre, og en mengde dyr!


Les også forhistorien før han gikk inn i Ninive. Når det er sagt så fikk også Israel i den gamle pakt pakten på betingelser. Derfor kom det en ny pakt som inkluderer også hedningene. Vi vet at i Guds ord skal Jesus komme en gang til og før Han kommer skal nåden opphøre, og det er uten betingelser. Er man ikke under Hans kappe, eller kommer inn under Hans kappe når engelen i Åp 18 roper så dør vi.

Sitat: skrevet av gana  
"Hvem vet?"
Paulus var sterk i troen og ba tre ganger om å bli helbredet, men svaret var at nåden var nok.
Det må tro til for å bli helbredet, men enda større tro for å forstå at vi ikke alltid vet best.
Vi vet og får det Gud vil, resten får vi overlate til ham.


Ja, nåden er vårt håp og han skulle ikke slippe plagen for at han skulle holdes "nede".

2 Kor 12,7 Og forat jeg ikke skal ophøie mig av de høie åpenbarelser, er det gitt mig en torn i kjødet, en Satans engel, forat han skal slå mig, så jeg ikke skal ophøie mig.

Med andre ord bør vi være ydmyke og tro Guds ord fremfor vantro og med det heller ikke tro annet enn på vår egen tvil.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 22:18


Sitat: skrevet av LeifG  
Hvorfor skal Gud gi sin Ånd når kirken forkaster Hans bud og lager andre bud istedenfor Guds bud?

Generalisering er en uting. Kirken er så mangt og det fins selvsagt mange der som

følger Guds ord / bud og som har Ånden. Når det er sagt så finnes det helt sikker

også det motsatte. Livet er mangfoldig og sant og rett og løgn og urett kan en

finne både i og utenfor kirkene. Grensen for Guds sanne kirke / menighet er

en annen enn det som kan organiseres i kirkesamfunn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 22:22


Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Hvorfor skal Gud gi sin Ånd når kirken forkaster Hans bud og lager andre bud istedenfor Guds bud?

Generalisering er en uting. Kirken er så mangt og det fins selvsagt mange der som

følger Guds ord / bud og som har Ånden. Når det er sagt så finnes det helt sikker

også det motsatte. Livet er mangfoldig og sant og rett og løgn og urett kan en

finne både i og utenfor kirkene. Grensen for Guds sanne kirke / menighet er

en annen enn det som kan organiseres i kirkesamfunn.


Ja, og derfor kalles folk ut av Babylon/ forvirring, til Gud og Hans rette bud. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-11-2014 kl 22:39


Er det noen gruppering du mener

eksklusivt har Guds rette bud?

Adventistene kanskje?

Eller kanskje andre?

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2014 kl 11:52
Hva sier Guds ord?


Sitat: skrevet av gana  
Er det noen gruppering du mener eksklusivt har Guds rette bud? Adventistene kanskje? Eller kanskje andre?

:)


:) Du har veldig fokus på person, hva Jeg tror og/ eller verdslig rettet fokus. Hva sier Guds ord og hva sier da verdens troende, hva er error?

Hva er Guds bud og hvem velger å følge Ham av prinsipp? Jo, de som velger Ham istedet for andre bud, for å komme Ham nær.

Det startet allerede da Kain valgte å ære med sine veier og bud for å ære Ham der oppe. Abels vei er å gjøre Guds vilje på Hans frelses vei uten om og noe men. Det er å gjøre Hans bud, slik Han sier.

Innerst inne så vet du hva som er rett, om vi ser etter i NT så ble Jesus forfulgt og stilt spørsmål for at man skulle kunne si at Han allikevel ikke var Messias/ Guds sønn. De lette etter muligheter til å sette Ham fast så deres samvittighet kunne gi dem tilatelse til å fortsette der de var. De prøvde å sette Han fast, gjør du det samme? Jeg bare spør.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2014 kl 15:35


Sitat: skrevet av LeifG  

:) Du har veldig fokus på person, hva Jeg tror

:)

Jesus var også opptatt av person.

Han så den enkelte.

Det er selvsagt viktig å finne ut hva mot-debattanten mener,

å sitere skriftsteder gir ikke alltid svaret.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2014 kl 18:16


Det blir feil om vi mennesker er fasiten/ svaret. Vi må se på Jesus og Hans ord for å se sannheten. Når vi ser Ham så vet vi hva som er det rette. Hvis jeg spør om hva presten, eller ateisten mener er sannheten så får jeg ett svar men det er svada. Hva Jeg mener er uvesentlig, hva Guds ord sier er vesentlig, ja alfa omega.

Når Jesus, eller DHÅ snakker til meg så spør Han hva jeg egentlig tror og gjør men det gjør Han på en måte som åpenbarer hvem Jeg er, av seg selv. Det gjør Han som duggen legger seg på gresset om natten, drikk om du vil.

Det jeg mener og tror er hva Guds ord sier, Guds vilje er. Jeg tror på Ham, og at Han har svaret på alt Jeg lurter på og hva alt du lurer på. Spørsmålet er om vi vil drikke den dugg Han serverer.

Se på Jesus, Han la lignelser til personer som ikke drakk duggen men sin egen melk/ tro.

Så hvorfor spør du slik "Er det noen gruppering du mener eksklusivt har Guds rette bud? Adventistene kanskje? Eller kanskje andre?"

Hva sier Gud om hva Guds rette bud er? Er det noen som løfter opp Guds bud og ikke fine ord og bud som setter Guds bud ut av sin kraft? Hvem er det gana?

Det er ett veldig veldig lett spørsmål å svare på, om du leser Guds ord som det er. For Guds ord forteller hvem det er.[Redigert den 23-11-2014 kl 17:16 av LeifG]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-11-2014 kl 18:35


Sitat: skrevet av LeifG  

Det jeg mener og tror er hva Guds ord sier

Ja det er vel det vi alle mener at vi gjør,

men uten en forklaring av hva vi mener Guds ord sier så blir det jo litt vanskelig :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2014 kl 01:44


Vel, Guds ord forklarer jo seg selv.

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.
Mark 12,24 Jesus sa til dem: Er det ikke derfor I farer vill, fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft?
Luk 4,4 Og Jesus svarte ham: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.
Luk 4,8 Og Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene.
Luk 4,12 Og Jesus svarte og sa til ham: Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud.
Luk 24,45 Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-11-2014 kl 04:13


Det er også en mulighet for at en kan bli dømt etter det mål en selv måler opp med.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-12-2014 kl 12:47


Sitat: skrevet av gana  
Det er også en mulighet for at en kan bli dømt etter det mål en selv måler opp med.


Ja, det er vel ett bibelsk prinsipp.

Tenker du da også på åpningsinnlegget "3 ganger forkastet"?

Den nye pakts ordning og mulighet er her, i så måte er Hebreerbrevet veldig oppklarende.


Hebr 7,25-27 og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. 26 For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene 27 en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets; for dette gjorde han en gang for alle da han ofret sig selv.

Hebr 8,10-12 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, 11 og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror og si: Kjenn Herren! for de skal alle kjenne mig, fra den minste til den største iblandt dem; 12 for jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter og ikke mere komme deres synder i hu.


Sammen med Jesu ord her:

Joh 15,14-15 I er mine venner dersom I gjør det jeg byder eder. 15 Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hvad hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder.

Joh 16,7-11 Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 om synd, fordi de ikke tror på mig; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.


Han er vår lærer og vi må la Han lære oss så vi ikke forkaster Ham. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen