Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
 Sider:  1    3  4
Forfatter: Tittel: Den bortkomne neger
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-1-2012 kl 12:01
Den bortkomne neger


Har sett litt på den nye bibeloversettelsen. Mye og mangt er omskrevet i tråd med språkforandringen som det jo har vært en del av siden forrige oversettelse. Resultatet, syns jeg, er at vi har fått et mer lettlest gudsord. Mer lettlest og mer i pakt med tiden.

Foreksempel er ”neger” blitt til ”en fra Kusj” (Jer 13,23). Ja, kanskje var det der negrene kom fra, hvem vet. Og jomfruen? Hvor kom hun fra? Vet ikke, men hun ser nå i alle fall ut til nå å være forvist fra GT til langt inn i NT. Om det var rett vet jeg ikke, ser at de lærde drøfter saken i diverse aviser. Den bortkomne neger har jeg derimot ikke hørt så mye om. Han var fra Kusj.

-
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-1-2012 kl 12:06


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Har sett litt på den nye bibeloversettelsen. Mye og mangt er omskrevet i tråd med språkforandringen som det jo har vært en del av siden forrige oversettelse. Resultatet, syns jeg, er at vi har fått et mer lettlest gudsord. Mer lettlest og mer i pakt med tiden.

Foreksempel er ”neger” blitt til ”en fra Kusj” (Jer 13,23). Ja, kanskje var det der negrene kom fra, hvem vet. Og jomfruen? Hvor kom hun fra? Vet ikke, men hun ser nå i alle fall ut til nå å være forvist fra GT til langt inn i NT. Om det var rett vet jeg ikke, ser at de lærde drøfter saken i diverse aviser. Den bortkomne neger har jeg derimot ikke hørt så mye om. Han var fra Kusj.

-


Fint du nevnte dette, jeg selv har ikke den nye oversettelsen. Det du nevnte om jomfruen er interessant. Hvis "jomfru" er tatt bort fra Gt så betyr det at de har endret profetien? Vil det da si at det kan se ut til at Yesuah hadde jordisk mor og far?????

:puzzled:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-1-2012 kl 15:44


Neida, det er ikke så galt. Som sagt så har de beholdt jomfru i NT. Det var visst bare i GT at ordet i grunnteksten visstnok også kunne bety "ung jente", så da valgte de det.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-1-2012 kl 22:20


Siden du har tilgang til den nye oversettelsen, hva sier den i dette verset?
Sitat:

Matthew 12:40
40 For zjust as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, aso will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.


Det er jo snart Påske, og jeg vil benytte anledningen til å rette lyset på Guds Påske, hvor sammenfallende og sterk den er i forhold til Kristi korsfestelse.

Men det hadde vært hyggelig å ha noen med her.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 22-1-2012 kl 23:47


Matthew 12:40
For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Ne...

:wow:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2012 kl 09:17


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Matthew 12:40
For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Ne...

:wow:


Da er vi enig, Tre dager og Tre netter! Ikke 2 netter og 1 dag.


Sitat:

Jesus sa til sine disipler: "For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter in jordens hjerte " (Matteus' Evangelium 12 vers 40). Er dette sant? Legg merke til at Jesus legger stor vekt på at han gravlegges både tre dager og tre netter. Han sier også at "ikke noen tegn skal gis" bortsett fra dette, som bevis på at han er den sanne Messias (vers 39).


Påskehøytid
Johannes forteller oss at Jesus ble korsfestet like før påskehøytiden (Johannes' evangelium 13 vers 1). Det skjedde på forberedelsesdagen til påskehøytiden (Johannes' evangeliums 19 vers 31). Jødene begynner påskefeiringen om kvelden med et måltid som minner deres utgang fra Egypt. Dette måltidet krever at et lam blir ofret på forberedelsesdagen. Dette skjer om ettermiddagen i tempelet (5. Mosebok 16 vers 5-9).

Påskelammet spises om kvelden, og kvelden kalles våkenatt (1. Mosebok 12 vers 42). Påsken varer i syv dager (3. Mosebok 23 vers 4-8) og blir også kalt det Usyredebrødshøytid. Høytidsdagene i den bibelske påskehøytid kan være på en hvilken som helst ukedag. Påsken varer i syv dager. Den begynner med en høytidsdag, som også blir kalt en sabbat og den avsluttes med en høytidsdag.

På påske kvelden i Egypt ble blodet fra påskelammet strøket på dørkarmene og dørbjelken i huset (1. Mosebok 12 vers 6-7). Påskelammet ble slaktet sent på forberedelsesdagen. Blodet beskyttet dem. "For Herren skal gå gjennom landet for å slå egypterne. Når han ser blodet på dørbjelken og de to dørkarmene, skal Herren gå forbi døren og ikke la ødeleggeren komme inn i huset deres for å slå dere" (vers 23).

Jesus er vårt Påskelam i dag. Paulus skrev til Korinterne "vårt Påskelam er slaktet for oss, Kristus. La oss derfor holde høytid" (1. Korinterbrev 5 vers 7-8). Jesus døde på tidspunktet påskelammene ble ofret i tempelet. Hans blod rant ut (Johannes' evangelium 19 vers 34). Korsfestelsen kunne ha skjedd på en hvilken som helst ukedag, fordi høytidsdagen kunne falle på en hvilken som helst ukedag. Sabbaten etter korsfestelsen var ikke en vanlig sabbat.


Graven

Jesus ble lagt i graven av Josef fra Arimatea. Det var sent, sabbaten nærmet seg (Lukas evangelium 23 vers 54). Kvinnene som var sammen med Jesus var også tilstede ved begravelsen (vers 55). Så gikk de hjem og hold sabbat, det vil si høytidsdagen. Etter høytidsdagen gikk de og kjøpte krydder og oljer som de gjorde i stand (Markus evangelium 16 vers 1). Etter dette hvilte de på den ukentlige sabbatsdag (Lukas evangelium 23 vers 56).

Mellom Jesu oppstandelse og gravlegging finnes det altså to sabbater. Den første er en høytidsdag, den andre en ukentlig sabbatsdag. Og mellom disse to dager en vanlig ukedag, og det må ha vært en fredag. Dette er dagen kvinnene gikk for å kjøpe urter og oljer. Dagen de brukte for å tilberede disse.

Vi har altså tre dager mellom korsfestelsen og oppstandelsen. En høytidsdag, som må ha vært en torsdag, en vanlig dag som ville ha vært en fredag, og til slutt en ukentlig sabbatsdag, det vil si en lørdag. Dette betyr at Jesus må ha blitt korsfestet på en onsdag. Altså midt i uken. Helt i samsvar med Daniels profeti: "Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer" (Profeten Daniel 9 vers 27).


Oppstandelsen

La oss se litt nærmere på når oppstandelsen fant sted. Johannes forteller oss: "På den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå er mørkt" (Johannes evangelium 20 vers 1). Hun ser at steinen er blitt tatt bort fra graven. Jesus hadde stått opp, som han hadde sagt, på den tredje dagen etter korsfestelse. På søndag var graven tom.

Jesus sa han skulle være tre dager og tre netter i jordens hjerte, det vil si i graven. Vi vet at han ble gravlagt på en onsdag kveld, og at han var der torsdag kveld og fredag kveld, altså tre netter. Men var han der lørdag kveld? Kvinnene finner en tom grav tidlig på søndag morgen, men de er ikke vitne til selve oppstandelsen. Det er derfor mest sansynlig at Jesu oppstandelsen fant sted sent på lørdag, tre dager og tre netter etter hans død.


http://home.c2i.net/syvdk/kors.html
,
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 23-1-2012 kl 22:57


Ja, det var jo et greit påskebudskap. Tre netter og tre dager. Selv er jeg litt mer opptatt av siste del av budskapet. Oppstandelsen. Ikke hvilke dag det skjedde, men hva det betyr for oss. At vi også kan stå opp til nytt liv. At vi kan stå opp til nytt liv allerede i dette livet. Det skjer når vi får Ånden, men da er vi jo plutselig langt inne pinsebudskapet. Et budskap om det nye Livet. Et liv hvor dager og høytider har mindre betydning, men hvor gudstjenesten skjer i hellighet og sannhet alle dager. Det var denne tid profetene profeterte om og ønsket å se inn i. Vi derimot er de heldige. Vi kan leve midt i det. Eller for å si det med Luthers favorittsalme, salme 118 vers 24: "Dette er dagen Herren har gjort".

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2012 kl 14:36


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Ja, det var jo et greit påskebudskap. Tre netter og tre dager. Selv er jeg litt mer opptatt av siste del av budskapet. Oppstandelsen. Ikke hvilke dag det skjedde, men hva det betyr for oss. At vi også kan stå opp til nytt liv. At vi kan stå opp til nytt liv allerede i dette livet. Det skjer når vi får Ånden, men da er vi jo plutselig langt inne pinsebudskapet. Et budskap om det nye Livet. Et liv hvor dager og høytider har mindre betydning, men hvor gudstjenesten skjer i hellighet og sannhet alle dager. Det var denne tid profetene profeterte om og ønsket å se inn i. Vi derimot er de heldige. Vi kan leve midt i det. Eller for å si det med Luthers favorittsalme, salme 118 vers 24: "Dette er dagen Herren har gjort".

:)


Jeg for min del liker hele Guds Påske mer ettersom innsikt og "visdom" øker. Det er flere "hull" i kirkens påske og når de ikke klarer helt å forklare dette godt nok, er det ikke godt nok for meg. Jeg vil gjerne forstå budskapet.

Den gamle Påsken og den nye Påsken går "hånd i hanske", alt er så perfekt timet og tilrettelagt, bare Gud kan dette.

Påskelammet ble slaktet, offerlammet i Tempelet ble ofret og Kristus ble ofret (Det Lytefri Lam) på beredelsesdagen til Påsken. Dette var en stor sabbat, en årlig sabbat (ikke ukentlig). Tre dager og tre netter etter, på timen, stod Kristus opp fra graven.

Da kan jeg si at Guds profeti er i overenstemmelse med Bibelen og jeg forstår at det er riktig. Det holder for meg.

Hvorfor godta kirkens 1 dag og 2 netter? De er opphengt i gammel hedendom og kan derfor ikke komme i "mål" matematisk.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2012 kl 15:40


Ja. Jeg tror Gud er en rasjonell tenker med stor sant for matematikk, men han er også større enn korrekte utregninger. Gud er en Gud som gjør under. Jesus brukte noe få brød og fisker til å mette flere tusen. Ikke mye mattematisk logikk å spore i det. Så hvorfor bry seg om antall dager og netter i feilende kirker? Målet for visdom ligger neppe i den retning.

:cool2:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2012 kl 16:03


Tror ikke du forstår.

Jeg gjenkjenner min Hyrde på Bibelens beskrivelse av Han.
Kirkens beskrivelse er ikke i overenstemmelse med Bibelen og derfor burde det være såpass urovekkende at folk ville reagere og undersøke selv.

En delvis sannhet er ikke sannhet. Hvis en godtar "feil" i denne forbindelse blir det vanskelig å se veien etterhvert.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2012 kl 16:28


Der må jeg nesten si meg litt enig med deg. Kirkens beskrivelse av Herren er ikke alltid i overensstemmelse med Bibelen. Læren om Jesu person er derfor viktig og det kan også få store konsekvenser å samarbeide med personer som lærer vrangt på dette området, jfr. 2. Johannes brev. Men dette har jo null og niks med antall netter og dager å gjøre. Det har som sagt med Jesu person å gjøre. Var han Guds Sønn eller ikke. Noen benekter, og de som samarbeider blir medskyldige og går glipp av full lønn - alle dager.

:shocked2:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-1-2012 kl 19:16


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Der må jeg nesten si meg litt enig med deg. Kirkens beskrivelse av Herren er ikke alltid i overensstemmelse med Bibelen. Læren om Jesu person er derfor viktig og det kan også få store konsekvenser å samarbeide med personer som lærer vrangt på dette området, jfr. 2. Johannes brev. Men dette har jo null og niks med antall netter og dager å gjøre. Det har som sagt med Jesu person å gjøre. Var han Guds Sønn eller ikke. Noen benekter, og de som samarbeider blir medskyldige og går glipp av full lønn - alle dager.

:shocked2:


:yes:
Du husker ordlyden i "Jonategnet"? Hvor Kristus her understreker at Han gir bare Et tegn; "tre dager og tre netter", ikke 2 netter og 1 dag.

En ting er rett og en annen gal.

Kirkens påske er ikke Guds påske.

Har du lest St. Patricks confession?
Han nevner her at den romersk katolske kirke ikke var en kristen kirke, men en hedensk maktkirke. Den har ikke endret seg og dessverre er den norske kirke en datter av denne.
Dette er blitt en farlig paralell som godtok "småfeil" i læren og etter tid er dette så fastgrodd at det virker som om det skal være slik. Men slik er det ikke.

Patrick var en av Jakobs etterkommere som bodde på de britiske øyer (lost tribes of Israel). Han var en disippel av de tidlige menigheter som hadde Ordet i behold og en ren lære.


Sitat:

Sitat:
St. Patrick's confession.

## I, Patrick, a sinner, a most simple countryman, the least of all
the faithful and most contemptible to many, had for father the deacon
Calpurnius, son of the late Potitus, a presbyter, of the settlement
of Bannaven Taburniae; he had a small villa nearby where I was taken
captive. I was at that time about sixteen years of age. I did not,
indeed, know the true God; and I was taken into captivity in Ireland
with many thousands of people, according to our deserts, for quite
drawn away from God, we did not keep his precepts, nor were we
obedient to our presbyters who used to remind us of our salvation.
And the Lord brought down on us the fury of his being and scattered
us among many nations, even to the ends of the earth, where I, in my
smallness, am now to be found among foreigners.
##

----

Many of the Irish monks were still observing the Jewish festivals
according to the Hebrew calendar, in particular the festival of
Passover, until one of the Popes in Rome wanted all Christianity
under one calendar to observe the Roman pagan custom of Easter. The
monks refused and were later "reduced in number".http://www.whatsaiththescripture.com/Stories/St.Patrick.Conf...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-1-2012 kl 15:57


Sitat:

27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.


Passer veldig godt med korsfestelsen på beredelsesdagen før påske og 3 dager og 3 netter. Ville blitt stående i Bibelen som det er skrevet hvis det var opp til meg.


Sitat:

27 I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,
etter en halv uke gjør han slutt
på slaktoffer og grødeoffer.
På motbydelighetens vinger
kommer han som ødelegger,
helt til utslettelsen som er fastsatt,
strømmer ned over ødeleggeren selv.»


Men siden kirken ikke har fulgt Bibelen så faller de for fristelsen til å endre og tilpasse Skriften i takt med egen lære. En slik endring får betydning slik den står. Derfor der det så farlig å endre ting en ikke helt forstår, tror en forstår. Er det slik vi vil ha det?
,

[Redigert den 25-1-2012 av Scot]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2012 kl 19:13


Hva er en dag?

Jo i Skriften kan en dag være alt fra en begrenset tidsperiode til et billedlig utrykke for en lengre periode. Og poenget er mange ganger ikke tidsaspektet, men at alt har sin tid. I tillegg kommer at tall også kan brukes symbolsk, så tolkningsmulighetene blir derfor ofte mange. Og kanskje er heller ikke Jonas-boken en historisk faktafortelling. Verdien av den blir selvsagt ikke mindre av den grunn, den ble jo referert til av Jesus. Og hva sa så Herre om dager og tall? Jo også han brukte dem ofte i overført betydning.


:bisou:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2012 kl 22:28


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Hva er en dag?

Jo i Skriften kan en dag være alt fra en begrenset tidsperiode til et billedlig utrykke for en lengre periode. Og poenget er mange ganger ikke tidsaspektet, men at alt har sin tid. I tillegg kommer at tall også kan brukes symbolsk, så tolkningsmulighetene blir derfor ofte mange. Og kanskje er heller ikke Jonas-boken en historisk faktafortelling. Verdien av den blir selvsagt ikke mindre av den grunn, den ble jo referert til av Jesus. Og hva sa så Herre om dager og tall? Jo også han brukte dem ofte i overført betydning.


:bisou:
;)

Med en slik rom tolkning blir det ikke mye å holde seg til. Kunne ikke forestille meg å leve med et slikt syn.
:question:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2012 kl 23:19


Nei med en slik tolkning må antall netter og dager vike og vi står kun igjen med Herren Jesus og bibelens løfter å holde oss til, men det er da også nok. Da Jesus kom til jord var det mange skriftlærde som hadde mer enn nok å holde seg til. Ja faktisk så mye at de gikk glipp av hvem det var som kom. Noe av det samme tror jeg kommer til å skje ved gjenkomsten. Alle kommer da riktignok til å se ham, men det vil da være for sent for mange. De våkner uten olje på lampen, men med flust opp av alt mulig annet.

Jesus alene - troen alene.. tror ikke det er så dumt det nei.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2012 kl 17:44


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Nei med en slik tolkning må antall netter og dager vike og vi står kun igjen med Herren Jesus og bibelens løfter å holde oss til, men det er da også nok. Da Jesus kom til jord var det mange skriftlærde som hadde mer enn nok å holde seg til. Ja faktisk så mye at de gikk glipp av hvem det var som kom. Noe av det samme tror jeg kommer til å skje ved gjenkomsten. Alle kommer da riktignok til å se ham, men det vil da være for sent for mange. De våkner uten olje på lampen, men med flust opp av alt mulig annet.

Jesus alene - troen alene.. tror ikke det er så dumt det nei.Kirkene har i utgangspunktet vært en folkefiende. Menneskene er offere for et system som suger dem tomme for både penger og liv.

Du ser det samme skjer hver kveld på tv, disse kvalme dollarpredikantene som skriker etter folkets penger. Hovedtema syntes å være som før, "når pengene i kassen klinger, sjelen ut av skjærsilden springer". Måtte folket se at de blir bare lurt. Det er ingen frelse igjennom dem.

Måtte Gud sende en av Hans som kan veilede folket, som gjør det av kjærlighet til Gud og mennesket. Ha en god Sabbat.

:wink2:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-1-2012 kl 23:00


Gud sender jo stadig vekk. Uavhengig av dag, tid og sted. Det gjelder bare å se det.

http://ikirken.no/arkiv/se/article/83171

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 09:54


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Gud sender jo stadig vekk. Uavhengig av dag, tid og sted. Det gjelder bare å se det.

http://ikirken.no/arkiv/se/article/83171

:)


Han er sendt av kirken og forkynner deres syn? Er han da sendt av Gud?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 11:39


Han forkynner om hvordan Gud kan sende sine ved å la dem gå i frediglagte gjerninger. Og det er nå bibelsk så langt jeg kan se.

:yes:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 14:38


Hei, ærede forumdebattanter.
Siden negeren forlengst er bortkommet og her er få andre med innlegg drister jeg meg som forholdsvis ny i forumet innpå med noen tanker. Jeg håper og ber at mine evt bidrag må framsettes med tilstrekkelig snev av vennlighet og respekt til tross for mine mange og sterke meninger og noe spontane uttrykksmåter. Måtte nå Herren, hans ord og vei vises mest respekt tross alt, om enn uttrykt gjennom et altfor begrenset åndelig klarsyn, og et på alle måter skrøpelig kjød.

Jeg hørte gjennom den talen som ble henvist til i linken fra ikirken, og det lot meg sitte igjen med følgende:

Forkynte denne mannen egentlig Kristus? For meg ble det mer en slags vennlig humanistisk veiledning i "kristen selvrealisering" hvor enkelte gudsord riktignok ble plassert inn, men tilsynelatende først og fremst som eksponent for predikantens selvvalgte emne og egne tanker. Jeg undres om noen fikk et møte med Jesus gjennom det som ble forkynt.. Og hvordan kan han stå slik og tale til en forsamling, og ut over internett med ord som nærmest virker å ta for en selvfølge at samtlige tilhørere allerede er gjenfødt?

Burde ikke en veileder, såfremt han er sendt av Herren, heller føre folk via den trange port gjennom til et sant og levende samfunn med Frelseren..? For bibelen sier jo at det er å kjenne HAN som er det evige liv (Joh.17:3) Altså ikke å vite "hvem vi tror at VI er" (som talerens emne ga seg ut for å omhandle)..selv om det nok også kunne hatt stor nytte dersom sannheten om vår tilstand etter syndefallet virkelig hadde blitt forkynt for oss. Først da kunne vår Gjenløser som i sannhet lever fått mulighet til å åpenbare seg, og stå fram på støvet når evangeliet en altfor sjelden gang forkynnes reint og fritt for våre egne bidrag.

Vel..det var nå noen tanker herfra..korriger meg så gjerne om det skulle oppleves å være til det bedre :-) Ehh..har ikke så god oversikt på de smileys'ene.. håper det ble et greit smil, ikke den med tunge-rekking, for det var absolutt ikke meningen :-)

Mvh
Cinclus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 18:16


Hei Cinclus :)

Bibelen inneholder mange tema og uansett hvilket av dem man velger så er det jo, her som ellers, viktig at man holder seg noenlunde til det som tas opp. Det syns jeg denne prekemannen klarer ganske bra. Velger man derimot å tekke inn veldig mye annet så kan det fort bli rotete og distraherende. Ellers så kan det jo også være fornuftig å tekke inn eller å avrunde med noe om hvordan man kan bli kristen, siden det også kan være ikkekristne som hører, men akkurat i denne sammenhengen syns jeg kanskje det hadde blitt litt malplassert. Han har valgt et bibeltema og holder seg til det. Greit nok spør du meg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 20:03


Ok Igo :)

Mulig det bare var jeg som sporte av fra tema.
Og at det bare er meg som har litt andre forventninger/forhåpninger når jeg hører på en forkynner. Jeg tenker litt sånn at de ulike temaene har vi gjerne en noenlunde forståelse av så sant vi har lest bibelen, mens derimot en troverdig forkynner som i Guds Ånd kan gi oss et møte med bibelens Jesus, han ville jeg gjerne kjørt langt og sitte på en vond stol for å høre på. De som er som Johannes sier det: "en røst AV EN" altså av Jesus..(tenker også på Jesu ord: Mine får hører MIN røst Joh.10:27) Foredragsform og forelesninger om et tema synes vanskelig å kunne møte ihvertfall mitt behov, da sitter jeg heller hjemme og leser selv.

Men vi mennesker er vel forskjellige og har ulike ønsker og forhåpninger, det trenger jo ikke komme som noe sjokk det :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 22:25


Cinclus

Syns ikke form har så mye å si så lenge bibelordet (= Jesus) blir formidlet, noe som jo ble gjort i dette tilfellet. Bibelen inneholder selv flere former og det blir også gitt nådegaver til flere former (lærere, evangelister, profeter osv.). Avgrenser man det til kun å ville lytte til en form så er jeg nokså overbevist om at man da også går glipp av en god del. Ikke et vondt ord om å lese selv, det burde jo være en selvsagt basis. Men hvorfor ikke ta med seg det bibelske mangfold? Eller er Guds Ånd med sin åndsfylde bare i en form? Jeg tviler litt på det.

:)

[Redigert den 2-2-2012 av Igo]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 22:35


Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus
Ok Igo :)

Mulig det bare var jeg som sporte av fra tema.
Og at det bare er meg som har litt andre forventninger/forhåpninger når jeg hører på en forkynner. Jeg tenker litt sånn at de ulike temaene har vi gjerne en noenlunde forståelse av så sant vi har lest bibelen, mens derimot en troverdig forkynner som i Guds Ånd kan gi oss et møte med bibelens Jesus, han ville jeg gjerne kjørt langt og sitte på en vond stol for å høre på. De som er som Johannes sier det: "en røst AV EN" altså av Jesus..(tenker også på Jesu ord: Mine får hører MIN røst Joh.10:27) Foredragsform og forelesninger om et tema synes vanskelig å kunne møte ihvertfall mitt behov, da sitter jeg heller hjemme og leser selv.

Men vi mennesker er vel forskjellige og har ulike ønsker og forhåpninger, det trenger jo ikke komme som noe sjokk det :)


Hei og takk for bidrag. Utrolig godt å se at noen kommer innom og det blir fler. Det ser ut til å bli en kald og lang vinter og da er det godt å holde hodet varmt ;).

Jeg strever med å få folk til å våkne, komme seg ut av hypnosen og se litt kritisk på kirkens lære.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2012 kl 23:55


Sitat:
Peters 2. brev 3
15 og regn vår Herres langmodighet
som frelse- slik også vår elskede bror
Paulus har skrevet til dere, etter den
visdom som er gitt ham,

16 dette taler han også om i alle sine brev, i dem er det noen ting som er
vanskelig å forstå
, og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette til sin egen ødeleggelse, slik de også gjør med de andre Skriftene.


Peter advarer mot vranglære og villfarelse i dette kapittel.
Han nevner at Paulus kan være vanskelig å forstå enkelte ganger.

Har dere en anelse om hvor jeg vil?

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 15:54


Cinclus

Syns ikke form har så mye å si så lenge bibelordet (= Jesus) blir formidlet, noe som jo ble gjort i dette tilfellet. Bibelen inneholder selv flere former og det blir også gitt nådegaver til flere former (lærere, evangelister, profeter osv.). Avgrenser man det til kun å ville lytte til en form så er jeg nokså overbevist om at man da også går glipp av en god del. Ikke et vondt ord om å lese selv, det burde jo være en selvsagt basis. Men hvorfor ikke ta med seg det bibelske mangfold? Eller er Guds Ånd med sin åndsfylde bare i en form? Jeg tviler litt på det.

:)


Igo

Ulike former blir vel en hel diskusjon for seg selv, hvorvidt en kan finne dekning for dem i bibelen osv, vet ikke helt om jeg klarer se på de ulike tjenestegavene som ulike former forresten.. Det jeg først og fremst reagerte på var om den før omtalte prediken i det hele tatt kunne utrette noe som helst bibelsk nyttig. Hvorvidt det er sant at Bibelens ord= Jesus tror jeg er avhengig av hvorvidt ordet får lyde med den betydning og i den sammenheng det gikk ut av Guds munn. Det er jo bare DA det har løfte med seg om å ikke vende tomt tilbake (Jes.55:11) . Hvis jeg har rett i min fornemmelse av at her sto en prekemann og smørte enkelte fåtallige og løsrevne bibelord om ferdiglagte gjerninger o.l utenpå vår gamle natur, det ugjenfødte - om enn pene og veloppdragent religiøse- kjødet, da kan ordet vanskelig sies å befinne seg i en sammenheng som tilsvarer Paulus' forkynnelse til Efeserne, hvor han visste at han talte til døde som var blitt levende (Ef.2:1), de som hadde fått klart forkynt at det var i en helt annen person enn seg selv de hadde fått alt- nemlig i Kristus (Ef.kap.1).

Hvorvidt Guds Ånd er virksom i den forkynnelsen du linket til, og i hvilken som helst annen forkynnelse, må såvidt jeg kan forstå vurderes utfra om Åndens GJERNINGER får anledning til å bli virksomme. Åndens gjerninger beskrives slik i bibelen:

Joh 16, 8-11 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10 Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11 Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
(Ja, vi er fortsatt i verden fordi om vi kaller oss kristne, vi skal alle oppleve disse Åndens gjerninger i forkynnelsen, og det å tro på Jesus er ikke det samme som å tro at vi tror, vi skal ikke ha en tro vi selv har valgt eller produsert, men den troen som Jesus selv er opphavsmann og fullender til, den som kalles JESU tro: Åp.14:12)

Når en forkynnelse ikke inneholder disse Åndens gjerninger tror jeg det blir meningsløst å begynne å tale om det som tilhører helliggjørelse og ferdiglagte gjerninger m.m. Da produserer forkynnelsen bare falske frukter, en motbydelig etterligning av de Åndens frukter bibelen taler om. Dessuten gir den en falsk frelsesvisshet hos de som aldri blir ferdig med å misbruke Jesu navn til å i praksis tro på seg selv og sin egenproduserte kristendom.

Og når det gjelder å prøve åndene, slik vi alle oppfordres til å gjøre, sier bibelen:
1 Joh 4, 2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud.
Videre sies det om Ånden: Joh 16, 14 Han skal herliggjøre meg (altså JESUS). Ånden skal aldri herliggjøre vårt velpolerte og innbildt velfungerende kristenliv eller det vi trodde var ferdiglagte gjerninger, Han skal bare herliggjøre personen Jesus Kristus, han som istedet for oss er blitt alt (1.Kor.1:30).

Så gjorde jeg det da, prøvte talen du linket til. Og jeg kom fram til følgende: Hverken taleren eller de selvsentrerte ungdommene i forkant av talen bekjente i nevneverdig grad Kristus. Og Jesus ble aldri herliggjort.
Og grunnen til å i det hele tatt gidde å nevne det er fordi jeg tror denne talen bare er et eksempel av mange mange mange på hvilken unyttig og skadelig aktivitet som foregår når liksompredikanter, og de som Jesus så treffende kaller "leiekarer" løper avgårde uten at Herren har sendt dem:

Jer 14, 14 Men Herren sa til meg: Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske spådommer og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere.

Måtte slike "predikanter" snarest mulig bli kraftig ydmyka så de kan lære å kjenne bibelens Jesus før de gir seg til med å tale unyttige ord i Hans navn.

Mvh
Cinclus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 16:38


Hehe.. Det var da en voldsom salve du lirte av deg der. Hvilken del av kristenheten er det DU tilhører?

:o
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 17:09


Scot skrev:
Hei og takk for bidrag. Utrolig godt å se at noen kommer innom og det blir fler. Det ser ut til å bli en kald og lang vinter og da er det godt å holde hodet varmt ;).

Jeg strever med å få folk til å våkne, komme seg ut av hypnosen og se litt kritisk på kirkens lære.


Hei Scot :)
Takk for fin velkomsthilsen i går. Jeg er beklageligvis ofte dårlig til å få svart på kveldstid. Dessuten har jeg ennå ikke funnet utav det med de fine sitat-innlimingene dere bruker..prøvte å klikke "quote" men det ble bare surr for meg.. ja ja..

Du skrev:

Sitat:
Peters 2. brev 3
15 og regn vår Herres langmodighet
som frelse- slik også vår elskede bror
Paulus har skrevet til dere, etter den
visdom som er gitt ham,

16 dette taler han også om i alle sine brev, i dem er det noen ting som er
vanskelig å forstå, og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette til sin egen ødeleggelse, slik de også gjør med de andre Skriftene.


Peter advarer mot vranglære og villfarelse i dette kapittel.
Han nevner at Paulus kan være vanskelig å forstå enkelte ganger.

Har dere en anelse om hvor jeg vil?

.Mange takk for påminnelse om det svært alvorlige ordet i 2.Pet.3:15-16. Det er skremmende å lese at alt i skriftene faktisk kan forvrenges til sin egen ødeleggelse..grusomt alvorlig å tenke på..og jeg ser ingen grunn til å ikke gjøre som disiplene:

Matt 26, 22 De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre?

Om noe menneske på jorden står i fare for å gjøre slikt da kan det like gjerne være meg, deg eller hvem som helst. Den ene av oss er ikke bedre enn den andre, og villfarelse ser jo i bibelen ut til å skulle bli det mer og mer normale desto nærmere enden vi kommer. Gud hjelpe oss alle..
Likevel..et og annet vil jeg bli værende i tillit til..som det Gudsordet som gjenfødte meg, alene med bibelen, som 24 åring for nå 17 år siden (ja, jeg er bare smågutten:) Det lyder fortsatt slik:

Rom 3, 21-24 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven, 22 det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, 23 alle har syndet og står uten ære for Gud. 24 Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Der og da, mens jeg leste disse ordene, ga Han meg hjerte som fikk se..jeg visste hvem som med sin Ånd kom på plass i det syndige hjertet mitt, jeg sov ikke den natten..lå stille og gråt av takknemlighet. Mitt liv som narkoman var for all framtid over, og om jeg fortsatt er et elendig menneske på svært mange måter vet jeg hvem Frelseren min er, og som han frelste røveren på korset skal han nok også vite å få meg trygt hjem, den gode hyrden. Uansett om jeg har for lite klart syn i så mange andre spørsmål.


Men for å holde meg litt mer til tema..

Hva tenker du spesiellt der siktes til i de alvorlige ordene fra 2.Peters brev ? Kan det ikke være stort sett hva som helst, og absolutt alt som er skrivd hvis det ikke får utrette med oss det Herren hadde tenkt?

Mvh
Cinclus
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 17:12


Hehe.. Det var da en voldsom salve du lirte av deg der. Hvilken del av kristenheten er det DU tilhører?

:o


Hei igjen Igo :grin:

Jeg tilhører den delen som har nok med Jesus :grin:

Ha en velsigna dag videre:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 18:32


Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg tilhører den delen som har nok med Jesus :grin:

Ja, det er bra, men litt dumt for deg er det jo om du må kjøre langt og sitt på onde stoler for å møte ham :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 19:09


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg tilhører den delen som har nok med Jesus :grin:

Ja, det er bra, men litt dumt for deg er det jo om du må kjøre langt og sitt på onde stoler for å møte ham :)Ehh..no problem:)
Jeg glemte visst å nevne at Han bor hos meg..:)

2 Kor 6, 16 Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 20:09


http://www.kirkehistorie.no/

http://www.kirkehistorie.com/

To linjer som hevder at de er rettroende, hvordan velge rett?
Vårt redskap til en slik oppgave ligger i den enkeltes interesse i å søke Gud igjennom bønn og Bibel.

Alle intrykkene forvirret meg, men det er ikke vanskelig å finne frem så lenge en lytter til Gud.
:bouncing:
.

[Redigert den 3-2-2012 av Scot]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2012 kl 23:23


Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
http://www.kirkehistorie.no/

http://www.kirkehistorie.com/

To linjer som hevder at de er rettroende, hvordan velge rett?
Vårt redskap til en slik oppgave ligger i den enkeltes interesse i å søke Gud igjennom bønn og Bibel.

Alle intrykkene forvirret meg, men det er ikke vanskelig å finne frem så lenge en lytter til Gud.
:bouncing:
.

[Redigert den 3-2-2012 av Scot]
Takk for linker til ulike syn på kirkens historie. Utvilsomt interessant lesning mye av det.

Kortversjonen av hele kirkehistorien, samt oppsummering av livshistorien til den enkelte av oss tror jeg finnes her:

Jes 53, 6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

Hva tror du Scot, må vi ikke bli stående igjen med frelsen av rein uforskyldt nåde i Jesus Kristus alene som eneste trøstegrunn hvis vi skal ha håp om å nå målet?

Han godtar da vel ikke vårt strev, vår egenrettferdighet og vår loviskhet Han som til enhver tid krever absolutt fullkommenhet i alle våre tanker, ord og gjerninger?

Men det at Han selv ble menneske og lot seg slakte på et kors og ga sitt syndfrie guddommelige blod for å frelse oss, det vil Han nok alltid godta, tror du ikke det?

Ære til Guds Lam....og BARE Han. :yes:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2012 kl 04:51


Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Hvis jeg har rett i min fornemmelse av at her sto en prekemann og smørte enkelte fåtallige og løsrevne bibelord om ferdiglagte gjerninger o.l utenpå vår gamle natur, det ugjenfødte - om enn pene og veloppdragent religiøse- kjødet, da kan ordet vanskelig sies å befinne seg i en sammenheng som tilsvarer Paulus' forkynnelse til Efeserne


Det var da en merkelig fornemmelse.

Vet du egentlig noe som helst om forsamlingen som satt foran taleren?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2012 kl 09:57


Sitat:

Cinclus: Han godtar da vel ikke vårt strev, vår egenrettferdighet og vår loviskhet Han som til enhver tid krever absolutt fullkommenhet i alle våre tanker, ord og gjerninger?

Men det at Han selv ble menneske og lot seg slakte på et kors og ga sitt syndfrie guddommelige blod for å frelse oss, det vil Han nok alltid godta, tror du ikke det?Det er jo helt klart at vi ikke kan med egen hjelp komme til frelse. Uten Hans nåde og "gave" til oss har vi intet.

Å etterleve Guds bud er å tro, det er den beste måten å leve på.
Guds lover var en gave til oss, ikke en forbannelse.
Han gav oss en "oppskrift" på hvordan en best kunne leve.

Mange vil si at budene ikke gjelder ennå, men det er ikke riktig.
Hvis en går profetiene etter i sømmende vil en se
at en del skal komme til oppfyllelse før Den Nye Pakts profeti er oppfyllt. Vi er en mellomfase mellom ny og gammel pakt der budene fortsatt gjelder.

Hele veien har kirken vridd og endret Guds Ord. Tilogmed budene har endret form. Hva skjer med de som endrer Guds Ord?
Kirken forfulgte mennesker for å holde Guds bud.
Folk må våkne og se lureriet.

Hva vil en velge? Kirkelig tradisjon, eller Guds Ord?

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2012 kl 15:59


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo

Det var da en merkelig fornemmelse.

Vet du egentlig noe som helst om forsamlingen som satt foran taleren?Ja, merkelig fornemmelse...

Javisst vet jeg noe om forsamlingen! Jeg vet at de er vanlige syndere som (formodentlig fortsatt) lever i Norge i 2012. Det sier ganske mye om dem, og om hva de trenger.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2012 kl 16:53


Og at de ikke trenger det de fikk, det vet du også..

Jaja..

Tror nok det er behov for dette forumet ja.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2012 kl 20:33


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Og at de ikke trenger det de fikk, det vet du også..

Jaja..

Tror nok det er behov for dette forumet ja.Ja, fint å kunne si det en er overbevist om utfra Guds ord i spørsmål som angår troen og forkynnelsen. Tipper det er derfor det heter apologetisk forum.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2012 kl 21:17


Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Sitat:

Cinclus: Han godtar da vel ikke vårt strev, vår egenrettferdighet og vår loviskhet Han som til enhver tid krever absolutt fullkommenhet i alle våre tanker, ord og gjerninger?

Men det at Han selv ble menneske og lot seg slakte på et kors og ga sitt syndfrie guddommelige blod for å frelse oss, det vil Han nok alltid godta, tror du ikke det?Det er jo helt klart at vi ikke kan med egen hjelp komme til frelse. Uten Hans nåde og "gave" til oss har vi intet.

Å etterleve Guds bud er å tro, det er den beste måten å leve på.
Guds lover var en gave til oss, ikke en forbannelse.
Han gav oss en "oppskrift" på hvordan en best kunne leve.

Mange vil si at budene ikke gjelder ennå, men det er ikke riktig.
Hvis en går profetiene etter i sømmende vil en se
at en del skal komme til oppfyllelse før Den Nye Pakts profeti er oppfyllt. Vi er en mellomfase mellom ny og gammel pakt der budene fortsatt gjelder.

Hele veien har kirken vridd og endret Guds Ord. Tilogmed budene har endret form. Hva skjer med de som endrer Guds Ord?
Kirken forfulgte mennesker for å holde Guds bud.
Folk må våkne og se lureriet.

Hva vil en velge? Kirkelig tradisjon, eller Guds Ord?

.


Ok. Jeg for min del er kristen, så jeg tror på nåden i Kristus. Jeg vet av erfaring at jeg ikke har nubbetjangs på å leve etter Guds bud, så mitt eneste håp er nåden i Kristus.
Leser forresten en god del om nådepakten i hans blod i bibelen, så jeg foretrekker å bli værende der.

Når det gjelder loven er jeg enig i at den fremdeles skal være virksom, den viser oss Guds hellighet og avslører synden vår såfremt den ikke misbrukes til å gjøre oss egenrettferdige. Men bibelen forteller meg at Guds hensikt med å gi oss loven var denne:
Rom 3, 19 Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.

Jeg har innsett at jeg er skyldig, og da viste Gud meg evangeliet. Der forkynnes frelse for syndere. Videre leser jeg at Han som sonet hele verdens synd på korset på Golgata har lovet å selv være alt det som trenges på alle områder av det nye kristne livet:
1 Kor 1, 30 For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

De som endrer Guds ord, og særlig de som undergraver eller hindrer evangeliets betydning for seg selv og andre tror jeg ikke har noe hyggelig i vente:
Hebr 2, 3 hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelse, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.

Hvordan har det gått å leve etter budene i dag? Har du elsket Herren din Gud av HELE ditt hjerte (altså ikke bare 99 prosent, og hvordan kan du forresten vite om du elsker ham 100 prosent?)
Og har du i alle ting til etthvert tidspunkt elsket din neste som deg selv?
Og hva med dette ordet, er ikke det litt skremmende for dem som mener at å tro er det samme som å leve etter budene?:
Jak 2, 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.

Hvordan skal dette gå?
Hadde det ikke vært tryggere å leve i nådepakten i Kristus?

[Redigert den 4-2-2012 av Cinclus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 4-2-2012 kl 22:06


Jeg kan ikke annet enn å si: "Velsignet være Han som kommer i Guds navn." Hvem kan vel løfte seg ut av ildsjøen etter håret av egen kraft?

Men vil jeg stole på en kirke som har endret Guds bud? Nei. Vil jeg tro på deres doktriner og lære når de har drept Guds folk? Nei.
Vil jeg følge en hyrde som forkynner tradisjon fremfor bibel, Nei!!

Jeg vil følge Guds Ord, så derfor har jeg gått bort fra søndag helligholdelse, derfor sier jeg nei til jul og pavens påske. Jeg stoler ikke på noen hyrde lenger som forkynner falsk lære. Jeg går vill til stadighet, men Herren vil reise meg igjen når jeg vedkjenner, angrer synd og skyld.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-2-2012 kl 01:15


Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Ja, fint å kunne si det en er overbevist om utfra Guds ord i spørsmål som angår troen og forkynnelsen. Tipper det er derfor det heter apologetisk forum.


Jada.. kjempeflott at du sier det du mener og kjempeflott at du engasjerer deg.

Ble bare satt litt ut av at du kunne stemple en hel forsamling som ikkekristne uten annen begrunnelse enn en fornemmelse. Apologetikk tror jeg nok har litt mer med rasjonell begrunnelse å gjøre.

[Redigert den 5-2-2012 av Igo]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 5-2-2012 kl 23:50


Sitat:
Opprinnelig postet av Igo
Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Ja, fint å kunne si det en er overbevist om utfra Guds ord i spørsmål som angår troen og forkynnelsen. Tipper det er derfor det heter apologetisk forum.


Jada.. kjempeflott at du sier det du mener og kjempeflott at du engasjerer deg.

Ble bare satt litt ut av at du kunne stemple en hel forsamling som ikkekristne uten annen begrunnelse enn en fornemmelse. Apologetikk tror jeg nok har litt mer med rasjonell begrunnelse å gjøre.

[Redigert den 5-2-2012 av Igo]


Jeg mente det jeg i sin sammenheng skrev, men skal forsøke å uttrykke det på en litt mer forsiktig måte:
Jeg stemplet ikke en hel forsamling som ikkekristne. Men kan forstå hvis du oppfattet mine uttalelser dithen. Jeg begrunnet det jeg sa utfra Guds ord, noe jeg i en sammenheng som dette liker bedre enn å gjøre det rasjonellt.
Jeg påpekte bl.a. at tilhørerene hadde et kjød som ikke var omvendt og gjenfødt (mulig det var det du mente med å si at jeg stemplet). Det samme kjødet har vi jo alle enten vi er kristne eller ikke.
Derfor skulle jeg ønske at forkynnelsen kunne være klarere, så vi blir mer opptatt av Kristus enn av vår kristelighet.
Da tror jeg flere ville oppleve å få stort utbytte , jeg tenker da ikke minst på alle de som faller utenfor og havner i sofamenigheten. De passer veldig godt sammen med Jesus.

Mark 10, 45 For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2012 kl 00:38


Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Jeg kan ikke annet enn å si: "Velsignet være Han som kommer i Guds navn." Hvem kan vel løfte seg ut av ildsjøen etter håret av egen kraft?

Men vil jeg stole på en kirke som har endret Guds bud? Nei. Vil jeg tro på deres doktriner og lære når de har drept Guds folk? Nei.
Vil jeg følge en hyrde som forkynner tradisjon fremfor bibel, Nei!!

Jeg vil følge Guds Ord, så derfor har jeg gått bort fra søndag helligholdelse, derfor sier jeg nei til jul og pavens påske. Jeg stoler ikke på noen hyrde lenger som forkynner falsk lære. Jeg går vill til stadighet, men Herren vil reise meg igjen når jeg vedkjenner, angrer synd og skyld.

.


Ja og Amen, velsignet være Han!
Ef 2, 17 Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.

Jeg føler trang til å samstemme med deg i bekjennelsen av villfarelse og synd, vi er vel noen stykker som sliter med det. Det er godt å kunne innrømme sannheten om seg selv.
Jeg ønsker også å følge Guds Ord, så langt eller kort jeg ser. Og jeg sliter også med denne fallinga og gjenreisinga, vi skal jo leve et liv i praksis i hverdagen, og det er jo da det går i ball..

Men når vi har nå fart vill, bekjent synd og følt oss gjenreist for 2417e gang..hva om vi da lot troen være opptatt av Kristus som vår stedfortreder? han som aldri faller og aldri farer vill. Er det ikke Hans person og gjerning vi skal få lov å tro på, langt mer enn vår falling og gjenreising?

For hvis vi ikke får nok med det Frelseren vår har gjort istedetfor oss da sier Guds Ord - som vi jo begge nå har sagt at vi ønsker å følge, husk det!! - at han rett og slett blir bekymra for oss og lurer på om han har strevd med oss til ingen nytte. Ville ikke det vært grusomt?

Gal 4, 4-11 Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, 5 for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. 6 Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! 7 Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. 8 Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. 9 Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, - hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? 10 Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. 11 Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2012 kl 02:30


Sitat:
Opprinnelig postet av Cinclus

Jeg mente det jeg i sin sammenheng skrev, men skal forsøke å uttrykke det på en litt mer forsiktig måte:
Jeg stemplet ikke en hel forsamling som ikkekristne. Men kan forstå hvis du oppfattet mine uttalelser dithen. Jeg begrunnet det jeg sa utfra Guds ord, noe jeg i en sammenheng som dette liker bedre enn å gjøre det rasjonellt.
Jeg påpekte bl.a. at tilhørerene hadde et kjød som ikke var omvendt og gjenfødt (mulig det var det du mente med å si at jeg stemplet). Det samme kjødet har vi jo alle enten vi er kristne eller ikke.
Derfor skulle jeg ønske at forkynnelsen kunne være klarere, så vi blir mer opptatt av Kristus enn av vår kristelighet.
Da tror jeg flere ville oppleve å få stort utbytte , jeg tenker da ikke minst på alle de som faller utenfor og havner i sofamenigheten. De passer veldig godt sammen med Jesus.

Mark 10, 45 For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.


Ja kristne har også en syndig natur, men det er jo vanligvis ikke den delen av mennesket en predikant henvender seg til når han forkynner for kristne. Så når du sier at "en prekemann og smørte enkelte fåtallige og løsrevne bibelord om ferdiglagte gjerninger o.l utenpå vår gamle natur, det ugjenfødte - om enn pene og veloppdragent religiøse- kjødet" så kan vel det vanskelig forstås annerledes enn at du regnet dem for ikkekristne. Og om det ikke var det du mente så tror jeg nesten du formulert deg litt klønete. Men det er jo slikt som kan skje, jeg gjør også det av og til.

Forkynne Jesus sier du? Jo, men det er jo ikke en predikant eller en kristens oppgave å konsentrere seg bare om det mest sentrale. Bibelen hadde vært adskillig tynnere om så var tilfelle.

Ellers så syns jeg du har mye fornuftig å si i diskusjonen med Scot. Stå på :)

[Redigert den 6-2-2012 av Igo]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2012 kl 13:31


Jeg liker ikke at ting endres i Bibelen, men den nye oversettelsen har rettet opp noe som har irritert meg grenseløst i åresvis :bouncing::bouncing::bouncing:


Sitat:


13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.Før het det led oss ikke inn i fristelse. Det hørtes ut som om Gud var "fristeren". Må tilstå at jeg i flere år har brukt en egen "endring", led oss bort fra fristelser.

Takker for den.:up:

.

[Redigert den 6-2-2012 av Scot]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2012 kl 21:35


Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
Jeg liker ikke at ting endres i Bibelen, men den nye oversettelsen har rettet opp noe som har irritert meg grenseløst i åresvis :bouncing::bouncing::bouncing:


Sitat:


13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.Før het det led oss ikke inn i fristelse. Det hørtes ut som om Gud var "fristeren". Må tilstå at jeg i flere år har brukt en egen "endring", led oss bort fra fristelser.

Takker for den.:up:

.

[Redigert den 6-2-2012 av Scot]Det du sier her virker å stemme godt overens med dette ordet:

Jak 1, 13-14 Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Scot
Medlem
**
Innlegg: 103
Registrert: 25-11-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 6-2-2012 kl 22:06


Så rett, så rett.

:):)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Igo
Medlem
**
Innlegg: 147
Registrert: 12-9-2011
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2012 kl 02:05


Uansett hvordan det oversettes så er det Gud som leder (Ordsp 16,9; 20,24; Jer 10,23) og han kan lede både inn i og bort fra fristelser. Gud frister ingen, men om noen vender Gud ryggen fører han dem på en vei som gjør at de faller og går til grunne (Sal 73,18). Bønnen om ikke å bli ledet inn i fristelse er derfor en bønn om å bli bevart som kristne. Og bes den bønnen så leder han bort fra fristelser (Sal 25,9).

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Cinclus
Medlem
**
Innlegg: 48
Registrert: 3-1-2012
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-2-2012 kl 03:27


Må si meg enig i det du også skriver der. De ordene du minner om utfyller bildet på en fin måte. Veldig nyttige ord å huske på for å holdes i noenlunde gudsfrykt.

:)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
 Sider:  1    3  4

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen