Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Christian Science
Lionheart
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1041
Registrert: 25-1-2004
Bosted: Bergen, Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-3-2004 kl 21:50
Christian Science


Jeg vet veldig lite om denne trosretningen. Kan noen fortelle litt om den, generelt og på hvilke punkter den skiller lag med Bibelen?

Jeg tror de ser seg selv som småguder... har jeg rett?
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1Joh 4,10
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-3-2004 kl 21:52


http://www.myfaith.com/Christian-Counterfeiters-video.htm - veldig grundig gjenomgang av læresetninger i forskjellige "kristne" gruperinger. Blandt annet "Christian Science" . ( linken ligger på link siden vår den ;) )
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Larss
Juniorveteran
****
Innlegg: 437
Registrert: 9-8-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 7-3-2004 kl 23:07


CHRISTIAN SCIENCE (KRISTEN VITENSKAP)
Historikk

Bevegelsen ble «oppdaget» i 1866 av amerikanske Mary Baker Eddy (1821-1910). Hun brukte selv uttrykket «oppdage», for å illustrere at hun bare hadde erkjent noe som hadde eksistert tidligere. Bevegelsens første kirke ble grunnlagt 1 Boston i 1879 med MBE selv som prest. Med navnet Kristen Vitenskap menes «den vitenskap som ligger til grunn for kristendommen».

Læregrunnlag

Christian Science har følgende grunnsetninger (hentet fra deres egen presentasjonsbrosjyre):

1 Som Sannhetens tilhengere tar vi Bibelens inspirerte Ord som vår fullgode veileder til evig liv.

2 Vi anerkjenner og tilber én enerådende og uendelig Gud. Vi anerkjenner Hans Sønn, én Kristus, den Hellige 7nd, eller guddommelige Talsmann; og mennesket i Guds billede og lignelse.

3 Vi erkjenner at Guds tilgivelse av synd består i tilintetgjørelsen av synd og i den åndelige forståelse som utdriver det onde som uvirkelig. Men troen på synd blir straffet så lenge troen varer.

4 Vi erkjenner at Jesu forsoning er vitnesbyrdet om guddommelig, virksom Kjærlighet, som åpenbarer menneskets enhet med Gud gjennom Kristus Jesus, Veiviseren; og vi erkjenner at mennesket blir frelst ved Kristus, ved Sannhet, Liv og Kjærlighet, som den galileisk Profet demonstrerte det ved å helbrede de syke og overvinne synd og død.

5 Vi erkjenner at Jesu korsfestelse og hans oppstandelse tjente til å heve troen til forståelse av evig Liv, ja, av Sjelens, Åndens, allhet, og materiens intethet.

6 Og vi lover høytidelig å våke, og be om at det Sinn må være i oss som og var i Kristus Jesus; å gjøre mot andre som vi vil at de skal gjøre mot oss,- og å være barmhjertige, rettferdige og rene.

Mary Baker Eddy


Helbredelse og materie

Man henviser til Jesu undere, og hevder at det bakenfor disse undere må ligge en uforanderlig Guds lov. Kristendommen må derfor være vitenskapen om denne lov.
Menneskets problem er uvitenhet om Gud og hans skaperverk. Hvis man er i stand til å forstå Gud og hans lov, vil man kunne bli befridd fra det ondes angrep. Det ondes angrep kan sammenfattes i ordene synd, sykdom og død. Det onde mangler Guds styrke, siden det ikke er skapt av ham. Mennesket, derimot, kan ta i bruk denne styrken og dermed bekjempe det onde.
Det onde er alltid forbundet med det materielle. Man bør se den åndelige virkelighet bak den materielle tilværelse. Man synes endog å gå enda lenger enn dette, idet man sier at "materien er en feilaktig påstand," og at "i virkeligheten finnes ingen materie". Det finnes ingen materiell makt som tvinger oss til å lide. Mennesket er en åndelig skapning.
1 realiteten betyr dette at sykdom egentlig betraktes som en illusjon. Mary Baker Eddy sa dette rett ut: "Sunnhet er bevisstheten om at smerte og sykdom er uvirkelige; eller rettere, den absolutte bevissthet om harmoni og om intet annet.", Å finne seg i sykdom og smerte vil for Christian Science si å finne seg i en villfarelse.
Christian Science har møtt en del kritikk for at de ikke er snare nok til å søke lege. Spesielt fremheves enkelte barnedødsfall som muligens kunne ha vært unngått ved hurtigere legehjelp. Det er likevel ikke grunnlag for å påstå at Christian Science er motstander av ordinær medisinsk hjelp.
Man vil imidlertid først og fremst henvise til de mange vitnesbyrd om helbredelse gjennom den metode man selv anviser.

Hovedkvarter

Det norske hovedkvarter ligger i Oslo (Kristen Vitenskaps Kirke - innviet i 1952), hvor det avholdes gudstjeneste hver søndag formiddag og møte hver onsdag kveld. (Hovedsaken på onsdagsmøtene er vitnesbyrd om helbredelser gjennom Christian Science.) I kirkebygningen ligger også et lite bibliotek.
I Oslo har arbeidet vært drevet siden 1904, og i Bergen siden 193l.
"The Christian Science Monitor" kommer ut som ukeavis i Norge, og "The Herald of Christian Science" ("Kristen Vitenskaps Herold";) kommer ut hvert kvartal.
Bevegelsen opplyser ikke om medlemstall.

Diverse

1 USA, hvor bevegelsen står sterkest, finnes det også utbrytergrupper som har vendt seg til en mer tradisjonell kristendomsforståelse. Eksempler på dette er "New-beginnings (Ex-Christian Scientists for Jesus)» of EI Toro, California, og «Christian Way» i Lancaster, California.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen