Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Profet og Prest
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-6-2008 kl 11:40
Profet og Prest


Profet og Prest

Innledningsvis vil jeg sitere noen ord om hva Skriften sier.
Sitat:

2.Tim.3.16:
Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.


Med dette menes vel at skriften er en erstatning vi har i påvente av Kristi komme:
Sitat:

1.Tim.4.13:
Legg vinn på opplesning av Skriften, på formaningen og læren, til jeg kommer.


Det er uten tvil viktig og studere skriften for å forstå den, for hvorfor er ikke makten på Farao blitt brukt, slik at hans navn kunne bli forkynt over hele verden?
Det er lenge siden Farao levde for de som måtte bruke Bibelen som historisk materiale, og Jesus levde vel ikke akkurat på den tiden?

Sitat:

Rom.9.17:
For skriften sier til Farao: Nettopp til dette oppreiste jeg deg: At jeg kunne vise min makt på deg og mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden.


Dette må vel være et tankekors at det var Farao som skulle gjenoppreises til å forkynne Herrens navn, hva med det alle prester og predikanter gjør? Er ikke det verdt noen ting?
Har de misforstått noe?

Sitat:

Jer.6.13:
For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik.

Hvordan er dette mulig? Er det ikke de som forkynner Guds ord som skal forkynne Guds Ord rundt om i hele verden slik at Skriften skal bli oppfylt?

Har de kanskje hengt seg opp i et eneste bibelvers og tenkt at det er dem dette gjelder for?
Sitat:

Matt.28.19:
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.

Men dette er jo etter at Jesus sier: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Har han fått det da?
Han sier jo i Salm.120.7:
Sitat:

Jeg er bare fred, men når jeg taler er de klare til krig

Verden er ennå ikke fri for krig, så derfor har ikke Jesus fått all makt ennå.

Prester og predikanter preker om evangeliet som skal bli forkynt over hele jorden til vitnesbyrd for alle folkeslag, men det som da skjer er at da kommer enden. (Matt.24.14) Apokryfene sier at det er Esau.

Prestene har da utspilt sin rolle:
Jer.14.18:
Sitat:

Går jeg ut på marken, se, der ligger folk som er slått i hjel ved sverd. Går jeg inn i byen, se, der er sultens kvaler. For både profet og prest må dra til et land de ikke kjenner.

Slik går det altså med profet og prest i endetiden, hvorfor?

Sitat:

Jer.23.11:
Både prest og profet er gudløse. Endog i mitt hus har jeg funnet deres ondskap, sier Herren.

Dette er jo hårreisende ord fra Skriften sin side, og alle vil vel synes at dette kan da vel ikke stemme?
Jo, les øverst!
En annen side av saken kan vel være at en ikke forstår Skriften. Det kan vel tenkes at Skriften kanskje vil forklare seg, og gi om ikke profetene, så i alle fall flesteparten av prestene amnesti.
I begynnelsen av Skriften (1.M.5.1) forklarer Gud hvem boken (Skriftene) er ment å omhandle, kanskje vi skjønner det litt bedre da?
Sitat:

Dette er boken om Adams ætt.

Men er vi ikke alle i slekt med Adam?
Personlig kjenner jeg ikke Adam, men vet at Gud satte sammen denne fortellingen som en liknelse som skal gjøre det hele litt problematisk for oss å forstå før tiden er moden nok.
Boken gjelder altså for Adam og hans ætt, fra den første Adam til den sjuende Adam, ja for der kommer en sjuende Adam, som her har fått navnet Enok:
Sitat:

Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige.

Dette er altså den siste Adam som skal gi ånd og liv. 1.Kor.15.45 Nok et bilde på at Jesus har mange navn.
Så gjelder altså ikke utsagnet om prestene for de som preker i religiøse institusjoner i dag, men et presteskap som utgår fra en av de sju Adam’er.:

Sitat:

Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømme - som folket jo var lovbundet til - hvorfor var det da behov for at det skulle framstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis?


Her må det jo skinne klart og tydelig igjennom at Arons prestedømme hadde utspilt sin rolle til fordel for Melkisedeks prestedømme.
Til evig tid står det i Heb.7.21. Dette prestedømmet har altså ikke trådt i kraft ennå, da det jo er et evig prestedømme, og da blir det jo bare dumt å si at Arons prestedømme er historie, i og med at Melkisedeks prestedømme er det prestedømme som skal overta Arons prestedømme.

Det er vel heller slik at vi ikke forstår skrift, i alle fall ikke mer en stykkevis og delt.
Sitat:

2.M.28.3:
Du skal si til alle dem som forstår seg på kunst, alle de som jeg har fylt med kunstnerånd, at de skal lage klærne som Aron skal bære, for at han kan helliges til å tjene meg som prest.


Her blir Aron SALVET til prest:
Sitat:

2.M.40.13:
Og du skal kle Aron i de hellige klær og salve ham og hellige ham, og så skal han tjene meg som prest.

Etter han er blitt salvet:
Sitat:

3.M.4.5:
Så skal han - den salvede prest - ta av oksens blod og bære det inn i sammenkomstens telt.

3.M.21.1:
Herren sa til Moses: Tal til prestene, Arons sønner, og si til dem: En prest skal ikke gjøre seg uren blant sitt folk ved å røre ved lik.

Selv om Aron dør så er det hans sønner som overtar - 5.M.10.6 - Arons slektstre, se Esra.7.1-5 som er oppsummert baklengs av en eller annen grunn.

Det er ikke rart at både prest og profet må dra til fremmed land, og selv Menneskesønnen drog med dem.:
Sitat:

Og du, menneskesønn, rust deg ut til å gå i landflyktighet og dra ut om dagen rett for øynene på dem! Dra fra det sted hvor du bor, til et annet sted rett for øynene på dem! Kanskje de da vil komme til å se. For en gjenstridig ætt er de.


Men hvem var så profeten?
Sitat:

Mark.6.15:
(Om døperen Johannes som stod opp fra de døde)
Andre sa: Det er Elias. Andre igjen sa: Han er en profet, som en av profetene.


Sitat:

Men når en profet profeterer om fred, og hans ord går i oppfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt.


Et fint bilde på en riktig profet og en som farer med usannheter, altså en falsk profet.
Denne profet som taler om fred må vel være ham som jeg siterte fra Salm. 120.7.
Den profet som måtte rømme sammen med presten måtte jo vare en falsk profet.
Sitat:

Jes.9.15:
Eldste og aktet mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er halen.
V14:
Derfor hugger Herren av Israel både hode og hale*, både palmegren og siv, alt på en dag.

*Halen er forklart under verset som de fremste av folkets førere, folkets ledere som vil framstå som falske profeter. (Også Jes.29.10)
V16: Dette folkets førere er forførere, og de av folket som lar seg føre er fortapt.
Det snakkes her om fortapelsens sønn.
Hodet er eldste og aktet mann, en folkets leder. Mer vil jeg ikke si om ham, det er det allerede gjort før, men hvem tror på sannheten?

Altså kan våre prester og predikanter fortsette med sine gjøremål helt til Esau kommer.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen