Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: trosbevegelsens surdeig
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-1-2008 kl 14:14
trosbevegelsens surdeig


I dag gjennomsyrer trosbevegelsen" hele verden , ingen kan stoppe det som skjer fordi det er uungåelig!


2Tess 2:6-9
6 Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne.
7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.
8 Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.
9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.


2Tess 2:10
10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.2Tess 2:11
11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen.

_____________________________________________

Det vi ser skjer i da,er hvordan Bibelen får rett, i sak etter sak!
Det er ikke tillfeldig ,fordi Gud arbeider ikke tillfeldig!

Det går ikke ann å vinne kampen mot trosbevegelsen , fordi ugraset den repesenterer skal få vokse side om side med sannheten! i versene nedenfor ,i vers 25 ser du grunnen til at trosbevegelsen har fått slik kraft til å forføre!

mens folkene sov, står det ..! når katolske ideer har fått innfiltrert kristne menigheter ,ført inn vranglære osv ... da er det ikke rart at jesus sa følgende i Luk 18:8

8 Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Matt 13:24-30
24 En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.
25 Mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten, og gikk så bort.
26 Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne.
27 Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra?
28 Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da spurte tjenerne ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?
29 Han sa: Nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen.
30 La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.


________________________________________________

Her er det også i versene klart fortalt hva som kommer til å skje med fienden til Gud! de som forfører med et annet evangelium!
de skal kastes i ildovnen ,slik det vil bli gjordt med ugraset!

Matt 13:49f
49 Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige,
50 og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.
Matt 13:39-43
39 Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler.
40 Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder.
41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet.
42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.
43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre!


_______________________________________

Alt maset om kjærlighet er bare for mennesker vil avspore den sannheten som er om konsekvensene med å motarbeide Guds sak, slik vi ser med falske arbeidere som i dag sitter i gull stoler ! Toppene i trosbevegelsen sitter i Gullstoler , kvinnene ser ut som sminkede horer , Hvis noen har alle sattelite kanalene , god channel osv , vil dere se disse onde arbeidene... men ikke skyld på dem alene ,fordi det er jo slikt man vil ha i dag... en lettvindt religiøs forklaring, slik et mennesker ikke trenger søke Gud i sannhet ,men kan få det som til en hver tid klør en i ørene.
Min konklusjon ,baserer seg på Guds ord , derfor er Trosbevegelsens gud "= satan ...

2Kor 11:13-15
13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler.
14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!
15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.

_______________________________________________

Det er så viktig å sette inn kampen for å opplyse flest mulig om at den veien som fører til fortapelse ikke bare nødvendigvis finnes i verden" men i det som så liker å se på seg selv som salved! Saken er den jeg tror ikke den salvelsen
som trosbevegelsen sier de eier ,er salvelse men heller onde manifestasjoner , slike er ikke er fra Gud ,men fra djevelen!
Den so har fått Åndens lys til å skjeldne ser med klarhet hvem som er ekte og hvem som er falsk!

men forførelsene skal være kraftige ,det ser vi i dette verset:

Matt 24:24
24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

2Tess 2:10
10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.

[Redigert den 12-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 12-1-2008 kl 15:32


Kunne foreslå å bruke termen "overtrosbevegelsen"

som skulle pense tanken mer inn på hva det oftest
i alminnelighet gjelder.

Så publikum ikke skal tro vi er imot å "styrke
brødrenes tro", men heller for å motvirke vilkårlig
og autoritær overgivelse til falske åndelige kilder.


Sitat:

Det er så viktig å sette inn kampen for å opplyse flest mulig
om at den veien som fører til fortapelse ikke bare nødvendigvis finnes
"i verden" men i det som så liker å se på seg selv som salvet!
Saken er den jeg tror ikke den salvelsen som trosbevegelsen
sier de eier, er salvelse
men heller onde manifestasjoner ,
slike er ikke er fra Gud ,men fra djevelen!


Godt at du får med det poenget, selv om du innleder med at
"ingen kan stoppe det som skjer".

Jobben er umulig, og vi tar trøstig fatt ... I like that!


Det er, som du antyder, et verre pedagogisk problem.
Men også rent åndelig konfrontasjon:
i denne tid da så mange sinn er tilsløret av en åndelig tåke
som hindrer dem i å høre,
og også tvinger dem til å høre feil, så publikum bare får
forsterket sine oppfatninger om hvor gale de troende må være.
Det er noe hypnotisk, 'kanalisert' i tv og kino og underholdning.

Sitat:

Gjør dette folks hjerte sløvt og gjør dets ører tunghørte
og klin dets øyne til,
forat det ikke skal se med sine øyne og ikke høre med sine ører,
og dets hjerte ikke forstå og omvende seg, så det blir lægt!

Da spurte jeg: Hvor lenge, Herre?

(Jesaja 6)


.. søke bedre pedagogisk metode, ... eller nytter bare bønn og faste?


.
Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine helligdommer;
men dere satte andre i stedet for dere
til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i min helligdom.

(Esek 44)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-1-2008 kl 15:40


kan kanskje ikke stoppe ugresset fra å vokse..

men kan bevare hveten.. osv.

det er ganske utrolig at folk tror på disse som i sinne krever penger fra folk på disse kanalene og fordømmer folk i hytt og pine.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-1-2008 kl 03:26


Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
kan kanskje ikke stoppe ugresset fra å vokse..

men kan bevare hveten.. osv.

det er ganske utrolig at folk tror på disse som i sinne krever penger fra folk på disse kanalene og fordømmer folk i hytt og pine.


ydmyk:


Kjære brødre og søstre paven sitter i Gull stol , da er det vel ikke så rart at Benny & co ,gjør det samme ? http://www.youtube.com/watch?v=1bdP04yb3k4Det som vi ikke må glemme ,er at vi lever i den tid da de bibelske profetier ,eller advarsler går i oppfyllelse!
Før i tiden , var det virkelig vanskelig å forstå hva bibelen egentlig siktet til! , men med den voldsomme utvikling vi har sett bare de siste 20, er det blitt åpenbart det bibelen har hele tiden profetert !
Hvis mennesker har sett utviklingen frem til i dag så er det
ikke til å bortforklare , det er det absolutt ikke annledning til!
Alle bibelens advarsler om det virket som er fra ,la oss kalle det fienden " de som prøver å dra oss alle ned i avgrunnen. dem begynner det virkelig å bli mange av!

ta eks økomeniske menigheter, de er ikke så uskyldige som mange tror !saken er at denne bevegelsen er av antikristelig
opphav. Det er igjen katolisismen som i denne bevegelsen prøver å sammensmelte alle religioner , fordi det vil legge grunnlaget for verdens herskeren!
Blir man religiøs opptatt ,er det nok , det rekker .... det er jo det egentlige budskapet som forkynnes.... det vi ser er også hvordan denne robert schuller har dratt med seg slike som
Billy graham... her sier graham at mennesker som til og med ikke kjenner Kristus navnet (mao driver med andre religioner også er frelste... er det evangelisk sannhet, eller er det løgn ?


http://www.youtube.com/watch?v=TNCnxA91fHE&feature=relat...robert schuller er en skummell vranglærer som arbeider for fienden !
Robert Schuller er pastor i Chrystal Cathedal i Los Angeles. Her er noen tanker fra hans bok "Self-Esteem, the New Reformation" (Selv-respekt, den nye reformasjon): Sentrale bibelske begreper er fullstendig omdefinert: Synd er definert som mangel på selv-respekt. Frelse betyr å få igjen selvrespekten og fortapelse er følelsen av verdiløshet p.g.a. mistet selvrespekt. Schuller anklager Martin Luther og reformatorene for å være reaksjonære og splittende. De fragmenterte kristendommen og ødela enhet, er hans påstand. På Schullers talerstol i Crystal Cathedral, møter du katolske biskoper, muslimer og representanter for ulike protestantiske kirkesamfunn - i skjønn forening. Frelsen er fra et dårlig selvbilde, med et 1000-årig fredsrike her på jorden som mål.


Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden,"1:Joh, 4:1. "Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten,"1.Joh.5:6. "Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet.," Joh. 17:17.

Det som vi alle skal være klar over , og som bør formidles til alle vi møter ,er at trosbevegelsen tb, bedriver et ikke evangelisk virke, selv om evangeliske ytringer ofte blir brukt !


Når det er egentlig noe som ligner mer og mer på newage ( ny tid forkynnelse) som blir forkynt . skal vi være klar over at bibelen Guds ord , totalt på alle måter avviser slikt virke!

Det finnes ikke annledning å formidle religiøse tanker ,basert på østens filosofi som newage ,og samtidig være frelst ! ta eks denne personen her :
David Yonggi Cho, (pastor i verdens største menighet, i Seoul, Syd-Korea.) Han sier at Gud aldri kan svare på bønner før den bedende ser bønnesvaret for seg gjennom visualisering. Til gjengjeld må simpelthen Gud oppfylle enhver kommandert ordre på denne måten, og alle mennesker har denne "fjerde-dimensjon kraften" i sin ånd. Måten oppfyllelsen skjer på, er gjennom menneskets ord. Cho forteller også at buddhistiske munker, den japanske Sokagakkai-religionen og yoga-teknikker benytter seg av denne okkulte metoden for å helbrede og skape nøyaktig det personen måtte ønske.

En kjendis evangelist er også støttespiller , bla denne

Arild Edvardsen har sagt at Cho er like bibeltro som Carl Fr Wisløff, Arthur Berg, og Toralf Gilbrant, og at Schuller var og muligens er USA´s mest innflytelsesrike forkynner. Begge talte ved trosbevegelsens kirkevekst konferanse i Oslo spektrum i mai 1994, til amen og halleluja-rop.

mens i virkeligheten er sann frelse basert på full omvendelse til sannheten i evangeliet , noen andre grunnvoll enn evangeliet og Jesus er der ikke annledning til. Den som alikevel trives i en eller annen sekt som baserer seg på vranglære , står i stor fare for å havne inn i forherdelsen. Den er det ikke godt å komme ut av , fordi det er lønnen for svik.
Joh 12:40
40 Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne lege dem.

tiden vi lever i idag er preget av nye trender , Gud gjør nye ting ,,,,, sies det .. men vi som tør og se på bibelens advarsler om dagen i dag . Vi ser at det ikke er annet enn profetie r som går i oppfyllelse , når kjendis predikanter forkynner økomenisk ( forannledningen til antikrists virke er å sammensmelte alle religioner til en religion ....

En verdens religion under verdensherskeren...

Åp 13:7-18
7 Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag.
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.
9 Dersom noen har øre, han høre!
10 Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.
11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage.
12 Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyr – det som fikk sitt dødelige sår legt.
13 Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.
14 Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.
15 Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.
16 Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,
17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.
18 Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.

___________________________________________
Før detskjer , er tiden vi nå lever som vi ser dette oppfylles!

2Tess 2:9
9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.
Matt 24:24
24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.2Kor 4:4
4 For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

2Pet 2:1
1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.


Har det ikke slått dere med undring over, hvorfor bibelens advarsler om vranglærere ,bla i den siste tid, ikke er populært å
forkynne ? Jo fordi de i sin falske ånd styrer unna for ikke å bli avslørt ! Demon ånder sager som kjent ,ikke over grenen de sitter på , heller ikke de predikanter som ved onde ånder
og onde manifestasjoner , fører mennesker til fortapelse! slike som denne kjetteren her:


http://www.youtube.com/watch?v=fWXTyLDnqwo&feature=relat...


5M 18:20
20 Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø.


5M 18:22
22 Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

juster volumet på full styrke !
Her er satans tjenere bibelen advarer mot:

http://www.youtube.com/watch?v=z3qKGuc2KsQ&feature=relat...Disse menneskene kan virkelig lokke frem demon ånder!
hør kenneth copeland, si følgende: jeg er en demon!!!
i am a demon....
Jesus vasket disiplenes føtter! Hva gjør disse folka ?
[Redigert den 13-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 13-1-2008 kl 13:19


Lærd og ulærd strever med å finne denne grensen mellom galskap og Gud. De færreste ser denne grensen og det er ikke rart for nyansene er små.

Men oftest så overser folk det tegnet Gud gav, et tegn mellom Ham og oss. Han gav oss Sabbaten som et tegn.
Hvis en trekker grensen der så blir det en tydelig grense og den føste "grovsortering" er raskt unnagjort.

Jeg vil ikke si at SDA er det rette, de har sine feil som ofte er vist her.

Med en slik grense så er det utrolig lett å se hva som er galt.
.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 13-1-2008 kl 13:46


Sitat:
Viking
denne grensen mellom galskap og Gud. De færreste ser denne grensen
Men oftest så overser folk det tegnet Gud gav,


den første "grovsortering" ....

så alle som ikke er på linje med din sterke prioritering av
lydigheten mot sabbatsbudet, kommer ikke engang i betraktning
for å kunne være tro mot evangeliet?

Enda det budet står helt alene i hvor sterkt det er
blitt redusert ifølge Paulus' evangelium: Rom 14.


Ser ikke helt din tankegang, hvis det ikke bare er direkte import
av adventistiske dogmer.
Deres argumentasjon virker også sterkt vilkårlig på det punktet,
enda de ofte ellers er ryddige og klare i tankegangen.

Sitat:

Den ene akter en dag fremfor en annen,
den andre akter alle dager like;
enhver være fullt sikker i sitt eget sinn!
Den som akter på dagen, gjør det for Herren,
og den som ikke akter på dagen, gjør det for Herren.


Er det snart ferdig påvist?

I mange nok tråder som forsøkte å handle om
helt andre emner?

Foreslår at du svarer i en tråd som er avsatt
for videreterping av ditt tema.

.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 13-1-2008 kl 14:57


Jeg vil påstå at du er på villspor både i forhold til Sabbaten og i forhold til Paulus sine brev. Etter så mange år med dkk dikatatur så er alt som de har vært borti korrupt, tilogmed ukentlig hviledag og europas historie har de klart å forkludre.

Nå må folk våkne. Det hjeper ikke å ha et "godt hode" når en ikke ser. Og i forhold til dette så er flertallet helt i tåken.
Dessverre så får de gamle profetier rett.

.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 13-1-2008 kl 15:19


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Jeg vil påstå at du er på villspor både i forhold til Sabbaten og i forhold til Paulus sine brev.

Ok Viking. Debatten om sabbaten stopper her.

Denne tråden dreier seg om trosbevegelsen og det de står for. Så du ikke det? Igjen så prøver du å vri dette over til en diskusjon om sabbaten, og den diskusjonene kan du føre i de andre trådene i forumet som omhandler dette emnet.

Det burde være totalt undødvendig å måtte minne en gammel traver som deg om forumreglene våre:

Medlemmer har et eget ansvar for å holde seg til temaet for hvert enkelt underforum, samt emnet i hver enkelt tråd. Innlegg som ikke postes i rett underforum, vil bli flyttet på rett plass av admins/mods. Ved gjentatte feilpostinger, vil advarsel kunne bli gitt og utestenging vurdert dersom advarslene ikke hjelper.

Så langt det er mulig bør man holde seg til det emnet som var utgangspunktet for hver enkelt tråd, og heller starte nye tråder for nye emner. Vi vil til en viss grad være romslige med å godta "naturlig avsporing" fra emner i trådene, men dersom noen konsekvent prøver å fremme sin egen spesielle sak eller agenda selv om forumet/tråden de deltar i ikke har noe med saken/agendaen å gjøre, vil dette kunne medføre advarsel og til slutt utestenging.


Gunnar.

* * * * * *

[Redigert den 13-1-2008 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 13-1-2008 kl 15:29


Greit det Gunnar. Det var bare fristene å vise til det faktiske problemet blandt kristenfolket i fohold til nettopp det folk var opptatt av på tråden.

Rart at dkk har klart å utrydde Guds folk. De har nesten utryddet det fysiske Israel og Judah, og så har de erstattet Guds folk med et nytt folk; "det åndelige Israel".

Der Gunnar, der har du årsaken til VILFARELSEN.

.

[Redigert den 13-1-2008 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 14-1-2008 kl 00:41


Ydmyk,

Jeg er enig i mye av det du skriver. Vil bare
kommentere litt.

Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
I dag gjennomsyrer trosbevegelsen"
hele verden


Trosbevegelsen er symptomet, men ikke
sykdommen. Roten til problemet tror jeg
du navngir i neste sitat:

Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
katolske ideer har fått innfiltrert kristne
menigheter ,ført inn vranglære osv ...


Amen.

Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
Toppene i trosbevegelsen sitter i Gullstoler


Mhm. Lurer på om dette er noe hun (tros-
bevegelsen) har arvet fra sin moder?

Sitat:
Opprinnelig postet av ydmyk
kvinnene ser ut som sminkede horer


I mange tilfeller skal jeg være enig i det.
Det gjelder dessverre de fleste leirer...
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 18-1-2008 kl 01:53


Godt det er noen som er enig med meg i noe da!

slike som meg er mørkemenn og negative ... det er slikt en får slengt etter seg... men det får en vel tåle :lol:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2008 kl 12:36


har vært medlem hos oks sitt mp3medlemsskap i lang tid.....

likevel... jeg ser en tendens blant noen som går der... som får holdninger som jeg kan bli skeptisk til..

jeg kjenner en som begynte å røyke etter han var der, og drikke tror jeg også.. ¨litt mer kjæreste-ting å sånn..

før han egentlig ble kristen var han en "idrettsmann", iallefall en veldig sunn og klok sjel som jeg satte veldig høyt, og fremdels setter høyt. Han var aldri i nærheten av røyk eller alkohol, eller forsåvidt så mye jenter såvidt jeg vet.. og jeg tenker at de som ikke har drevet hor før de ble kristen er blant de heldige..

om de da etter de blir kristne, blir bedratt av OKS. Ja da stakkars de som driver dette spillet...... da er det jo gravalvorlig.

det er andre som klamrer seg til oks sin forkynnelse som får en veldig sterk motstand mot loven, og for alle slags tilsynelatende "krenkende eller negative" utsagn, selv om det kan være korrigeringer fra Herren.

Loven er jo ikke en forbannelse i seg selv, men den er hellig og god.. men man kan alltids vri det til, helt til man kommer til konklusjonen at loven var djevelens våpen..

eller er jeg helt ute og kjøre?

verdens bedrag... :( likevel tror jeg Gud kjenner sine, og VIL bevare dem.. og de onde arbeidene vil bli avslørt for alles øyne til slutt.. som Paulus sa; deres dårskap skal bli kjent for alles øyne, slik som det gikk med de to andre, jamres og en til, eller noe..

jeg håper bare de blir avslørt så fort så mulig, slik at de kan skamme seg og komme til sannhetserkjennelse, tilbake på stien, og få nåde hos Gud..

kanskje må de sitte bakerst i menigheta, men de blir i allefall FRELST.

eller er det hele en del av Guds plan?

han har jo sagt det på forhånd..

kanskje vi aldri kan stoppe dette? :/

men vi kan selvsagt prøve å advare dem vi er glad i...

men på en slu måte..

slue som slanger, og enfoldige som duen..

[Redigert den 21-1-2008 av PeterDJ]

[Redigert den 21-1-2008 av PeterDJ]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 21-1-2008 kl 12:43


på fruktene skal treet kjennes...

[Redigert den 21-1-2008 av PeterDJ]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Santabahadur
Medlem
**
Innlegg: 41
Registrert: 23-1-2008
Bosted: Levanger
Brukeren er frakoblet

Humør: Frelst av nåde

[*] opprettet den 24-1-2008 kl 02:46


Hei! Det var vel å ta noe kraftig i at trosbevegelsen gjennomsyrer hele verden. Jeg mener at denne bevegelsen var tilpasset den amerikanske tidsånden. Så har noen ivrige og håpefulle importert dette ferdige produktet. Dette produktet var flott å se til og smaken var nok like så. På toppen av en slik salgspyramide mister man gjerne detaljene. Det er salget som teller, folk må bli frelst, mye mye frukt.

Både før og siden har det kommet mange bevegelser, og det vil fortsette; latter, soaking, ut av kroppnen osv.

Det hele dreier seg bare om at Gud skiller ut sine får. Mange er det som hører Herrens røst og flyr ut fra henne (sjøgen). De fleste som redder seg ut lever sine stille liv med Gud -etter Hans ønske. Er det ikke vidunderlig å sitte alene i Guds armkrok?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2008 kl 04:27


Sitat:
Opprinnelig postet av Santabahadur
Hei! Det var vel å ta noe kraftig i at trosbevegelsen gjennomsyrer hele verden. Jeg mener at denne bevegelsen var tilpasset den amerikanske tidsånden. Så har noen ivrige og håpefulle importert dette ferdige produktet. Dette produktet var flott å se til og smaken var nok like så. På toppen av en slik salgspyramide mister man gjerne detaljene. Det er salget som teller, folk må bli frelst, mye mye frukt.

Både før og siden har det kommet mange bevegelser, og det vil fortsette; latter, soaking, ut av kroppnen osv.

Det hele dreier seg bare om at Gud skiller ut sine får. Mange er det som hører Herrens røst og flyr ut fra henne (sjøgen). De fleste som redder seg ut lever sine stille liv med Gud -etter Hans ønske. Er det ikke vidunderlig å sitte alene i Guds armkrok?ydmyk:

Er veldig enig i det du skriver ovenfor!

Guds ord Bibelen sier så klart i fra om denne trenden vi ser i dag!
1Tim 4:1
1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.


Dette er harde ord, men sanne ord ! tenk litt etter,bla hvorfor slike bibelvers ,som disse som sier noe om de siste dager s frafall, ikke er særlig populært å predike i trosbevegelse baserte menigheter ... tenk litt overhva grunnen kan være !

jeg tror :
Den Hellige Ånds fravær i disse trosbevegelse menigheter , gjør at der blir glatt forkynt et livløst evangelium , et evangelium som ikke frelser , men som tilbyr en religiøs pakke.

Pakken består ofte i mye, gjerne som kan ligne sann kristen forkynnelse, men det er der forførelsen ligger , i å bruke Guds ord endret og modernisert i den grad de klarer å fange mennesker til noe annet ,et annet evangelium som har mange av de samme kjente begrepene vi finner bibelen advarer om.

Men tenk hvor fattig det er ,å få noe som andre har endret betydningen av !

Guds ord er ikke ment å brukes til hva som helst , så lenge
mennesker liker seg , det klør i ørene osv osv er de i menigheten.... er det nok ?

Det er nettopp det som man ser skjer , for å fulle opp benkeradene , kollekt bøssene , må der komme inn mye moderne tolkning, av bibelens budskap.

Ta ordet frelst" som er så populært å si overalt hører en folk si er du frelst , de er frelst osv osv.....

Hva med å si er de troende ? er de omvendte fra verden ?

Nei verden innviteres isteden inn i menigheten , ikke bare mennesker som lever verdslig. men også det verdslige får mer og mer innpass overalt, det kjødelige og verdslige kan få lov til å forbli , sammtidig som det populært forkynnes om at mennesker må bli frelst!
Det som bibelen sier vi må frelses fra er mer og mer blitt ok...

Det er her man ser klart tiden vi lever i som blander alt
bare fordi mennesker skal kunne si de er frelste.... for et bedrag dette er !
Det finnes nesten ingen refleksjoner over hva bibelen egentlig mener om hva som skal til for å oppnå evig liv ,nå lenger , det er synd!
Det er trist fordi mennesker tilbys frelse! i form av tilhørighet ,
Svindelen som pågår er ganske utspekulert og vi ser den kretser rundt disse menneskene fra USA: Benny Hinn , K Copeland , Howard Brown osv. Det kalles karismatisk det som
forkynnes , et lettvindt for de lettlurte ....

De som er lettlurte er det av manglende kunnskap om Guds ord ! De leser omtrent ikke bibelen ,uten å lese den gjennom et filter som er laget av svindlerne nevnt ovenfor!


Satans medvirkning og regi ,kan vi se veldig lett når vi tenker på JDS læren (læren om at jesus døde åndelig og var i helvete )denne læren som nedstammer direkte fra trosbevegelsens grunnleggere ,slike som kenyon og hagin .

Det var veldig radikalt budskap og de mener det samme i dag !!!! men bevegelsene toner det hele ned for å ikke bli kastet ut i mørket , ingen virkelig beklagelse kommer! fordi de mener det samme i dag...,selv om de har sluttet å predike det , fordi det er skadelig for forettningene ! det er jo det, det hele er for slike satanister kledd i dress:en forettning!

en måte å karre til seg penger på!


Tenk å si at jesus døde åndelig og var i helvete ....!?


Dette er klart bevis for at alle dere ,dere som knytter dere opp til trosbevegelsen s program, dere står i stor fare for å få dette som lønn,eller miste lønnen:

2Joh 8-11
8 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!
9 Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.
10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!
11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Rom 6:23:
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

[Redigert den 26-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2008 kl 12:11


jeg sendte mail til oks om at jeg vil ut av medlemsskapet..

men jeg har samtidig en god kompis som sier jeg kunne hatt godt av å dra på oks...

så hvem skal man tro?

jeg mener det er galt å blande alt og elske verden og si man er frelst og ikke være det i det hele tatt.. men jeg har ikke sett dette i læren til de på oks..

jeg kan ikke sette fingeren på noe liksom... om jeg kunne satt fingeren på noe og sett det klart at Åge var på villspor så var det enklere... men når han høres snill ut og forkynner om Guds kjærlighet og taler oppbyggelig så ser jeg ikke noe galt...

og som jeg har hørt er det ofte folk som har vært gjennom veldig mye i livet og blitt frelst som havner på oks.. altså folk med rusproblemer og så videre... eller iallefall mange av dem er det..

så jeg vil ikke si noe for eller imot oks..

jeg håper likevel på det beste, at det er en god menighet... og at det IKKE er et sted som fører deg til løs sluppenhet osv.. at det er en farlig plass liksom..

selv om man ikke drikker, eller røyker, eller banner, eller baktaler, eller lyver, eller driver hor, eller ser på noen med lyst osv osv... man bekjenner Jesus og man prøver hver eneste dag å leve med han, så er det ikke nødvendigvis slik at man er frelst... er det?

hva er det som gjør at en blir regnet blant de rettferdige? er det ikke at Jesus sonet vår synd.. ?

er det ikke det at han oppstod fra de døde slik at vi kunne ta del i ham?

eller er det en kombinasjon?

jeg rører ikke røyk, drikker meg ikke full, passer min munn så jeg ikke lyver eller baktaler eller snakker på noen dårlig måte.. jeg har ikke kjæreste, jeg ber mye, jeg søker Jesus, leser i bibelen, og jeg ønsker å se at jeg blir akkurat det Gud vil jeg skal være..

likevel ser jeg at de som er og har vært på oks er mer levende, mer tiltrekkende, mer sikker, mer glad, og kanskje mer i Ånden? hvis jeg ikke undergraver det Herren gjør i meg.. og ser feil.

mens jeg tviler på ALT ved meg... og det som har med min frelse å gjøre..

det burde vel være en tankevekker?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2008 kl 14:09


Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
jeg sendte mail til oks om at jeg vil ut av medlemsskapet..

men jeg har samtidig en god kompis som sier jeg kunne hatt godt av å dra på oks...

så hvem skal man tro?

jeg mener det er galt å blande alt og elske verden og si man er frelst og ikke være det i det hele tatt.. men jeg har ikke sett dette i læren til de på oks..

jeg kan ikke sette fingeren på noe liksom... om jeg kunne satt fingeren på noe og sett det klart at Åge var på villspor så var det enklere... men når han høres snill ut og forkynner om Guds kjærlighet og taler oppbyggelig så ser jeg ikke noe galt...

og som jeg har hørt er det ofte folk som har vært gjennom veldig mye i livet og blitt frelst som havner på oks.. altså folk med rusproblemer og så videre... eller iallefall mange av dem er det..

så jeg vil ikke si noe for eller imot oks..

jeg håper likevel på det beste, at det er en god menighet... og at det IKKE er et sted som fører deg til løs sluppenhet osv.. at det er en farlig plass liksom..

selv om man ikke drikker, eller røyker, eller banner, eller baktaler, eller lyver, eller driver hor, eller ser på noen med lyst osv osv... man bekjenner Jesus og man prøver hver eneste dag å leve med han, så er det ikke nødvendigvis slik at man er frelst... er det?

hva er det som gjør at en blir regnet blant de rettferdige? er det ikke at Jesus sonet vår synd.. ?

er det ikke det at han oppstod fra de døde slik at vi kunne ta del i ham?

eller er det en kombinasjon?

jeg rører ikke røyk, drikker meg ikke full, passer min munn så jeg ikke lyver eller baktaler eller snakker på noen dårlig måte.. jeg har ikke kjæreste, jeg ber mye, jeg søker Jesus, leser i bibelen, og jeg ønsker å se at jeg blir akkurat det Gud vil jeg skal være..

likevel ser jeg at de som er og har vært på oks er mer levende, mer tiltrekkende, mer sikker, mer glad, og kanskje mer i Ånden? hvis jeg ikke undergraver det Herren gjør i meg.. og ser feil.

mens jeg tviler på ALT ved meg... og det som har med min frelse å gjøre..

det burde vel være en tankevekker?


________________________________________________

ydmyk:

Tvilen du har i ditt hjerte er et sunnhets tegn !!!
Guds ord rører deg i hjertet , når du ber om å få se oppriktig
vil sannheten ,da er jeg sikker på at herren vil lede deg på riktig kurs!
Du sier du tviler på alt ved deg... da må jeg si deg følgende!. om du gikk på oks og klarte og undertrykke dette du sier du føler på er det da bedre? er det ikke det samme som å feie støvet under teppet? de er glade fordi de ikke reflekterer over sannheten slik at de kan bli frelst...
det samme gjør jo rusmidler de doper en til å tro en er bra er i god form , mens en egentlig er ute å kjøre!
Oks tilbyr newage lignende lykke teolgi som et russmiddel du
tar inn, til du overser det viktigste i livet sannheten !
Matt 15:14
14 La dem fare! De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.

om du føler deg ussel i livet er dette bare en påmindelse om
at vi er svake og trenger Jesus!

Du må være klar over at menigheter av typen oks , ikke er på bibelsk fundamentering.
Selv om de liker å ramse opp en hel masse ord ,de ikke skjønner bæret av selv . er det ikke evangelisk ,når de bla
som resultat forkynner frafall.
oKS øverste høvding Åleskjær Åge Martin , har selv beskrevet hvor klart han holder av kenyon -hagins lære! dette har han fortalt selv.... Selv har jeg en audio kassett der Mr Åleskjær forkynner åndelig død læren, i en klasse time ved oks til unge elever!
1Pet 3:18
18 For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden.

dette verset i 1 pet 3.18 , brukte Mr martin Åleskjær som et bevis på at jesus ikke kunne vært levende hele tiden ,men måtte på et tidspunkt vært åndelig død!?
Her skjønner han ikke bibelen !
når noen forkynner ubibelske læresettninger , er det da riktig å tro de er sannferdige ,bare fordi de er populære ?

Om de klarer å drive en stor menighet på tusener av mennesker , er det alikevel ikke bevis godt nok for at de er
sanne evangeliske! det er KK og mormonerne et bevis for!

Ny tid forkynnelse menigheter er kommet for ¨bli , dessverre!
oks er ny tid populistisk newage teolgi ++

Jeg tror ikke kompisen" din egentlig skjønner alvoret av hvem han anbefaler deg å besøke denne øyetjener menigheten!

Tror du det er lett å gjennomskue oks egentlige bedrifter når man er blitt indoktrinert ? nei det er umuilg, fordi en narres til å tro en ved å tilhøre oks er lydig mot Gud !? men det er egentlig motsatt senario! Enhver som oks åleskjær ,som har forkynntog anbefalt jds og denne helvetes fantasi læren ,er en kretter klubb som jeg anbefaler ingen å blande seg med!


2Joh

8 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!
9 Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.
10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!
11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.


Gal 1:6-10
6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,
7 skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.
8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!
9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!
10 Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.

[Redigert den 26-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2008 kl 16:39


da jeg så hagin ble jeg skeptisk.... hvis d er han som er litt rund... grunnen var at han veste som en slange og alle sammen dreiv å lo....

jaja... så da så han litt skummel ut..... og jeg syns Åge kan se litt skummel ut.... av en eller annen grunn..... MEN når jeg hører han tale hører jeg enfoldigheten i det... ja.. han skriker litt noen ganger, og han har noen motstridende utsagn muligens.. og aknskje han til og med vrangtolker et par bibelvers.. for han er vel som fariseerne sa om de første displene; bare lekmenn....

for meg virker det som at Åge dro avsted til rema i sine yngre dager.. som en hvilken som helst annen pinsegutt... og der møtte han de STORE talerne som alle sammen var så begeistret for... og der fikk han seg noen aha-opplevelser... for hjemme var de så fokusert på synd at han holdt på å kveles, men der hadde de sett noe viktig; Jesus sa, DHÅ skal overbevise dere om synd, rettferdighet, og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på Jesus, om rettferdighet for at Jesus går bort og de ser han ikke lenger, altså han døde og stod opp igjen for vår rettferighet, ved troen på dette offer, og om dom fordi denne verdens fyrste er dømt.....

dette bibelverset hadde nok Åge hørt om og om igjen fra predikanter som slo menigheten i hue med en stokk hver gang de kom til møtet....

ja så da drar enfoldige Åge tilbake til Norge med begeistring og visjoner og drømmer, og uten å kanskje ha den fulle åpenbaring av helheten i bibelen så la han ut om det han virkel.ig hadde sett nå, som han aldri hadde sett før.... om nåden, om Guds barmhjertighet og det GLADE evangelium, de gode nyheter...

og kanskje som du sier, har Åge svelgt en del usannheter... og kanskje har han mistolket noen bibelvers... ikke vet jeg, Gud vet...

men diskvalifiserer det han som en kristen? og er det det samme som å gå på avveier og ikke bli i Kristi lære?

det er det man må være sikker på før man fordømmer en annen... kanskje har du rett ydmyk...

men å høre på hans taler er vel ikke mer enn smart om man vil finne ut hva han tenker og sier, og mener.. ?

Og hvis jeg kan sette fingeren på noe, og kanskje avsløre det som er fælt.. hvis det skulle være noe som var så fælt... så kan det hende jeg kan overbevise kompisen min om det samme?

men foreløpig virker det mer som at kompisen min trenger å overbevise meg om et par ting som han er sikker på.... og det er dødsviktige ting hvis du vil fungere som en kristen slik jeg ser det; som feks å tro man er frelst, og ikke føle seg forkastet og hatet av Gud... osv...

det er akkurat det som gjør det så vanskelig...

:/ d er ikke lett å vite hvem man skal tro på.... Åge brukte nettopp det bibelverset du referer til, i sin siste tale... og han preika over det verset masse..

nemlig: la dem fare, blinde veiledere leder blinde og de havner begge i grøfta..

det han tok med, som ikke du tok med her og nå... var at dette handlet om FARISEERNE...... de som Jesus ikke gadd å bruke alt for mye tid og krefter på iom at de aldri hørte eller lot seg overbevise, men var like hardhjertete uansett hva Jesus gjorde, enten han helbredet eller viste dem kjærlighetsveien...

nå er vel ikke akkurat Åge så fareseerisk? og lovisk? og hardhjerta?

mens de fleste som fordømmer Åge og nådefolka på feks jesusonline, kan virke UTROLIG loviske, harde, uforsonlige, fordømmende, og lite forståelsesfulle ----- og blir ofte gjort litt til narr av de fleste der inne.... uansett om de går på oks eller ikke... det er liksom underforstått at når visse folk kommer så er det med slegga....

:( huff, det er nesten dumt å si.. men sånn er det ....

[Redigert den 26-1-2008 av PeterDJ]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-1-2008 kl 23:25


Sitat:
jeg rører ikke røyk, drikker meg ikke full, passer min munn så jeg ikke lyver eller baktaler eller snakker på noen dårlig måte.. jeg har ikke kjæreste, jeg ber mye, jeg søker Jesus, leser i bibelen, og jeg ønsker å se at jeg blir akkurat det Gud vil jeg skal være..


Men gjør du det der fordi du tror det er slik du blir frelst? Nåde alene gir frelse, ikke en kombinasjon mellom tro og gjerninger.

Jeg kjenner ikke mye til OKS, men ut fra din beskrivelse, og det jeg har lest selv, virker det som om Åleskjær står veldig på forkynnelsen av nåden. Og det tror jeg er riktig! Betydningen av nåden kan ikke overdrives. Det er faktisk slik at all synd som den verste forbryter har begått, har Jesus betalt straffen for. Og ikke nok med det: Alt det gale man kommer til å gjøre senere er også betalt. Det er som å bli stoppet i fartskontroll, og man får høre at man har kjørt alt for fort, men straffen er allerede betalt av en annen, og ikke nok med det, alle andre fartsovertredelser du kommer til å gjøre senere er også sonet!

Det er det som er så fantastisk med nåden, Jesus har betalt ALT. Jesus sier: "Kom til meg alle dere som strever og har byrder, så vil jeg gi dere hvile." Jeg tror ikke det er dagliglivets gjøren og laden Jesus tenker på her, men vårt strev med gjerninger for å fortjene frelsen. Dette strevet er det Jesus gir oss hvile fra. Og hvilken hvile! Han har gjort ALT! Selv troen er ikke din fortjeneste, den er lagt ned i deg av Gud selv.

Men betyr dette at vi bare kan fortsette å synde? Nåden blir jo desto større når vi synder mer? Jo, det er riktig, men helt feil tankegang. Ut fra det du beskriver så virker det som en del ved OKS tenker slik. Noen har sågar begynt å synde mer enn før de ble frelst. Da har man fullstendig misforstått. For er ikke det en hån mot Jesus at nåden blir brukt som påskudd til å synde enda mer?

Jeg er selv litt på utrygg grunn her. Men når du (du=man) bruker nåden som påskudd for å synde, så blir det kanskje som om du hater en person mer desto mer den andre elsker deg. Den andre elsker deg ikke mindre av at du hater ham, men du tar jo avstand fra ham når du hater ham, du vil ikke være hos ham eller ha noe med ham å gjøre. Så når du synder, så tar du avstand fra Jesus og elsker ham ikke, selv om han elsker deg usigelig mye.

Sagt på en annen måte: Det kan umulig være rett tro når troens frukt er synd.

Den ekte troens frukt er kjærlighet. Det er kjærlighet det dreier seg om. Først Guds kjærlighet til oss. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner (Joh 15:13). Og nettopp det gjorde Jesus. Jeg tror at jo mer vi forstår dybden i Guds kjærlighet, desto mer får den virke i oss og rense oss for synd, og gi oss å vise kjærlighet mot hverandre. Guds kjærlighet mot oss virker at kjærlighetens frukt vokser i oss.


Sitat:
mens jeg tviler på ALT ved meg... og det som har med min frelse å gjøre..


Du tviler på DEG, hva har det med saken å gjøre? Tro på seg selv er bra, men all verdens tro på seg selv nytter intet for frelsen. Det er jo Jesus du trenger tro på. Tro på at han har gjort jobben. Det er ikke lenger opp til deg og ditt strev, men opp til Jesus. Har han gjort det som er nødvendig for din frelse? Tror du det, så tror du faktisk at frelsen er i boks. Det tror jeg med deg.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 26-1-2008 kl 23:59


Sitat:

Men gjør du det der fordi du tror det er slik du blir frelst? Nåde alene gir frelse, ikke en kombinasjon mellom tro og gjerninger.


Er bibelen min feil i det den sier, eller er det bare jeg som ikke helt skjønner det hele?


Sitat:

Johannes Åpenbaring 22, 14: Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter.
[Redigert den 26-1-2008 av Viking]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gnagar
Veteran
*****
Innlegg: 637
Registrert: 26-11-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2008 kl 00:08


Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
likevel ser jeg at de som er og har vært på oks er mer (...) sikker
(...)
mens jeg tviler på ALT ved meg...

Om du tviler på alt ved deg selv er det håp. Da har du nemlig intet annet håp enn Kristus. Der er det som ER kristendom. All annen sikkerhet er av det onde, eller rettere sagt av DEN onde. Lykke til PeterDJ.


[Redigert den 26-1-2008 av Gnagar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Everaldo
Juniorveteran
****
Innlegg: 376
Registrert: 30-4-2004
Bosted: Oslo
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-1-2008 kl 00:53


Sitat:
Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter.


Hva er Hans bud? Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre. (Joh 15:17)

Det er kjærlighet alt dreier seg om.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Viking
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1968
Registrert: 17-11-2005
Brukeren er frakoblet

Humør: Prikkbelastning: * * * * *

[*] opprettet den 27-1-2008 kl 08:43


Sitat:
Opprinnelig postet av Everaldo
Sitat:
Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter.


Hva er Hans bud? Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre. (Joh 15:17)

Det er kjærlighet alt dreier seg om.


Det er selvsagt Guds bud Johannes refererer til.


Sitat:

Johannes Åpenbaring 22, 14: Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Gunnar
Grunnlegger
********


Avatar


Innlegg: 1390
Registrert: 16-7-2003
Brukeren er frakoblet

Humør: Liten mann, med en stor Gud.

[*] opprettet den 27-1-2008 kl 13:48


Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:

Men gjør du det der fordi du tror det er slik du blir frelst? Nåde alene gir frelse, ikke en kombinasjon mellom tro og gjerninger.


Er bibelen min feil i det den sier, eller er det bare jeg som ikke helt skjønner det hele?


Sitat:

Johannes Åpenbaring 22, 14: Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter.


Hei Viking.
Noen bibelord til deg i dag :)

Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» Joh 6,28

Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. 1. Joh 3, 22


Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med menneskeverk? Har dere opplevd alt dette forgjeves – hvis det da var forgjeves? Han som gir dere Ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham. Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Gal 3, 1-14

I ham kom også dere til tro
da dere hørte sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse.
I ham ble dere merket med seglet:
Den hellige ånd som var lovet oss,
han som er pantet på vår arv,
inntil Guds eget folk blir satt fri,
til lov og pris for hans herlighet. Ef 1, 14-14
- - -
Viking. Jeg lurer på hvordan du oppfatter versene ovenfor, sett i lys av at du mener man må overholde budene for å bli/være frelst?

Gunnar.

* * * * *
[Redigert den 27-1-2008 av Gunnar]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2008 kl 01:29


Everaldo..

en ting er at jeg har schizofreni.. så livet kan gå veldig i bølger.. men selv når jeg er "normal" så kan jeg slite med kristenlivet.. selv om d kan være et dumt begrep..

altså, uten helliggjørelse skal ingen se Herren.. jeg tviler på alt vedrørende min frelse, kan du vel heller si.. samtidig kan jeg kjenne at DHÅ er her og trøster av og til..

og da lurer jeg på om dette er en bekreftelse på frelsen, eller om det er en trøst for at jeg skal streve videre på min egen frelse. som Paulus sier, jobb på din egen frelse.

Ja, selvsagt tror jeg det Jesus sier; at det er fullbrakt... og det er bare å ta imot..

og ingen kan rive meg ut av Faderens hånd...

men er unlatelse en synd? å "ikke gjøre" er også et valg... å gå forbi rullestolen... å ikke advare synderen, å ikke snakke om Jesus når du har en sjanse...

men d har med tvil å gjøre... og så tenker man; ville Jesus jeg skulle gjøre noe?

eller tar jeg meg vann over hodet?

eller hva er meningen med mitt liv om jeg aldri skal forkynne om Jesus, eller helbrede... synge om han eller et eller annet... ?

så ingen kan rive meg ut av Faderens hånd, men han kan selv kaste meg langt ut i mørket om han vil...

da hjelper verken nåde eller lov, tro eller gjerninger...

for tro uten gjerninger er død tro.. og en dag er det for sent å snu...

Hans åk er ganglig... og hans byrde er lett.. så at jeg strever er et tegn på at jeg er på feil sted... med Gud og meg selv...

men hva er årsaken? har jeg gått fra han... har jeg unnlatt å gjøre noe, har jeg syndet..

eller er det som du sier: jeg tror jeg skal fikse alt selv og burde istedet bare hvile?

jaja... Gud vet.... vi får ransake oss selv.... og jobbe på vår egen frelse iallefall...

det er ikke ubibelsk å jobbe sammen med Gud på vår egen frelse... selv om alt er av nåde..

er det?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-1-2008 kl 03:50


Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Everaldo..

en ting er at jeg har schizofreni.. så livet kan gå veldig i bølger.. men selv når jeg er "normal" så kan jeg slite med kristenlivet.. selv om d kan være et dumt begrep..

altså, uten helliggjørelse skal ingen se Herren.. jeg tviler på alt vedrørende min frelse, kan du vel heller si.. samtidig kan jeg kjenne at DHÅ er her og trøster av og til..

og da lurer jeg på om dette er en bekreftelse på frelsen, eller om det er en trøst for at jeg skal streve videre på min egen frelse. som Paulus sier, jobb på din egen frelse.

Ja, selvsagt tror jeg det Jesus sier; at det er fullbrakt... og det er bare å ta imot..

og ingen kan rive meg ut av Faderens hånd...

men er unlatelse en synd? å "ikke gjøre" er også et valg... å gå forbi rullestolen... å ikke advare synderen, å ikke snakke om Jesus når du har en sjanse...

men d har med tvil å gjøre... og så tenker man; ville Jesus jeg skulle gjøre noe?

eller tar jeg meg vann over hodet?

eller hva er meningen med mitt liv om jeg aldri skal forkynne om Jesus, eller helbrede... synge om han eller et eller annet... ?

så ingen kan rive meg ut av Faderens hånd, men han kan selv kaste meg langt ut i mørket om han vil...

da hjelper verken nåde eller lov, tro eller gjerninger...

for tro uten gjerninger er død tro.. og en dag er det for sent å snu...


Det er en slags prestasjons kristendom som florerer i dag!
det ser man ofte gjennspeiler seg i menneskets tanker.

Man skal liksom læres opp til å prestere kristenlivet,dvs en
skal læres å tro at frelse ,jo det er noe du må ha prestert!?

Men husk:
uansett Samme hvilken tilstand en er i ,så er en ikke borte fra Gud, fordi man føler seg utilstrekkelig!
selv om en er i ferd med å drukne i syndens hav....
så finnes der en vei ut av elendigheten !

Selv når man føler seg dårlig og syndig og fordømt vil bare
et rop til Gud ved jesus kristus være nok for å kunne mota hjelpen ,fordi han hører!! Han som har skapt deg , kan vel noe være umulig for herren? nei så absolutt ikke!

Han lytter selv om det kan ofte virke" som om ingenting skjer , så 100% sikkert kan jeg love deg følgende:

Hvis du ber instendig til jesus, om han kan være behjelpelig
i dine problemer (i det du føler deg fordømt),så vil hjelpen komme! den kommer på den måte du aldri trodde var mulig!
hjelpen kommer slik Herren ser det er best for deg!
Det er ikke bare mulig ,det er 100% sikkert!!!

men hvordan noen forvente hjelp ,hvis ens hjerte ikke vil?
hvis en heller gå sine egne veier ? da er det jo nytteløst!

saken er den at vi må bli nulller, slik at jesus kan få bli nr 1 !


Matt 7:7-11
7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.
8 For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.
9 Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød,
10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk?
11 Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres* Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!Der ser dere, at vi må komme til det stadium ,der vi instendig
sier til Jesus: kan du ta min sak? kan du vise meg veien ?
jeg gir meg over til deg ,fordi jeg klarer ikke dette selv, du må ta over Jesus.... vil du be ham om det ?

Hvis du er sønderknust som menneske ,når du av hjertet ber til ham om frelse , da kommer hjelpen!

Det blir som stakkaren som har falt i vannet ! hvis han ikke stoler på den personen som er gitt myndighet til å dra en opp av vannet , kan da reddningsmannen jesus tvinge deg til å bli reddet ?

Nei !
det må du ville selv! da er spørsmålet: Hvor forkommen må en være før en skjønner alvoret ? at en er i ferd med gå fortapt ?
Det er jo for sent når en ikke lenger føler en trenger reddning !

hvis en er for stolt og for stor til å ta imot Jesus ,da er der ingen reddning ! da vil du ligge der å sprelle i det religiøse vann...

Da vil du gå fortapt,samme hvilket religiøst liv en lever , samme hva slags menighet i verden du tilhører,husk,det er det bare en som kan gi deg frelsen! og det er Jesus Kristus !

Matt 11:28-30
28 Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!
29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.
30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

I dag skjuler mennesker seg for Herren i karismatiske
jeg har det ok menigheter !
mennesker lulles inn i du er dyrebar ,du er elsket ,du er ditt og du er datt.....

Men isteden for å forkynne hvem som er den eneste veien :Jesus Kristus ,Gis mennesker falske forhåpninger som ikke kan frelse! man blir ikke frelst av sin tilhørighet til verdslige
mennesker eller sekter ,som disse som gir seg ut for å være salvede.....
mens de istedenfor er onde arbeidere som tar seg godt betalt for å gi deg alt annet enn fulle og hele sannheten i evangeliet.

Når ugraset som er onde arbeidere er blitt predikanter, da hva vil konskevensen av å følge disse krettere bli?
det bør en slå opp i Guds ord Bibelen å finne ut av!


Joh 10:1
1 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver.

Joh 10:2-8
2 Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde.
3 For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut.
4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst.
5 Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst.
6 Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem.
7 Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene.
8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem.


Matt 25:31-46
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.
32 Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene.
33 Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre.
34 Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.
36 Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.
37 Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke?
38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær?
39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?
40 Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.
41 Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.
42 For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere gav meg ikke å drikke.
43 Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.
44 Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?
45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.
46 Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.


Mange gis et helt feil inntrykk av hvem Gud er i dag !

1Tim 4:2
2 Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.
Mark 13:22
22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.


Bibelvers som sier mye :

1Kor 1:27-29
27 Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.
28 Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe –
29 for at intet kjød skal rose seg for Gud.


Tenk litt over det!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-1-2008 kl 21:15


jeg.... vet alt dette... til en viss grad... men takk for at du sa det..

ingen skal lære sin neste og si, kjenn Herren....

Jesus sa; jeg gjør ingenting av meg selv..

Han sa også, uten meg kan dere ingenting gjøre..

jeg vet jeg er et 0... ja han sa det til meg i dag... hvordan kan du være til noen nytte om du ikke en gang tror at jeg elsker deg..

men vil jeg... ja.... og nå tror jeg at han elsker meg.. han til og med håper at jeg vinner løpet..

men jeg vet jeg er et 0... Paulus sa d.. den er ingenting som vanner eller planter men bare Gud som gir vekst..

og jeg ser ikke på meg selv som den som vanner eller planter heller..

men mer som den planten i d mørke hjørnet som strever med ugresset i sin egen potte... den som er kastet vekk... av Gud selv... for en tid... iallefall...

prestasjonskristendom... ? ja, det er noe jeg kjenner meg igjen i..... :/

men de søkte å bygge sin egen rettferdighet.. romerbrevet.

den rettferdige av tro skal leve..

ja....

men så kommer Jakobs brev.. kan vel troen frelse ham? tro uten gjerninger er død tro...

men.... først må man jo ha tro...

derfor sa han vel, vis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger..

en levende og virkekraftig tro...

det er det jeg vil ha... når Gud vil..

d dåreaktige i verden... det svake..... det lave...... og foraktede..... d som ingenting er....

hm... men d er i verdens øyne...

hva er de i Guds øyne? :)

jaja....
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 30-1-2008 kl 11:19


Jeg tror vi alle har noe vi " sliter " med !? hivis ikke var vi ikke i live....!?Saken er den ,at samme hvordan du som enkelt menneske har det personlig ,så er Gud klar i sin sak :
Du som tror på jesus , selv om du føler du ikke strekker til , du skal ikke engste deg !
Du vil jo gjøre det som er riktig ,selv om synden og skrøpeligheten drar i deg til du mister motet,men vær sterk i troen , be om at styrke blir deg gitt! kan vel ikke han styrke deg,han som har skapt deg ?


Rom 8:22-35
22 For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer.
23 Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.
24 For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser?
25 Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet.
26 Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.
27 Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige.
28 For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.
29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.
30 Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.
31 Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?
32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?
33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør.
34 Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?Du kan si til jesus alt det som uroer deg!


Det er ikke slik at Gud sier , du må heller komme til meg når du tenker riktige tanker ,eller når du har prestert....
slike tanker er fra fienden som ønsker innbille oss at Gud er en som bare krever og krever uten først å gi trøst !

Herren forstår vår skrøpelighet på alle måter!Bare se disiplene ,de som vandret med Jesus , de sviktet ,de både en gang sovnet og peter fornektet Herren,når hanen gol...
Men om vi svikter ,selv om i vårt innderste ønsker og ber om å få tilhøre Herren .så hører han vår bønn....
Vi kan til og med fortelle om våre plager ,samme hva de består i! tenk hvis du ikke kunne gått til legenes lege med alle dine plager!? Det kan du, legenes lege er jesus Kristus !!!

Vi er ikke som de falske kristne ,de som klipper i stykker Guds ord ,for å formidle en Jesus som kun krever uten å gi trøst.
kvakksalvere som sier du må "prestere" for å være i Herrens hender , de som sier at du er syndig når du er fattig ...

1Kor 1:27
27 Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.

1Kor 12:22
22 Men tvert imot: De lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de er nødvendige.

Du er i herrens hender når du i ditt hjerte har lagt alt som er nakent og bart fram for ham! dine sykdommer ,dine synder og dine plager ,uansett hva de består i ,så venter han bare på at du skal åpne opp for Jesus, når han banker på hos deg . så han kan hjelpe deg!


Den egoistiske falske jesus versjonen som TB formidler , den som du må være blandt de sterkeste for å ta del i ,den slipper du bry deg om ,fordi vi tar heller del i den ekte Jesus ,han som vant over djevelen og som sitter ved Faderens side i himmelen ,og som taler vår sak ,samme hvor elendig vår stilling du måtte føle er du elsket og du er tilgitt...

Rom 8:9-15
9 Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.
10 Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.
11 Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.
12 Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet.
13 For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.
14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
15 Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!

For å kunne få ta del i Guds herlighet må du ydmyke deg å høre på hva Ånden og Ordet sier til deg!
Rom 8:16
16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.


Åp 3:18-21
18 så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.
19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!
20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.
21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.[Redigert den 30-1-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 30-1-2008 kl 14:31


Jeg likte det, Everaldo - godt summert ...

enda jeg også er kraftig skeptisk til Åleskjær og
'tradisjonsarven' hans :

Sitat:
Everaldo

Det er faktisk slik at all synd som den verste forbryter har begått,
har Jesus betalt straffen for. (....)

Det er det som er så fantastisk med nåden, Jesus har betalt ALT.
Jesus sier: "Kom til meg alle dere som strever og har byrder, så vil jeg gi dere
hvile." Jeg tror ikke det er dagliglivets gjøren og laden Jesus tenker på her,
men vårt strev med gjerninger for å fortjene frelsen.
Dette strevet er det Jesus gir oss hvile fra. ...
Han har gjort ALT! Selv troen er ikke din fortjeneste, den er lagt ned i deg
av Gud selv.

Men betyr dette at vi bare kan fortsette å synde? Nåden blir jo desto større
når vi synder mer? Jo, det er riktig, men helt feil tankegang.
Ut fra det du beskriver så virker det som en del ved OKS tenker slik.
Noen har sågar begynt å synde mer enn før de ble frelst.
Da har man fullstendig misforstått.
For er ikke det en hån mot Jesus at nåden blir brukt som påskudd til å synde
enda mer?

Jeg er selv litt på utrygg grunn her. Men når du (du=man) bruker nåden
som påskudd for å synde, så blir det kanskje som om du hater en person
mer desto mer den andre elsker deg.
Den andre elsker deg ikke mindre av at du hater ham, men du tar jo avstand
fra ham når du hater ham, du vil ikke være hos ham eller ha noe med ham å gjøre.
Så når du synder, så tar du avstand fra Jesus og elsker ham ikke,
selv om han elsker deg usigelig mye.

Sagt på en annen måte: Det kan umulig være rett tro når troens frukt er synd.
Den ekte troens frukt er kjærlighet.Siden jeg har kritisert deg endel (og gjerne gjør det omigjen...)
så er det ikke for gæli om jeg melder fra om noe riktig iblant også.

Også takk til 'ydmyk' for god instruksjon i denne tråden og tro tjeneste.

Sitat:

Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus,
skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt
til verre. De fører vill og farer vill.
Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om;
du vet jo hvem du har lært det av.

(2 Tim 3)
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 30-1-2008 kl 14:49


Sitat:

Selv har jeg en kassett der Mr Åleskjær forkynner åndelig død læren,
i en klassetime ved oks til unge elever!


La oss trygt droppe Åle Ågeskjær, og heller høre på
broder Åge Samuelsen.
Han er blitt kraftig baktalt i media, og var nok en annerledes
skjelnsom og myndig figur enn mange har fått inntrykk av.

Vel, de spiller visene hans.
Men det blir mer som Esekiel 33:
Sitat:

"Så går mitt folk til deg i flokk og følge, setter seg foran deg og lytter
til dine ord; men de lever ikke etter dem.
Det er løgn i deres munn, og de trår etter urett vinning.
Ja, du er for dem lik en mann som synger elskovsviser med vakker stemme
til fin musikk. De hører dine ord, men lever ikke etter dem.
Men når det kommer -- og komme skal det, da skal de sanne at en profet
har vært midt iblant dem.
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 1-2-2008 kl 12:24


du ser at Paulus var slu og enfoldig , ydmyk.. ikke at jeg tror du trenger noen til å lære deg... men jeg så det nå..

hvordan han gikk frem, han begynte med å si at frelsen er i håpet, først er man motløs og så er man frelst i håpet, og så sier han i slutten, hvem kan skille oss i fra kristi kjærlighet.. nød, angst, forfølgelse, sorg, piner, slag, osv...

INGENTING!

så du ser at han prøver å få dem med i sannheten, disse som er blitt motløse... og han har nok selv kjent seg motløs..

men han sier også at vi ikke har motløshetens ånd...

d er så mye i evangeliumet.. du, jeg, vi blir aldri ferdig med det før vi er i himmelen..

den som tror han har forstått noe har enda ikke forstått det slik han burde gjøre..


men Gud hjelp meg fra å tro at frelsen er noe jeg må lage... at rettferdigheten er noe jeg må fortjene, som jeg får som en krans til slutt..

det er en rettferdighet og en frelse, en helligjørelse og fullkommen frelse som han har ordnet på forhånd, som jeg kan ta imot i tro...

det det handler om er å ikke dra seg selv bort fra den fullkomne frelse som Jesus på forhånd har gjort fullkommen, ferdig for oss å gå inn i...

tror jeg... eller var det ikke det noen sa her tidligere.. gunnar eller noen?

ja så vi skal ikke leve i synd... og holde oss unna hor osv står det... men det er Han som skal gjøre det i oss... er det ikke?

jeg har jo sagt at jeg holder meg borte fra det som jeg ser på som galt... men d er ikke d som er min tyngde...

fariseerne holdte seg vel borte fra alt, men de slukte kamelen... de trodde de kunne bygge sin egen rettferdighet og samtidig slå sin neste, være ubarmhjertig, og søke sin egen ære, og fylle hjertet med alt slags ondt...

alt handler jo til slutt om hjertet..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
ydmyk
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 60
Registrert: 25-12-2007
Bosted: Kalde Norge
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 2-2-2008 kl 00:56


Rom 8:27
27 Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::


Tenk deg hvilken person paulus var ,han var en som forfulgte de på veien (Guds folk)
men da tilslutt grep jesus inn og stanset ham ,les om det som paulus forteller hendte , han ble som vi ser en apostel for å spre evangeliet til hedninge folkene:

Apg 26:10-31
10 Det gjorde jeg da også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra yppersteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og når de ble dødsdømt, gav jeg min stemme for det.
11 Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte. Og jeg raste slik imot dem at jeg forfulgte dem like til byer i utlandet.
12 Under dette drog jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene.
13 Men midt på dagen så jeg på veien, konge, et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle om meg og om dem som reiste sammen med meg.
14 Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hårdt for deg å stampe mot brodden.
15 Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger.
16 Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor åpenbarte jeg meg for deg: for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil åpenbare for deg.
17 Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til,
18 for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.
19 Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.
20 Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige.
21 På grunn av disse ting grep noen jøder meg i templet og prøvde å slå meg i hjel.
22 Så har jeg da fått hjelp av Gud og står til denne dag og vitner både for liten og stor, og jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle skje,
23 at Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene.
24 Men da han sa dette i sin forsvarstale, sa Festus med høy røst: Du er fra forstanden, Paulus! Din store lærdom driver deg til vanvidd!
25 Men han sier: Jeg er ikke fra forstanden, mektigste Festus! Men jeg taler sanne og sindige ord.
26 Kongen kjenner til disse ting, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham, det er jo ikke skjedd i en avkrok.
27 Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror!
28 Men Agrippa sa til Paulus: Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen!
29 Paulus sa da: Jeg ville ønske til Gud, enten det mangler lite eller mye, at ikke bare du, men også alle som hører meg i dag, måtte bli slik som jeg, med unntak av disse lenkene.
30 Da stod kongen opp, og landshøvdingen og Berenike og de som satt der sammen med dem.
31 De trakk seg tilbake og talte med hverandre og sa: Denne mannen gjør ikke noe som fortjener død eller lenker.

Fil 1:2-25
2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
3 Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere.
4 Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede,
5 for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.
6 Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
7 Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte; for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet.
8 For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.
9 Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt,
10 slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag,
11 fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.
12 Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet.
13 Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker.
14 Og på grunn av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler Ordet uten frykt.
15 Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje.
16 Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet.
17 De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker.
18 Hva så? Kristus blir i alle fall forkynt enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg.
19 Jeg vet jo at dette skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg og ved at Jesu Kristi Ånd hjelper meg.
20 Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død.
21 For for meg er livet Kristus og døden en vinning.
22 Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge.
23 Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre.
24 Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet.
25 Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere, til framgang og glede for dere i troen,


jeg må sitere noe Jesus sa ,som vi aldri må glemme! :

Joh 15:1-27
1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen.
2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.
3 Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.
4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg.
5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.
6 Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner.
7 Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
8 I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler.
9 Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.
10 Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.
11 Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.
12 Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.
13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.
14 Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.
15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere.
16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.
17 Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.
18 Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere.
19 Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.
20 Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.
21 Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg.
22 Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd.
23 Den som hater meg, han hater også min Far.
24 Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min Far.
25 Men dette er skjedd for at det ord skal bli oppfylt som er skrevet i deres lov: De hatet meg uten grunn.
26 Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.
27 Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jesus kristus er også Guds ord , det er derfor disse versene sier følgende:


Joh 1:1
1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh 1:2-14
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
6 En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes.
7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham.
8 Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.
9 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.
10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.
11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

hvis en på Åndelig sett leser Bibelen , da ser en hvilken stor Gud vi har !

Men hvis vi prøver å lese og forstå Guds ord uten åndens lys ,da famler vi i mørket ,da skjønner
vi lite og ingenting. da kan vi lese og lese men aldri kunne se ,fordi vi er da åndelig blinde.
Da er spørsmålet , kan vi bli gitt denne åpenbarings ånd ,eller er det noe vi selv må besørge ?

svar: det vi trenger vite står i guds ord , det vi trenger sterkt , er et åpent hjerte og en vilje som er etter Guds vilje ,ikke etter kjødet som står Gud imot.

Verdensånden ,den som altid vil gå sine egne veier,ikke Guds veier,den er helt ubrukelig til å fatte Gud storhet.
Den liker helst å benekte at der finnes en Gud , fordi da går reknestykket opp ,som er vitenskapen.


Guds ord er veien å gå ,hvis man vil ha Åndens lys over bibelens egentlige betydninger. teknisk granskning alene er nytteløst, fordi det er Åndelig kraft det er snakk om, den som overgår verdslig kraft.

Åndelig kraft og lys , som Guds ord gir som resultat ,står over verdens fornuft som benekter alt som ikke er bevist vitenskapelig! Hva var det Jesus sa : jo han sa mitt rike er ikke av denne verden !
Hvordan kan man se noe som jesus sier er av en annen verden ...?
vitenskapen er denne verdens fornuft ! man kan altså ikke lese bibelen etter verdenes fornuft ,da blir det feil.


det er jo det mange i dag er . fornufts kristne ,uten guds Ånd
er mange blitt alikevel lærere,ofte uten å skjønne noe som helst av hva de leser.... Der har vi TB som et godt eksempel !!

[Redigert den 2-2-2008 av ydmyk]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 3-2-2008 kl 02:16


dette begynner å ta ei rettning som jeg ikke liker...

=/

For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, så han ikke lenger tilregner dem deres ugjerninger. Ordet om forlikelsen har han overgitt til oss....

så vi ønsker å forklare folk at Jesus har tilgitt dem.. vi vil aller helst av alt si til dem at Gud har lagt alt på Jesus... straffen.. og pinen...

på samme måte som det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv.. kan Gud også virke i oss... gjennom Jesus... hvis vi som du sier, blir i ham og lar han virke i oss...

et svar til deg er ikke likestilt med et svar fra TB, som om du trenger å skyte piler mot dem ut i fra hva jeg sier... som det kan virke som du gjør..

men for at dette skal ta en slutt så skal jeg ikke si mer her...

Velsign dine fiender.. gjør vel imot dem som forfølger dere... osv...

husk på barmhjertighet..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Praxis
Seniorveteran
******


Avatar


Innlegg: 1751
Registrert: 21-11-2004
Brukeren er frakoblet

Humør: ved Ånd, ikke Makt

[*] opprettet den 4-2-2008 kl 01:05
forførende ånder


Sitat:

en profeti, ved en konference i Israel, hvor Gud blandt andet sagde om nationerne:

”Jeg vil også dømme dem ved at overlade dem til deres egne veje,
til lovløshed, selviskhed og bedrageri og til at tro på løgnen, på falske religioner og en frafalden kirke,
ja, på en kristendom, hvor jeg ikke selv længere er til stede.”


Disse moderne menigheder er fuldt ud overbevist om at endetiden vil være præget af vækkelse.
Selvom Bibelen fortæller om frafald som aldrig før, er de forledt til at tro på Satans løgne

Sitat:
Hinduister, Newagere og kristne som har set Jesus, beskriver hans udseende ens.
http://www.tagryggen.dk/show_article.php?num=222
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-2-2008 kl 00:22


jeg har aldri sagt at det kommer noen vekkelse eller verken det ene eller det andre.... hm....

jeg sa jeg ikke skulle si mer her, men må vel si at i alle år har det gått i bølger... såvidt jeg vet... Norge ble en gang mer eller mindre kristnet av Olav den hellige.. hans virkemiddel er vel omdiskutert men det ble iallefall slik at vikingene ble kristne... og Norge fikk kirken... som har forblitt.. og andre menigheter...

likedan er vel i de fleste land at ordet har gått ut i bølger, og med forskjellig virksomhet i alle år... eller tar jeg feil?

likevel ser vi i dag hvordan verde utvikler seg, og jeg tror personlig at Jesus kommer snart, og at vi blir tatt bort før trengselen.. og da mener jeg antikrist, dyrets merke, verdens enhet, total kontrol av myndighetene, med global overvåkning som vi ser trekk av i google earth som nå får 3d bilder.. osv..

jeg vet ikke om det blir noen ny verdenskrig.. men noe er i ferd med å skje... i forbindelse med FN, EU, usa, terrorisme, og flere og flere unnskyldninger til å få en global "enhet" og sånn..

samtidig ser vi klimaet... og om jeg ikke tar feil så har allerede jomfruene sovnet... og trompeten vil snart lyde..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 8-2-2008 kl 00:25


eller har trumpeten blåst og vi skynder oss for å møte brudgommen? ikke vet jeg...

håper jeg har olje til den dagen jeg sovner iallefall...
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen