Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Byen Jeriko
Lexus
Veteran
*****
Innlegg: 636
Registrert: 10-5-2007
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 26-6-2007 kl 11:07
Byen Jeriko


Byen Jeriko

Denne byen er meget interessant i forhold til Bibelens fortellinger om den.
I dag er den bare et ruinfelt kalt El Ariha.
Den er bygd opp og ødelagt en rekke ganger og dateringer som er gjort viser at det er en av verdens eldste byer, ca 7000 år.
Den ble ødelagt i slutten av mellombronsealderen, tidlig i det 16. Århundre f.Kr., bygd opp igjen omkring 1400 f.Kr., og igjen ødelagt omkring 1325 f.Kr.
Dette var visst den siste oppbyggelsen, og byen lå altså i ruiner på den tiden det påståes at Jesus ble født.
Byen ble også kalt for Palmestaden (5.m.34.3) og Menneskesønnen som ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge* i manges sted, var innom denne byen - Og da de drog ut fra Jeriko, fulgte mye folk ham. (Matt.20.28-29) - Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. (Luk.19.1)
(* For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. 1.Pet.1.18)
Mitt spørsmål er:
Har vi blitt lurt til å tro at Jesus har levd for 2000 år siden?

1. Engelen Gabriel ble sendt til byen Nasaret til en jomfru ved navn Maria for å kunngjøre henne at hun skulle bli med barn og føde en sønn. (Luk.1.26-33)

2. Englene er forklart som høstfolk, høsten er forklart som enden på denne tidsalder.
(Matt.13.39)

Begynte endetiden for 2000 år siden?

Opptatt som vi er med å prøve å forstå teksten overser vi en masse innformasjon - som denne:
Engelen (Gabriel) sa til Maria: frykt ikke, for du har funnet NÅDE hos Gud. (Luk.1.30)
Hva skriften sier om nåden:
Og liksom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. (Rom.5.21)

Ikke vet jeg hva galt Maria hadde gjort siden hun fikk nåde av Gud, men det burde jo stått noe om det også?
I den femte måneden ble Elisabet som var ufruktbar (7) med barn, og hun trakk seg tilbake i ensomhet i fem måneder, og sa: Slik har Herren gjort det for meg i de dager da han så til meg for å ta bort min VANÆRE blant mennesker. (Luk.1.24-25 (7))

Her ser det ut til at Herren har gjort noe som har brakt ham vanære som må rettes opp.

Legg merke til at Elisabet og Maria er fortalt sammen, og tiden mellom deres svangeskap er ikke her nevnt.
Den samme historien er å finne i 1.Kong.3.16-28 om de to skjøgene som trådte fram for kongen. (Salomo) De fødte begge et guttebarn, den ene kvinnen fødte 3 DAGER før den andre, men den første lå i hjel barnet sitt, og byttet om sitt med den andre kvinnens.

Det hører også med til historien at Elisabets sønn, døperen Johannes også ble kalt for en profet, og da under navnet Elias. (Matt.11.11-14)
Det var ham som kom til Jeriko (2.Kong.2.4) som en forløper til Jesus, som sa: Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. (Matt.25.36)
2.Krøn.28.15:
Og de menn som er nevnt, kom og tok fangene og kledde alle som var nakne blant dem, med klær som de tok fra hærfanget. De gav dem både klær og sko, mat og drikke, og SALVET DEM. Og alle de skrøpelige blant dem satte de opp på esler og førte dem til Jeriko, Palmestaden, til deres brødre. Så vendte de selv hjem.

Jeg vil med det samme påpeke, siden det står “DE” menn, at Jesus er nevnt som en ætt /sekt. (Matt.11.14-16, Gal.3.16, jeg er veien Joh.14.6 som de kaller en sekt Apg.24.14.

Siden Jesus forut ga seg ut for å være Gud i Guds skikkelse, (Fil.2.6) og vanæret seg for menneskene, kunne han ikke komme tilbake i Guds skikkelse, men ta på seg en tjeners skikkelse, som Guds MEDARBEIDER.
Jeg holder meg til Paulus! - og en annen: Jeg holder meg til Apollos! Er dere ikke da kjødelige?
Hva er da Apollos? Eller hva er da Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren gav enhver.
Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.
Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst.
Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid.
For VI ER GUDS MEDARBEIDERE*. Dere er Guds åkerland, Guds bygning.(1.Kor.3.4-9,*de som omtales)

Så hva skjer videre? Skal Jeriko på ny gjenoppbygges? I de nederste lagene av ruinene (15m under overflaten) finnes spor av en by bygd med hus av teglstein.
Jeg sitter inne med informasjon om en by som blir ført tilbake fra teglstein til marmor, kan det være denne byen? Hvor den første mann er. (Nostradamus)
Michael Drosnin skriver i sin bok ”Bibelkoden 2” om hva den skjulte testen i Bibelen forteller om menneskets skapelse på Lisan (Sittims dal, se Jos.2.1, Joel 3.23.) Det ble skapt i Adam - modellen.
Den gang lot Josva folket sverge denne ed: Forbannet for Herrens åsyn være den mann som går i gang med å bygge opp igjen denne byen Jeriko! Når han legger byens grunnvoll, skal det koste ham hans førstefødte sønn, når han setter opp byportene, skal det koste ham hans yngste sønn. (Jos.6.26)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen