Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Døm ikke?
guten
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 31
Registrert: 9-2-2005
Bosted: nordland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 25-5-2007 kl 11:45
Døm ikke?


Et lite studie over dette med dømming og prøving..

Døm Ikke?

Jak 4:11-12
Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer. Én er lovgiveren og dommeren, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men du, hvem er du som dømmer din neste?

Baktal ikke hverandre. Baktal ikke dine brødre. Ikke døm din bror. Er det slik? Se på vers 4 i samme kapittel:

Jak 4:4
Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

- ”Troløse som dere er!”

- ”Men du, hvem er du som dømmer din neste?” (Jak 4:12)

Fra pennen til samme Apostel, med en avstand på noen få setninger, i nesten samme åndedrett som han sier: ikke døm, så sier han til menighetene han skriver til: Troløse som dere er!

Matt 7:17-20
Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.
Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.

Matt 7:1
Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!

Først er det, ”døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt, ” likevel sier han, ” Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.”

Joh 7:24
Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom!

Først sier Jesus, ” Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!,” men så sier han, ” fell en rettferdig dom!


Jakob motsier seg selv, tilsynelatende. Nå ser det ut som at Jesus motsier seg selv. Jesus sa, ”døm ikke,” så sier han at vi skal gjøre det. Jakob sa at vi ikke skulle dømme, rett etter at han selv gjorde det.

Rom 2:1
Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme.


1.Kor. 5, 3
Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede i ånden, jeg har allerede – som om jeg var hos dere – felt dommen over ham som har gjort dette.

Paulus sier at vi ikke skal dømme, så gjør han det selv.

Jesus sa, ”døm ikke,” men så viser han selv hvordan vi skal dømme.

Jakob sier at vi ikke skal dømme, men så gjør han det selv.

Hvorfor disse motsetningene?

Gud er dommeren

Hvis Gud sier noen plass i Bibelen at noe er galt, også ser vi noen, eller en menighet eller bevegelse gjør det som er galt, så er det ikke vi som dømmer, men det er Guds Ord som dømmer.

Verken du eller jeg skal dømme. Vi skal holde fram det som Gud sier, det som står i Bibelen. ”Dette sier Gud..”

Hebr. 4, 12
For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.


Jakob kaller disse menighetene han skriver til for troløse, fordi at Guds Ord sier at vennskap med verden er fiendskap mot Gud.
( Se for eksempel Joh. 15:19. 17:14-19. 1. Joh. 2:15 )

Paulus sa at Guds Ord sa at personen levde i hor, - det at en mann lever med sin fars hustru. (1.kor. 5:1. 3M 18:8. 5M 27:20)

Om Gud sier klart at noe er galt, så er det ikke meg eller deg som dømmer, det er Gud som dømmer. Det er det som det betyr når Jesus sier: ”døm en rettferdig dom.” Å dømme rettferdig, betyr å dømme med Guds dom, ikke med egen dom.

Vi har ingen rett til dømme en annen person, men når Gud sier hva som er rett og galt, så er det ikke oss som skal dømme, men han.

1.Kor. 14, 29
La to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det.

På engelsk (KJV), samme vers:
Let the prophets speak two or three, and let the other judge.

“Judge” betyr å dømme. Det kommer av det greske ordet ”diakrino”, som også betyr å prøve, teste og skjelne.

1. Joh. 4, 1
Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

Johannes befaler at vi skal prøve åndene om de er av Gud! Og hvordan kan man prøve åndene om de er av Gud? Jo, det er selvfølgelig å se om det som blir sagt forholder seg til Guds Ord, og gjør det ikke det, så er det en falsk profet! Sannhetens Ånd, Den Hellige Ånd, utruster ikke en person til å snakke løgn. Løgnen kommer fra synden og fristeren, løgnens far.


Bedøm om en bevegelse, lærer eller profet er fra Gud.

Vi er ikke lovgiveren og dommeren (Jak. 4, 12, Apg. 10, 42). Vi skal ikke dømme hyklersk, mens vi synder på samme måte (Matt. 7, 1-5). Vi skal ikke dømme og skape splid mellom brødre over mindre viktige saker (Rom. 14.). Men vi skal bedømme, selv om vi ikke liker det ordet i dag. Bedømming krever og medfører at vi er gode ”Berøanere”:

Apg. 17, 11
Og disse (fra Berøa) var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

Vi skal prøve, undersøke, lese Ordet, tillate Den Hellige Ånd å lede oss i avgjørelsen om noe er av Gud.

Paulus sa til Korinterne:

1. Kor. 10, 15
Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier!

Dette er hva Paulus sier om dømming av mennesker i menigheten som er seksuelt umoralske osv.:

1. Kor. 5, 11-13
Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde fra dere!

Johannes sier at vi skal prøve, det betyr også å dømme, bruke vår bedømmelse i samsvar med Guds Ord:

1. Joh. 4, 1
Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

Hvis en person, eller til og med en hel bevegelse er funnet i å ha en annen ånd og falske profeter, så ber Gud oss inntrengende om å ikke bli i den bevegelsen, men forlate den:

Åp. 18, 4
Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

Et av de mest misbrukte skriftstedene i Bibelen er, ”Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt” (Matt. 7, 1). Ethvert skriftsted er viktig å lese ut i fra dets kontekst, om vi virkelig skal forstå den ordentlige meningen bak. I v. 2-5 av det samme kapittelet er det innlysende at v. 1 refererer til hyklersk dømming. En bror som har en bjelke i sitt eget øye skal ikke dømme broren som kan ha en flis i sitt øye. Leksa er klar: du kan ikke dømme en annen for hans synd, hvis du er skyldig i den samme synden.

Dem som klynger seg til, ”Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt”, for å fordømme dem som avslører feil, bør lese hele kapittelet. Jesus sa: ”Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham…” (v. 15). Hvordan kan vi vite hvem som er falske profeter hvis ikke vi dømmer dem med Guds Ord? Om vi vet hvem som er falske profeter, hvordan kan vi feile i å undersøke sauene av disse ”glupende ulver?” Gjennom hele Bibelen finner vi begrunnelse for at de skal identifiseres og avsløres.

EKS. på prøving:
En horkar er beskrevet i 1. Kor. 5, 1-13. Paulus hadde ”felt dommen” over mannen, selv om at han var fraværende, og han sa til menigheten i Korint at det var dem som var ”innenfor” de skulle dømme (v. 12). Det greske ordet for å ”dømme” er det samme her som i Mat. 7, 1. Paulus overtredde ikke ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt,” i dømmingen av mannen, og heller ikke i instruksjonen til menigheten om å dømme. Alt av Paulus dømming var i samsvar og etter Guds Ord.

Er det rett å prøve og å avsløre feil i forkynnelsen i menigheten? JA! Vi skal dømme dem, men med en rettferdig dom:

Joh. 7, 24
Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom!

Vi skal PRØVE dem:

1. Joh. 4, 1: Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

All doktrine og lærere skal prøves på Guds Ord:

Jes 8, 20
Til ordet og vitnesbyrdet! – Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det ingen morgenrøde for dem.

Ethvert budskap, budbringer, og metode skal prøves etter Guds Ord. Kirken i Efesus ble rost fordi at de hadde ”prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.” (Åp. 2, 2).

Kirken i Pergamum ble irettesatt fordi at de hadde tolerert dem som holdt fast ”ved Bileams lære,” og ”ved nikolaittenes lære,” som var Gud imot. (Åp.2, 14-15).

Det er aldri rett å tolerere falske lærere, men de skal prøves etter Guds Ord, og avsløres. Men det er selvsagt at de som vil være ulydig mot Guds Ord, vil prøve å unngå denne læren, at det skal prøves.


Vi skal holde ØYE med dem og VENDE oss fra dem:

Rom. 16, 17
Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!

Dem som fører og lærer i motsetning til Guds Ord skal holdes øye med og vendes fra. Dette krever prøving og dømming i Bibelens lys. Vi kan heller ikke holde øye med dem og vende oss fra dem, hvis vi ikke dømmer dem etter Guds Ord.

Vi skal tale dem strengt til rette:

Titus 1, 13
Derfor skal du tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen.

Dette ble skrevet til Titus, fordi at det var noen som førte folk vill og førte ulykke over hele familier, ved at de forkynte falsk lære. (v.10-16).
I tiden vi lever i, er det kommet mange falske profeter som fører ulykke over hele familier med falsk lære. Skal vi sitte stille ved siden av, mens de gjør dette, uten å advare og formane mennesker om å unngå deres lære? Nei, den trofaste Herrens tjener skal ”holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot.” (Titus 1, 9).

Vi skal ikke ta del med dem, eller ha felleskap med dem:

Ef. 5, 11
Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

Å refse betyr å irettesette, påtale skarpt. Hvordan kan vi lyde dette skriftsted uten at vi prøver dem med Guds Ord?

2. Tess. 3, 6
Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn: trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig, og ikke etter den lære som dere mottok fra oss.

Vi skal trekke oss fra dem som fører og lærer det som ikke er i overensstemmelse med Guds Ord. Konteksten viser klart at lydighet til rett lære er det som Paulus har i sinne, for han sier, ”dersom noen ikke vil lyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror.” (2. Tess. 3, 14-15). Paulus formante Timoteus til å ”fly bort fra alt dette”(v.11), fra dem farer ”med fremmed lære..”(1. Tim. 6, 3-5).

Vi skal VENDE oss fra dem:

Med tanke på de siste dager, skriver Paulus til Timoteis at noen skal ha ”skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft”. ”Slike skal du vende deg fra”, ”for slike mennesker kan aldri ”komme til sannhets erkjennelse.” (2. Tim. 3, 5,7).

Hvordan kan vi vende oss fra dem, hvis vi ikke identifiserer dem? - Dette krever at deres budskap blir prøvd opp imot Guds Ord. En sann forkynner skal i sin tjeneste gjøre som Paulus skriver til Timoteus: ”Forkynn Ordet! Vær rede i tide og i utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære” (2.Tim. 4, 2). Dette er vanligvis en upopulær og utakknemlig oppgave, men det er plikten til en mann som er kalt av Gud. Hvis en bevegelse ikke forkynner evangeliet, så har den bevegelsen ikke noen virkelig kraft, for evangeliet ”er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.” (Rom. 1, 16). Oppvisningene av kraft i en falsk bevegelse er falske tegn og under. Den virkelige kraften hos Gud, er kraften til å forandre liv gjennom ordet om korset, for ordet om korset er en Guds kraft til frelse (1. Kor, 1:18; 24.). Det blir glede blant Guds engler når en synder omvender seg. Det nevnes ikke noe sted i Bibelen at engler gleder seg over tegn og under. De vet hva et virkelig mirakel er.

Vi skal IKKE ta imot dem i våre hus:

2. Joh. 1, 10-11
Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som bli i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Det er ingen tvil om at dem som Johannes snakker om, er ”Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære..”(v.9). Ved radio, TV, musikk og litteratur har i dag falske profeter og falske lærer fått innpass i mange kristne hjem. Det skulle ikke vært.

Vi skal vise FRA oss VRANGLÆRERE:

Titus 3, 10
Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham en gang og en gang til.

Vi skal være påpasselig overfor dem som forkynner et annet evangelium. Paulus advarte om dem som forkynte ”en annen Jesus … en annen ånd … eller et annet evangelium” (2. Kor. 11, 4). Hvordan kan vi kjenne dem hvis vi ikke dømmer deres Jesus, deres ånd, og deres evangelium etter Guds Ord? Paulus kalte slike forkynnere for ”falske profeter, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler” (2. Kor. 11, 13). Han forklarer i v. 14-15 at disse forkynnerne er Satans tjenere.

Paulus advarte Galaterne om dem som ”vil forvrenge Kristi Evangelium.” Han sa også, ”Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! (Se Gal. 1, 6-9). Mange forkynner i dag et forvrengt evangelium. Dem som lærer frelse av kun dåp, eller av gjerninger, eller av tegn og under, eller fornekter Kristi lære, de lærer et forvrengt evangelium. Ifølge noen skal vi samarbeide med dem i evangelisering og kristent arbeid. Hvis vi feiler i å avsløre disse profetene, så har vi sviktet Kristus og hans evangelium.

Vi skal SKILLE oss fra dem:

2. Kor. 6, 17
Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere.

Dette gjør det klart. Guds folk skal gå ut fra frafall og villfarne veier. Hvordan kan Bibeltroende kristne bli værende i en bevegelse som bringer demonisk kontroll inn i kirkene i verden, som ødelegger familier, som bringer mareritt til barna, som bringer epilepsi og andre abnormiteter til ellers friske individer, og som bringer læren om den ”andre velsignelsen” til en helt ny lov, hvor det er sånn at hver kristen nå må vise fram demoniske manifestasjoner for å bli betraktet som hellig?

Det er urovekkende at en profet i flere sammenhenger i dag kan være ukorrekt og fremdeles bli regnet for en sann profet. Bibelen er klar: Om en profet ikke har hørt fra Gud, så er han en løgner og vi skal ikke lenger høre på ham, og Gud skal dømme han.

2. Pet. 2, 1-3
Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktete ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke.

Dersom en person er en falsk profet, så er han også en falsk lærer, og vice versa. ”Sannhetens Ånd” utruster ikke en person til å snakke løgn. Løgnen kommer fra synden og fristeren, løgnens far (djevelen).

1. Tim. 6, 3-12
Dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til gudsfrykt, da er han oppblåst og forstår intet. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, og ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta med oss noe herfra. Har vi mat og klær, så skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner!

2. Tim. 4, 3-5
For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. Men vær edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.

Hvordan skal du kjenne det ord som Herren ikke har talt? Om falske profeter sier Bibelen tydelig:

5M 18:20-22
20 Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø.
21 Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt?
22 Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Jeremia 23, 16-18
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?


Vi skal prøve åndene om de er av Gud (1.Joh. 4, 1). Vi skal prøve profetenes tale (1.Kor. 14:29.). Vi skal kjenne på fruktene om noen er falske profeter (Mat. 7, 15-16).

1. Tess. 5, 21
Men prøv alt, hold fast på det gode.

Disse befalingene om å prøve gjelder alle kristne. Alle kristne skal gjøre det.

Jesus sa: ”Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg.”
Joh 14:21

Om du ikke prøver, så feiler du også å holde Jesu bud. Hvis du lar være å prøve de falske profeter, så lar du dem fortsette med å gi mennesker ord fra deres eget kjød eller fra Satan. ”Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange,” sa Jesus. Hva er prisen de forførte må betale? - Det er en evighet borte fra Gud. Vi må ta disse befalingene på alvor. Vi skal si fra hvem som er falske profeter.

Paulus sier:

Apg. 20:28-31
Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.
Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.

Jesus sier:

Mark 14:38
Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Matt 24:4
Se til at ingen fører dere vill!


Vi er kalt til å være lys og salt i denne verden. I lyset avsløres. Det er ikke mørke i lyset. ”Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham,” 1. Joh. 1, 5. Det sanne lys er Jesus (Joh. 1, 9). Og Ordet er Jesus (Joh. 1, 1; 14.) Og da kan vi også si at Ordet er det sanne lys, fordi at Jesus er Ordet. Og når dette lyset får lyse opp, når Ordet får lyse opp, når Jesus får vise hva som er sant eller ikke, så er det han som dømmer og avslører.


Joh 5:22
For heller ikke dømmer Faderen noen, men har overgitt hele dommen til Sønnen.

Den endelige beslutningen av et menneskes destinasjon, om det skal tibringe evigheten i himmelen eller i helvete, det er det kun Jesus som vet. Èn er lovgiveren og dommeren, det er Gud alene. En gang skal han dømme hvert menneske, og hvert et kne skal bøye seg for ham, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Åp 20:11-15
Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.
Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.
Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Sal 96:10-13
Si blant hedningene: Herren regjerer, og jorden står fast, den rokkes ikke, han dømmer folkene med rettvishet.
La himmelen glede seg og jorden fryde seg, la havet bruse og alt det som fyller det!
La marken fryde seg og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen
for Herrens åsyn! For han kommer! Ja, han kommer for å dømme jorderike. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med trofasthet.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-5-2007 kl 21:08


Veldig bra og viktig innlegg :)«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen