Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Frelse - hva er det?
Allan
Medlem
**
Innlegg: 60
Registrert: 15-8-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2007 kl 15:46
Frelse - hva er det?


I dagens kristenhet har sentrale ord som frelse, nåde, gjerninger, rettferdighet, synd osv. flere betydninger, alt etter hvem man spør.

Hva er frelse i Bibelen? Hvordan oppnår man frelse? La oss se litt på dette ordet slik det er brukt i Bibelen. Mange tekster snakker om frelse uten at de sier så mye om hva frelsen egentlig er for noe. Jeg håper at andre her vil utfylle min oversikt og gi kommentarer. Tekstene er i denne omgang kun fra NT

Ordet frelse kommer fra det greske ordet soteria. Verbet å frelse kan bety å redde, gjøre helt, helbrede, beskytte, utfri.

Frelse - helbredelse av sykdom
- Matt 9,29 - "Din tro har frelst deg. Og kvinnen ble helbredet i samme stund"

Frelse - redning fra fare
- Matt 27,42 "seg selv kan han ikke frelse"
- Matt 8,25 "Herre frels! Vi går under"

Frelsen i Jesus - her og nå
- Ef 2,8 "For av nåde ER dere frelst"
- 1Tim 1,9 "Han er den som har frelst oss"
- Tit 3,4.5 "frelste han oss.."

Frelsen i Jesus - i fremtiden
- Heb 9,28 "så skal Jesus... annen gang bli åpenbart... til Frelse for dem som venter på Ham"
- Matt 10,22 "den som holder ut til enden, han skal bli frelst"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Siggen
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 152
Registrert: 30-12-2004
Bosted: Enebakk
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2007 kl 16:18


For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom. 10, 9, 10.
Og alle som tok i mot Ham gav Han retten til å bli Guds barn

siggen
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Bror
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 829
Registrert: 28-11-2004
Bosted: Ser Senja
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2007 kl 16:30
Han som byttet plass med oss.


I fortellingen om Jesus møter vi også den underlige skikkelsen Barabbas. Det var han som fikk oppleve evangeliet anskueliggjort i sitt eget liv uten selv å ha et eneste ord med i laget. Uforskyldt fikk han oppleve at den ene uskyldige tok hans plass og ble gjort til den ene skyldige.
Han så selv at denne mannen ble ført bort for å bli korsfestes - og han selv ble befridd fra lenkene og erklært for fri.

Ordet frelse betyr "fri hals" og har sitt opphav i det som skjer når en fange settes fri fra sine lenker. Derfor tror eg beretningen om Barrabbas bærer bud om Guds frelse som er tilveiebrakt for alle "røvere". Hovedelementet er stedfortredelse.

Det er lettere for det naturlige menneske å søke og identifisere seg med Bibelens troshelter og deres bragder enn å kjenne seg igjen i Barrabbas. Men forutsetningen for den store troserfaringen, evangeliets paradoks, er jo nettopp å kunne se oss selv i Barrabbas, og se den uskyldige og syndfri Jesus ta vår plass og bli ført bort, mens vi går fri. Det var dette som var Menneskesønnens agenda da Gud ble menneske.

Det er dette eg først og fremst regner som frelse, selv om ordet også brukes i andre sammenhenger.

mvh Bror
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren
Allan
Medlem
**
Innlegg: 60
Registrert: 15-8-2006
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-1-2007 kl 16:36


Det er selvfølgelig frelsen i Jesus som det nok er flest forskjellige synspunkter på.

Frelse - fra hva?
- Matt 1,21 "Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder"

Frelse - hvordan oppnås frelse fra synd?
- Apg 2,21 "Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst"
- 2Tim 3,15 "frelse ved troen på Kristus Jesus"
- 2,14 "Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?"
- Mar 16,16 "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst"
- Rom 10,9 "dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst"
- Luk 1,77 "for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse"
- 2Kor 7,10 "For bedrøvelsen efter Guds sinn virker omvendelse til frelse"
- 2Tess 2,13 "frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten"
- Heb 5,9 "blev han [Jesus] ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham"
- Matt 24,13 "den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst"
- 10,9 "Jeg er døren; den som går inn gjennem mig, han blir frelst"
- Rom 5,10 "bli frelst ved hans [Jesu] liv"
- Tit 3,5 "..frelste han oss.. ved badet til gjenfødelse og fornyelse av Den Hellige Ånd"
- Ef 2,8 "av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave"
- 1Tim 2,15 "hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet"

De fleste av sitatene her er skrevet av Paulus, og kan i utgangspunktet synes som motsigelser for noen. For å oppnå frelse inngår elementer som f.eks. tro, bekjennelse, tilgivelse, omvendelse, dåp, fornyelse av sinnet, helliggjørelse, nåde, lydighet, utholdenhet.

Er det noen som har kommentarer til dette?

[Redigert den 14-1-2007 av Allan]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen