Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: I Guds tempel
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-10-2006 kl 00:44
I Guds tempel


Det er så langt jeg kan se en mulighet for at det tempel som ifølge Skriften i den siste tid skal okkuperes av Den Lovløse kan være menneskehjerte. Denne lovløshet omtales i 2 Tess 2. At templet kan være menneskehjerte ser vi av Ef 2, 21 – 22: ”Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.”

Synes derfor det er litt interessant å se om det er noe i dag som har plass i dette tempel og som samtidig bryter fellesskapets lov. Det er det faktisk. Israel. De er selvfølgelig ikke alene om å bryte FN resolusjoner / internasjonale lover. Men det som gjør det interessant er at de samtidig ser ut til å ha fått en framskutt plass i Guds tempel. Skriften kan melde at når Den Lovløse / Antikrist kommer vil han også ta sete i dette tempel. Israel og Antikrist. Kanskje er det en sammenheng.


---
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 27-10-2006 kl 13:13
Syndens menneske - Den Lovløse


Ja, dette er interessant, selv om jeg nok har en annen oppfatning enn deg.

Å være lovløs i denne sammenhengen tror jeg er å være uten Loven, Guds Ord.

FN holder kanskje internasjonale lover, men de bryter Guds lover og Hans Ord ved å ikke gi Israel rett til deres Gudgitte land.

I KJV kalles den Lovløse for "the Wicked", altså den ondskapsfulle eller onde. Syndens mann blir også brukt, eller "The man of sin".

I lys av det som står om Antikrist i Åpenbaringen tror jeg at det er snakk om en person. En person som vil være knyttet til Skjøgen og hennes døtre. Slik jeg ser det er skjøgen den Katolske Kirke (moderkirken, the holy mother Church of Rome) og døtrene er de protestantiske konfesjonene som har blitt født ut av henne, og som nå (gjennom Verdenskirkerådet og den økumeniske bevegelsen) er på vei tilbake til henne.

Mannen som bl.a. Martin Luther og John Wesley trodde var den Lovløse var paveembetet. Jeg deler deres oppfatning, men vil legge til at jeg tror ikke den Lovløse har blitt manifistert ennå, altså trådt inn i sin rolle til fulle, eller hvem han er.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 27-10-2006 kl 18:15


Tror egentlig ikke det behøver å være den helt store motsetning mellom det å bryte internasjonale lover og det å bryte Guds lov. Internasjonale lover er nemlig ikke oppstått i et vakuum. Brud på felles lov vil derfor også ofte være brudd på Loven / Guds ord.


---
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-10-2006 kl 17:19


Når man skal fastsette tidspunktet for ankomsten av den lovløse/fortapelsens sønn, gir Paulus oss viktige antydninger i disse versene:

2. Tess. 2:2 La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.

Den lovløse/fortapelsens sønn skal altså ifølge Paulus komme samtidig med et frafall og før Herrens Dag. For å fastsette dette tidspunktet mer nøyaktig, kan vi se dette i forhold til bryllupsprosedyren.

Før brudgommen kommer tilbake og Herrens Dag begynner, er brudgommen borte for å forberede et sted. I begynnelsen av denne perioden kommer de to vitnene som signerer ekteskapskontrakten. De kan sammenlignes med Moses og Elijah ifølge Åp. 11.

Kommer den lovløse/fortapelsens sønn i forbindelse med et frafall rett før de to vitnene kommer? Vi vet fra Åp. kap. 11 at de to vitnene har makt til å sende alle slags plager over jorden og kjempe mot sine fiender og Dyret.

Nei, for ifølge Paulus så tas det et oppgjør med den lovløse/fortapelsens sønn ved gjenkomsten:

2. Tess. 2:8 Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.

Den lovløse/fortapelsens sønn må altså vise seg helt på slutten av den tiden brudgommen er borte for å forberede et sted og rett før Herrens Dag begynner og lenge etter at de to vitnene har startet sitt virke.

Hva tror dere frafallet er og hvem er den lovløse/fortapelsens sønn?


[Redigert den 29-10-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-10-2006 kl 18:16


Hvem er disse ”to vitnene” du snakker om Taurus.
Har de noe navn?
Hvor er de beskrevet?
Takk.

---
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-10-2006 kl 19:26


gana,

når Jesus forklarte hendelser forbundet med Lammets bryllup tok han utgangspunkt i den gamle jødiske bryllupsprosedyren. Deler av denne bryllupsprosedyren finner du spredt rundt i NT i utsagn av Jesus. Bryllupsprosedyren var slik:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem. Etter hvert vil det følge på brudepiker.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

To vitner signerte ekteskapskontrakten før brudgommen dro bort for å forberede et sted (pkt. 4). Jeg er ikke i tvil om at de to vitnene som omtales i Åp. 11 er de to vitnene som har med Lammets bryllup å gjøre når Jesus bruker uttrykket "mine to vitner" i Åp. 11:3.

Dyret, som de to vitnene kjempet mot, må ha eksistert etter at Johannes fikk åpenbaringen ca. år 95 e. Kr. og før slaveriet ble avskaffet, fordi at på Dyrets tid eksisterte kategoriene frie og slaver, ifølge: Åp., 13:16 ...frie og slaver...

Når slaveri nevnes idag, dreier det seg om kriminelle forhold, eksempelvis salg av kvinner i forbindelse med sexindustrien. "Trafficking" er betegnelsen på dette. Frie mennesker og slaver er ikke lenger legitime samfunnskategorier verden over og vil ikke bli det i fremtiden. Dyret må derfor ha eksistert tidligere i historien.

Så må vi finne den geografiske plasseringen av Dyret. Den er fastsatt i følgende vers:

Åp., 13:2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt.

Det har på samme tid likheter med tre andre dyr, leoparden, bjørnen og løven. Disse tre dyrene kjenner vi fra Daniels bok i GT der leoparden var Aleksander den stores imperium, bjørnen var Persia-Media og løven var Nebukadnesars imperium, Babylon.

Dyret må med andre ord i tidsrommet fra år 95 e. Kr. (Johannes Åpenbaring) og frem til at slaveriet ble avskaffet ha vært et kjemperike i Midt-Østen.

Da kan du vel tenke deg hvem ett av disse to vitnene var, han som kan sammenlignes med Moses.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 29-10-2006 kl 21:28


Ok. Dette var forholdsvis nytt for meg - selv om jeg har en fornemmelse av at du også har vært inne på dette med de to vitnene i andre tråder tidligere. Ser at det står noe om to vitner i Åp 11, 3 - men kan ikke se at det er angitt noe nærmere hvem de er? Så om du eller andre skulle du sitte inne med noe innside innformasjon om dette er det vel like greit komme med navnene?

Ellers så spør du i ditt første innlegg hva vi tror frafallet er. Selv vil jeg komme med et eksempel. Det dreier seg om Guds tempel – menneskehjerte. Har nemlig hørt enkelte som definere hvem som er sann kristen mer ut fra forholdet til staten Israel enn ut fra forholdet til Herren Jesus. Det mener jeg kan stå som et eksempel på gryende frafall. Herren gir nemlig ikke sin ære til noen andre (Jes 48, 11). Selv ikke til staten Israel.

---
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 31-10-2006 kl 10:30


gana,

det ene vitnet var han som uttalte følgende vers, altså Muhammed:

Koran, 27:82. And when the word is fulfilled concerning them, We shall bring forth a beast of the earth to speak unto them because mankind had not faith in Our revelations. (Pickthall)

og på norsk:

Koranen, 27:82. Og når Ordet er oppfylt overfor dem, skal Vi frembringe et dyr opp fra jorden for dem og som skal tale til dem fordi menneskeheten ikke har hatt tro på Våre åpenbaringer.

Det andre vitnet var hans svigersønn Ali.

---

Når det gjelder frafallet, så måtte det være et frafall fra noe som også eksisterte på Paulus' tid og måtte være kjent allerede da siden han nevnte det, nemlig troen. Hvis vi nå går langt fremover i historien etter Paulus, mot slutten av den perioden der brudgommen er borte for å forberede et sted, for å finne et massivt frafall fra troen, så skjer det ikke noe dramatisk før den franske revolusjonen og Napoleon Bonaparte. Han er derfor en sterk kandidat til å være den lovløse/fortapelsens sønn.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2006 kl 17:52


gana,

jeg vil følge opp dette med fortapelsens sønn. Legg merke til likheten mellom disse to avsnittene fra Bibelen:

2. Tess., 2:3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

og:

Dan., 11:36 Kongen skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt, må fullføres.

Hvis nå alle disse versene dreier seg om samme person, noe som jeg tror, så viser teksten videre i Dan. 11 at dette er en rebelsk konge med stor tro på seg selv og som drar med store flåtestyrker og krigshærer til Midt-Østen på krigseventyr og tar med seg bl. a. skatter fra Egypt i endetiden.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
gana
Storposter
*******
Innlegg: 2199
Registrert: 21-7-2003
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-11-2006 kl 22:37


Ok. Takk for info Taurus :up:
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 29-11-2006 kl 09:56


Sitat:
Opprinnelig postet av gana
Synes derfor det er litt interessant å se om det er noe i dag som har plass i dette tempel


Hvem som i dag tar seg til rette på tempelhøyden er velkjent. Det er beskrevet på bl.a. http://www.har-habayt.org/destruct.html . De som fulgte med på nyhetene under spetakkelet rundt muhammed-tegningene så disse folkene i aksjon MIDT PÅ TEMPELHØYDEN (!!!), hvor de demonstrativt tråkket på norske, danske og israelske flagg lagt ut foran de TRE (!) moskeene de har bygd der oppe.

Disse folkene jobber på spreng for å ødelegge alle spor etter Templet. Jøder hindres adgang - ikke tale om engang å få bygge en liten synagoge der.

Hilsen Soneh Chamas
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 10-2-2007 kl 00:18


Sitat:
Det er så langt jeg kan se en mulighet for at det tempel som ifølge Skriften i den siste tid skal okkuperes av Den Lovløse kan være menneskehjerte.


Jeg tror du har rett i dette, gana. Personen Den lovløse okkuperer menneskehjertene ved at hans mentalitet sprer seg vidt og bredt i det frafallet som Paulus nevner i 2. Tess. 2, slik jeg ser det.

Mange tror vel at det tempelet som nevnes av Paulus, er et tempel som skal reises på tempelhøyden i Jerusalem og at Den lovløse skal ta plass der. Men så lenge tempelhøyden er forseglet med de moskéene som er der, vil det ikke bli bygget noe tempel der.

Hvis noen skulle prøve å rive moskéene på tempelhøyden, tror jeg det vil bli et ragnarokk i området.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 11-2-2007 kl 22:36


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Dyret, som de to vitnene kjempet mot, må ha eksistert ... før slaveriet ble avskaffet, fordi at på Dyrets tid eksisterte kategoriene frie og slaver, ifølge: Åp., 13:16 ... Frie mennesker og slaver er ikke lenger legitime samfunnskategorier verden over og vil ikke bli det i fremtiden. Dyret må derfor ha eksistert tidligere i historien.


Det står vel strengt tatt ikke i Åp 13:16 at frimenn og slaver skal være "legitime samfunnskategorier verden over" når profetien oppfylles? Man kan vel i praksis ha et skille likevel?

Uansett, gamle uvaner dør langsomt:

Sitat:
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_Slavery
It was in the early 20th century (post World War I) that slavery gradually became outlawed and suppressed in Muslim lands, largely due to pressure exerted by Western nations such as Britain and France (although the extent to which it died out and/or flared up again is disputed).


Som vår alles kjære rettroende palestina-araber Abu Laban (nu avdød - måtte han hvile i fred :saint: ) har vist oss, har vi heller ingen garanti for at selv de mørkeste sider av den mørkeste middelalder er et tilbakelagt stadium i historien.


Hilsen Soneh Chamas
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 12-2-2007 kl 01:32


soneh,

som du ser av Åp., 13:16 så nevnes frie og slaver i samme åndedrag som små og store og rike og fattige. Alle disse kategoriene må da kunne være observerbare og vanlige kategorier i Dyrets område. Når noen er slaver i Dyrets område, har de dermed akseptert status som slaver i dette samfunnet. Dette gjelder også bakover i historien forut for Dyret, slik jeg tolker Åp., 13:16.

Den tidsmessige plasseringen av Dyret har jeg også tatt opp i andre tråder der Dyret har sin tid i siste halvdel av Nebukadnesars billedstøtte i tråden:

http://www.apologetisk.net/forum/viewthread.php?tid=554

og i samme periode som de to vitnene og den falske profet i tråden:

http://www.apologetisk.net/forum/viewthread.php?tid=1606
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen