Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Joel 2 og 3
ehasting
Medlem
**


Avatar


Innlegg: 144
Registrert: 5-7-2006
Bosted: Drammen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2006 kl 12:06
Joel 2 og 3


Hei,

Er denne profetien oppfyllt? Hvilken tidsperiode handler den om?

Bakgrunnen for at jeg spør er at jeg på en side til en som kaller seg profet bruker dette som et argument for hans "ministry"
Sitat:
The definition of restoration means to return to the original condition. We can walk once again with God, as Adam did, hearing His words and understanding His plan for us, when we know what and who God has called us to be. Joel 2:23 gives a clear picture of the three significant aspects of restoration:
• Wheat symbolizes the Word or Revelation of God.
• Wine symbolizes the Presence of the Holy Spirit.
• Oil symbolizes the Anointing.


Sitat:
Joe 2:28 (3:1) Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;


er jo profetien som ble oppfylt på pinsedagen (som Peter sier i sin tale).
Sitat:
Act 2:16 men dette er det som er sagt ved profeten Joel:
Act 2:17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;Så ihvetfall frem til 2:28 anser jeg profetien som oppfyllt, eller er det sånn at vi er inni den siste tiden enda.. derfor står profetien på vent.. (som må være den eneste forklaringe jeg har på at folk kan bruke dette verset som bevis på profetembete, bl. annet.)
Sitat:

Joe 2:32 (3:5) Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av undkomne, således som Herren har sagt, og blandt de undslopne skal de være som Herren kaller.

Dette ble vel oppfyllt for nesten 2000 år siden etter pinsedagen? eller er det også aktivt enda... vi vet jo at ikke alle som påkaller herrens navn blir frelst.. eller blir de?

Hvis det er så at Joel 2:28 er oppfyllt så er profetens argument egentlig bare tull, siden den delen av profetien er allerede oppfyllt (jeg går utifra at en profetien i joel er linjær, og ikke hopper frem ogtilbake som man ønsker i teksten.. da hadde det ikke vært særlig god profeti)

Noen som har litt mer lys over denne profetien? har bare masse spørsmål.. men ikke noe 100% svar selv :P

mvh
Egil

[Redigert den 14-9-2006 av ehasting]

[Redigert den 14-9-2006 av ehasting]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-9-2006 kl 20:01


Har ikke så mange tanker om dette sånn umiddelbart,
men jeg kan jo gjengi hva andre har sagt om disse avsnittene:

Lundes Bibelkomentar:


Sitat:

Joel 2:12-17. Kall til omvendelse.
Hos Joel er det ikke så mye konkret beskrivelse av synd (utenom Joel 1:5). Hovedvekten legges på at alle mennesker kalles til å få sitt forhold til Gud i orden, Joel 2:16. Omvendelsen må skje i hjertet, ikke bare i ytre form, og den er grunnlagt på Herrens miskunnhet og nådeløfte, Joel 2:12-14.
Joel 2:18-20. Frelsen.
Det er Herren som kaller mennesker til omvendelse, Joel 2:12, og han tar seg av dem som vender om, ved å gi dem utfrielse og frelse. Joel 2:20 kan forstås enten typisk som utfrielse fra gresshoppeplagen eller fra det babylonske fangenskapet, eller som en framtidig utfrielse, jfr. Esek 38-39. Sak 14:12ff
Joel 2:21-27. Frelsens tilstand.
Også dette avsnittet kan tolkes på forbilledlig måte, eller (sammen med Joel 3:1-5) som en profeti om framtidig frelse. Frelsen iinnebærer at Gud tar bort frykten og gir glede, Joel 2:21-23, at han skaper nytt liv der alt var ødelagt (jfr. gresshoppenes ødeleggelse) og gir alt som trengs i overflod, Joel 2:24- 26); og at en får leve i samfunn med Herren og ha et evig håp, Joel 2:27.
Den andre setningen i Joel 2:23 er blitt oversatt på forskjellig vis. Den inneholder et ord som kan oversettes med 'høstregn' (som 1978-overs.). men siden det til forskjell fra de andre ordene for regn har bestemt artikkel og står tilknyttet uttrykket 'til rettferdighet', synes det rettere å oversette i samsvar med ordets vanlige betydning, 'læreren' (1930-overs.). Det må da forstås enten om profeten selv og hans forkynnelse, eller - noe som synes mer rimelig - som en profeti om Messias, jfr. Jes 42:1. 61:3.

Joel 3:1-5. Ånden blir gitt til de frelste.
Ordet 'deretter', Joel 3:1, ('engang' i 1978-overs, er unøyaktig) ser ut til å vise at utgytelsen av Anden kommer etter at frelsen 'først' er fullført, jfr. Joel 2:23, (1930-overs.). Ånden skulle bli gitt til alle de omvendte, og dette løftet ble oppfylt på pinsedag, Apg 2:16-21, 33. Det som sies om himmeltegn, Joel 3:3-4, kan synes å peke framover mot Jesu gjenkomst, jfr. Joel 2:10. 3:20. Jes 13:10. Esek 32:7. Matt 24:29. Luk 21:25, men i denne sammenhengen er det nok heller tale om det som skjedde da Jesus ble korsfestet, Mark 15:33. Luk 23:44f. Avsnittet avsluttes med løftet om frelse, Joel 3:5, for Åndens gjerning var jo nettopp å bringe mennesker til tro på Frelseren.
Joel 3:6-26. Den endelige avgjørelsen.
Dette betyr dom over hedningefolkene, som har satt seg opp imot Herren, Joel 3:20, og frelse, fornyelse og vern for Guds folk, Joel 3:7, 21-26. Avsnittet har vært tolket på forskjellig vis: (1) Som en billedlig skildring av Israels/Judas seier over sine fiender i GTs tid. (Men dette synes unaturlig, både ut fra uttrykksmåten her og sammenlignet med lignende profetier hos andre profeter.) (2) Om den eskatologiske kampen. (3) Om misjonens tid. En del av utsagnene ser ut til å peke framover mot endens tid, sml. Joel 3:7a med Sak 14:2. Esek 39:2, og Joel 3:18 med Åp 14:14-20, mens andre kan passe vel så godt som billedlige uttrykk for evangeliets virkning i verden, sml. f. eks. Joel 3:23 med Esek 47:1ff og jfr. til Amos 9:11ff. Kan hende har vi her er et sammentrengt profetisk perspektiv over tiden fra Jesu første komme til hans gjenkomst. Hedningefolks motstand mot Herren skildres med ord som er det motsatte av profetier om frelse, Joel 3:15; sml. Jes 2:4. Mika 4:3. 'Josafats dal' er neppe et stedsnavn, men et billedlig uttrykk for Herrens dom, (Josafat betyr 'Herren dømmer'), på bakgrunn av 2Krøn 20. Javan, Joel 3:11 er Hellas (Ionia), som var kjent fra gammelt av som et land langt borte, jfr. 1M 10:2. Esek 27:13.
Boken slutter med å tale om samfunnet med Herren, og det vern og den velsignelse han gir, Joel 3:21-26.


(Synes forøvrig som om noen bibeloversettelser har kap 2 og 3 i samme, mens andre har delt dem i to kapitler. Det er dette som gjør at vers 2.28 ikke eksisterer i min bibel, men står det samme som i min bibels 3.1 Er det som ligger i parantes nummereingen i ditt innlegg. Tenkte bare å spesifisere hvis noen lurte på hva dette var. henvisningene til kapittel 3 og diverse vers i utdraget fra Lundes Bibelleksikon vil da tilsvare kapittel 2 og senere vers (fra og med vers 28) i noen andre Bibler. )
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
soneh-chamas
Seniormedlem
***


Avatar


Innlegg: 212
Registrert: 25-4-2006
Brukeren er frakoblet

Humør: Ved ånd og ved avmakt

[*] opprettet den 4-11-2006 kl 17:54


Sitat:
Opprinnelig postet av ehasting
Er denne profetien oppfyllt? Hvilken tidsperiode handler den om?


Det er visst en vanlig mening at profetiene i Bibelen skal ha en "dobbel" oppfyllelse.

Synes jeg ser ganske mye "dualitet" av forskjellig sort gjennom hele Skriften. Det er mulig noe av dette skyldes Israels klima, med førstegrøden om våren og hovedgrøden om høsten. Det er en god del både åpenlys og mindre klar allusjon til dette i Skriften.

Profetier som gjelder den lille "førstegrøden" får da naturlig en større oppfyllelse m.h.t. "hovedgrøden" senere.

Hilsen Soneh Chamas

[Redigert den 4-11-2006 av soneh-chamas]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen