Apologetisk Forum
Ikke pålogget [Logg inn ]
Gå til bunn

Utskriftsversjon  
Forfatter: Tittel: Helligdommen renses
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-2-2006 kl 14:53
Helligdommen renses


I dette verset fra King James-bibelen står det at helligdommen skal renses:

Dan 8:14 And he said unto me, Unto two thousand and three hundred days; then shall the sanctuary be cleansed.

Ifølge min overbevisning peker dette mot året 1844. Så kan man spørre seg hva helligdommen renses med i dette tilfellet?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-2-2006 kl 17:44


Adventistene har jo sin forklaring på det ;)

Når det gjelder "oss andre", så har jeg vel faktisk ikke hørt noen voldsomme utgreininger. Men skulle tru at det (som alt annet;) for oss lutheranere. (glimt i øyet og selvironi osv), ) tolkes som Jesu renselse, og innføringen av de troende som Guds tempel. (Vi er jo voldsomme til å ende opp på golgata og med korset uanset hvilket Bibelvers man starter med :D )
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-2-2006 kl 18:54


Taurus tenker på sin verdslige Gud, Bahai troen som skal forene alle troende i den nye verdensordenen. Der er ikke Jesus den eneste veien man blir frelst like godt igjennom inkarnesjonen Gandhi som norrøn tro.

Bahai rel. har godt fotfeste i FN og deres programfestede religiøse plan for verden. Mere om det kan leses hos skriftene til Helena Petrova Blatvaski og hennes etterfølger Alice Ann Bailey. Bahai støtter dette arbeidet og deres tro er iflg.Baileys skrifter Luciferstøttende og spiritistiske. De arbeider direkte bevist for at Lucifers styre skal samle og ta over denne verden og dette har FN programfestet!

Bahai har idag eget bønnerom i FN bygget hvor man ber på denne måte "I AM" "I AM" "I AM", etc.. De har over 800 delegerte i FN.

Bare søk på disse forfatterne og Bahai sammen eller hver for seg. Snakk om antikrist!
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 24-2-2006 kl 21:59


Sitat:

Taurus tenker på sin verdslige Gud, Bahai troen som skal forene alle troende i den nye verdensordenen.


Går ut i fra at Taurus tenker på noe innenfor Bahai troen ja.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-2-2006 kl 02:14


Kristnerd,

det er nok noe innenfor bahá'í-troen jeg tenker på.

Da Daniel fikk denne profetien var det eneste kjente middelet til å rense helligdommen med, offerblod. De største endringene som har skjedd siden Daniels tid og frem til 1844 i forbindelse med rensingen av helligdommen er følgende:

- Tempelet i Jerusalem og prestetjenesten der eksisterte ikke lenger i 1844.

- Dyreofringer forekom ikke lenger i 1844.

- Den renselsen som i gammel tid bare gjaldt Israelsfolkets synder, må pr. 1844 gjelde hele verdens synder.

Her er forklaringen på renselsen av helligdommen etter 1844 i hht. bahá'í-troen:

Báb

Báb var forløperen til Bahá’u’lláh (”Guds Herlighet”) og hadde en døperen Johannes-rolle. Titelen Báb betyr ”Døren” eller ”Porten”. Báb led martyrdøden i juli 1850, 30 år gammel. Her følger en kort innledning om Bàb og deretter beretningen om hans martyrdød:

Hvem var Báb?

Den 22. mai 1844 proklamerte en ung mann som hadde tatt titelen Báb (som betyr: ”Døren” eller ”Porten”) til sin første disippel at han var Den lovede i alle hellige skrifter.

”Sannelig, sannelig, daggryet av en ny dag er kommet. Den lovede har besteget tronen i menneskenes hjerter. I sine hender holder han det mystiske beger, udødelighetens kalk. Velsignet er de som drikker av den!”, var blant Bábs første ord denne minneverdige kvelden.

Han kunngjorde at daggryet av en ny dag i menneskehetens religiøse historie var kommet, fredens og enhetens dag, tidsalderen da det himmelske riket kommer til jorden, den guddommelige rettferdighetens dag.

Slik som døperen Johannes hadde forutsagt at én som var større enn ham selv skulle komme, gjorde også Báb det samme. Han henviste til én som skulle komme med mange titler og deriblant titelen Bahá’u’lláh (”Guds Herlighet”).

Báb kom fra den sørvestlige delen av Persia der Gud hadde lovet å sette sin trone (Jer. 49:38). I løpet av sin korte virketid (1844-1850) fikk Báb mange tilhengere og tusenvis av dem ble massakrert, for det meste etter ordre fra fanatiske religiøse ledere i islam som fryktet tap av makt og posisjoner. Báb ble selv fengslet og til slutt henrettet.

Hvordan led Báb martyrdøden?

Báb led martyrdøden 9. juli 1850 i byen Tabriz, nordvest i Persia, bare noen få måneder før sin 31. fødselsdag. Bábs martyrdød er en av de best dokumenterte og mest utrolige begivenheter i religionshistorien. Den ble iakttatt av anslagsvis 10.000 tilskuere og ble nedskrevet av mennesker med forskjellig religiøs bakgrunn og til og med også av den offisielle historikeren fra den persiske statsmakten som beordret henrettelsen.

Den persiske regjeringen ønsket å statuere et eksempel for hele folket og spesielt for Bábs tilhengere med henrettelsen av ham. Som et resultat av dette ble det besluttet å gjøre henrettelsen offentlig. Men som vi skal se, så hadde Gud en annen plan.

Rett før henrettelsen fant sted, samtalte Báb med en disippel i fengselet. En offentlig tjenestemann kom til Bábs fengselscelle og ba ham følge med til den offentlige plassen i byen der den nært forestående henrettelsen skulle finne sted. Báb ba om å få litt mer tid til å avslutte samtalen han hadde med disippelen, men tjenestemannen ville ikke innvilge ham det. Báb kom med følgende advarsel: “Ikke før jeg har sagt ham alt det jeg ønsker å si, kan noen jordisk makt bringe meg til taushet. Selv om hele verden skulle være bevæpnet mot meg, skal de likevel ikke ha makt til å forhindre meg fra å oppfylle til siste ord min hensikt.” Tjenestemannen overså advarselen og tok Báb (sammen med en ung disippel som ønsket å dø sammen med ham) til den offentlige plassen for å bli skutt av et regiment på 750 soldater som sto klare i tre rekker for å avfyre skuddene.

Regimentet ble ledet av en armensk oberst, Sám Khán, som ikke var fiendtlig innstilt overfor Báb og ikke var interessert i å henrette to unge menn for deres religiøse overbevisning. Med et ønske om å bli løst fra ansvaret, gikk han bort til Báb og sa: ”Jeg bekjenner meg til den kristne tro og har ikke noen ond vilje mot deg. Hvis din sak er sannhetens sak, gjør meg i stand til å befri meg fra å være forpliktet til å utgyte ditt blod.”

Báb svarte: “Følg dine ordrer, og hvis din hensikt er oppriktig, er Den allmektige ganske visst i stand til sette deg fri fra din rådvillhet.”

Bábs og hans disippels martyrdød ble planlagt med presisjon. For å gi folket et godt utsyn mot begivenheten, festet tjenestemennene Báb og hans disippel over bakkenivå ved å tre to tykke tau under armhulene deres og knytte tauene rundt en stor spiker som var slått inn i den tykke veggen. Bábs disippel ba innstendig om å bli plassert slik at hans kropp kunne bli et skjold for sin Mester. Disippelen ble festet slik at hans hode hvilte mot Mesterens brystkasse

Ca. kl. 10.00 på formiddagen var blikkene til tusenvis av tilskuere festet på de to unge mennene som var bundet fast et stykke over bakkenivå. Den første rekken som besto av 250 soldater, fikk ordre om ildgivning. De avfyrte skuddene og gikk ned i knestående slik at andre og deretter tredje rekke av soldater kunne avfyre sine skudd. Avfyringen av 750 kuler skapte en svær røyksky som formørket sikten for folket. (Den krutt-typen de brukte på den tiden skapte slik tett røyk). I noen få minutter var det som om folket var blinde, men da røyken lettet, så de ikke noe tegn til Báb. Bábs disippel sto igjen uskadd på bakken rett under det punktet der de hadde vært festet til veggen.

Det er vanskelig å forestille seg det oppstyret og den forbauselsen og forvirringen som grep fatt i tilskuerne og spesielt i tjenestemennene. De nervøse og forvirrete tjenestemennene lette febrilsk etter Báb. Hvor tror dere han ble funnet? I fengselscellen sammen med sin disippel der han fullførte samtalen som ble avbrutt tidligere.

Mannen som fant Báb var den samme som hadde tatt ham med til henrettelsesstedet. Da han ankom var Báb klar. Bábs ansikt strålte med en uanfektet ro. Han ønsket tjenestemannen velkommen med å si: “Nå kan du fortsette med å fullføre din hensikt.” Tjenestemannen var så oppskaket av det han så at han nektet å ta Báb med seg på nytt. Han forlot stedet og sa opp stillingen sin.

I mellomtiden kunne ikke den kristne obersten som hadde prøvd å lete etter en grunn til å unnskylde seg fra å utføre denne ubehagelige oppgaven, vært gladere. Han tok dette som et sikkert tegn fra Gud og trakk øyeblikkelig soldatene sine tilbake og sverget på at han aldri mer skulle påta seg denne oppgaven, selv om vegringen skulle føre til hans død.

Et nytt regiment ble beordret til aksjon. Det hadde nå gått to timer. Klokken var omtrent tolv midt på dagen. På grunn av denne tilsynelatende mirakuløse hendelsen, hadde Báb nå en mer mottakelig tilskuerskare. Han hadde en sjanse til å henvende seg til folket med disse ordene:

“Hadde dere trodd på meg, o forvillete slekt, så ville dere alle sammen ha fulgt denne ungdommens eksempel [eksemplet til den ungdommen som ønsket å dø sammen med ham] … Den dagen vil komme da dere har anerkjent meg. Den dagen vil jeg ikke være blant dere lenger.

Alt var nå klart. Det andre regimentet inntok stillingen sin og ble beordret til å gi ild. Denne gangen fant kulene sine mål. De to kroppene ble så splintret og gjennomhullet av kuler at de dannet én sammenhengende masse av ødelagt kjøtt og bein, unntatt Bábs ansikt som ved et mirakel forble uberørt.

I samme øyeblikk som skuddene ble avfyrt, oppsto det en usedvanlig sterk vind som feide gjennom hele byen. En virvelvind av utrolig tett støv formørket sollyset og gjorde folk blinde. Hele byen var innhyllet i dette mørket fra midt på dagen til den påfølgende natten.

[Redigert den 28-2-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 28-2-2006 kl 13:35


Jeg er glad Jesus er vår mellommann og yppersteprest jeg, Han som er i den himmelske helligdom nå og Han som er vår Gud og viser deneste vei og ikke en annen vei (gate/ port/ bab).
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2006 kl 15:23


LeifG,

dette må jeg si er litt uklart. Hvordan merker du at Jesus er i den i himmelske helligdommen nå? Kan du også beskrive den himmelske helligdommen og hva Jesus gjør der?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2006 kl 20:03


Har dere startert helligdomstjenesten på jorden igjen, eller har noen andre det?

Hvor er Jesus idag og hva er Han?

Han er vår Mellommann og Yppersteprest og er i den Himmelske Helligdom som er forblidet for den evig avsluttede helligdomstjeneste på jorden. I bønne til herren og bekjennelse tar Jesus dette frem for Gud i Den Himmelske Helligdom og vi er da frie. Jesus har desuten sendt oss Talsmanen og Han veileder oss til sannheten så lenge vi har kjærlighet til Sannheten. Les forøvrig Daniel og Hebreerbrevet.

Dan 8:14
Og han sa til meg: To tusen tre hundre aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

Heb 8:1-2
Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette: Vi har en slik yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene,
en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske.

Heb 8:5
De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet: Se til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!

Heb 9:23-28
Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse.
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.
Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod.
I så fall måtte han ha lidt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbaret én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer.
Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom,
så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.Så nå blir også himmelens helligdom renset, alt blir renset og eventuelt lutret det som kan lutres før dommen felles.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 13-3-2006 kl 21:31


Sitat:


Heb 8:1-2
Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette: Vi har en slik yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene,
en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske.

Heb 8:5
De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet: Se til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!

Heb 9:23-28
Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse.
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.
Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod.
I så fall måtte han ha lidt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbaret én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer.
Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom,
så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.


Hm...
vet ikke om jeg følger deg helt når du konkluderer

Sitat:
Så nå blir også himmelens helligdom renset, alt blir renset og eventuelt lutret det som kan lutres før dommen felles.


Det står vell ikke at helligdommen i himmelen blir fortløpende renset? Det står at "men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse." - Et offer bedre enn hva? Jo et offer bedre enn GT's offerhandlinger.

Dette er Jesu offerhandling.
Skjer den om og om igjen, gradvis og delt?
Nei, den er avsluttet. Helt og holdent ferdig.

"For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld." <--- GIKK = fortid. Det er ferdig. ---> "Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod." <--- Nettopp, ikke flere ganger ;) EN GANG.
For hvis ikke ----> "måtte han ha lidt mange ganger fra verden ble grunnlagt. " Men det har han jo ikke gjort. ---> "så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham." <---- Aha :) Nettopp ja, sånn var det det var :D
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 12:38


Kristnerd,

ved hans andre komme skal det være for å frelse de som venter på ham sies det her:

Hebr., 9:28 slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Så kan man spørre seg hva det er ved ham andre gang som forårsaker frelse. Er det sterke synsinntrykk av ham som forårsaker frelse, er det kraftige helbredelseshandlinger han utfører eller hva tror du, Kristnerd?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 14-3-2006 kl 12:50
3D


Det greske ordet for frelse i Hebreerne 9:28 har følgende betydning:

Word: swthria soteria
Pronunciation: so-tay-ree'-ah
Origin: feminine of a derivative of 4990 as (properly, abstract) noun
Source: TDNT - 7:965,1132
Kind: n f
In AV: salvation 40, the (one) be saved 1, deliver + 1325 1, health 1, saving 1, that (one) be saved + 1519 1
Count: 45
Definition: 1) deliverance, preservation, safety, salvation
1a) deliverance from the molestation of enemies
1b) in an ethical sense, that which concludes to the souls safety
or salvation
1b1) of Messianic salvation
2) salvation as the present possession of all true Christians
3) future salvation, the sum of benefits and blessings which the
Christians, redeemed from all earthly ills, will enjoy after the
visible return of Christ from heaven in the consummated and
eternal kingdom of God.
++++
Fourfold salvation: saved from the penalty, power, presence and most
importantly the pleasure of sin. (A.W. Pink)

I verset du siterer er frelsen heller en UTFRIELSE (deliverance) av de frelste.

Først frelses sjelen, deretter ånden og til sist legemet. Det er en tredimensjonell utfrielse. :)

[Redigert den 14-3-2006 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 13:25


Kristnerd


Sitat:

Hm...
vet ikke om jeg følger deg helt når du konkluderer


Nei, det skjønner jeg. Jeg brukte ikke mye nergi sist. Jeg kommer tilbake. :)
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 14:16


Lance,

det er riktig som du nevner dette med utfrielse fra synden og det må da dreie seg om full utfrielse fra synden i frelsen ved det andre kommet.

Men det jeg ville få klarlagt er hva det er ved ham og hva han faktisk gjør for å få til den frelsen ved det andre kommet som er nevnt i Hebr., 9:28.

Han kommer altså andre gang og resultatet er slik det fremgår av åpenbaringsboken at de troende får anledning til å få renset sine klær eller få hvite klær ifølge åpenbaringsbokens symbolikk.

Hva er det da ved ham som forårsaker denne renseprosessen?

[Redigert den 14-3-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 14-3-2006 kl 14:21
Herrens trefoldige komme


Det er snakk om en full utfrielse av ånd, sjel og legeme ja, og det er LEGEMET som blir utfridd ved Hans andre komme. Dette skjer i forvandlingen like før bortrykkelsen.

Det du muligens vil inn på er hvordan Herren kommer tilbake for å gjøre dette...

1Tess 4:16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;

Herrens komme er trefoldig:
1) Bydende rop (et budskap)
2) Overengels røst
3) Guds basun

Er det dette du vil inn på?
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 14:34


Lance,

se det forrige innlegget mitt en gang til. Jeg har i mellomtiden redigert det.

Det jeg spør om er hva slags rensemiddel eller hva det er for noe ved ham ved det andre kommet som skaper frelsen/utfrielsen fra synden/renselsen av de troendes klær (iflg. åpenbaringsboken), altså konkret hva det er ved ham da som forårsaker utfrielsen/frelsen/renselsen.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 14-3-2006 kl 15:23


Hans Blod er renselsesmiddelet. Hans Ord.

Men man må som sagt gjenkjenne ROPET for å gjenkjenne Hans komme. ROPET er et budskap som skal forberede Gud Brud.
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 15:29


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Kristnerd,

ved hans andre komme skal det være for å frelse de som venter på ham sies det her:

Hebr., 9:28 slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Så kan man spørre seg hva det er ved ham andre gang som forårsaker frelse. Er det sterke synsinntrykk av ham som forårsaker frelse, er det kraftige helbredelseshandlinger han utfører eller hva tror du, Kristnerd?


Må først si at du vikler problemstillingen på en måte jeg selv tidligere ikke har tenkt over. Så umiddelbart har jeg ikke noe godt svar.

Men om jeg likevel skal svare, så vil jeg si det, at jeg trur nettopp vinklingen er gal.
Jeg tenker som så at "de som venter på ham", er alle de troende, som da ved sin tro allerede er frelst. Men ennå igjen å bli tatt inn evighetens himmelrike. Når det frelsen her verset fra Hebreerbrevet omtales som en fremtidig handling, som skal skje ved Jesu gjenkomst. Og ikke som en allerede fullført handling (på korset), så forstår jeg dette slik, at løftet om frelsen er komt. Ja selve frelsen grunnlag er fullført. Og retten til frelsen er troen på dette grunnlag (Jesu Kristi forsoningsverk på korset). Og i denne forstand er frelsen ferdig. Og frelsens handling ligger i så måte forrut i tid. Men framtidsperspektivet er i at vi ennå ikke har fått frelsen, i den grad at vi er hos Gud. Løftet er at vi en gang skal bli tatt ut av denne verden, få et nytt herlighetslegeme og bli tatt inn i evigheten, på den nye jord. Løftet er ennå ikke oppfylt. I dette er frelsen en fremtidig hendelse. (Selv om den likefult er ferdig gjort.)

Med andre ord, det Jesu gjør når han kommer "for å frelse dem som venter på ham." er hva han selv sier i Johannes 14:

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»

Kan også ta med fra 1.Tess 14:

13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14 For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. 15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

Om det er med store gjerninger eller annen form for synsinntrykk vet jeg ikke. Men at det blir en underfull og kraftig dag, det trur jeg nok.

Apg. 1
6 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.»
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 15:43


Lance,

Sitat:
Hans Blod er renselsesmiddelet. Hans Ord.


Det er riktig. Noe annet rensemiddel har vi ikke fått opplysning om i Bibelen.

Hvordan vil det vise seg at han har ofret sitt blod når han er kommet? Hvordan vil du kunne stadfeste at det er han som har ofret sitt blod når han er kommet?
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 16:13


Kristnerd,

Sitat:

Må først si at du vikler problemstillingen på en måte jeg selv tidligere ikke har tenkt over. Så umiddelbart har jeg ikke noe godt svar.

Men om jeg likevel skal svare, så vil jeg si det, at jeg trur nettopp vinklingen er gal.


Nei, jeg tror ikke vinklingen min er gal. Du kan ikke si med sikkerhet at vinklingen min er gal før du har fått tenkt igjennom dette. Jeg mener det må kunne være mulig å analysere disse tingene. Når det gjelder Hebr., 9:28:

"slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham."

så sier jo verset at når han kommer til syne andre gang så er det for å frelse de som venter på ham. Da må vi anta at dette gjelde den fullstendige frelsen fra synd.

Han kommer altså andre gang og resultatet er slik det fremgår av åpenbaringsboken at de troende får anledning til å få renset sine klær eller få hvite klær ifølge åpenbaringsbokens symbolikk.

Hva er det da ved ham som forårsaker denne renseprosessen?

I diskusjonen med Lance fremgår det at det er hans blod og hans ord som er rensemiddelet. Noe annet rensemiddel har vi ikke fått opplysning om i Bibelen.

Hvordan vil du, Kristnerd, se at han har ofret sitt blod når han er kommet? Hvordan vil du kunne stadfeste at det er han som har ofret sitt blod som er kommet?

Utrykket 'Lammets bryllup' understreker jo dette med betydningen av Guds offerlam ved gjenkomsten.

Når vi tenker på lignelsen Kongesønnens bryllup i Matt. 22, hvordan tror du det er mulig å identifisere denne kongesønnen etter at han er kommet tilbake som brudgom?


[Redigert den 14-3-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 14-3-2006 kl 16:46


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Lance,

Sitat:
Hans Blod er renselsesmiddelet. Hans Ord.


Det er riktig. Noe annet rensemiddel har vi ikke fått opplysning om i Bibelen.

Hvordan vil det vise seg at han har ofret sitt blod når han er kommet? Hvordan vil du kunne stadfeste at det er han som har ofret sitt blod når han er kommet?


GT - Skyggebildet
I Egypt, før utvandringen var blodet til et naturlig lam strøket over dørstokken et tegn på at blodet var anvendt.

NT - Oppfyllelsen
I dag er det ikke det fysiske blodet til Jesus Kristus, men livet i Blodet som er tegnet på at blodet er anvendt i den troendes liv.

Dyreblod -- ikke liv
Blodet til sauer og bukker dekket over syndene til de troende i GT, men utslettet dem ikke. Livet til dyrene ble heller ikke overført på den troende.

Jesu blod -- LIV!
MEN: Den nye fødsel som er frelsesveien i dag ble tilveibragt for oss gjennom Golgata, da BLOD og VANN kom ut gjennom Jesu side. ÅNDEN ble like etterpå gitt.

TEGNET I DAG
Altså, LIVET i BLODET kom tilbake på den troende som et TEGN på at Blodet var anvendt.

Dette er TEGNET som Herren vil anerkjenne når Han kommer tilbake.

:)

[Redigert den 14-3-2006 av Lance]
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 16:50


Lance,

Hva er det ved ham som gjør at du vil kunne stadfeste at det er han som har ofret sitt blod når han er kommet, dvs. si til deg selv når han er kommet at dette er han som ofret sitt blod?

[Redigert den 14-3-2006 av Taurus]
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 14-3-2006 kl 17:57


Dersom blodet, eller tegnet, er anvendt, vil Jesus Kristus komme for å hente dem. Da vil de gjenkjenne Ham. Det vil være en hendelse som kommer til å gå for seg uten stort oppstyr og som de færreste vil merke. UTen de som blir tatt opp.Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 14-3-2006 kl 18:49


Hans blod er Hans liv og ved å leve Hans liv renses også vi.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Kristnerd
Administrator
********


Avatar


Innlegg: 2645
Registrert: 19-7-2003
Bosted: Rogaland
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-3-2006 kl 10:52


Sitat:

Hvordan vil det vise seg at han har ofret sitt blod når han er kommet? Hvordan vil du kunne stadfeste at det er han som har ofret sitt blod når han er kommet?


Sannelig om jeg vet.
Kanskje man ser naglemerkene, kanksje et kraftig lys. Eller kanskje rett og slett slik Lance her nevnte.

Sitat:

"Dersom blodet, eller tegnet, er anvendt, vil Jesus Kristus komme for å hente dem. Da vil de gjenkjenne Ham. Det vil være en hendelse som kommer til å gå for seg uten stort oppstyr og som de færreste vil merke. UTen de som blir tatt opp."


Det er ihvertfall min bønn at jeg ikke må bli forblindet og ta feil så jeg går glipp av brylluppsfesten jeg lengter til. Og da er jeg også i den tro at når Jesus kommer så vil han makte å vise meg hvem han er.
«Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå,» sa han, «når ingen forklarer det for meg?»
\"Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt.\"
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
LeifG
Storposter
*******


Avatar


Innlegg: 2077
Registrert: 12-12-2005
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 16-3-2006 kl 17:04


Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Dersom blodet, eller tegnet, er anvendt, vil Jesus Kristus komme for å hente dem. Da vil de gjenkjenne Ham. Det vil være en hendelse som kommer til å gå for seg uten stort oppstyr og som de færreste vil merke. UTen de som blir tatt opp.


Lance, nå er du skikkelig ut å kjøre...

Matt 24:23
Om noen da sier til dere:

Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke!


Matt 24:24
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.


Matt 24:26-27
Om de altså sier til dere:

Se, han er ute i ørkenen! - så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene der inne! - så tro det ikke.

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være.Åp 13:13
Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.


Åp 16:13-16
Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder.

Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.

Se, jeg kommer som en tyv! Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam.

Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 16-3-2006 kl 17:11
Hm?


LeifG,

Jeg tror ikke du skjønner hva jeg skriver. Jeg skrev om bortrykkelsen.

Ser ikke helt hva dine bibelvers har med det å gjøre. ;)
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger
Taurus
Juniorveteran
****
Innlegg: 395
Registrert: 21-1-2004
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-3-2006 kl 02:02


Her er et viktig tegn på at han er kommet. Hvis dere opplever morgenstjernen, da er det ham, jfr.:

2. Peter, 1:19 Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

Morgenstjernen skal altså stige opp i hjertene.
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
PeterDJ
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 711
Registrert: 10-7-2004
Bosted: Mosjøen
Brukeren er frakoblet


[*] opprettet den 17-3-2006 kl 08:44


har dere ikke hørt det før?

Sanctify the Lord? The står vel flere plasser i bibelen..

men sanktify betyr vel ikke helligjør direkte i denne sammenhengen på engelsk heller.. tror det betyr noe annet men er ikke sikker. skal på jobb så har ikke tid å sjekke så grundig nå. :)

men trodde det ble oversatt til: Min sjel opphøy Herren, i salmene eller noe..
Vis brukerens profil Vis alle innlegg av brukeren
Lance
Veteran
*****


Avatar


Innlegg: 970
Registrert: 11-4-2005
Bosted: Østfold
Brukeren er frakoblet

Humør: Gud er én

[*] opprettet den 17-3-2006 kl 09:25


Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
Her er et viktig tegn på at han er kommet. Hvis dere opplever morgenstjernen, da er det ham, jfr.:

2. Peter, 1:19 Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

Morgenstjernen skal altså stige opp i hjertene.


Den Hellige Ånd, TEGNET, SEGLET, i hjertene, ja :)
Lance
-------
Malakias 4:5-6
Åp 10:7

www.branham.org
www.vekkelsen.no
Vis brukerens profil Besøk brukerens hjemmeside Vis alle innlegg av brukeren Denne brukeren har MSN Messenger

  Gå til topp

Powered by XMB
XMB Forum-programvare © 2001-2017 XMB-gruppen